kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? т?рбие са?аты Т?уелсіздік шежіресі 2 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?уелсіздік шежіресі!

Ашы? т?рбие са?атыны? ма?саты: О?ушыларды елімізді? т?уелсіздік ал?алы,  жеткен жетістіктерімізбен таныстыру, білімдерін одан ?рі толы?тыру. Отанды с?юге, болаша?та отанымыз ?аза?станды ?ркендетуге білімді, білікті адамдар керек екені? а??арту. Еліне деген с?йіспеншілігін арттыру, ?дет-??рып, салт-д?ст?рді са?тап, ?рі ?арай жал?астыру?у т?рбиелеу.

К?рнекіліктері: Интерактивті та?та, теледидар макеті.

Саба?ты? т?рі: телехабар.

Ашы? т?рбие са?атыны? барысы:

М??алім: ??рметті ата-аналар, ?стаздар, ?она?тар бізді? мектебімізге келген ?адамдары?ыз с?тті болсын! Биыл елімізді? т?уелсіз ?аза?стан Республика атан?анымыз?а 18 жыл уа?ыт болыпты. Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан т?рбие са?атымыз?а ?ош келдініздер!

Данасымен батыры к?п ?аза?пын,

К?рге талай ?ияметін азапты?.

Аршындаймын к?к туымды шал?ытып,

Жасай берсі?, т?уелсіздік азат к?н-

дей келе ашы? т?рбие са?атымызды ашы? деп жариялаймын. Б?гінгі т?рбие са?аты телехабар т?рінде ?тпекші. Ендеше алдымызда?ы теледидар?а к?з жіберейік.

Теледидардан: (диктор)??рметті к?рермендер, б?гін сіздерді №3 орта мектебіні?  2 «А» сынып о?ушыларыны? «Т?уелсіздік шежіресі» атты т?рбие са?атын тамашалау?а ша?ырамыз.

Бізді? ба?дарламада: 1Т?уелсіздік шежіресіне ой жібереді (тарихынды таны атты б?лім)

Диктор: 1986 жылы желто?сан айыны? 16 к?ні ?аза? жастары  ‘’?р республика?а ?зіні? басшысы,, ‘’?аза?стан жасасын !,, Езу мен ?анаусыз еркін, ерікті даму ?шін! деген сия?ты ?аза?, орыс тілдерінде жазыл?ан жазбаларын жая ?стап, бейбіт шеруге шы?ты. Б?л ерлік пен ?рлік, ?ай?ы мен ?асірет мидай аралас?ан ?рі жар?ын, ?р? ?аралы ?асіретті к?н еді. Б?л ?асіретті к?н ?айрат ?айыркелді, Т?гелбай, Сабира, Ербол; Л?ззат сынды ж?здеген, мы?да?ан ?ыршындарды? ?анатын ?иып т?скен озбырлы? к?ні, ?ктемдік ?ні еді. Ендеше сол желто?санны? ыз?ары?да?ы мы?да?ан бозда?тарды? рухын еске алып, бір с?т ?нсіздік жариялаймын.

Хор: ‘’Желто?сан желі,,

Диктор: Осы к?терілісті? ар?асында 1991 жылы бізді? еліміз ?з алдына егемендік алып, т???ыш президентімізді сайлап т?уелсіз егеменді ел болды?.

Диктор: XXI ?асыр білім ?асыры. Тіршілікті? асылы мен жасы?ын таразылайтын тарих?а зер салса?   XX ?асырды? бізді? хал?ымыз?а сыйла?ан ?аламат о?и?асы-мемелекетті? т?уелсіздігі.

Бізді? ал?а ?ой?ан ма?сатымыз, ?ткенімізді білетін, б?гінді т?сінетін, ерте?імізге сеніммен ?арайтын азамат болу. Енді е? басты ба?ытымыз т?уелсіздік шежіресіне ой жіберелік.

1991 жыл

3-ші о?ушы: 1991 жылы 16 желто?санда ?аза?станны? жо?ар?ы ке?есі ?аза?станды Т?уелсіз Республика деп жариялады.

Далада думан, ?алада думан жыр б?гін,

?асыр бойы а?сай да к?ткен б?л к?нім.

Жасай бер, жаса ас?ардан аса ?р?ашан,

Кеудеме ?кеп ?алдыр?ан ба?ыт б?лб?лым.

Т?уелсіз ?аза?станым!

4-ші о?ушы: М?лдір аспан, к?к аспан,

Сол аспан?а жарас?ан.

Самолёттей с???армен,

?ш?ыш бол?ым келеді.

1991 жылы 10 ?азанда ?аза? хал?ыны? т???ыш ?арышкері  Т. ?уб?кіров ?арышка сам?ады.

1992 жыл

5-ші о?ушы: 1992 жылы 4 маусымда ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туы, елта?басы ж?не ?н?раны бекітілді.

?зіндікі, туын да,

От пен ауа, суын да

Жаса ?аза?станым!

Белді, бекем, буын да

(Туды? суреті к?рсетіледі)

6-ші о?ушы: Елта?бамен та?ылар, ж?рт?а м?лім,

?ос шыра?тай, сам?а?ан, ?аза? елім.

Бірлігі?ді к?рсетіп ша?ыра?ы?.

К?ркейте бер, ?аза?стан- байта? елім.

(Елта?ба к?рсетіледі)

7-ші о?ушы: Батырлы?ты? уызына жара?ан,

Ер т?ркіні байра?ынан таны?ан.

?зі а?ын, ?зі ?нші халы?та

Кім айта алар болма?ан деп ?н?ран

Хор: ?Р ?н?р

1993 жыл

8-ші о?ушы: 1993 жылы 28 ?а?тарда ?аза?стан Республикасыны? т???ыш            ‘’Ата Заны,, ?абылданды.

К?к туым, к?терілді ба?ым жанып,

Елта?бам т?рде ?лемге танылды аны?.

Шыр?адым ?н?ранды бар дауыспен,

Арманым ’’Ата за?ым,, ?абылданып.

9-шы о?ушы: ?аза?стан Республикасы демократиялы? зиялы ж?не бірт?тас мемлекет. ?аза?стан Республикасыны? жері т?тас, ол б?лінбейді, ж?не о?ан ?ол с??у?а болмайды.  ?аза?стан Республикасыны?  мемлекеттік тілі-?аза? тілі.

Ту?ан тілім-бабам тілі-?з тілім,

Ту?ан тілім-анам тілі-?з тілім.

Ту?ан тілім-данам тілі-?з тілім,

Ту?ан тілім-адам тілі-?з тілім.

 1994 жыл

10-шы о?ушы: ?аза?станны? жа?а ордендері мен медальдары д?ниеге келді. 30 маусымда ?аза? хал?ыны? екінші ?ыран ?арышкері Т. М?сабаев аспан к?гіне алты айлы? сапар?а аттанды.

?ш?ыш, ?шып келеді,

Аспанымны? т?рінде.

Аспанымды зерттейді,

?ш?ыш, ?шып к?гімде

1995 жыл

11-ші о?ушы: 1995 жыл ЮНЕСКО шешімі бойынша а?ыл-ойды? данышпаны, ?аза? хал?ыны? дана а?ыны А. ??нанбаев атамызды? 150 жылды? мерей тойы атап ?тілді.

 1996 жыл

12-ші о?ушы: 1996 жылы 30 тамызда ?аза?стан Республикасыны?

Конституциясына 1 жыл болды. 17-ші желто?санда ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігіні? 5 жылды? мерекесі атап ?тілді.

1997 жыл

13-ші о?ушы: 1997 жылы 6 мамырда ел астанасы А?мола ?аласына к?шті.

Астананы? жар?ырап шамшыра?ы,

Достарын ?аншама рет ?арсы алады.

?аза?стан хал?ына ба?ыт боп.

Астананы? шашылып бар шуа?ы.

Вальс: ‘’Астана,, М. Омаров

1998 жыл

14-ші о?ушы: Халы? бірлігі мен ?лтты? тарих жылы деп жарияланды. Елбасшымыз Н.? Назарбаев ?аза?танны? 2030 даму стратегиясын жариялады.

1999 жыл

15-ші о?ушы: 10 ?а?тар президент сайлау н?тижесінде Н.? Назарбаев 7 жыл мерзімге ?Р Президенті болып ?айта сайланды

Шы?ты тарап ой данадан,

Бері ?арады, ж?лдыз беті.

?зі ?алап сайлап ал?ан,

Елімні? бар Президенті.

Шыра? етіп ?мір н?рын.

Алыс тартты алда?ы жол.

Ар?ала?ан арда?ым ол.

2000 жыл

16-шы о?ушы: 2000 жыл М?дениетті ?олдау жылы. Шежіресі Т?ркістанны? 1500 жылды?ы тойланды.

1500 жыл жасы.

Тойлады сені Т?ркістан.

Егеменді ел ж?рты?

Ойланатын Т?ркістан.

Сан ?асыр?а кетсінші,

Сам?ап атын Т?ркістан.

Сені а?ыз етсі?ші.

Жал?ыз хал?ын Т?ркістан.

2001 жыл

17-ші о?ушы: «Ж?з жыл?а татитын-он жыл»Ел басымыз Н. ? Назарбаев 2001 жылды Т?уелсідігімізді? 10 жылды?ы деп жариялады

2002 жыл 18-ші о?ушы: ‘’Денсаулы? са?тау,, жылы деп жарияланды

2003-2005 жыл19-шы о?ушы: Ауыл жылы деп жарияланды.

2006 жыл 20-о?ушы: Барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегисы ?абылданды.

 2007 жыл «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан» ?аза?стан Республикасыны? президенті Н.Назарбаев ?аза?стан хал?ына жолдауы.

2008 жыл

«?аза?стан хал?ыны? ?л-ау?атын арттыру-мемлекеттік саясатты? басты ма?саты» ?аза?стан Республикасыны? президенті Н.Назарбаев ?аза?стан хал?ына жолдауы.

2009 жыл

«100 мектеп,100 аурухана» ба?дарламасы.Осы ба?дарлама бойынша ауданымызда 1 аурухана, 1 мектеп салынды. Осы сия?ты Республикамызда 100 мектеп, 100 аурухана салынды.

Диктор: Тарихымызды? ой шежіресіне то?тала отырып, бізді?     елбасымызды? ?андай ж?мыстар ат?ар?аны? бай?ады?.

Енді, кезекті сынып ішіндегі ?ріптесіме беремін.

(К?рермендермен с?хбат ж?ргізеді)

-Сіз ?з ойы?ызша болаша?та ?аза?стан ?андай болады деп ойлайсыз?

-Сіз Т?уелсіз ?аза?станны? болаша? ?л-?ыздары ?андай болады деп ойлайсыз?

-Болаша? ?аза?станны? ?л-?ыздарына ?андай а?-ниеті?ізді білдіресіз?

Диктор: ?ымбатты к?рермендер ‘’Т?уелсіздік шежіресі!,, атты телехабар т?рінде ?тліген т?рбие са?атымыз ая?талды.

М??алім: ?орытынды с?з.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? т?рбие са?аты Т?уелсіздік шежіресі 2 сынып»

Тәуелсіздік шежіресі

Тәуелсіздік шежіресі!

Ашық тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларды еліміздің тәуелсіздік алғалы,  жеткен жетістіктерімізбен таныстыру, білімдерін одан әрі толықтыру. Отанды сүюге, болашақта отанымыз Қазақстанды өркендетуге білімді, білікті адамдар керек екенің аңғарту. Еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, әдет-ғұрып, салт-дәстүрді сақтап, әрі қарай жалғастыруғу тәрбиелеу.

Көрнекіліктері: Интерактивті тақта, теледидар макеті.

Сабақтың түрі: телехабар.

Ашық тәрбие сағатының барысы:

Мұғалім: Құрметті ата-аналар, ұстаздар, қонақтар біздің мектебімізге келген қадамдарыңыз сәтті болсын! Биыл еліміздің тәуелсіз Қазақстан Республика атанғанымызға 18 жыл уақыт болыпты. Тәуелсіздік күніне арналған тәрбие сағатымызға қош келдініздер!

Данасымен батыры көп қазақпын,

Көрге талай қияметін азаптың.

Аршындаймын көк туымды шалқытып,

Жасай берсің, тәуелсіздік азат күн-

дей келе ашық тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі тәрбие сағаты телехабар түрінде өтпекші. Ендеше алдымыздағы теледидарға көз жіберейік.

Теледидардан: (диктор)Құрметті көрермендер, бүгін сіздерді №3 орта мектебінің  2 «А» сынып оқушыларының «Тәуелсіздік шежіресі» атты тәрбие сағатын тамашалауға шақырамыз.

Біздің бағдарламада: 1Тәуелсіздік шежіресіне ой жібереді (тарихынды таны атты бөлім)

Диктор: 1986 жылы желтоқсан айының 16 күні қазақ жастары  ‘’Әр республикаға өзінің басшысы ,, ‘’Қазақстан жасасын !,, Езу мен қанаусыз еркін, ерікті даму үшін! деген сияқты қазақ, орыс тілдерінде жазылған жазбаларын жая ұстап, бейбіт шеруге шықты. Бұл ерлік пен өрлік, қайғы мен қасірет мидай араласқан әрі жарқын, әрә қаралы қасіретті күн еді. Бұл қасіретті күн Қайрат Қайыркелді, Түгелбай, Сабира, Ербол; Ләззат сынды жүздеген, мыңдаған қыршындардың қанатын қиып түскен озбырлық күні, өктемдік үні еді. Ендеше сол желтоқсанның ызғарыңдағы мыңдаған боздақтардың рухын еске алып, бір сәт үнсіздік жариялаймын.

Хор: ‘’Желтоқсан желі,,

Диктор: Осы көтерілістің арқасында 1991 жылы біздің еліміз өз алдына егемендік алып, тұңғыш президентімізді сайлап тәуелсіз егеменді ел болдық.

Диктор: XXI ғасыр білім ғасыры. Тіршіліктің асылы мен жасығын таразылайтын тарихқа зер салсақ   XX ғасырдың біздің халқымызға сыйлаған ғаламат оқиғасы-мемелекеттің тәуелсіздігі.

Біздің алға қойған мақсатымыз, өткенімізді білетін, бүгінді түсінетін, ертеңімізге сеніммен қарайтын азамат болу. Енді ең басты бақытымыз тәуелсіздік шежіресіне ой жіберелік.

1991 жыл

3-ші оқушы: 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі Қазақстанды Тәуелсіз Республика деп жариялады.

Далада думан, қалада думан жыр бүгін,

Ғасыр бойы аңсай да күткен бұл күнім.

Жасай бер, жаса асқардан аса әрқашан,

Кеудеме әкеп қалдырған бақыт бұлбұлым.

Тәуелсіз Қазақстаным!

4-ші оқушы: Мөлдір аспан, көк аспан,

Сол аспанға жарасқан.

Самолёттей сұңқармен,

Ұшқыш болғым келеді.

1991 жылы 10 қазанда қазақ халқының тұңғыш ғарышкері  Т. Әубәкіров ғарышка самғады.

1992 жыл

5-ші оқушы: 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, елтаңбасы және әнұраны бекітілді.

Өзіндікі, туын да,

От пен ауа, суын да

Жаса Қазақстаным!

Белді, бекем, буын да

(Тудың суреті көрсетіледі)

 

6-ші оқушы: Елтаңбамен таңылар, жұртқа мәлім,

Қос шырақтай, самғаған, қазақ елім.

Бірлігіңді көрсетіп шаңырағың.

Көркейте бер, Қазақстан- байтақ елім.

(Елтаңба көрсетіледі)

7-ші оқушы: Батырлықтың уызына жараған,

Ер түркіні байрағынан таныған.

Өзі ақын, өзі әнші халықта

Кім айта алар болмаған деп әнұран

Хор: ҚР әнұр

1993 жыл

8-ші оқушы: 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш            ‘’Ата Заны ,, қабылданды.

Көк туым, көтерілді бағым жанып,

Елтаңбам төрде әлемге танылды анық.

Шырқадым әнұранды бар дауыспен,

Арманым ’’Ата заңым,, қабылданып.

9-шы оқушы: Қазақстан Республикасы демократиялық зиялы және біртұтас мемлекет. Қазақстан Республикасының жері тұтас, ол бөлінбейді, және оған қол сұғуға болмайды.  Қазақстан Республикасының  мемлекеттік тілі-қазақ тілі.

Туған тілім-бабам тілі-өз тілім,

Туған тілім-анам тілі-өз тілім.

Туған тілім-данам тілі-өз тілім,

Туған тілім-адам тілі-өз тілім.

 1994 жыл

10-шы оқушы: Қазақстанның жаңа ордендері мен медальдары дүниеге келді. 30 маусымда қазақ халқының екінші қыран ғарышкері Т. Мұсабаев аспан көгіне алты айлық сапарға аттанды.

Ұшқыш, ұшып келеді,

Аспанымның төрінде.

Аспанымды зерттейді,

Ұшқыш, ұшып көгімде

1995 жыл

11-ші оқушы: 1995 жыл ЮНЕСКО шешімі бойынша ақыл-ойдың данышпаны, қазақ халқының дана ақыны А. Құнанбаев атамыздың 150 жылдық мерей тойы атап өтілді.

 1996 жыл

12-ші оқушы: 1996 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының

Конституциясына 1 жыл болды. 17-ші желтоқсанда Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 5 жылдық мерекесі атап өтілді.

1997 жыл

13-ші оқушы: 1997 жылы 6 мамырда ел астанасы Ақмола қаласына көшті.

Астананың жарқырап шамшырағы,

Достарын қаншама рет қарсы алады.

Қазақстан халқына бақыт боп.

Астананың шашылып бар шуағы.

Вальс: ‘’Астана,, М. Омаров

1998 жыл

14-ші оқушы: Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы деп жарияланды. Елбасшымыз Н.Ә Назарбаев Қазақтанның 2030 даму стратегиясын жариялады.

1999 жыл

15-ші оқушы: 10 қаңтар президент сайлау нәтижесінде Н.Ә Назарбаев 7 жыл мерзімге ҚР Президенті болып қайта сайланды

Шықты тарап ой данадан,

Бері қарады, жұлдыз беті.

Өзі қалап сайлап алған,

Елімнің бар Президенті.

Шырақ етіп өмір нұрын.

Алыс тартты алдағы жол.

Арқалаған ардағым ол.

2000 жыл

16-шы оқушы: 2000 жыл Мәдениетті қолдау жылы. Шежіресі Түркістанның 1500 жылдығы тойланды.

1500 жыл жасы.

Тойлады сені Түркістан.

Егеменді ел жұртың

Ойланатын Түркістан.

Сан ғасырға кетсінші,

Самғап атын Түркістан.

Сені аңыз етсіңші.

Жалғыз халқын Түркістан.

2001 жыл

17-ші оқушы: «Жүз жылға татитын-он жыл»Ел басымыз Н. Ә Назарбаев 2001 жылды Тәуелсідігіміздің 10 жылдығы деп жариялады

2002 жыл 18-ші оқушы: ‘’Денсаулық сақтау,, жылы деп жарияланды

2003-2005 жыл19-шы оқушы: Ауыл жылы деп жарияланды.

2006 жыл 20-оқушы: Барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегисы қабылданды.

 2007 жыл «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауы.

2008 жыл

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауы.

2009 жыл

«100 мектеп,100 аурухана» бағдарламасы.Осы бағдарлама бойынша ауданымызда 1 аурухана, 1 мектеп салынды. Осы сияқты Республикамызда 100 мектеп, 100 аурухана салынды.

Диктор: Тарихымыздың ой шежіресіне тоқтала отырып, біздің     елбасымыздың қандай жұмыстар атқарғаның байқадық.

Енді, кезекті сынып ішіндегі әріптесіме беремін.

(Көрермендермен сұхбат жүргізеді)

-Сіз өз ойыңызша болашақта Қазақстан қандай болады деп ойлайсыз?

-Сіз Тәуелсіз Қазақстанның болашақ ұл-қыздары қандай болады деп ойлайсыз?

-Болашақ Қазақстанның ұл-қыздарына қандай ақ-ниетіңізді білдіресіз?

Диктор: Қымбатты көрермендер ‘’Тәуелсіздік шежіресі!,, атты телехабар түрінде өтліген тәрбие сағатымыз аяқталды.

Мұғалім: Қорытынды сөз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ашы? т?рбие са?аты Т?уелсіздік шежіресі 2 сынып

Автор: Асылбек?ызы Динара

Дата: 09.06.2016

Номер свидетельства: 333758

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства