kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

: у=?x квадрат т?бір функциясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:       24.02.2014.

Сыныбы:   

 П?ні:  алгебра

П?н м??алімі: ?алия Сма??лова

Саба?ты? та?ырыбы:  функциясы ж?не оны? ?асиеттері мен графигі.

Саба?ты? ма?саты:

1.  функциясы, оны? ?асиеттері ж?не графигі танысады, есептер шы?ару кезінде функцияны? ?асиеттерін ?олдана білуді ?йренеді.                                                            2. О?ушыларды ?зін-?зі реттеуге ?йрету.                 3. Ынтыма?тасты?та ж?мыс жасай білуге, уа?ытты тиімді пайдалану?а т?рбиелеу.

Негізгі идеялар:

О?ушыларды? та?ырыпты т?сіну де?гейін аны?тау, т?сінік де?гейін ескере отырып шешім ?абылдау,  функциясы ?асиеттерін ?олданып, функция графиктерін сызуда пікір айту. О?ушыларды? ал?ан білімдерін тексеру.

К?тілетін н?тиже:

О?ушылар  функциясы ?асиеттерін ?олданып, функция графиктерін сыза алады, пікір айту да?дысы ?алыптасады, белсенділігі т?мен о?ушыларды? ынтасы артады.

Тапсырма к?здері:

Жеке ж?мыс

Ж?пты? ж?мыс

Топты? ж?мыс

Мазм?нын білу

?зара пікір алмасу

Бірлескен ж?мыс, тал?ылау, идеялар жина?тау ар?ылы орта? жоба шы?ару.

Уа?ыты

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушылар іс-?рекеті

Ресурстар, к?рнекі ??ралдар

1 мин

2 мин

 

2 мин

Саба? барысы:                           1. ?йымдастыру кезе?і.               С?лемдесу, топ?а б?лу, о?ушыларды? назарын саба??а аудару, жа?ымды орта ?алыптастыру.                                           

  1. «Ой-?оз?ау»   

«?ара ж?шік» -б?гінгі ?тілетін та?ырыпты жасыру.

1.Шаршы ауданыны? формуласы ?алай ?рнектеледі? S=                          2.Шаршыны?  а ?абыр?асыны?  S ауданынан т?уелділігі ?андай формуламен ?рнектеледі?    а=                      

3. Т?уелді айнымалыны х, ал т?уелді айнымалыны у ?рпімен белгілесек ?андай функция шы?ады?               б?гінгі ?тілетін та?ырыпты  табады.                                                        Балалар, б?гінгі саба?ты? ма?саты ?андай болма?шы?

II. «?ызы?ушылы?ты ояту» «Сенемін-сенбеймін» ойыны бойынша:  

О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді.

С?ра??а жауап беру ар?ылы б?гінгі ?тілетін та?ырыпты ?здері табады.

Саба??а ма?сат ?ояды.

?тілмеген жа?а та?ырып бойынша бірнеше с?ра?тар?а ?з логикаларына с?йене отырып жауап береді.   

Интерактивті та?та видео к?рсетілім

Интерактивті та?та Слайдтар

Интерактивті та?та

Р/с     С?ра?тар                                                                             Сенемін         Сенбеймін

  1.     функциясыны? аны?талу айма?ы х<0 аралы?ы

 2.     функциясыны? м?ндеріні? жиыны у<0 аралы?ы

3.         х>0,  y>0 болса,  графигі II ширекте

4.        аргументті? ?лкен м?ніне функцияны? ?лкен м?ні с?йкес

          келіп т?р,     онда функция ?спелі           

10

мин

Жа?а саба?

III. «Ма?ынаны тану»

1.Жа?адан не ?йрендік? Берген жауаптарымыз?а талдау жасайы??

Жа?а та?ырыпты м??ият о?ып шы?ады, жо?арыда?ы с?ра?тар?а д?рыс жауап бере алды ма? ?з-?зін тексереді.

    квадратты? т?бір функциясы деп аталады.

 ?рнегіні? ма?ынасы болады х-?андай м?ндерді ?абылдаса? ( x>0 бол?анда)

  х-ті? ?рбір о? м?ніне   -ті? ?анша м?ні с?йкес келеді? (бір ?ана)

Б?л функцияны? аны?талу облысы ?андай м?ндер? ([0;+     )-теріс емес на?ты м?ндер)

  функциясыны? графигін салу ?шін оны? м?ндеріні? кестесін ??райы?:

х

0

1

4

9

 у

0

1

2

3

Кестедегі аны?тал?ан н?ктелерді не істейміз?( координаталы? жазы?ты?та белгілейміз)

Содан со?? (оларды біркелкі тегіс ?исы?пен ?осамыз.) Сонда квадратты? т?бір функциясыны? графигі шы?ады.

Excel  ба?дарламасы ар?ылы функцияны? графигін к?рсету.

Жал?астыр: (асты сызыл?ан т?старын о?ушылар жал?астырады)

   функциясыны? ?асиеттері:

1.Егер х=0 болса, онда  у=0 , я?ни координаталар бас н?ктесі функция графигінде жатады.

2. Егер х>0 болса, онда у>0, я?ни функция графигі I координаталы? ширекте орналасады.(арифметикалы? т?бірді? аны?тамасы бойынша  х ж?не у м?ндері теріс емес сандар)

3. функция ?зіні? аны?талу облысында ?седі, ?йткені аргументті? ?лкен м?ніне функцияны? ?лкен м?ні с?йкес. Мысалы: х=4, у=2;   х=9,  у=3;

    х>0 бол?анда,    функциясыны? графигі у=  функциясыны? графигі сия?ты I ширекте орналас?ан ж?не ол графиктер у=x т?зуіне ?ара?анда симметриялы. М(3;9) н?ктесі у=  функциясыны? графигіне тиісті болса,онда осы н?ктеге у=x т?зуіне ?ара?анда симметриялы N(9;3) н?ктесі    функциясыны? графигіне тиісті.

5мин

IV. «Ой тол?аныс»

Есептер шы?ару: «Аукцион» ойыны бойынша

Есепті ауызша шы?арады.

Интерактивті та?та

  функциясы бойынша  аргумент х=144 те? бол?анда, у-?

А

Б

В

Г

Д

-12

12

14

11

-14

  функциясы бойынша функция у=9 те? бол?анда, х-?

А        

Б

В

Г

Д

81

-81

18

-18

3

 «Тізбекті ?зіп с?рау» ойыны бойынша

  функциясы бойынша кестені толтыр:

х

1

5

у

5

0

2

   ж?не  функцияларыны? графиктерін  функциясыны? графигі ар?ылы к?рсету

7 мин+8 мин

«Кубизм» ?дісі бойынша

4 топ?а кубикте жазыл?ан тапсырмаларды ла?тыр?анда?ы т?скен жа?ы  бойынша беріп шы?амын.

«Р?лдік ойын» бойынша:  баяндаушы, са?шы, хатшы,барлаушы р?лдеріне б?ліне отырып ж?мысты  бірлесіп орындайды.

О?ушылар тапсырманы тобында бірлесіп орындайды, пікір алмасады, талдайды ж?не ?ор?айды.

 Бас?а топтар ?ор?аушы топты  ба?алайды.

Кубик, постер, ба?алау ба?даршамдары

1-топ    у=

2-топ     у=

3-топ     

4-топ      

5 мин

Жеке ж?мыс «сен-ма?ан, мен-са?ан» бойынша д?птерлерін алмастырып тексереді.

О?ушылар?а тапсырмалар беріледі

Пікір алмасады, талдайды.

Есептер

О?улы? №187; жа?а кітап

№154 2,5 к?не кітап

1мин

?орытындылау

«Синквейн» немесе екі ж?лдыз бір ?сыныс ар?ылы

О?ушылар стикерге  бір шума? ?ле? ар?ылы б?гінгі саба?ты ?орытындылайды.

1 мин

Ба?алау

Ба?алау пара?ы ар?ылы ба?алау

Есептеу, салыстыру ар?ылы шешімге келу

?зін-?зі ба?алау, ?зара ба?алау.

Ба?алау пара?ы ар?ылы топ басшысыны? ба?алауы

1 мин

?й тапсырмасы

?й тапсырмасын ?з ?алаулары бойынша алады.               Мысалы №195

«Есте са?та-жап-жаз-аш-тексер»-осылайша ?ателеспейінше орал.

Просмотр содержимого документа
«: у=?x квадрат т?бір функциясы »

Бекітемін: №249 мектеп-лицейдің ғылыми-әдістемелік

жұмыстары жөніндегі орынбасары Ж.Жиенәлі

Күні: 24.02.2014.

Сыныбы:

Пәні: алгебра

Пән мұғалімі: Ғалия Смағұлова

Сабақтың тақырыбы: функциясы және оның қасиеттері мен графигі.

Сабақтың мақсаты:

1. функциясы, оның қасиеттері және графигі танысады, есептер шығару кезінде функцияның қасиеттерін қолдана білуді үйренеді. 2. Оқушыларды өзін-өзі реттеуге үйрету. 3. Ынтымақтастықта жұмыс жасай білуге, уақытты тиімді пайдалануға тәрбиелеу.

Негізгі идеялар:

Оқушылардың тақырыпты түсіну деңгейін анықтау, түсінік деңгейін ескере отырып шешім қабылдау, функциясы қасиеттерін қолданып, функция графиктерін сызуда пікір айту. Оқушылардың алған білімдерін тексеру.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар функциясы қасиеттерін қолданып, функция графиктерін сыза алады, пікір айту дағдысы қалыптасады, белсенділігі төмен оқушылардың ынтасы артады.

Тапсырма көздері:

Жеке жұмыс

Жұптық жұмыс

Топтық жұмыс

Мазмұнын білу

Өзара пікір алмасу

Бірлескен жұмыс, талқылау, идеялар жинақтау арқылы ортақ жоба шығару.

Уақыты

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушылар іс-әрекеті

Ресурстар, көрнекі құралдар

1 мин

2 мин2 мин

Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу, топқа бөлу, оқушылардың назарын сабаққа аудару, жағымды орта қалыптастыру.

  1. «Ой-қозғау»

«Қара жәшік» -бүгінгі өтілетін тақырыпты жасыру.

1.Шаршы ауданының формуласы қалай өрнектеледі? S= 2.Шаршының а қабырғасының S ауданынан тәуелділігі қандай формуламен өрнектеледі? а=

3. Тәуелді айнымалыны х, ал тәуелді айнымалыны у әрпімен белгілесек қандай функция шығады? бүгінгі өтілетін тақырыпты табады. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты қандай болмақшы?II. «Қызығушылықты ояту» «Сенемін-сенбеймін» ойыны бойынша:

Оқушылар сұрақтарға жауап береді.

Сұраққа жауап беру арқылы бүгінгі өтілетін тақырыпты өздері табады.

Сабаққа мақсат қояды.

өтілмеген жаңа тақырып бойынша бірнеше сұрақтарға өз логикаларына сүйене отырып жауап береді.Интерактивті тақта видео көрсетілімИнтерактивті тақта СлайдтарИнтерактивті тақта


Р/с Сұрақтар Сенемін Сенбеймін

1. функциясының анықталу аймағы х0 аралығы

2. функциясының мәндерінің жиыны у

3. х0, y0 болса, графигі II ширекте

4. аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес

келіп тұр, онда функция өспелі

10

мин

Жаңа сабақ

III. «Мағынаны тану»

1.Жаңадан не үйрендік? Берген жауаптарымызға талдау жасайық?
Жаңа тақырыпты мұқият оқып шығады, жоғарыдағы сұрақтарға дұрыс жауап бере алды ма? Өз-өзін тексереді.


квадраттық түбір функциясы деп аталады.

өрнегінің мағынасы болады х-қандай мәндерді қабылдаса? ( x0 болғанда)

х-тің әрбір оң мәніне -тің қанша мәні сәйкес келеді? (бір ғана)

Бұл функцияның анықталу облысы қандай мәндер? ([0;+ )-теріс емес нақты мәндер)

функциясының графигін салу үшін оның мәндерінің кестесін құрайық:

х

0

1

4

9

у

0

1

2

3

Кестедегі анықталған нүктелерді не істейміз?( координаталық жазықтықта белгілейміз)

Содан соң? (оларды біркелкі тегіс қисықпен қосамыз.) Сонда квадраттық түбір функциясының графигі шығады.

Excel бағдарламасы арқылы функцияның графигін көрсету.

Жалғастыр: (асты сызылған тұстарын оқушылар жалғастырады)

функциясының қасиеттері:

1.Егер х=0 болса, онда у=0 , яғни координаталар бас нүктесі функция графигінде жатады.

2. Егер х0 болса, онда у0, яғни функция графигі I координаталық ширекте орналасады.(арифметикалық түбірдің анықтамасы бойынша х және у мәндері теріс емес сандар)

3. функция өзінің анықталу облысында өседі, өйткені аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес. Мысалы: х=4, у=2; х=9, у=3;

х0 болғанда, функциясының графигі у= функциясының графигі сияқты I ширекте орналасқан және ол графиктер у=x түзуіне қарағанда симметриялы. М(3;9) нүктесі у= функциясының графигіне тиісті болса,онда осы нүктеге у=x түзуіне қарағанда симметриялы N(9;3) нүктесі функциясының графигіне тиісті.5мин

IV. «Ой толғаныс»

Есептер шығару: «Аукцион» ойыны бойынша

Есепті ауызша шығарады.Интерактивті тақтафункциясы бойынша аргумент х=144 тең болғанда, у-?

А

Б

В

Г

Д

-12

12

14

11

-14

функциясы бойынша функция у=9 тең болғанда, х-?

А

Б

В

Г

Д

81

-81

18

-18

3

«Тізбекті үзіп сұрау» ойыны бойынша

функциясы бойынша кестені толтыр:

х

1

5


у5

02

және функцияларының графиктерін функциясының графигі арқылы көрсету

7 мин+8 мин

«Кубизм» әдісі бойынша

4 топқа кубикте жазылған тапсырмаларды лақтырғандағы түскен жағы бойынша беріп шығамын.

«Рөлдік ойын» бойынша: баяндаушы, сақшы, хатшы,барлаушы рөлдеріне бөліне отырып жұмысты бірлесіп орындайды.Оқушылар тапсырманы тобында бірлесіп орындайды, пікір алмасады, талдайды және қорғайды.

Басқа топтар қорғаушы топты бағалайды.Кубик, постер, бағалау бағдаршамдары

1-топ у=

2-топ у=

3-топ

4-топ

5 мин

Жеке жұмыс «сен-маған , мен-саған» бойынша дәптерлерін алмастырып тексереді.

Оқушыларға тапсырмалар беріледі

Пікір алмасады, талдайды.Есептер

Оқулық №187; жаңа кітап

№154 2,5 көне кітап

1мин

Қорытындылау

«Синквейн» немесе екі жұлдыз бір ұсыныс арқылыОқушылар стикерге бір шумақ өлең арқылы бүгінгі сабақты қорытындылайды.1 мин

Бағалау

Бағалау парағы арқылы бағалау

Есептеу, салыстыру арқылы шешімге келу

Өзін-өзі бағалау, өзара бағалау.

Бағалау парағы арқылы топ басшысының бағалауы1 мин

Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасын өз қалаулары бойынша алады. Мысалы №195

«Есте сақта-жап-жаз-аш-тексер»-осылайша қателеспейінше орал.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
: у=?x квадрат т?бір функциясы

Автор: Смагулова Галия Мырзахановна

Дата: 15.09.2015

Номер свидетельства: 230877

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства