kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Интелектуальная игра на тему "Зерде"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Атырау ?аласы Томарлы селосы ?.Сма??лов атында?ы орта мектебі

Сынып жетекшісі.Каримова А??рік Сафиолла?ызы

Сыныбы:   3 «а»

Сыныптан тыс іс-шара: «Зерде» интеллектуалды ойыны 
11.12.2015-жыл 
1. Та?ырыбы : «Зерде» интеллектуалды ойыны 
2.Саба?ты? т?йінді ма?саттары ж?не о?ыту талабына ?ол жеткізу т?ртібі: 
О?ушыларды? ал?ан білімдерін сынып ішіндегі  о?ушылар арасында сарап?а салу; логикалы? ойлау машы?ын ?алыптастыру. 
3.Белсенді саба? беру т?сілдері мен саба?та?ы ж?мыс т?рі: 
Жеке ж?мыс, топты? ж?мыс,ж?ппен ж?мыс,?зіндік ж?мыс т?рлері. 
4.Саба?ты? н?тижелері (О?ушылар білетін, т?сінетін болады ж?не жасай алады): 
Білу: ?дебиеттік о?у п?нінен «Ата-бабам тарихы-мені? тарихым» б?лімін біледі (барлы?ы);

Т?сіну: ?аза? тілі п?нінен дыбыс ж?не оны? т?рлері, т?бір с?з, ?осымшаны? т?рлері бойынша с?йлем, с?йлем м?шелері,(бастауыш пен баяндауыш) туралы ал?ан білімдерін т?сіндіреді (барлы?ы); 
?олдану: Д?ниетану п?ні бойынша тест ж?мысын орындайды, постерде ?сімдік м?шелеріні? атауы мен ?ызметін жазып ?ор?айды. Ал?ан білімдері сараланады.
Талдау: Математика п?нінен «?арша борату» жауап беру ар?ылы ?лшем бірліктеріне талдау жасайды

 Жина?тау: Логикалы? есептерге жауап беру ар?ылы ?з ойларын жина?тайды білімдерін ?мір бойына жина?тап, кез-келген жерде пайдалана алу керектігіне ба?а береді; 

5.Ресурстар мен жабды?тар (алдын ала тапсырыс беру ?ажет тех.??рыл?ылар тізімі):проектор,белсенді та?та, ?има-?лестірмелер,А4, маркерлер,шарлар, жалаушалар.

Сайысты? барысы: ?йымдастыру:
Саба?ты? кезе?дері Ж?мысты? мазм?ны М??алім іс-?рекеті О?ушыны? іс -?рекеті 
Мотивациялы? кезе?:
1.Амандасу. 
Білімменен т?нті етеді тектілер, 
М?ратына білім ?олды жеткізер. 
Бар ізгілік тек біліммен алынар, 
Білімменен аспан?а жол салынар 
    Тауды биік деме сен,

    Талаптанса? шы?арсы?.

    Жауды мы?ты деме сен,

    Білімді болса? жы?арсы?-дей отырып «Зерде»интеллектуалды ойынын бастаймыз.

2.Ба?алау сарапшыларымен таныстыру.
Досты? пен бірлікті етіп т?л?а, 
Же?іске жеткен еді? талай сында. 
?ара ?ылды ?а? жарып ?діл ?азым, 
Е?бегін тап?ырларды? ?діл сына 

3.К?рермен жинал?ан б?л тамаша?а,

??р ?арап жай отыру жараса ма?

Туыс,дос?а, сыныптас таныс?а емес,

Со? ?олы?ды білімді жас талант?а

Ендеше орта?а жас таланттарды ша?ырайы?.

4.Сайыс барысымен таныстыру 
Ойында же?іске жету ?шін не істейсі?дер?

1. «Білгірлер»тобы

?рандары:

Білгірлер:

Ма?танбаймыз білгірміз деп,

Таудай біра? талабымыз.

Білгір бала атанып,

Келешекте ?скенде ?лкен ?алым боламыз.
2 «Ал?ырлар»

?рандары:

Ал?ырлар ал?а,

Шаршама  талма

Біліммен сайыста,

?атардан ?алма.

-Жарайсы?дар!

Сайысты? кезе?дерімен таныстырып ?тейін.

1.П?ндік тапсырмалар

2.?ажайып ?штік

3.Жор?а

4.Ж?мба? жасыру

5.?орытынды

С?лемдесу. Сайысты? барысын т?сіндіру 
Сарапшалар сайлап, ба?алау т?рін,шарттарын т?сіндіру, ба?алау пара?ын тарату М??алімді м??ият ты?дап,?зін-?зі ба?алау пара?ын толтырады 
Топ басшысын сайлайды. 
1.?дебиеттік  о?у п?ні

1.“Ширату” 
1. «Халы? ?ор?аны»??гімесіндегі басты кейіпкер кім?
2. “Сені? мама?ны? ?кесі са?ан кім болады?

3. «Алмас ?ылышты ардагер»атан?ан батырды ата?

4. Батыр  Бауыржан ??гімесінде Бауыржан ?андай ма?алдарды ?олданды? 
5 «Интернат ?оймасы»??гімесін жаз?ан жазушы кім?

6. ?лия   Молда??лова кім?Ол туралы ?ай ??гімеден о?ыды?дар?

7.Т?рікті? балуаны Н?рлыны же?ген балуанды ата?

8.Рейхстаг?а ту тіккен жауынгер кім еді?

9 «Ол а?ын болар ма еді?» ??гімесіндегі ?айратты? жаз?ан ?ле?ін айтып бар.
10.Желто?сан о?и?асы ?ашан болды?

?р о?ушыны? жауабын сигналды? белгімен ба?алайды. 
Жасыл-д?рыс      Сары- д?рыс емес 
2.?аза? тілі.
1. “??рама?” 
Тапсырмаларды жауабын алдын ала ?иыл?ан ??рама??а жазып, уа?ыт ая?тал?ан со?, постерге жапсырады. ??рама? А?ша ?ар болып шы?у ?ажет. 
 ??рама??а тапсырма жазыл?ан, сол тапсырмаларды ?р о?ушы жеке-жеке орындайды. Орындап бол?ан со?, жауаптарын топта тексереді. Д?рыс жауап ашыл?ан со?, ??рама?ты а? ?а?аз?а жапсырамыз. Кімні? ??рама?ында ?ате болса, ол ??рама?ты жапсырмаймыз. Орны ?алады. ?ай топты? ??рама?ы д?рыс шы?ады, сол топ же?імпаз. 
(дайынды??а 5 минут) 
Д?рыс жауаптар: 
?я? дауыссыздар: б, в, г, ?, д, ж, з; 
?нді дауыссыздар: л, м, н, ?, р, й, (у) 
?ата? дауыссыздар: к, ?, п, с, т, ф, х, ?, ц, ч, ш, щ; 
С?зді? одан ?рі б?лінбейтін ма?ыналы б?лігін т?бір (т?бір с?з) дейміз. 
С?з ма?ынасын ?згертетін ?осымшаны ж?рна? дейміз. 
С?з бен с?зді байланыстыратын ?осымшаны жал?ау дейміз. 
С?лем м?шесі дегеніміз не?

Бастауыш дегеніміз не?

Баяндауыш дегеніміз не?

?ай уа?ытта  бастауыш пен баяндауышты? арасына сызы?ша ?ойылады?

Т?рлаулы м?шелерге нелер жатады?

Т?рлаусыз м?шелер дегеніміз не?

Жала? с?йлемге мысал келтір.

Жайылма с?йлем дегеніміз не?

Екі  топта А?ша ?ар ??растыруы керек,жа?а жыл туралы айтып,білімімізді жа?а жыл?а тарту етеміз-деп шабыт беріледі

3. Д?ниетану п?ні.

Ж?ппен ж?мыс: 
3.1.Тест ж?мысы 
1. Адам ?олымен не жасалады? 
а) а?аш, ??с, ш?п 
?) ?стел, машина, есік 
б) ауа, ?стел, жа?быр 
2. Сезім м?шелері 
а) бас, т?л?а 
?) к?з, м?рын, ??лак, тіл 
б) ?ол, ая?, бас 
3. Жыл мезгілдері -. 
а) жыл, ай, к?н 
?) к?н, ай, ж?лдыз 
б) ?ыс, к?ктем, жаз, к?з 
4. ?ай мезгілде т?н к?ннен ?ыс?а болады? 
а) жазда 
?) кыста 
б) к?ктемде 
5. К?н мен т?н дегеніміз -. 
а) т?улік 
?) апта 
б) ай 
6. Тірі таби?ат?а нелер жатады?
а) жер, ауа, тау 
?) ?ар, а?аш, ??стар 
б) адам, балы?, ??стар 
7?лі таби?ат?а нелер жатады? 
а) жер, ай, ?сімдік 
?) тас, су, ауа 
б) жануарлар, ?сімдіктер 
8.Адамны? дане м?шелеріне нелер жатады

а)бас,мойын, к?кірек,??рса?.

?)бауыр,?кпе,ж?рек.

б)к?з, ауыз, м?рын.

9.Тері ?сіген кезде:

а)сылайды

?)жылы су?а салады.

б)а? д?кемен орайды

в)ала?анмен ыс?ылайды.

10.Теріні? е? негізгі ?ызметі:

а)?ор?ану

 ?)с?лулы

б)?оректендіру.

?р топ м?шесі тест тапсырмасын орындайды. Д?рыс жауапты д??гелектейді.

 Уа?ыт ая?тал?ан со? топ басшысына табыстайды. 
 

Рефлексиялы? кезе? 
4. Математика п?ні

.1.    «?арша борату» 
?р топ?а 1 минутта ?анша с?ра??а жауап бере алатынын тексеру. 
1. ?осу амалыны? компоненттарын ата. 
2. 1 жылда неше ай бар? 
3. 2 жылда неше ай болады? 
4. 1 дециметрде неше сантиметр бар? 

6. Шаршыны? периметрін ?алай табамыз? 
7. 1 ?асырда неше жыл? 
8. 3 ?асырда неше жыл болады? 
9. 15 пен 5-ті? айырмасы нешеге те?? 
10.9-ды? квадраты неше?
11. 1 килограмда неше грамм бар? 
12. 6-ны? квадратына 14-ті ?ос.
1.Азайту амалыны? компоненттарын ата. 
2.1 жылда неше к?н бар? 
3.1 метрде неше сантиметр бар? 
4.Масса ?лшем бірліктерін ата 
5.90 мен 3-ті? б?ліндісін 4-ке к?бейт.
6.1 аптада неше к?н бар? 
7.2 аптада ше? 
8.1 жылда неше к?н бар? 
9.Тік т?ртб?рышты? периметрін ?алай табамыз? 
10. 18 бен 40-ты? ?осындысы нешеге те?? 
11.1 метрде неше сантиметр бар? 
12.?осуды? ?андай ?асиеттерін білесі?? 
1. 1 са?атта неше минут бар? 
2. 1 т?улікте неше са?ат бар? 
3. Сыйымдылы?ты ?андай ?лшеммен ?лшейміз? 
4. ?шб?рышты? периметрін ?алай табамыз? 1 минутта ?р топ?а арнал?ан с?ра?тар легін барынша тез, шапша? ?рі т?сінікті ?ылып о?иды. 
О?ушы жауаптарын ты?дайды 
?рбір тапс.кеткен уа?ытты ?ада?алап отырады. 
?р топ м?шесі с?ра?тар?а жауап береді. ?зге о?ушылыр толы?тырып отыруына болады. 
5. Б?рыштарды? т?рлерін ата. 
6.8-ді? квадратына 20-ны ?ос.
7. 100 бен 50-ді? ?осындысы нешеге те?? 
8. 1 айда неше к?н бар? 
9. 2 ?асырда неше жыл бар? 
10. 1 минутта неше секунд бар? 
11. 640-ты 10-?а б?ліп, оны8-ге б?л.
12. 1 жылда неше ай бар? 
Логикалы? есептер 
• *Екі адам шахматты 2 са?ат ойнады. Бір адам неше са?ат ойнайды? 
*?ос ат жегілген арба 40 ша?ырым ж?рді. Бір ат неше ша?ырым ж?рді? 
*Теректе 13алма ?сіп т?р еді, оны? 3-еуін Айжан ж?лып алды. Теректе неше алма ?алды? 
*2 кг ма?та ауыр ма, 2кг темір ауыр ма? 
*Т?йе??с 2 ая?ымен т?рса 25 кг тартса, 1 ая?ымен т?рса неше кг тартады? 
• *4 ж?мырт?а 4 минут піссе, бір ж?мырт?а неше минут піседі? 

3.«?ажайып ?штік» ?яшы?тар?а 20,30,40 деген ?пайлар жазылады.Ойыншылар ?яшы?та?ы с?ра?тарды ?пайына байланысты та?дайды. 20?пай –жасыл,30?пай-сары,40?пай- ?ызылт?спен беріледі. 

     30         20      40

     20        30       30

     40        40       20
Сол жа?та?ы 30. ?аза?стан Т?уелсіздігін ?ай жылы алды?

Ортада?ы 20. Желто?сан о?и?асы ?ашан болды?

О? жа?та?ы 40. ?аза?стан Республикасыны?  Президенті кім?

Сол жа?та?ы 20.Бізді? т?ратын облысымызды? атауы ?алай?

Ортада?ы 30.Ерлік туралы бір ма?ал айт.

О? жа?та?ы 30. Т?ртеу т?гел болса.жал?асын тап.

Сол жа?та?ы 40. Т?рт т?лік малды ата.

Ортада?ы 40.Бізді? мектебіміз кімні? есімімен аталады?

О? жа?та?ы 20.Отан туралы ?андай ма?ал білесі??

4. «Жор?а»  Ма?ал –м?телдерді аны?тайды. Интерактивті та?тадан жал?асын табады.

1.Білімді бірді жы?ады(білекті мы?ды жы?ады)

2.Отыз тістен щы??ан с?з(отыз рулы елге тарайды)

3.Білгені? бір то?ыз(білмегені? то?сан то?ыз)

4.Ер бір ?леді(?ор?а? мы? ?леді)

5.Ж?з те?ге? бол?анша (ж?з досы? болсын)

6.Жал?ауды? екі досы бар(бірі-?й?ы, бірі-к?лкі)

5. Білгенге маржан Ж?мба?.

1-топ?а

 ?алы? киімді ?натады,

 Шешіндірсе? жылатады.

2-топ?а 

?шірді с?ртті,

 ?згені ??ртты,

?зін де ??ртты.

?н ты?дау: Желто?сан желі
Сыныпты? о?ушысы Асхат Мейірланны?  орындауында « Елім мені?»?ні орындалады.
?діл?азылар  ?орытындысын ты?дау 
Белсенді топты аны?тау.Е? жо?ары ?пай жина?ан топты аны?тайды. 
Сайысты? ?тілу барысын мада?тап, «Ма?тау  ?а?азы» тапсырылады.

?атыс?ан о?ушылар?а сыйлы?тар таратылып, мада?талады.

Б?гінгі сайыста ?ай п?н ж?не ?андай с?ра?тар ?иын?а со?ты сол п?нді тере?ірек о?у тапсырылады.

Назар ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Интелектуальная игра на тему "Зерде"»

Атырау қаласы Томарлы селосы Қ.Смағұлов атындағы орта мектебі

Сынып жетекшісі.Каримова Ақөрік Сафиоллақызы

Сыныбы: 3 «а»

Сыныптан тыс іс-шара: «Зерде» интеллектуалды ойыны 
11.12.2015-жыл 
1. Тақырыбы : «Зерде» интеллектуалды ойыны 
2.Сабақтың түйінді мақсаттары және оқыту талабына қол жеткізу тәртібі: 
Оқушылардың алған білімдерін сынып ішіндегі оқушылар арасында сарапқа салу; логикалық ойлау машығын қалыптастыру . 
3.Белсенді сабақ беру тәсілдері мен сабақтағы жұмыс түрі: 
Жеке жұмыс , топтық жұмыс,жұппен жұмыс,өзіндік жұмыс түрлері. 
4.Сабақтың нәтижелері (Оқушылар білетін, түсінетін болады және жасай алады): 
Білу: Әдебиеттік оқу пәнінен «Ата-бабам тарихы-менің тарихым» бөлімін біледі (барлығы);

Түсіну: Қазақ тілі пәнінен дыбыс және оның түрлері, түбір сөз, қосымшаның түрлері бойынша сөйлем, сөйлем мүшелері,(бастауыш пен баяндауыш) туралы алған білімдерін түсіндіреді (барлығы); 
Қолдану: Дүниетану пәні бойынша тест жұмысын орындайды, постерде өсімдік мүшелерінің атауы мен қызметін жазып қорғайды. Алған білімдері сараланады.
Талдау: Математика пәнінен «Қарша борату» жауап беру арқылы өлшем бірліктеріне талдау жасайды

Жинақтау: Логикалық есептерге жауап беру арқылы өз ойларын жинақтайды білімдерін өмір бойына жинақтап, кез-келген жерде пайдалана алу керектігіне баға береді; 

5.Ресурстар мен жабдықтар (алдын ала тапсырыс беру қажет тех.құрылғылар тізімі):проектор,белсенді тақта, қима-үлестірмелер,А4, маркерлер,шарлар, жалаушалар.

Сайыстың барысы: ұйымдастыру:
Сабақтың кезеңдері Жұмыстың мазмұны Мұғалім іс-әрекеті Оқушының іс -әрекеті 
Мотивациялық кезең:
1.Амандасу. 
Білімменен тәнті етеді тектілер, 
Мұратына білім қолды жеткізер. 
Бар ізгілік тек біліммен алынар, 
Білімменен аспанға жол салынар 
Тауды биік деме сен,

Талаптансаң шығарсың.

Жауды мықты деме сен,

Білімді болсаң жығарсың-дей отырып «Зерде»интеллектуалды ойынын бастаймыз.

2.Бағалау сарапшыларымен таныстыру.
Достық пен бірлікті етіп тұлға, 
Жеңіске жеткен едің талай сында. 
Қара қылды қақ жарып әділ қазым, 
Еңбегін тапқырлардың әділ сына 

3.Көрермен жиналған бұл тамашаға,

Құр қарап жай отыру жараса ма?

Туыс,досқа, сыныптас танысқа емес,

Соқ қолыңды білімді жас талантқа

Ендеше ортаға жас таланттарды шақырайық.

4.Сайыс барысымен таныстыру 
Ойында жеңіске жету үшін не істейсіңдер?

1. «Білгірлер»тобы

Ұрандары:

Білгірлер:

Мақтанбаймыз білгірміз деп,

Таудай бірақ талабымыз.

Білгір бала атанып,

Келешекте өскенде үлкен ғалым боламыз.
2 «Алғырлар»

Ұрандары:

Алғырлар алға,

Шаршама талма

Біліммен сайыста,

Қатардан қалма.

--Жарайсыңдар!

Сайыстың кезеңдерімен таныстырып өтейін.

1..Пәндік тапсырмалар

2.Ғажайып үштік

3.Жорға

4.Жұмбақ жасыру

5.Қорытынды

Сәлемдесу. Сайыстың барысын түсіндіру 
Сарапшалар сайлап , бағалау түрін,шарттарын түсіндіру, бағалау парағын тарату Мұғалімді мұқият тыңдап,өзін-өзі бағалау парағын толтырады 
Топ басшысын сайлайды. 
1.Әдебиеттік оқу пәні

1.“Ширату” 
1. «Халық қорғаны»әңгімесіндегі басты кейіпкер кім?
2. “Сенің мамаңның әкесі саған кім болады?

3. «Алмас қылышты ардагер»атанған батырды ата?

4. Батыр Бауыржан әңгімесінде Бауыржан қандай мақалдарды қолданды? 
5 «Интернат қоймасы»әңгімесін жазған жазушы кім?

6 . Әлия Молдағұлова кім?Ол туралы қай әңгімеден оқыдыңдар?

7.Түріктің балуаны Нұрлыны жеңген балуанды ата?

8.Рейхстагқа ту тіккен жауынгер кім еді?

9 «Ол ақын болар ма еді?» әңгімесіндегі Қайраттың жазған өлеңін айтып бар.
10.Желтоқсан оқиғасы қашан болды?

Әр оқушының жауабын сигналдық белгімен бағалайды. 
Жасыл-дұрыс  Сары- дұрыс емес 
2.Қазақ тілі .
1. “Құрамақ” 
Тапсырмаларды жауабын алдын ала қиылған құрамаққа жазып, уақыт аяқталған соң, постерге жапсырады. Құрамақ Ақша қар болып шығу қажет. 
Құрамаққа тапсырма жазылған, сол тапсырмаларды әр оқушы жеке-жеке орындайды. Орындап болған соң, жауаптарын топта тексереді. Дұрыс жауап ашылған соң, құрамақты ақ қағазға жапсырамыз. Кімнің құрамағында қате болса, ол құрамақты жапсырмаймыз. Орны қалады. Қай топтың құрамағы дұрыс шығады, сол топ жеңімпаз. 
(дайындыққа 5 минут) 
Дұрыс жауаптар: 
Ұяң дауыссыздар: б, в, г, ғ, д, ж, з; 
Үнді дауыссыздар: л, м, н, ң, р, й, (у) 
Қатаң дауыссыздар: к, қ, п, с, т, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ; 
Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір (түбір сөз) дейміз. 
Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. 
Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. 
Сөлем мүшесі дегеніміз не?

Бастауыш дегеніміз не?

Баяндауыш дегеніміз не?

Қай уақытта бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылады?

Тұрлаулы мүшелерге нелер жатады?

Тұрлаусыз мүшелер дегеніміз не?

Жалаң сөйлемге мысал келтір.

Жайылма сөйлем дегеніміз не?

Екі топта Ақша қар құрастыруы керек,жаңа жыл туралы айтып,білімімізді жаңа жылға тарту етеміз-деп шабыт беріледі

3. Дүниетану пәні .

Жұппен жұмыс: 
3.1.Тест жұмысы 
1. Адам қолымен не жасалады? 
а) ағаш, құс, шөп 
ә) үстел, машина, есік 
б) ауа, үстел, жаңбыр 
2. Сезім мүшелері 
а) бас, тұлға 
ә) көз, мұрын, құлак, тіл 
б) қол, аяқ, бас 
3. Жыл мезгілдері - ... 
а) жыл, ай, күн 
ә) күн, ай, жұлдыз 
б) қыс, көктем, жаз, күз 
4. Қай мезгілде түн күннен қысқа болады? 
а) жазда 
ә) кыста 
б) көктемде 
5. Күн мен түн дегеніміз - ... 
а) тәулік 
ә) апта 
б) ай 
6. Тірі табиғатқа нелер жатады?
а) жер, ауа, тау 
ә) қар, ағаш, құстар 
б) адам, балық, құстар 
7Өлі табиғатқа нелер жатады? 
а) жер, ай, өсімдік 
ә) тас, су, ауа 
б) жануарлар, өсімдіктер 
8.Адамның дане мүшелеріне нелер жатады

а)бас,мойын, көкірек,құрсақ.

ә)бауыр,өкпе,жүрек.

б)көз, ауыз, мұрын.

9.Тері үсіген кезде:

а)сылайды

ә)жылы суға салады.

б)ақ дәкемен орайды

в)алақанмен ысқылайды.

10.Терінің ең негізгі қызметі:

а)қорғану

ә)сұлулы

б)қоректендіру.

Әр топ мүшесі тест тапсырмасын орындайды. Дұрыс жауапты дөңгелектейді.

Уақыт аяқталған соң топ басшысына табыстайды. 


Рефлексиялық кезең 
4. Математика пәні

.1. «Қарша борату» 
Әр топқа 1 минутта қанша сұраққа жауап бере алатынын тексеру. 
1. Қосу амалының компоненттарын ата. 
2. 1 жылда неше ай бар? 
3. 2 жылда неше ай болады? 
4. 1 дециметрде неше сантиметр бар? 

6. Шаршының периметрін қалай табамыз? 
7. 1 ғасырда неше жыл? 
8. 3 ғасырда неше жыл болады? 
9. 15 пен 5-тің айырмасы нешеге тең? 
10.9-дың квадраты неше?
11. 1 килограмда неше грамм бар? 
12. 6-ның квадратына 14-ті қос.
1..Азайту амалының компоненттарын ата. 
2.1 жылда неше күн бар? 
3.1 метрде неше сантиметр бар? 
4.Масса өлшем бірліктерін ата 
5.90 мен 3-тің бөліндісін 4-ке көбейт.
6.1 аптада неше күн бар? 
7.2 аптада ше? 
8.1 жылда неше күн бар? 
9.Тік төртбұрыштың периметрін қалай табамыз? 
10. 18 бен 40-тың қосындысы нешеге тең? 
11.1 метрде неше сантиметр бар? 
12.Қосудың қандай қасиеттерін білесің? 
1. 1 сағатта неше минут бар? 
2. 1 тәулікте неше сағат бар? 
3. Сыйымдылықты қандай өлшеммен өлшейміз? 
4. Үшбұрыштың периметрін қалай табамыз? 1 минутта әр топқа арналған сұрақтар легін барынша тез, шапшаң әрі түсінікті қылып оқиды. 
Оқушы жауаптарын тыңдайды 
Әрбір тапс.кеткен уақытты қадағалап отырады. 
Әр топ мүшесі сұрақтарға жауап береді. Өзге оқушылыр толықтырып отыруына болады. 
5. Бұрыштардың түрлерін ата. 
6.8-дің квадратына 20-ны қос.
7. 100 бен 50-дің қосындысы нешеге тең? 
8. 1 айда неше күн бар? 
9. 2 ғасырда неше жыл бар? 
10. 1 минутта неше секунд бар? 
11. 640-ты 10-ға бөліп, оны8-ге бөл.
12. 1 жылда неше ай бар? 
Логикалық есептер 
• *Екі адам шахматты 2 сағат ойнады. Бір адам неше сағат ойнайды? 
*Қос ат жегілген арба 40 шақырым жүрді. Бір ат неше шақырым жүрді? 
*Теректе 13алма өсіп тұр еді, оның 3-еуін Айжан жұлып алды. Теректе неше алма қалды? 
*2 кг мақта ауыр ма, 2кг темір ауыр ма? 
*Түйеқұс 2 аяғымен тұрса 25 кг тартса, 1 аяғымен тұрса неше кг тартады? 
• *4 жұмыртқа 4 минут піссе, бір жұмыртқа неше минут піседі? 

3.«Ғажайып үштік» Ұяшықтарға 20,30,40 деген ұпайлар жазылады.Ойыншылар ұяшықтағы сұрақтарды ұпайына байланысты таңдайды. 20ұпай –жасыл,30ұпай-сары,40ұпай- қызылтүспен беріледі.

30 20 40

20 30 30

40 40 20
Сол жақтағы 30. Қазақстан Тәуелсіздігін қай жылы алды?

Ортадағы 20. Желтоқсан оқиғасы қашан болды?

Оң жақтағы 40. Қазақстан Республикасының Президенті кім?

Сол жақтағы 20.Біздің тұратын облысымыздың атауы қалай?

Ортадағы 30.Ерлік туралы бір мақал айт.

Оң жақтағы 30. Төртеу түгел болса ....жалғасын тап.

Сол жақтағы 40. Төрт түлік малды ата.

Ортадағы 40.Біздің мектебіміз кімнің есімімен аталады?

Оң жақтағы 20.Отан туралы қандай мақал білесің?

4. «Жорға» Мақал –мәтелдерді анықтайды. Интерактивті тақтадан жалғасын табады.

1.Білімді бірді жығады(білекті мыңды жығады)

2.Отыз тістен щыққан сөз(отыз рулы елге тарайды)

3.Білгенің бір тоғыз(білмегенің тоқсан тоғыз)

4.Ер бір өледі(қорқақ мың өледі)

5.Жүз теңгең болғанша (жүз досың болсын)

6.Жалқаудың екі досы бар(бірі-ұйқы, бірі-күлкі)

5. Білгенге маржан Жұмбақ.

1-топқа

Қалың киімді ұнатады,

Шешіндірсең жылатады.

2-топқа

Өшірді сүртті,

Өзгені құртты,

Өзін де құртты.

Ән тыңдау: Желтоқсан желі
Сыныптың оқушысы Асхат Мейірланның орындауында « Елім менің»әні орындалады.
Әділқазылар қорытындысын тыңдау 
Белсенді топты анықтау.Ең жоғары ұпай жинаған топты анықтайды. 
Сайыстың өтілу барысын мадақтап, «Мақтау қағазы» тапсырылады.

Қатысқан оқушыларға сыйлықтар таратылып, мадақталады.

Бүгінгі сайыста қай пән және қандай сұрақтар қиынға соқты сол пәнді тереңірек оқу тапсырылады.

Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Интелектуальная игра на тему "Зерде"

Автор: Каримова А??рік Сафиолла?ызы

Дата: 27.01.2016

Номер свидетельства: 284059

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства