kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внеклассная работа по математике: "Туындылар ?леміне саяхат"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы, ?арасай ауданы,Жа?а шамал?ан бекетіндегі "жа?а ?аза? орта мектебі"КММні? математика п?ні м??алімі ?алиев ?уаныш Мухамбетказиевич

Математика: Сыныптан тыс ж?мыс   / 10-сынып / Та?ырыбы: «Туындылар ?леміне саяхат»

Саяхатты ж?ргізуші ж?не жолсерік 10 «» сынып о?ушысы: _______________;Жолсерік: ?ымбатты о?ушылар! ??рметті ?она?тар! Б?гін біз математиканы? туындылар ?леміне саяхат жаса?алы отырмыз. Саяхат барысында о?ушыларымыз туынды м?нін, туынды формулаларымен тере?деп танысады, ж?не де туынды табу ?дістерін ?йренеді. Жай ж?не к?рделі функцияларды? туындыларын табу жолдарын ме?гереді. Оларды? ма?сат жолында бірлесе істеген ж?мыстары, олар арасында?ы досты?ты ны?айтып, тарих сындарынан шы?дала ?ткен ата-бабаларымызды? сали?алы ой-пікірлері мен даналы? с?здері, ма?ал-м?телдері о?ушыларымызды? ?мірге, білімге, ?нерге деген ??штарлы?ын арттырады деген ойдамыз. Б?гін туындылар ?леміне 2 команда болып саяхат жаса?алы отырмыз. Олар, 10 «а» сыныбыны? «Ынтыма?» командысы ж?не 10 «б» сыныбыны? «Досты?» командасы. Саяхат барысында 3 аялдама жасаймыз. Біз ?рбір аялдамада белгілі бір т?ртіпке сай ж?мыстар орындаймыз. Б?л ж?мыстар, с?ра?тар ж?не де тапсырмалар болады. Командалар осы тапсырмаларды бірлесе шешіп, ал?а ?арай ж?ріп отырады. Енді саяхатшыларымызды мінбедегі орындарына ша?ыру?а р??сат берулері?ізді с?раймын.Жолсерік: Достар, бізді? хал?ымызда «Жол ашар» ырымы бар, мен ?азір осы?ан орай сіздерден «жол ашар» ??десін с?раймын. Жол ашар?а сіздер ?з хал?ымызды?  жол ж?руге байланысты бол?ан ма?ал-м?телдерінен айтып беруі?із керек.Жолсерік: Тамаша! Рахмет сіздерге, жарайсы?дар. Ал ендеше орнымыз?а барайы?, жол?а аттанайы?.(Саяхатшылар  жол?а аттанады. Жол барысында командалар бір-біріне  досты? с?лемдерін жолдап, а? жол тілейді) «Ынтыма?» командасы: Ерке ?сіп, егеменді елімізде,Б?рі?е с?лем жолдап ж?ректен біз. Тере? ой д?рыс жауап, ?н мен биді, Орта?а салу ?шін келіп т?рмыз.«Досты?» командасы:Керек іс балалар?а талаптылы?,?р т?рлі ?нер-білім жа?сы ?ылы?.К?рсетіп жа?сы білім б?л сайыста, ?стаздарды? ?мітін а?тайы? біз.Жолсерік:Туынды сыры - к?п ж?мба?,Шешуін сіздер табасыз.Кімдер шешсе тез ойлап,?пайды молынан аласыз.Біз 1-ші аялдамада отырмыз. Б?л аялдама «Бой жетпеген жерге, ой жетеді» деп аталады. Б?л жердегі тапсырма мені? ?олымда?ы конверт ішінде т?р.Команда капитандары мені? ?асыма келіп, бір-бір конверттен алады. Олар жауап ?айтару ?шін ойласады. С?ра? о?ыл?ан со?, команда м?шелері кезектесіп жауап береді.Жолсерік: ??рметті т?решілер! Саяхатшыларымызды? 1-ші аялдамада?ы тапсырмаларды орындау шеберлігіне, командаларды? ма?ал-м?телдері мен досты? с?лемдеріні? орындалуына ?арай ?рбіріне 5 ?пай?а дейін беруге болады. Ал, енді «Ынтыма?» ж?не «Досты?» командаларыны? ?пайларын берсе?іздер. (команда ?пайлары к?рсетіледі) Рахмет, келесі кезекте 10 «» сыныбыны? о?ушысы орындауында ?н(осы кезде сахна дайындалады). Жолсерік: Мінекей, 2-ші аялдама?а да келіп жеттік. Б?л аялдама «Аз болсын, саз болсын» деп аталады. Ойын?а ?атысушылар «математикалы? ?арма?» к?мегімен белгіленген уа?ыт ішінде, туындылар ?зенінен балы?тар аулайды. Жауаптарын на?ты ?рі д?рыс айтуы тиіс(Сонымен жауаптар д?рыс болса бекіре балы?тарына 2 ?пайдан, сазандар?а ж?не шаба? балы?тарына  1 ?пайдан беріледі. Егер жауап д?рыс емес болса ?пай саны 1ге кемиді. Саяхатшыларды? жауап беруіне байланысты ?лкен балы?тарды кептіріп, ал кіші балы?тарды сорпа дайындау?а пайдаланады. Т?реші с?ра?тар мен тапсырмаларды? д?рысты?ына ?арай балы?тарды реттеп, ?азан?а салу?а жібереді. Егер балы?шылар алтын балы? ?стап ал?ан болса, балы??а ?з тілегін айтады. Алтын балы? т?скенде оны? ?олынан не келетіні с?ралады. Алтын балы?ты? ?олынан келетіні: ?н айту, келешекті болжау, бата беру).Алтын балы?ты? келешекті болжауы:Келешегіміз жар?ын болады. Елбасымызды? ойла?ан ойлары, к?здеген ма?саттары іске асады. Ел тыныш, ?лттар мен ?лыстар тату-т?тті ?мір с?реді. Орыс тілді а?алары?ызды?, ?пкелері?ізді? ?лтты? тілге деген намысы оянып, барша елдерге ма?тан ете алатындай, ?з ана тілі – ?аза? тілінде с?йлейтін болады. ?лтты? салт д?ст?ріміз ?айта оралып, еліміз жа?аша ел болады. Емхана?а баратын адамдар м?лдем болмайды. ?арттар ?йі мен жетімдер ?йі ?а?ырап бос ?алады. ?арттар ?з балаларыны?, с?билер ?з ата-аналарыны? шексіз махаббатына б?ленеді. Лауазымды а?а-?пкелері?із балаба?ша, мектеп, емханалар салуды ?ол?а алады. К?шелер зиянды заттардан тазартылып, газ, су ?келінеді. То?шылы? болып, ?ой ?стіне бозтор?ай ж?мырт?алайтын заман болады. Адал, адамгершілігі мол жандар к?бейе т?седі.Алтын балы?ты? бата беруі:К?тері?із білекті,Мен айтайын  тілекті.Уа, жаратушы ием! Халы?ты даласымен са?та,Елді данасымен са?та.С?биді анасымен са?та,Жастарды санасымен са?та.Ж?ртты ?асіреттен са?та,Халы?ты ?ауіптен са?та.Жерді таби?и апаттардан са?та.Бауырлары? б?тін болсын.К?ні?із ?лы істі болсын,Жері?із ырысты болсын.Ке? дала?ыз хал?ы?а те?дей болсын.Елбасымыз бірлікке себеп болсын,Келер жылдар  табыс?а толы болсын.Жарат?аным б?л батаны ?абыл ?ылсын!Жолсерік: ??рметті т?решілер! Командаларды? ж?мысты ?йымдастыру шеберлігіне ?арай, ?осымша 5 ?пай?а дейін беруге болады. Саяхатшы командаларды? 2-ші аялдамада?ы ж?мысына ба?а беруі?ізді с?раймын (команда ?пайлары к?рсетіледі).Рахмет, келесі кезекте 10 «» сыныбыны? о?ушысы орындауында ?н(осы кезде сахна дайындалады).Жолсерік: Міне, 3-ші «Аталар с?зі, а?ылды? к?зі» аялдама?а да келіп жеттік. Б?л аялдамамыз 2 б?лімнен т?рады. Сонымен 1-ші б?лім: Саяхатшыларымыз бізді? ата-бабаларымызды? ?мір т?жірибесіні? жиынты?ы, салма?ты ой-пікірлеріні?, даналы? с?з маржандарыны? т?йіні саналатын хал?ымызды? о?у, білім, ?нер ж?ніндегі ма?ал-м?телдерін айта бастайды, ма?ал-м?телдер ?айталанбауы керек. Ойын, командаларды? ма?ал-м?телдер айтуы то?тал?анша жал?асады. 2-ші б?лім: «Командалар ?нері» деп аталады. (?н, би, ?ле? о?у, т.б.) Жолсерік: ??рметті т?решілер! «Аталар с?зі, а?ылды? к?зі» атты аялдамада?ы «Ынтыма?» ж?не «Досты?» командаларыны? іс-?ректтеріне ба?алары?ызды берсе?іздер. ?ымбатты о?ушылар, ??рметті ?она?тар! Енді «Туындылар ?леміне саяхат» барысында командалар есебіндегі жалпы ?пайлар санына кезек берсек.«Ынтыма?» командасы:    ___ ?пай «Досты?» командасы:         ___ ?пай Жолсерік:Б?гін біз думан кешті ?арсы алып,Туындыны? сырын білдік ?аншалы?.Г?лдей жайнап к?тері?кі к??ілмен,Енді біздер, би билейік ?н салып.(«?ара жор?а» биі орындалады).Жолсерік: Деме?із біз ?нерді аяп ?алды,Бізге берген уа?ыт таяп ?алды.?ош болып т?ры?ыздар жолы??анша,Осымен бізді? серуен ая?талды.

Просмотр содержимого документа
«Внеклассная работа по математике: "Туындылар ?леміне саяхат" »

Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімі Қалиев Қуаныш МухамбетказиевичМатематика: Сыныптан тыс жұмыс / 10-сынып /

Тақырыбы: «Туындылар әлеміне саяхат»

Саяхатты жүргізуші және жолсерік 10 «» сынып оқушысы: _______________ «Атамекен әні орындалады» Жолсерік: Қымбатты оқушылар! Құрметті қонақтар! Бүгін біз математиканың туындылар әлеміне саяхат жасағалы отырмыз. Саяхат барысында оқушыларымыз туынды мәнін, туынды формулаларымен тереңдеп танысады, және де туынды табу әдістерін үйренеді. Жай және күрделі функциялардың туындыларын табу жолдарын меңгереді. Олардың мақсат жолында бірлесе істеген жұмыстары, олар арасындағы достықты нығайтып, тарих сындарынан шыңдала өткен ата-бабаларымыздың салиқалы ой-пікірлері мен даналық сөздері, мақал-мәтелдері оқушыларымыздың өмірге, білімге, өнерге деген құштарлығын арттырады деген ойдамыз. Бүгін туындылар әлеміне 2 команда болып саяхат жасағалы отырмыз. Олар, 10 «а» сыныбының «Ынтымақ» командысы және 10 «б» сыныбының «Достық» командасы. Саяхат барысында 3 аялдама жасаймыз. Біз әрбір аялдамада белгілі бір тәртіпке сай жұмыстар орындаймыз. Бұл жұмыстар, сұрақтар және де тапсырмалар болады. Командалар осы тапсырмаларды бірлесе шешіп, алға қарай жүріп отырады. Енді саяхатшыларымызды мінбедегі орындарына шақыруға рұқсат берулеріңізді сұраймын.

Жолсерік: Достар, біздің халқымызда «Жол ашар» ырымы бар, мен қазір осыған орай сіздерден «жол ашар» қәдесін сұраймын. Жол ашарға сіздер өз халқымыздың жол жүруге байланысты болған мақал-мәтелдерінен айтып беруіңіз керек.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жолсерік: Тамаша! Рахмет сіздерге, жарайсыңдар... Ал ендеше орнымызға барайық, жолға аттанайық. (Саяхатшылар жолға аттанады. Жол барысында командалар бір-біріне достық сәлемдерін жолдап, ақ жол тілейді) «Ынтымақ» командасы: Ерке өсіп, егеменді елімізде, Бәріңе сәлем жолдап жүректен біз. Терең ой дұрыс жауап, ән мен биді, Ортаға салу үшін келіп тұрмыз. «Достық» командасы: Керек іс балаларға талаптылық, Әр түрлі өнер-білім жақсы қылық. Көрсетіп жақсы білім бұл сайыста, Ұстаздардың үмітін ақтайық біз. Жолсерік: Туынды сыры - көп жұмбақ, Шешуін сіздер табасыз. Кімдер шешсе тез ойлап, Ұпайды молынан аласыз. Біз 1-ші аялдамада отырмыз. Бұл аялдама «Бой жетпеген жерге, ой жетеді» деп аталады. Бұл жердегі тапсырма менің қолымдағы конверт ішінде тұр. Команда капитандары менің қасыма келіп, бір-бір конверттен алады. Олар жауап қайтару үшін ойласады. Сұрақ оқылған соң, команда мүшелері кезектесіп жауап береді. Жолсерік: Құрметті төрешілер! Саяхатшыларымыздың 1-ші аялдамадағы тапсырмаларды орындау шеберлігіне, командалардың мақал-мәтелдері мен достық сәлемдерінің орындалуына қарай әрбіріне 5 ұпайға дейін беруге болады. Ал, енді «Ынтымақ» және «Достық» командаларының ұпайларын берсеңіздер. (команда ұпайлары көрсетіледі) Рахмет, келесі кезекте 10 «» сыныбының оқушысы ____________ орындауында ән (осы кезде сахна дайындалады). Жолсерік: Мінекей, 2-ші аялдамаға да келіп жеттік. Бұл аялдама «Аз болсын, саз болсын» деп аталады. Ойынға қатысушылар «математикалық қармақ» көмегімен белгіленген уақыт ішінде, туындылар өзенінен балықтар аулайды. Жауаптарын нақты әрі дұрыс айтуы тиіс. (Сонымен жауаптар дұрыс болса бекіре балықтарына 2 ұпайдан, сазандарға және шабақ балықтарына 1 ұпайдан беріледі. Егер жауап дұрыс емес болса ұпай саны 1ге кемиді. Саяхатшылардың жауап беруіне байланысты үлкен балықтарды кептіріп, ал кіші балықтарды сорпа дайындауға пайдаланады. Төреші сұрақтар мен тапсырмалардың дұрыстығына қарай балықтарды реттеп, қазанға салуға жібереді. Егер балықшылар алтын балық ұстап алған болса, балыққа өз тілегін айтады. Алтын балық түскенде оның қолынан не келетіні сұралады. Алтын балықтың қолынан келетіні: Ән айту, келешекті болжау, бата беру). Алтын балықтың келешекті болжауы: Келешегіміз жарқын болады. Елбасымыздың ойлаған ойлары, көздеген мақсаттары іске асады. Ел тыныш, ұлттар мен ұлыстар тату-тәтті өмір сүреді. Орыс тілді ағаларыңыздың , әпкелеріңіздің ұлттық тілге деген намысы оянып, барша елдерге мақтан ете алатындай, өз ана тілі – қазақ тілінде сөйлейтін болады. Ұлттық салт дәстүріміз қайта оралып, еліміз жаңаша ел болады. Емханаға баратын адамдар мүлдем болмайды. Қарттар үйі мен жетімдер үйі қаңырап бос қалады. Қарттар өз балаларының, сәбилер өз ата-аналарының шексіз махаббатына бөленеді. Лауазымды аға-әпкелеріңіз балабақша, мектеп, емханалар салуды қолға алады. Көшелер зиянды заттардан тазартылып, газ, су әкелінеді. Тоқшылық болып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болады. Адал, адамгершілігі мол жандар көбейе түседі. Алтын балықтың бата беруі: Көтеріңіз білекті, Мен айтайын тілекті. Уа, жаратушы ием! Халықты даласымен сақта, Елді данасымен сақта. Сәбиді анасымен сақта, Жастарды санасымен сақта. Жұртты қасіреттен сақта, Халықты қауіптен сақта. Жерді табиғи апаттардан сақта. Бауырларың бүтін болсын. Күніңіз ұлы істі болсын, Жеріңіз ырысты болсын. Кең далаңыз халқыңа теңдей болсын. Елбасымыз бірлікке себеп болсын, Келер жылдар табысқа толы болсын. Жаратқаным бұл батаны қабыл қылсын! Жолсерік: Құрметті төрешілер! Командалардың жұмысты ұйымдастыру шеберлігіне қарай, қосымша 5 ұпайға дейін беруге болады. Саяхатшы командалардың 2-ші аялдамадағы жұмысына баға беруіңізді сұраймын (команда ұпайлары көрсетіледі). Рахмет, келесі кезекте 10 «» сыныбының оқушысы ____________ орындауында ән (осы кезде сахна дайындалады). Жолсерік: Міне, 3-ші «Аталар сөзі, ақылдың көзі» аялдамаға да келіп жеттік. Бұл аялдамамыз 2 бөлімнен тұрады. Сонымен 1-ші бөлім: Саяхатшыларымыз біздің ата-бабаларымыздың өмір тәжірибесінің жиынтығы, салмақты ой-пікірлерінің, даналық сөз маржандарының түйіні саналатын халқымыздың оқу, білім, өнер жөніндегі мақал-мәтелдерін айта бастайды, мақал-мәтелдер қайталанбауы керек. Ойын, командалардың мақал-мәтелдер айтуы тоқталғанша жалғасады. 2-ші бөлім: «Командалар өнері» деп аталады. (Ән, би, өлең оқу, т.б.) Жолсерік: Құрметті төрешілер! «Аталар сөзі, ақылдың көзі» атты аялдамадағы «Ынтымақ» және «Достық» командаларының іс-әректтеріне бағаларыңызды берсеңіздер. Қымбатты оқушылар, құрметті қонақтар! Енді «Туындылар әлеміне саяхат» барысында командалар есебіндегі жалпы ұпайлар санына кезек берсек. «Ынтымақ» командасы: ___ ұпай «Достық» командасы: ___ ұпай

Жолсерік: Бүгін біз думан кешті қарсы алып, Туындының сырын білдік қаншалық. Гүлдей жайнап көтеріңкі көңілмен, Енді біздер, би билейік ән салып. («Қара жорға» биі орындалады). Жолсерік: Демеңіз біз өнерді аяп қалды, Бізге берген уақыт таяп қалды. Қош болып тұрыңыздар жолыққанша, Осымен біздің серуен аяқталды.

«Бой жетпеген жерге, ой жетеді»

I-нұсқа

 1. тың туындысы? ж: 0

 2. функциясының туындысы? ж:

 3. Алманың жартысы неге ұқсайды? ж: екінші жартысына

 4. Барлық сандар қалдықсыз бөлінетін сандар? ж: 1

 5. Санның 100 ден 1 бөлігі? ж. пайыз

 6. Ең үлкен теріс сан? ж: -1

 7. Жерден көтеру оңай, бірақ алысқа лақтыру қиын? ж: мамық

 8. Екі күн қатарынан жаңбыр жауады ма? ж: жоқ, арасында түн бар

 9. Бұлақ 12 минутта бір бөшке су берсе, тәулігіне қанша су берер еді? ж: 120 бөшке

II-нұсқа

 1. ның туындысы неге тең? ж: 0

 2. функциясының туындысы? ж:

 3. Үйректің алдыңғы және артқы аяғы нешеу? ж:2

 4. Екі қатынастың теңдігі? ж: пропорция

 5. 1 ге және өзіне бөлінетін сандар? ж: жай сандар

 6. Он жарым таяқтың неше ұшы бар? ж: 22

 7. Тәуліктің қайсы кезінде жер беті көп энергия шығарады? ж: түнде

 8. Тауық екі аяғымен тұрғанда 4кг тартса, жалғыз аяғымен тұрғанда неше кг тартады? ж: 4кг

 9. 7 туысқанның бір-бір қарындасы бар болса, үйде қанша бала бар? ж: 8

III-нұсқа

 1. дың туындысы неге тең? ж: 0

 2. функциясының туындысы? ж:

 3. Сусыз өзен қай жерде ағады? ж: ертегілерде

 4. Қандай санға бөлуге болмайды? ж: 0

 5. Бөлгіштерінің саны екіден ден көп натурал сандар қандай сандар? ж: құрама

 6. Ең кіші жай сан? ж: 2

 7. Үй температурасында суық кезінде болатын метал? ж: сынап

 8. Күн - жұлдыз ба, әлде планета ма? ж: жұлдыз

 9. Екі бала, екі әке 3 жұмыртқа жесе, әрбірі қанша жұмыртқадан жеген? ж: 1 жұмыртқадан (ата, әке, бала)«Аз болсын, саз болсын» Есептер 1. Функцияның туындысын тап: ж:

 2. Функцияның туындысын тап: ж:

 3. функциясының нүктесіндегі туындысын есептеңіз: ж: -25

 4. функцияның туындысын тап: ж:

 5. функцияның туындысын табыңыз: ж:

 6. Функцияның туындысын табыңыз: ж:

 7. функцияның туындысын табыңыз: ж: 2

 8. Функцияның туындысын табыңыз: ж:

 9. функцияның туындысын табыңыз: ж:

 10. функцияның туындысын табыңыз: ж:

 11. Функцияның туындысын тап: ж:

 12. функцияның туындысын табыңыз: ж:

 13. функциясы берілген, нүктесіндегі туындыны тап: ж: 0

 14. болса, мәнін табыңыз: ж: 1

 15. функциясының кризистік нүктелерін табыңыз: ж: 1,5

 16. функциясының кризистік нүктелерін табыңыз: ж: -2; 1,5

 17. функциясының экстремум нүктелерін табыңыз: ж:

 18. Функцияны экстремумға зерттеңіз: ж:

 19. функциясының экстремум нүктелерін табыңыз: ж:

 20. функциясының максимум және минимум нүктелерін табыңыз: ж:

 21. функциясының ең кіші мәнін табыңыз: ж: -2,25

 22. функциясының ең үлкен мәнін табыңыз: ж: 4

 23. функциясының кесіндісінде ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз: ж:

 24. болғанда, функциясының ең кіші мәнін табыңыз: ж: -4

 25. функциясының кесіндісінде ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз: ж:

 26. функциясының кесіндісінде ең үлкен мәнін табыңыз: ж: 0

 27. функциясының өсу аралығын табыңыз: ж:

 28. функциясының кему аралығын табыңыз; ж: 1. Абциссасы функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз: ж:

 2. функциясының графигіне нүктесінде жүргізілген жанама теңдеуін жаз: ж:


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Внеклассная работа по математике: "Туындылар ?леміне саяхат"

Автор: Калиев Куаныш Мухамбетказиевич

Дата: 03.03.2015

Номер свидетельства: 181454

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1540 руб.
2050 руб.
1640 руб.
2180 руб.
1800 руб.
2400 руб.
1430 руб.
1900 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства