kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Озы? ойлы о?ушы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Ойлы бала озар».
Ма?саты: сайысты ?ызы?ты ?йымдастыру.
1. О?ушыларды? негізгі п?ндерден ал?ан білімдерін тере?дету. Тап?ырлы??а, ізденімпазды??а жетелеу, ой - ?рісін, тіл м?дениетіне деген с?йіспеншілігін арттыру.
2. Балаларды елін , жерін, оны? д?ст?рін сыйлау?а, хал?ымызды? болаша?ын г?лдентер т?рбиелі, білімді болып ?суіне ы?пал ету ж?не т?рбиелеу.
3. Білімді, дарынды, озы? болу?а жетелеу ж?не п?ндерге деген ?ызы?ушылы?ын ояту.

Т?рі: сайыс
К?рнекілігі: интерактивті та?та, слайдтар
Барысы:
Жоспары:
І. ?йымдастыру кезе?і.
Кіріспе с?з.
Сайыс?а ?атысушыларды таныстыру.

ІІ. Сайыс шарттары
1. Б?йге сайысы
2. Тіл - ?нер сайысы
3. Т?рт ж?мба? сайысы
4. Жор?а сайысы

ІІІ. ?орытынды. ?азылар ал?асыны? шешімі.
Ж?ргізуші:
Б?гінгі сайыс барысында о?ушыларымызды? ой-?рісін, білімдерін, ептілігін сарап?а салатын боламыз.
Біреу озса сайыста, біреу артта ?алады,
Ренжімей тараса, озба?андар жарады.
Жарыс за?ы ежелден – же?імпазды аны?тау,
Озат болу шарты сол - е?бектену, жалы?пау.
Ендеше ерінбей, ?немі ізденіс ?стінде ж?ретін ал?ыр о?ушыларымызды ша?ырайы?.

Асыл тастан, ?нер жастан
Шы?ады деп дарынды.
Халы? айтса ?алт айтпайды,
?р?ашанда нанымды, - дей келе сайысымызды ба?алайтын ?діл?азылар ал?асымен танысы?ыздар.
Білім деген биік шы?
Ба?ыт?а сені жеткізер.
Білім деген а?ылшы?
?иынды?тан ?ткізер, - деп сайысымызды? ал?аш?ы шарты «Б?йге» кезе?ін бастаймыз. Б?л кезе?де 10 с?ра? беріледі. ?р с?ра?ты? д?рыс жауабына 10 ?пайдан беріледі. С?ра??а бірінші болып ?ол к?терген ойыншы жауап береді. Егер ол ойыншыны? жауабы д?рыс болмаса, онда с?ра??а екінші болып ?ол к?терген ойыншы жауап береді. Ол ойыншыны? да жауабы д?рыс болмаса, с?ра?ты? жауабын ж?ргізуші айтады.

Сонымен, ойыншылар, ойын шарты т?сінікті болса сайысымызды бастаймыз.
1-сайыс. «Б?йге сайысы»
1-с?ра?. ?ай жылы, ?ай к?ні ?аза?станны? мемлекеттік т?уелсіздігі жарияланды? (1991 ж.)
2-с?ра?. К?кжиек т?старын т?сба?арсыз ?андай ж?лдыз?а ?арап ба?дарлау?а болады? (Темір?азы? ж?лдызы)
3-с?ра?. Амалдарды? орындалу т?ртібін айт. (Жа?шасыз ?рнекте алдымен солдан о??а ?арай к?бейту мен б?лу, содан кейін солдан о??а ?арай ?осу мен азайту орындалады. Жа?шалы ?рнектерде алдымен жа?шаны? ішіндегі амалдар орындалады.)

4-с?ра?. Те?деу дегеніміз не? (??рамына енетін ?ріпті? м?нін табу керек болатын те?дік)
5-с?ра?. ?алым болмай немене
Балалы?ты ?иса?ыз?
Болмаса? да ??сап ба?,
Бір ?алымды к?рсе?із.
?ле?ні? авторы: (Абай)

6-с?ра?. 1 ?асырда неше жыл бар? (100жыл)
7-с?ра?. С?йлем м?шелерін ата. ( Бастауыш, баяндауыш, т?рлаусыз м?шелер)
8-с?ра?. Бауыржан Момыш?лыны? ту?анына биыл неше жыл болды? (100жыл)
9-с?ра?. Астана ?аласыны? ?кімі. ( Иман?али Тасма?амбетов)
10-с?ра?. ?аза?станны? жер к?лемі ?анша? (2 млн. 724 мы? шаршы км)

2-сайыс. «Тіл - ?нер сайысы»
Ж?ргізуші: Ойланайы? азыра?, уа?ытты ?немдеп,
Кім шы?ады ?анеки, «Жауабын мен білем» деп.
«Тіл - ?нер» сайысында ма?ал-м?тел немесе ж?мба?ты? шешімін тауып, сол с?зді? орысша, а?ылшынша аудармасы д?рыс айтылса 20 ?пай, тек орысша немесе а?ылшынша аудармасы ?шін 10 ?пай беріледі.

Бірінші болып ?ол к?терген ойыншыны? жауабы д?рыс болмаса, онда екінші ?ол к?терген ойыншы жауап береді. Егер жауап д?рыс болмаса, онда ж?ргізуші ?зі жауап береді.
Ма?ал: Кімні? баласы болма,
Адамны? баласы бол. (Атаны? - дедушка-grandfather)

Кім басы?а ?арайды,
Д?шпан ая?ы?а ?арайды. (дос-друг-frand)
Нешеу ала болса, ауызда?ы кетеді,

Т?ртеу т?гел болса, т?бедегі келеді. (алтау-шесть-six)
Адам болатын кім алыс?а ?арайды. (бала-мальчик-boy)
Ас атасы-не (нан-хлеб-bread)

Ж?мба?: Тіл жо? ?зінде,
С?зі бар ізінде. (?аламсап-ручка-pen)

?абат-?абат ?аттал?ан,
Асыл с?збен аптал?ан.
Пара?ы бар с?йлейтін ,
Ол ?азына ?лмейтін. (кітап-книга-book)

?стінде екі тауы бар,
?зі ?лкен жануар. (т?йе-верблюд-camel)

Ж?ргізуші: Бірінші, екінші сайысымызды? ?орытындысын шы?ара отырып аз?антай бал жина?ан 3 сайыскеріміз ойыннан шы?арылады. Сайыскерлерге ?атыс?аны ?шін рахмет айта отырып, ал?ыс хаттармен марапаттаймыз. ?ол со?ып шы?арып салайы?.
К?ркемс?з: «?ылым таппай ма?танба» А.??нанбаев.

3-кезе? . «Т?рт ж?мба?»
Б?л сайысымызда негізгі 4 п?ннен с?ра?тар беріледі, ?пайы аз ойыншы ?яшы?ты та?дайды.
1. Сол жа?та?ы 30 математика п?ні
Бір ?ариядан ?анша бала?ыз бар деп с?ра?анда берген жауабы мынадай: «?л мен ?ыздарымны? саны бірдей, ?р ?лымны? 3 ?арындасы бар.» ?арияны? неше ?л, неше ?ызы бар? (3?л, 3?ыз)
2. Ортада?ы 30 д?ниетану п?ні
Арал ?зеніне ??ятын ?зен. (Сырдария)
3. О? жа?та?ы 30 ?аза? тілі
??рамында жі?ішке, жуан буын араласып келген с?з айт.
4. Сол жа?та?ы 40 ана тілі
«К?лпаш» кімні? шы?армасы? (Б.Майлин)
5. Ортада?ы 40 математика
Сарбаздар ?р ?атар?а 5-тен б?лініп, 7 ?атар?а сап т?зеп т?р?анда, со??ы ?атар?а 1 сарбаз жетпей ?алды.Барлы? сарбаз нешеу бол?ан? (34)
6. О? жа?та?ы 40 д?ниетану п?ні
Карта?а тура ?арап т?р?анда оны? жо?ар?ы жа?ы ?ай т?сты к?рсетеді? (солт?стік)
7. Сол жа?та?ы 50 ?аза? тілі
М?тін дегеніміз не? (Екі немесе одан да к?п ?зара байланыс?ан с?йлем)
8. Ортада?ы 50 математика п?ні
Петя шоколад плиткасын б?лген. А?асына 5 кішкентай кесектен т?ратын жола? б?ліп берді, сосын ?пкесіне 7 кішкентай кесектен т?ратын жола? б?лді. Б?тін шеколад плиткасы неше кішкентай кесектен т?р?ан? (40)
9. О? жа?та?ы 50 д?ниетану п?ні
Физикалы? картада ?ыратты ?андай т?спен бейнелейді? (сары)
10. т?мендегі 60 д?ниетану п?ні
Александрия манары ?айда орналас?ан? (Ніл ?зеніні? са?асында Фарос аралында).
Сайыс ережесі бойынша ?пайы аз 3 о?ушымен ?оштасамыз. О?ушыларды? ?атыс?анына рахмет айта отырып ал?ыс хатпен марапаттаймыз. ?ол со?ып шы?арып салайы?.
К?ркемс?з: «Жасымда ?ылым бар деп ескермедім» А.??нанбаев

4 кезе? «Жор?а» сайысы
Сонымен а?ыр?ы айналым?а да жетіп ?алды?. Келесі кезекте «Жор?а» сайысы. Мені? ?олымда 15 с?ра? бар. Со?ан тез жауап беруіміз керек. ?рбір д?рыс жауабы ?шін 10 ?пайдан.

1. Жо??ар ханды?ына елшілік, м?млегерлік жолмен 3 рет бар?ан би. (?азыбек би)
2. Ой тікелей білдірілмей, т?спалдап, жанамалап айтылатын шы?арма. (м?тел)
3. 42 ?ріпті? ж?йелі тізбегі ?алай аталады? (?ліпби)
4. Жал?ы есім айт.
5. С?з бен с?зді байланыстыратын ?осымша. (Жал?ау)
6. К?рделі етістік айт.
7. Денені не ?аптап т?рады? (тері)
8. Адам,жануарлар?а, ?сімдік ?міріне не ?ажет? (?орек, су, ауа, жары?,жылу)
9. ?кпеден сырт?а шы??ан ауада не к?п болады? (к?мір?ыш?ыл газ)
10. ?анны? а?заны аралап ?оз?алуы дегеніміз не? (?ан айналымы)
11. 3 саныны? кубы нешеге те?? (27)
12. К?бейтуді? ауыстырымдылы? ?асиетін айт.
13. 59:8=7 б?ліндісінде ?анша ?алды? ?алады? (3)
14. Бір ?асырды? 10-нан бір б?лігі ?анша? (10жыл)
15. Хеопс пирамидасы ?ай жерде? (Мысырды? (Египет) астанасы-Каирды? о?т.)

Ж?ргізуші: Міне, біз «Мы?нан т?лпар, ж?зден ж?йрік» шы??ан озы? ойлы о?ушымызды аны?тайтын кезге де жеттік. Ендігі с?з кезегін ?діл?азылар?а береміз. (Же?імпаз о?ушы аны?талады.)
«Келешек білімді ?рпа? ?олында» екендігін Елбасымыз хал?ына жолдауында атап к?рсеткен болатын. Елімізді? ерте?і, Т?уелсіз ?аза?станны? кемел болаша?ын келешекке жеткізер осынау озы? ойлы ?рпа?ы бар елді? жалауы еш?андай е?кеймек емес. Алда?ы уа?ытта да тек ?ана биіктерден к?ріне бер деген ізгі ниетпен біз сайысымызды ая?таймыз.

Просмотр содержимого документа
«Озы? ойлы о?ушы »

Тақырыбы: «Ойлы бала озар».
Мақсаты: сайысты қызықты ұйымдастыру.
1. Оқушылардың негізгі пәндерден алған білімдерін тереңдету. Тапқырлыққа, ізденімпаздыққа жетелеу, ой - өрісін, тіл мәдениетіне деген сүйіспеншілігін арттыру.
2. Балаларды елін , жерін, оның дәстүрін сыйлауға, халқымыздың болашағын гүлдентер тәрбиелі, білімді болып өсуіне ықпал ету және тәрбиелеу.
3. Білімді, дарынды, озық болуға жетелеу және пәндерге деген қызығушылығын ояту.

Түрі: сайыс
Көрнекілігі: интерактивті тақта, слайдтар
Барысы:
Жоспары:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Кіріспе сөз.
Сайысқа қатысушыларды таныстыру.

ІІ. Сайыс шарттары
1. Бәйге сайысы
2. Тіл - өнер сайысы
3. Төрт жұмбақ сайысы
4. Жорға сайысы

ІІІ. Қорытынды. Қазылар алқасының шешімі.
Жүргізуші:
Бүгінгі сайыс барысында оқушыларымыздың ой-өрісін, білімдерін, ептілігін сарапқа салатын боламыз.
Біреу озса сайыста, біреу артта қалады,
Ренжімей тараса, озбағандар жарады.
Жарыс заңы ежелден – жеңімпазды анықтау,
Озат болу шарты сол - еңбектену, жалықпау.
Ендеше ерінбей, үнемі ізденіс үстінде жүретін алғыр оқушыларымызды шақырайық.

Асыл тастан, өнер жастан
Шығады деп дарынды.
Халық айтса қалт айтпайды,
Әрқашанда нанымды, - дей келе сайысымызды бағалайтын әділқазылар алқасымен танысыңыздар.
Білім деген биік шың
Бақытқа сені жеткізер.
Білім деген ақылшың
Қиындықтан өткізер, - деп сайысымыздың алғашқы шарты «Бәйге» кезеңін бастаймыз. Бұл кезеңде 10 сұрақ беріледі. Әр сұрақтың дұрыс жауабына 10 ұпайдан беріледі. Сұраққа бірінші болып қол көтерген ойыншы жауап береді. Егер ол ойыншының жауабы дұрыс болмаса, онда сұраққа екінші болып қол көтерген ойыншы жауап береді. Ол ойыншының да жауабы дұрыс болмаса, сұрақтың жауабын жүргізуші айтады.

Сонымен, ойыншылар, ойын шарты түсінікті болса сайысымызды бастаймыз.
1-сайыс. «Бәйге сайысы»
1-сұрақ. Қай жылы, қай күні Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды? (1991 ж.)
2-сұрақ. Көкжиек тұстарын тұсбағарсыз қандай жұлдызға қарап бағдарлауға болады? (Темірқазық жұлдызы)
3-сұрақ. Амалдардың орындалу тәртібін айт. (Жақшасыз өрнекте алдымен солдан оңға қарай көбейту мен бөлу, содан кейін солдан оңға қарай қосу мен азайту орындалады. Жақшалы өрнектерде алдымен жақшаның ішіндегі амалдар орындалады.)

4-сұрақ. Теңдеу дегеніміз не? (Құрамына енетін әріптің мәнін табу керек болатын теңдік)
5-сұрақ. Ғалым болмай немене
Балалықты қисаңыз?
Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Өлеңнің авторы: (Абай)

6-сұрақ. 1 ғасырда неше жыл бар? (100жыл)
7-сұрақ. Сөйлем мүшелерін ата. ( Бастауыш, баяндауыш, тұрлаусыз мүшелер)
8-сұрақ. Бауыржан Момышұлының туғанына биыл неше жыл болды? (100жыл)
9-сұрақ. Астана қаласының әкімі. ( Иманғали Тасмағамбетов)
10-сұрақ. Қазақстанның жер көлемі қанша? (2 млн. 724 мың шаршы км)

2-сайыс. «Тіл - өнер сайысы»
Жүргізуші: Ойланайық азырақ, уақытты үнемдеп,
Кім шығады қанеки, «Жауабын мен білем» деп.
«Тіл - өнер» сайысында мақал-мәтел немесе жұмбақтың шешімін тауып, сол сөздің орысша, ағылшынша аудармасы дұрыс айтылса 20 ұпай, тек орысша немесе ағылшынша аудармасы үшін 10 ұпай беріледі.

Бірінші болып қол көтерген ойыншының жауабы дұрыс болмаса, онда екінші қол көтерген ойыншы жауап береді. Егер жауап дұрыс болмаса, онда жүргізуші өзі жауап береді.
Мақал: Кімнің баласы болма,
Адамның баласы бол. (Атаның - дедушка-grandfather)

Кім басыңа қарайды,
Дұшпан аяғыңа қарайды. (дос-друг-frand)
Нешеу ала болса, ауыздағы кетеді,

Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. (алтау-шесть-six)
Адам болатын кім алысқа қарайды. (бала-мальчик-boy)
Ас атасы-не (нан-хлеб-bread)

Жұмбақ: Тіл жоқ өзінде,
Сөзі бар ізінде. (қаламсап-ручка-pen)

Қабат-қабат қатталған,
Асыл сөзбен апталған.
Парағы бар сөйлейтін ,
Ол қазына өлмейтін. (кітап-книга-book)

Үстінде екі тауы бар,
Өзі үлкен жануар. (түйе-верблюд-camel)

Жүргізуші: Бірінші, екінші сайысымыздың қорытындысын шығара отырып азғантай бал жинаған 3 сайыскеріміз ойыннан шығарылады. Сайыскерлерге қатысқаны үшін рахмет айта отырып, алғыс хаттармен марапаттаймыз. Қол соғып шығарып салайық.
Көркемсөз: «Ғылым таппай мақтанба» А.Құнанбаев.

3-кезең . «Төрт жұмбақ»
Бұл сайысымызда негізгі 4 пәннен сұрақтар беріледі, ұпайы аз ойыншы ұяшықты таңдайды.
1. Сол жақтағы 30 математика пәні
Бір қариядан қанша балаңыз бар деп сұрағанда берген жауабы мынадай: «Ұл мен қыздарымның саны бірдей, әр ұлымның 3 қарындасы бар.» Қарияның неше ұл, неше қызы бар? (3ұл, 3қыз)
2. Ортадағы 30 дүниетану пәні
Арал өзеніне құятын өзен. (Сырдария)
3. Оң жақтағы 30 қазақ тілі
Құрамында жіңішке, жуан буын араласып келген сөз айт.
4. Сол жақтағы 40 ана тілі
«Күлпаш» кімнің шығармасы? (Б.Майлин)
5. Ортадағы 40 математика
Сарбаздар әр қатарға 5-тен бөлініп, 7 қатарға сап түзеп тұрғанда, соңғы қатарға 1 сарбаз жетпей қалды.Барлық сарбаз нешеу болған? (34)
6. Оң жақтағы 40 дүниетану пәні
Картаға тура қарап тұрғанда оның жоғарғы жағы қай тұсты көрсетеді? (солтүстік)
7. Сол жақтағы 50 қазақ тілі
Мәтін дегеніміз не? (Екі немесе одан да көп өзара байланысқан сөйлем)
8. Ортадағы 50 математика пәні
Петя шоколад плиткасын бөлген. Ағасына 5 кішкентай кесектен тұратын жолақ бөліп берді, сосын әпкесіне 7 кішкентай кесектен тұратын жолақ бөлді. Бүтін шеколад плиткасы неше кішкентай кесектен тұрған? (40)
9. Оң жақтағы 50 дүниетану пәні
Физикалық картада қыратты қандай түспен бейнелейді? (сары)
10. төмендегі 60 дүниетану пәні
Александрия манары қайда орналасқан? (Ніл өзенінің сағасында Фарос аралында).
Сайыс ережесі бойынша ұпайы аз 3 оқушымен қоштасамыз. Оқушылардың қатысқанына рахмет айта отырып алғыс хатпен марапаттаймыз. Қол соғып шығарып салайық.
Көркемсөз: «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» А.Құнанбаев

4 кезең «Жорға» сайысы
Сонымен ақырғы айналымға да жетіп қалдық. Келесі кезекте «Жорға» сайысы. Менің қолымда 15 сұрақ бар. Соған тез жауап беруіміз керек. Әрбір дұрыс жауабы үшін 10 ұпайдан.

1. Жоңғар хандығына елшілік, мәмлегерлік жолмен 3 рет барған би. (Қазыбек би)
2. Ой тікелей білдірілмей, тұспалдап, жанамалап айтылатын шығарма. (мәтел)
3. 42 әріптің жүйелі тізбегі қалай аталады? (әліпби)
4. Жалқы есім айт.
5. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша. (Жалғау)
6. Күрделі етістік айт.
7. Денені не қаптап тұрады? (тері)
8. Адам,жануарларға, өсімдік өміріне не қажет? (қорек, су, ауа, жарық,жылу)
9. Өкпеден сыртқа шыққан ауада не көп болады? (көмірқышқыл газ)
10. Қанның ағзаны аралап қозғалуы дегеніміз не? (қан айналымы)
11. 3 санының кубы нешеге тең? (27)
12. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін айт.
13. 59:8=7 бөліндісінде қанша қалдық қалады? (3)
14. Бір ғасырдың 10-нан бір бөлігі қанша? (10жыл)
15. Хеопс пирамидасы қай жерде? (Мысырдың (Египет) астанасы-Каирдың оңт.)

Жүргізуші: Міне, біз «Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік» шыққан озық ойлы оқушымызды анықтайтын кезге де жеттік. Ендігі сөз кезегін әділқазыларға береміз. (Жеңімпаз оқушы анықталады.)
«Келешек білімді ұрпақ қолында» екендігін Елбасымыз халқына жолдауында атап көрсеткен болатын. Еліміздің ертеңі, Тәуелсіз Қазақстанның кемел болашағын келешекке жеткізер осынау озық ойлы ұрпағы бар елдің жалауы ешқандай еңкеймек емес. Алдағы уақытта да тек қана биіктерден көріне бер деген ізгі ниетпен біз сайысымызды аяқтаймыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Озы? ойлы о?ушы

Автор: Ботагариева Балерке Аншибековна

Дата: 16.11.2014

Номер свидетельства: 131503

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства