kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Е?бекке ?йренем десе? ерінбе, ?нерге ?йренем десе? жерінбе

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы

Панфилов ауданы

?лкеншы?ан орта мектебіні?

Бастауыш сынып м??алімі

Иргебаева Ба?дат

Та?ырыбы:       Е?бекке ?йренем десе? ерінбе,

?нерге ?йренем десе? жерінбе

Ма?саты:
1. О?ушыларды ма?ал-м?телдерді? ма?ынасын т?сінуге, оларды айта білуге ?йрету.
2. О?ушыларды? тілдерін ?штау, шешендікке баулу.
3. О?ушыларды талаптылы??а, талантылы??а, т?зімділікке, е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.
К?рнекілік:
Ма?ал-м?телдер, на?ыл с?здер: «Жа?сы ж?мыс –жан?а тыныс», «Е?бек т?бі – зейнет», «Е?бексіз ?мір – с?нген ?мір», ж?мба?тар.
Ж?ру барысы:
М??алім: «Ж?зді? к?ркі – к?з, ауыз к?ркі – с?з, с?зді? к?ркі – ма?ал», – дейді халы?. Ма?алдар адам т?рмысында?ы ?р т?рлі о?и?аларды ?ыс?а, т?жырымды тілмен т?сіндіреді, ойды ажарлайды. Сонды?тан да халы? с?зді? к?ркі – ма?ал деп ба?ала?ан. Ал ма?алдар с?зді? к?ркі ?ана емес, сонымен бірге халы? ?міріні? шежіресі.
1-о?ушы:
Е?бек м?рат?а жеткізер,
Жал?аулы? абыройды кеткізер
2 – о?ушы:
Са?алын сат?ан к?ріден,
Е?бегін сат?ан бала арты?.
3 – о?ушы:
Е?бектін к?зін тап?ан,
Байлы?ты? ?зін табады.
4 – о?ушы:
Е?бек етпесен елге ?кпелеме,
Егін екпесе?, жерге ?кпелеме.
5 – о?ушы:
Ерінбесе?, е?бегі? ?неді.
6-о?ушы:
1. Е?бексіз мал д?меткен – ?айыршылы?.
2. Е?бектен ?аш?ан, д??бекке жолы?ады.
3. Е?бек етпеген азады.
4. ?олы ?имылда?анны? аузы ?имылдайды.
5. Бейнеті? ?атты болса, тат?аны? т?тті болар.
3-о?ушы:
1. Орайы келсе, ора? ор,
Кезі келсе, кетпен шап.
2. Е?бек – адамны? екінші анасы.
3. Ерінбеген етікші болады.
4. Керек тасты? ауырлы?ы жо?.
5. Е?бекке ?йренем десе?, ерінбе.
?нерге ?йренем десе?, жерінбе.
Келесі айналым: Ж?ргізуші ма?алды? ал?аш?ы жолын о?иды, ?рі ?арай ойын?а ?атысушылар ?олын к?теріп жал?астырады.
1. Е?бегі? ?атты болса,…(тат?аны? т?тті болар).
2. Е?бек т?бі – береке,…(к?пті? т?бі – береке).
3. Істегені? елі?е жа?сы,…(?йренгені? ?зі?е жа?сы).
4. Отынды шап?пн?а жа?тыр,…(малды тап?ан?а ба?тыр).
5. Ексе? егін,…(ішерсі? тегін).
6. Етік тіге алма?ан,…(біз та?дайды).
7. К?сеуі ?ыс?аны?,…(?олы к?йер).
8. Берген – алар,…(еккен – орар).
9. Е?бек етсе? ерінбей,…(тояды ?арны? тіленбей).
Е? аз ?пай ал?ан ойыншы ойыннан шы?ады.
Екінші айналым: Екі ойыншыны? біреуі ма?ал айтады. Екіншісі соны? ішіндегі бір с?зге ма?ал айтады. Сосын кезектеседі. М?дірген о?ушы же?іледі.
1-о?ушы:
Е?бек ет те ма?тан,
Ойнап к?л де шаттан.
2-о?ушы:
Ойнап с?йлесе? де, ойлап с?йле.
2-о?ушы:
Ерді? атын е?бек шы?арар.
1-о?ушы:
Ерді намыс ?лтіреді,
?оянды ?амыс ?лтіреді.
1-о?ушы:
Ерінбесе? е?бегі? ?неді.
2-о?ушы:
Е?бегі к?пті? ?нбегі к?п.
2-о?ушы:
Жері семізді? – малы семіз.
1-о?ушы:
Мал ?сірсе?, ?ой ?сір,
Пайдасы оны? к?л-к?сір.
Ойын со?ында же?імпаз аны?талып, о?ан сыйлы?тар тапсырылады.
М??алім: Сонымен о?ушылар, ма?алды? ?мірше?дігі мен ?олдану аясыны? ке?дігіні? сыры неде? ?рине, тілді? к?ркемдігі мен мазм?ныны? тере?дігінде. Аз с?збен к?п ма?ына беретіндігінде. Осымен «Е?бек т?бі – береке » атты т?рбие са?атымыз ая?талды. Зейін ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

?лкеншы?ан орта мектебі

Е?бекке ?йренем десе? ерінбе,

?нерге ?йренем десе? жерінбе

(т?рбие са?аты)

                                                     Иргебаева Б.Ж.

2014-2015 о?у жылы

Просмотр содержимого документа
«Е?бекке ?йренем десе? ерінбе, ?нерге ?йренем десе? жерінбе »

Алматы облысы

Панфилов ауданы

Үлкеншыған орта мектебінің

Бастауыш сынып мұғалімі

Иргебаева Бағдат


Тақырыбы: Еңбекке үйренем десең ерінбе,

Өнерге үйренем десең жерінбе

Мақсаты:
1. Оқушыларды мақал-мәтелдердің мағынасын түсінуге, оларды айта білуге үйрету.
2. Оқушылардың тілдерін ұштау, шешендікке баулу.
3. Оқушыларды талаптылыққа, талантылыққа, төзімділікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Көрнекілік:
Мақал-мәтелдер, нақыл сөздер: «Жақсы жұмыс –жанға тыныс», «Еңбек түбі – зейнет», «Еңбексіз өмір – сөнген өмір», жұмбақтар.
Жүру барысы:
Мұғалім: «Жүздің көркі – көз, ауыз көркі – сөз, сөздің көркі – мақал», – дейді халық. Мақалдар адам тұрмысындағы әр түрлі оқиғаларды қысқа, тұжырымды тілмен түсіндіреді, ойды ажарлайды. Сондықтан да халық сөздің көркі – мақал деп бағалаған. Ал мақалдар сөздің көркі ғана емес, сонымен бірге халық өмірінің шежіресі.
1-оқушы:
Еңбек мұратқа жеткізер,
Жалқаулық абыройды кеткізер
2 – оқушы:
Сақалын сатқан кәріден,
Еңбегін сатқан бала артық.
3 – оқушы:
Еңбектін көзін тапқан,
Байлықтың өзін табады.
4 – оқушы:
Еңбек етпесен елге өкпелеме,
Егін екпесең, жерге өкпелеме.
5 – оқушы:
Ерінбесең, еңбегің өнеді.
6-оқушы:
1. Еңбексіз мал дәметкен – қайыршылық.
2. Еңбектен қашқан, дөңбекке жолығады.
3. Еңбек етпеген азады..
4. Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды.
5. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар.
3-оқушы:
1. Орайы келсе, орақ ор,
Кезі келсе, кетпен шап.
2. Еңбек – адамның екінші анасы.
3. Ерінбеген етікші болады.
4. Керек тастың ауырлығы жоқ.
5. Еңбекке үйренем десең, ерінбе.
Өнерге үйренем десең, жерінбе.
Келесі айналым: Жүргізуші мақалдың алғашқы жолын оқиды, әрі қарай ойынға қатысушылар қолын көтеріп жалғастырады.
1. Еңбегің қатты болса,…(татқаның тәтті болар).
2. Еңбек түбі – береке,…(көптің түбі – береке).
3. Істегенің еліңе жақсы,…(үйренгенің өзіңе жақсы).
4. Отынды шапқпнға жақтыр,…(малды тапқанға бақтыр).
5. Ексең егін,…(ішерсің тегін).
6. Етік тіге алмаған,…(біз таңдайды).
7. Көсеуі қысқаның,…(қолы күйер).
8. Берген – алар,…(еккен – орар).
9. Еңбек етсең ерінбей,…(тояды қарның тіленбей).
Ең аз ұпай алған ойыншы ойыннан шығады.
Екінші айналым: Екі ойыншының біреуі мақал айтады. Екіншісі соның ішіндегі бір сөзге мақал айтады. Сосын кезектеседі. Мүдірген оқушы жеңіледі.
1-оқушы:
Еңбек ет те мақтан,
Ойнап күл де шаттан.
2-оқушы:
Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле.
2-оқушы:
Ердің атын еңбек шығарар.
1-оқушы:
Ерді намыс өлтіреді,
Қоянды қамыс өлтіреді.
1-оқушы:
Ерінбесең еңбегің өнеді.
2-оқушы:
Еңбегі көптің өнбегі көп.
2-оқушы:
Жері семіздің – малы семіз.
1-оқушы:
Мал өсірсең, қой өсір,
Пайдасы оның көл-көсір.
Ойын соңында жеңімпаз анықталып, оған сыйлықтар тапсырылады.
Мұғалім: Сонымен оқушылар, мақалдың өміршеңдігі мен қолдану аясының кеңдігінің сыры неде? Әрине, тілдің көркемдігі мен мазмұнының тереңдігінде. Аз сөзбен көп мағына беретіндігінде. Осымен «Еңбек түбі – береке » атты тәрбие сағатымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

Үлкеншыған орта мектебіЕңбекке үйренем десең ерінбе,

Өнерге үйренем десең жерінбе

(тәрбие сағаты)Иргебаева Б.Ж.

2014-2015 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Е?бекке ?йренем десе? ерінбе, ?нерге ?йренем десе? жерінбе

Автор: Иргебаева Ба?дат

Дата: 27.02.2015

Номер свидетельства: 179603

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства