kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Е?бек етсе? ерінбей,тояды ?арны? тіленбей.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Е?бек етсе? ерінбей,тояды ?арны? тіленбей.
Ма?саты:
1. О?ушыларды ма?ал-м?телдерді? ма?ынасын т?сінуге, оларды айта білуге ?йрету.
2. Тілдерін ?штау, шешендікке баулу.
3. Е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.
К?рнекілік:
Ма?ал-м?телдер, на?ыл с?здер: «Жа?сы ж?мыс –жан?а тыныс», «Е?бек т?бі – зейнет», «Е?бексіз ?мір – с?нген ?мір», ж?мба?тар.
Ж?ру барысы:
М??алім: «Ж?зді? к?ркі – к?з, ауыз к?ркі – с?з, с?зді? к?ркі – ма?ал», – дейді халы?. Ма?алдар адам т?рмысында?ы ?р т?рлі о?и?аларды ?ыс?а, т?жырымды тілмен т?сіндіреді, ойды ажарлайды. Сонды?тан да халы? с?зді? к?ркі – ма?ал деп ба?ала?ан. Ал ма?алдар с?зді? к?ркі ?ана емес, сонымен бірге халы? ?міріні? шежіресі.
1-о?ушы: М?рагер
Е?бек м?рат?а жеткізер,
Жал?аулы? абыройды кеткізер
2 – о?ушы: А?г?лім. 
Са?алын сат?ан к?ріден,
Е?бегін сат?ан бала арты?.
3 – о?ушы:Рысбек. 
Е?бектін к?зін тап?ан,
Байлы?ты? ?зін табады.
4 – о?ушы: Асылзат. 
Е?бек етпесен елге ?кпелеме,
Егін екпесе?, жерге ?кпелеме.
5 – о?ушы: Дамир
Ерінбесе?, е?бегі? ?неді.
6-о?ушы: ??ндыз.
1. Е?бексіз мал д?меткен – ?айыршылы?.
2. Е?бектен ?аш?ан, д??бекке жолы?ады.
3. Е?бек етпеген азады.
4. ?олы ?имылда?анны? аузы ?имылдайды.
5. Бейнеті? ?атты болса, тат?аны? т?тті болар.
3-о?ушы: Райымбек
1. Орайы келсе, ора? ор,
Кезі келсе, кетпен шап.
2. Е?бек – адамны? екінші анасы.
3. Ерінбеген етікші болады.
4. Керек тасты? ауырлы?ы жо?.
5. Е?бекке ?йренем десе?, ерінбе.
?нерге ?йренем десе?, жерінбе.
Келесі айналым: Ж?ргізуші ма?алды? ал?аш?ы жолын о?иды, ?рі ?арай ойын?а ?атысушылар ?олын к?теріп жал?астырады.
1. Е?бегі? ?атты болса,…(тат?аны? т?тті болар).
2. Е?бек т?бі – береке,…(к?пті? т?бі – береке).
3. Істегені? елі?е жа?сы,…(?йренгені? ?зі?е жа?сы).
4. Отынды шап?пн?а жа?тыр,…(малды тап?ан?а ба?тыр).
5. Ексе? егін,…(ішерсі? тегін).
6. Етік тіге алма?ан,…(біз та?дайды).
7. К?сеуі ?ыс?аны?,…(?олы к?йер).
8. Берген – алар,…(еккен – орар).
9. Е?бек етсе? ерінбей,…(тояды ?арны? тіленбей).
Е? аз ?пай ал?ан ойыншы ойыннан шы?ады.
Екінші айналым: Екі ойыншыны? біреуі ма?ал айтады. Екіншісі соны? ішіндегі бір с?зге ма?ал айтады. Сосын кезектеседі. М?дірген о?ушы же?іледі.
1-о?ушы:Н?рд?улет.
Е?бек ет те ма?тан,
Ойнап к?л де шаттан.
2-о?ушы: Аружан.
Ойнап с?йлесе? де, ойлап с?йле.
2-о?ушы: Диас.
Ерді? атын е?бек шы?арар.
1-о?ушы: Альбина.
Ерді намыс ?лтіреді,
?оянды ?амыс ?лтіреді.
1-о?ушы: Айдос.
Ерінбесе? е?бегі? ?неді.
2-о?ушы: А?бота.
Е?бегі к?пті? ?нбегі к?п.
2-о?ушы: Назерке.
Жері семізді? – малы семіз.
1-о?ушы: Аман?али.
Мал ?сірсе?, ?ой ?сір,
Пайдасы оны? к?л-к?сір.
Ойын со?ында же?імпаз аны?талып, о?ан сыйлы?тар тапсырылады.
М??алім: Сонымен о?ушылар, ма?алды? ?мірше?дігі мен ?олдану аясыны? ке?дігіні? сыры неде? ?рине, тілді? к?ркемдігі мен мазм?ныны? тере?дігінде. Аз с?збен к?п ма?ына беретіндігінде. Осымен «Е?бек етсе? ерінбей,тояды ?арны? тіленбей сынып са?атымыз ая?талды. Зейін ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Е?бек етсе? ерінбей,тояды ?арны? тіленбей.»

Тақырыбы: Еңбек етсең ерінбей,тояды қарның тіленбей.
Мақсаты:
1. Оқушыларды мақал-мәтелдердің мағынасын түсінуге, оларды айта білуге үйрету.
2. Тілдерін ұштау, шешендікке баулу.
3. Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Көрнекілік:
Мақал-мәтелдер, нақыл сөздер: «Жақсы жұмыс –жанға тыныс», «Еңбек түбі – зейнет», «Еңбексіз өмір – сөнген өмір», жұмбақтар.
Жүру барысы:
Мұғалім: «Жүздің көркі – көз, ауыз көркі – сөз, сөздің көркі – мақал», – дейді халық. Мақалдар адам тұрмысындағы әр түрлі оқиғаларды қысқа, тұжырымды тілмен түсіндіреді, ойды ажарлайды. Сондықтан да халық сөздің көркі – мақал деп бағалаған. Ал мақалдар сөздің көркі ғана емес, сонымен бірге халық өмірінің шежіресі.
1-оқушы: Мұрагер
Еңбек мұратқа жеткізер,
Жалқаулық абыройды кеткізер
2 – оқушы: Ақгүлім. 
Сақалын сатқан кәріден,
Еңбегін сатқан бала артық.
3 – оқушы:Рысбек. 
Еңбектін көзін тапқан,
Байлықтың өзін табады.
4 – оқушы: Асылзат. 
Еңбек етпесен елге өкпелеме,
Егін екпесең, жерге өкпелеме.
5 – оқушы: Дамир
Ерінбесең, еңбегің өнеді.
6-оқушы: Құндыз.
1. Еңбексіз мал дәметкен – қайыршылық.
2. Еңбектен қашқан, дөңбекке жолығады.
3. Еңбек етпеген азады..
4. Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды.
5. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар.
3-оқушы: Райымбек
1. Орайы келсе, орақ ор,
Кезі келсе, кетпен шап.
2. Еңбек – адамның екінші анасы.
3. Ерінбеген етікші болады.
4. Керек тастың ауырлығы жоқ.
5. Еңбекке үйренем десең, ерінбе.
Өнерге үйренем десең, жерінбе.
Келесі айналым: Жүргізуші мақалдың алғашқы жолын оқиды, әрі қарай ойынға қатысушылар қолын көтеріп жалғастырады.
1. Еңбегің қатты болса,…(татқаның тәтті болар).
2. Еңбек түбі – береке,…(көптің түбі – береке).
3. Істегенің еліңе жақсы,…(үйренгенің өзіңе жақсы).
4. Отынды шапқпнға жақтыр,…(малды тапқанға бақтыр).
5. Ексең егін,…(ішерсің тегін).
6. Етік тіге алмаған,…(біз таңдайды).
7. Көсеуі қысқаның,…(қолы күйер).
8. Берген – алар,…(еккен – орар).
9. Еңбек етсең ерінбей,…(тояды қарның тіленбей).
Ең аз ұпай алған ойыншы ойыннан шығады.
Екінші айналым: Екі ойыншының біреуі мақал айтады. Екіншісі соның ішіндегі бір сөзге мақал айтады. Сосын кезектеседі. Мүдірген оқушы жеңіледі.
1-оқушы:Нұрдәулет.
Еңбек ет те мақтан,
Ойнап күл де шаттан.
2-оқушы: Аружан.
Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле.
2-оқушы: Диас.
Ердің атын еңбек шығарар.
1-оқушы: Альбина.
Ерді намыс өлтіреді,
Қоянды қамыс өлтіреді.
1-оқушы: Айдос.
Ерінбесең еңбегің өнеді.
2-оқушы: Ақбота.
Еңбегі көптің өнбегі көп.
2-оқушы: Назерке.
Жері семіздің – малы семіз.
1-оқушы: Аманғали.
Мал өсірсең, қой өсір,
Пайдасы оның көл-көсір.
Ойын соңында жеңімпаз анықталып, оған сыйлықтар тапсырылады.
Мұғалім: Сонымен оқушылар, мақалдың өміршеңдігі мен қолдану аясының кеңдігінің сыры неде? Әрине, тілдің көркемдігі мен мазмұнының тереңдігінде. Аз сөзбен көп мағына беретіндігінде. Осымен «Еңбек етсең ерінбей,тояды қарның тіленбей сынып сағатымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Е?бек етсе? ерінбей,тояды ?арны? тіленбей.

Автор: Тайлакова Фарида Адебиетовна

Дата: 20.04.2016

Номер свидетельства: 320838

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства