kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша есептер шы?ару

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша есептер шы?ару

Саба?ты? ма?саты:

 1. Білімділік: О?ушыларды? «?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша ал?ан білімдерін ?айталау ар?ылы, тере? ме?геруіне; а?паратты? ж?не коммуникативтік ??зіреттілік т?р?ысынан жетілуіне ы?пал ету;
 2. Дамытушылы?: О?ушыларды? та?ырып бойынша жатты?уларды орындау шеберлігін, машы?ын, ?дет, да?ды, іскерлігін жетілдіру; біліктіліктерін  дамыту.
 3. Т?рбиелік: ?лтты? сана сезімі оян?ан, рухани ойлау д?режесі биік, е?бек?ор, іскер, білімді ж?не білімін пайдалана білетін, б?гінгіні т?сінетін, кешегіні білетін, алдына ма?сат ?ойып, о?ан жетер жол таба білетін ?рпа? т?рбиелеу. ?аза?стан мемлекеті туралы айта отырып о?ушыларды?  патроиотты? сезімдерін ?алыптастыру.

Саба?ты? т?рі: Жатты?у ж?не т?жірибелік саба?

Саба?ты? типі: Жарыс саба?

О?ытуды? ?дістері: С?ра?-жауап, де?гейлеп дамыта о?ыту, ойын технологиясы элементтері.

О?ытуды? формасы: Топты? ж?мыс

П?наралы? байланыс: ?аза? тілі, тарих, география, саясат

Саба?ты? к?рнекілігі:      1. Презентация-слайд

                                               2. Дидактикалы? материалдар

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і (2-мин).

            а) С?лемдесу;      

?) Саба??а келмеген о?ушыларды аны?тау;

б) О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру;

в) Сынып б?лмесіні? дайынды?ын тексеру;

г) Рефлексия. «К??іл-к?й» шкаласынан ?з к??іл-к?йі?е с?йкес суретті та?дап алы?дар.

ІІ. О?ушыларды саба??а ?зірлеу (3 мин).

            а) О?ушылар?а ж?мба? жасырылады:

Ыл?и ?штен т?рамын

?ш ?абыр?а, ?ш т?бе

Б?рыш болар ??ралым.

?ай элементімді санаса?

?штен асып к?рген жо?

?з алдыма бір елмін

Ешкімге есе бергем жо?.

Б?рыштарым ?осындысы

1800 ?а те? болады

Бір ?абыр?ам ?зынды?ы

?ал?ан екеуіні? ?осындысынан

Кем болады. (?шб?рыш)

            ?) Топ?а б?лу

«Осы ?шб?рышты? б?рыштары ?алай жіктеледі?» деген с?ра? ?ою ар?ылы екі топ?а ат беріледі.

«Ішкі б?рыш» ж?не «Сырт?ы б?рыш» топтары ?зара жарыс?а т?седі. М??алімні? алдына топтарды? аты жазыл?ан екі ?орапша ?ойылады. Топ м?шесіні? ?рбір д?рыс жауабы ?шін ?орапша?а ж?лдызша салынып отырады. Саба? со?ында ж?лдызшаларды санау ар?ылы топты? жина?ан ?пай саны аны?талады.

            б) Топтарды? «Алтын ережесімен» таныстыру

1.

2.

3.

 1. Бір о?ушыны? айт?анын екінші о?ушы ?айталап айту?а болмайды. ?айталап айт?ан жа?дайда топ?а ?пай саны ?осылмайды.

в) Саба?ты? ма?сатын ай?ындау

М??алім о?ушылар?а б?гінгі саба?та «?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша есептер шы?аратыны? айта отырып мынадай ?рекеттерді орындайды:

- о?ушылар?а саба?ты? ма?сатын ?ой?ызады;

- о?ушыны? жауабына толы?тырады;

- осы ма?сат?а жетуді? міндеттерімен таныстырады:

г) саба??а кіріспе

М??алім о?ушылар?а мынадай с?ра?тар ?оя отырып, саба?ты бастайды: «Алдымызда ?андай ?лы мереке келе жатыр? ?аза?стан жылдан жыл?а ?ркендеп ?сіп, дамуда. Жетістіктеріні? саны к?н санап артуда. Биыл?ы жылы ?аза?стан ?андай ?лкен жетістіктерге жетті? Б?гінгі саба?та ?аза?станны? та?ы да бір ?лкен жетістігін с?з етеміз. Олай болса іске кірісейік»

ІІІ. ?й тапсырмасын тексеру, ?айталау ж?ргізу (10 мин).

            а) ?й тапсырмасыны? д?птерде орындалуын тексеру.

            ?) ауызша есептеулер ж?ргізу.

1-тапсырма. «?аза?станны? биік белесі». Берілген тапсырманы ауызша есептеп, жауабын т?мендегі торк?зге жаз.

Жауап пара?ы

Е

Х

Р

О

-

20

17

2-тапсырма. «ЕХРО-2017». ЕХРО-2017 туралы м?ліметті толы? о?ы?ын келсе ?р топ ?зіне берілген  тапсырманы орындап, жауабын тиісті орын?а ?ояды.

            б) Блиц – с?ра?тар. Б?л тапсырма «К?рме та?ырыбы» деп аталады. О?ушылар с?ра??а д?рыс жауап берген сайын «ЕХРО-2017»  к?рмесіне ?аза?станны? ?сын?ан та?ырыбыны? ?ріптері біртіндеп кестеге жазылып отырады,

 1. ?шб?рышты? ішкі б?рышымен сыбайлас б?рыш.
 2. Екі ?абыр?асы те? болатын ?шб?рыш.
 3. ?шб?рышты? екі б?рышы до?ал бола ма?
 4. ?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы.
 5. Тік б?рышты ?шб?рышты? ?анша с?йір б?рышы бар?
 6. ?шб?рышты? ?ш б?рышыда с?йір бола ала ма?
 7. ?шб?рышта ?анша тік б?рышы болады?
 8. Тік б?рышты ?шб?рышты? с?йір б?рыштарыны? ?осындысы.
 9. ?шб?рышты? т?бесін о?ан ?арсы жат?ан ?абыр?аны? ортасымен ?осатын кесінді
 10. ?шб?рышты? ?андай б?рышы ?зімен сыбайлас емес екі ішкі б?рышты? ?осындысына те??
 11. ?шб?рышты? т?бесінен ?арсы жат?ан ?абыр?а?а т?сірілген перпендикуляр.
 12. ?шб?рышты? ?абыр?аларыны? ?зынды?тарыны? ?осындысы не деп аталады?

С?ра? №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К?рме та?ырыбы

Б

О

Л

А

Ш

А

?

?

У

А

Т

Ы

ІV. Есептер шы?ару (23 мин)

1-тапсырма. Жар?ын же?іс. О?ушылар?а мынандай м?лімет беріледі:

?аза?станны? жина?ан дауысын есептеп табу бірінші топ?а, Бельгияны? жина?ан дауысын есептеп табу екінші топ?а беріледі.

                        І топ                                                              ІІ топ

2-тапсырма. К?рме логотипі.

            К?рме логотипінін суретін ?р топта?ы о?ушылар санына с?йкес келетіндей етіп н?мірлеген ?а?аздармен жауып ?оямыз.

О?ушылар?а жеке-жеке карточка?а жазыл?ан тапсырма беріледі. Карточка н?мірленген болуы керек. Ал ?р тапсырманы м??алім ?зіне алдын ала шы?арып, жауаптарын дайындап алу керек (тексеру кезінде уа?ыт ?немдеу ?шін). О?ушы тапсырманы орындап жауабын айтады. М??алім ?зіндегі жауаппен салыстырып, д?рыс болса карточка н?міріне с?йкес санды ашады. Осылайша логотипті? суреті о?ушылар?а ашылады.

3-тапсырма. К?рме тарихы ж?не болаша?ы.

Та?та?а Лондонда?ы Хрустальды сарайды?, Эйфель м?нарасыны? ж?не Астанада?ы болаша? к?рме ?алашы?ыны? суреттері ілінеді. Б?л 3 суретті ?ш есеп жазыл?ан ?а?азбен жасырып ?оямыз. О?ушылар есепті шы?ар?ан кезде ?ана сол есепті? астында жасырыл?ан суретті ашамыз.

V. Ба?алау (4 мин)

а) О?ушыларды ба?алау. Топ басшылары о?ушыларды ба?алайды. Бас?а о?ушылар ж?не м??алімдер тарапынан ба?аны? ?ділдігі  талданады.

?)Топтарды ба?алау. ?орапша?а жина?ан ж?лдызшалар саны есептелінеді. Ж?лдызша саны к?п топ же?іске жетеді.

VІ. ?йге тапсырма(1 мин)

№163, 164 тапсырмалар.

VІІ. ?орытындылау (2 мин)

а) О?ушылар саба?ты ?здері ?орытады.

?)Рефлексия. «К??іл-к?й» шкаласынан ?з к??іл-к?йі?е с?йкес суретті та?дап алы?дар.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша есептер шы?ару »

Сабақтың тақырыбы: «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы» тақырыбы бойынша есептер шығару

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік: Оқушылардың «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы» тақырыбы бойынша алған білімдерін қайталау арқылы, терең меңгеруіне; ақпараттық және коммуникативтік құзіреттілік тұрғысынан жетілуіне ықпал ету;

 2. Дамытушылық: Оқушылардың тақырып бойынша жаттығуларды орындау шеберлігін, машығын, әдет, дағды, іскерлігін жетілдіру; біліктіліктерін дамыту.

 3. Тәрбиелік: Ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, еңбекқор, іскер, білімді және білімін пайдалана білетін, бүгінгіні түсінетін, кешегіні білетін, алдына мақсат қойып, оған жетер жол таба білетін ұрпақ тәрбиелеу. Қазақстан мемлекеті туралы айта отырып оқушылардың патроиоттық сезімдерін қалыптастыру.

Сабақтың түрі: Жаттығу және тәжірибелік сабақ

Сабақтың типі: Жарыс сабақ

Оқытудың әдістері: Сұрақ-жауап, деңгейлеп дамыта оқыту, ойын технологиясы элементтері.

Оқытудың формасы: Топтық жұмыс

Пәнаралық байланыс: Қазақ тілі, тарих, география, саясат

Сабақтың көрнекілігі: 1. Презентация-слайд

2. Дидактикалық материалдар

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі (2-мин).

а) Сәлемдесу;

ә) Сабаққа келмеген оқушыларды анықтау;

б) Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру;

в) Сынып бөлмесінің дайындығын тексеру;

г) Рефлексия. «Көңіл-күй» шкаласынан өз көңіл-күйіңе сәйкес суретті таңдап алыңдар.

ІІ. Оқушыларды сабаққа әзірлеу (3 мин).

а) Оқушыларға жұмбақ жасырылады:

Ылғи үштен тұрамын

Үш қабырға, үш төбе

Бұрыш болар құралым.

Қай элементімді санасаң

Үштен асып көрген жоқ

Өз алдыма бір елмін

Ешкімге есе бергем жоқ.

Бұрыштарым қосындысы

1800 қа тең болады

Бір қабырғам ұзындығы

Қалған екеуінің қосындысынан

Кем болады. (Үшбұрыш)

ә) Топқа бөлу

«Осы үшбұрыштың бұрыштары қалай жіктеледі?» деген сұрақ қою арқылы екі топқа ат беріледі.

«Ішкі бұрыш» және «Сыртқы бұрыш» топтары өзара жарысқа түседі. Мұғалімнің алдына топтардың аты жазылған екі қорапша қойылады. Топ мүшесінің әрбір дұрыс жауабы үшін қорапшаға жұлдызша салынып отырады. Сабақ соңында жұлдызшаларды санау арқылы топтың жинаған ұпай саны анықталады.

б) Топтардың «Алтын ережесімен» таныстыру

 1. Ұран «Кемедегінің жаны бір».

 2. Бағалау топбасшысы арқылы жүргізіледі. Бағалау әділ жүргізілмесе топтан бір ұпай шегеріледі.

 3. Егер топтағы бір оқушы сабаққа атсалыспаса, онда топтан тағы бір ұпай шегеріледі.

 4. Бір оқушының айтқанын екінші оқушы қайталап айтуға болмайды. Қайталап айтқан жағдайда топқа ұпай саны қосылмайды.

в) Сабақтың мақсатын айқындау

Мұғалім оқушыларға бүгінгі сабақта «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы» тақырыбы бойынша есептер шығаратының айта отырып мынадай әрекеттерді орындайды:

- оқушыларға сабақтың мақсатын қойғызады;

- оқушының жауабына толықтырады;

- осы мақсатқа жетудің міндеттерімен таныстырады:

г) сабаққа кіріспе

Мұғалім оқушыларға мынадай сұрақтар қоя отырып, сабақты бастайды: «Алдымызда қандай ұлы мереке келе жатыр? Қазақстан жылдан жылға өркендеп өсіп, дамуда. Жетістіктерінің саны күн санап артуда. Биылғы жылы Қазақстан қандай үлкен жетістіктерге жетті? Бүгінгі сабақта Қазақстанның тағы да бір үлкен жетістігін сөз етеміз. Олай болса іске кірісейік»


ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру, қайталау жүргізу (10 мин).

а) Үй тапсырмасының дәптерде орындалуын тексеру.

ә) ауызша есептеулер жүргізу.

1-тапсырма. «Қазақстанның биік белесі». Берілген тапсырманы ауызша есептеп, жауабын төмендегі торкөзге жаз.


Жауап парағы

Е

Х

Р

О

-

20

17

2-тапсырма. «ЕХРО-2017». ЕХРО-2017 туралы мәліметті толық оқығын келсе әр топ өзіне берілген тапсырманы орындап, жауабын тиісті орынға қояды.

б) Блиц – сұрақтар. Бұл тапсырма «Көрме тақырыбы» деп аталады. Оқушылар сұраққа дұрыс жауап берген сайын «ЕХРО-2017» көрмесіне Қазақстанның ұсынған тақырыбының әріптері біртіндеп кестеге жазылып отырады,

 1. Үшбұрыштың ішкі бұрышымен сыбайлас бұрыш.

 2. Екі қабырғасы тең болатын үшбұрыш.

 3. Үшбұрыштың екі бұрышы доғал бола ма?

 4. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы.

 5. Тік бұрышты үшбұрыштың қанша сүйір бұрышы бар?

 6. Үшбұрыштың үш бұрышыда сүйір бола ала ма?

 7. Үшбұрышта қанша тік бұрышы болады?

 8. Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштарының қосындысы.

 9. Үшбұрыштың төбесін оған қарсы жатқан қабырғаның ортасымен қосатын кесінді

 10. Үшбұрыштың қандай бұрышы өзімен сыбайлас емес екі ішкі бұрыштың қосындысына тең?

 11. Үшбұрыштың төбесінен қарсы жатқан қабырғаға түсірілген перпендикуляр.

 12. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы не деп аталады?


Сұрақ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Көрме тақырыбы

Б

О

Л

А

Ш

А

Қ


Қ

У

А

Т

Ы

ІV. Есептер шығару (23 мин)

1-тапсырма. Жарқын жеңіс. Оқушыларға мынандай мәлімет беріледі:

Қазақстанның жинаған дауысын есептеп табу бірінші топқа, Бельгияның жинаған дауысын есептеп табу екінші топқа беріледі.

І топ ІІ топ2-тапсырма. Көрме логотипі.

Көрме логотипінін суретін әр топтағы оқушылар санына сәйкес келетіндей етіп нөмірлеген қағаздармен жауып қоямыз.

Оқушыларға жеке-жеке карточкаға жазылған тапсырма беріледі. Карточка нөмірленген болуы керек. Ал әр тапсырманы мұғалім өзіне алдын ала шығарып, жауаптарын дайындап алу керек (тексеру кезінде уақыт үнемдеу үшін). Оқушы тапсырманы орындап жауабын айтады. Мұғалім өзіндегі жауаппен салыстырып, дұрыс болса карточка нөміріне сәйкес санды ашады. Осылайша логотиптің суреті оқушыларға ашылады.

3-тапсырма. Көрме тарихы және болашағы.

Тақтаға Лондондағы Хрустальды сарайдың, Эйфель мұнарасының және Астанадағы болашақ көрме қалашығының суреттері ілінеді. Бұл 3 суретті үш есеп жазылған қағазбен жасырып қоямыз. Оқушылар есепті шығарған кезде ғана сол есептің астында жасырылған суретті ашамыз.

V. Бағалау (4 мин)

а) Оқушыларды бағалау. Топ басшылары оқушыларды бағалайды. Басқа оқушылар және мұғалімдер тарапынан бағаның әділдігі талданады.

ә)Топтарды бағалау. Қорапшаға жинаған жұлдызшалар саны есептелінеді. Жұлдызша саны көп топ жеңіске жетеді.

VІ. Үйге тапсырма(1 мин)

№163, 164 тапсырмалар.

VІІ. Қорытындылау (2 мин)

а) Оқушылар сабақты өздері қорытады.

ә)Рефлексия. «Көңіл-күй» шкаласынан өз көңіл-күйіңе сәйкес суретті таңдап алыңдар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
«?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы» та?ырыбы бойынша есептер шы?ару

Автор: Айдарбекова Нурсулу Сейсенхановна

Дата: 20.02.2015

Номер свидетельства: 176644

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства