kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока на тему "Эстрадалы? - симфониялы? оркестрі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

??зыретілікке жеткізетін саба?ты? ма?сат-міндеттері:

А) А?паратты? :Окушыларды? танымын ашу. ?азіргі музыканы? ерекшелігін тусінуге ?йрету

Б)Коммуникативтік :Шы?армашылы?ын ашу. Есту, есте сактау ?абілетін дамыту.

В) Проблеманы шешу ??зыреттілігі:  ?азіргі музыка?а деген с?йіспеншіліктерін арттыру.
Елжандылыкка, Отанды с?юге, ту?ан жерді? таби?атын аялау?а т?рбиелеу

Т?рі: жа?а материалды т?сіндіру

?олданылатын педагогикалы? технологиялар: А?паратты?-коммуникативтік  технология

?дістер: Музыка ты?дау, ?н айту, тапсырмалар, с?ра?- жауап.ойын т?рлері.

П?наралы? байланыс: Саз теориясы

Пайдаланыл?ан к?рнекілігі: Эстрадалы? симфония  оркестрі суреті.

Саба?ты? барысы

О?ытушыны? ?ызметі

О?ушыны? ?ызметі

К?тілетін н?тиже

І. ?йымдастыру кезе?і

1.О?ушылармен амандасу:(Баянмен орындайды)

?лкендерге біз,

Кішілерге сіз.

??рметпенен бас иіп,

С?лем бердік біз.

2.О?ушыларды т?гелдеу:

Саба?та жо? о?ушыларды аны?тау;

3.Дауыс жатты?тыру:                 

Аспаптар ?ні. Арнайы дауыс жатты?тыру?а  шы?арыл?ан ?н.?ні мен с?зін жаз?ан ?.У.Кулмурзина.(Кимылмен орындау)

1.Айман алды сыпыр?ы,

Домбыра  ?ылып тарту?а.

Айдар а?аш сындырды,

Дауылпазды ?а?у?а.

1.О?ытушымен амандасу:( ауызша айтады)

?лкендерге біз,

Кішілерге сіз.

??рметпенен бас иіп,

С?лем бердік біз.

2.Кезекші о?ушыны? есеп беруі;

3. ?осылып орындайды.:

?/сы.Аспаптарда ойна,

Ойнаудан бір тойма.

Барлы? бала жинал,

?н айтып бір тойла.

2.Тобыл?ыдан жонып – ап,

Сыбыз?ымен сайрайы?.

Ыс?ышпенен ?обыз-ап,

?йтеуір ??сап ба?айы?.

О?ушы  бар зейінімен саба??а к??іл аударуы.

О?ушылар саба? бастау?а  дайын

ІІ. ?й тапсырмасы.

«Мені? ту?ан жерім» та?-на  ??г-е  ж-у

О?ушы  ?й тапсырмасын жеткізе білуге ба?ытталады.

ІІ. Жа?а материалды игеру кезе?і

 ?аза?стан музыканттары музыка ?лемі мойында?ан жо?ары к?сіп?ой ж?не ?лкен шы?армашылы? м?мкіндіктерге ие. Республикамызды? жетекші музыкалы? ?жымдарыны? ішінде Алматы ?аласыны? эстрадалы?-симфониялы? оркестрі ерекше орын алады.1956 жылы ?аза? ССР-і Радио ж?не теледидар мемлекеттік комитеті жанынан ??рыл?ан эстрадалы?-симфониялы? оркестрі к?п жылдар бойы студиялы? оркестр ?ызметін ат?ара ж?ріп, радио ж?не телеэфирде ?аза?стан ж?не б?рын?ы ода?  композиторларыны? шы?армаларын таратуда ?лкен е?бек етті.70-80 жылдары эстрадалы?-симфониялы?  оркестр ?аза?стан Композиторлар ода?ы ?йымдастыр?ан ?аза?стан композиторларыны? ?азіргі заман музыкасы фестиваліне белсене ?атысып, республиканы? жетекші ?ншілерімен бірге б?кіл елді аралап шы?ты. Оркестр концерттері завод-фабрикаларды? цехтарында, колхоз-совхоздарды? дала ?остарында да ?тті.Осы жылдары оркестр б?кілода?ты? эстрадалы? ?н ж?не музыка фестивальдеріне ?атысып, ода?ты? эстрада ж?лдыздары Л.Лещенко, С.Ротару, В.Толкунова, В.Леонтьевтерді с?йемелдеп, ?лкен жетістіктерге жетті. Музыканттар ?жымыны? ал?аш?ы басшылары В. Каретинков, В. Лисица болды. Оркестрді ?за? жылдар бойы бас?ар?ан А. Гурянов ж?не композитор Ке?ес Д?йсекеев оркестрді? орындаушылы? шеберлігін жа?а биіктерге к?терді.1996 жылы экономикалы? ?иыншылы?тар?а байланысты Мемлекеттік радио ж?не теледидар комитетіні? басшылы?ы оркестрді тарту?а м?жб?р болды. Оркестрді? к?птеген м?шелері елімізді? ж?не ТМД республикаларыны? музыкалы? ?жымдарына ауысты. Тек ?ана т?рт жылдан кейін Алматы ?аласы ?кіміні? ?йыт?ы болуымен оркестр Алматы ?аласыны? муниципалды? эстрадалы?-симфониялы? оркестрі болып ?айта ?алпына келтірілді. Б?гінгі к?ні оркестрде республикамызды? осы жанрда?ы е? ?здік музыканттары шо?ырлан?ан. Олар- т?жірибелі орындаушылар мен талантты жастар. ?жым ?здіктері –  В. Баннов, Э. Саршаев, К. Добровольский, К. Ашимов, Ю. Юрко, В. Насибуллин, Т. Зарипов, К. Логиновтар к?птеген халы?аралы? джаз фестивальдері мен конкурстарыны? лауреаттары.Н?рлан Байк?зовты? бас?аруында?ы оркестрде 45 адам бар, толы? Бик-Бенд ж?не ішекті аспаптарда орындаушылар. Оркестр репертуары ?аза?стан композиторларыны? ж?не д?ниеж?зілік классикалы? музыкадан ??рыл?ан. Репертуарды? баюы оркестрді? шы?армашылы? жетістіктермен бірге ж?реді. Оркестрмен республикамызды? жетекші ?ншілер мен аспаптарда орындаушылар жа?сы ?арым-?атынас жасайды. ?здік музыканттар шо?ырлан?ан оркестрді? тынысы бір ритмде- уа?ыт ритмінде со?ады.  О?ушылар жа?а саба?ты ?абылдайды, ?абылда?ан а?паратты тал?ылап, талдайды, а?парат негізінде білімін ж?иелейді, жина?тайды, одан ?орытынды шы?ара алады.

?н  жаттау:

Ана туралы жыр

?нін жаз?ан: Ш?мші ?алдая?ов

С?зін жаз?ан: ?афу ?айырбеков

М??алім домбырамен айтып к?рсетеді.

Ш?мші ?алдая?ов консерваторияда о?ып ж?рген кезінде ауылынан анасы ?мірден озыпты деген суы? хабар жетеді. ?аралы хабарды естіген бойда ол о?уын тастап, ауылына асы?ады. Анасыны? мезгілсіз ?азасы оны? жанына ?атты батады. К?зі тірі жандарды? арасынан анасын іздеп, жаны жабыр?айды. Келмеске кеткен аяулы анасына деген бар жылулы?ы мен са?ынышын жеткізу ма?сатымен ол ?н жазады. ?лемні? жары?ын,
Сыйлады? сен ма?ан.
Даланы? ?р г?лін,
Жинады? сен ма?ан.
Сен берген ??старды?,
?анатын сам?а?ан.
Балалы? ??штарым,
?зі?е арна?ан

?лдилеп аялап,
?сірген жемісі?.
Самал жел, сая ба?,
??ша?ы? мен ?шін.
Есейіп кетсем де
Мен са?ан с?бимін
К??ілі?ді к?ктемдей,
К?зі?нен танимын

Жа?а ?н ?йрену.

Музыка ты?дау:

Эстрадалы? симфониялы? музыка ты?дау.

?лтты? ?нер туралы ??ымы ке?ейіп,музыка ты?дайды.

Музыка жанрларына ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Жа?а саба?ты бекіту

Та?ырып?а байланысты  «Суреттерде с?йлейді»  та?ырыбында ойын ар?ылы бекіту.

Т?сіндірілген та?ырып бойынша жауабын ойша іздейді, жауап береді.

?ойыл?ан с?ра??а жауап беру ар?ылы о?ушы жа?а материалды ?орытындылай-ды

Ба?алау

О?ушылар ж?мысына жалпы сипаттама беру; Та?ырыпты ?ор?ауда?ы жетістіктеріне ба?а беру;  Кемшіліктерді ашу, оларды? алдын алу жолдарын к?рсету

Саба?ты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді ?абылдайды.  Ба?а ал?ан о?ушы  к?нделіктеріне ба?аларын ?ой?ызады.

?й тапсырмасы

Ана туралы жыр ?нін жаз?ан: Ш?мші ?алдая?ов С?зін жаз?ан: ?афу ?айырбеков жаттау.

?й тапсырмасын к?нделіктеріне жазып алады, оны орындауды т?сінеді. О?ытушымен ?оштасады

О?ушылар ?здігінен ?йге берілген тапсырманы орындай алады.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока на тему "Эстрадалы? - симфониялы? оркестрі"»

Бекітемін:


Пәні :

Музыка

Сыныбы:

3

Уақыты:


Тоқсанның тақырыбы:

Бүгінгі заман музыкасы 10

Сабақтың тақырыбы:

Эстрадалық симфониялық музыка

Құзыретілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) Ақпараттық

Окушылардың танымын ашу. Қазіргі музыканың ерекшелігін тусінуге үйрету


Б)Коммуникативтік

Шығармашылығын ашу. Есту, есте сактау қабілетін дамыту.


В) Проблеманы шешу құзыреттілігі

Қазіргі музыкаға деген сүйіспеншіліктерін арттыру.
Елжандылыкка, Отанды сүюге, туған жердің табиғатын аялауға тәрбиелеу

Түрі:

жаңа материалды түсіндіру

Қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ақпараттық-коммуникативтік технология

Әдістер:

Музыка тыңдау, ән айту, тапсырмалар, сұрақ- жауап.ойын түрлері.

Пәнаралық байланыс:

Саз теориясы

Пайдаланылған көрнекілігі:

Эстрадалық симфония оркестрі суреті.

Сабақтың барысы

Оқытушының қызметі

Оқушының қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру кезеңі

1.Оқушылармен амандасу:(Баянмен орындайды)

Үлкендерге біз,

Кішілерге сіз.

Құрметпенен бас иіп ,

Сәлем бердік біз.

2.Оқушыларды түгелдеу:

Сабақта жоқ оқушыларды анықтау;

3.Дауыс жаттықтыру:

Аспаптар әні . Арнайы дауыс жаттықтыруға шығарылған ән .Әні мен сөзін жазған Ә.У.Кулмурзина.(Кимылмен орындау)

1.Айман алды сыпырғы ,

Домбыра қылып тартуға.

Айдар ағаш сындырды,

Дауылпазды қағуға.

1.Оқытушымен амандасу:( ауызша айтады)

Үлкендерге біз,

Кішілерге сіз.

Құрметпенен бас иіп ,

Сәлем бердік біз.

2.Кезекші оқушының есеп беруі;

3. Қосылып орындайды.:

Қ/сы.Аспаптарда ойна,

Ойнаудан бір тойма.

Барлық бала жинал,

Ән айтып бір тойла .

2.Тобылғыдан жонып – ап ,

Сыбызғымен сайрайық.

Ысқышпенен қобыз-ап,

Әйтеуір ұқсап бағайық.

Оқушы бар зейінімен сабаққа көңіл аударуы.

Оқушылар сабақ бастауға дайын

ІІ. Үй тапсырмасы.

«Менің туған жерім» тақ-на әңг-е ж-у

Оқушы үй тапсырмасын жеткізе білуге бағытталады.

ІІ. Жаңа материалды игеру кезеңі

Қазақстан музыканттары музыка әлемі мойындаған жоғары кәсіпқой және үлкен шығармашылық мүмкіндіктерге ие. Республикамыздың жетекші музыкалық ұжымдарының ішінде Алматы қаласының эстрадалық-симфониялық оркестрі ерекше орын алады.

1956 жылы Қазақ ССР-і Радио және теледидар мемлекеттік комитеті жанынан құрылған эстрадалық-симфониялық оркестрі көп жылдар бойы студиялық оркестр қызметін атқара жүріп, радио және телеэфирде Қазақстан және бұрынғы одақ  композиторларының шығармаларын таратуда үлкен еңбек етті.

70-80 жылдары эстрадалық-симфониялық  оркестр Қазақстан Композиторлар одағы ұйымдастырған Қазақстан композиторларының қазіргі заман музыкасы фестиваліне белсене қатысып, республиканың жетекші әншілерімен бірге бүкіл елді аралап шықты. Оркестр концерттері завод-фабрикалардың цехтарында, колхоз-совхоздардың дала қостарында да өтті.Осы жылдары оркестр бүкілодақтық эстрадалық ән және музыка фестивальдеріне қатысып, одақтық эстрада жұлдыздары Л.Лещенко, С.Ротару, В.Толкунова, В.Леонтьевтерді сүйемелдеп, үлкен жетістіктерге жетті. Музыканттар ұжымының алғашқы басшылары В. Каретинков, В. Лисица болды. Оркестрді ұзақ жылдар бойы басқарған А. Гурянов және композитор Кеңес Дүйсекеев оркестрдің орындаушылық шеберлігін жаңа биіктерге көтерді.1996 жылы экономикалық қиыншылықтарға байланысты Мемлекеттік радио және теледидар комитетінің басшылығы оркестрді тартуға мәжбүр болды. Оркестрдің көптеген мүшелері еліміздің және ТМД республикаларының музыкалық ұжымдарына ауысты. Тек қана төрт жылдан кейін Алматы қаласы Әкімінің ұйытқы болуымен оркестр Алматы қаласының муниципалдық эстрадалық-симфониялық оркестрі болып қайта қалпына келтірілді. Бүгінгі күні оркестрде республикамыздың осы жанрдағы ең үздік музыканттары шоғырланған. Олар- тәжірибелі орындаушылар мен талантты жастар. Ұжым үздіктері –  В. Баннов, Э. Саршаев, К. Добровольский, К. Ашимов, Ю. Юрко, В. Насибуллин, Т. Зарипов, К. Логиновтар көптеген халықаралық джаз фестивальдері мен конкурстарының лауреаттары.Нұрлан Байкөзовтың басқаруындағы оркестрде 45 адам бар, толық Бик-Бенд және ішекті аспаптарда орындаушылар. Оркестр репертуары Қазақстан композиторларының және дүниежүзілік классикалық музыкадан құрылған. Репертуардың баюы оркестрдің шығармашылық жетістіктермен бірге жүреді. Оркестрмен республикамыздың жетекші әншілер мен аспаптарда орындаушылар жақсы қарым-қатынас жасайды. Үздік музыканттар шоғырланған оркестрдің тынысы бір ритмде- уақыт ритмінде соға

Оқушылар жаңа сабақты қабылдайды, қабылдаған ақпаратты талқылап, талдайды, ақпарат негізінде білімін жүиелейді, жинақтайды, одан қорытынды шығара алады.

Ән жаттау:

Ана туралы жыр

Әнін жазған: Шәмші Қалдаяқов

Сөзін жазған: Ғафу Қайырбеков


Мұғалім домбырамен айтып көрсетеді .

Шәмші Қалдаяқов консерваторияда оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген суық хабар жетеді. Қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап, ауылына асығады. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қатты батады. Көзі тірі жандардың арасынан анасын іздеп, жаны жабырқайды. Келмеске кеткен аяулы анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатымен ол ән жазады. Әлемнің жарығын,
Сыйладың сен маған.
Даланың әр гүлін,
Жинадың сен маған.
Сен берген құстардың,
Қанатын самғаған.
Балалық құштарым,
Өзіңе арнаған

Әлдилеп аялап,
Өсірген жемісің.
Самал жел, сая бақ,
Құшағың мен үшін.
Есейіп кетсем де
Мен саған сәбимін
Көңіліңді көктемдей,
Көзіңнен танимын
Жаңа ән үйрену.

Музыка тыңдау:


Эстрадалық симфониялық музыка тыңдау .

Ұлттық өнер туралы ұғымы кеңейіп,музыка тыңдайды.

Музыка жанрларына қызығушылығын арттыру.

Жаңа сабақты бекіту

Тақырыпқа байланысты «Суреттерде сөйлейді» тақырыбында ойын арқылы бекіту .

Түсіндірілген тақырып бойынша жауабын ойша іздейді , жауап береді .

Қойылған сұраққа жауап беру арқылы оқушы жаңа материалды қорытындылай-ды

Бағалау

Оқушылар жұмысына жалпы сипаттама беру; Тақырыпты қорғаудағы жетістіктеріне баға беру; Кемшіліктерді ашу, олардың алдын алу жолдарын көрсету

Сабақты ойша зерделейді; Жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдайды. Баға алған оқушы күнделіктеріне бағаларын қойғызады.


Үй тапсырмасы

Ана туралы жыр Әнін жазған: Шәмші Қалдаяқов Сөзін жазған: Ғафу Қайырбеков жаттау .


Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады, оны орындауды түсінеді. Оқытушымен қоштасады


Оқушылар өздігінен үйге берілген тапсырманы орындай алады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Музыка

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Конспект урока на тему "Эстрадалы? - симфониялы? оркестрі"

Автор: Айсиева Айжан Сагитовна

Дата: 26.01.2016

Номер свидетельства: 283343

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства