kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ешкім де, ешн?рсе де ?мытылмайды

Нажмите, чтобы узнать подробности

№5 орта мектеп

Ешкім де, ешн?рсе де ?мытылмайды

?ткізген:                                             ?ара??лова Л

2013-2014 о?у жылы

           10.05.2014жыл

Саба?ты? та?ырыбы: «М??гілік ?шпес отты жылдар»
         Ма?саты: ?лы Же?істі д?ріптеу, ?з Отанын, елін, ту?ан жерін с?ю, ту?ан жеріне деген с?йіспеншілігін арттыру, Отанын, ту?ан елін ?ор?ай білуге т?рбиелеу.
         ?лы Отан со?ысында ерлік к?рсеткен ата – бабаларымызды? ерлік істерін ?астерлеп, рухын к?теру, ?лгі ?неге т?ту.
Жас ?рпа?ты бейбітшілікті са?тау?а ж?не ны?айту?а, Отанымызды? саясатын ?олдау?а, ерлікке, адал, батыл болу?а т?рбиелеу, ?зін - ?зі бас?ару?а, еркін с?йлеуге ерік беру.
    1 - ж?ргізуші: Же?іс к?ні - адамзат а?сап ?ткен к?н, же?істі? туын тіккен - 1945 жыл?ы 9 мамыр азатты? к?ресті? айбынды к?ні. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Ке?ес ода?ына опасызды?пен шабуыл жасады. М?лдір аспанды б?лт ?аптады. Шатты? ?ні ?ай?ылы ?нге, н?рлы к?нді ?ара т?нге айналдырма? болды. Халы? ?шін б?л ауыр кезе? болды. 

       2 - ж?ргізуші: ??рметті осы кешті? ?она?тары, ?стаздар, о?ушылар! Біз б?гін ?лы Же?істі? 67 жылды?ына арнал?ан «Ешкімде, ешн?рседен ?мытылмайды»
атты ?деби кешімізді ашу?а р??сат еті?іздер.
        1 - ж?ргізуші: ??рметті ?она?тар мен ?скеле? ?рпа?! 9 мамыр мерекесі барлы?ымыз ?шін е? бір ?ымбат тарихи к?н екені к?м?нсіз. Біз ?лы Отан со?ысында?ы Же?істі? ?андай ба?амен келгенін еш?ашан ?мытпаймыз. Біз Отанымызды? бейбітшілігі мен т?уелсіздігі ?шін ?з ?мірлерін ?и?ан аяулы жандарды м??гілік естен шы?арма? емеспіз.
    2 - ж?ргізуші: Кешегі неміс - фашист бас?ыншыларымен бол?ан ?ыр?ын со?ыста?ы же?іс о?айлы?пен келмеді. Талай арда?ты азамат елі, жері ?шін жанын ?иды.
       1 - ж?ргізуші: Б?л мереке ?р?айсысымыз ?шін жа?ын да ?ымбат мереке.
Же?іске жету жолында ?аза?станды?тарды? ас?ан ерлігі мен ?скери жан?иярлы?ы Отан со?ысы тарихында?ы жар?ын беттерге айналды. Сонды?тан Же?іс к?ні ?р?айсысымызды? ж?регімізге жа?ын.
?кінішке орай, уа?ыт сол ?лы о?и?алар?а ?атысушыларды бізді? ?атарларымыздан алып кетіп жатыр. Олар азай?ан ?стіне азайып барады. Біра? ешкім де, еште?е ?мытылмауы тиіс! Себебі, б?л – бізді? тарихымыз, бізді? ма?танышымыз, бізді? да??ымыз!
     2 - ж?ргізуші: 1941 жылы маусымны? 22 – сінде Гитлерлік Германия Отанымыз?а со?ыс жарияламастан опасызды?пен шабуыл жаса?аны баршамыз?а аян.
Же?іс ?шін шыбын жандарын ??рбан еткен бірнеше миллионда?ан адамдарды? есімдерін есте са?тап, 1418 азапты к?н мен т?нді болаша? ?шін ерен е?бекпен, ?айсар ерлікпен ?ткізгендерін ?мыту?а болмайды.
    ?н «Война»
      1 - ж?ргізуші: ?лы Отан со?ысыны? д?ние ж?зі ?шін ма?ызы зор болды. 1945 жылы 8 - мамырда Берлинде фашистік Германия же?ілгенін мойындап ?ол ?ойды. 1945 жылы мамырды? 9-ында б?рын – со?ды болма?ан мы? зе?бірек 30 д?ркін салют атылды. Міне, же?іс к?ні осылай келген еді.
     2 - ж?ргізуші: Д?ние ж?зі хал?ы бостанды? алды. Халы? Отан ??ымын тере? сезіне т?сті. ?а?арман ерлік пен е?бек же?іп шы?ты. З?лымды?, бас?ыншылы? тізе б?кті. Бірлік, ерлік, халы?тар досты?ы ны?ая т?сті. Биыл ?лы Же?істі? 67 жылды?ын атап ?теміз.
Д?л осынау жадыра??ы жай к?ні,
Болса да?ы ?ай ?асырды? ?ай жылы
?лы Отаным болсын иіп бір минут
Есіне алма? сол бір апат ?ай?ыны.
- ??рметті ?стаздар, о?ушылар сол а?аларымызды? рухына бас иіп 1 минут еске алайы?.
     1 - ж?ргізуші: 1941 жылы 22 маусым к?ні та? шапа?ы жа?а ?ана арайлап келе жат?ан кезде фашистік Германия елімізге опасызды?пен басып кірді. ?лы Отан со?ысы осылай басталды. Отанымызды? басына ауыр к?ндер туды.
Б?лт т?неріп аспаннан,
Талай к?зден жас там?ан.
Т?т?иылдан жау тиіп,
?ыр?ын со?ыс басталды.
       2 - ж?ргізуші: Гитлершілдер со?ысты? бас кезінде 190 дивизияны, 5 мы?дай ?ша?ты, 3700 танкті, 50 мы?дай ?ару шабуыл?а шы?арды. Жерімізге басып кірген жау ?скеріні? жалпы саны 5, 5 миллион адам?а жетті.
    1 - ж?ргізуші: Адам баласы ?шін со?ыстан ас?ан кесапат жо?. Со?ыс! Жал?ыз ауыз с?з. Біра? ?андай ?ор?ынышты?! Со?ыс дегеніміз – ?ай?ы – ?асірет, ?ант?гіс, ?лім – жетім. Со?ыс дегеніміз – к?н сайын ту?ан – туыстан, жа?ын – жорадан, ?арулас досы?нан айырылу.
Біржан: Ж?ргенімде ?уанышпен ?амданып,
Керек – жара? заттарымды ?ол?а алып,
Жиырма екінші са?атында ?ыры? бірді?
Батыстан дауыл со?ты долданып.
Та? алдында са?ат бесті со??анда
Жынды неміс сылтау тапты жо?тан да,
Т?т?иылдан тыныш жат?ан самар?ау
Шекара?а келіп салды ойранды.

Гиас
І. Еске алып ту?ан жер, ана жарын 
Биік ?стап абырой, намыс, арын.
Отан ?шін аянбай со?ысты олар
Кеудесінен ?рса да отты жалын.

ІІ. ?ан кешкенде майданда бабаларым
«?ан к?рмесін ?рпа?ым, бабаларым»
Тілек еткен ?рыс?а т?сіп алмай
Тауып алып ?ан - жаса жараларын.

І. Батырлы?ты? ?ашанда т?ра?ы – елі
Ж?регінде батырды? т?рады елі.
?шпес ерлік, ?неге, та?ылымны?
Біз боламыз ?ркезде м?рагері.

2 - ж?ргізуші: И?, Отан – ана ?зіні? 27 миллион ?лдары мен ?ыздарынан айырылды. Олар дала т?сіні? ерлері, инженерлер мен ?алымдар, ?ыс?асы адамдарды? зор ба?ытын жасаушылары бола алатын еді. ?мір мен ?лім арасында отты майдандарда ?аза?станды?тар, соларды? ішінде ?зімізді? осы Ке?ес ауылыны? ?рімдей азаматтары ?ыршын кетті.
1 - ж?ргізуші: Фашистік Германия Ке?ес Ода?ыны? астанасы – М?скеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Біра? М?скеу т?біндегі шай?аста ?ызыл армия ентелеп келе жат?ан фашист бас?ыншыларын то?татып, ?здері ?арсы шабуыл?а шы?ты. Б?л же?істе ?аза?станды?тарды? ?лесі зор болды

2 - ж?ргізуші ?аза?станнан ?лы Отан со?ысына 12 ат?ыштар дивизиясы, 7 ат?ыштар дивизиясы, 4 атты ?скер дивизиясы, 50 жеке полк батальондары ?атысты. Соны? ішінде
Жамбыл облысынан - 100 мы?нан аса жауынгер ?л мен ?ыз ?олына ?ару алды.
Меркі ауданы бойынша - 14 мы? адам майдан?а аттанды.
?н «?айдасы?дар ?а?армандар»
2 - ж?ргізуші:
Жиырма сегіз, жиырма сегіз – бір ?алам,
Анау жауды? танктері лаула?ан.
Ресей ке?, Отан ке?, артымызда Москва.
Шегінуге ха?ымыз жо?, ха?ымыз жо? бір ?адам.

1 – ж?ргізуші: Орыс, ?аза?, ?ыр?ыздан,
??рыл?ан б?л ша?ын топ.
Жау?а ?рей ту?ыз?ан
Жайпап т?сер жалын боп.
Айс?лу:
Отаным еркелеймін енді кімге,
?зі?мен нені болса к?рем бірге.
?алайша ?абыр?ама батпас мені?,
Басы?а ?атер б?лты т?нген к?нде.
Б?рі:
Барлы?ы майдан ?шін,
Барлы?ы же?іс ?шін.
   1 - ж?ргізуші: З?лым жау?а ?арсы к?реске 1 миллион 200 мы? ?аза?станды?тар ?атысты. Оларды? 200 мы?нан астамы ордендермен ж?не медальдармен наградталды. Ал, 500 - і Ке?естер Ода?ыны? Батырлары ата?ына ие болды.
       2 - ж?ргізуші: Фашистік Германия Ке?ес Ода?ыны? астанасы – М?скеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Біра? М?скеу т?біндегі шай?аста ?ызыл армия ентелеп келе жат?ан фашист бас?ыншыларын то?татып, ?здері ?арсы шабуыл?а шы?ты. Б?л же?істе ?аза?станды?тарды? ?лесі зор болды
Б. Момыш?лы – Диас
«Ата?ты ?ызыл офицер» - Н?рбек
Т. То?таров –
М. ?абдуллин
«?ан сасы?ан ?рыста» - Дильназ
         2 - ж?ргізуші: Гитлерді? бас?ыншылары 1941 жылды? ?ырк?йегінде Ленинград?а жетті, ?аланы толы? ?оршау?а алды. Ленинград ?шін ауыр блокада к?ндері басталды. 900 к?н мен т?н бас?ыншылар Ленинградты ?уеден, ауыр зе?біректермен о? жаудырды. Ленинградты азат етуде ?аза? сарбаздары да ат салысты.
   Н. ?бдіров – «?ыр?идай тиіп жауына» - Бекарыс
С. Байма?анбетов –
?лия –Аяна

М?нш?к – Анель
Ж. Молда?алиев «?лия» - Жансая
А. Ба?тыгереева «М?нш?к» - Анель
Т. Бигельдинов – Бекс?лтан
ІІ ж?ргізуші: «Катюша» -  хор

І ж?ргізуші
Жерден, к?лден, аспаннан,
Со?ты жауды ел к?нде.
Берлинде ал?аш бастал?ан,
Бітті со?ыс Берлинде.
ІІ ж?ргізуші: 1945 жылы 2 мамырда Берлин ?аласы алынды, Фашизмні? ордасы Рейхстаг?а ?аза? жігіті, лейтенант Рахымжан ?ош?арбаев ?ызыл ту тікті!
1 - ж?ргізуші: С?йінші, хал?ым, с?йінші!
Белі?ді бекем буыншы,
Же?дік жауды к?йрете,
Жасал?ан той мереке!
2 - ж?ргізуші: Же?іс деген жа?сылы?ты? сы?ары,
Жігерленген ??штарлы?ты? ??ралы.
К?рескерді? арманы мен ?раны,
?уаныш пен мерекені? б?ла?ы.
1 - ж?ргізуші: К?рдік, сіздерді жайды? ??ша?,
Елестетіп жанын ?и?ан ??рбандар?а.
?арсы аламыз ?лгі т?тып,
Майданды к?рген, бізге ?мір берген аталарды!
о?ушыларды? орындауында хор «День Победы» ?ні
І ж?ргізуші:
Же?іс келді ?алама,
Же?іс келді далама.
Же?іс келді ?ке боп
Же?іс келді ?н болып.
Же?іс келді ала?ай
Тоя жейтін нан болып.
ІІ ж?ргізуші:
Же?іс, же?іс!
Бабамызды? –
?ызыл ?аны т?гілген.
Кеше ту?ан ж?не бізді?
Ба?ымыз боп к?рінген.
1 - ж?ргізуші: Ия, б?л Же?іс о?айлы?пен келген жо?. ?лы Отан со?ысына ?атысып, ерлік к?рсеткен ?асым ?айсенов, Н?ркен ?бдіров, Бауыржан Момыш?лы, Тал?ат Бигелдинов, Ра?ымжан ?ош?арбаев, М?нш?к М?метова, ?лия Молда??лова сия?ты есімдері а?ыз?а айнал?ан аталарымыз бен апаларымызды тарих бетінде «Батыр» деп жазып кетті.
Кетпес олар естен м??гі,
Кектері т?р кеудемізде,-
Ерлік да??ы - же?іс та?ы
Жар?ыратып келді бізге.
о?ушыларды? орындауында хор «А? к?гершін» ?нін ?абыл алы?ыздар.
2 – ж?ргізуші: 1945 жылды? 9 мамыры. Герман фашизміні? к?йрей же?ілген к?ні. Же?іс! ?лы Же?іс!
2 - ж?ргізуші: Же?істі? туы жалтылдап,
Жы?ылмай м??гі т?рады.
Сол тумен ?скен аршындап,
Ерлерді? бізбіз ?ланы!

1 - ж?ргізуші. ??рметті к?рермендер б?гінгі ?лы Же?іс к?ніне арнал?ан концерттік ба?дарламамызды ая?тау?а р??сат еті?іздер. Келіп тамашала?андары?ыз?а к?птен – к?п рахмет. К?ріскенше сау болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ешкім де, ешн?рсе де ?мытылмайды »

№5 орта мектеп


Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды

Өткізген: Қарағұлова Л2013-2014 оқу жылы

10.05.2014жыл

Сабақтың тақырыбы: «Мәңгілік өшпес отты жылдар»
Мақсаты: Ұлы Жеңісті дәріптеу, өз Отанын, елін, туған жерін сүю, туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру, Отанын, туған елін қорғай білуге тәрбиелеу.
Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен ата – бабаларымыздың ерлік істерін қастерлеп, рухын көтеру, үлгі өнеге тұту.
Жас ұрпақты бейбітшілікті сақтауға және нығайтуға, Отанымыздың саясатын қолдауға, ерлікке, адал, батыл болуға тәрбиелеу, өзін - өзі басқаруға, еркін сөйлеуге ерік беру.
1 - жүргізуші: Жеңіс күні - адамзат аңсап өткен күн, жеңістің туын тіккен - 1945 жылғы 9 мамыр азаттық күрестің айбынды күні. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Кеңес одағына опасыздықпен шабуыл жасады. Мөлдір аспанды бұлт қаптады. Шаттық әні қайғылы үнге, нұрлы күнді қара түнге айналдырмақ болды. Халық үшін бұл ауыр кезең болды.

2 - жүргізуші: Құрметті осы кештің қонақтары, ұстаздар, оқушылар! Біз бүгін Ұлы Жеңістің 67 жылдығына арналған «Ешкімде, ешнәрседен ұмытылмайды»
атты әдеби кешімізді ашуға рұқсат етіңіздер.
1 - жүргізуші: Құрметті қонақтар мен өскелең ұрпақ! 9 мамыр мерекесі барлығымыз үшін ең бір қымбат тарихи күн екені күмәнсіз. Біз Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің қандай бағамен келгенін ешқашан ұмытпаймыз. Біз Отанымыздың бейбітшілігі мен тәуелсіздігі үшін өз өмірлерін қиған аяулы жандарды мәңгілік естен шығармақ емеспіз.
2 - жүргізуші: Кешегі неміс - фашист басқыншыларымен болған қырғын соғыстағы жеңіс оңайлықпен келмеді. Талай ардақты азамат елі, жері үшін жанын қиды.
1 - жүргізуші: Бұл мереке әрқайсысымыз үшін жақын да қымбат мереке.
Жеңіске жету жолында Қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы Отан соғысы тарихындағы жарқын беттерге айналды. Сондықтан Жеңіс күні әрқайсысымыздың жүрегімізге жақын.
Өкінішке орай, уақыт сол ұлы оқиғаларға қатысушыларды біздің қатарларымыздан алып кетіп жатыр. Олар азайған үстіне азайып барады. Бірақ ешкім де, ештеңе ұмытылмауы тиіс! Себебі, бұл – біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз, біздің даңқымыз!
2 - жүргізуші: 1941 жылы маусымның 22 – сінде Гитлерлік Германия Отанымызға соғыс жарияламастан опасыздықпен шабуыл жасағаны баршамызға аян.
Жеңіс үшін шыбын жандарын құрбан еткен бірнеше миллиондаған адамдардың есімдерін есте сақтап, 1418 азапты күн мен түнді болашақ үшін ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен өткізгендерін ұмытуға болмайды.
Ән «Война»
1 - жүргізуші: Ұлы Отан соғысының дүние жүзі үшін маңызы зор болды. 1945 жылы 8 - мамырда Берлинде фашистік Германия жеңілгенін мойындап қол қойды. 1945 жылы мамырдың 9-ында бұрын – соңды болмаған мың зеңбірек 30 дүркін салют атылды. Міне, жеңіс күні осылай келген еді.
2 - жүргізуші: Дүние жүзі халқы бостандық алды. Халық Отан ұғымын терең сезіне түсті. Қаһарман ерлік пен еңбек жеңіп шықты. Зұлымдық, басқыншылық тізе бүкті. Бірлік, ерлік, халықтар достығы нығая түсті. Биыл Ұлы Жеңістің 67 жылдығын атап өтеміз.
Дәл осынау жадыраңқы жай күні,
Болса дағы қай ғасырдың қай жылы
Ұлы Отаным болсын иіп бір минут
Есіне алмақ сол бір апат қайғыны.
- Құрметті ұстаздар, оқушылар сол ағаларымыздың рухына бас иіп 1 минут еске алайық.
1 - жүргізуші: 1941 жылы 22 маусым күні таң шапағы жаңа ғана арайлап келе жатқан кезде фашистік Германия елімізге опасыздықпен басып кірді. Ұлы Отан соғысы осылай басталды. Отанымыздың басына ауыр күндер туды.
Бұлт түнеріп аспаннан,
Талай көзден жас тамған.
Тұтқиылдан жау тиіп,
Қырғын соғыс басталды.
2 - жүргізуші: Гитлершілдер соғыстың бас кезінде 190 дивизияны, 5 мыңдай ұшақты, 3700 танкті, 50 мыңдай қару шабуылға шығарды. Жерімізге басып кірген жау әскерінің жалпы саны 5, 5 миллион адамға жетті.
1 - жүргізуші: Адам баласы үшін соғыстан асқан кесапат жоқ. Соғыс! Жалғыз ауыз сөз. Бірақ қандай қорқынышты?! Соғыс дегеніміз – қайғы – қасірет, қантөгіс, өлім – жетім. Соғыс дегеніміз – күн сайын туған – туыстан, жақын – жорадан, қарулас досыңнан айырылу.
Біржан: Жүргенімде қуанышпен қамданып,
Керек – жарақ заттарымды қолға алып,
Жиырма екінші сағатында қырық бірдің
Батыстан дауыл соқты долданып.
Таң алдында сағат бесті соққанда
Жынды неміс сылтау тапты жоқтан да,
Тұтқиылдан тыныш жатқан самарқау
Шекараға келіп салды ойранды.

Гиас
І. Еске алып туған жер, ана жарын 
Биік ұстап абырой, намыс, арын.
Отан үшін аянбай соғысты олар
Кеудесінен ұрса да отты жалын.

ІІ. Қан кешкенде майданда бабаларым
«Қан көрмесін ұрпағым, бабаларым»
Тілек еткен ұрысқа түсіп алмай
Тауып алып қан - жаса жараларын.

І. Батырлықтың қашанда тұрағы – елі
Жүрегінде батырдың тұрады елі.
Өшпес ерлік, өнеге, тағылымның
Біз боламыз әркезде мұрагері.

2 - жүргізуші: Иә, Отан – ана өзінің 27 миллион ұлдары мен қыздарынан айырылды. Олар дала төсінің ерлері, инженерлер мен ғалымдар, қысқасы адамдардың зор бақытын жасаушылары бола алатын еді. Өмір мен өлім арасында отты майдандарда қазақстандықтар, солардың ішінде өзіміздің осы Кеңес ауылының өрімдей азаматтары қыршын кетті.
1 - жүргізуші: Фашистік Германия Кеңес Одағының астанасы – Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісте қазақстандықтардың үлесі зор болды

2 - жүргізуші Қазақстаннан Ұлы Отан соғысына 12 атқыштар дивизиясы, 7 атқыштар дивизиясы, 4 атты әскер дивизиясы, 50 жеке полк батальондары қатысты. Соның ішінде
Жамбыл облысынан - 100 мыңнан аса жауынгер ұл мен қыз қолына қару алды.
Меркі ауданы бойынша - 14 мың адам майданға аттанды.
Ән «Қайдасыңдар қаһармандар»
2 - жүргізуші:
Жиырма сегіз, жиырма сегіз – бір ғалам,
Анау жаудың танктері лаулаған.
Ресей кең, Отан кең, артымызда Москва.
Шегінуге хақымыз жоқ, хақымыз жоқ бір қадам.

1 – жүргізуші: Орыс, қазақ, қырғыздан,
Құрылған бұл шағын топ.
Жауға үрей туғызған
Жайпап түсер жалын боп.
Айсұлу:
Отаным еркелеймін енді кімге,
Өзіңмен нені болса көрем бірге.
Қалайша қабырғама батпас менің,
Басыңа қатер бұлты төнген күнде.
Бәрі:
Барлығы майдан үшін,
Барлығы жеңіс үшін.
1 - жүргізуші: Зұлым жауға қарсы күреске 1 миллион 200 мың қазақстандықтар қатысты. Олардың 200 мыңнан астамы ордендермен және медальдармен наградталды. Ал, 500 - і Кеңестер Одағының Батырлары атағына ие болды.
2 - жүргізуші: Фашистік Германия Кеңес Одағының астанасы – Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісте қазақстандықтардың үлесі зор болды
Б. Момышұлы – Диас
«Атақты қызыл офицер» - Нұрбек
Т. Тоқтаров –
М. Ғабдуллин
«Қан сасыған ұрыста» - Дильназ
2 - жүргізуші: Гитлердің басқыншылары 1941 жылдың қыркүйегінде Ленинградқа жетті, қаланы толық қоршауға алды. Ленинград үшін ауыр блокада күндері басталды. 900 күн мен түн басқыншылар Ленинградты әуеден, ауыр зеңбіректермен оқ жаудырды. Ленинградты азат етуде қазақ сарбаздары да ат салысты.
Н. Әбдіров – «Қырғидай тиіп жауына» - Бекарыс
С. Баймағанбетов –
Әлия –Аяна

Мәншүк – Анель
Ж. Молдағалиев «Әлия» - Жансая
А. Бақтыгереева «Мәншүк» - Анель
Т. Бигельдинов – Бексұлтан
ІІ жүргізуші: «Катюша» - хор

І жүргізуші
Жерден, көлден, аспаннан,
Соқты жауды ел күнде.
Берлинде алғаш басталған,
Бітті соғыс Берлинде.
ІІ жүргізуші: 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды, Фашизмнің ордасы Рейхстагқа қазақ жігіті, лейтенант Рахымжан Қошқарбаев Қызыл ту тікті!
1 - жүргізуші: Сүйінші, халқым, сүйінші!
Беліңді бекем буыншы,
Жеңдік жауды күйрете,
Жасалған той мереке!
2 - жүргізуші: Жеңіс деген жақсылықтың сыңары,
Жігерленген құштарлықтың құралы.
Күрескердің арманы мен ұраны,
Қуаныш пен мерекенің бұлағы.
1 - жүргізуші: Көрдік, сіздерді жайдық құшақ,
Елестетіп жанын қиған құрбандарға.
Қарсы аламыз үлгі тұтып,
Майданды көрген, бізге өмір берген аталарды!
оқушылардың орындауында хор «День Победы» әні
І жүргізуші:
Жеңіс келді қалама,
Жеңіс келді далама.
Жеңіс келді әке боп
Жеңіс келді ән болып.
Жеңіс келді алақай
Тоя жейтін нан болып.
ІІ жүргізуші:
Жеңіс, жеңіс!
Бабамыздың –
Қызыл қаны төгілген.
Кеше туған және біздің
Бағымыз боп көрінген.
1 - жүргізуші: Ия, бұл Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Ұлы Отан соғысына қатысып, ерлік көрсеткен Қасым Қайсенов, Нұркен Әбдіров, Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова сияқты есімдері аңызға айналған аталарымыз бен апаларымызды тарих бетінде «Батыр» деп жазып кетті.
Кетпес олар естен мәңгі,
Кектері тұр кеудемізде,-
Ерлік даңқы - жеңіс таңы
Жарқыратып келді бізге.
оқушылардың орындауында хор «Ақ көгершін» әнін қабыл алыңыздар.
2 – жүргізуші: 1945 жылдың 9 мамыры. Герман фашизмінің күйрей жеңілген күні. Жеңіс! Ұлы Жеңіс!
2 - жүргізуші: Жеңістің туы жалтылдап,
Жығылмай мәңгі тұрады.
Сол тумен өскен аршындап,
Ерлердің бізбіз ұланы!

1 - жүргізуші. Құрметті көрермендер бүгінгі Ұлы Жеңіс күніне арналған концерттік бағдарламамызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Келіп тамашалағандарыңызға көптен – көп рахмет. Көріскенше сау болыңыздар!

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ешкім де, ешн?рсе де ?мытылмайды

Автор: ?ара??лова Л?ззат Итемген?ызы

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 207099


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства