kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бір ша?ыра? астында

Нажмите, чтобы узнать подробности

Фестиваль «Бір ша?ыра? астында»

Е? бірінші ба?ытым – ана тілім

Ма?саты:О?ушыларды ?з хал?ын, тілін, ту?ан жерін с?юге, ?адірлеуге, ба?алап ма?тан етуге т?рбиелеу. О?ушыларды? тілін, ой-?рісін дамыту, м?нерлеп  о?у?а, машы?тандырып жетілдіру. Ту?ан тілді? ?адірін білу, сол жолда аз е?бек, ерлік істемегенін ??ындыру.    О?ушылар?а ана тілін с?юге, арда?тау?а, ?адірлеуге ж?не тілді? ?о?ам ?міріндегі ма?ызын т?сінуге ша?ыру.

К?рнекіліктер: Ма?жан, Ж?сіпбек, М?хтар, Абай, С?лтанмахм?т, С?бит, ?абит ж?не т.б а?ын жазушыларды? тіл туралы айт?ан пікірлерін, суреттерін іліп ?ою. ??рман?азыны?  «Сарыар?а» к?йі орындалып т?рады.

1-ж?ргізуші: Аяулы абыройлы ана тілім

?стім мен саясында ?анаты?ны?,

Кетіпті ?азиз ана сені ойлап

Жыр болып к?кірегімде жанат??ын.

2-ж?ргізуші: Тілім мені? – ?азынам ?асиетім,

?асиетім бар ?лем бас иетін.

Тілі жо?ты? т?рі жо?, т?бірі жо?,

Бола к?рме, ана тіл, ?асіретім.

1-ж?ргізуші: ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! «Бір ша?ыра? астында» атты тілдер мерекесіне арнал?ан кешімізді ашы? деп жариялаймыз!

2-ж?ргізуші: ?аза? тіліміз – ана тіліміз. Ана тіліміз мемлекеттік тіл болып ?лкен м?ртебеге ие болды.  Оны бізді? ?аза?  хал?ы  зор ?уанышпен ?арсы алды.

1-ж?ргізуші: Елбасы Н?рс?лтан Назарбаевты? 1998 жылды? 20-?а?тарында?ы Жарлы?ына с?йкес 22-?ырк?йек «?аза?стан халы?тарыны? тілдері» к?ні  ретінде аталып келеді. Тіл халы?пен бірге ?мір с?ріп дамиды, себебі ?р ?лтты?  тілі – оны? ба?ыты, тірегі. Б?кіл т?ркі елдеріне арда?ты а?артушы, ??лама ?алым Ахмет Байт?рсын?лыны? «С?зі жо?ал?ан ж?ртты? ?зі жо?алады» деген с?зінде ?лкен м?н жатыр.

2-ж?ргізуші: Б?гінгі тіл мерекесімен сіздерді ??тты?тай отырып,  ??тты?тау с?зді мектеп директорыны? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары – Умбетова Жайнаг?л Макен?ызына береміз!

1-ж?ргізуші: С?йемін ?з тілімді – ана тілім,

Бесікте жат?анымда-а? берген білім.

Шыр етіп жерге т?скен минутымнан

??ла?ыма сі?ірген тыныс ?нін.

2-ж?ргізуші: Тілім мені? – тірегім, дінім мені?,

К?шім кетсе не болады к?нім мені??!

?з хал?ына жетеді ?з м?нінде

?з тілімде о?ылса жырым мені?!

Барлы? ?лт ?кілдерін орта?а ша?ырамыз

1-ж?ргізуші: Тіл жайында тол?анбайды кім б?гін?

Тіл жайында ?гіттейді кімді-кім?

Сан мы? жылдан сар?ылма?ан б?ла?ым!

Тілім мені?,  тілім мені? – тірлігім!

1 сынып о?ушыларын орта?а ша?ырамыз (?аза? хал?ымен таныстырады)

2 –ж?ргізуші: Ту?ан тілім – бабам тілі, ?з тілім,

Ту?ан тілім – анам тілім, ?з тілім,

Ту?ан тілі – дала тілім, ?з тілім,

Ту?ан тілім – адам тілі, ?з тілім.

1-ж?ргізуші: Тіл – таби?атты? адам?а берген сыйы. ?р халы?ты?, ?з тілі болады. Жер ж?зінде ?аншама ?лт болса, соншама тіл бар.

Тіл та?дыры – ел та?дыры,

Тіл – халы?ты? байлы?ы, ?азынасы.

2 «а» сынып о?ушыларын ша?ырамыз (орыс хал?ымен таныстырады)

1-ж?ргізуші: Ана тілін с?йлетейік биіктен,

Бабам с?зін ?айта ?кем тірілткен.

Кейінгі жас естіп ?ссін, ?лгі алсын,

Ана тілім бастау ал?ан бірліктен.

2-ж?ргізуші: Біз ана тілімізді, я?ни хал?ымызды? м?дени д?режесін к?теруге п?рменді ??рал болып отыр?ан, мемлекеттік м?ртебеге ие бол?ан ?аза? тілін тере?  де тияна?ты ме?геруіміз керек.

2 «б» сынып о?ышыларын ша?ырамыз (татар ?лтын таныстырады)

1-ж?ргізуші: Мен ?аза?пын – мы? ?ліп, мы? тірілген,

??ша? жая таныстым сан тілімен

«Жаман ?йді ?она?ы билейді» деп

?ала жаздап айырылып ?з тілімнен.

?зге тілге еліктеп  ел болмайы?,

?аза?ымны? арты?ы жо? ?з тілінен.

2-ж?ргізуші: «Ана тілін ?мыт?ан адам ?з хал?ыны? ?ткенінен де, болаша?ынан да ?ол ?зеді. Ана тілі дегеніміз – сол тілді жаса?ан, жасап келе жат?ан халы?ты? м??гілігіні? м??гілік м?селесі. Ана тілін тек ?гей ?лдары ?ана менсінбейді, ?гей ?лдары ая??а басады» -  деген екен тіл жанашыры ?абит М?сірепов.

1-ж?ргізуші: «Ана тілі – халы?ты? ?ткен  ?рпа?ын, ажырамас туысты? жа?дайда м??гілік біріктіретін е? сенімді ??рал. Ана тіліміз ар?ылы ?ана  біз хал?ымызды, Отанымызды танып білеміз. Халы? рухыны? сар?ылмас бастауы да сонда жатыр» депті Д.Ушинский.

3сынып (украин хал?ын таныстырады)

2-ж?ргізуші: Ел тарихы, жер тарихы - ?зіміз,

Болаша?ты? ?асиетті к?зіміз.

Барлы? ?лтпен бауырласып жетерміз,

А?, ?араны тіліп т?рса с?зіміз.

1-ж?ргізуші: ?ндетіп шал?ып, ?иял?а с?йеп,

Ашыла т?сер к??ілді к?й.

?зі? де ?йрен, бала?а ?йрет

Абайды? тілін, Жамбылды? тілін.

4 сынып (?збек хал?ын таныстырады)

2-ж?ргізуші:  Тілім мені? – ?асырлардан аманат

Аманат?а адал болсын ?а?анат,

Ар-намыс?а келтірмейік жаманат,

?аза? болып туылды? па,

Ендеше

?з тілі?ді ?згелерге ба?алат!

1-ж?ргізуші: Тамаша ?ле? та?дай?а татып балдай,

?з тілінде жыр о?у ба?ыт ?андай!

Жан д?ние? жар?ырап сала берер

А?арып келе жат?ан атып та?дай.

: «Атамекен»

2-ж?ргізуші: Та?дыры?ды тамырсызды? індетінен ?ал?ала!

?р адамда ?з анасынан бас?а да

Жебеп ж?рер, демеп ж?рер ар?ада,

Болу керек ??діретті т?рт ана:

Ту?ан жер – т?п ?азы?ы, айбыны,

Ту?ан тілі – сар?ылмайтын байлы?ы,

Ту?ан д?ст?р, салт-санасы тірегі,

?адамы?а шуа? шашар ?немі

Ж?не ту?ан тарихы, еске алу?а ?аншама,

Ауыр ?рі ?асіретті болсада.

1-ж?ргізуші:  Т?рт ана?а ?нін жал?ай алма?ан

Пенделерді? басы ?айда ?алма?ан?

Т?рт анасын ?ор?ама?ан халы?ты?

Еш?ашанда ба? ж?лдызы жанба?ан.

?асиетті б?л т?рт ана – та?дыры?ны? тынысы,

Т?рт ана ?шін бол?ан к?рес – к?рестерді? ?лысы.

2-ж?ргізуші: Тіл – басты байлы?ымыз, с?німіз, ата-бабамызды? ?лы м?расы. Ана тілімізді? м?ртебесі биіктей берсін! Ана тілін арда?тайы? а?айын!

1-ж?ргізуші:  Б?гінгі тілдер мерекесіне арнал?ан «Бір ша?ыра? астында» атты кешімізді жабы? деп жариялаймыз! Келіп кешке ?атысып,  тамашала?андары?ыз?а рахмет! Сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«Бір ша?ыра? астында»3 Смирнов орта мектебіЖүргізген: Сматаева Ж.Т.Фестиваль «Бір шаңырақ астында»

Ең бірінші бақытым – ана тілім
Мақсаты:Оқушыларды өз халқын, тілін, туған жерін сүюге, қадірлеуге, бағалап мақтан етуге тәрбиелеу. Оқушылардың тілін, ой-өрісін дамыту, мәнерлеп оқуға, машықтандырып жетілдіру. Туған тілдің қадірін білу, сол жолда аз еңбек, ерлік істемегенін ұғындыру. Оқушыларға ана тілін сүюге, ардақтауға, қадірлеуге және тілдің қоғам өміріндегі маңызын түсінуге шақыру.

Көрнекіліктер: Мағжан, Жүсіпбек, Мұхтар, Абай, Сұлтанмахмұт, Сәбит, Ғабит және т.б ақын жазушылардың тіл туралы айтқан пікірлерін, суреттерін іліп қою. Құрманғазының «Сарыарқа» күйі орындалып тұрады.

1-жүргізуші: Аяулы абыройлы ана тілім

Өстім мен саясында қанатыңның,

Кетіпті ғазиз ана сені ойлап

Жыр болып көкірегімде жанатұғын.

2-жүргізуші: Тілім менің – қазынам қасиетім,

Қасиетім бар әлем бас иетін.

Тілі жоқтың түрі жоқ, түбірі жоқ,

Бола көрме, ана тіл, қасіретім.

1-жүргізуші: Құрметті ұстаздар мен оқушылар! «Бір шаңырақ астында» атты тілдер мерекесіне арналған кешімізді ашық деп жариялаймыз!

2-жүргізуші: Қазақ тіліміз – ана тіліміз. Ана тіліміз мемлекеттік тіл болып үлкен мәртебеге ие болды. Оны біздің қазақ халқы зор қуанышпен қарсы алды.

1-жүргізуші: Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1998 жылдың 20-қаңтарындағы Жарлығына сәйкес 22-қыркүйек «Қазақстан халықтарының тілдері» күні ретінде аталып келеді. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды, себебі әр ұлттың тілі – оның бақыты, тірегі. Бүкіл түркі елдеріне ардақты ағартушы, ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлының «Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады» деген сөзінде үлкен мән жатыр.

2-жүргізуші: Бүгінгі тіл мерекесімен сіздерді құттықтай отырып, құттықтау сөзді мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары – Умбетова Жайнагүл Макенқызына береміз!

1-жүргізуші: Сүйемін өз тілімді – ана тілім,

Бесікте жатқанымда-ақ берген білім.

Шыр етіп жерге түскен минутымнан

Құлағыма сіңірген тыныс үнін.
2-жүргізуші: Тілім менің – тірегім, дінім менің,

Күшім кетсе не болады күнім менің?!

Өз халқына жетеді өз мәнінде

Өз тілімде оқылса жырым менің!

Барлық ұлт өкілдерін ортаға шақырамыз

1-жүргізуші: Тіл жайында толғанбайды кім бүгін?

Тіл жайында үгіттейді кімді-кім?

Сан мың жылдан сарқылмаған бұлағым!

Тілім менің, тілім менің – тірлігім!

1 сынып оқушыларын ортаға шақырамыз (қазақ халқымен таныстырады)

2 –жүргізуші: Туған тілім – бабам тілі, өз тілім,

Туған тілім – анам тілім, өз тілім,

Туған тілі – дала тілім, өз тілім,

Туған тілім – адам тілі, өз тілім.

1-жүргізуші: Тіл – табиғаттың адамға берген сыйы. Әр халықтың, өз тілі болады. Жер жүзінде қаншама ұлт болса, соншама тіл бар.

Тіл тағдыры – ел тағдыры,

Тіл – халықтың байлығы, қазынасы.

2 «а» сынып оқушыларын шақырамыз (орыс халқымен таныстырады)

1-жүргізуші: Ана тілін сөйлетейік биіктен,

Бабам сөзін қайта әкем тірілткен.

Кейінгі жас естіп өссін, үлгі алсын,

Ана тілім бастау алған бірліктен.

2-жүргізуші: Біз ана тілімізді, яғни халқымыздың мәдени дәрежесін көтеруге пәрменді құрал болып отырған, мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілін терең де тиянақты меңгеруіміз керек.

2 «б» сынып оқышыларын шақырамыз (татар ұлтын таныстырады)

1-жүргізуші: Мен қазақпын – мың өліп, мың тірілген,

Құшақ жая таныстым сан тілімен

«Жаман үйді қонағы билейді» деп

Қала жаздап айырылып өз тілімнен.

Өзге тілге еліктеп ел болмайық,

Қазағымның артығы жоқ өз тілінен.

2-жүргізуші: «Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың мәңгілігінің мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары аяққа басады» - деген екен тіл жанашыры Ғабит Мүсірепов.1-жүргізуші: «Ана тілі – халықтың өткен ұрпағын, ажырамас туыстық жағдайда мәңгілік біріктіретін ең сенімді құрал. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды танып білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да сонда жатыр» депті Д.Ушинский.

3сынып (украин халқын таныстырады)

2-жүргізуші: Ел тарихы, жер тарихы - өзіміз,

Болашақтың қасиетті көзіміз.

Барлық ұлтпен бауырласып жетерміз,

Ақ, қараны тіліп тұрса сөзіміз.

1-жүргізуші: Әндетіп шалқып, қиялға сүйеп,

Ашыла түсер көңілді күй.

Өзің де үйрен, балаға үйрет

Абайдың тілін, Жамбылдың тілін.

4 сынып (өзбек халқын таныстырады)

2-жүргізуші: Тілім менің – ғасырлардан аманат

Аманатқа адал болсын қағанат,

Ар-намысқа келтірмейік жаманат,

Қазақ болып туылдық па,

Ендеше

Өз тіліңді өзгелерге бағалат!

1-жүргізуші: Тамаша өлең таңдайға татып балдай,

Өз тілінде жыр оқу бақыт қандай!

Жан дүниең жарқырап сала берер

Ағарып келе жатқан атып таңдай.

Ән: «Атамекен»

2-жүргізуші: Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала!

Әр адамда өз анасынан басқа да

Жебеп жүрер, демеп жүрер арқада,

Болу керек құдіретті төрт ана:

Туған жер – түп қазығы, айбыны,

Туған тілі – сарқылмайтын байлығы,

Туған дәстүр, салт-санасы тірегі,

Қадамыңа шуақ шашар үнемі

Және туған тарихы, еске алуға қаншама,

Ауыр әрі қасіретті болсада.

1-жүргізуші: Төрт анаға әнін жалғай алмаған

Пенделердің басы қайда қалмаған?

Төрт анасын қорғамаған халықтыңЕшқашанда бақ жұлдызы жанбаған.

Қасиетті бұл төрт ана – тағдырыңның тынысы,

Төрт ана үшін болған күрес – күрестердің ұлысы.

2-жүргізуші: Тіл – басты байлығымыз, сәніміз, ата-бабамыздың ұлы мұрасы. Ана тіліміздің мәртебесі биіктей берсін! Ана тілін ардақтайық ағайын!

1-жүргізуші: Бүгінгі тілдер мерекесіне арналған «Бір шаңырақ астында» атты кешімізді жабық деп жариялаймыз! Келіп кешке қатысып, тамашалағандарыңызға рахмет! Сау болыңыздар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Бір ша?ыра? астында

Автор: Сматаева Ж?лдыз Т?рсымбек?ызы

Дата: 31.01.2016

Номер свидетельства: 285964

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства