kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кыскаша кобейту формуласын пайдаланып есеп шыгару

Нажмите, чтобы узнать подробности

Класс: 7

П?ні: Алгебра

К?ні:21. 12.2015 ж

Саба? та?ырыбы. ?ыс?аша к?бейту формуласын пайдаланып есеп шы?ару

Ма?саты: О?ушыларды ?ыс?аша к?бейту формулаларына есептер шы?ар?анда ?олдана білу

Білімділік: О?ушыларды? есп шы?ару барысында ?ыс?аша к?бейту формулаларын ?олдана білуін аны?тау, б?тін ?рнектерді т?рлендіруде?олдана білу іскерліктері мен да?дыларын ?алыптастыру. К?пм?шені к?пм?шеге к?бейту ж?не жіктеу кезінде ?олдану алу білімдерін ?алыптастыру.  

Дамытушылы?: О?ушыларды? ойлау ?абілеттерін, ты?дау, есте са?тау ?абілеттерін жетілдіру ж?не білім да?дыларын дамыту. П?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру, ой – ?рісін ке?ейту.

Т?рбиелік: О?ушылар ал?ан білімдерін д?рыс ?олдана білуге, белсе?ді ?атысу?а, жина?тлы??а, белсенділікке ынтасын арттыру, жауапкершілікке  т?рбиелеу

Саба? барысы

1.Психологиялы? дайынды?

2.?й тапсырмасын тексеру

3.Cаба?ты? эпигроф

4.?ткен саба?ты ?айталау

5.С?ра? ?ою ар?ылы

6.Ауызша есеп

7.Т?жырымды жал?астыр

8.Математикалы? диктант

9.Сен м??алімсін. ?атені т?зет.

9.О?улы?пен ж?мыс

10.Сергіту с?ті

11.Бос орынды толы?тыр

12.Бекіту (С?йкестендір)

13.?йге тапсырма

14.Ба?алау

15.Рефлексия. Саба?ты ?орытындылау

?йымдастыру б?лімі.

О?ушылармен амандасу

Сыныпты т?гелдеу

Назарларын саба??а аудару

Психологиялы? дайынды?

О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру

?й тапсырмасын тексеру.

№342

Ауызша есеп

1.а2-16=(а-4)(а+4)                 2.25а2-9=(5а-3)(5а+3)           3.(а-4с)(а+4с) =а2-16с2

4.(а+5)2=а2+10а+25              5.(d-4)2=d2-8d+16                 6.(b-3)2=b2-6b+9

7.(10-с)(10+с) =100-с2           8.а2-49=(а-7)(а+7)                 9.9к2-16=(3к-4)(3к+4)

?ткен саба?ты ?айталау.

Екі ?рнекті? квадраттарыны? айырымыны? формуласы

Екі ?рнекті? айырымыны? квадратыны? формуласы

Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадратыны? формуласы

Т?жырымды жал?астыр!

1.Екі ?рнекі? ?осындысыны? квадраты бірінші ?рнекті? квадратына, плюс екі еселенген бірінші ?рнекті? квадратына, ?осыл?ан екі еселенген бірінші ж?не екінші ?рнектерді? к?бейтіндісіне, плюс екінші ?рнекті? квадратына те?.

2.Екі ?рнекті? айырмасыны? квадраты бірінші ?рнекті? квадратына, минус екі еселенген бірінші ж?не екінші ?рнекті? к?бейтіндісіне, ?осыл?ан екінші ?рнекті? квадратына те?

3.Екі ?рнекті? квадраттарыны? айырмасы осы ?рнектерді? айырмасы мен ?осындысыны? к?бейтіндісіне те?

Математикалы? диктант

1) а ж?не 7 саныны? ?осындысыны? квадраты;  (а+7)2=a2+14a+49

2) 4 ж?не в саныны? айырмасы мен ?осындысыны? к?бейтіндісі; (4-в)(4+в)=16-b2

3)в ж?не 5а ?рнектеріні? айырмасыны? квадраты; (в-5а)2=b2-10ab+25a2

4) a ж?не 2 ?рнектеріні? айырмасы мен ?осындысыны? к?бейтіндісі. (а+2)(а-2)=a2-4

5)16 мен х – ті? квадраттарыны? айырымы. (16-х2)=(4-x)(4+x)

6)9а – ны? квадраты мен 25в – ны? квадратыны? айырымы. 9а2-25в2=(3a-5b)(3a+5b)

7)(1-3в) мен (1+3в) – ны? к?бейтіндісі (1-3в)(1+3в)=1-9b2

8) (х-у) пен (х+у) ті? к?бейтіндісі (х-у)(х+у)=x2-y2

9.100 бен с – ны? квадратыны? айырымы 100-с2=(10-с)(10+с)

10) с ж?не 4а ?рнектеріні? ?осындысыны? квадраты  (с+4а)2=с2+8са+16а2

Сен м??алімсі?! ?атені т?зет!

1.16-4х2=(16-4х)(16+4х)

2.9а2-25в2=(3а-25в)(3а+25в)

3.(2а-3в)(2а+3в) =2а2-3в2

4.(1-а)2=(1-а)(1+а)

5. (6а+4с)2=36а2+48а+16с

6.100а-81с=(10-9с)(10-9с)

7.(2а+4)2=2а-16а+16

8.(5у-4х)2=25у-40+16х

9.(а+3)(а-3) =а+3

10.8х(1+3х-4у) =8+24х-32х

Жауаптары:

1.16-4х2=(4-2х)(4+2х)

2.9а2-25в2=(3а-5в)(3а+5в)

3.(2а-3в)(2а+3в) =4а2-9в2

4.(1-а)2=1-2а+а2

5. (6а+4с)2=36а2+48ас+16с2

6.100а-81с=(10а-9с)(10а+9с)

7.(2а+4)2=4а2+ 16а+16

8.(5у-4х)2=25у2 -40ху+16х2

9.(а+3)(а-3) =а2 -9

10.8х(1+3х-4у) =8х+24х2 -32ху

О?улы?пен ж?мыс

№345

1)25x2-70xy+49y2=(5x-7y)2

2)1/4a2+3a+9=(1/2a+3)2

3)25/36m2-mn+9/25n2=(5/6m-3/5n)2

4)1/16c4+2c2x+16x2=(1/4c2+4x)2

5)0.01a4+b2-0.2a2b=(0.1a2-b)2

6)b8-a2b4+1/4a4=(b4-1/2a2)2

№350

1)4x2-(2x-1)2=15           3)(3x+1)2-(3x-1)2=11x+1.2

2)9x2-1=(3x-2)2             4)(5+2y)(y-3)-2(y-1)2=0

№352

1)(a+b)2-(a-b)2              

2)(m+4)2-4(m+1)2

3)3(2-y)2+4(y-5)2

Сергіту с?ті

Орнымыздан  т?райы? 

Екі ?олды  со?айы?

??с  боп  ?анат  ?а?айы?

Жо?ары-т?мен ?арайы?

Бір  отырып,бір  т?рып

Орнымызды  табайы?

Бос орынды толы?тыр

1.(3m+*2n)(3m-*2n)=9m2-4n2

2.(*5a-4x)(5a*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*3)(a-*3)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*25-*16x2

5.(m-*6)(m+*6)=m2-36

6.(6a-*2)(6a+*2)=36a2-4

7.(7*m-*10n)(7*m+10*n)=49m2-100n2

8.(*1+c)(1-c*)=1*-c2*

Бекіту  с?йкестендір немесе математикалы? лото

1)(14-х)2=196-28x+x2

2)(a+y)2=a2+2ay+y2

3)(9-m)2=81-18m+m2

4)(x-5)2=x2-10x+25

5)(0.3-m)2=0.9-06m+m2

6)(8+a)2=64+16a+a2

7)(0.2-a)2=0.04-0.4a+a2

8)(1.2-n)2=1.44-2.4n+n2

Математикалы? лото

1.(а-в)(а+в) формуласын жаз

2.(а+в)2

3.(а-в)2

4.Екі ?рнекті? ?осындысыны? ж?не айырымыны? квадратыны? формуласыны? ережесі

5.Екі ?рнекті? квадраттарыны? айырмасыны? ережесі

?йге тапсырма

Аты – ж?ні:

Екі ?рнекті? квадраттарыны? айырымы____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Екі ?рнекті? айырымыны? квадраты_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аты – ж?ні:

Екі ?рнекті? квадраттарыны? айырымы____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Екі ?рнекті? айырымыны? квадраты_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.(3m+*)(3m-*)=9m2-4n2

2.(*-4x)(*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*)(a-*)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*-*x2

5.(m-*)(m+*)=m2-36

6.(6a-*)(6a+*)=36a2-4

7.(*m-*n)(*m+*n)=49m2-100n2

8.(*+c)(1-*)=*-*

1.(3m+*)(3m-*)=9m2-4n2

2.(*-4x)(*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*)(a-*)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*-*x2

5.(m-*)(m+*)=m2-36

6.(6a-*)(6a+*)=36a2-4

7.(*m-*n)(*m+*n)=49m2-100n2

8.(*+c)(1-*)=*-*

1)(14-х)2=                81-18m+m2

2)(a+y)2=                64+16a+a2

3)(9-m)2=                     196-28x+x2

4)(x-5)2=                 1.44-2.4n+n2

5)(0.3-m)2=             0.04-0.4a+a2

6)(8+a)2=                     a2+2ay+y2

7)(0.2-a)2=              0.9-06m+m2

8)(1.2-n)2=              x2-10x+25

1)(14-х)2=                81-18m+m2

2)(a+y)2=                64+16a+a2

3)(9-m)2=                     196-28x+x2

4)(x-5)2=                 1.44-2.4n+n2

5)(0.3-m)2=             0.04-0.4a+a2

6)(8+a)2=                     a2+2ay+y2

7)(0.2-a)2=              0.9-06m+m2

8)(1.2-n)2=              x2-10x+25

1.(а-в)(а+в) формуласын жаз

2.(а+в)2

3.(а-в)2

4.Екі ?рнекті? ?осындысыны?

ж?не айырымыны? квадратыны?

формуласыны? ережесі

5.Екі ?рнекті?

квадраттарыны?

айырмасыны? ережесі

Жер?йы? негізгі мектебі

Ашы? саба?

Екі ?рнекті? ?осындысыны? ж?не айырымыны? квадратыны? формуласы.
 

                                                  ?ткізген: ?осма?амбет Ж.Ж

                                                                                  7 сынып 

Просмотр содержимого документа
«Кыскаша кобейту формуласын пайдаланып есеп шыгару»

Класс: 7

Пәні: Алгебра

Күні:21. 12.2015 ж

Сабақ тақырыбы. Қысқаша көбейту формуласын пайдаланып есеп шығару

Мақсаты: Оқушыларды қысқаша көбейту формулаларына есептер шығарғанда қолдана білу

Білімділік: Оқушылардың есп шығару барысында қысқаша көбейту формулаларын қолдана білуін анықтау, бүтін өрнектерді түрлендірудеқолдана білу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Көпмүшені көпмүшеге көбейту және жіктеу кезінде қолдану алу білімдерін қалыптастыру.

Дамытушылық: Оқушылардық ойлау қабілеттерін, тыңдау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіру және білім дағдыларын дамыту. Пәнге деген қызығушылыұтарын арттыру, ой – өрісін кеңейту.

Тәрбиелік: Оқушылар алған білімдерін дұрыс қолдана білуге, белсеңді қатысуға, жинақтлыққа, белсенділікке ынтасын арттыру, жауапкершілікке тәрбиелеу

Сабақ барысы

1.Психологиялық дайындық

2.Үй тапсырмасын тексеру

3.Cабақтың эпигроф

4.Өткен сабақты қайталау

5.Сұрақ қою арқылы

6.Ауызша есеп

7.Тұжырымды жалғастыр

8.Математикалық диктант

9.Сен мұғалімсін. Қатені түзет.

9.Оқулықпен жұмыс

10.Сергіту сәті

11.Бос орынды толықтыр

12.Бекіту (Сәйкестендір)

13.Үйге тапсырма

14.Бағалау

15.Рефлексия. Сабақты қорытындылау


Ұйымдастыру бөлімі.

Оқушылармен амандасу

Сыныпты түгелдеу

Назарларын сабаққа аудару

Психологиялық дайындықОқушылардың сабаққа дайындығын тексеру

Үй тапсырмасын тексеру.

342


Ауызша есеп

1.а2-16=(а-4)(а+4) 2.25а2-9=(5а-3)(5а+3) 3.(а-4с)(а+4с) =а2-16с2

4.(а+5)22+10а+25 5.(d-4)2=d2-8d+16 6.(b-3)2=b2-6b+9

7.(10-с)(10+с) =100-с2 8.а2-49=(а-7)(а+7) 9.9к2-16=(3к-4)(3к+4)


Өткен сабақты қайталау.

Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы

Екі өрнектің айырымының квадратының формуласы

Екі өрнектің қосындысының квадратының формуласы


Тұжырымды жалғастыр!

1.Екі өрнекің қосындысының квадраты бірінші өрнектің квадратына, плюс екі еселенген бірінші өрнектің квадратына, қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектердің көбейтіндісіне, плюс екінші өрнектің квадратына тең.

2.Екі өрнектің айырмасының квадраты бірінші өрнектің квадратына, минус екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне, қосылған екінші өрнектің квадратына тең

3.Екі өрнектің квадраттарының айырмасы осы өрнектердің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісіне тең


Математикалық диктант

1) а және 7 санының қосындысының квадраты; (а+7)2=a2+14a+49

2) 4 және в санының айырмасы мен қосындысының көбейтіндісі; (4-в)(4+в)=16-b2

3)в және 5а өрнектерінің айырмасының квадраты; (в-5а)2=b2-10ab+25a2

4) a және 2 өрнектерінің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісі. (а+2)(а-2)=a2-4

5)16 мен х – тің квадраттарының айырымы. (16-х2)=(4-x)(4+x)

6)9а – ның квадраты мен 25в – ның квадратының айырымы. 9а2-25в2=(3a-5b)(3a+5b)

7)(1-3в) мен (1+3в) – ның көбейтіндісі (1-3в)(1+3в)=1-9b2

8) (х-у) пен (х+у) тің көбейтіндісі (х-у)(х+у)=x2-y2

9.100 бен с – ның квадратының айырымы 100-с2=(10-с)(10+с)

10) с және 4а өрнектерінің қосындысының квадраты (с+4а)22+8са+16а2


Сен мұғалімсің! Қатені түзет!

1.16-4х2=(16-4х)(16+4х)

2.9а2-25в2=(3а-25в)(3а+25в)

3.(2а-3в)(2а+3в) =2а2-3в2

4.(1-а)2=(1-а)(1+а)

5. (6а+4с)2=36а2+48а+16с

6.100а-81с=(10-9с)(10-9с)

7.(2а+4)2=2а-16а+16

8.(5у-4х)2=25у-40+16х

9.(а+3)(а-3) =а+3

10.8х(1+3х-4у) =8+24х-32х


Жауаптары:

1.16-4х2=(4-2х)(4+2х)

2.9а2-25в2=(3а-5в)(3а+5в)

3.(2а-3в)(2а+3в) =4а2-9в2

4.(1-а)2=1-2а+а2

5. (6а+4с)2=36а2+48ас+16с2

6.100а-81с=(10а-9с)(10а+9с)

7.(2а+4)2=4а2+ 16а+16

8.(5у-4х)2=25у2 -40ху+16х2

9.(а+3)(а-3) =а2 -9

10.8х(1+3х-4у) =8х+24х2 -32хуОқулықпен жұмыс

№345

1)25x2-70xy+49y2=(5x-7y)2

2)1/4a2+3a+9=(1/2a+3)2

3)25/36m2-mn+9/25n2=(5/6m-3/5n)2

4)1/16c4+2c2x+16x2=(1/4c2+4x)2

5)0.01a4+b2-0.2a2b=(0.1a2-b)2

6)b8-a2b4+1/4a4=(b4-1/2a2)2

№350

1)4x2-(2x-1)2=15 3)(3x+1)2-(3x-1)2=11x+1.2

2)9x2-1=(3x-2)2 4)(5+2y)(y-3)-2(y-1)2=0

№352

1)(a+b)2-(a-b)2

2)(m+4)2-4(m+1)2

3)3(2-y)2+4(y-5)2


Сергіту сәті

Орнымыздан тұрайық

Екі қолды соғайық

Құс боп қанат қағайық

Жоғары-төмен қарайық

Бір отырып,бір тұрып

Орнымызды табайық


Бос орынды толықтыр

1.(3m+*2n)(3m-*2n)=9m2-4n2

2.(*5a-4x)(5a*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*3)(a-*3)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*25-*16x2

5.(m-*6)(m+*6)=m2-36

6.(6a-*2)(6a+*2)=36a2-4

7.(7*m-*10n)(7*m+10*n)=49m2-100n2

8.(*1+c)(1-c*)=1*-c2*
Бекіту сәйкестендір немесе математикалық лото

1)(14-х)2=196-28x+x2

2)(a+y)2=a2+2ay+y2

3)(9-m)2=81-18m+m2

4)(x-5)2=x2-10x+25

5)(0.3-m)2=0.9-06m+m2

6)(8+a)2=64+16a+a2

7)(0.2-a)2=0.04-0.4a+a2

8)(1.2-n)2=1.44-2.4n+n2


Математикалық лото

1.(а-в)(а+в) формуласын жаз

2.(а+в)2

3.(а-в)2

4.Екі өрнектің қосындысының және айырымының квадратының формуласының ережесі

5.Екі өрнектің квадраттарының айырмасының ережесі

Үйге тапсырма

Аты – жөні:

Екі өрнектің квадраттарының айырымы____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Екі өрнектің қосындысының квадраты_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Екі өрнектің айырымының квадраты_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аты – жөні:

Екі өрнектің квадраттарының айырымы____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Екі өрнектің қосындысының квадраты_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Екі өрнектің айырымының квадраты_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.(3m+*)(3m-*)=9m2-4n2

2.(*-4x)(*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*)(a-*)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*-*x2

5.(m-*)(m+*)=m2-36

6.(6a-*)(6a+*)=36a2-4

7.(*m-*n)(*m+*n)=49m2-100n2

8.(*+c)(1-*)=*-*


1.(3m+*)(3m-*)=9m2-4n2

2.(*-4x)(*+4x)=25a2-16x2

3.(a+*)(a-*)=a2-9

4.(5+4x)(5-4x)=*-*x2

5.(m-*)(m+*)=m2-36

6.(6a-*)(6a+*)=36a2-4

7.(*m-*n)(*m+*n)=49m2-100n2

8.(*+c)(1-*)=*-*
1)(14-х)2= 81-18m+m2

2)(a+y)2= 64+16a+a2

3)(9-m)2= 196-28x+x2

4)(x-5)2= 1.44-2.4n+n2

5)(0.3-m)2= 0.04-0.4a+a2

6)(8+a)2= a2+2ay+y2

7)(0.2-a)2= 0.9-06m+m2

8)(1.2-n)2= x2-10x+251)(14-х)2= 81-18m+m2

2)(a+y)2= 64+16a+a2

3)(9-m)2= 196-28x+x2

4)(x-5)2= 1.44-2.4n+n2

5)(0.3-m)2= 0.04-0.4a+a2

6)(8+a)2= a2+2ay+y2

7)(0.2-a)2= 0.9-06m+m2

8)(1.2-n)2= x2-10x+25

1.(а-в)(а+в) формуласын жаз


2.(а+в)2


3.(а-в)2


4.Екі өрнектің қосындысының

және айырымының квадратының

формуласының ережесі


5.Екі өрнектің

квадраттарының

айырмасының ережесі

Жерұйық негізгі мектебі
Ашық сабақ

Екі өрнектің қосындысының және айырымының квадратының формуласы.


Өткізген: Қосмағамбет Ж.Ж

7 сынып


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кыскаша кобейту формуласын пайдаланып есеп шыгару

Автор: Космагамбет Жанат Жаксымураткызы

Дата: 19.04.2016

Номер свидетельства: 320353

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства