kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Логарифмдік те?деулер ж?не оларды? ж?йелері /есептер шы?ару/

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Саба?ты? ма?саты:

 • «Логарифмдік  те?деулер ж?не оларды?  ж?йелері» та?ырыбы бойынша ал?ан білімдерін ?орытындылау?а жа?дай жасау, та?ырып  бойынша білім мен біліктерін бекіту ж?не ба?ылау; ?тілген та?ырыпты тере?ірек ме?геруге ба?ыт беру, проблемаларды аны?тау   ж?не оны? шешілу жолдарын таба білу, ма?сат?а жете білу;
 •  Жеке, ж?ппен, топпен ынтыма?тасты?та ж?мыс жасай білуге да?дыландыру, та?ырыпты? диалог ??ра білу, бірін-бірі, ?зін-?зі ж?не топты ба?алай білуге ?йрету;
 • Ынтыма?тасты?та ж?мыс жасау?а, ?з ойын еркін жеткізуге,ой-пікірімен б?лісе білуге, шы?армашылы??а ?мтылдыру.

К?тілетін н?тиже: Топ?а б?лу барысында жа?ымды психологиялы? ахуал тудыру.   Та?ырып?а теориялы? талдау жасалады. О?ушылар жекелей, ж?ппен, топпен  ж?мыс істей отырып идея б?ліседі, ?нім жасалады, талдайды, жина?тайды,   ?ортындылайды, ба?алайды.

К?рнекіліктер ж?не о?у ?дістемелік жабды?: компьютер, медиапроектор,  тапсырмалар,  плакаттар, портреттер, слайдтар

?олданылатын модульдер: АКТ, СТО (Блум таксономиясы), топты? ж?мыс, ж?пты? ж?мыс, жеке ж?мыс, ба?алау.

Саба?ты? т?рі:Білімді бекіту саба?ы

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру:  О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру, к??іл-к?йлерін аны?тау;

      Психологиялы? дайынды?  «С?лемдесу» ?азір біз сендермен ойын ойнаймыз, ?имылды тез жасаулары? керек. «Бастаймыз» деген белгі берілгенде, мен ?алай амандасу керек екенін айтамын, сонда сендер бір-бірлері?мен тез-тез амандасасы?дар. ?р адаммен ?рт?рлі амандасасы?дар. Сонымен, к?збен… ?олмен… иы?пен… білекпен…  тіземен… ?кшемен… ар?амен.

    2. ?й тапсырмасын тексеру: «К?рші?ді тексер» ?дісі бойынша д?птерлерін ?зара алмастырып ?й тапсырмаларын тексереді. (№274, №276)

    3.Топ?а б?лу. О?ушылар «Мозайка» ?дісі бойынша топтар?а б?лінеді. Та?ырып?а байланысты алдын-ала даярлан?ан математиктерді? портреттеріні?  ?иындыларын ??растыру ар?ылы «Непер», «Лаплас», «Бернулли»,    «Эйлер» болып 4 топ?а б?лінеді.Топ м?шелері ?з міндеттерін б?ліп алады,   топ басшысы ?ада?алап отырады.Топтарды? ж?мыс істеу ережесі б?рын ??рыл?ан, к?нделікті саба?та пайдаланылады,та?та?а ілініп т?рады, топ м?шелері ?здеріні? ат?аратын міндеттерін б?ліп алады.

     ?рі  ?арай  саба?ымызды «Блум таксономиясы», я?ни ойлау да?дыларыны? де?гейлері - ойлау  ?шб?рышы бойынша жал?астырамыз.

       І. Білу. 

   Ой ?оз?ау с?ті. ?азір біз ?ткен саба?тан ал?ан білімдерінізді пысы?тау ?шін ж?не есептер щы?ару?а, ?зіндік ж?мысын орындау?а дайындалу ?шін ?ткен та?ырыптарды ?айталайы?, не білетінімізді еске т?сірейік.

     ?ш?ыр  ойдан – ?тымды жауап:

 1. ?андай те?деулерді білесі?дер?

Жауабы:

1.Сызы?ты? те?деу

2.Б?лшек рационал те?деу

3.Иррационал те?деу

4.Тригонометриялы? те?деу

5.К?рсеткіштік те?деу

6. Логарифмдік те?деу

       2. Логарифмдік те?деу дегеніміз не?

Жауабы:Айнымалысы логарифм белгісіні? ішінде  болатын те?деуді логарифмдік те?деу деп атайды.

 1. ?арапайым логарифмдік те?деу ?андай болады?
 2. Логарифмдік те?деулерді шешуді? ?андай т?сілдері бар?

Жауабы:

1.Логарифмні? аны?тамасын ?олдану;

2. Потенциалдау ?дісі;

3. Жа?а айнымалы енгізу;

4.М?шелеп логарифмдеу.

     ІІ. Т?сіну.

      О?ушылар дайында?ан т?саукесерлер мен топты? таныстырылымдар.

       Сіздерге  ?йге логарифмдік те?деулер ж?не оларды? ж?йелері туралы т?саукесер немесе топты?  таныстырылым дайындап келуге тапсырма берілген болатын,сол тапсырманы орындап келген о?ушылар та?та?а шы?ып,?з ж?мыстарын ?ор?айды. Те?деу шешуді? ?р т?сілін  ?р о?ушы жан – жа?ты талдайды.

      ІІІ. ?олдану.

 «Іздеген табар, о?ы?ан озар». Ж?пты? ж?мыс. Біз толы? ?айталады?. Енді осы білімдерінді практикада, я?ни есептер шы?аруда ?алай ?олданатындарынды тексерейік. Алдымен екі о?ушыдан ж?ппен о?улы?та?ы  есепті шы?арып, сосын топта тал?ылап, жауаптарын салыстырып, д?рыс шешілген есепті та?та?а шы?ып, ?ор?айды.Т?рт топ т?рт  т?рлі  т?сіл  бойынша о?улы?та?ы есептерді  шы?арады.

       І  топ:   №278 – логарифмні? аны?тамасын ?олдану;

       ІІ топ:   №279 – Потенциалдау ?дісі;

       ІІІ топ:  №280 – Жа?а айнымалы енгізу;

       ІV топ:  №281 – М?шелеп логарифмдеу.

       Сергіту с?ті: «Адамны? денесі ?ана емес, сонымен ?атар миы да жатты?уды талап етеді. Математика ми гимнастикасы», - А.В. Суворов

     Ендеше  балалар ауызша есеп шы?ара отырып, миымыз?а гимнастика жасап алайы?. 

 1. Жас математик шашын алдырма? болып ?ала?а келеді. ?алада тек    2  шаштараз бар екен. Оны? біріншісіні? шашы с?нді алын?ан. Ал екіншісіні? шашы онша жа?сы алынба?ан. Математик шашын алдыру?а ?ай шаштараз?а барады?
 2. Балы?шы балы? аулады. «?анша балы? ?стады??»- деген с?ра??а «Сегізді? жартысы, алтауы бассыз ж?не то?ызы ??йры?сыз»,- деп жауап береді? Балы?шы ?анша балы? аула?ан?        

Шешуі:Сегізді? жартысын алып тастаса? н?л, алтыны? басын алып тастаса? н?л, то?ызды? ая?ын алып тастаса? н?л. Балы?шы балы? аула?ан жо?.

 • V. Талдау.

     «Білімі?ді тексер». Топты? ж?мыс. Сіздер ?з білімдерінізді теория ар?ылы ж?не практикалы?  т?рде логарифмдік те?деулерді шешуде к?рсете алды?ыздар енді те?деулер ж?йесін шы?ара білуде ?з білім де?гейлерінізді к?рсетіп, д?лелде?іздер.

?р топ?а берілген есептерді а?ылдасып шы?арып, шешуін талдап, бір-біріне т?сіндіреді, одан кейін ?р топтан бір о?ушыдан шы?ып  шешуін та?та?а шы?арып, т?сіндіреді.

        І  топ:   №282

       ІІ топ:   №283

       ІІІ топ:  №284

       ІV топ:  №288

 V. Жина?тау.

«Кім жылдам?». О?ушыларды? ?зіндік ж?мысы.

      Біз толы? ?айталады? ж?не практикада ?алай ?олдана алатындарынызды к?рсетті?іздер, енді осы ал?ан білімдері?ізді жина?тау ?шін жеке тапсырма беріледі, ?р о?ушы?а жеке тапсырмаларды топ басшысы таратып береді,   5 минутта орындап, жауаптарымызды жауап пара?ына толтырамыз, сосын бір біріміздікін ауыстырып, тексеріп, ба?алаймыз.

?орытынды. Кері байланыс ж?не саба?ты? ?орытындысы. Саба??а жа?сы  дайынды?пен келіп, белсене  ?атысып  отыр?ан  о?ушылар  мада?талады. О?ушылар?а  анкета  таратылады.

                          АНКЕТА

         Анкета – саба?ты?  ?тілу  барысына   толы?  талдау  жасап, ба?алау?а  м?мкіндік береді. ?ажетті с?зді? астын сызы?ыз.

 1. Мен  саба??а                                          белсенді ?атыстым/ ?атыс?ан жо?пын 
 2. Саба?та орында?ан  ж?мысыма            ризамын/риза емеспін      
 3. Саба? мен ?шін                                      ?за? / ?ыс?а болды
 4. Мен саба?та                                            шаршадым/шарша?ан жо?пын
 5. Мені? к??іл-к?йім                                  к?терілді/т?сіп кетті
 6. Мен ?шін тапсырмалар                         ?ызы?ты/ ?ызы?сыз

                                                                же?іл/к?рделі  болды.

?йге тапсырма: №285, №287. ?БТ кітапшаларынан 5 есеп.

 Ба?алау.

     «Ба?даршам» ?дісі бойынша о?ушылар ?зін-?зі, топ басшысы м?шелерін ба?алайды.Егер та?ырыпты т?сінбесе  -  ?ызыл ?а?азды алып ?ызыл ба?даршам?а,  ?лі де кейбір с?ра?тар?а к?мек ?ажет болса - сары ?а?азды алып  сары ба?даршам?а, ал егер та?ырыпты жа?сы т?сінсе жасыл ?а?азды алып, жасыл ба?даршам?а жапсырады.

Ынтыма?тасты?та ж?мыс жаса?андары?ыз?а рахмет! Ма?ан б?гін шы?армашыл, белсенді е?бек?ор о?ушылармен ж?мыс жасау ?те ?нады. Алда?ы ?мірлерінізде ?руа?ыт жолдары?ыз болып, алдары?ызда тек ?ана жасыл шам жанып т?ратын болсын!

Просмотр содержимого документа
«Логарифмдік те?деулер ж?не оларды? ж?йелері /есептер шы?ару/»

Пәні: Алгебра және анализ бастамалары

Класы: 11 «б»

Пән мұғалімі: Қонысбаева Гулшат Қырықбайқызы


Сабақтың тақырыбы: Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері /есептер шығару/


Сабақтың мақсаты:

 • «Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері» тақырыбы бойынша алған білімдерін қорытындылауға жағдай жасау, тақырып бойынша білім мен біліктерін бекіту және бақылау; Өтілген тақырыпты тереңірек меңгеруге бағыт беру, проблемаларды анықтау және оның шешілу жолдарын таба білу, мақсатқа жете білу;

 • Жеке, жұппен, топпен ынтымақтастықта жұмыс жасай білуге дағдыландыру, тақырыптық диалог құра білу, бірін-бірі, өзін-өзі және топты бағалай білуге үйрету;

 • Ынтымақтастықта жұмыс жасауға, өз ойын еркін жеткізуге,ой-пікірімен бөлісе білуге, шығармашылыққа ұмтылдыру.

Күтілетін нәтиже: Топқа бөлу барысында жағымды психологиялық ахуал тудыру. Тақырыпқа теориялық талдау жасалады. Оқушылар жекелей, жұппен, топпен жұмыс істей отырып идея бөліседі, өнім жасалады, талдайды, жинақтайды, қортындылайды, бағалайды.


Көрнекіліктер және оқу әдістемелік жабдық: компьютер, ультимедиапроектор, тапсырмалар, плакаттар, портреттер, слайдтар


Қолданылатын модульдер: АКТ, СТО (Блум таксономиясы), топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс, бағалау.


Сабақтың түрі:Білімді бекіту сабағы


Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру: Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру, көңіл-күйлерін анықтау;

Психологиялық дайындық «Сәлемдесу» Қазір біз сендермен ойын ойнаймыз, қимылды тез жасауларың керек. «Бастаймыз» деген белгі берілгенде, мен қалай амандасу керек екенін айтамын, сонда сендер бір-бірлеріңмен тез-тез амандасасыңдар. Әр адаммен әртүрлі амандасасыңдар. Сонымен, көзбен… қолмен… иықпен… білекпен… тіземен… өкшемен… арқамен.

2. Үй тапсырмасын тексеру: «Көршіңді тексер» әдісі бойынша дәптерлерін өзара алмастырып үй тапсырмаларын тексереді. (№274, №276)

3.Топқа бөлу. Оқушылар «Мозайка» әдісі бойынша топтарға бөлінеді. Тақырыпқа байланысты алдын-ала даярланған математиктердің портреттерінің қиындыларын құрастыру арқылы «Непер», «Лаплас», «Бернулли», «Эйлер» болып 4 топқа бөлінеді.Топ мүшелері өз міндеттерін бөліп алады, топ басшысы қадағалап отырады.Топтардың жұмыс істеу ережесі бұрын құрылған, күнделікті сабақта пайдаланылады,тақтаға ілініп тұрады, топ мүшелері өздерінің атқаратын міндеттерін бөліп алады.


Әрі қарай сабағымызды «Блум таксономиясы», яғни ойлау дағдыларының деңгейлері - ойлау үшбұрышы бойынша жалғастырамыз.

І. Білу.


Ой қозғау сәті . Қазір біз өткен сабақтан алған білімдерінізді пысықтау үшін және есептер щығаруға, өзіндік жұмысын орындауға дайындалу үшін өткен тақырыптарды қайталайық, не білетінімізді еске түсірейік.

Ұшқыр ойдан – ұтымды жауап:

 1. Қандай теңдеулерді білесіңдер?

Жауабы:

1.Сызықтық теңдеу

2.Бөлшек рационал теңдеу

3.Иррационал теңдеу

4.Тригонометриялық теңдеу

5.Көрсеткіштік теңдеу

6. Логарифмдік теңдеу

2. Логарифмдік теңдеу дегеніміз не?

Жауабы:Айнымалысы логарифм белгісінің ішінде болатын теңдеуді логарифмдік теңдеу деп атайды.

 1. Қарапайым логарифмдік теңдеу қандай болады?


 1. Логарифмдік теңдеулерді шешудің қандай тәсілдері бар?

Жауабы:

1.Логарифмнің анықтамасын қолдану;

2. Потенциалдау әдісі;

3. Жаңа айнымалы енгізу;

4.Мүшелеп логарифмдеу.

ІІ. Түсіну .


Оқушылар дайындаған тұсаукесерлер мен топтық таныстырылымдар.

Сіздерге үйге логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері туралы тұсаукесер немесе топтық таныстырылым дайындап келуге тапсырма берілген болатын,сол тапсырманы орындап келген оқушылар тақтаға шығып,өз жұмыстарын қорғайды. Теңдеу шешудің әр тәсілін әр оқушы жан – жақты талдайды.

ІІІ. Қолдану.


«Іздеген табар, оқыған озар». Жұптық жұмыс. Біз толық қайталадық. Енді осы білімдерінді практикада, яғни есептер шығаруда қалай қолданатындарынды тексерейік. Алдымен екі оқушыдан жұппен оқулықтағы есепті шығарып, сосын топта талқылап, жауаптарын салыстырып, дұрыс шешілген есепті тақтаға шығып, қорғайды.Төрт топ төрт түрлі тәсіл бойынша оқулықтағы есептерді шығарады.

І топ: №278 – логарифмнің анықтамасын қолдану;

ІІ топ: №279 – Потенциалдау әдісі;

ІІІ топ: №280 – Жаңа айнымалы енгізу;

ІV топ: №281 – Мүшелеп логарифмдеу.


Сергіту сәті: «Адамның денесі ғана емес, сонымен қатар миы да жаттығуды талап етеді. Математика ми гимнастикасы», - А.В. Суворов

.

Ендеше балалар ауызша есеп шығара отырып, миымызға гимнастика жасап алайық.

 1. Жас математик шашын алдырмақ болып қалаға келеді. Қалада тек 2 шаштараз бар екен. Оның біріншісінің шашы сәнді алынған. Ал екіншісінің шашы онша жақсы алынбаған. Математик шашын алдыруға қай шаштаразға барады?

 2. Балықшы балық аулады. «Қанша балық ұстадың?»- деген сұраққа «Сегіздің жартысы, алтауы бассыз және тоғызы құйрықсыз»,- деп жауап береді? Балықшы қанша балық аулаған?

Шешуі:Сегіздің жартысын алып тастасаң нөл, алтының басын алып тастасаң нөл, тоғыздың аяғын алып тастасаң нөл. Балықшы балық аулаған жоқ.

ІV. Талдау.

«Біліміңді тексер». Топтық жұмыс. Сіздер өз білімдерінізді теория арқылы және практикалық түрде логарифмдік теңдеулерді шешуде көрсете алдыңыздар енді теңдеулер жүйесін шығара білуде өз білім деңгейлерінізді көрсетіп, дәлелдеңіздер.

Әр топқа берілген есептерді ақылдасып шығарып, шешуін талдап, бір-біріне түсіндіреді, одан кейін әр топтан бір оқушыдан шығып шешуін тақтаға шығарып, түсіндіреді.

І топ: №282

ІІ топ: №283

ІІІ топ: №284

ІV топ: №288


V. Жинақтау.

«Кім жылдам?». Оқушылардың өзіндік жұмысы.

Біз толық қайталадық және практикада қалай қолдана алатындарынызды көрсеттіңіздер, енді осы алған білімдеріңізді жинақтау үшін жеке тапсырма беріледі, әр оқушыға жеке тапсырмаларды топ басшысы таратып береді, 5 минутта орындап, жауаптарымызды жауап парағына толтырамыз, сосын бір біріміздікін ауыстырып, тексеріп, бағалаймыз.


Тест жұмысының жауаптары.

Сұрақтың нөмері

1

2

3

4

Жауапатары

в

с

в

с


Қорытынды. Кері байланыс және сабақтың қорытындысы. Сабаққа жақсы дайындықпен келіп, белсене қатысып отырған оқушылар мадақталады. Оқушыларға анкета таратылады.

АНКЕТА

Анкета – сабақтың өтілу барысына толық талдау жасап, бағалауға мүмкіндік береді. Қажетті сөздің астын сызыңыз.


 1. Мен сабаққа белсенді қатыстым/ қатысқан жоқпын

 2. Сабақта орындаған жұмысыма ризамын/риза емеспін

 3. Сабақ мен үшін ұзақ / қысқа болды

 4. Мен сабақта шаршадым/шаршаған жоқпын

 5. Менің көңіл-күйім көтерілді/түсіп кетті

 6. Мен үшін тапсырмалар қызықты/ қызықсыз

жеңіл/күрделі болды.


Үйге тапсырма: №285, №287. ҰБТ кітапшаларынан 5 есеп.

Бағалау.

«Бағдаршам» әдісі бойынша оқушылар өзін-өзі, топ басшысы мүшелерін бағалайды.Егер тақырыпты түсінбесе - қызыл қағазды алып қызыл бағдаршамға, әлі де кейбір сұрақтарға көмек қажет болса - сары қағазды алып сары бағдаршамға, ал егер тақырыпты жақсы түсінсе жасыл қағазды алып, жасыл бағдаршамға жапсырады.


Ынтымақтастықта жұмыс жасағандарыңызға рахмет! Маған бүгін шығармашыл, белсенді еңбекқор оқушылармен жұмыс жасау өте ұнады. Алдағы өмірлерінізде әруақыт жолдарыңыз болып, алдарыңызда тек қана жасыл шам жанып тұратын болсын!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Логарифмдік те?деулер ж?не оларды? ж?йелері /есептер шы?ару/

Автор: Конысбаева Гулшат Кырыкбаевна

Дата: 10.12.2015

Номер свидетельства: 264447

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1750 руб.
2500 руб.
1450 руб.
2070 руб.
1460 руб.
2090 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства