kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кітап білім-б?ла?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Кітап білім- б?ла?ы

 Ма?саты:  Білімі? кітап ар?ылы берілетіндігін ??ымдыру.

                     Кітап жасауда?ы адам е?бектері.

                     Кітап?а деген ?ызы?ушылы?та арттыру, оны к?тіп ?стау?а      

                      ?йрету

К?рнекіліктер: кітап о?у, ??рметтеу туралы жазыл?ан плакаттар, кітап         

                             к?рмесі, слайдты  суреттері.

Т?рбие са?атыны? барысы:

М??алім с?зі:

Армысыздар ?стаздар, о?ушылар!  «Кітап білім б?ла?ы» атты т?рбие са?атын Абайды? мына с?зімен баста?алы отырмын.

                             Пайда ойлама, ар ойла,
                             Талап ?ыл, тере? білуге.
                             Арты? білім кітапта,
                             Ерінбей о?ып к?руге.

?ылым мен білімні? негізі болып табылатын кітап пен білім оша?тары-бірінен- бірі ажыра?ысыз рухани ?азыналар. Кітап-рухани прогрессті? кепілі,ел мен елді, мемлекет пен мемлекетті жа?ындастырар,т?сінікке бастар аса ма?ызды  рухани фактор. Кітап- ?лемдегі ?лы к?ш. Ол сананы н?р?а б?леуші. Кітап?а ?ызы?тыру –білімге ?ызы?тыру. Барлы? ілім-білімді кітаптан аламыз.

Сол ма?сатпен  3 «А» сынып о?ушылары т?рбие са?атын   «Кітап пен о?ырман» атты  тренингпен  баста?алы т?р. Олар бас?а о?ушыларды  ?немі кітапханамен байланыста болу?а ша?ырады. Кезекті о?ушылар?а берелік.

  1. о?ушы:  Кітапхана-кітап  пен о?ырман арасында?ы алтын к?пір.
  2. о?ушы:  О?ушыларды ?рдайым  кітапханамен байланыста болу?а ша?ырамыз.

                         Даналы? с?здер

        « О?улы?ты ??рметте,  к?тіп ?ста   кірлетпе »

                    «Кітап ?мір ?стазы»

                    «Кітап - о?ы?андікі, білім то?ы?андікі.»»

                    «К?ш – білімде, білім – кітапта»

                     «Наданмен дос бол?анша,

                       Кітаппен дос бол.»

                    «Кітап - алтын ?азына.»

      «Кітап алтын санды?: іші тол?ан ?азына, ??т, о?ы, о?ы, ойы?а т?т.»

                    « Кітап – білім б?ла?ы, білім - ?нер шыра?ы.»

                     «Кітап - ?алым, тілсіз м??алім.»
 

Орта?а б?гінгі т?рбие са?атымызды? кейіпкерлері «Кітап» пен «Кітапханашы» ша?ырайы?.

С?леметсіздер ме балалар, б?гінгі мерекемізді ж?мба? айтудан бастайы?.

          1.  К?п ??гіме, ?ле?ім,

               К?нде  білім беремін.

               Жа?сы к?рсе мені кім,

               Мен оны жа?сы к?ремін.

         2.   Тілі бар, ?ні жо?, 

               ?зін адам т?сінген.

               Ж?регі бар, ?аны жо?,

               С?йлеп т?р?ан ішінен.

          3.  ?абат –?абат ?аттама,

               ?аптамадан аттама.

               А?ылын оны? алабер,

               Айыт?ан с?зін жатта да.

(О?ушылар ж?мба?ты шешеді).

Кітап: Т?рбие са?атын ж?мба?пен тегіннен тегін бастап т?р?ан жо?пын.  

             Б?гінгі ??гімеміз кітап жайлы болма?  «Кітап» туралы не білеміз, ол   

             ?андай ма?ына береді, кім айтады?

1-о?ушы:  Кітап – н?зік те, т?ны? ?лем. Кітап – білімні? т?псіз аспаны, тере?  

                  бастауы. ?лтымызды? мерейі мен де?гейі ?о?ам мен  

                  мемлекетімізді? ?ркенін ?сіруде ?ыруар пайда келтіретін осынау  

                  рухани ?азына - кітап.

2-о?ушы:   О, кітап бас иемін м?ртебе?е,
                   Игілік - ?азынасы? бар адам?а.
                   Сен берер жа?сылы?ты? есебі жо?,
                  Жеткізіп жолын тауып айта алам ба?

3-о?ушы: 1972 жыл – ЮНЕСКА - ны? шешімімен «Халы?аралы? кітап  

                   жылы» деп аталса, ал 1995 жылдан бастап, «23 с?уір –         

                   Халы?аралы? кітап к?ні» деп жарияланды.

4-о?ушы:     –Кітап –ел мен жерді с?ю,талапты кішпейіл болу?а, т?зімділікке      

                       баулиды.

5-о?ушы :   –Кітаптан ?ркім а?ыл –ке?ес, т?лім –т?рбие,?лгі -?неге алады.  

                      Кітап бізді? рухани жан азы?ымыз.

Кітапханашы: Бізді? елімізде бірде бір бала мектептен тыс ?алмайды. Жалпы?а бірдей білім беру туралы Мемлекеттік ма?ызы бар. Білім туралы За? ?абылдан?ан. Елімізде кітап шы?ару?а к?п к??іл б?лінуде. ?азіргі кезде мектеп о?ушыларына о?улы?тар тегін берілуде. О?ан ?ыруар ?аржы ж?мсалады. О?улы?ты, к?ркем ?дебиетті к?тіп ?стай білейік,оларды басып шы?ару?а а?а, апаларымыз к?п е?бек етті.

6-о?ушы:

Орманшыны? аялы,

Ала?айы ?сірген.

Сансыз а?ам саялы,

?а?аз ?шін кесілген.

7-о?ушы:

Баспаларды к?н –т?ні,

?а?аз жасап ба?алы,

?анша адам, кім ?шін,

Ма?дай тері тамады.

8-о?ушы:

Кітаптарды барша?а,

Талай ?алым ?ол?а алып,

Жылдар бойы ?аншама,

Жазады ?за? тол?анып.

9-о?ушы:

?демілеп берсем деп,

Бояу жа?ып ?р т?рлі.

Суретшілер к?ркемдеп,

?аншама уа?ыт отырды.

10-о?ушы:

?ріп теру ?шін де,

Талай адам терледі.

Баспахана ішінде,

Айлап тыным к?рмеді.

11-о?ушы:

О?улы?ты мектебім,

Бекер са?ан теп –тегін .

Білмейсі? –ау сен біра?.

?аншама е?бек кеткенін.

Кітапханашы:

     Еліміз егемендік алып, т?уелсіз мемлекет бол?алы кітап шы?ару ісі ?ол?а алына бастады. Соны? бірі ай?а?ы кейінгі жылдары «Мектеп»,«Жазушы», «Алматыкітап» баспаларынан шы??ан балалар?а арнал?ан к?ркем ?дебиеттермен мектеп кітапхана ?орлары толы?тырылып,жас ?спірімдерді? кітап?а деген ?ызы?ушылы?тары арта т?суде. Жа?а о?у жылында сендерге «Атам?ра» баспасынан шы??ан жа?а о?улы?тар беріліп, білім н?рімен сусындап жатырсы?дар. ?р кітап- Отан байлы?ы екенін т?сініп, кітапты лас ?олмен ?стау?а, жыртып, жазу?а болмайды.

«Кітапты к?тіп ?стайы?» к?рініс к?рсету.

О?ушы?а ?ашып,жалба-ж?лбасы шы??ан екі о?улы? кездеседі.
О?ушы: О?улы?тар, неге осыншама т?рлері? жаман. ?здері? ?ашып келе жат?ан?а ??сайсы?дар ?ой?
О?улы?: (жыламсырап) И?, ауырып т?рмыз, жараланба?ан жеріміз жо?. ?ре? ?ашып ??тылды?.
О?ушы: И?, жа?дайлары? белгілі боп т?р. Сендер сала?, ??ыпсыз о?ушы?а тап бол?ансы?дар-ау шамасы, содан ол ?алай болса солай ?ста?ан.
О?улы?: И?, сол о?ушыдан ?ашып келе жатырмыз. Енді бізді от?а сал?аны ?ана ?алды.
О?ушы: Ж?рі?дер, мен сендерді «Кітап емханасына апарайын. «Кітап д?рігеріне келеді). Мен сізге о?ушыдан ?ашып келе жат?ан о?улы?тарды алып келдім. Екеуі де ?атты ауырып т?р.

Д?рігер: Кел, «Ана тілі», ты?дап к?рейін. Сені? бірінші диагнозы?: су тиген, содан кітапты? беттері тез сын?ыш болып келеді. Екінші диагнозын: кір ?олмен ?ста?ан, кір майды? іздері т?скен, беттері?ді б?ктеген.


«Математика» о?улы?ы кел, сені де к?рейін. Сені? бірінші диагнозын: сенімен ?атты заттарды ?р?ан, содан кітапты? т?бі т?сіп, беттері шашылып ?ал?ан. Екінші диагноз: беттерді шимайла?ан, белгі со??ан. Енді мен сендерді иелері?е жібермеймін, емханада жатып емделесі?дер.
 

Кітапханашы: Міне, балалар, арамызда кітапты ??ыпты, таза ?стайтын ж?не о?ан ??ыпсыз ?арайтын балаларда кездеседі. Кітапты ерінбей о?ыса?, ол са?ан а?ыл айтудан ерінбейтін, жалы?пайтын шебер ?стаз.

      Кітап –жан айнасы. О?ан ?арап бойы?ды да, ойы?ды да т?зеуге болады. Айналада?ы адамдар?а мейіріммен ?арау?а ?йренесі?. Кітап сені? а?ылг?й, адал досы?, ?мірлік есті жолдасы?. 

?орытындылау:

М??алім: Елбасымыз кітап туралы ?з с?зінде былай деген екен.

«?зіні? биік, таза, рухани ?асиетімен кітап м?дениет пен руханиатты ?ор?ауда те?десі жо? ?ару болып табылады. Кітап адамзат баласына а?арту ??м білім сыйлайды.»

Сонымен ?атар елбасымызды?  т?уелсіздікке ?ол жеткізгелі жаз?ан бірнеше кітаптары туралы  бейне баянды тамашалайы?.

Бейнеролик к?рсету:

Жастайымыздан зерек болып ?суімізге таудай талап керек. Сонды?тан кітап о?уды? да ма?ызы ?те зор. Елбасымызды? кітаптарын о?и отырып, мемлекетімізді? тарихымен танысып, оны? к?регенділігіне ку? болайы?. Алда келе жат?ан 1-желто?сан т???ыш президент к?ні ??тты болсын.!

Мектебімізді? к?п жылдан бері е?бек етіп келе жат?ан  кітапханашы апайымыз?а с?з кезегін берейік.

Рефлексия:

Кітапханада ?андай кітап бол?аны? ?алайтыны? о?ушылар арман а?ашына жазып ?алдыру?а м?мкіндіктері болады.

«Арман а?ашы»

 

Просмотр содержимого документа
«Кітап білім-б?ла?ы »


Тәрбие сағатының тақырыбы: Кітап білім- бұлағы


 Мақсаты: Білімің кітап арқылы берілетіндігін ұғымдыру.

Кітап жасаудағы адам еңбектері.

Кітапқа деген қызығушылықта арттыру, оны күтіп ұстауға

үйрету


Көрнекіліктер: кітап оқу, құрметтеу туралы жазылған плакаттар, кітап

көрмесі, слайдты суреттері.


Тәрбие сағатының барысы:

Мұғалім сөзі:

Армысыздар ұстаздар, оқушылар! «Кітап білім бұлағы» атты тәрбие сағатын Абайдың мына сөзімен бастағалы отырмын.

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл, терең білуге.
Артық білім кітапта,
Ерінбей оқып көруге.
Ғылым мен білімнің негізі болып табылатын кітап пен білім ошақтары-бірінен- бірі ажырағысыз рухани қазыналар. Кітап-рухани прогресстің кепілі,ел мен елді, мемлекет пен мемлекетті жақындастырар,түсінікке бастар аса маңызды  рухани фактор. Кітап- әлемдегі ұлы күш. Ол сананы нұрға бөлеуші. Кітапқа қызықтыру –білімге қызықтыру. Барлық ілім-білімді кітаптан аламыз.

Сол мақсатпен 3 «А» сынып оқушылары тәрбие сағатын «Кітап пен оқырман» атты тренингпен бастағалы тұр. Олар басқа оқушыларды үнемі кітапханамен байланыста болуға шақырады. Кезекті оқушыларға берелік.

  1. оқушы: Кітапхана-кітап пен оқырман арасындағы алтын көпір.

  2. оқушы: Оқушыларды әрдайым кітапханамен байланыста болуға шақырамыз.

Даналық сөздер

« Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлетпе »

«Кітап өмір ұстазы»

«Кітап - оқығандікі, білім тоқығандікі.»»

«Күш – білімде, білім – кітапта»

«Наданмен дос болғанша,

Кітаппен дос бол.»

«Кітап - алтын қазына.»

«Кітап алтын сандық: іші толған қазына, құт, оқы, оқы, ойыңа тұт.»

« Кітап – білім бұлағы, білім - өнер шырағы.»

«Кітап - ғалым, тілсіз мұғалім.»

Ортаға бүгінгі тәрбие сағатымыздың кейіпкерлері «Кітап» пен «Кітапханашы» шақырайық.

Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі мерекемізді жұмбақ айтудан бастайық.


1. Көп әңгіме, өлеңім,

Күнде білім беремін.

            Жақсы көрсе мені кім,

            Мен оны жақсы көремін.


2. Тілі бар, үні жоқ , 

Өзін адам түсінген.

Жүрегі бар, қаны жоқ,

Сөйлеп тұрған ішінен.


3. Қабат –қабат қаттама,

Қаптамадан аттама.

Ақылын оның алабер,

Айытқан сөзін жатта да.

(Оқушылар жұмбақты шешеді).


Кітап: Тәрбие сағатын жұмбақпен тегіннен тегін бастап тұрған жоқпын.

Бүгінгі әңгімеміз кітап жайлы болмақ  «Кітап» туралы не білеміз, ол

қандай мағына береді, кім айтады?


1-оқушы:  Кітап – нәзік те, тұнық әлем. Кітап – білімнің түпсіз аспаны, терең

бастауы. Ұлтымыздың мерейі мен деңгейі қоғам мен

мемлекетіміздің өркенін өсіруде қыруар пайда келтіретін осынау

рухани қазына - кітап.


2-оқушы: О, кітап бас иемін мәртебеңе,
Игілік - қазынасың бар адамға.
Сен берер жақсылықтың есебі жоқ,
Жеткізіп жолын тауып айта алам ба?


3-оқушы: 1972 жыл – ЮНЕСКА - ның шешімімен «Халықаралық кітап

жылы» деп аталса, ал 1995 жылдан бастап, «23 сәуір –

Халықаралық кітап күні» деп жарияланды.


4-оқушы:  –Кітап –ел мен жерді сүю,талапты кішпейіл болуға, төзімділікке

баулиды.


5-оқушы :  –Кітаптан әркім ақыл –кеңес, тәлім –тәрбие,үлгі -өнеге алады.

Кітап біздің рухани жан азығымыз.Кітапханашы: Біздің елімізде бірде бір бала мектептен тыс қалмайды. Жалпыға бірдей білім беру туралы Мемлекеттік маңызы бар. Білім туралы Заң қабылданған. Елімізде кітап шығаруға көп көңіл бөлінуде. Қазіргі кезде мектеп оқушыларына оқулықтар тегін берілуде. Оған қыруар қаржы жұмсалады. Оқулықты, көркем әдебиетті күтіп ұстай білейік,оларды басып шығаруға аға, апаларымыз көп еңбек етті.

6-оқушы:

Орманшының аялы,

Алақайы өсірген.

Сансыз ағам саялы,

Қағаз үшін кесілген.

7-оқушы:

Баспаларды күн –түні,

Қағаз жасап бағалы,

Қанша адам, кім үшін,

Маңдай тері тамады.

8-оқушы:

Кітаптарды баршаға,

Талай ғалым қолға алып,

Жылдар бойы қаншама,

Жазады ұзақ толғанып.

9-оқушы:

Әдемілеп берсем деп,

Бояу жағып әр түрлі.

Суретшілер көркемдеп,

Қаншама уақыт отырды.

10-оқушы:

Әріп теру үшін де,

Талай адам терледі.

Баспахана ішінде,

Айлап тыным көрмеді.

11-оқушы:

Оқулықты мектебім,

Бекер саған теп –тегін .

Білмейсің –ау сен бірақ.

Қаншама еңбек кеткенін.Кітапханашы:

     Еліміз егемендік алып, тәуелсіз мемлекет болғалы кітап шығару ісі қолға алына бастады. Соның бірі айғағы кейінгі жылдары «Мектеп»,«Жазушы», «Алматыкітап» баспаларынан шыққан балаларға арналған көркем әдебиеттермен мектеп кітапхана қорлары толықтырылып,жас өспірімдердің кітапқа деген қызығушылықтары арта түсуде. Жаңа оқу жылында сендерге «Атамұра» баспасынан шыққан жаңа оқулықтар беріліп, білім нәрімен сусындап жатырсыңдар. Әр кітап- Отан байлығы екенін түсініп, кітапты лас қолмен ұстауға, жыртып, жазуға болмайды.


«Кітапты күтіп ұстайық» көрініс көрсету.


Оқушыға қашып,жалба-жұлбасы шыққан екі оқулық кездеседі.
Оқушы: Оқулықтар, неге осыншама түрлерің жаман. Өздерің қашып келе жатқанға ұқсайсыңдар ғой?
Оқулық: (жыламсырап) Иә, ауырып тұрмыз, жараланбаған жеріміз жоқ. Әрең қашып құтылдық.
Оқушы: Иә, жағдайларың белгілі боп тұр. Сендер салақ, ұқыпсыз оқушыға тап болғансыңдар-ау шамасы, содан ол қалай болса солай ұстаған.
Оқулық: Иә, сол оқушыдан қашып келе жатырмыз. Енді бізді отқа салғаны ғана қалды.
Оқушы: Жүріңдер, мен сендерді «Кітап емханасына апарайын. «Кітап дәрігеріне келеді). Мен сізге оқушыдан қашып келе жатқан оқулықтарды алып келдім. Екеуі де қатты ауырып тұр.

Дәрігер: Кел, «Ана тілі», тыңдап көрейін. Сенің бірінші диагнозың: су тиген, содан кітаптың беттері тез сынғыш болып келеді. Екінші диагнозын: кір қолмен ұстаған, кір майдың іздері түскен, беттеріңді бүктеген.


«Математика» оқулығы кел, сені де көрейін. Сенің бірінші диагнозын: сенімен қатты заттарды ұрған, содан кітаптың түбі түсіп, беттері шашылып қалған. Екінші диагноз: беттерді шимайлаған, белгі соққан. Енді мен сендерді иелеріңе жібермеймін, емханада жатып емделесіңдер.

Кітапханашы: Міне, балалар, арамызда кітапты ұқыпты, таза ұстайтын және оған ұқыпсыз қарайтын балаларда кездеседі. Кітапты ерінбей оқысаң , ол саған ақыл айтудан ерінбейтін, жалықпайтын шебер ұстаз.

      Кітап –жан айнасы. Оған қарап бойыңды да, ойыңды да түзеуге болады. Айналадағы адамдарға мейіріммен қарауға үйренесің. Кітап сенің ақылгөй, адал досың, өмірлік есті жолдасың. 


Қорытындылау:Мұғалім: Елбасымыз кітап туралы өз сөзінде былай деген екен.

«Өзінің биік, таза, рухани қасиетімен кітап мәдениет пен руханиатты қорғауда теңдесі жоқ қару болып табылады. Кітап адамзат баласына ағарту һәм білім сыйлайды.»

Сонымен қатар елбасымыздың тәуелсіздікке қол жеткізгелі жазған бірнеше кітаптары туралы бейне баянды тамашалайық.


Бейнеролик көрсету:


Жастайымыздан зерек болып өсуімізге таудай талап керек. Сондықтан кітап оқудың да маңызы өте зор. Елбасымыздың кітаптарын оқи отырып, мемлекетіміздің тарихымен танысып, оның көрегенділігіне куә болайық. Алда келе жатқан 1-желтоқсан тұңғыш президент күні құтты болсын.!


Мектебіміздің көп жылдан бері еңбек етіп келе жатқан кітапханашы апайымызға сөз кезегін берейік.


Рефлексия:

Кітапханада қандай кітап болғаның қалайтының оқушылар арман ағашына жазып қалдыруға мүмкіндіктері болады.


«Арман ағашы»
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Кітап білім-б?ла?ы

Автор: Арыкбаева Гулшат

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 207030

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства