kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

8 Наурыз мерекесіне арнал?ан сценарий

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ана ?мір шуа?ы» атты

мерекелік кешімізге хош келді?іздер!


Жас?лан: ??рметті ?стаздар, аяулы аналар, к?ктем к?ніндей ??лпыр?ан ?ыздар! Сіздерді 8 - Наурыз халы?аралы? ?йелдер мерекесімен ??тты?таймын. Дендері?ізге саулы?, отбасылары?ыз?а аманды?, е?бектері?ізге табыс тілеймін.


А?н?р: Адам бойында?ы барлы? жа?сы ?асиет, к?нні? н?рынан, ананы? с?тінен жарал?ан. Сонды?тан ??рметті аналар, ?адірлі апайлар, ?ыз?алда? ?ыздар б?гінгі к?ктемгі к?ндей жар?ырап, г?лдей ??лпыр?ан мерекелері?із ??тты болсын!


Жас?лан: Сіздерді? назарлары?ыз?а к?рініс "Ата мен бала"


Автор: Ерте, ерте, ертеде, ешкі ж?ні б?ртеде, к?дені? к?герген жасыл кезінде, жерден ?ар кетіп, жерді? т?рі т?рленіп т?р?ан уа?ытта, к?нні? с?улесі к?ктен ?ыздырып, жер – ананы? денесі бусан?ан ша?та, к??ілді «К?ктем» атты патшалы? болыпты.
Б?л патшалы??а да жадырап «Наурыз» айы келді. Д?ние жа?арды. К?к жетіліп, ?лем ??лпырды.
Осы ??лпыр?ан, к??ілді патшалы?ты еліне сыйлы, а?ылды хан бас?арыпты. Ол ханны? ?айсар да ?айратты 7 ?лы, ай десе аузы, к?н десе к?зі бар 7 ?ызы болыпты.
«К?ктем» патшалы?ы ?андай ?лкен болса, сол з?улім ?имаратты? іші мейірім мен шапа?ат?а толы ?лкен махаббаттан т?рады екен.
Сол патшалы?ты бас?ар?ан хан ?з ?лдарыны? ішінен м?рагерін іздейді. С?йтіп оларды сынама??а бел буды.


Хан: ?лдарым мен ?ыздарым! Мен ?артайдым, сендерге ?ояр талабым бар. Соны орында?андары? мені? м?рагерім боласы?дар. Кімні? ?нері мен а?ылы к?ркіне сай болса, сол мені? м?рагерім болып, осы патшалы?ты бас?арады.


Автор: Хан ?лдарын ?асына жинады.


Хан: Балам, ?йдегі алтын ?азы? кім?


Баласы: ?йдегі алтын ?азы? – бала. Ол – мен.


Хан: Жо? балам, ?йдегі алтын ?азы? сен емес, ол – ана. Ана а?ылды болса, бала дана болады. Ана т?рбиесі – ?ыз?а ?лгі. Ана сыйлама?анны? а?ылы кем. Ананы? мейірімі – к?зінде, а?ылы – с?зінде.
 


?ария: Дат, та?сыр!


Хан: Даты? болса, айт!


?ария: Мені? айтпа?ым балалары?да. Балам, жо?ты бар, ашты то? ететін кім?


Бала: Ата ашты то?, жо?ты бар ететін мейірімді ?ке.


?ария: Жо?, балам! ?ке ?анша мейірімді болса да, ананы? ж?ні б?лек. Жо?ты бар, ашты то? ететін – ол ана. Анасыз бала ?йы?тамайды. ?аты?сыз айран ?йымайды.


Хан: Жо?, сендерді? жауаптары?а мені? к??ілім толмады. Ханзаданы ша?ыры?дар!

Бала: Алдияр ?ке, не б?йырасыз?


Хан: ?нері?ді к?рсет.


Бала: Ана! Ана! Не деген ?астерлі, ?асиетті с?з еді?. Осынау ?ш ?ріптен т?ратын ?лы с?зді? т?бірінде ?аншама ?лы сезім, ?лы ??дірет жатыр десе?ізші. Ананы? ысты? ала?аны ж?рекке жылы тиіп, ?р с?зі адамзат баласына ?шпес н?р береді. Д?ниеде ана ?адірлі.


Автор: Осы патшалы?та?ы аяулы ана алыста т?ратын бауырыны? ?йінде болатын. ?йге бір аптадан кейін оралды. ?йге кірісімен ?ыздары бірінен со? бірі аналарын ?алай са?ын?андарын айта бастады.


1 - ?ыз: Анашым, мен сені к?н с?улесін к?ткен к?кн?р г?ліндей са?ындым.


2 - ?ыз: Анашым, мен сені бір тамшы суды а?са?ан ш?л даладай к?ттім.


3 - ?ыз: Мен енесін са?ынып шырылда?ан кішкентай балапандай болып жыладым.


4 - ?ыз: Мен сенсіз г?л таппа?ан ара сия?тымын.


5 - ?ыз: Сен мені? т?сімде раушан г?ліні? т?сіне енген шы? тамшыларындай болып к?рінді?.


6 - ?ыз: Шие ба?ын іздеген б?лб?лдай мен сені? жолы?ды ?араумен болдым.


Автор: Жетінші ?ызы ?ндеген жо?. Ол анасыны? ?олын жуу ?шін су ?келіп берді. Анасыны? асын даярлап, алдына ас ?ойып, ш?й ??йып берді.


Ана: ?ыз – ?ыз?алда?тарым мені?! Б?рінен де мені е? кіші ?ызым ?атты са?ыныпты.


7 ?ыз: Бізге осы жары? д?ниені сыйла?ан кім?

Б?рі:- Ана.


7 ?ыз:  Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп, б?бегін б?леген кім?
Б?рі: – Ол – мейірімді ана.


Жас?лан: ??рметті де арда?ты, аналар! адам?а ?мір н?рін себуші ??дірет иесі сіздер! Біз м??гілік сіздерді? алдары?ызда борыштармыз. Б?гінгідей мерекеде балапандары?ызды? ?ызметін, ??рметін ?абыл алы?ыздар! Б?гінгі ?н, би, б?рі де сіздер ?шін.

А?н?р: ?н "??тты?таймын мама ту?ан к?ні?мен"


Жас?лан:
«Ана» дейміз б?ріміз де а??ылдап,
«Ана» дейді жас с?би де жар?ылдап.
«Ана» деген – б?йтерегі ?мірді?,
«Ана» деген алтын ?азы?, алтын ба?!


А?н?р:
Адамзат  е? алдымен ана алдында парыздар. Ана парызы алтын?а б?леуді, а? орда салуды ?аламайды, ана баласыны? ер жетіп, адам болуын ?алайды. Ана?а осыдан арты? тарту – тарал?ыны? керегі жо?.

Жас?лан:
Ана баласыны? ?ана ?ам?оршысы емес, ол адамзат атаулыны? аманды?ын тілеп, сол ?шін ?ажырлы к?реске шы?ады. Сонды?тан да д?ние ж?зіні? озы? ойшыл жандары 8 - наурызды халы?аралы? ?йелдер к?ні етіп белгіледі. Ол к?н жыл сайын ?лкен мереке ретінде аталып ?тіледі.


А?н?р: Мерекеміз жал?асады. Назарлары?ыз?а анамыз?а, ?жемізге арнал?ан та?па?тар

1-о?ушы.

Жан ана, ??ты?таймын мереке?мен,
К?ктемні? ??лпыра бер нар г?лімен.
Т?рлесін елді? берген ба?ыт ба?ы,
Жазбасын шат к??ілі?, а? к?ні?мен!
 

2-о?ушы.

Ана десем ал?ыс алам хал?ымнан,
Ана десем те?із болам шал?ы?ан.
Ана десем ашылады ?аба?ым,
Ана десем ?ділдікті ??амын.
 

3-о?ушы.

Анам мені? панам ?ой,
Содан ?ор?ан табам ?ой
Асы?па, ана, ерте? – а?
Оты? болып жанам ?ой.

4-о?ушы

Мамины руки – тепло,

Мамины очи – светло

Мамина сказка во сне,

Мамины гены во мне,

Мамины мысли со мной,

Маме поклон мой земной.

5-о?ушы.

??рметтейік, о адамдар аналарды,
Бізді ?мірге ?келген даналарды.
Себебі, ана деген асыл жан ?ой,
Ойлауменен істейтін ?р ?адамды.


6-о?ушы.

Аналар – ау мені? шал?ар к?лдерім,
К?лдерім мен ас?ар – ас?ар белдерім.
Мына ?мірде ?уанышты ж?ргенім,
Сені? ар?а? б?л ?мірге келгенім.

7-о?ушы

Сколько звезд на ясном небе!

Сколько колосков в полях!

Сколькопесенок у птицы!

Сколько листьев на ветвях!

Только солнце  - одно на свет,

Только мама-одна на свете.


8-о?ушы.

Сенен ?скен балалар,
Сенен ?скен даналар.
??тты?таймыз мейраммен,
??рметті асыл аналар.

Барлы? о?ушы:

Аналарды с?йеміз,
С?зін ой?а т?йеміз.
?жені де арда?тап,
?деппен бас иеміз.

?н:  Пусть всегда будет солнце   (Жамиля)

Жас?лан: к?рініс: «Ананы? ж?мба?ы».


Автор:  Бірде к?п балалы ана ?лдарына былай депті:


Ана:  Балапандарым, мен сендерге бір ж?мба? айтамын, сендер соны шеші?дер. Сендерді? б?рі?ді 9 ай аба?ты?а жапса, одан шы??ан со? ауызы?а ?кпе ты?са, ар?анды а?аш?а та?са, сол адам?а не істер еді?іздер?


Т???ыш ?л: Мен оны? басын балтамен шабар едім.


Екінші ?л: Мен оны мылты?пен атып тастар едім.


?шінші ?л: Оны? м?рнын б?зар едім.


Кенже ?л: Жо?, ана, мына ?шеуіні? жасайтындары а?ыма?ты? ісі. Ал мен болсам, ол адамды аялап, ?лгенше ала?аныма салып ба?ар едім. Ол мені жары? д?ние ?келуші адам. ол – асыл ана. Сіз бізді 9 ай к?терді?із, бізге жары? д?ние сыйлады?ыз. ?ыр?ынан шы?арды?ыз, а?аш бесікке б?леді?із. Міне ж?мба?ы?ызды? шешуі осы.


Ана: Жарайсы?, кенжетайым!

Хан: ?й, кенже ?лым! К?ркі?е а?ылы? сай болып ?сіпсі?. Ана? екеуімізді? к??іліміз толды. Мен ?зі?е «К?ктем» атты патшалы?ты сеніп тапсырамын.


Хан батасы: Ізетті, инабатты, иманды ?л - ?ыздарым! Бауырлары?ды ты?да?дар, бірлік пен татулы?ты серік еті?дер! Ана сыйла?анды Алла жарыл?айды, аналары?ды сыйла?дар!

Автор: Сонымен, хан жарлы?ы екі болмайды. Кенже ?л ата та?ына отырып, к??ілді «К?ктем» патшалы?ын бас?арыпты. К??ілді патшалы? адамдар?а н?рын шашып «Ана – ?мір шуа?ы» деп жадыра?ан, жайдары бір к?нін асыл аналарымыз?а арна?ан екен.

?н: «Асыл ?жем»

?орытындылау: Ата – аналар?а, ?йымдастырушы педагогка с?з беру.

Педагог немесе Ж?ргізушілер:
Ана мейірімімен бар баланы? к??іліне к?ктем орнап, жаздай жайнай т?ссін деген тілекпен мерекелік кешімізді ая?таймыз!

Просмотр содержимого документа
«8 Наурыз мерекесіне арнал?ан сценарий»

«Ана өмір шуағы» атты мерекелік кешімізге хош келдіңіздер!


Жасұлан: Құрметті ұстаздар, аяулы аналар, көктем күніндей құлпырған қыздар! Сіздерді 8 - Наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін.


Ақнұр: Адам бойындағы барлық жақсы қасиет, күннің нұрынан, ананың сүтінен жаралған. Сондықтан құрметті аналар, қадірлі апайлар, қызғалдақ қыздар бүгінгі көктемгі күндей жарқырап, гүлдей құлпырған мерекелеріңіз құтты болсын!


Жасұлан: Сіздердің назарларыңызға көрініс "Ата мен бала"


Автор: Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, көденің көгерген жасыл кезінде, жерден қар кетіп, жердің түрі түрленіп тұрған уақытта, күннің сәулесі көктен қыздырып, жер – ананың денесі бусанған шақта, көңілді «Көктем» атты патшалық болыпты.
Бұл патшалыққа да жадырап «Наурыз» айы келді. Дүние жаңарды. Көк жетіліп, әлем құлпырды.
Осы құлпырған, көңілді патшалықты еліне сыйлы, ақылды хан басқарыпты. Ол ханның қайсар да қайратты 7 ұлы, ай десе аузы, күн десе көзі бар 7 қызы болыпты.
«Көктем» патшалығы қандай үлкен болса, сол зәулім ғимараттың іші мейірім мен шапағатқа толы үлкен махаббаттан тұрады екен.
Сол патшалықты басқарған хан өз ұлдарының ішінен мұрагерін іздейді. Сөйтіп оларды сынамаққа бел буды.


Хан: Ұлдарым мен қыздарым! Мен қартайдым, сендерге қояр талабым бар. Соны орындағандарың менің мұрагерім боласыңдар. Кімнің өнері мен ақылы көркіне сай болса, сол менің мұрагерім болып, осы патшалықты басқарады.


Автор: Хан ұлдарын қасына жинады.


Хан: Балам, үйдегі алтын қазық кім?


Баласы: Үйдегі алтын қазық – бала. Ол – мен.


Хан: Жоқ балам, үйдегі алтын қазық сен емес, ол – ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі – қызға үлгі. Ана сыйламағанның ақылы кем. Ананың мейірімі – көзінде, ақылы – сөзінде.


Қария: Дат, тақсыр!


Хан: Датың болса, айт!


Қария: Менің айтпағым балаларыңда. Балам, жоқты бар, ашты тоқ ететін кім?


Бала: Ата ашты тоқ, жоқты бар ететін мейірімді әке.


Қария: Жоқ, балам! Әке қанша мейірімді болса да, ананың жөні бөлек. Жоқты бар, ашты тоқ ететін – ол ана. Анасыз бала ұйықтамайды. Қатықсыз айран ұйымайды.


Хан: Жоқ, сендердің жауаптарыңа менің көңілім толмады. Ханзаданы шақырыңдар!

Бала: Алдияр әке, не бұйырасыз?


Хан: Өнеріңді көрсет.


Бала: Ана! Ана! Не деген қастерлі, қасиетті сөз едің. Осынау үш әріптен тұратын ұлы сөздің түбірінде қаншама ұлы сезім, ұлы құдірет жатыр десеңізші. Ананың ыстық алақаны жүрекке жылы тиіп, әр сөзі адамзат баласына өшпес нәр береді. Дүниеде ана қадірлі.


Автор: Осы патшалықтағы аяулы ана алыста тұратын бауырының үйінде болатын. Үйге бір аптадан кейін оралды. Үйге кірісімен қыздары бірінен соң бірі аналарын қалай сағынғандарын айта бастады.


1 - қыз: Анашым, мен сені күн сәулесін күткен көкнәр гүліндей сағындым.


2 - қыз: Анашым, мен сені бір тамшы суды аңсаған шөл даладай күттім.


3 - қыз: Мен енесін сағынып шырылдаған кішкентай балапандай болып жыладым.


4 - қыз: Мен сенсіз гүл таппаған ара сияқтымын.


5 - қыз: Сен менің түсімде раушан гүлінің түсіне енген шық тамшыларындай болып көріндің.


6 - қыз: Шие бағын іздеген бұлбұлдай мен сенің жолыңды қараумен болдым.


Автор: Жетінші қызы үндеген жоқ. Ол анасының қолын жуу үшін су әкеліп берді. Анасының асын даярлап, алдына ас қойып, шәй құйып берді.


Ана: Қыз – қызғалдақтарым менің! Бәрінен де мені ең кіші қызым қатты сағыныпты.


7 қыз: Бізге осы жарық дүниені сыйлаған кім?

Бәрі:- Ана.


7 қыз: Түн ұйқысын төрт бөліп, бөбегін бөлеген кім?
Бәрі: – Ол – мейірімді ана.


Жасұлан: Құрметті де ардақты, аналар! адамға өмір нәрін себуші құдірет иесі сіздер! Біз мәңгілік сіздердің алдарыңызда борыштармыз. Бүгінгідей мерекеде балапандарыңыздың қызметін, құрметін қабыл алыңыздар! Бүгінгі ән, би, бәрі де сіздер үшін.

Ақнұр: Ән "Құттықтаймын мама туған күніңмен"


Жасұлан:
«Ана» дейміз бәріміз де аңқылдап,
«Ана» дейді жас сәби де жарқылдап.
«Ана» деген – бәйтерегі өмірдің,
«Ана» деген алтын қазық, алтын бақ!


Ақнұр:
Адамзат ең алдымен ана алдында парыздар. Ана парызы алтынға бөлеуді, ақ орда салуды қаламайды, ана баласының ер жетіп, адам болуын қалайды. Анаға осыдан артық тарту – таралғының керегі жоқ.

Жасұлан:
Ана баласының ғана қамқоршысы емес, ол адамзат атаулының амандығын тілеп, сол үшін қажырлы күреске шығады. Сондықтан да дүние жүзінің озық ойшыл жандары 8 - наурызды халықаралық әйелдер күні етіп белгіледі. Ол күн жыл сайын үлкен мереке ретінде аталып өтіледі.


Ақнұр: Мерекеміз жалғасады. Назарларыңызға анамызға, әжемізге арналған тақпақтар


1-оқушы.

Жан ана, құтықтаймын мерекеңмен,
Көктемнің құлпыра бер нар гүлімен.
Төрлесін елдің берген бақыт бағы,
Жазбасын шат көңілің, ақ күніңмен!

2-оқушы.

Ана десем алғыс алам халқымнан,
Ана десем теңіз болам шалқыған.
Ана десем ашылады қабағым,
Ана десем әділдікті ұғамын.

3-оқушы.

Анам менің панам ғой,
Содан қорған табам ғой
Асықпа, ана, ертең – ақ
Отың болып жанам ғой.


4-оқушы

Мамины руки – тепло,

Мамины очи – светло

Мамина сказка во сне,

Мамины гены во мне,

Мамины мысли со мной,

Маме поклон мой земной.


5-оқушы.

Құрметтейік, о адамдар аналарды,
Бізді өмірге әкелген даналарды.
Себебі, ана деген асыл жан ғой,
Ойлауменен істейтін әр қадамды.


6-оқушы.

Аналар – ау менің шалқар көлдерім,
Көлдерім мен асқар – асқар белдерім.
Мына өмірде қуанышты жүргенім,
Сенің арқаң бұл өмірге келгенім.


7-оқушы

Сколько звезд на ясном небе!

Сколько колосков в полях!

Сколькопесенок у птицы!

Сколько листьев на ветвях!

Только солнце - одно на свет,

Только мама-одна на свете.


8-оқушы.

Сенен өскен балалар,
Сенен өскен даналар.
Құттықтаймыз мейраммен,
Құрметті асыл аналар.


Барлық оқушы:

Аналарды сүйеміз,
Сөзін ойға түйеміз.
Әжені де ардақтап,
Әдеппен бас иеміз.Ән: Пусть всегда будет солнце (Жамиля)


Жасұлан: көрініс: «Ананың жұмбағы».


Автор: Бірде көп балалы ана ұлдарына былай депті:


Ана: Балапандарым, мен сендерге бір жұмбақ айтамын, сендер соны шешіңдер. Сендердің бәріңді 9 ай абақтыға жапса, одан шыққан соң ауызыңа өкпе тықса, арқанды ағашқа таңса, сол адамға не істер едіңіздер?


Тұңғыш ұл: Мен оның басын балтамен шабар едім.


Екінші ұл: Мен оны мылтықпен атып тастар едім.


Үшінші ұл: Оның мұрнын бұзар едім.


Кенже ұл: Жоқ, ана, мына үшеуінің жасайтындары ақымақтың ісі. Ал мен болсам, ол адамды аялап, өлгенше алақаныма салып бағар едім. Ол мені жарық дүние әкелуші адам. ол – асыл ана. Сіз бізді 9 ай көтердіңіз, бізге жарық дүние сыйладыңыз. Қырқынан шығардыңыз, ағаш бесікке бөледіңіз. Міне жұмбағыңыздың шешуі осы.


Ана: Жарайсың, кенжетайым!


Хан: Әй, кенже ұлым! Көркіңе ақылың сай болып өсіпсің. Анаң екеуіміздің көңіліміз толды. Мен өзіңе «Көктем» атты патшалықты сеніп тапсырамын.


Хан батасы: Ізетті, инабатты, иманды ұл - қыздарым! Бауырларыңды тыңдаңдар, бірлік пен татулықты серік етіңдер! Ана сыйлағанды Алла жарылқайды, аналарыңды сыйлаңдар!

Автор: Сонымен, хан жарлығы екі болмайды. Кенже ұл ата тағына отырып, көңілді «Көктем» патшалығын басқарыпты. Көңілді патшалық адамдарға нұрын шашып «Ана – өмір шуағы» деп жадыраған, жайдары бір күнін асыл аналарымызға арнаған екен.


Ән: «Асыл әжем»

Қорытындылау: Ата – аналарға, ұйымдастырушы педагогка сөз беру.


Педагог немесе Жүргізушілер:
Ана мейірімімен бар баланың көңіліне көктем орнап, жаздай жайнай түссін деген тілекпен мерекелік кешімізді аяқтаймыз!

4Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
8 Наурыз мерекесіне арнал?ан сценарий

Автор: Асил Мадина Абилхайкызы

Дата: 09.01.2016

Номер свидетельства: 274390

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства