kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сынып са?аты "Отбасы –ту?ан ?ям" 1 - сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Отбасы –ту?ан ?ям

Саба?ты? ма?саты: ту?ан ?й туралы т?сінікті ке?ейту, ту?ан ?йге деген ?ам?орлы?, ?арым-?атынасты дамыту. ?йге, ата-ана?а, туыстар?а деген с?йіспеншілік, ма?ал-м?телдер, та?па?тар, ойын ар?ылы отбасына деген ??рмет сезімдерін т?рбиелеу.

?дістер: ??гімелесу, т?сіндіру,ойын, жатты?у.

??рал-жабды?тар: ??с ?ясы, ойыншы? ??стар, ?йді? макеті, ойыншы?тар: кірпі, тйін, ?оян, ?ас?ыр, тыш?ан, ба?а. Кірпі-бала, ата-аналар.Суретті ж?лдызшалар.

Саба? барысы: ?айырлы к?н балалар! Келген ?она?тармен амандасайы?.

Шатты?  ше?бері.

Енді барлы?ымыз ?лкен ше?бер жасап, мына ?ле?ді бірге айтайы?:

Атамнан басталар.  \ балалар о? ?олдарын ал?а созады \

?жемнен ?осталар. \ балалар сол ?олдарын ал?а созады \

Отбасым мыналар:  \ ?олдарын жаяды \

Е? жа?ын адамдар.  \ ?олдарын кеудеге ?ояды \

?кем мен анам бар, \ о? ?олдарын созады \

Бір ту?ан а?ам бар,  \ сол ?олдарын созады \

Б?рін жа?сы к?ремін. \ ?олдарын кеудеге ?ояды \

Еркелеймін еремін. \ бастарын  шай?айды \

\ балалар орынды??а отырады \

??гімелесейік

Ал, б?гін біз ?зімізді?  ту?ан ?ямыз- отбасымыз туралы ??гімелесеміз.Б?гінгі саба?ымызды? негіізгі белгісі- мына ?я болып табылады.  \ ?яны к?рсету \

Балалар, ?алай ойлайсы?дар б?л ?яда нелер т?рады екен?

Бала. Мен ойлаймын, б?л ?яда ??стар т?рады

?андай ??стар, ??сты? нелері болады?

Бала. ??сты?- ?кесі.

Бала.??сты? анасы.??сты? балапандары.

\ балалар ??старды ?я?а салады \

- И?, жа?сы. Бізді? ту?ан- туыс?андарымыз: атамыз, ?жеміз, ?кеміз, анамыз б?рі бірге бол?анда, ?йіміз тату, берік, жылы болады екен. Мына ?я сия?ты. Сонды?тан да б?гінгі саба?ымызды? белгісі- ту?ан ?я болады.

 \?яны орта?а ?ою \

-Балалар, сендерді? ту?ан ?ялары? ?андай, кім айтады?

Тату, берік, жылы, ысты?, ?демі, к?рікті, к??ілді, ?ызы?ты.

\ балаларды? жауаптары \

Кім ?зіні? ту?ан ?йі туралы айтып береді?

\ к?п ?абатты ?йді? макеті \                                                                         

Бала. Мен ?ш ?абатты ?йде т?рамын. Бізді? п?теріміз ?ш б?лмелі. Онда: атам, ?жем, ?кем, анам, а?ам ж?не мен т?рамын. Мені? ?демі б?лмем бар. Б?лмеде к?п ойыншы?тар бар.

Анасы. И?, д?рыс айтасы? ?ызым. ?ызымны? б?лмесін ?демі ойыншы?тармен, т?рлі кітаптармен жабды?тады?.Ал, кешке ж?мыстан келгенде, сен ма?ан ?андай к?мек бересі? ?

Бала. Мен анама дастар?ан жасау?а к?мектесемін. Біз барлы?ымыз

дастар?ан басына жиналамыз.

\ жер ?йді? макеті \

2 бала. Ал, мен жер ?йде т?рамын. Бізде к?п ?абаттар жо?. Аулада мені? итім бар, ?йде мысы?тарым бар. Мен олармен ойнаймын.

Шы?армашылы? тапсырма

« Кірпіге ?й жасау »

Ал, мында орманнан хат келген екен. ?алай ойлайсы?дар, ?андай а?нан келіпті?

-Мен ойлаймын, аюдан келген хат деп.

-?ас?ырдан, тиіннен, арыстаннан,тыш?аннан, пілден, ?ояннан келген хат деп.

\ балаларды? жауаптары \

И?, болады, біра? кірпіден келіпті.

\ есік ?а?ылады, кірпі-бала келеді \

?ара?дар балалар кірпіні? ?зі де келе жатыр. \ кірпі амандасады \

-Мен орманда жал?ыз т?рамын. Мені? отбасым жо?, енді не істеймін.

М?мкін кірпі бізбен ?аласы?, немесе бір баланы? отбасына барарсы?.

-Жо?, мен еш?айда бармаймын.

Балалар ол таби?атта т?рады ?ой, о?ан орман керек ?ой. Енді не істейміз?

-О?ан жан ?я тауып беру керек.

-М?мкін ?демі ?й жасап береміз.

\ балалар жауаптары\

Ендеше балалар кірпіге к?мектесейік, ?демі, жылы ?й жасап берейік. Ал мына ?йге не жетіспейді, не ?осар еді?дер?

\балалар ?йді? макетіне жа?ындап т?рады \

-Мен терезесін ?осамын, себебі к?нні? к?зі жылы шуа? береді.

-Ал мен, шатырын ?оямын, бір ша?ыра? астында к??ілді, ?ызы?ты ?мір с?рі?дер.

-Мен к?рпені ?оямын, отыр?анда жылы болсын.

- Мен ?стелді ?оямын, дастар?ан басына к?п достары? жиналсын.                                         

Жа?сы балалар.Кірпі, енді осы ?йде к??ілді, ?ызы?ты болу ?шін біз достары?ды ?келдік.

-Мен сені? достары?ды ?келдім, ?оянды, ?ас?ырды саламын, ?р?ашанда достары? к?п болсын.

-Мен тиінді ?келдім, жа?сы дос бол.

-Ал мен тыш?анды, ба?аны ?осамын, олармен тату- т?тті отбасы болы?дар.

-Мен бауыры? кірпіні ?оямын, ?рдайым бір-бірі?е ?ам?ор болы?дар.

-Ал мен есігін орнатамын, ?р?ашанда келген достары?а ашы? болсын.

\ балалар жауаптары \

Балалар ?ара?даршы кірпіге жаса?ан ?йіміз, бір ?лкен ту?ан ?ядай болды. Кірпі са?ан ?нады ма?

-И?, ?нады. Ра?мет балалар, енді мені? де ту?ан ?ям бар.

\ кірпі балалармен ?алады \

Сергіту с?ті

Е. ?тетілеуовті? « Бес сауса? »

Бас барма?ым-атам

?йді? данасы.

Бала? ?йрек-?жем

Оша? анасы.

Ортан терек-?кем,

Отау тынысы.

Шылдыр ш?мек-шешем

Ша?ыра? ажары.

Титтей б?бек- мен

Б?ріні? базары.

Тынышты? с?ті

\ балалар кілемшеге отырады, сазды, баяу ?н естіледі \

Балалар денелері?ді т?зу ?стап, бастары?ды жо?ары к?теріп, ы??айланып отыры?дар.Ауаны тере? ж?тып, еркін тыныс алы?дар. 1-2-3 дегенде к?зімізді ж?майы?.

Енді к?з алдары?а ?здері?ні? отбастары?ды: ас?ардай таудай ?кемізді, ?ам?ор, мейірімді анамызды елестетіп, ?йдегі ата-анамызды? кім болып ж?мыс істейтінін,сендер ?скенде кімге ??са?ылары? келеді, ?андай бала болып ?сетіндері?ді арманда?дар. Ал енді 1-2-3 к?зімізді жайлап ашып, ?з ойлары?, армандары?мен б?лісейік.

   \балалар ?олдарына ж?лдызшаларды ?стап айтады \

-Мен ?скенде білімді, а?ылды, анам секілді аудармашы болуды армандадым.

-Мені? анам –д?рігер, ол балаларды емдейді, мен ?скенде анам сия?ты бол?ым келеді.

-Мен ?скенде ерж?рек, батыр бала болуды армандадым.

- Мені? ?кем банкте ж?мыс істейді, мен ?скенде ?кеме ??са?ым келеді.

-Мен ?скенде с?лу, мейірімді ?ыз болуды армандадым

Балалар сендерді? армандары? к?п екен, сендер ?скенде а?ылды, ерж?рек, білімді бала болатындары?а мен сенемін. ?з армандары?мен б?ліскендері? ?шін ра?мет.

Ендеше «Осындай бізді? жан?я»  туралы та?па?тар айтып берейік.

Ата.                                                   Апа.

Ата ?лкен к?ріміз.                            Мейірімді апалар

?уат берер д?ріміз.                      Балалар одан бата алар

?улиедей аялап,                              ?алтасына к?мпит сап

Арда?таймыз б?ріміз.                    Немереге апарар

Іні.                                                        Т?те

« Бар ісіме ?апа ма?»                  Таудай мені? талабым       

Деп ?арайды апама                       Айна мен а? тара?ын

Сипаттырып басынан                 Алып беріп тартпадан

Еркелейді атама.                             Т?те к??ілін табамын

Мен.

Атам не айтсам к?нетін.

Апам к??іл б?летін.

Мен осы ?йді? кенжесі.

Б?рі жа?сы к?ретін.

 ?андай жа?сы ата-аналары?ны? сендерді жа?сы  к?ргені,барлы?тары? тату-т?тті т?рады екенсі?дер.

?жымды? ж?мыс

Ендеше ?олымызбен жылы, берік ?ямызды жасап берейік.

?ямыз жылы,болу ?шін не салу?а болады?

-Жылы т?сек.

Ал балапандар к?п болсын десек, не саламыз?

-Ж?мырт?алар саламыз. \ балалар жауаптары \

Ж?ректен-ж?рекке ше?бері

\ балалар жаса?ан ?яны ?олдарына ?стап т?рады \

Балалар ше?берге т?рып, келген ?она?тар?а мейірім мен ба?ыт тілейік.

Отбасы бар менде, сенде.

Керек ол кішіге, ?лкенге.

Отбасы сыйласым жайла?ан.

?я ?ой келісім орна?ан. \ балалар ?яны келген ?она?тар?а сыйлап, тілектер айтады \.

Просмотр содержимого документа
«Сынып са?аты "Отбасы –ту?ан ?ям" 1 - сынып »

Отбасы –туған ұям


Сабақтың мақсаты: туған үй туралы түсінікті кеңейту, туған үйге деген қамқорлық, қарым-қатынасты дамыту. Үйге, ата-анаға, туыстарға деген сүйіспеншілік , мақал-мәтелдер , тақпақтар , ойын арқылы отбасына деген құрмет сезімдерін тәрбиелеу.


Әдістер: әңгімелесу, түсіндіру,ойын, жаттығу.


Құрал-жабдықтар: құс ұясы, ойыншық құстар, үйдің макеті, ойыншықтар: кірпі, тйін, қоян, қасқыр, тышқан, бақа. Кірпі-бала, ата-аналар.Суретті жұлдызшалар.


Сабақ барысы: Қайырлы күн балалар! Келген қонақтармен амандасайық.


Шаттық шеңбері.

Енді барлығымыз үлкен шеңбер жасап, мына өлеңді бірге айтайық:

Атамнан басталар. \ балалар оң қолдарын алға созады \

Әжемнен қосталар. \ балалар сол қолдарын алға созады \

Отбасым мыналар: \ қолдарын жаяды \

Ең жақын адамдар. \ қолдарын кеудеге қояды \

Әкем мен анам бар, \ оң қолдарын созады \

Бір туған ағам бар, \ сол қолдарын созады \

Бәрін жақсы көремін. \ қолдарын кеудеге қояды \

Еркелеймін еремін. \ бастарын шайқайды \

\ балалар орындыққа отырады \

Әңгімелесейік

Ал, бүгін біз өзіміздің туған ұямыз- отбасымыз туралы әңгімелесеміз.Бүгінгі сабағымыздың негіізгі белгісі- мына ұя болып табылады. \ Ұяны көрсету \

Балалар, қалай ойлайсыңдар бұл ұяда нелер тұрады екен?

Бала. Мен ойлаймын, бұл ұяда құстар тұрады

Қандай құстар, құстың нелері болады?

Бала. Құстың- әкесі.

Бала.Құстың анасы.Құстың балапандары.

\ балалар құстарды ұяға салады \

- Иә, жақсы. Біздің туған- туысқандарымыз: атамыз, әжеміз, әкеміз, анамыз бәрі бірге болғанда, үйіміз тату, берік, жылы болады екен. Мына ұя сияқты. Сондықтан да бүгінгі сабағымыздың белгісі- туған ұя болады.

\ұяны ортаға қою \

-Балалар, сендердің туған ұяларың қандай , кім айтады?

Тату, берік, жылы, ыстық, әдемі, көрікті, көңілді, қызықты.

\ балалардың жауаптары \

Кім өзінің туған үйі туралы айтып береді?

\ көп қабатты үйдің макеті \

Бала. Мен үш қабатты үйде тұрамын. Біздің пәтеріміз үш бөлмелі. Онда: атам, әжем, әкем, анам, ағам және мен тұрамын. Менің әдемі бөлмем бар. Бөлмеде көп ойыншықтар бар.

Анасы. Иә, дұрыс айтасың қызым. Қызымның бөлмесін әдемі ойыншықтармен , түрлі кітаптармен жабдықтадық.Ал, кешке жұмыстан келгенде, сен маған қандай көмек бересің ?

Бала. Мен анама дастарқан жасауға көмектесемін. Біз барлығымыз

дастарқан басына жиналамыз.

\ жер үйдің макеті \

2 бала. Ал, мен жер үйде тұрамын. Бізде көп қабаттар жоқ. Аулада менің итім бар, үйде мысықтарым бар. Мен олармен ойнаймын.

Шығармашылық тапсырма

« Кірпіге үй жасау »

Ал, мында орманнан хат келген екен . Қалай ойлайсыңдар, қандай аңнан келіпті?

-Мен ойлаймын, аюдан келген хат деп.

-Қасқырдан, тиіннен, арыстаннан ,тышқаннан, пілден, қояннан келген хат деп.

\ балалардың жауаптары \

Иә, болады, бірақ кірпіден келіпті.

\ есік қағылады, кірпі-бала келеді \

Қараңдар балалар кірпінің өзі де келе жатыр. \ кірпі амандасады \

-Мен орманда жалғыз тұрамын. Менің отбасым жоқ, енді не істеймін.

Мүмкін кірпі бізбен қаласың, немесе бір баланың отбасына барарсың.

-Жоқ, мен ешқайда бармаймын.

Балалар ол табиғатта тұрады ғой, оған орман керек қой. Енді не істейміз?

-Оған жан ұя тауып беру керек.

-Мүмкін әдемі үй жасап береміз.

\ балалар жауаптары\

Ендеше балалар кірпіге көмектесейік, әдемі, жылы үй жасап берейік. Ал мына үйге не жетіспейді, не қосар едіңдер?

\балалар үйдің макетіне жақындап тұрады \

-Мен терезесін қосамын, себебі күннің көзі жылы шуақ береді.

-Ал мен, шатырын қоямын, бір шаңырақ астында көңілді, қызықты өмір сүріңдер.

-Мен көрпені қоямын, отырғанда жылы болсын.

- Мен үстелді қоямын, дастарқан басына көп достарың жиналсын.

Жақсы балалар.Кірпі, енді осы үйде көңілді, қызықты болу үшін біз достарыңды әкелдік.

-Мен сенің достарыңды әкелдім, қоянды, қасқырды саламын, әрқашанда достарың көп болсын.

-Мен тиінді әкелдім, жақсы дос бол.

-Ал мен тышқанды, бақаны қосамын, олармен тату- тәтті отбасы болыңдар.

-Мен бауырың кірпіні қоямын, әрдайым бір-біріңе қамқор болыңдар.

-Ал мен есігін орнатамын, әрқашанда келген достарыңа ашық болсын.

\ балалар жауаптары \

Балалар қараңдаршы кірпіге жасаған үйіміз, бір үлкен туған ұядай болды. Кірпі саған ұнады ма?

-Иә, ұнады. Рақмет балалар, енді менің де туған ұям бар.

\ кірпі балалармен қалады \

Сергіту сәті

Е. Өтетілеуовтің « Бес саусақ »

Бас бармағым-атам

Үйдің данасы.

Балаң үйрек-әжем

Ошақ анасы.

Ортан терек-әкем,

Отау тынысы.

Шылдыр шүмек-шешем

Шаңырақ ажары.

Титтей бөбек- мен

Бәрінің базары.

Тыныштық сәті

\ балалар кілемшеге отырады, сазды, баяу ән естіледі \

Балалар денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар.Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. 1-2-3 дегенде көзімізді жұмайық.

Енді көз алдарыңа өздеріңнің отбастарыңды: асқардай таудай әкемізді, қамқор, мейірімді анамызды елестетіп, үйдегі ата-анамыздың кім болып жұмыс істейтінін,сендер өскенде кімге ұқсағыларың келеді, қандай бала болып өсетіндеріңді армандаңдар. Ал енді 1-2-3 көзімізді жайлап ашып, өз ойларың, армандарыңмен бөлісейік.

\балалар қолдарына жұлдызшаларды ұстап айтады \

-Мен өскенде білімді, ақылды, анам секілді аудармашы болуды армандадым.

-Менің анам –дәрігер, ол балаларды емдейді, мен өскенде анам сияқты болғым келеді.

-Мен өскенде ержүрек, батыр бала болуды армандадым.

- Менің әкем банкте жұмыс істейді, мен өскенде әкеме ұқсағым келеді.

-Мен өскенде сұлу, мейірімді қыз болуды армандадым

Балалар сендердің армандарың көп екен, сендер өскенде ақылды, ержүрек, білімді бала болатындарыңа мен сенемін. Өз армандарыңмен бөліскендерің үшін рақмет.

Ендеше «Осындай біздің жанұя» туралы тақпақтар айтып берейік.


Ата. Апа.

Ата үлкен кәріміз. Мейірімді апалар

Қуат берер дәріміз. Балалар одан бата алар

Әулиедей аялап, Қалтасына кәмпит сап

Ардақтаймыз бәріміз. Немереге апарар
Іні. Тәте

« Бар ісіме қапа ма?» Таудай менің талабым

Деп қарайды апама Айна мен ақ тарағын

Сипаттырып басынан Алып беріп тартпадан

Еркелейді атама. Тәте көңілін табамын


Мен.

Атам не айтсам көнетін.

Апам көңіл бөлетін.

Мен осы үйдің кенжесі.

Бәрі жақсы көретін.


Қандай жақсы ата-аналарыңның сендерді жақсы көргені,барлықтарың тату-тәтті тұрады екенсіңдер .

Ұжымдық жұмыс

Ендеше қолымызбен жылы, берік ұямызды жасап берейік.

Ұямыз жылы,болу үшін не салуға болады?

-Жылы төсек.

Ал балапандар көп болсын десек, не саламыз?

-Жұмыртқалар саламыз. \ балалар жауаптары \


Жүректен-жүрекке шеңбері

\ балалар жасаған ұяны қолдарына ұстап тұрады \

Балалар шеңберге тұрып, келген қонақтарға мейірім мен бақыт тілейік.

Отбасы бар менде, сенде.

Керек ол кішіге, үлкенге.

Отбасы сыйласым жайлаған.

Ұя ғой келісім орнаған. \ балалар ұяны келген қонақтарға сыйлап, тілектер айтады \ .Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сынып са?аты "Отбасы –ту?ан ?ям" 1 - сынып

Автор: Досанбаева Акмарал Кудабаевна

Дата: 19.10.2015

Номер свидетельства: 241338

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства