kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бір Отан! Бір та?дыр! Бір Елбасы!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Бір Отан! Бір та?дыр! Бір Елбасы!

Ма?саты: 1. 1 желто?сан – Т???ыш Президент к?ні мерекесіні? м?нін ашу; Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?мір жолы, туып - ?скен, о?ып білім ал?ан, ?ызмет еткен жерлері туралы ма?л?мат беру;2. Елбасындай Отанын, хал?ын с?юге, на?ыз азамат, шынайы патриот болу?а т?рбиелеу; 3.О?ушыларды? бойында Елбасына деген с?йіспеншілік, ??рмет сезімін ?алыптастыру;

К?рнекілігі: слайдтар,на?ыл с?здер, Н?рс?лтан Назарбаевты? портреті, шиырма, кітап к?рмесі

Барысы:
М??алім:- ??рметті о?ушылар! Барша ?аза?стан хал?ы 1 желто?санда Т???ыш Президент к?ні мерекесін тойлайды. Осы?ан апталы? жоспарланып, салтанатты жиын, спортты? жарыстар, кітап к?рмесі, та?ырыпты? кештер ?йымдастырылуда.  «Елін с?йген, елі  с?йген  Елбасы» деп ?рандай келе«Бір Отан! Бір та?дыр! Бір Елбасы!» ашы? т?рбие са?атын ?ткізіп отырмыз. 
- Неліктен Т???ыш Президент к?ні мерекесі 1 желто?санда аталып отыр? ?йткені1991 жылы 1желто?санда Республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды.

- Ал Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?мірі мен ?ызметі туралы не білесіздер?
О?ушылар ?здері білетін м?ліметтерін айтып шы?ады. Сосын жоспар бойынша дайындал?ан фактілерді слайд ар?ылы к?рсетіп, т?сіндіру.
1991 жылды? 1 желто?­са­­­нын­­да ?аза?стан Республи­касын­да ал­?аш?ы жалпы ха­лы?­­ты? Прези­дент сайлауы ?тіп, сайлау­шыларды? 98,78 пайыз даусымен Н?рс?лтан Назарбаев же?іске жеткен еді. Жиынны? ??тты?тау с?зін с?й­леген Елбасы: «Б?гін жай к?н емес, Т???ыш Президент к?ні мейрамы. АлТ???ыш Президент – ол мен. 1991 жылыт??­?ышрет мен сайлан?анбо­ла­тын­мын. Біра?, м?селеондаемес. Осы жылы?аза?хал­?ы?зіні?тарихындат??­?ышретт?уелсіз ел болып, К?ш­бас­шы­сынсайлады. Солсенімні?ар?а­сында мен ?аза?станны?т?­уел­­сіз­дігінжарияладым. ?йтпесе, олболмаседі. Ха­лы?мені?мойныма?л­кенжауап­кершілікартып, иы­?ымак?пн?рсеніж?ктеді. Сон­ды?тан, мен тек ?анахалы?ты?тапсырмасынорында?анадаммын. Талай­данбері?олдап, ?ор?апбір­не­шем?ртесайлап, басынак?­тергенхал?ымнанайналайын. Елге?ызмететуденеш?ашанталмаймыз!» деді.

Елбасы туралы ой-тол?аулар

1-Бізді? Президентіміз –Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев. Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?.

Ата-бабам т?лпар мініп ой?астап, ?рбір с?зі кесек-кесек ой тастап.

Т?уелсіз ел Президенті сайланды, ?аза?ымны? Н?рс?лтаны ел бастап!

2-Еліні? егемендігін, ынтыма?ты, т?тасты?, бірлікті ойла?ан, ?рпа?ты? саналы?ына м?н берген, ар мен намысты биік ?ста?ан, ?лемдік де?гейдегі ірі ?о?ам ?айраткері, т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н.?.Назарбаев Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп т???ыш елбасы болды. Ауыр к?нді артымыз?а тастауы –
?иын с?тте ?иынды?тан ?ашпауы.
Тілім, дінім, ?лтым ?айта к?герген,
Елбасымыз Н?ра?а?ны? бастауы

3-Елбасыны? бастауымен мені? Отаным ?лемге танылды. Елім елдігін к?рсетті, ерлігін танытты. ?аза? хал?ы егемендігін алып, Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен. Біра? ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді.

Туды ?стап тура жол?а т?сіріп,    Жас Отанны? ?мірін де т?сініп,
«Елім, жерім» деп ?рандап тайсалмай,Бір керемет жасады - ау кісілік!
 

4- Б?гінгі к?н бізге О?АЙЛЫ?ПЕН КЕЛГЕН ЖО?.Т?уелсіз ел атану ?шін, ?аншама а?а-апаларымыз, ата-бабаларымыз тер т?кті. Соны? ар?асында б?гінде біз, Т?уелсіз, дербес, ?лем таны?ан ?аза?стан атанып отырмыз. ?аза? деген атымызды ал?ан?а дейін ?аза? хал?ыны? басынан не ?тпеді, не к?рмеді.

?аза?стан дейтін мені? бар елім. Жатыр алып жарты д?ние ?лемін!

Б?л даланы анам жаспен суар?ан, Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан,

Б?л далада жылап келіп, уан?ан Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ан

Б?л далада ?скен жанда жо? арман! (?.Аманжолов)

5-: ?лем таны?ан, дарынды т?л?а, іскер- саясатшы, ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н.?.Назарбаев сол к?ннен бері 21жыл ел бас?арып келеді. Ол ?аза?станды б?гінде ?лемге ?йгілі мемлекет етіп, атын шы?арды. Ел экономикасын т?зеп, болаша?та к?ш бастаушы елдерді? ?атарына ?осу ?шін аянбай е?бек етуде.

6- Елі ??рмет т?т?ан, Ела?амыз, Ел ?шін е?бек еткен Елбасымыз- Н.?.Назарбаевты? ?мір жолына шолу жасайы?.

1-«Балалы? ша?ы»Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев 6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы ?аскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан. Балалы? ша?ы таршылы? жа?дайда ?тті. ?лкендерді? мал ба?уына, бау - ба?ша ?сіруіне к?мек к?рсету керек болды, ш?пшек теріп, отын жарды. ?зі еске ал?андай, ?сірген аз - маз ?німдерін сатып, ?й - ішіне ?ажетті заттар алу ?шін есек жеккен арбамен жа?ын ма?да?ы теміржол стансасына бару дегені? керемет мереке санал?ан. Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды.Ата - анасын ?атты ??рмет т?тты. 

2- «Ж?мысшы Н?рс?лтан»
 Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Ке?ес Ода?ында?ы аса ірі ?ара?анды металлургия комбинатыны? к?лемді ??рылысына аттанды. ??рылыста біраз е?бек еткеннен кейін бір топ ?аза?станды?тармен Украинаны? Днепродзержинск ?аласына барып металлург – ж?мысшы маманды?ын ме?герді. Б?л шойын ??юшы, домна пешіні? к?мекшісі ж?мыстарын ат?арды, ал кейінірек инженер д?режесіне к?терілді.

3-Президентті? саяси ?мірбаяныны? бастауы 
• Сол жылдары оны? басшылы? ?асиеттері жар?ырап к?рінді. ?алалы?, облысты? ж?не республикалы? к?лемде басшы органдарда жауапты ?ызметтер ат?арды. Металлургиялы? комбинатында партком хатшысы, Теміртау ?алалы?, ?ара?анды облысты? ж?не республикалы? партия ?йымдарында экономикалы? сала?а жауап беретін хатшы болды.

Ол ?аза?стан ?кіметін бас?ар?анда 44 жаста болды. Осылайша оны? саяси ?мірбаяны басталады.
• 1991 жылы 1 желто?санда Республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайлады. 
• 1991 жылды? 16 желто?санында ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы сессиясы
«Т?уелсіз демократиялы? ж?не ???ылы? мемлекет» деп жариялады. 
• 1992 жылы 4 маусымда жа?а мемлекеттік р?міздер Елта?ба, Ту, ?н?ран бекітілді.

•1993 жылы 15 ?арашада ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? а?шасы – Те?ге айналым?а енді. 
• 1995 жылы 28 ?а?тарында т?уелсіз ?Р – ны? т???ыш «Ата За?ы» ?абылданды.
• 1998 жыл 10 маусым Астана - ?Р - ны? саяси, ?кімшілік ж?не м?дени орталы?ы. Елбасы - Н. Назарбаевты? жарлы?ына с?йкес 1997 жылы м?нда б?рын?ы астанамыз Алматыдан Республиканы? басшы орындары Президент ке?есі, ?Р - ны? ?кіметі ж?не Парламент к?шіп келді. Елімізді? бас?ару ж?мыстары осы жерден ж?зеге асырылады. 1998 жылы 10 маусымда жа?а астананы? ресми т?сау кесері болды.
• 2006 жылы 7 ?а?тарда ?н?ран ?абылданды.
Егемен елім ?н?раны жа?арды, “Мені? ?аза?станым” жер ж?зіне таралды. 
С?зін жаз?ан Ж?мекен Нажмединов /1956 жыл/ ж?не Н?рс?лтан Назарбаев /2005 жыл/.?ні Ш?мші ?адыая?овтікі, 1956 жыл. 

4-«?ылыми ата?тары» 
Экономика ?ылымдарыны? докторы.
?аза?стан Республикасы ?лтты? ?ылым академиясыы?, Халы?аралы? инженерлік академияны?, Ресей Федерациясы ?леуметтік ?ылымдар академиясыны? академигі. ?л - Фараби атында?ы ?аза? мемлекеттік ?лтты? университетіні? ??рметті профессоры. Беларус ?ылым академиясыны? ??рметті м?шесі. М. В. Ломоносов атында?ы М?скеу мемлекеттік университетіні? ??рметті профессоры.
• Бас?а лауазымдары мен мансаптары 
*?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? т?ра?асы.
*?аза?станны? ?арулы К?штеріні? Жо?ары Бас ?олбасшысы.
*Д?ниеж?зілік ?аза?тар ?ауымдасты?ыны? т?ра?асы.
*Н?р Отан Халы?ты? - демократиялы? партиясыны? т?ра?асы.
*ОБСЕ - ні? бас т?ре?асы

5-«Елбасы отбасымен»
Ж?байы — Сара Алпыс?ызы — Халы?аралы? «Б?бек» балалар ?айырымдылы? ?орын бас?арады.
Дари?а — саясат ?ылымдарыны? докторы, "Хабар" А?паратты? агенттігіні? директорлар Ке?есіні? Т?райымы; 
Динара — Н. ?. Назарбаев атында?ы білімді ?олдау ?орын бас?арады; 
?лия — бизнеспен айналысады, «Элитстрой» ??рылыс компаниясын бас?арады. 

М??алім: - Санамызды, д?ниетанымымызды, мінезімізді де жа?аша ?алыптастыруда ?аза?станны? т?уелсіздігі жылдарында ?ыруар іс ат?арылды. Біра? оларды? ішінде екеуін атап ?ту керек. Біріншісі – 1997 жылы Президент Н. Назарбаев ?сын?ан «?аза?стан – 2030» даму стратегиясы, екіншісі – елорданы? Алматыдан Астана?а к?шірілуі.Расында, ?аза?стан жиырма жылды? ішінде бас?а мемлекеттер ж?з жылда жетпеген жетістіктерге жетті. Енді, міне, елдікті е?селі, т?уелсіздікті т??ырлы ететін та?ы бір мемлекеттік мерекені? т?сауын кесіп, д?бірлетіп атап ?тті. Олай етуге ха?ысы бар. Мемлекет басшысы мерекелік жиында «Біз бар бол?аны жиырма жылды? ішінде адамны? ойына келмейтін, армандамайтын ма?саттар?а жеттік.

Біріншіден, ?лем картасында жо? мемлекетті ??рды?. Екіншіден, елді? экономикасын т?зеп, жа?дайын жасады?. Ешбір ?аза? шетелде батыра? болып ж?рген жо?. Керісінше, олар бізге келіп ж?мыс істеп жатыр. ?шіншіден, біз мемлекетті? ?ауіпсіздігін ны?айтты?. Т?ртін­шіден, ?аза?станды б?кіл д?ние ж?зіне паш еттік. Бізді сыйлап, ??рмет т?татындар к?бейді» деді.Біз ба?ындыр?ан б?л биіктер, ?рине, Елбасыны? к?реген, сарабдал саясатыны? ар?асы екені с?зсіз. ?йткені, ?аза?ты? шы??ан ?ай шы?ы да Н?рс?лтан Назарбаевты? есімімен ты?ыз байланысты.

Елі еріне сенім артса, ері еліне ар?а с?йейді

?ара к?шті? емес, ой мен бі­лім­­ні? ?асыры келгендігін ?немі ?айталайтын Президент жастар?а ар?а с?йейтінін осы жолы да­ айтып ?тті. «Сіздер, жастар, т?уелсіздікті? ??рдасы болып табыласыздар. Сіздер бас?а заманда ?мірге келді?іздер. Мына ?лы далада бабаларымызды? ?аны мен тері т?гілген. Сол ке? даланы ?рі ?арай аман-есен алып барып, ?рпа?тан-?рпа??а жеткізу – сіз бен бізді? парызымыз» деді. ?аза?станды б?кіл д?ниеж?зі таны?анын, еліміз ?лкен ??рметке б?ленгенін та?ы бір тілге тиек етті. «Болаша?та осы ж?мыстарды ?рі ?арай ат?аратын сіздер бола­сыз­дар. Сонды?тан, жасалып жат?ан барлы? шаруалар сіздер ?шін! Бізді? мойнымызда?ы міндет болаша?та жастар?а ж?ктеледі» деді Президент. ?аза? жастарыны? б?л ма?сат-міндетті жауапкершілікпен ат?ара­ты­нына сенімін де білдірді.Елбасыны? «?аза?стан -2030» жолдауында к?рсетілген: «?орытынды с?зімді жас ?рпа??а, ?аза?стан жастарына арнасам деймін. Сіздер егемен ?аза?станда ?мір с?ріп жат?ан азаматтарды? бірінші ?рпа?ысыздар. Сонды?тан да сіздерді? алдары?ызда іске асыруды? біз ?ол жеткізбек бол?ан болаша?ты ?здері?із бен балалары?ыз ?шін ?з ?олдары?ызбен орнатуды? шексіз м?мкіндіктері ашылып т?р. Ендеше ?аза?станны? болаша?ы сіздерді? ?олдары?ызда»«?аза?стан – ба?ытты ел, Президенті танымды, хал?ы ?арымды, досы к?п ел екенін де ма?тан т?тамыз. Ел тарихын т?л?алар жасайды. Т?л?а – елді? т??ыры, Т?л?а – елді? т?т?асы. Бізді? Президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев осындай т?л?а! 
 

Просмотр содержимого документа
«Бір Отан! Бір та?дыр! Бір Елбасы!»

Тақырыбы: Бір Отан! Бір тағдыр! Бір Елбасы!

Мақсаты: 1. 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні мерекесінің мәнін ашу; Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып - өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру;2. Елбасындай Отанын, халқын сүюге, нағыз азамат, шынайы патриот болуға тәрбиелеу; 3.Оқушылардың бойында Елбасына деген сүйіспеншілік, құрмет сезімін қалыптастыру;

Көрнекілігі: слайдтар,нақыл сөздер, Нұрсұлтан Назарбаевтың портреті, шиырма, кітап көрмесі

Барысы:
Мұғалім:- Құрметті оқушылар! Барша Қазақстан халқы 1 желтоқсанда Тұңғыш Президент күні мерекесін тойлайды. Осыған апталық жоспарланып, салтанатты жиын, спорттық жарыстар, кітап көрмесі, тақырыптық кештер ұйымдастырылуда. «Елін сүйген, елі  сүйген  Елбасы» деп ұрандай келе«Бір Отан! Бір тағдыр! Бір Елбасы!» ашық тәрбие сағатын өткізіп отырмыз. 
- Неліктен Тұңғыш Президент күні мерекесі 1 желтоқсанда аталып отыр? Өйткені1991 жылы 1желтоқсанда Республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.

- Ал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен қызметі туралы не білесіздер?
Оқушылар өздері білетін мәліметтерін айтып шығады. Сосын жоспар бойынша дайындалған фактілерді слайд арқылы көрсетіп, түсіндіру.
1991 жылдың 1 желтоқ­са­­­нын­­да Қазақстан Республи­касын­да ал­ғашқы жалпы ха­лық­­тық Прези­дент сайлауы өтіп, сайлау­шылардың 98,78 пайыз даусымен Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жеткен еді. Жиынның құттықтау сөзін сөй­леген Елбасы: «Бүгін жай күн емес, Тұңғыш Президент күні мейрамы. АлТұңғыш Президент – ол мен. 1991 жылытұң­ғышрет мен сайланғанбо­ла­тын­мын. Бірақ, мәселеондаемес. Осы жылықазақхал­қыөзініңтарихындатұң­ғышреттәуелсіз ел болып, Көш­бас­шы­сынсайлады. Солсенімніңарқа­сында мен Қазақстанныңтә­уел­­сіз­дігінжарияладым. Әйтпесе, олболмаседі. Ха­лықменіңмойнымаүл­кенжауап­кершілікартып, иы­ғымакөпнәрсеніжүктеді. Сон­дықтан, мен тек қанахалықтыңтапсырмасынорындағанадаммын. Талай­данберіқолдап, қорғапбір­не­шемәртесайлап, басынакө­тергенхалқымнанайналайын. Елгеқызмететуденешқашанталмаймыз!» деді.

Елбасы туралы ой-толғаулар

1-Біздің Президентіміз –Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық.

Ата-бабам тұлпар мініп ойқастап, Әрбір сөзі кесек-кесек ой тастап.

Тәуелсіз ел Президенті сайланды, қазағымның Нұрсұлтаны ел бастап!

2-Елінің егемендігін, ынтымақты, тұтастық, бірлікті ойлаған, ұрпақтың саналығына мән берген, ар мен намысты биік ұстаған, әлемдік деңгейдегі ірі қоғам қайраткері, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп тұңғыш елбасы болды. Ауыр күнді артымызға тастауы –
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген,
Елбасымыз Нұрағаңның бастауы

3-Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ халқы егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен. Бірақ ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді.

Туды ұстап тура жолға түсіріп, Жас Отанның өмірін де түсініп,
«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай,Бір керемет жасады - ау кісілік!


4- Бүгінгі күн бізге ОҢАЙЛЫҚПЕН КЕЛГЕН ЖОҚ.Тәуелсіз ел атану үшін, қаншама аға-апаларымыз, ата-бабаларымыз тер төкті. Соның арқасында бүгінде біз, Тәуелсіз, дербес, әлем таныған Қазақстан атанып отырмыз. Қазақ деген атымызды алғанға дейін қазақ халқының басынан не өтпеді, не көрмеді.

Қазақстан дейтін менің бар елім . Жатыр алып жарты дүние әлемін!

Бұл даланы анам жаспен суарған, Бұл далада атам қолға ту алған,

Бұл далада жылап келіп, уанған Бұл даланы көріп алғаш қуанған

Бұл далада өскен жанда жоқ арман! (Қ.Аманжолов)

5-: Әлем таныған, дарынды тұлға, іскер- саясатшы, Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев сол күннен бері 21жыл ел басқарып келеді. Ол Қазақстанды бүгінде әлемге әйгілі мемлекет етіп, атын шығарды. Ел экономикасын түзеп, болашақта көш бастаушы елдердің қатарына қосу үшін аянбай еңбек етуде.

6- Елі құрмет тұтқан, Елағамыз, Ел үшін еңбек еткен Елбасымыз- Н.Ә.Назарбаевтың өмір жолына шолу жасайық.

1-«Балалық шағы»Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған. Балалық шағы таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау - бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек теріп, отын жарды. Өзі еске алғандай, өсірген аз - маз өнімдерін сатып, үй - ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің керемет мереке саналған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды.Ата - анасын қатты құрмет тұтты. 

2- «Жұмысшы Нұрсұлтан»
Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып металлург – жұмысшы мамандығын меңгерді. Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді.

3-Президенттің саяси өмірбаянының бастауы 
• Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді. Қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды. Металлургиялық комбинатында партком хатшысы, Теміртау қалалық, Қарағанды облыстық және республикалық партия ұйымдарында экономикалық салаға жауап беретін хатшы болды.

Ол Қазақстан Үкіметін басқарғанда 44 жаста болды. Осылайша оның саяси өмірбаяны басталады.
• 1991 жылы 1 желтоқсанда Республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайлады. 
• 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сессиясы
«Тәуелсіз демократиялық және құқылық мемлекет» деп жариялады. 
• 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді.

•1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық ақшасы – Теңге айналымға енді. 
• 1995 жылы 28 қаңтарында тәуелсіз ҚР – ның тұңғыш «Ата Заңы» қабылданды.
• 1998 жыл 10 маусым Астана - ҚР - ның саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. Елбасы - Н. Назарбаевтың жарлығына сәйкес 1997 жылы мұнда бұрынғы астанамыз Алматыдан Республиканың басшы орындары Президент кеңесі, ҚР - ның Үкіметі және Парламент көшіп келді. Еліміздің басқару жұмыстары осы жерден жүзеге асырылады. 1998 жылы 10 маусымда жаңа астананың ресми тұсау кесері болды.
• 2006 жылы 7 қаңтарда әнұран қабылданды.
Егемен елім әнұраны жаңарды, “Менің Қазақстаным” жер жүзіне таралды. 
Сөзін жазған Жұмекен Нажмединов /1956 жыл/ және Нұрсұлтан Назарбаев /2005 жыл/.Әні Шәмші Қадыаяқовтікі, 1956 жыл. 

4-«Ғылыми атақтары» 
Экономика ғылымдарының докторы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясыың, Халықаралық инженерлік академияның, Ресей Федерациясы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі. Әл - Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің құрметті профессоры. Беларус ғылым академиясының құрметті мүшесі. М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры.
• Басқа лауазымдары мен мансаптары 
*Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы.
*Қазақстанның Қарулы Күштерінің Жоғары Бас Қолбасшысы.
*Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының төрағасы.
*Нұр Отан Халықтық - демократиялық партиясының төрағасы.
*ОБСЕ - нің бас төреғасы

5-«Елбасы отбасымен»
Жұбайы — Сара Алпысқызы — Халықаралық «Бөбек» балалар қайырымдылық қорын басқарады.
Дариға — саясат ғылымдарының докторы, "Хабар" Ақпараттық агенттігінің директорлар Кеңесінің Төрайымы; 
Динара — Н. Ә. Назарбаев атындағы білімді қолдау қорын басқарады; 
Әлия — бизнеспен айналысады, «Элитстрой» құрылыс компаниясын басқарады. 

Мұғалім: - Санамызды, дүниетанымымызды, мінезімізді де жаңаша қалыптастыруда Қазақстанның тәуелсіздігі жылдарында қыруар іс атқарылды. Бірақ олардың ішінде екеуін атап өту керек. Біріншісі – 1997 жылы Президент Н. Назарбаев ұсынған «Қазақстан – 2030» даму стратегиясы, екіншісі – елорданың Алматыдан Астанаға көшірілуі.Расында, Қазақстан жиырма жылдың ішінде басқа мемлекеттер жүз жылда жетпеген жетістіктерге жетті. Енді, міне, елдікті еңселі, тәуелсіздікті тұғырлы ететін тағы бір мемлекеттік мерекенің тұсауын кесіп, дүбірлетіп атап өтті. Олай етуге хақысы бар. Мемлекет басшысы мерекелік жиында «Біз бар болғаны жиырма жылдың ішінде адамның ойына келмейтін, армандамайтын мақсаттарға жеттік.

Біріншіден, әлем картасында жоқ мемлекетті құрдық. Екіншіден, елдің экономикасын түзеп, жағдайын жасадық. Ешбір қазақ шетелде батырақ болып жүрген жоқ. Керісінше, олар бізге келіп жұмыс істеп жатыр. Үшіншіден, біз мемлекеттің қауіпсіздігін нығайттық. Төртін­шіден, Қазақстанды бүкіл дүние жүзіне паш еттік. Бізді сыйлап, құрмет тұтатындар көбейді» деді.Біз бағындырған бұл биіктер, әрине, Елбасының көреген, сарабдал саясатының арқасы екені сөзсіз. Өйткені, қазақтың шыққан қай шыңы да Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты.

Елі еріне сенім артса, ері еліне арқа сүйейді

Қара күштің емес, ой мен бі­лім­­нің ғасыры келгендігін үнемі қайталайтын Президент жастарға арқа сүйейтінін осы жолы да­ айтып өтті. «Сіздер, жастар, тәуелсіздіктің құрдасы болып табыласыздар. Сіздер басқа заманда өмірге келдіңіздер. Мына ұлы далада бабаларымыздың қаны мен тері төгілген. Сол кең даланы әрі қарай аман-есен алып барып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу – сіз бен біздің парызымыз» деді. Қазақстанды бүкіл дүниежүзі танығанын, еліміз үлкен құрметке бөленгенін тағы бір тілге тиек етті. «Болашақта осы жұмыстарды әрі қарай атқаратын сіздер бола­сыз­дар. Сондықтан, жасалып жатқан барлық шаруалар сіздер үшін! Біздің мойнымыздағы міндет болашақта жастарға жүктеледі» деді Президент. Қазақ жастарының бұл мақсат-міндетті жауапкершілікпен атқара­ты­нына сенімін де білдірді.Елбасының «Қазақстан -2030» жолдауында көрсетілген: «Қорытынды сөзімді жас ұрпаққа, Қазақстан жастарына арнасам деймін. Сіздер егемен Қазақстанда өмір сүріп жатқан азаматтардың бірінші ұрпағысыздар. Сондықтан да сіздердің алдарыңызда іске асырудың біз қол жеткізбек болған болашақты өздеріңіз бен балаларыңыз үшін өз қолдарыңызбен орнатудың шексіз мүмкіндіктері ашылып тұр. Ендеше Қазақстанның болашағы сіздердің қолдарыңызда»«Қазақстан – бақытты ел, Президенті танымды, халқы қарымды, досы көп ел екенін де мақтан тұтамыз. Ел тарихын тұлғалар жасайды. Тұлға – елдің тұғыры, Тұлға – елдің тұтқасы. Біздің Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай тұлға! 

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Бір Отан! Бір та?дыр! Бір Елбасы!

Автор: Кыдыргалива Гулдана Манаповна

Дата: 17.01.2016

Номер свидетельства: 278247

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства