kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

16 желто?сан-Т?уелсіздік к?ніне "Ар намысым,?асіретім,ма?танышым Желто?сан" та?ырыбында ашы? т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

16 Желто?сан - Т?уелсіздік к?ні

 (Ар намысым, ?асіретім, ма?танышым – Желто?сан)

 

Сценарий ма?саты: 1986 жыл?ы желто?санда орталы?ты? ?міршіл - ?кімшіл сола?ай саясатына ?арсы ал?аш рет бас к?теріп демократия жолында ??рбан бол?ан ?л ?ыздарымызды? ерліктері жайында т?сінік бере отырып, жастарды? ала??а не себепті, ?андай ма?сатпен шы??анды?ын жете т?сіндіру.
Сценарий т?рбиелігі: ?з Отанына, ту?ан жеріне деген с?йіспеншілігін арттыра отырып, ?з анна тілін, ?дет-??рпын, салт-д?ст?рін са?тай білуге патриотты? сезімге т?рбиелеу.
Сценарий Дамытушылы?ы:
?рбір жеке т?л?аны? еркін с?йлеп, ?з пікірін, ойын айта білу ?абілетін дамыту.

Сценарий к?рнекіліктері: ?айрат Рыс??лбеков, Сабира М?хамеджанова, Ербол Сыпатаев, Л?ззат Асанова суреттері.
«Ар намысым, ?асіретім, ма?танышым – Желто?сан» атты плакат. Желто?сан та?ырыбында?ы топтарды? ?абыр?а газеттері ж?не буклеттер. ?анатты с?здер.

Ал?ы с?з.
Армысыздар ??рметті ?стаздар, ?адірлі ?она?тар, о?ушылар. Б?гін бізді? елімізді? сан мы? жылдар бойы найзаны? ?шымен, елімізді? ерен ісімен, кешегі д?ниені д?р сілкіндерген Желто?сан о?и?асымен келген тарихымызда алтын ?ріптерімен жазылып ?ал?ан «Ар намысым, ?асіретім, ма?танышым – Желто?сан» атты т?рбие са?атымызды ?сынамыз.

1-ж?ргізуші:
Шай?алмасын ешкімні? ша?ыра?ы,
Ба?ыт к?рсін Отанны? сан ?ланы.
Енді а?айын, к?гінде ?алы?тасын,
?аза?ымны? ?астерлі - ?н?раны!

Желто?санда Алматыда, а? ?арда,
Алма ба?тар ак ?ырау?а бат?анда,
К??ірене к?н к?ркіреп тау жа?тан,
Жайды? оты жала? ?а?ты шат?алдан.

2-ж?ргізуші:
Желто?санда шынды? жырын
шыр?аймын деп шар? ?рды?,
Желто?санда егеменді ел болса? деп талпынды?.
Айналайын, айналайын жас ?ркені хал?ымны?.

1-о?ушы:
Желто?санда шынды? жырын шыр?аймын деп шар? ?рды?,
Желто?санда егеменді ел болса? деп талпынды?.
Кеуде?де ?лі сызы жатыр сол кездегі сал?ынны?,
Айналайын, айналайын жас ?айраты хал?ымны?.
Темір ?олдар ?уатты еді ал?ымы?ды ?аусыр?ан
Намысы?ды жы?пай ?тті? н?убе, д?лей маусымнан.
Жал?ыз ?ал?ан ша?тарымда жігер алдым бойыма
Т?рме торын жарып шы??ан сені? ?айсар даусы?нан.
?сер елді? ?ай с?тте де бірлік болма? ?алауы,
Лаула, лаула, желто?санны? м?з?а жа??ан алауы.
?здеріндей ер намысты жас ?ркені бар елді?,
Еш?ашанда е?кеюге тиісті емес жалауы!

1-ж?ргізуші:
?азір б?л к?н ?аза? хал?ы ?шін ?лы к?н, ?рі ?ай?ылы, ?рі
ба?ытты к?н. 1986 жыл?ы желто?сан о?и?асы ?аза?
хал?ында б?рын болма?ан е? ауыр да, ?ділетсіз к?терілісті?
бірі.
2-ж?ргізуші:
Енді міне, осы Желто?сан к?терілісіне ?атыс?ан
а?аларымыз бен апаларымыз ?ш ?асыр?а жуы? уа?ыт
бойы арманда?ан т?уелсіздікке ?ол жеткізді.

2-о?ушы:
Жас аруды? жанарында – Желто?сан,
?анды ?асыр табанында – Желто?сан.
?аралы ?мір ?айыстыр?ан хал?ымны?,
?ара т?ман ?аба?ында – Желто?сан.
Жауызды?ты жас?а?ан да – Желто?сан,
Жа?а ??мыр баста?ан да – Желто?сан.
Жазы?сызды? к?з жасына жуынып,
Аба?ты?а таста?ан да – Желто?сан.
Намысымны? шыра?ы да – Желто?сан,
С?р?ай ?мір сына?ы да – Желто?сан.
Жігіттерді? ?раны да - Желто?сан,
Жа?а к?нні? шуа?ы да – Желто?сан.

1-ж?ргізуші:
Ия, ол к?н т?уелсіздікті? туын е? ал?аш к?терген ?йгілі
1986 жылды? 16 желто?сан еді. Та?ерте?гілік са?ат 10.00
да бар жо?ы 18 минутта 26 жыл елді ?здіксіз бас?арып
келген Д.А.?онаев т?сіріліп, орнына Г.Колбин ешкімні?
пікірінсіз-а? ?сыныл?ан еді.
2-ж?ргізуші:
Осыдан 25 жыл б?рын?ы Алматы о?у орындарыны? біріні? жата?ханасыны? алдында?ы о?и?а. К?рініс.
К?рініс
- ?ыздар, мен газет ?келдім.
- Не жа?алы? шы?ыпты?
- КОКП Орталы? Комитетіні? хатшысы Д.?онаевты алып, орнына
В.Колбинді та?айындапты.
- Колбин деген кім екен?
- ?айдан келіпті?
- Колбин Ульяновтан келіпті.
- ?аза?станды ?зімізді? ?аза?станды? азамат бас?арсын!
- Біз демократияны талап етеміз.
- ?ане ж?рі?дер, ?ыздар, жігіттер ала??а кетейік!


3-о?ушы:
С?ймейт??ын болды? ?ой, с?ймей ??мыр
К?ле?кеміз к?ннен де тимейді н?р.
Колбин деген кім екен, ?айдан келген?
Уа, сыртымыздан ?ашан?ы билейді б?л?

Т?уелсіздік о?айлы?пен келмейді,
Бізге оны ешкім аяп бермейді.
Т?уелсіздік – ?айрат, Ляззат, Ерболды?,
Тас к?шеде тас-тал?ан боп ?лгені.

1-ж?ргізуші:
Ала??а шы?ып ?з ойларын айту?а тырыс?ан ?аза?ты? ?рімдей ?арусыз жастарына солдаттар мен милиция ?ызметкері ?арсы ?ойылды. ?ыз жігіттерді аяусыз тая??а жы?ты, т?рмеге ?амады. Ербол, Ляззат, Сабира сынды жа?а ?ана б?ршік атып келе жат?ан тал шыбы?тай жастарымызды? ?мірін ?зді.
2-ж?ргізуші:
И?, ізгілік атаулыдан к?дер ?зіп, е? со??ы ?міті, бар сенімі к?йреген, рухани езілген бала? жігіт ?айрат. ?айрат есіл ер к?зі тірісінде жаз?ан ?ле?дері адам ж?регін тебірентеді.
Соны? бірі «Мені? та?дырым».

4-о?ушы:
?мір бойы жолым болып к?рмеді,
Жылап келем б?л д?ниеге келгелі.
?ай?ы ша?ы басты мені? денемді,
Т?спейді ша? сілкінсем де мен енді.
Жолда?ан с?лемімді дос алмады,
Шын ба екен-ау тас кере? боп ?ал?аны.
Айта берем, айта берем ?айбірін,
Ауыр мені?, ауыр мені? та?дырым.
Та?дыр мені аямады, ?орлады,
Жалынсам да, жыласамда болмады.
?ара??ы ?мір ба?ытым жо?, жо? мені?,
Арманда?ан а? с?улеге жетпедім.

1-ж?ргізуші:
Осы ?ле? жолдары ?айратты? ?атты ?иналып ?аза?стан
?шін жанын ??рбан еткенін еске т?сіруге болады.
(Осы кезде ?айрат, Ляззат, Сабира, Ерболдарды? суреттері ?келінеді)

2-ж?ргізуші:
1 минут ?нсіздік

1-ж?ргізуші:
Орыны а?аларды? бізбен толсын,
С?билер а?аларды? жолын ?усын.
1минут ?нсіздікпен еске алайы?,
Аруа? а?аларды? ырза болсын.

5-о?ушы:

Т?рса да биік ?р басын,
?аза??а ба?ыт орнасын.
Сексен алтыншы жыл?ыдай,
Желто?сан желі болмасын!
К?н кешіп лапылда?ан жастарым,
Д?рліктірді желто?санны? аспанын.
Жерді, дінді, тілді баба д?ст?рін
?ор?ау ?шін к?терді олар бастарын.

1-ж?ргізуші:
«Шеру ?йымдастыру?а ?атысы бар» деген жал?ан айыппен ?аншама зиялы азаматтар жазаланды, ж?мыстан ?уылды. Біра? ол ?шін жауап?а тартыл?ан ешкім бол?ан жо?.

2-ж?ргізуші:
1986 жыл?ы 16 желто?сан к?ні Д.?онаевты? орнына Колбин келіп, 17-сі жастар Брежнев атында?ы ала??а бейбіт ж?не саяси шеруге шы?ады. Шеруге шы??ан жастарды саперлік к?рекпен, дубинкамен, су ат?ыш машинамен, итпен ж?не т.б. таратады. Ерте?іне 18-желто?сан ?айратты? ?йі.

К?рініс.
Сахнада ?айрат пен же?гесі дастархан басында отырады. ?йге
милиционер жігіт кіреді.
Милиция: Біз органнан келдік. ?айрат Рыс??лбеков деген азаматты
т?т?ындау?а келдік. Прокурорды? санкциясы бар. Міне!
Же?гесі: ?айрат, бері кел.
Милиция: Тез жинал, бізбен бірге кетесі?.
Же?гесі. Ойбай-ау б?лары? не? Ж?дыры?тай баланы? не жазы?ы бар
еді? ?ке-шешесіне не бетімізді айтамыз.
Милиция: Же?еше, сабыр еті?із! Б?л жігіт бір т?белеске ?атысыпты.
Аны? – ?аны?ын тексерген со? ?айтарып жібереміз.
(Осы кезде ?айратты милиционер алып кетеді.)

6-о?ушы:

«А?ты? с?зі? не? деген,
Б?гін ?ойды сот с?ра?.
Айтайын оны хал?ыма,
Жо? пи?ыл менде жасыма?.
?орлай да беріп ?айтадан,
Титы??а орыс жетпесін.
Ту?ан жерді? намысы,
Б?тен ?олда кетпесін.
Салт – санадан айырылып,
Ара?тан ?рпа? азбасын.
?ыз?аныштан тозбасын,
?олдаушысыз болмасын.
Барлы? ?лтпен те? болып,
Ешкімнен к??ілі? ?алмасын.
Ендігі жерде басы?нан,
Бірлік пен ба? таймасын.
Осы айтыл?ан а?ты? с?з,
Туы? болсын ?рдайым.
Мойным алып жаланы,
Мен болайын ??рбаны!
17 жыл мен жатырмын,
А? жазы?ты? т?бінде.
Мені ?лтірген таксист жігіт,
Тірімісі? б?гінде?
Тірі ж?рсі? ?ткен к?нді,
Еске ал?анны? несі бар?
«Желто?санда» ??рбан бол?ан,
Ляззат ?ызды есі?е ал!
Хал?ым, са?ан ризамын!
Батыл бас ая?ты, жас достар,
Б?л жерде – батыр жо? ?ол бастар,
Б?л жерде – ж?ректе… м?з жатыр,
Б?л жерде - ?рімдей… ?ыз жатыр.
Б?л жерден м??гілік аттан?ан,
Хал?ымны? есінде са?тал?ан!

1-ж?ргізуші:
Ма?дайына жазыл?ан аз ?ана ??мырды? со??ы са?атына
дейін мынау алдамшы д?ниеден рахым к?тіп, к?дерін
?збеген с???ыла жігітті? к??ілі кім ?шін, не ?шін мерт
болу?а тиіс екенін сезе баста?ан т?різді.

К?рініс.
Т?рме іші, ?олында ?а?азы бар ?айрат отыр. ?инала отырып «Т?рме жыры» ?ле?ін о?ып шы?ады. Содан кейін ?атты шаршап, былай дейді:
«-У?, ?бден шаршадым-ау, ж?йке тамырым ж??арды ?ой! ?айран бостанды?!!!
Жалалы боп, ?атты батты жаныма,
Жазалаушы ?а?аз алдым ?олыма.
Жігіттер-ай, айтып-айтпай не керек,
Жаз?ан екен ма?дайыма сорыма.
Біріншіден, мен са?ындым анамды,
Екіншіден, б?л ??дай?а не ?ылдым?
Бостанды?та еркін ж?рген жан едім,
Енді, міне, аба?ты?а жабылдым.

Кезекші: Заключенный Рыскулбеков на допрос.
Тергеуші: Айыпкер Рыс??лбеков, сен Мир мен С?тбаев к?шелерінде жаса?шыларды к?рді? бе?
?айрат: Егер ол к?шеге бармасам оларды ?айдан к?ремін?
Тергеуші: Савицкийді сен ?лтірді? бе?
?айрат: Жо?, ?лтірген жо?пын?
Тергеуші: Сені? ?рып жат?аны?ды біреу к?ріпті ?ой.
?айрат: Олай болса мені сол адаммен беттестір, б?л ?тірік жала.
Тергеуші: Ах, ты, декабрист несчастный. Я тебе покажу ?тірікті! Жала
дейді еще! Ей, Рыскулбеков, сен, «Савицкийді ?лтірдім» деп
мойны?а ала сал, сонда сені? жаза? же?ілденеді. Егер,сен
Савицкийді ?лтіргені?ді мойындаса?, ?ке?е тиіспейміз.
?йтпесе ?ке?ді де…
?айрат: Жолдас тергеуші, б?л жала ?ой! ?лтірмеген адамды ?лтірдім деп ?алай мойындаймын, адам т?гіл тыш?анды да ?лтіріп к?рген емеспін.
Тергеуші: Заключенный Рыскулбеков, сен а?ыма? болма,
«Савецкийді ?лтірдім» деп мойында. Б?л – бір. Сен ?ке?нен 4 мы? сом алып, мына мені? ала?аныма сал, б?л – екі. Т?сінді? бе, ма??лы??
?айрат:
Жолдас тергеуші! Айылда ?зер к?нін к?ріп отыр?ан ата-анамды а?ша деп ?ина?ым келмейді ж?не не ?шін а?ша т?леуім керек?
Не ?шін? Еш?андай ?ылмысым жо?.
Тергеуші: ?кеті?дер, ??рты?дар, аты?дар!
?айрат:
То?та! Айтар с?зім бар.
К?н?дан таза басм бар,
Жиырма бірде жасым бар.
?ас?алда?тай ?аным бар,
Бозтор?айдай жаным бар.
Алам десе? алы?дар.
?айрат деген атым бар,
?аза? деген затым бар.
«Еркек то?ты – ??рбанды?»,
Атам десе? аты?дар.
(?айратты кісендеп алып кетеді.)

Ойын: «Алма а?ашы»

1-ж?ргізуші:
Т?уелсіздік - ел м?раты. Б?л бізді? ?лан байта? те?іздей ?аза? тарихыны? басынан кешкендеріні? тамшысы ?ана болса да, осы 17жылда ?аза?станны? дамып ?ркендеуін жылдармен ?рнектейміз.
2-ж?ргізуші:
1991 жылы Т?уелсіз ?аза?стан елі т???ыш рет Н.?.Назарбаевты президент етіп сайлады.
1-ж?ргізуші: 1992 жылы ?аза?стан Республикасыны? Елта?басы, ?н?раны, туы туралы за? ?абылданды.
2-ж?ргізуші: 1993 жылы 30 тамызда ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы ?абылданды. 15 ?арашада т?л те?геміз ал?аш реет айналым?а т?сті.
1-ж?ргізуші: 1994 жылы ?арышта ?аза?ты? екінші ?арышкері Т.М?сабев к?к байра?ты желбіретті.
2-ж?ргізуші: 1995 жылы ?лы Абай?а 150 жыл толды.
1-ж?ргізуші: 1996 жыл Жамбыл жылы. Т?уелсіздік монументі орнатылды.
2-ж?ргізуші: 1997 жылы «?аза?стан – 2030» стратегиясы ?абылданды.
1-ж?ргізуші: 1998 жылы А?мола атауы Астана деп ?згертілді.
2-ж?ргізуші: Астанада ал?аш рет Б?йтерегіміз салынды.
1-ж?ргізуші: 1999жыл ?ор?ыт?а 1500 жыл тойын ?ызылордада тойлады?.
2-ж?ргізуші: 2000жылы – М?дениетті ?олдау жылы.
1-ж?ргізуші: 2001 жылы 18 мамырда – К?лтегін ескерткішіні? к?шірмесін И.Тасма?амбетов Астана?а ?келді.
2-ж?ргізуші: 2002 жылы – Денсаулы? жылы.
1-ж?ргізуші: 2003-2005 жылдары Ауыл жылдары
2-ж?ргізуші: 2006жылы - Сыр елі ?нер ордасы
1-ж?ргізуші: 2007жылы т?л те?геміз жа?а т?рмен айналым?а т?сті.
2-ж?ргізуші:2008жылы ?аза?станны? бас ордасына Астана?а 10 жылды?ы тойланды.

1-ж?ргізуші:
Есті ерлер ж?рмейді желік ертіп,
Елеулі іске ?осар емірентіп.
Б?гінгі кеш ?она?ы апайымыз
С?з с?йлесін баршаны тебірентіп,-дей отырып,Т?решова
А?кенже ?онысбек?ызына с?з береміз.

?ле?: «Желто?сан желі»

1-ж?ргізуші:
Т?уелсіздікті? т?п тамырына желто?сан о?и?асыны? тікелей байланысы бар екеніне ешкім дау айта ?оймас. Десек те, 1986 жылды? ?ай?ылы желто?саны бір к?нгі немесе бір жыл?ы наразылы?ты? к?рінісі болмаса керек.

2-ж?ргізуші:
Б?гінде 1986 жылы бол?ан Желто?сан о?и?асына 2_ жыл
толуда. Ел іргесі тыныш, хал?ымыз бай-?уатты болсын!

 

 

Просмотр содержимого документа
«16 желто?сан-Т?уелсіздік к?ніне "Ар намысым,?асіретім,ма?танышым Желто?сан" та?ырыбында ашы? т?рбие са?аты »

16 Желтоқсан - Тәуелсіздік күні

(Ар намысым, қасіретім, мақтанышым – Желтоқсан)

Сценарий мақсаты: 1986 жылғы желтоқсанда орталықтың әміршіл - әкімшіл солақай саясатына қарсы алғаш рет бас көтеріп демократия жолында құрбан болған ұл қыздарымыздың ерліктері жайында түсінік бере отырып, жастардың алаңға не себепті, қандай мақсатпен шыққандығын жете түсіндіру.
Сценарий тәрбиелігі: Өз Отанына, туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттыра отырып, өз анна тілін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сақтай білуге патриоттық сезімге тәрбиелеу.
Сценарий Дамытушылығы:
Әрбір жеке тұлғаның еркін сөйлеп, өз пікірін, ойын айта білу қабілетін дамыту.

Сценарий көрнекіліктері: Қайрат Рысқұлбеков, Сабира Мұхамеджанова, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова суреттері.
«Ар намысым, қасіретім, мақтанышым – Желтоқсан» атты плакат. Желтоқсан тақырыбындағы топтардың қабырға газеттері және буклеттер. Қанатты сөздер.

Алғы сөз.
Армысыздар құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар, оқушылар. Бүгін біздің еліміздің сан мың жылдар бойы найзаның ұшымен, еліміздің ерен ісімен, кешегі дүниені дүр сілкіндерген Желтоқсан оқиғасымен келген тарихымызда алтын әріптерімен жазылып қалған «Ар намысым, қасіретім, мақтанышым – Желтоқсан» атты тәрбие сағатымызды ұсынамыз.

1-жүргізуші:
Шайқалмасын ешкімнің шаңырағы,
Бақыт көрсін Отанның сан ұланы.
Енді ағайын, көгінде қалықтасын,
Қазағымның қастерлі - Әнұраны!

Желтоқсанда Алматыда, ақ қарда,
Алма бақтар ак қырауға батқанда,
Күңірене күн күркіреп тау жақтан,
Жайдың оты жалаң қақты шатқалдан.

2-жүргізуші:
Желтоқсанда шындық жырын
шырқаймын деп шарқ ұрдың,
Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың.
Айналайын, айналайын жас өркені халқымның.

1-оқушы:
Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың,
Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың.
Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның,
Айналайын, айналайын жас қайраты халқымның.
Темір қолдар қуатты еді алқымыңды қаусырған
Намысыңды жықпай өттің нәубе, дүлей маусымнан.
Жалғыз қалған шақтарымда жігер алдым бойыма
Түрме торын жарып шыққан сенің қайсар даусыңнан.
Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула, желтоқсанның мұзға жаққан алауы.
Өздеріндей ер намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы!

1-жүргізуші:
Қазір бұл күн Қазақ халқы үшін ұлы күн, әрі қайғылы, әрі
бақытты күн. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы Қазақ
халқында бұрын болмаған ең ауыр да, әділетсіз көтерілістің
бірі.
2-жүргізуші:
Енді міне, осы Желтоқсан көтерілісіне қатысқан
ағаларымыз бен апаларымыз үш ғасырға жуық уақыт
бойы армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді.

2-оқушы:
Жас арудың жанарында – Желтоқсан,
Қанды ғасыр табанында – Желтоқсан.
Қаралы өмір қайыстырған халқымның,
Қара тұман қабағында – Желтоқсан.
Жауыздықты жасқаған да – Желтоқсан,
Жаңа ғұмыр бастаған да – Желтоқсан.
Жазықсыздың көз жасына жуынып,
Абақтыға тастаған да – Желтоқсан.
Намысымның шырағы да – Желтоқсан,
Сұрқай өмір сынағы да – Желтоқсан.
Жігіттердің ұраны да - Желтоқсан,
Жаңа күннің шуағы да – Желтоқсан.

1-жүргізуші:
Ия, ол күн тәуелсіздіктің туын ең алғаш көтерген әйгілі
1986 жылдың 16 желтоқсан еді. Таңертеңгілік сағат 10.00
да бар жоғы 18 минутта 26 жыл елді үздіксіз басқарып
келген Д.А.Қонаев түсіріліп, орнына Г.Колбин ешкімнің
пікірінсіз-ақ ұсынылған еді.
2-жүргізуші:
Осыдан 25 жыл бұрынғы Алматы оқу орындарының бірінің жатақханасының алдындағы оқиға. Көрініс.
Көрініс
- Қыздар, мен газет әкелдім.
- Не жаңалық шығыпты?
- КОКП Орталық Комитетінің хатшысы Д.Қонаевты алып, орнына
В.Колбинді тағайындапты.
- Колбин деген кім екен?
- Қайдан келіпті?
- Колбин Ульяновтан келіпті.
- Қазақстанды өзіміздің қазақстандық азамат басқарсын!
- Біз демократияны талап етеміз.
- Қане жүріңдер, қыздар, жігіттер алаңға кетейік!


3-оқушы:
Сүймейтұғын болдық қой, сүймей ғұмыр
Көлеңкеміз күннен де тимейді нұр.
Колбин деген кім екен, қайдан келген?
Уа, сыртымыздан қашанғы билейді бұл?

Тәуелсіздік оңайлықпен келмейді,
Бізге оны ешкім аяп бермейді.
Тәуелсіздік – Қайрат, Ляззат, Ерболдың,
Тас көшеде тас-талқан боп өлгені.

1-жүргізуші:
Алаңға шығып өз ойларын айтуға тырысқан қазақтың өрімдей қарусыз жастарына солдаттар мен милиция қызметкері қарсы қойылды. Қыз жігіттерді аяусыз таяққа жықты, түрмеге қамады. Ербол, Ляззат, Сабира сынды жаңа ғана бүршік атып келе жатқан тал шыбықтай жастарымыздың өмірін үзді.
2-жүргізуші:
Иә, ізгілік атаулыдан күдер үзіп, ең соңғы үміті, бар сенімі күйреген, рухани езілген балаң жігіт Қайрат. Қайрат есіл ер көзі тірісінде жазған өлеңдері адам жүрегін тебірентеді.
Соның бірі «Менің тағдырым».

4-оқушы:
Өмір бойы жолым болып көрмеді,
Жылап келем бұл дүниеге келгелі.
Қайғы шаңы басты менің денемді,
Түспейді шаң сілкінсем де мен енді.
Жолдаған сәлемімді дос алмады,
Шын ба екен-ау тас керең боп қалғаны.
Айта берем, айта берем қайбірін,
Ауыр менің, ауыр менің тағдырым.
Тағдыр мені аямады, қорлады,
Жалынсам да, жыласамда болмады.
Қараңғы өмір бақытым жоқ, жоқ менің,
Армандаған ақ сәулеге жетпедім.

1-жүргізуші:
Осы өлең жолдары Қайраттың қатты қиналып Қазақстан
үшін жанын құрбан еткенін еске түсіруге болады.
(Осы кезде Қайрат, Ляззат, Сабира, Ерболдардың суреттері әкелінеді)

2-жүргізуші:
1 минут үнсіздік

1-жүргізуші:
Орыны ағалардың бізбен толсын,
Сәбилер ағалардың жолын қусын.
1минут үнсіздікпен еске алайық,
Аруақ ағалардың ырза болсын.

5-оқушы:

Тұрса да биік өр басын,
Қазаққа бақыт орнасын.
Сексен алтыншы жылғыдай,
Желтоқсан желі болмасын!
Күн кешіп лапылдаған жастарым,
Дүрліктірді желтоқсанның аспанын.
Жерді, дінді, тілді баба дәстүрін
Қорғау үшін көтерді олар бастарын.

1-жүргізуші:
«Шеру ұйымдастыруға қатысы бар» деген жалған айыппен қаншама зиялы азаматтар жазаланды, жұмыстан қуылды. Бірақ ол үшін жауапқа тартылған ешкім болған жоқ.

2-жүргізуші:
1986 жылғы 16 желтоқсан күні Д.Қонаевтың орнына Колбин келіп, 17-сі жастар Брежнев атындағы алаңға бейбіт және саяси шеруге шығады. Шеруге шыққан жастарды саперлік күрекпен, дубинкамен, су атқыш машинамен, итпен және т.б. таратады. Ертеңіне 18-желтоқсан Қайраттың үйі.

Көрініс.
Сахнада Қайрат пен жеңгесі дастархан басында отырады. Үйге
милиционер жігіт кіреді.
Милиция: Біз органнан келдік. Қайрат Рысқұлбеков деген азаматты
тұтқындауға келдік. Прокурордың санкциясы бар. Міне!
Жеңгесі: Қайрат, бері кел.
Милиция: Тез жинал, бізбен бірге кетесің.
Жеңгесі. Ойбай-ау бұларың не? Жұдырықтай баланың не жазығы бар
еді? Әке-шешесіне не бетімізді айтамыз.
Милиция: Жеңеше, сабыр етіңіз! Бұл жігіт бір төбелеске қатысыпты.
Анық – қанығын тексерген соң қайтарып жібереміз.
(Осы кезде Қайратты милиционер алып кетеді.)

6-оқушы:

«Ақтың сөзің не? деген,
Бүгін қойды сот сұрақ.
Айтайын оны халқыма,
Жоқ пиғыл менде жасымақ.
Қорлай да беріп қайтадан,
Титыққа орыс жетпесін.
Туған жердің намысы,
Бөтен қолда кетпесін.
Салт – санадан айырылып,
Арақтан ұрпақ азбасын.
Қызғаныштан тозбасын,
Қолдаушысыз болмасын.
Барлық ұлтпен тең болып,
Ешкімнен көңілің қалмасын.
Ендігі жерде басыңнан,
Бірлік пен бақ таймасын.
Осы айтылған ақтық сөз,
Туың болсын әрдайым.
Мойным алып жаланы,
Мен болайын құрбаны!
17 жыл мен жатырмын,
Ақ жазыңтың түбінде.
Мені өлтірген таксист жігіт,
Тірімісің бүгінде?
Тірі жүрсің өткен күнді,
Еске алғанның несі бар?
«Желтоқсанда» құрбан болған,
Ляззат қызды есіңе ал!
Халқым, саған ризамын!
Батыл бас аяқты, жас достар,
Бұл жерде – батыр жоқ қол бастар,
Бұл жерде – жүректе… мұз жатыр,
Бұл жерде - өрімдей… қыз жатыр.
Бұл жерден мәңгілік аттанған,
Халқымның есінде сақталған!

1-жүргізуші:
Маңдайына жазылған аз ғана ғұмырдың соңғы сағатына
дейін мынау алдамшы дүниеден рахым күтіп, күдерін
үзбеген сұңғыла жігіттің көңілі кім үшін, не үшін мерт
болуға тиіс екенін сезе бастаған тәрізді.

Көрініс.
Түрме іші, қолында қағазы бар Қайрат отыр. Қинала отырып «Түрме жыры» өлеңін оқып шығады. Содан кейін қатты шаршап, былай дейді:
«-Уһ, әбден шаршадым-ау, жүйке тамырым жұқарды ғой! Қайран бостандық!!!
Жалалы боп, қатты батты жаныма,
Жазалаушы қағаз алдым қолыма.
Жігіттер-ай, айтып-айтпай не керек,
Жазған екен маңдайыма сорыма.
Біріншіден, мен сағындым анамды,
Екіншіден, бұл құдайға не қылдым?
Бостандықта еркін жүрген жан едім,
Енді, міне, абақтыға жабылдым.

Кезекші: Заключенный Рыскулбеков на допрос.
Тергеуші: Айыпкер Рысқұлбеков, сен Мир мен Сәтбаев көшелерінде жасақшыларды көрдің бе?
Қайрат: Егер ол көшеге бармасам оларды қайдан көремін?
Тергеуші: Савицкийді сен өлтірдің бе?
Қайрат: Жоқ, өлтірген жоқпын?
Тергеуші: Сенің ұрып жатқаныңды біреу көріпті ғой.
Қайрат: Олай болса мені сол адаммен беттестір, бұл өтірік жала.
Тергеуші: Ах, ты, декабрист несчастный. Я тебе покажу өтірікті! Жала
дейді еще! Ей, Рыскулбеков, сен, «Савицкийді өлтірдім» деп
мойныңа ала сал, сонда сенің жазаң жеңілденеді. Егер,сен
Савицкийді өлтіргеніңді мойындасаң, әкеңе тиіспейміз.
Әйтпесе әкеңді де…
Қайрат: Жолдас тергеуші, бұл жала ғой! Өлтірмеген адамды өлтірдім деп қалай мойындаймын, адам түгіл тышқанды да өлтіріп көрген емеспін.
Тергеуші: Заключенный Рыскулбеков, сен ақымақ болма,
«Савецкийді өлтірдім» деп мойында. Бұл – бір. Сен әкеңнен 4 мың сом алып, мына менің алақаныма сал, бұл – екі. Түсіндің бе, мақұлық?
Қайрат:
Жолдас тергеуші! Айылда әзер күнін көріп отырған ата-анамды ақша деп қинағым келмейді және не үшін ақша төлеуім керек?
Не үшін? Ешқандай қылмысым жоқ.
Тергеуші: Әкетіңдер, құртыңдар, атыңдар!
Қайрат:
Тоқта! Айтар сөзім бар.
Күнәдан таза басм бар,
Жиырма бірде жасым бар.
Қасқалдақтай қаным бар,
Бозторғайдай жаным бар.
Алам десең алыңдар.
Қайрат деген атым бар,
Қазақ деген затым бар.
«Еркек тоқты – құрбандық»,
Атам десең атыңдар.
(Қайратты кісендеп алып кетеді.)

Ойын: «Алма ағашы»

1-жүргізуші:
Тәуелсіздік - ел мұраты. Бұл біздің ұлан байтақ теңіздей Қазақ тарихының басынан кешкендерінің тамшысы ғана болса да, осы 17жылда Қазақстанның дамып өркендеуін жылдармен өрнектейміз.
2-жүргізуші:
1991 жылы Тәуелсіз Қазақстан елі тұңғыш рет Н.Ә.Назарбаевты президент етіп сайлады.
1-жүргізуші: 1992 жылы Қазақстан Республикасының Елтаңбасы, әнұраны, туы туралы заң қабылданды.
2-жүргізуші: 1993 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. 15 қарашада төл теңгеміз алғаш реет айналымға түсті.
1-жүргізуші: 1994 жылы Ғарышта қазақтың екінші ғарышкері Т.Мұсабев көк байрақты желбіретті.
2-жүргізуші: 1995 жылы ұлы Абайға 150 жыл толды.
1-жүргізуші: 1996 жыл Жамбыл жылы. Тәуелсіздік монументі орнатылды.
2-жүргізуші: 1997 жылы «Қазақстан – 2030» стратегиясы қабылданды.
1-жүргізуші: 1998 жылы Ақмола атауы Астана деп өзгертілді.
2-жүргізуші: Астанада алғаш рет Бәйтерегіміз салынды.
1-жүргізуші: 1999жыл Қорқытқа 1500 жыл тойын Қызылордада тойладық.
2-жүргізуші: 2000жылы – Мәдениетті қолдау жылы.
1-жүргізуші: 2001 жылы 18 мамырда – Күлтегін ескерткішінің көшірмесін И.Тасмағамбетов Астанаға әкелді.
2-жүргізуші: 2002 жылы – Денсаулық жылы.
1-жүргізуші: 2003-2005 жылдары Ауыл жылдары
2-жүргізуші: 2006жылы - Сыр елі өнер ордасы
1-жүргізуші: 2007жылы төл теңгеміз жаңа түрмен айналымға түсті.
2-жүргізуші:2008жылы Қазақстанның бас ордасына Астанаға 10 жылдығы тойланды.

1-жүргізуші:
Есті ерлер жүрмейді желік ертіп,
Елеулі іске қосар емірентіп.
Бүгінгі кеш қонағы апайымыз
Сөз сөйлесін баршаны тебірентіп,-дей отырып,Төрешова
Ақкенже Қонысбекқызына сөз береміз.

Өлең: «Желтоқсан желі»

1-жүргізуші:
Тәуелсіздіктің түп тамырына желтоқсан оқиғасының тікелей байланысы бар екеніне ешкім дау айта қоймас. Десек те, 1986 жылдың қайғылы желтоқсаны бір күнгі немесе бір жылғы наразылықтың көрінісі болмаса керек.

2-жүргізуші:
Бүгінде 1986 жылы болған Желтоқсан оқиғасына 2_ жыл
толуда. Ел іргесі тыныш, халқымыз бай-қуатты болсын!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Автор: Айдарова Несипкул Сагимбаевна

Дата: 12.12.2014

Номер свидетельства: 142926

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства