kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ы?тималды?тар теориясы ж?не математикалы? статистика

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

М??алімі: Д?йсембаева Роза Ш?ріп?ызы
Сыныбы: 8«б»
Саба?ты?  та?ырыбы:  Ы?тималды?тар  теориясы  ж?не  математикалы?  статистика
Саба?ты? ма?саты: 
1.    Білімділігі: Ы?тималды?тар  теориясы  ж?не  математикалы?   статистика ??ымдарымен таныстыру.
2.    Дамытушылы?ы: О?ушыларды? білім ж?не білік да?дысын дамыту, ?з бетінше есеп шы?ару, іздену, шы?армашылы?пен е?бек ету ?абілеттерін дамыту.  
3.    Т?рбиелілігі: О?ушыларды шапша?ды??а, с?ра?тар?а на?ты жауап беруге, ал?ан білімдерін практикамен ?штастыру?а, ?з білімін к?рсете алатын ?асиеттерін ашу?а т?рбилеу.
Саба?ты?  мазм?ны:   І –ІІІ кезе?дік  тапсырмалар
Саба?ты? ?діс-т?сілі:  
 І-кезе?де – с?ра?-жауап
 ІІ-кезе?де- а) о?улы?пен ?з бетімен іздену ?дісі
                    ?) пікір-талас      
                    б) практикада бекіту
К?рнекілігі:   Ж?мыс д?птері, ашы? журнал, интерактивті та?та
Саба?ты? барысы:  
І  кезе?де -    а)  ?йымдастыру   
   б) ?й тапсырмасы
ІІ кезе?де -   а) о?ушыларды? ?з беттерімен ж?мысы
                       ?) ж?мысты? ж?ргізілуін тексеру
ІІІ кезе?де -  тапсырмаларды?     д?рыс орындалуын                                                                                                              
                        «ашы?   журнал?а» белгілетіп отыру
                        ?пайларын ?орыту; ?йге тапсырма беру.    

І кезе?:     
«К?ПІР» тапсырмалары 
(о?ушылар ?йде орындап, б?гінгі саба??а дайындалып келеді)    Тапсырманы орында:
1. Кездейсо? о?и?алар деп-белгілі бір жа?дайда орындалатын немесе орындалмайтын ??былыстарды атайды.  
2. А?и?ат о?и?а деп- міндетті т?рде орындалатын о?и?аны атайды.
3. М?мкін емес о?и?а деп- орындалмайтын о?и?аны атайды.
ІІ кезе?:           Жа?а та?ырып бойынша тапсырмалар     
Теориясы:
«БІЛУ»
(Кім? Не? Нені? ?ашан? ?андай? ?алай? Не істеді?)    Аны?та?дар: 
Сенбі к?ні поезды? кешігуі,  м?мкін о?и?а
 Тиынды бір рет ла?тыр?анда , елта?ба бетіні? т?суі, кездойсо? о?и?а
 ?ш рет ойын с?йегін ла?тыр?анда  19 ?пайды? болуы м?мкін емес. 
Б?л т?жырымдар ?андайда бір шарттар?а с?йкес кездейсо? о?и?аны? орындалу ы?тималды?ын а??артады.
Ы?тималды?тар теориясы дегеніміз-кездейсо? о?и?аларды? орындалуыны? за?дылы?ын зерттейтін математиканы? б?лімі.
«Математикалы? статистика» ?ылымы –  ба?ылау н?тижелерін ?ортындылайтын ?дістерді зерттейді.
?рбір о?и?аны? т?су саны  – о?и?аны? жиілігі деп аталады.
О?и?аны? орындалу жиілігіні? о?и?алар санына ?атынасы о?и?аны? ы?тималды?ы деп аталады.
Теориясы:
«Т?СІНУ»
(Неге?
Неліктен? Себебі? Не ?шін?)    Бос орын?а ?ажет с?зді жаз:
1.Неліктен кез келген о?и?аны? на?ты ы?тималды?ы бірм?нді сына? н?тижесін бере бермейді?
?йткені, о?и?а ы?тималды?ын  о?и?аны? обьективті шарттарыны ?арай емес, субьективті шарттарына байланысты айтады.
2.Не себепті  ба?ылау н?тижелерін ?абылдауды ы??айлы ету ж?не ?рі ?арай ??деу керек? 
 Ба?ылау н?тижелері ?те ?лкен бол?ан жа?дайда.
Теориясы:
«ТАЛДАУ»
    Аны?та?дар: 
Сенбі к?ні поезды? кешігуі,  м?мкін о?и?а
 Тиынды бір рет ла?тыр?анда , елта?ба бетіні? т?суі, кездойсо? о?и?а
 ?ш рет ойын с?йегін ла?тыр?анда  19 ?пайды? болуы м?мкін емес. 
Теориясы:
«ЖИНА?ТАУ»
(?орытынды шы?ар, аны?тама бер. Мазм?нды ж?йеле, кесте, сызба, т.б. т?рінде)    О?и?аны? ы?тималды?ын табы?дар:
«Цифрлар»        1        2        3        4        5        6      7    
«Т?су саны»        6        8        9        7        8        10       8    
 
 Ойын с?йегін 48 рет ла?тыр?анда, 5 цифрыны? т?су ы?тималды?ы    

Практикасы:
«?ОЛДАНУ»
(?арапайым тапсырмалар)     №321 есеп. «А?и?ат», «м?мкін», «м?мкін емес»  с?здерді ?олданып, ы?тималды сандарды келтір.                                                                                                             
Практикасы:
«БА?А БЕРУ»
(Сен ?алай ойлайсы?? Не істер еді??)    « Сен ?алай ойлайсы??»  
   Егер біреу: «А ж?не Б командаларыны? арасында?ы футбол 3:1 есебімен ая?талады» деп т?жырымдасын. Б?л тапсырманы? обьективті ма?ынасы бола ма ?
Б?л тапсырманы? обьективті ма?ынасы болмайды, ?йткені б?л бір ?ана адамны? т?жырымы.                                                                      
ІІІ кезе?:    Де?гейлік тапсырмаларды орындап, балл жинау
    І де?гей (5 балл)
Теориясы:
«БІЛУ»
(Кім? Не? ?ашан? ?андай? ?алай? Не істеді?)    1.  Міндетті т?рде орындалатын о?и?аны— а?и?ат о?и?а деп атайды.
2.  Берілген шарт бойынша орындалмайтын о?и?аны — м?мкін емес о?и?а   деп  атайды.
 3.  Белгілі бір жа?дайда орындалатын немесе орындалмайтын ??былыстарды — кездейсо? о?и?а деп атайды.
Практикасы:
«?ОЛДАНУ»
(?арапайым тапсырма)


    № 322 
Тіркелген уа?ыты    700    900    1100    1300    1500    1700    1900    2100    2300
Жолаушылар саны    18    17    19    20    21    17    46    16    8
?ай мезгілде жолаушылар саны е? к?п, е? аз?
Жауабы: 1900 е? к?п, 2300 е? аз.
    ІІ  де?гей:   (5 балл + 4 балл = 9 балл)
Теориясы:
«Т?СІНУ»
(Неліктен? Себебі? Не ?шін? Неге?)    Бос орын?а тиісті с?зді жаз.
Не  себепті «Математикалы? статистика» ?ылымы деп аталады?                                                                                                                                 Жауабы: ба?ылау н?тижелерін ?орытындылайтын ?дістерді зерттейтін бол?анды?тан.                                                                                                                                                                                                                
Теориясы:
«ТАЛДАУ»
    Ба?анды диаграмманы ?олданып, кесте ??растыр:

 

 


Практикасы:
«?ОЛДАНУ»
    № 324 есеп.
Жауабы: 6 ?рекет
    ІІІ  де?гей:   (5 балл + 4 балл + 3 балл = 12 балл)
Теориясы:
«ЖИНА?ТАУ»
    Фирманы? ал?аш?ы ?ш кварталда же?іл машиналарды сатуы келесі кестеде к?рсетілген :
Квартал
    Сатыл?ан машиналар саны
    І т?рдегі    ІІ т?рдегі    ІІІ т?рдегі
    І
    ІІ
    ІІІ       13
   11
    8        21
    28
    30       45
   47
   58
Барлы?ы ?анша машина сатыл?ан? Осы аралы?та    І  ж?не  ІІ    т?рдегі машиналар?а с?раныс ?андай?
Практикасы:
«БА?А БЕРУ»
(сен ?алай ойлайсы?? Не істер еді??)    №326 есеп.
1)     Жауабы: 8 топ                                                         
2)                                                                                                                                                   

 

Просмотр содержимого документа
«Ы?тималды?тар теориясы ж?не математикалы? статистика »

Мұғалімі: Дүйсембаева Роза Шәріпқызы

Сыныбы: 8«б»

Сабақтың тақырыбы: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Сабақтың мақсаты:

  1. Білімділігі: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика ұғымдарымен таныстыру.

  2. Дамытушылығы: Оқушылардың білім және білік дағдысын дамыту, өз бетінше есеп шығару, іздену, шығармашылықпен еңбек ету қабілеттерін дамыту.

  3. Тәрбиелілігі: Оқушыларды шапшаңдыққа, сұрақтарға нақты жауап беруге, алған білімдерін практикамен ұштастыруға, өз білімін көрсете алатын қасиеттерін ашуға тәрбилеу.

Сабақтың мазмұны: І –ІІІ кезеңдік тапсырмалар

Сабақтың әдіс-тәсілі:

І-кезеңде – сұрақ-жауап

ІІ-кезеңде- а) оқулықпен өз бетімен іздену әдісі

ә) пікір-талас

б) практикада бекіту

Көрнекілігі: Жұмыс дәптері, ашық журнал, интерактивті тақта

Сабақтың барысы:

І кезеңде - а) ұйымдастыру

б) үй тапсырмасы

ІІ кезеңде - а) оқушылардың өз беттерімен жұмысы

ә) жұмыстың жүргізілуін тексеру

ІІІ кезеңде - тапсырмалардың дұрыс орындалуын

«ашық журналға» белгілетіп отыру

Ұпайларын қорыту; үйге тапсырма беру.І кезең:

«КӨПІР» тапсырмалары

(оқушылар үйде орындап, бүгінгі сабаққа дайындалып келеді)

Тапсырманы орында:

1. Кездейсоқ оқиғалар деп-белгілі бір жағдайда орындалатын немесе орындалмайтын құбылыстарды атайды.

2. Ақиқат оқиға деп- міндетті түрде орындалатын оқиғаны атайды.

3. Мүмкін емес оқиға деп- орындалмайтын оқиғаны атайды.

ІІ кезең: Жаңа тақырып бойынша тапсырмалар

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? Нені? Қашан? Қандай? Қалай? Не істеді?)

Анықтаңдар:

Сенбі күні поездың кешігуі, мүмкін оқиға

Тиынды бір рет лақтырғанда , елтаңба бетінің түсуі, кездойсоқ оқиға

Үш рет ойын сүйегін лақтырғанда 19 ұпайдың болуы мүмкін емес.

Бұл тұжырымдар қандайда бір шарттарға сәйкес кездейсоқ оқиғаның орындалу ықтималдығын аңғартады.

Ықтималдықтар теориясы дегеніміз-кездейсоқ оқиғалардың орындалуының заңдылығын зерттейтін математиканың бөлімі.

«Математикалық статистика» ғылымы – бақылау нәтижелерін қортындылайтын әдістерді зерттейді.

Әрбір оқиғаның түсу саны – оқиғаның жиілігі деп аталады.

Оқиғаның орындалу жиілігінің оқиғалар санына қатынасы оқиғаның ықтималдығы деп аталады.

Теориясы:

«ТҮСІНУ»

(Неге?

Неліктен? Себебі? Не үшін?)

Бос орынға қажет сөзді жаз:

1.Неліктен кез келген оқиғаның нақты ықтималдығы бірмәнді сынақ нәтижесін бере бермейді?

Өйткені, оқиға ықтималдығын оқиғаның обьективті шарттарыны қарай емес, субьективті шарттарына байланысты айтады.

2.Не себепті бақылау нәтижелерін қабылдауды ыңғайлы ету және әрі қарай өңдеу керек?

Бақылау нәтижелері өте үлкен болған жағдайда.

Теориясы:

«ТАЛДАУ»


Анықтаңдар:

Сенбі күні поездың кешігуі, мүмкін оқиға

Тиынды бір рет лақтырғанда , елтаңба бетінің түсуі, кездойсоқ оқиға

Үш рет ойын сүйегін лақтырғанда 19 ұпайдың болуы мүмкін емес.

Теориясы:

«ЖИНАҚТАУ»

(Қорытынды шығар, анықтама бер. Мазмұнды жүйеле, кесте, сызба, т.б. түрінде)

Оқиғаның ықтималдығын табыңдар:

«Цифрлар»

1

2

3

4

5

6

7


«Түсу саны»

6

8

9

7

8

10

8


Ойын сүйегін 48 рет лақтырғанда, 5 цифрының түсу ықтималдығы 


Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»

(қарапайым тапсырмалар)

№321 есеп. «Ақиқат», «мүмкін», «мүмкін емес» сөздерді қолданып, ықтималды сандарды келтір.

Практикасы:

«БАҒА БЕРУ»

(Сен қалай ойлайсың? Не істер едің?)

« Сен қалай ойлайсың?»

Егер біреу: «А және Б командаларының арасындағы футбол 3:1 есебімен аяқталады» деп тұжырымдасын. Бұл тапсырманың обьективті мағынасы бола ма ?

Бұл тапсырманың обьективті мағынасы болмайды, өйткені бұл бір ғана адамның тұжырымы.

ІІІ кезең: Деңгейлік тапсырмаларды орындап, балл жинауІ деңгей (5 балл)

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? Қашан? Қандай? Қалай? Не істеді?)

1. Міндетті түрде орындалатын оқиғаны— ақиқат оқиға деп атайды.

2. Берілген шарт бойынша орындалмайтын оқиғаны — мүмкін емес оқиға деп атайды.

3. Белгілі бір жағдайда орындалатын немесе орындалмайтын құбылыстарды — кездейсоқ оқиға деп атайды.

Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»

(қарапайым тапсырма)№ 322

Тіркелген уақыты

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

Жолаушылар саны

18

17

19

20

21

17

46

16

8

Қай мезгілде жолаушылар саны ең көп, ең аз?

Жауабы: 1900 ең көп, 2300 ең аз.ІІ деңгей: (5 балл + 4 балл = 9 балл)

Теориясы:

«ТҮСІНУ»

(Неліктен? Себебі? Не үшін? Неге?)

Бос орынға тиісті сөзді жаз.

Не себепті «Математикалық статистика» ғылымы деп аталады? Жауабы: бақылау нәтижелерін қорытындылайтын әдістерді зерттейтін болғандықтан.

Теориясы:

«ТАЛДАУ»Бағанды диаграмманы қолданып, кесте құрастыр:

Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»


№ 324 есеп.

Жауабы: 6 әрекетІІІ деңгей: (5 балл + 4 балл + 3 балл = 12 балл)

Теориясы:

«ЖИНАҚТАУ»Фирманың алғашқы үш кварталда жеңіл машиналарды сатуы келесі кестеде көрсетілген :

Квартал


Сатылған машиналар саны

І түрдегі

ІІ түрдегі

ІІІ түрдегі

І

ІІ

ІІІ

13

11

8

21

28

30

45

47

58

Барлығы қанша машина сатылған? Осы аралықта І және ІІ түрдегі машиналарға сұраныс қандай?

Практикасы:

«БАҒА БЕРУ»

(сен қалай ойлайсың? Не істер едің?)

№326 есеп.

  1. Жауабы: 8 топ


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Ы?тималды?тар теориясы ж?не математикалы? статистика

Автор: Д?йсембаева Роза Ш?ріп?ызы

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162203

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства