kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Опералы? театр тарихы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бекітемін:

П?ні :музыка

Сыныбы: 4

Уа?ыты: 

То?санны? та?ырыбы:  Еуропа  опералы?  театрларына саяхат   

Саба?ты? та?ырыбы:

Опералы? театр тарихы

??зыретілікке жеткізетін саба?ты? ма?сат-міндеттері:

А) А?паратты?

?аза? опера театрыны? дамуы туралы т?сінік беру.

 

Б)Коммуникативтік

?нер ?айраткерлеріні? ?нердегі ?олта?балары туралы

??ымдарын ке?ейту, ?нер ?айраткерлерін ??рметтеуге т?рбиелеу.

 

В) Проблеманы шешу ??зыреттілігі

О?ушыларды? сахна, актер, режиссер туралы т?сініктерін тере?дету, ой-танымын жетілдіру.

Т?рі:

жа?а материалды т?сіндіру

?олданылатын педагогикалы? технологиялар:

А?паратты?-коммуникативтік  технология

?дістер:

Музыка ты?дау, ?н айту, тапсырмалар, с?ра?- жауап.ойын т?рлері.

П?наралы? байланыс:

Саз теориясы  ?дебиеттік о?у.бейнелеу

Пайдаланыл?ан к?рнекілігі:

?нтаспа, а?орда, б?йтеректі? суреті

Саба?ты? барысы

О?ытушыны? ?ызметі

О?ушыны? ?ызметі

К?тілетін н?тиже

І. ?йымдастыру кезе?і

1.О?ушылармен амандасу:(Баянмен орындайды)

?лкендерге біз,

Кішілерге сіз.

??рметпенен бас иіп,

С?лем бердік біз.

2.О?ушыларды т?гелдеу:

Саба?та жо? о?ушыларды аны?тау;

3.Дауыс жатты?тыру:                 

Аспаптар ?ні. Арнайы дауыс жатты?тыру?а  шы?арыл?ан ?н.?ні мен с?зін жаз?ан ?.У.Кулмурзина.(Кимылмен орындау)

1.Айман алды сыпыр?ы,

Домбыра  ?ылып тарту?а.

Айдар а?аш сындырды,

Дауылпазды ?а?у?а.

1.О?ытушымен амандасу:( ауызша айтады)

?лкендерге біз,

Кішілерге сіз.

??рметпенен бас иіп,

С?лем бердік біз.

2.Кезекші о?ушыны? есеп беруі;

3. ?осылып орындайды.:

?/сы.Аспаптарда ойна,

Ойнаудан бір тойма.

Барлы? бала жинал,

?н айтып бір тойла.

2.Тобыл?ыдан жонып – ап,

Сыбыз?ымен сайрайы?.

Ыс?ышпенен ?обыз-ап,

?йтеуір ??сап ба?айы?.

О?ушы  бар зейінімен саба??а к??іл аударуы.

О?ушылар саба? бастау?а  дайын

ІІ. ?й тапсырмасы.

?ткен то?санда?ы ?ндер, симфониялы? оркестр аспаптары  туралы м?ліметтер «?з білімі?ді тексер» айдары бойынша ж?реді.

О?ушы  ?й тапсырмасын жеткізе білуге ба?ытталады.

ІІ. Жа?а материалды игеру кезе?і

0  

Абай атында?ы ?аза? мемлекеттік академиялы? опера ж?не балет театры

Абай атында?ы ?аза? мемлекеттік академиялыќ опера ж?не балет театры 1934 жылдыњ 13 ?а?тарында М?хтар ?уезовті? либреттосында «Айман-Шолпан» музыкалы? ?ойылымымен ашылды. Спектакль Ќазаќ драматеатрыны? сахнасында ?тті. Театр ?имараты 1936-1941 жж. салынды. Жылына 200 балет ж?не опералы? спектакльдер ќойылады, 70 мы?дай к?рермен тамашалай алады. Театрды? репертуарында 35 астам опералы? ж?не 40 балет спектакльдері бар.

Мемлекеттік опера ж?не балет театры немесе Астана Опера — Астана ќаласында орналасќан   К?л?ш Байсейітова атында?ы ?лтты?  опера ж?не балет театры– тікелей Елбасыны? бастамасымен бой к?терген театр. Оны?  ??рылысы барысын да ЌР Президенті Н.Назарбаев жеке баќылауында ?стады. Д?л осы алып театр сахнасынан 2012 жылы 14 желтоќсанда жарияла?ан «Ќазаќстан – 2050» стратегиясында Мемлекет басшысы: «біз рухани м?селелер экономикалыќ ж?не материалдыќ т?ртіптегі м?селелерден кем емес м?нге ие болатын мемлекеттік даму кезе?іне аяќ бастыќ» деп атап к?рсеткен болатын. Театр шымылдыѓын т???ыш аш?ан М. Т?лебаевты? «Біржан – Сара» спектаклі. Биыл?ы жылы ќазаќты? осы ?лы композиторыныњ ту?анына 100 жыл толады«Астана Опера» залына 1 мы? 250 к?рермен сияды.

О?ушылар жа?а саба?ты ?абылдайды, ?абылда?ан а?паратты тал?ылап, талдайды, а?парат негізінде білімін ж?иелейді, жина?тайды, одан ?орытынды шы?ара алады.

Музыкалы? сауаттылы?:

«Абай»- композитор А. Ж?банов пен Л. А. Хамидиді? операсы. Либреттосы – М. ?уезовтікі. Операны? ал?аш?ы ?ойылымы 1944 ж. желто?санны? 26 к?ні ?аза?ты? опера ж?не балет театрында Абайды? 100 жылды? мерейтойы ?арса?ында ?ойылды.

Операны сахна?а шы?ар?ан режиссері ?. Жандарбеков, суретшісі ?. ?ожы?ов, дирижері Л. М. Шаргородский болды. Операны? 2-редакциясын Ж?банов пен Хамиди 1956 ж. ?айта жазды.

С?з ?орына жа?а с?з ?осылады

?н  жаттау:

«Г?лжазира ?аза?стан» И.Н?сіпбаев.

М??алім домбырамен айтып к?рсетеді.

Ол ?н, И.Н?сіпбаевті? ?ні: «Г?лжазира ?аза?стан».
И.Н?сіпбаев-Жетісуді? Алатау б?ктеріндегі, ?азіргі Е?бекші ?аза? ауданы, К?кт?бе аулында 1922 жылы ?мірге келген.Ол бала кезінен халы? ?ндері мен к?йлеріні? саздарына б?леніп ?скен.Композиторды? ?мірі содан бастап балалар арасында ?тті.И.Н?сіпбаев балалар с?йіп айтатын: «Дос болайы?,б?ріміз», «М??алім –ол бізді?», «Ойыншы?тар», «Жар?ын ж?зді ?стазым»,

«Г?лжазира ?аза?стан». Я?ни, б?гінгі бізді? ?йренгелі отыр?ан ?німіз – «Г?лжазира ?аза?стан» ?ні.  ?нді ?йрену барысы: а) ?нні? тоналы:—— до-можор
?)?нні? ?лшемі:—— 2/4
б)?нні? к??іл к?йі:— марш екпінді
в)кездесетін динамикалы? белгілері:—
г)кездесетін н?ктелі ноталар:— (вступ) басталуында,12,13 тактілерінде ж?не ?айталау кезінде кездеседі.

Жа?а ?н ?йрену.

Музыка ты?дауАбай операсынан Халы?  хоры

Операда?ы кейіпкерлер: Абай, Жиренше, Ажар, Нарымбет, Айдар т.б
А. Ж?банов (1906 - 1968) А?т?бе облысында ту?ан ?аза? музыка ?неріні? к?рнекті ?айраткері, академик, профессор, музыка зерттеушісі бол?ан., Санкт-Петербург консерваториясын бітірген. А. Ж?банов 1934 жылы ??рман?азы атында?ы халы? аспаптар оркестріні? бас дирижері ?ызметін ат?арады. Оркестрге арнал?ан «Би», «К?й», «??рман?азы маршы», «?аза? маршы» т. б. вокалды? ?ндері: «?арлы?аш», «А? к?гершін» т. б.
Л. Хамиди (1906 - 1983) ?азіргі Татарстанны? Апас ауданы Бували ауылында д?ниеге келген. 1933 ж Л. Хамиди ?аза?стан Мемлекеттік драма театрыны? ша?ыруымен Алматы?а келеді. Ал?аш?ы к?ннен бастап халы? ?ндері мен к?йлерін жина?таумен айналысты.
Операда ?лы а?ын а?артушы бейнесі жан - жа?ты ашылып, Абайды? ?мір с?рген кезіндегі ?ара??ы да надан, байлы?тан бас?а білмейтін топас байлар, ?атыгез ?детті ?стан?ан кейбір адамдар нанымды бейнеленген. Опера барысында Абай б?тіндей халы?пен бірге к?рінеді. Операны? сюжеті бойынша, ?айшылы? негізінде Абайды? с?йікті ш?кірті Айдар мен Ажарды? махаббаты баяндалады.

?лтты? ?нер туралы ??ымы ке?ейіп,музыка ты?дайды.

Елі? досы? Абайжан,

Елі? досы? Абайжан.

Аяу білмес ашумен,

?асы?дамыз б?ріміз.

Абайжан,Абайжан.

Т?рлі т?сті суреттер, буклет к?рсетіледі баланы? танымын ке?ейтіп, ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Жа?а саба?ты бекіту

?аза?станда  ?андай  опера театры бар?

Олар туралы не білесі? ?

«Абай» операсын жаз?ан композиторлар.
2. Сахна?а ?ай жылы ?ойылды?
3. Либреттосын жаз?ан кім?
4. Операда Абай кімдерге ?арсы к?ресті?
- Міне, балалар, Абай ?ле?інде ?ана емес, ?мірінде де ?ділдік, туралы?, шынды? ?шін к?рескен.

Т?сіндірілген та?ырып бойынша жауабын ойша іздейді, жауап береді.

?ойыл?ан с?ра??а жауап беру ар?ылы о?ушы жа?а материалды ?орытындыл-ды

Ба?алау

О?ушылар ж?мысына жалпы сипаттама беру; Та?ырыпты ?ор?ауда?ы жетістіктеріне ба?а беру;  Кемшіліктерді ашу, оларды? алдын алу жолдарын к?рсету

Саба?ты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді ?абылдайды.  Ба?а ал?ан о?ушы  к?нделіктеріне ба?аларын ?ой?ызады.

?й тапсырмасы

«Г?лжазира ?аза?стан» И.Н?сіпбаев.Та?ырыпты т?сінгенін айту.

?й тапсырмасын к?нделіктеріне жазып алады, оны орындауды т?сінеді. О?ытушымен ?оштасады

О?ушылар ?здігінен ?йге берілген тапсырманы орындай алады.

Просмотр содержимого документа
«Опералы? театр тарихы»

Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Симфониялық оркестр қалай пайда болды ?

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Cимфониялық оркестр жайлы білім беру. Музыкалық сауаттылығын дамыту


Б)Коммуникативтік

Музыкалық сауаттылықтарын, өнерге құштарлықтарын шыңдау.


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Классикалық музыканы түсініп, тыңдай білуге тәрбиелеу

Түрі:

аралас сабақ.

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Музыка әдебиеті,бейнелеу.

Пайдаланылған көрнекілігі:

Оркестр ұжымы. Нүктелі нота суреті


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Өткен тоқсанда орындалған әндер,шығармалар музыка сауаты сұрақ-жауаппен қайталанады. Ән орындалады.

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады.

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Марат Бейсенғалиев Симфония дегеніміз оркестрге арналған көлемді музыкалық шығарма.
Симфония – әдебиеттегі драма, роман сияқты аспаптық музыканың көлемді түрі.
Симфониялар бір немесе бірнеше бөлімді болады.
Кейде симфониялық шығарма құрамына оркестрден басқа хор және вокалдық жеке дауыстарда енгізіледі.
Бұл симфониялық кантатаға жол сілтейді.Концерттік симфонияларда бағытына қарай 2-ден 9-ға дейін аспаптар пайдаланылады.
Симфониялық оркестр - ішекті, ысқышты, үрлемелі, ұрмалы аспаптарда музыкалық шығармаларды бірігіп орындайтын музыканттардың үлкен тобы.
Қапан Мусин
Симфониялық оркестрге арналған үш симфония және атақты “Жайлауда ” атты симфониялық поэмасын, “Халық бақыты үшін” “Мереке” поэмаларын жазды. Ол – тұңғыш симфониялық ірі шығарма жазған ұлттық композитор

Сыдық Мұхамеджанов
“Шаттық Отаны” (симфониялық поэма)“Қазақ увертюрасы”, “Мерекелік увертюра”, “Дархан дала” атты симфониялық күй, “Дауыл”, “Бейбітшілікті қорғайық” атты төртінші симфонияларын жазды.
Бақытжан Байқадамов
1950 ж “Жарқын жастық” симфониялық поэмасын жазды
Ғазиза Жұбанова - музыка жанрының барлық салаларында көпеген шығармалар жазған дарынды қазақ композиторы, Қазақстанның халық артисі. Ол – «Ақсақ құлан», «Мерекелік күй» атты симфониялық поэмалардың және халыққа танымал болған басқа да ән , романс , кантата, хорлардың авторы. Ол көптеген спектакльдермен кинофильмдерге музыка жазған.
ЕркеғалиРахмадиев“Толғау ”, “Қазақстан” атты симфониялық поэмалары, “Құдаша”, “Дайрабай” сияқты симфониялық күйлері алтын қорға қосылған аса құнды туындыларға айналды.

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыка сауаттылығы:

Нүктелі нотаМузыкада дыбыстардың ұзақтығы әртүрлі болады. Бірі созылып, ұзақ айтылса, бірі қысқа айтылады. Дыбыстардың соқылуының әртүрлі болып келуін ноталардың ұзақтығы деймізМузыкада ноталардың қасына нүкте қойылады. Мұндай ноталар-нүктелі нота деп аталады.

Оқушылар ұзақтығын жаттығу арқылы үйренеді.


Музыкалық сауаттанады.

Ән жаттау: И.Нүсіпбаев

Қазақстан әні


Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Аққу жүзген көлінде,

Қыран ұшқан көгінде.

Елік еміп бұлағын,

Арқар ойнап өрінде,

Төрт түлігі жайылған,

Құтты қоныс жерінде.

Қайырмасы:


Оқушылар орындайды.

Қазақстан елім-ай,

Қазақстан жерім-ай

Сәруар таңда шаттанып,

Шырқалатын әнім-ай!

Қазақстан нұр таңым,

Қазақстан гүл бағым.

Бабаларға бас иген ,

Қасиетті ұраным.

Жаңа ән үйренеді.

Музыка тыңдау: Л.В.Бетховен №3 симфония.

Мұғалім музыка жібереді. Шығу тарихын,мазмұнын айтады.


Оқушылар тыңдайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

Симфония дегеніміз не ?
Симфония атасы кім, қанша симфония жазды ?
Симфониялық оркестрдегі аспап түрлері ?
Қандай классик композитор есіңде қалды ?
1. Мазмұны әртүрлі бірнеше бөлімді аспапты шығарма.

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу,жаңа материалды қорытын-айды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Симфониялық оркестрі туралы.

И.Нүсіпбаев Қазақстан әні


Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Симфониялық оркестрдегі ішекті –ыспалы аспаптар.

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Аспаптық музыка жайлы түсініктерін ашу. Әртүрлі музыкалық аспаптардың тембрін ажырата білуге үйрету.


Б)Коммуникативтік

Балаларды әсемдікті сезінуге, классикалық музыканы танып – білуге,оны құрметтеуге баулу


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Музыкалық шығармалардың мазмұнын эмоциялық сезінугетәрбиелеу, көркемдік талғамын дамыту.

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Саз теориясы

Пайдаланылған көрнекілігі:

Аспаптар суреттері.


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

Арнайы дауыс жаттықтыруға шығарылған ән .Әні мен сөзін жазған Ә.У.Кулмурзина.(Кимылмен орындау)

1.Айман алды сыпырғы ,

Домбыра қылып тартуға.

Айдар ағаш сындырды,

Дауылпазды қағуға.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Қ/сы.Аспаптарда ойна,

Ойнаудан бір тойма.

Барлық бала жинал,

Ән айтып бір тойла .

2.Тобылғыдан жонып – ап ,

Сыбызғымен сайрайық.

Ысқышпенен қобыз-ап,

Әйтеуір ұқсап бағайық.

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Симфониялық оркестрі туралы. И.Нүсіпбаев Қазақстан әні


Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Кәсіби музыкалық аспаптарға симфониялық (опералық), үрлеп ойнайтын және эстрадалық оркестрлер құрамына енетін аспаптар жатады.. Осы кездегі симфониялық оркестрде қолданып жүрген скрипка, флейта, гобой, кларнет, литавра, арфа, фортепьяно, т.б. ертеден келе жатқан аспаптар қатарына жатады. Бұл аспаптарды жетілдіру жұмысы 15 ғ-дан басталды, ал 18 ғ-да кеңінен қолға алынды. 16 – 18 ғ-лардағы брешан және кремон шеберлері (Гаспаро да Сало, Н.Амати, А.Страдивари, Дж.Гварнери) жасаған скрипкалар өте жоғары бағаланды.

Симифониялық оркестрдегі ішекті ыспалы (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас т.б.) және шертпелі (арфа, лютня, гитара, балалайка, жетіген, дутар, рубаб, чанг, домбыра) Скрипканың өзіндік халықтық тарихы бар. Бұл аспаптың арғы тегі арабтардың ребаб аспабы мен француздардың фиделі, немістердің ротасы.Скрипканың бұрынғы формасы XVI ғасырда жасала бастады. Осы ғасыр мен XVII ғасырдың басында белгілі Аматилер отбасы скрипка жасау ісімен шұғылданды. Олардың аспаптары өзіндік өзгеше формасымен және жақсы сапасымен үнемі ерекшеленді. Осы скрипка өндірісі-ақ Италия елінің абыройын біраз аспандатып тастады. Сол замандағы Страдивари мен Гварнери атты шеберлердің скрипкасы өте өтімді болды.

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Ән орындау:

Диез,бемоль,бекар.

Негізгі дыбыстарды жарты тон жоғарылату немесе төмендету белгілерін музыкада қозғаушы белгілер немесе альтерация дейді. Диез-музыка дыбысының жарты тон жоғарылауы

Бемоль-. музыка дыбысының жарты тон төмендеуі

Бекар-нотаны таза ойнау.


Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыӘн жаттау: музыкасын жаз:Л.Қарашева

Сөзін жазған:Қ.Бұғыбаева


Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Жаңа жыл әні

Жаңа жылдың жас ұланы

Біз шыршыны қарсы алған

Тамашаға асығады

Қала дала ән салған


Оқушылар орындайды.

О,Жаңа жыл кел төріме

Күттік қанша сені біз

Қуаныштың желкеніңде

Тербеледі еліміз


Алтын арай ақ таң атты

Тауын сүйіп

даланың

Қар қызымен ақ қанатты

Биле бірге,Жаңа жыл

Жаңа ән үйренеді.

Музыка тыңдау:

Скрипка,флейта,дауысын тыңдату

Мұғалім музыка жібереді.

Оқушылар тыңдайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

Қандай ішекті ыспалы аспаптарды білесіңдер?

Симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің аспаптарын салыстыру.

Әр оқушы екі түрлі оркестрдің аспаптарының ұқсастығы,айырмашылығы жөнінде өз ойларын айтады.

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу жаңа материалды қорытын-

дылайды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Оқу, әңгімелеу Нота-ды альтерация белгі-мен орындау

Әннің жалғасын жаттау.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.

Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Симфониялық оркестрдегі үрмелі ағаш аспаптар.

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Симфоииялык оркестрдің суйемелдеуімен орындалған шығарма-
ларды тыңдай білуге баулу.


Б)Коммуникативтік

Ғасырлар бойы мұра болып келе жатқан халык музыкасын қа-
дірлеуге үйрету


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Музыкалық сауатын, танымын ашу. Алуан түрлі тақырыптағы
музыкалык шығармаларды тыңдап, талдай білу дағдысын дамыту. Әсем-
дікке, сұлулыққа. жан сүлулығына тәрбиелеу.

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Музыка әдебиеті.

Пайдаланылған көрнекілігі:

Үнтаспа, аспаптар туралы слайд


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Ноталарды альтерация белгілерімен орындау Қазақстан әні толығымен бірге,жеке орындалады.

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады уі.

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Үрмелі ағаш аспаптар.Симфониялық оркестрге кіретін музыкалық аспаптардың атын есіңе түсір.1.Үрлемелі ағаш аспап.2.Ішекті аспаптардың ішіндегі төмен дауысты үлкен аспап.3.Әдемі қоңыр дауысты үрлемелі ағаш аспап.4.Жіңішке әдемі дауысты үрлемелі ағаш аспап.5.Ысқышпен ойналатын төрт ішекті, жіңішке дауысты аспап.6.Үрлемелі мыс аспап.7.Ұрып ойнайтын аспаптардың бірі. Кларнет – көп тілді үрмелі музыкалық аспап. Ол ағаштан жасалады. Саксофон

Дыбыс шығару ерекшеліктеріне қарай музыкалық аспаптар негізінен үрлемелі (флейта, кларнет, саксофон, гобой, труба, валторна, сурнай, лимба, шоор, қурай, сыбызғы, т.б.);; соқпалы (барабан, литавра, ксилофон, челеста, нагора, дойра, дауылпаз, дабыл), т.б. болып бірнеше топқа бөлінеді. Қазіргі заманда қолданылатын ‘‘электрлі музыкалық аспаптар’’ тобы бар.


Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыка сауаттылығы: Симфония, сонатаСимфония - симфониялық оркестрге арналған. (кейде халық оркестріне арналады) үлкен, дамыған шығарма. Симфония үш-төрт бөлімді болады

Соната — итальян тілІнде дыбыстау деген сөз. Соната бір аспапқа жазылады: фортепианоға, скрипкаға, виолончельге т.т.

Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыӘн орындау: Ш.Сариев «Солдат болам мен ертең»

Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді

Гүлдей жайнап,

Күндей жайнап

Мен ержетіп толамын

Әжем айтқан ,

Дәу жігіт боп

Ағалардай боламын

1,2,3. Бойға жинап күш

Шынығамыз таңертең

Оқушы орындайды.

Оқушылар орындайды.

Ағалардай отанға

Солдат болам мен ертең

Мөлдір таңым,

Мөлдір жаным,

Мен ержетіп толамын

Атам айтқан ,

Дәу жігіт боп,

Ағалардай боламын.

Жаңа ән үйренеді.

Музыка тыңдау: М.Равельдің «Балеро» шығармасы.

Мұғалім музыка жібереді.Шығу тарихын,мазмұнын айтады.

Оқушылар тыңдайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

«Симфониялық оркестр» сөзіне

құрылған сөзжұмбақ шешу.

Сабақ тақырыбының мазмұнын

ашатын сұрақтардың жауаптарын дұрыс

тапса, көлденеңнен

«Симфониялық оркестр» сөзі шығады.


Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу құзыреттілігі шыңдалады, жаңа материалды қорытындылайды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Ш.Сариев «Солдат болам мен ертең» жаттау.

Аспаптар жөнінде түсінік.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.

Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Жезді аспаптар қашан пайда болды ?

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Симфониялық оркестрге арналған шығармалар туралы әңгімелеу,

симфониялық оркестрге арналған шығармалар жазған композиторлар

туралы түсінік беру.


Б)Коммуникативтік

Симфониялық оркестрге арналған шығармалар тыңдату арқылы музыканы түсініп қабылдай білуге, музыканы сүйе білуге тәрбиелеу.


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Оқушылардың шығарманың дыбыстық құрамын, ырғақтық, тембрлік ерекшеліктерін және дыбыстық ауқымын, формалық стилін анықтауға үйрете отырып, мелодиялық есту қабілетін жетілдіру

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:


Пайдаланылған көрнекілігі:

Үнтаспа, аспап түрлері


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Ш.Сариев «Солдат болам мен ертең» жаттау. Аспаптар жөнінде түсінік.

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Саксофон

Дыбыс шығару ерекшеліктеріне қарай музыкалық аспаптар негізінен үрлемелі (флейта, кларнет, саксофон, гобой, труба, валторна, сурнай, лимба, шоор, қурай, сыбызғы, т.б.); шекті ысқылы (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас, гиджак, икили, қылқобыз, т.б.) және шертпелі (арфа, лютня, гитара, балалайка, жетіген, дутар, рубаб, чанг, домбыра); соқпалы (барабан, литавра, ксилофон, челеста, нагора, дойра, дауылпаз, дабыл), т.б. болып бірнеше топқа бөлінеді. Қазіргі заманда қолданылатын ‘‘электрлі музыкалық аспаптар’’ тобы бар. Құрамына қарай оркестр: симфониялық (ішекті ысқылы, ағаш және мыстан жасалған үрмелі аспаптар, соқпалы аспаптар, т.б.), ысқышты (тек қана ысқышты аспаптар), үрмелі (үрлеп ойнайтын және соқпалы аспаптар), бэнд (тек қана мыстан жасалған аспаптар), халықтық музыка аспаптар, камерон, джаз, т.б. түрлерге бөлінеді. Труба – жоғары регистрлі үрлемелі музыкалық аспап. Трубаны ертеде дабылшы ретінде аңшылықта, жаугершілікте, салтанатты жиын-тойларда пайдаланған.

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыка сауаттылығы: Оркестр түрлеріҰлт аспаптар, камералық,симфониялық,вокалды-инструменталды.үрмелі аспаптар оркестрі т.б.

Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыМузыка тыңдау: А.Хачатурян «Спартак»

Балетінен «Қылышпен би»

Мұғалім музыка жібереді. Шығу тарихын,мазмұнын айтады.

Оқушылар тыңдайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

Симфониялық оркестрге арналған шығармалар тақырыбына «Әуенді тап» ойыны бойынша түрлі аспаптардың дауысын айыру мақсатында шығармадан үзінділер тыңдату арқылы ойынның шартына сәйкес шығарма атауын, қандай аспаптардың үнін естігендерін, шығармалардың авторлары туралы не білетіндіктерін әңгімелейді

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу құзыреттілігі шыңдалады, жаңа материалды қорытынд-айды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Қазақстандағы оркестрлер. Оркестр түрлерінің суреттерін алып келу.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Ұрмалы аспаптар тобы

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Симфониялық оркемьрдегі ұрмалы аспаптар туралы түсінік беру.


Б)Коммуникативтік

Оқушыларды әлемдік музыка өнерімен таныстыру. Музыкалық сауаттылығын кеңейту.


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Ән айту,музыка тыңдау дағдыларын қалыптастыру. Өнер жолында тәрбиелеу.

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Әдебиеттік оқу,бейнелеу.

Пайдаланылған көрнекілігі:

Жаңа жыл әуендері аспап түрлері.


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Қазақстандағы оркестрлер.Оркестр түрлерінің суреттерін алып келу.

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Қазіргі оркестрлерді ұрмалы аспаптарсыз елестету мүмкін емес. Литавра,барабан ,колокольчик,тарелка,там-там,бубен т.б. Барабаннан үн шығару үшін басына киіз байланған таяқшаларды пайдаланады. Ұрмалы аспаптарды оркестрдің дыбыс бояуын күшейту үшін пайдаланады. Азия,африка,Америка халықтарында ұрмалы аспаптардың көне түрлері кездеседі. Ерте кезде ұрмалы аспаптарды аңшылыққа, әскери жорыққа,немесе жын-шайтандарды үркіту үшін пайдаланған.

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыкалық сауаттылық: Дуэт, трио, квартет,

Дуэт-музыканы немесе әнді екі адамның қосылып орындауы

Трио-музыканы немесе әнді үш адамның қосылып орындауы.

Квартет -музыканы немесе әнді төрт адамның қосылып орындауы.

Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыӘн жаттау:

Ақша қар әніЖұбанов Т.Абдрахманов.

Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Қыстүгіні таңертең

Ерте оянып жас бала.

Қар деп сыртқа қарайды,

Көңіл бөлмей басқаға.

Әлдейлесін шат өмір,

Алсын бізді алдына.

Жаңбыр түгіл,жаз түгіл.

Ардақтаймыз қарды да.

Асыр салып ойнаймыз,

Ақша қарда жалықпай,


Сырғанайды шаңғымыз,

Судағы желқайықтай.

Салқын ауа сары аяз,

Бойға кеулеп енеді.

Қар да керек қадірлі ,

Шынықтырар денені.

Жылтылдайды күмістей

Таңертеңгі ақша қар.

Қалың болса қар қанша,

Гүлдер сонда бақшалар.


Музыка тыңдау: Африка халық музыкасы.Мұғалім музыка жібереді. Шығу тарихын,мазмұнын айтады.

Оқушылар тыңдайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

Ұрмалы аспаптар түрлері.

Ұрмалы аспаптар неден жасалады?

Жалпы қай халықтың ұрмалы аспаптар көбіне қолданылады.

Оркестрде ұрмалы аспаптар қандай рөл атқарады.

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу құзыреттілігі шыңдалады, жаңа материалды қорытындылай-ды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Ақша қар әні Жұбанов Т.Абдрахманов Ұрмалы аспаптар туралы оқу.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Арфа аспабы қайдан келді ?

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Оқушыларды арфа аспабының шығу,даму жолдарымен таныстыру.Б)Коммуникативтік

Оқушылардың музыкалық ойлау ,музыкалық сезіну жалып музыкалық сауатын одан әрі дамыту.В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Өскелең ұрпақты өз ұлты музыкасы мәдениеті нәтижесінде тәрбиелеу.

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Музыка әдебиеті,бейнелеу.

Пайдаланылған көрнекілігі:

Үнтаспа, Арфа түрлері т.б.


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Ақша қар әні Жұбанов Т.Абдрахманов Ұрмалы аспаптар туралы оқу.

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады бөлісе білуі.

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Айдана Қарашева - П.И.Чайковский атындағы Мәскеу консерваториясының үшінші курс студенті. Бүгінгі таңда ол Алматыдан шыққан арфа аспабында ойнайтын жалғыз орындаушы. Арфа аспабы Ирландия елінің ұлттық символы саналады. Бұрындары осы елдерде арфашылар өте сыйлы адамдар саналған. Олардың әлеуметтік дәрежелері де қара халықтан не басқа да өнер иелерінен жоғары болған. Соғыс басталған тұста арфашылар шайқасқа қатысатын ерлердің рухын көтеру мақсатында арфа аспабында ойнаған. Құнды арфалардың бетінде өзгеше асыл тастары мен қымбат бұйымдары болған. Тіпті кейбірі оны алтын жалатып та жасаған.Арфаның ең көне түрі ежелгі Мысырдан табылған.Ерте заманда аңшы садақтың кергісін тартқан кезде дыбыс естілген.Содан бір шекті арфа пайда болған.

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыка сауат-тылығы:

Солист, капелла

А капелла - сүйемелсіз айтылатын хор.

Солист – аспапта шығарманы немесе жеке ән орындаушыны айтады.

Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыӘн жаттау:

Жаңа жыл әні жаттау.

Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

(Мұғалім өз қалауымен жаңа жыл әндеріне үйретеді.)


Оқушы орындайды.

Жаңа ән үйренеді.

Жаңа сабақты бекіту

Симфониялық оркестр құрамындағы ең көне аспап қалай аталады?

Арфа аспабы қалай пайда болған?

Қазақстандағы алғашқы арфа ойнаушы кім?

Арфаның бетін немен әшекейлеген?

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы бойында проблеманы шешу құзыреттілігі шыңдалады, жаңа материалды қорытындылай-ды

Қорытынды


Оқытушы сөзіне назар аударады.

Бүгінгі тақырыпқа сай өлең жолдарымен қорытындылан-ғанын оқушы түсінеді .

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Жаңа жыл әні жаттау Арфа туралы түсінік.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

4 а.ә.б.в

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Еуропа музыкасының шыңы симфониялық оркестр

Сабақтың тақырыбы:

Оркестрге үн берген аспап

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Пән бойынша білім –білік дағдыларын қалыптастыру.Музыкалық сауаттылық арқылы шығармашылық қабілеттілігін дамыту.


Б)Коммуникативтік

Музыканы тыңдау және талдау барысында өз ойын жүйелі жеткізуге үйрету. Ән айту,музыка тыңлау ережелерін сақтауға баулу.


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Жан – жақты білімді өткір ұрпақтәрбиедеу.


Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық коммуникативті технология мүмкіндіктерін пайдалану

Әдістер:

сұрақ- жауап, топпен жұмыс,бірін-бірі бағалау

Пәнаралық байланыс:

Әдебиет .Музыка тарихы

Пайдаланылған көрнекілігі:

Фортепиано Рояль суреттері.


Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу;

а) до-ре-ми-фа-соль -соль ля-ля-соль

Сә-ле-мет-сін -дер- ме ба-ла-лар


2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

C-dur» гаммасы .Стакатто,лигатто .

Аспаппен жетектейді.

1.Оқытушымен амандасу;

Фа-фа-ми-ми-ре-ре-до

Сә-ле-мет-сіз-бе-е-е


2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

Жаңа жыл әні жаттау

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Ішегі бар алғашқы пернелі  музыкалық аспап – клавикорд. Ол XV ғасырда Италия жерінде пайда болды. Пернелі аспаптардың тағы бір түрі – спинет. Спинет XV, XVI және XVII ғасырлары бүгінгі фортепианоның қызметін атқарған.Орган – пианино секілді дыбысы клавиша арқылы шығатын үлкен үрмелі музыкалық аспап. Ол өзі жалғыз тұтас оркестрді алмастыра алады

Рояль (фр. royal — корольдық) — ішекті соқпалы-пернелі музыкалық аспап, фортепьяноның бір түрі. Рояль алғашқы нұсқасы пианофортені (фортепьяно) италиялық Б.Кристофори жасаған (1709-11). Ресейде ол рояль деп аталған. Рояль үшбұрышты, көлемі ұзынша, ені жалпақ, үш аяқты болып келеді. Тұрқының ішінде резонанс беретін декасы және керілген жуанды-жіңішкелі сым ішектері болады. Дыбыс диапазоны 7 не 7 1/4 октава. Рояль концерттерде көп қолданылады. Дыбысы қатты және анық естілу үшін рояльдің үстіндегі қақпағы ашық қойылады. Рояльдің ұзындығы әртүрлі (мысалы, миньон 1,1-1,5 м; бөлмелік 1,6-1,8 м; концерттік 3 м.). Қазақ даласына ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастап тарады. XVIII ғасырдың бас кезінде фортепианоның жарыққа шыға бастауы Еуропа мәдениеті тарихындағы үлкен жаңалықтардың бірі болды. Бұл аспап бүкіл батыс өркениетінің музыкалық мәдениетін өзгертіп, оның бағытын жаңа арнаға бұрып жіберді.

Пернелі  музыкалық аспаптар Орта ғасырдан бері бар еді. Солардың бірі - орган. Орган – үрмелі пернелі музыкалық аспап (оның ішегі болмағанымен, көптеген үрмелі түтіктері бар). Бірақ ол фортепианоның тікелей туысы болып саналмайды.

1709 жылы Бартоломео Кристофори есімді италиялық музыкант алғашқы фортепиано аспабын ойлап тапты. Германиядағы музыка пәнінің мұғалімі Кристофор Готлиб Шретер (1717 жылы) мен француздық Жан Мариус (1716 жылы) жасап шықты.

 

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Музыка сауаты: Оратория, хор, баллада,


Хормен ән салу – музыка өнерінің маңызды бір саласы. Ол басқа да өнер тәрізді адамның жан толқынысын, көңіл-күйін, эмоциональді-психологиялық қалыпының (кейпінің) сан қилы нақыш-қырларын жеткізе отырып, хор әншілерінің музыкалық-эстетикалық мәдениетін қалыптастыру тәлім-тәрбиелік қызмет атқарады. Оратория - кантата сияқты, одан айта қалғандай айырмасы шамалы, концерттік орындауға арналған ән, хор, оркестр, сөзі бар үлкен шығарма

Баллада – жыраудың әңгімесі немесе жыраудың айтатын жыры

Терминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыТерминді жаттайды.

Сөз қорына жаңа сөз қосыладыӘн жаттау:


Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Үйренген барлық әндерді қайталайды.


Оқушы орындайды.


Музыка тыңдау:

Нағым Меңдіғалиев. «Домбыра туралы аңыз»

Мұғалім музыка жібереді.Шығу тарихын,мазмұнын айтады.

Оқушылар тыңдайды.талқылайды.

.Музыкалық түсінігі шыңдалады.

Жаңа сабақты бекіту

Алғашқы пернелі аспап.

Фортепиано аспабының атауы қандай мағына береді ?

Пианиноны алғаш ойлап тапқандар кімдер?

Қазақ даласына қай уақытта келді?

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы жаңа материалды қорытындылай

-ды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Музыка сауаттылығы жаттау. Үйренген әндер, шығармалар , аспаптар туралы мәліметтер жинау. Қосымша әндер жаттап келу.

Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Музыка

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Опералы? театр тарихы

Автор: ??рлысов Раймбек Бейбіт?лы

Дата: 17.01.2016

Номер свидетельства: 278283

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства