kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Им.М.Ауэзова №7

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Елім деп со?ар ж?регім

Ма?саты: Ту?ан ?лке, оны? байлы?ы, таби?ат к?ріністері. О?ушыларды ?скен жерін ?адірлеп, д?ние ж?зілік м?дениетке ?ол созу, рухани – зерделілік жа?ынан дамыта т?рбиелеу. ?з ту?ан ?лкемізді?, ту?ан хал?ымызды? ?ткені мен б?гінгісін ?адірлей, ?астерлей білуге ?йрету.
Т?рі: топты? пікір алмасу.
К?рнекілігі: интербелсенді та?та,шарлар,суреттер

Ойын?а ?ш топ ?атысады. Сынып о?ушылары ?ш топ?а б?лінеді.

М??алімні? с?зі:  С?леметасыздарма балалар б?гінгі шуа?ты к?нде сіздермен ж?здесіп таныс?аныма ?уаныштымын.

Кіндік ?аны? тамып, туып - ?скен мекені?ді, табаны? тиіп ту?ан топыра?ты б?рінен арты? к?руге ха?ылысы?. Ту?ан жерді? бір т?йір тасы жатты? ат басындай алтынынан ?ымбат емеспе? Дулы?алы ата – бабаларымыз ке? даласын, ас?ар тауын, сар?ырап а??ан к?к   ?зенін ?ор?ап, ма?тан еткен, бізге м?ра?а ?алдыр?ан. ?азіргі тарихи ша?та, т?уелсіздік ке?істігінде к?ндей жар?ырап, отаншылды? рух пен ту?ан жерге деген махаббат с?уле шашып т?руы керек. ?р ?аза?станды? ?з еліні? картасына к?з салып, байта? ?лкесін, ту?ан  жерін ма?тан т?ту?а тиіс.

Б?гін сіздермен бірге ту?ан елімізге отанымыз?а саяхат жасайтын боламыз.

І б?лім. «Ту?ан ?лкем, таби?аты? ?андай к?ркем».

1 топ ?аза?стан жері ?андай?
 ?аза?стан жері ?лкен, ?демі, ?рі бай.
- Бізді? еліміз - жеріні? ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдай тула?ан балы?ы, те?іздей тол?ы?ан егіні, дала толы а? - ??сы, таусылмас кен байлы?ы да жеткілікті, мол.

2топ Отан дегеніміз - адамны? туып ?скен жері, ту?ан - туыс?андарымен, жа?ындарымен бірге т?ратын ата мекені. ?аза? елінде т?ратын адамдарды? Отаны – ?аза?стан Республикасы.Егеменді ?аза?станбыз.Б?гінгі та?да ?аза?стан ?з алдына Т?уелсіз мемлекет.
?аза?стан – Туымен т??ырлы,
Елта?басымен е?селі,
?н?ранымен айбатты!

3топ«Ту?ан жердей жер болмас,
Ту?ан елдей ел болмас.» ма?алды? ма?ынасын т?сіндір
Т?сіндіру: «Ту?ан жердей жер болмас, ту?ан елдей ел болмас.» деген даналы?ында ?лкен м?н бар. Ту?анжер – ?рбір адамны? жары? д?ниеге шыр етіп келген киелі мекені, е? ал?аш ж?т?ан ауасы, табаныны? бастап?ы ізіт?скенжері, аялап ?сірген алтын бесігі. Адам та?дыры да ту?ан жерімен байланысты. Сонды?тан, ?рбір адам ?зі туып ?скен мекенін ??рметтеп, о?ан ?ам?оршы бола білуі керек. ? зту?ан жеріні? ?р тасын, ?р ??сын ?ыз?ыштай ?орып,о?ан деген ас?а? сезімін ?з ?ам?орлы?ы ар?ылы к?рсетіп отыр?ан адамды ?ана ту?ан жерін ??рметтейтін адам деуге болады.

2- б?лім. «Ел д?улеті – ?зімізде»

- Балалар, сендер саналы,білімді азамат болып ?суі? ?шін ?здері?ні? бірінші парыздары? не деп ойлайсы?дар? 
1. Білім алу. 
2. Отанды с?ю. 
3. Ана тілін с?ю, ??рметтеу. 
4. ?лтжанды азамат болу. 
5. Атамекенді,ту?ан жерді с?ю. 
6. Денсаулы?ымыз мы?ты,салауатты ?рпа? болу. 
7. Ел болаша?ын берік ?олда ?стайтын на?ыз азамат болып ?су. 

3-б?лім Ж?ректен – ж?рекке.
С?йлемдерді ?з ойлары?мен жал?астырып айты?дар.
- Мен ту?ан жерді с?йемін, ?йткені..мен сол жерде ?мірге келдім.
- Мен ту?ан жерді ?ор?аймын, ?йткені.мен елімні? адал перзентімін.
- Мен ту?ан жерімді ма?тан етемін, ?йткені.мені? жерім ?те к?ркем,бай
Мен таби?атты ?ор?аймын, ?йткені.таби?ат ?орша?ан ортамыз,?лке ?мір с?ріп отыр?ан ?йіміз
Мен ту?ан жерімді ?ажайып деймін, ?йткені.ту?ан жерім жыл сайын к?ркейіп келеді
О?ушылар бірге ?ол ?стасып, м??алім со?ынан мына ?ле?ді ?айталайды.
?аза?стан, ту?ан жерім - киелім,
?астерлеймін басымды да иемін.
Таби?аты? – таптырмас жан байлы?ым,
Б?рін – б?рін аялаймын, с?йемін.

4б?лім Сахналау

Г?л- таби?атты? сыйы. ?р т?рлі т?стер топтас?ан жиынты?. Т?с- ?уат к?зі секілді г?лдер де бізді? ?мірімізге ?сер етеді. 

К?РІНІС:Г?лдер
К?нні? к?міс с?улесі м?лгіп т?р?ан ?р г?лге бір т?неді. Жылы шуа?пен желпіп, тербей оятады.
К?н: Оу, Раушан, т?регел! ?лемге жары? жайылды, ??стар да оянды.
Раушанг?л: ?азір к?н к?ке,. ?азір а? с?уле.
К?н: Жау?азын, аш к?к аспандай к?гілдір к?зі?ді! Ж?ндіктер ?ыбырлап, ??мырс?алар шап?ылап ж?р.
Жау?азын: ?азір    ашайын к?зімді ?азір.
К?н: ?ыз?алда? к?тер басы?ды, аш, алтын ?ауаша?ы?ды! К?рсін ?алы? ж?рт.
?ыз?алда?: Жарайды, ?азір ?ауаша?ымны? алтын б?рін жар?ыратып ашамын.
К?н: ?ырмызы шапа?ты? жылуы молайды, б?ріспе! Г?лдерді? б?рі?й?ыдан оянды. Сен де к?рсет к?ркі?ді!
?ырмызы: ?азір, алтын К?н!
Г?лдер:
1К?німіз ашы? болсын!
2Жеріміз ке? болсын!
3Ауамыз таза болсын!
4Суымыз т?ны? болсын!

5 Еліміз тыныш болсын!
Б?рі: - Г?ліміз жа?сы ?ссін!

Хор: Ту?ан елім,мені? ?аза?станым

М??алім: Ту?ан елімізді? ?р тасы, ?р б?тасы, е? ая?ы ??былмалы аспаны мен к?шпелі б?лты да ата - бабамызды? бізге тастап кеткен ба?а жетпес аманаты. Сонды?тан ша?ыра?ы к?нні? шуа?ына б?ленген, іргесі інжу маржан?а толы, керегесі ке? жайлау, байта?, бай ?рі с?лу жерімізді аялап, елімізді арда?тап ?тейік. Атамекенімізді, Отанымызды ма?тан етейік!

Таби?атымызды ?ор?ау?а тиісті екенімізді естен шы?армайы? дегім келеді.
 

Просмотр содержимого документа
«им.М.Ауэзова №7 »

Тақырыбы: Елім деп соғар жүрегім

Мақсаты: Туған өлке, оның байлығы, табиғат көріністері. Оқушыларды өскен жерін қадірлеп, дүние жүзілік мәдениетке қол созу, рухани – зерделілік жағынан дамыта тәрбиелеу. Өз туған өлкеміздің, туған халқымыздың өткені мен бүгінгісін қадірлей, қастерлей білуге үйрету.
Түрі: топтық пікір алмасу.
Көрнекілігі: интербелсенді тақта,шарлар,суреттер

Ойынға үш топ қатысады. Сынып оқушылары үш топқа бөлінеді.

Мұғалімнің сөзі: Сәлеметасыздарма балалар бүгінгі шуақты күнде сіздермен жүздесіп танысқаныма қуаныштымын.

Кіндік қаның тамып, туып - өскен мекеніңді, табаның тиіп туған топырақты бәрінен артық көруге хақылысың. Туған жердің бір түйір тасы жаттың ат басындай алтынынан қымбат емеспе? Дулығалы ата – бабаларымыз кең даласын, асқар тауын, сарқырап аққан көк өзенін қорғап, мақтан еткен, бізге мұраға қалдырған. Қазіргі тарихи шақта, тәуелсіздік кеңістігінде күндей жарқырап, отаншылдық рух пен туған жерге деген махаббат сәуле шашып тұруы керек. Әр қазақстандық өз елінің картасына көз салып, байтақ өлкесін, туған жерін мақтан тұтуға тиіс.

Бүгін сіздермен бірге туған елімізге отанымызға саяхат жасайтын боламыз.

І бөлім. «Туған өлкем, табиғатың қандай көркем».

1 топ Қазақстан жері қандай?
Қазақстан жері үлкен, әдемі, әрі бай.
- Біздің еліміз - жерінің кеңдігімен қатар, табиғи байлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдай тулаған балығы, теңіздей толқыған егіні, дала толы аң - құсы, таусылмас кен байлығы да жеткілікті, мол.


2топ Отан дегеніміз - адамның туып өскен жері, туған - туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын ата мекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың Отаны – Қазақстан Республикасы.Егеменді Қазақстанбыз.Бүгінгі таңда Қазақстан өз алдына Тәуелсіз мемлекет.
Қазақстан – Туымен тұғырлы,
Елтаңбасымен еңселі,
Әнұранымен айбатты!


3топ«Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.» мақалдың мағынасын түсіндір
Түсіндіру: «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.» деген даналығында үлкен мән бар. Туғанжер – әрбір адамның жарық дүниеге шыр етіп келген киелі мекені, ең алғаш жұтқан ауасы, табанының бастапқы ізітүскенжері, аялап өсірген алтын бесігі. Адам тағдыры да туған жерімен байланысты. Сондықтан, әрбір адам өзі туып өскен мекенін құрметтеп, оған қамқоршы бола білуі керек. Ө зтуған жерінің әр тасын, әр құсын қызғыштай қорып,оған деген асқақ сезімін өз қамқорлығы арқылы көрсетіп отырған адамды ғана туған жерін құрметтейтін адам деуге болады.


2- бөлім. «Ел дәулеті – өзімізде»

- Балалар, сендер саналы,білімді азамат болып өсуің үшін өздеріңнің бірінші парыздарың не деп ойлайсыңдар? 
1. Білім алу. 
2. Отанды сүю. 
3. Ана тілін сүю, құрметтеу. 
4. Ұлтжанды азамат болу. 
5. Атамекенді,туған жерді сүю. 
6. Денсаулығымыз мықты,салауатты ұрпақ болу. 
7. Ел болашағын берік қолда ұстайтын нағыз азамат болып өсу. 

3-бөлім Жүректен – жүрекке.
Сөйлемдерді өз ойларыңмен жалғастырып айтыңдар.
- Мен туған жерді сүйемін, өйткені.......мен сол жерде өмірге келдім.
- Мен туған жерді қорғаймын, өйткені...мен елімнің адал перзентімін.
- Мен туған жерімді мақтан етемін, өйткені...менің жерім өте көркем,бай
Мен табиғатты қорғаймын, өйткені...табиғат қоршаған ортамыз,өлке өмір сүріп отырған үйіміз
Мен туған жерімді ғажайып деймін, өйткені...туған жерім жыл сайын көркейіп келеді
Оқушылар бірге қол ұстасып, мұғалім соңынан мына өлеңді қайталайды.
Қазақстан, туған жерім - киелім,
Қастерлеймін басымды да иемін.
Табиғатың – таптырмас жан байлығым,
Бәрін – бәрін аялаймын, сүйемін.

4бөлім Сахналау

Гүл- табиғаттың сыйы. әр түрлі түстер топтасқан жиынтық. Түс- қуат көзі секілді гүлдер де біздің өмірімізге әсер етеді. 

КӨРІНІС:Гүлдер
Күннің күміс сәулесі мүлгіп тұрған әр гүлге бір төнеді. Жылы шуақпен желпіп, тербей оятады.
Күн: Оу, Раушан, түрегел! Әлемге жарық жайылды, құстар да оянды.
Раушангүл: Қазір күн көке,.... қазір ақ сәуле.
Күн: Жауқазын, аш көк аспандай көгілдір көзіңді! Жәндіктер қыбырлап, құмырсқалар шапқылап жүр.
Жауқазын: Қазір ашайын көзімді қазір...
Күн: Қызғалдақ көтер басыңды, аш, алтын қауашағыңды! Көрсін қалың жұрт.
Қызғалдақ: Жарайды, қазір қауашағымның алтын бүрін жарқыратып ашамын.
Күн: Қырмызы шапақтың жылуы молайды, бүріспе! Гүлдердің бәріұйқыдан оянды. Сен де көрсет көркіңді!
Қырмызы: Қазір, алтын Күн!
Гүлдер:
1Күніміз ашық болсын!
2Жеріміз кең болсын!
3Ауамыз таза болсын!
4Суымыз тұнық болсын!

5 Еліміз тыныш болсын!
Бәрі: - Гүліміз жақсы өссін!

Хор: Туған елім,менің Қазақстаным

Мұғалім: Туған еліміздің әр тасы, әр бұтасы, ең аяғы құбылмалы аспаны мен көшпелі бұлты да ата - бабамыздың бізге тастап кеткен баға жетпес аманаты. Сондықтан шаңырағы күннің шуағына бөленген, іргесі інжу маржанға толы, керегесі кең жайлау, байтақ, бай әрі сұлу жерімізді аялап, елімізді ардақтап өтейік. Атамекенімізді, Отанымызды мақтан етейік!

Табиғатымызды қорғауға тиісті екенімізді естен шығармайық дегім келеді.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
им.М.Ауэзова №7

Автор: Зейнова Гулжамал Жангиркызы

Дата: 17.06.2015

Номер свидетельства: 220289

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства