kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Д??гелек ?стел "Отбасы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Отбасы ба?ыты.
?айырлы к?н ??рметті ?она?тар, ата аналар!
Б?гінгі жиналыста ?лкен ?уаныш?а кенелеміз деп сенемін.
  1.  Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев жолдауында айт?андай отбасы ?уатты болса, ел ?уатты болады. Дені сау ата-аналар балаларды? ба?ыты. Отбасында?ы береке бірлік, ?ауіпсіздік, имандылы? пен руханилы?ты ны?айту. Бір ша?ыра? астында берекелі ?мір с?ру.  Отанды с?ю - бабалардан мирас бол?ан ?лы м?раны ?адірлеу, оны к?зді? ?арашы?ындай са?тау, ?з ?лесі?ді ?осып, дамыту ж?не кейінгі ?рпа??а аманат етіп, табыстау деген с?з. Барша ?аза?станды?тарды? ж?мысыны? т?пкі м?ні - осы!
Н?рс?лтан Назарбаев ша?ыра?та?ы берекені? сыры неде екенін т?сіндірді. Т???ыш "Мерейлі отбасы" бай?ауыны? же?імпаздарын марапатта?ан Елбасы ?лгілі жан?я болуды? жолдарын айта кетуді де ж?н к?рді.

-Берекелі, ?лгілі, ба?ытты отбасы дегенді ?алай т?сінесіздер?
Бізді? ?міріміз б?л-Ба?ыт!
Елімізді? тынышты?ы б?л –Ба?ыт!
Армандарымызды? орындалуы б?л-Ба?ыт!
Ж?регіміз мейрімділікке толы болса, б?л –Ба?ыт!
2.  ?аза?та мынадай бір жа?сы тілеу с?з бар: «Ша?ыра?ы? биік болсын, боса?асы берік болсын» 
       Ендеше керегедей керіліп, уы?тар боп иіліп, ша?ыра? к?тереміз.


Д??геленіп т?райы?,                                            
Керегені ??райы?.
Уы?тар боп иіліп,
Ша?ыра??а киіліп,
Киіз ?йді ??райы?
Осы ?лкен ша?ыра? астында бір отбасыдай болып отырысымыз жарассын. Бір отбасы болып мынадай ойын жатты?уды жасайы?.
3. Жатты?у ойыны  ?атысушылар орнынан т?рады.
- Кім ерте т?рады?
-Спортпен ш??ылданады?
-Кімде ?ыз бала бар?
-Кімде ?л бала бар?
-Бір балалы отбасы?
-Екі баладан к?п отбасы?
-Кім б?гін мейірімді с?з айтты?
-Кім ?н айтады?
-Кім балаларына ?й ж?мысын орындау?а к?мектеседі?
-Кімні? ?йінде с?би бар?
Кім домбыра тартады?
-Кім к?мпитті жа?сы к?реді?
-Кім би билегенді ?натады?
Рахмет сіздерге!

4. «Семейное счастье –это особое состояние души, когда просто хорошо, легко, спокойно. Когда то, что ты делаешь, приятно не только тебе, но и членам твоей семьи». 
А?ыз ??гіме « Отбасы татулы?ы» 
Бая?ыда бір ?лкен отбасы ?мір с?ріпті. Отбасында?ы адамдар саны к?п екен, бір ?ауым ел болып, бірге т?рыпты. Ол отбасы ерекше екен, отбасыны? ?зара келісімі де, татулы?та ?мір с?руі елді та? ?алдырады. Оларда ?рыс керіс, дау жанжал деген атымен болмайды екен.
  Б?л отбасы жайлы ??гіме патшаны? ??ла?ына жетеді.патша естігеніні? а? ?арасын аны?тау ?шін ауыл?а келеді. Ауылда тап таза, барлы?ы да жеткілікті, тынышты? пен береке ?он?ан. Патшаны? к??ілі толып, ерекше бір шатты??а б?ленеді. Сыйласты?ы жарас?ан ба?ытты отбасында ?арияларды? орны т?рде, уайым ?ай?ысыз, балалары ба?ытты, м?з мейрам екен. Б??ан патша та? тамаша болады. Отбасыны? ?алайша отбасында?ы татулы? пен бірлікке ?алай жеткендерін айтуын ?тінеді.  ?арт ?нсіз ?ана ж?з рет «с?йіспеншілік», ж?р рет «кешірім», ж?з рет «бірлік» деген с?здерді ?а?аз?а м??ият жазып шы?ады. ?ш с?зді о?ы?ан патша та? ?алып:
Осы а? па?
И?, деді а?са?ал, барлы? жа?сы отбасылар тек осы ?асиеттерден ??рылады, деді де, с?л ойланып, «ж?не шыдамдылы?» деген с?зді ?осып ?ойды.
Талдау с?ра?тары:
1.?сиет ??гімені? м?ні неде?
2.Отбасыны? татулы?ын ?стап т?р?ан нендей ?асиеттер екен?
 Адам?а ?мірде е? ?ымбаты - отбасы. Отбасында с?йіспеншілік, сыйласты?, татулы?, бауырмалдылы? бол?анда бірлік болады. Бір-бірін аялап, кешіре, т?сіне білгенде отбасы берік болады.
Отбасында?ы жарасым негізі: «с?йіспеншілік», «кешірім», «бірлік», «шыдамдылы?», екеніне к?зіміз жетті.
5. Осы а?ыз-??гімеге байланысты коллаж ??растырамыз./к?й орындалады/
Коллаж «Шы?армашылы? ?нер» 
К?мпитті алып т?серіне ?арай екіге б?лінеді.
  1топ Сіздерді? алдары?ызда ба?ыт ?йіне лайы? етіп ?аланатын «кірпіштер» жатыр. Сіздер ?шін жан?яда?ы е? басты бала мен ата- ана?а ?атысты, отбасы ??ндылы?тарын жазы?ыздар.  Махаббат, кешірім, сабырлы?, осы с?здер жазыл?ан ?а?аздан ?йді? ша?ыра?ы к?тереміз.
   2топ Отбасында?ы с?тті, ба?ытты ?мір кезе?і туралы айтып кету.
?р отбасында осындай с?тті к?ндер бола берсін! 
?р адамны? ?з ?йі бар.  Орта? б?рімізді? басымыз ?осатын ?йіміз, ол ?ке- шешемізді? ?йі барлы? балалар ?шін ?лкен ?й. ?ара ша?ыра? деген киелі ??ымдармен сыйлы де ??рметті.
6.  Коллаж жаса?анда ?р т?рлі т?стерді пайдаланып, отбасы жарасты?ын к?рсетті?іздер. ?р т?сті? ?з м?ні бар. Ал сары т?с нені білдіреді?
Упражнение разминка «Узелки на память» слово «Отбасы» 
Давайте определим, какие у вас семьи. Сколько в слове букв, столько и узелков на этой ленточке. Вы завязываете узелок называя букву, и подберите прилагательные к каждой букве слова «Отбасы».
О- орта? отбасы
Т- тату отбасы
Б-ба?ытты отбасы
А-абыройлы отбасы
С-сыйлы отбасы.
Ы- ынтыма?тасты? отбасы.
Орта?,  тату, ба?ытты, абыройлы,  сыйлы, ынтыма?тасты?та ?мір кешейік.
Елімізге елеулі, хал?ымыз?а ?алаулы, ?лгілі ж?лдызды отбасы Жанболат пен Жазираны? орындауында «Сен ма?ан с?юді ?йретті?» ?нін барлы?ымыз ?осылып айтайы?. ?ні: Ербол Байырбеков, с?зі: А?марал Леубаева  барлы?ымыз бірге орындайы?.
Балалары?ыз  торда?ы б?лб?лдай болмай, еркіндікте ?мірс?ріп, ба?ытты болсын!
Тынышты? с?ті а?ырын «волшебная композиция» музыкасын ?осу.
Ал ?азір к?зімізді ж?мамыз да, к?з алдымыз?а таза ?рі жайлы ауаны елестетеміз.?демі етіп салын?ан жол бізді бір ?лкен ?йге апарды. Біз баяу ж?ріп отырып ?й иесіні? бар ы?ыласпен отыр?ызыл?ан г?лдеріне к?з тастаймыз. Ендеше,  Ша?ыра?тары?ыз шай?алмай,  бауырлары?ыз б?тін, отбасы?ыз аман, еліміз тыныш болсын!
??рметті ?она?тар сіздерді? отбасылары?ызда ба?ытты болы?ыздар дей отырып. Б?гінгі «ба?ытты отбасы» атты д??гелек ?стелден  ша?ын сыйлы?ымызды ?абыл алы?ыздар. 

Осы ?йдегі жылулы?ты молайту ?шін б?гінгі отырысымыздан ал?андары?ызды ж?ректе ?ста?ыздар.
Келгендері?ізге к?п рахмет.

Просмотр содержимого документа
«Семинарга»Тақырыбы: Отбасы бақыты.

Қайырлы күн құрметті қонақтар, ата аналар!

Бүгінгі жиналыста үлкен қуанышқа кенелеміз деп сенемін.

1. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жолдауында айтқандай отбасы қуатты болса, ел қуатты болады. Дені сау ата-аналар балалардың бақыты. Отбасындағы береке бірлік, қауіпсіздік, имандылық пен руханилықты нығайту. Бір шаңырақ астында берекелі өмір сүру. Отанды сүю - бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні - осы!

Нұрсұлтан Назарбаев шаңырақтағы берекенің сыры неде екенін түсіндірді. Тұңғыш "Мерейлі отбасы" байқауының жеңімпаздарын марапаттаған Елбасы үлгілі жанұя болудың жолдарын айта кетуді де жөн көрді.


-Берекелі, үлгілі, бақытты отбасы дегенді қалай түсінесіздер?

Біздің өміріміз бұл-Бақыт!

Еліміздің тыныштығы бұл –Бақыт!

Армандарымыздың орындалуы бұл-Бақыт!

Жүрегіміз мейрімділікке толы болса, бұл –Бақыт!

2. Қазақта мынадай бір жақсы тілеу сөз бар: «Шаңырағың биік болсын, босағасы берік болсын»

Ендеше керегедей керіліп, уықтар боп иіліп, шаңырақ көтереміз.

Дөңгеленіп тұрайық,

Керегені құрайық.

Уықтар боп иіліп,

Шаңыраққа киіліп,

Киіз үйді құрайық

Осы үлкен шаңырақ астында бір отбасыдай болып отырысымыз жарассын. Бір отбасы болып мынадай ойын жаттығуды жасайық.

3. Жаттығу ойыны Қатысушылар орнынан тұрады.

- Кім ерте тұрады?

-Спортпен шұғылданады?

-Кімде қыз бала бар?

-Кімде ұл бала бар?

-Бір балалы отбасы?

-Екі баладан көп отбасы?

-Кім бүгін мейірімді сөз айтты?

-Кім ән айтады?

-Кім балаларына үй жұмысын орындауға көмектеседі?

-Кімнің үйінде сәби бар?

Кім домбыра тартады?

-Кім кәмпитті жақсы көреді?

-Кім би билегенді ұнатады?

Рахмет сіздерге!4. «Семейное счастье –это особое состояние души, когда просто хорошо, легко, спокойно. Когда то, что ты делаешь, приятно не только тебе, но и членам твоей семьи».

Аңыз әңгіме « Отбасы татулығы»

Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны көп екен, бір қауым ел болып, бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен, отбасының өзара келісімі де, татулықта өмір сүруі елді таң қалдырады. Оларда ұрыс керіс, дау жанжал деген атымен болмайды екен.

Бұл отбасы жайлы әңгіме патшаның құлағына жетеді.патша естігенінің ақ қарасын анықтау үшін ауылға келеді. Ауылда тап таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, уайым қайғысыз, балалары бақытты, мәз мейрам екен. Бұған патша таң тамаша болады. Отбасының қалайша отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана жүз рет «сүйіспеншілік», жүр рет «кешірім», жүз рет «бірлік» деген сөздерді қағазға мұқият жазып шығады. Үш сөзді оқыған патша таң қалып:

Осы ақ па?

Иә, деді ақсақал, барлық жақсы отбасылар тек осы қасиеттерден құрылады, деді де, сәл ойланып, «және шыдамдылық» деген сөзді қосып қойды.

Талдау сұрақтары:

1.Өсиет әңгіменің мәні неде?

2.Отбасының татулығын ұстап тұрған нендей қасиеттер екен?

 Адамға өмірде ең қымбаты - отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдылық болғанда бірлік болады. Бір-бірін аялап, кешіре , түсіне білгенде отбасы берік болады.

Отбасындағы жарасым негізі: «сүйіспеншілік», «кешірім», «бірлік», «шыдамдылық», екеніне көзіміз жетті.

5. Осы аңыз-әңгімеге байланысты коллаж құрастырамыз./күй орындалады/

Коллаж «Шығармашылық өнер»

Кәмпитті алып түсеріне қарай екіге бөлінеді.

1топ Сіздердің алдарыңызда бақыт үйіне лайық етіп қаланатын «кірпіштер» жатыр. Сіздер үшін жанұядағы ең басты бала мен ата- анаға қатысты, отбасы құндылықтарын жазыңыздар. Махаббат, кешірім, сабырлық, осы сөздер жазылған қағаздан үйдің шаңырағы көтереміз.

2топ Отбасындағы сәтті, бақытты өмір кезеңі туралы айтып кету.

Әр отбасында осындай сәтті күндер бола берсін!

Әр адамның өз үйі бар. Ортақ бәріміздің басымыз қосатын үйіміз, ол әке- шешеміздің үйі барлық балалар үшін үлкен үй. Қара шаңырақ деген киелі ұғымдармен сыйлы де құрметті.

6. Коллаж жасағанда әр түрлі түстерді пайдаланып, отбасы жарастығын көрсеттіңіздер. Әр түстің өз мәні бар. Ал сары түс нені білдіреді?

Упражнение разминка «Узелки на память» слово «Отбасы»

Давайте определим, какие у вас семьи. Сколько в слове букв, столько и узелков на этой ленточке. Вы завязываете узелок называя букву, и подберите прилагательные к каждой букве слова «Отбасы».

О- ортақ отбасы

Т- тату отбасы

Б-бақытты отбасы

А-абыройлы отбасы

С-сыйлы отбасы.

Ы- ынтымақтастық отбасы.

Ортақ, тату, бақытты, абыройлы, сыйлы, ынтымақтастықта өмір кешейік.

Елімізге елеулі, халқымызға қалаулы, үлгілі жұлдызды отбасы Жанболат пен Жазираның орындауында «Сен маған сүюді үйреттің» әнін барлығымыз қосылып айтайық. Әні: Ербол Байырбеков, сөзі: Ақмарал Леубаева барлығымыз бірге орындайық.

Балаларыңыз тордағы бұлбұлдай болмай, еркіндікте өмірсүріп, бақытты болсын!

Тыныштық сәті ақырын «волшебная композиция» музыкасын қосу.

Ал қазір көзімізді жұмамыз да, көз алдымызға таза әрі жайлы ауаны елестетеміз.әдемі етіп салынған жол бізді бір үлкен үйге апарды. Біз баяу жүріп отырып үй иесінің бар ықыласпен отырғызылған гүлдеріне көз тастаймыз. Ендеше,  Шаңырақтарыңыз шайқалмай,  бауырларыңыз бүтін, отбасыңыз аман, еліміз тыныш болсын!

Құрметті қонақтар сіздердің отбасыларыңызда бақытты болыңыздар дей отырып. Бүгінгі «бақытты отбасы» атты дөңгелек үстелден шағын сыйлығымызды қабыл алыңыздар.Осы үйдегі жылулықты молайту үшін бүгінгі отырысымыздан алғандарыңызды жүректе ұстаңыздар.

Келгендеріңізге көп рахмет.

Просмотр содержимого презентации
«отбасы бақыты»

Отбасы бақыты

Отбасы бақыты

« Отбасы татулығы» аңыз-әңгіме

« Отбасы татулығы»

аңыз-әңгіме

Баяғыда бір отбасы болыпты. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен

Баяғыда бір отбасы болыпты. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен

ОЛ ОТБАСЫ ЕРЕКШЕ ЕКЕН. ОТБАСЫ ЕРЕКШЕ КЕЛІСІМДЕ ӘРІ ТАТУЛЫҚТА ӨМІР СҮРІПТІ. Ол отбасы ерекше екен. Отбасы ерекше келісімде әрі татулықта өмір сүріпті

ОЛ ОТБАСЫ ЕРЕКШЕ ЕКЕН. ОТБАСЫ ЕРЕКШЕ

КЕЛІСІМДЕ ӘРІ ТАТУЛЫҚТА ӨМІР СҮРІПТІ.

Ол отбасы ерекше екен. Отбасы ерекше келісімде әрі татулықта өмір сүріпті

БҰЛ ОТБАСЫ ЖАЙЛЫ ӘҢГІМЕ ПАТШАНЫҢ ҚҰЛАҒЫНА ДА ЖЕТЕДІ. Бұл отбасы жайлы әңгіме патшаның құлағына да жетеді

БҰЛ ОТБАСЫ ЖАЙЛЫ ӘҢГІМЕ ПАТШАНЫҢ ҚҰЛАҒЫНА ДА ЖЕТЕДІ.

Бұл отбасы жайлы әңгіме патшаның құлағына да жетеді

Патша естігенінің ақ-қарасын анқтау үшін ауылға келеді ПАТША ЕСТІГЕННІҢ АҚ-ҚАРАСЫН АНЫҚТАУ ҮШІН АУЫЛҒА КЕЛЕДІ.

Патша естігенінің ақ-қарасын анқтау үшін ауылға келеді

ПАТША ЕСТІГЕННІҢ АҚ-ҚАРАСЫН АНЫҚТАУ ҮШІН АУЫЛҒА КЕЛЕДІ.

Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті тыныштық пен береке қонған .

Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған

Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті тыныштық пен береке қонған .

Сыйластығы жарасқан отбасын көріп, патша шаттыққа бөленед і Сыйластығы жарасқан отбасын көріп, патша шаттыққа бөленеді.

Сыйластығы жарасқан отбасын көріп, патша шаттыққа бөленед і

Сыйластығы жарасқан отбасын көріп, патша шаттыққа бөленеді.

Сыйластығы жарасқан, бақытты, тату-тәтті өмір сүрудің мәні неде?

Сыйластығы жарасқан, бақытты, тату-тәтті өмір сүрудің мәні неде?

«СҮЙІСПЕНШІЛІК» «КЕШІРІМ» «БІРЛІК»

«СҮЙІСПЕНШІЛІК»

«КЕШІРІМ»

«БІРЛІК»

ОСЫ-АҚ ПА?

ОСЫ-АҚ ПА?

-ИӘ, БАРЛЫҚ ЖАҚСЫ ОТБАСЫЛАР ТЕК ОСЫ ҚАСИЕТТЕРДЕН ҚҰРАЛАДЫ ЖӘНЕ «ШЫДАМДЫЛЫҚ » КЕРЕК

-ИӘ, БАРЛЫҚ ЖАҚСЫ ОТБАСЫЛАР ТЕК ОСЫ ҚАСИЕТТЕРДЕН ҚҰРАЛАДЫ

ЖӘНЕ «ШЫДАМДЫЛЫҚ » КЕРЕК

  Сен маған сүюді үйреттің, Ұмытып кеткен едім. Басымды июді үйреттің, Тәкаппар өктем едім ...   Шынайы күлуді үйреттің, Нөсерлік көктем едім. Өмірді сүруді үйреттің, Ұстазсыз мектеп едім.   Қайырмасы: Сен маған ұшқанды үйреттің, Тордағы бұлбұл едім. Сезіммен құшқанды үйреттің, Күдікшіл құмбыл едім.   Кім дос, кім дұшпанды үйреттің, Уайымшыл бір мұң едім. Иіскеп қысқанды үйреттің, Құшақсыз бір гүл едім.   Шынайы күлуді үйреттің, Нөсерлік көктем едім. Өмірді сүруді үйреттің, Ұстазсыз мектеп едім.    
 •  
 • Сен маған сүюді үйреттің,
 • Ұмытып кеткен едім.
 • Басымды июді үйреттің,
 • Тәкаппар өктем едім ...
 •   Шынайы күлуді үйреттің,
 • Нөсерлік көктем едім.
 • Өмірді сүруді үйреттің,
 • Ұстазсыз мектеп едім.
 •  
 • Қайырмасы:
 • Сен маған ұшқанды үйреттің,
 • Тордағы бұлбұл едім.
 • Сезіммен құшқанды үйреттің,
 • Күдікшіл құмбыл едім.
 •  
 • Кім дос, кім дұшпанды үйреттің,
 • Уайымшыл бір мұң едім.
 • Иіскеп қысқанды үйреттің,
 • Құшақсыз бір гүл едім.
 •   Шынайы күлуді үйреттің,
 • Нөсерлік көктем едім.
 • Өмірді сүруді үйреттің,
 • Ұстазсыз мектеп едім.
 •  
 •  


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Д??гелек ?стел "Отбасы"

Автор: Сердалина Арман Сарсенбаевна

Дата: 27.05.2015

Номер свидетельства: 215434

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства