kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по математике в 1, 3 классах "Кушу ??м алу", "Язмача алу ??м кушу. ?чурынлы саннарны язмача алу ??м кушу алымнары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

1-3 сыйныфларда математика д?ресе.

 1 сыйныф

Тема: Кушу ??м алу.

Максат:

- 20 эченд? куша ??м ала бел?л?рен ныгыту;

- Ике гам?лле м?сь?л?л?р чиш? бел?л?рен камилл?штер?;

- тест  эшл??;

- Спортка м?х?бб?т т?рбиял??.

?и?азлау: компьютер, карточкалар, тестлар, д?фт?рл?р,  д?реслек

Д?рес барышы

I. Оештыру

Д?реск? ?зерлекне тикшер?.

II. Максатны белдер?.

Д?фт?рл?рд?  эшл??.

Число, кл.эше.  Матур язу к?нег?е.

10   12    15   17

10+2=         17+3=         20-2=     15-5=

  Д?рест? нишл?рбез мик?н?

/ мисаллар, м?сь?л?л?р чиш?не

    ныгытырбыз/

III. Актуальл?штер?.

Телд?н ис?пл??.

1.15 ??м 5 саннарыны?  суммасы,

2. 20 ??м 3  саннарыны? аермасы

3.  13 не 7 г? арттырыгыз

4. 12 не  2 г? киметегез.

5. 18 ??м 2 саннарыны? суммасы

6. 14 не  5 к? киметегез

а) Мисаллар т?зеп чиш?рг?.

   7

 

      5                                 6

           9                      2 

IV. ?тк?нн?рне ныгыту.

1. М?ст?кыйль эш.

а) Карточкалар бел?н эш.

6+4        9+2        15-5+3

3+5        8+4        14-4+1

2+2        7+7        8+2+5

8+0        18-9       9+1+3

9+1        13-5     

 Озынлыгы 1дм 2см булган кисемт? сызарга.

Тема: Язмача алу ??м кушу. ?чурынлы саннарны язмача алу ??м кушу алымнары

Максат:

- Язмача баганалап язып кушу ??м алу

алымнары ныгыту.

- укучыларны? логик фикерл?? с?-

л?тл?рен ?стер?.

-  тест эшл??;

- Хезм?тк? м?х?бб?т т?рбиял??.

?и?азлау: “ Матеметика” д?реслеге,

компьютер,  тестлар, д?фт?рл?р.

Д?рес барышы

I. Оештыру.

II. Максатны белдер?.

  - Укучылар, кич? кибетт?   ?ни  234  сумлык  ?ил?к-?имеш   ??м 254  сумга  яшелч?   сатып алды.. ?ни нич? сумлык ?йбер  сатып алган? ? сез тиз ген? ?авап бир? аласызмы?

- Дим?к б?генге д?ресне? максатын ничек билгел?рбез? (баганалап кушу  ??м алу темасын кабатларбыз)

 III. Актуальл?штер?.

Телд?н ис?пл??.

1. Тапкырлау ??м б?л? таблицаларын иск? т?шер?.

7х5       6х4       5х7

6х9       5х8       3х6

8х8       9х9       2х5

2х7       4х4       6х8

56:7      72:8      45:5

30:5      49:7      32:4

42:6      36:4      21:3

24:3      27:3      63:9

4 не  5  тап.арттырыгыз

8 не 9  тап.арт.

81не 9  тап. киметегез

35 не 7 тап.киметегез

3 не  9 тап арт.

10 10 тап.арттырыгыз

  IV. Тема ?стенд? эш.  Д?фт?рл?рд?  эшл??.

Число, кл.эше.  Матур язу к?нег?е.

420   422  424  .  д?вам итегез  разряд кушылучылары р?вешенд? языгыз:

43570=       32451=

Физкультминут

К?зл?рне ял иттер?.

( Спорт с?лам?тлек ?чен файдалы ик?нлеге иск?    т?шерел?)

2. Укытучы бел?н эш.

Кыскача язылыш буенча м?сь?л? т?зеп чиш?рг?.

 

I команда – 4 туп                                   ?

II. команда -?, 2г? артык                      

а) 1)4+2=6(туп) – II команда

    2) 6+4=10(туп)- Барлыгы

б) (4+2)+4=10(туп)

 

3. М?ст?кыйль эш.

Тест эшл??

1.  6 ??м 4 саннарыны? суммасын ??м аермасын тап

          

 

2. Д?рес ?авапларны т?г?р?кк? ал.

а) 6 ны 5 к? арттыр

?авап: 10, 12, 11.

 

б) 13 не 6 га кимет

?авап: 5, 6, 7.

 

в) 15 саны 6 дан нич?г? артык?

?авап: 7, 8, 9.

 

3. ?авабы 6 га тигез булган мисалларны? астына сыз

10-3               8+2                  14-8

6+0                12-6                 6-0

 

4. Нокталар урынына тиешле саннарны куй

6+4+.=13               18-7-.=2

7+.+6=16               15-.-1=9

 

5.Йолдызчыклар урынына нинди тамга

куярга кир?к?

а) 15-6 * 17-9

?авап: >;  <;  =.

 

б) 8+8 * 9+7

 

а) -№1 – мисалларны баганалап язып чиш? ( 1 укучы тактада чиш?)

б) -№2 – мисалларны баганалап язып чиш?. ( 1 укучы тактада чиш?).

  

2. Укытучы бел?н эш.

а)  – м?сь?л?не а?латып чиш?.

  Зир?клекк? м?сь?л? чиш?. 10м лы б?р?н?не 10 тигез ?лешк? кис?рг? кир?к. Аны? бер кис?ген кис? ?чен 3 минут кир?к булса, б?р?н?не кисеп бетер? ?чен к?пме вакыт кир?к?

3х9=27(минут)

Физкультминут

3. М?ст?кыйль эш.

а) Тест эшл??.

1.Саннарны разрядлы кушылучылар суммасы бел?н алыштыр.

172 =                669 =

270 =               705 =

2. Тигезлекл?р д?рес булырлык итеп йолдызчыклар урынына  тапкырлау ??м б?л? тамгалары, т?шеп калган саннарны куй.

*   *  8 = 7              9 *  *  = 81           *  *  * = 63

48 *  *  = 8             0 :  *  =  *             9  *   6 = 54

3. Д?рес ?авапны т?г?р?кк? ал.

а) 26 : 8 =. ( калд. . )

?авап: 3 (калд 2);    2 ( калд. 3);  4 ( калд3)

б) 18 : 4 =. ( калд.. )

?авап:3 ( калд. 4);  4 ( калд.2);  5 ( калд. 1)

в) 49 : 6 =. ( калд.. )

?авап: 7 ( калд. 7);  9 ( калд. 3);  8 ( калд. 1)

4. М?сь?л?не? д?рес ?авабын тап ??м т?г?р?кк? ал.

Маратны? 3 тартмада 12 ш?р карандашы бар иде. 4 карандашын ул югалтты. Маратны? нич? карандашы калган?

?авап: 32 карандаш, 40 карандаш, 45 карандаш.

5.Хаталы мисалларны тап ??м д?ресл?.

386          619           124                              246          123           157  

543          856           362          

         V. Йомгаклау.

- Д?рест? нил?р эшл?дек?

- Д?ресне? темасын ничек дип белдерербез?

 

 

 

VII. ?йг? эш.

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока по математике в 1, 3 классах "Кушу ??м алу", "Язмача алу ??м кушу. ?чурынлы саннарны язмача алу ??м кушу алымнары"»


1-3 сыйныфларда математика дәресе.

1 сыйныф

Тема: Кушу һәм алу.

Максат:

- 20 эчендә куша һәм ала белүләрен ныгыту;

- Ике гамәлле мәсьәләләр чишә белүләрен камилләштерү;

- тест эшләү;

- Спортка мәхәббәт тәрбияләү.

Җиһазлау: компьютер, карточкалар, тестлар, дәфтәрләр, дәреслекДәрес барышы

I. Оештыру

Дәрескә әзерлекне тикшерү.

II. Максатны белдерү.

Дәфтәрләрдә эшләү.

Число, кл.эше. Матур язу күнегүе.

10 12 15 17

10+2= 17+3= 20-2= 15-5=

Дәрестә нишләрбез микән?

/ мисаллар, мәсьәләләр чишүне

ныгытырбыз/

III. Актуальләштерү.

Телдән исәпләү.

1.15 һәм 5 саннарының суммасы,

2. 20 һәм 3 саннарының аермасы

3. 13 не 7 гә арттырыгыз

4. 12 не 2 гә киметегез.

5. 18 һәм 2 саннарының суммасы

6. 14 не 5 кә киметегез

а) Мисаллар төзеп чишәргә.


7


5 6
9 2

IV. Үткәннәрне ныгыту.

1. Мөстәкыйль эш.

а) Карточкалар белән эш.

6+4 9+2 15-5+3

3+5 8+4 14-4+1

2+2 7+7 8+2+5

8+0 18-9 9+1+3

9+1 13-5

Озынлыгы 1дм 2см булган кисемтә сызарга.


Тема: Язмача алу һәм кушу. Өчурынлы саннарны язмача алу һәм кушу алымнары

Максат:

- Язмача баганалап язып кушу һәм алу

алымнары ныгыту.

- укучыларның логик фикерләү сә-

ләтләрен үстерү.

- тест эшләү;

- Хезмәткә мәхәббәт тәрбияләү.

Җиһазлау: “ Матеметика” дәреслеге,

компьютер, тестлар, дәфтәрләр.

Дәрес барышы

I. Оештыру.

II. Максатны белдерү.

- Укучылар, кичә кибеттә әни 234 сумлык җиләк-җимеш һәм 254 сумга яшелчә сатып алды. . Әни ничә сумлык әйбер сатып алган? Ә сез тиз генә җавап бирә аласызмы?

- Димәк бүгенге дәреснең максатын ничек билгеләрбез? (баганалап кушу һәм алу темасын кабатларбыз)


III. Актуальләштерү.

Телдән исәпләү.

1. Тапкырлау һәм бүлү таблицаларын искә төшерү.

7х5 6х4 5х7

6х9 5х8 3х6

8х8 9х9 2х5

2х7 4х4 6х8

56:7 72:8 45:5

30:5 49:7 32:4

42:6 36:4 21:3

24:3 27:3 63:9

4 не 5 тап.арттырыгыз

8 не 9 тап.арт.

81не 9 тап. киметегез

35 не 7 тап.киметегез

3 не 9 тап арт.

10 10 тап.арттырыгыз

IV. Тема өстендә эш. Дәфтәрләрдә эшләү.

Число, кл.эше. Матур язу күнегүе.

420 422 424 ... дәвам итегез разряд кушылучылары рәвешендә языгыз:

43570= 32451=


Физкультминут

Күзләрне ял иттерү.

( Спорт сәламәтлек өчен файдалы икәнлеге искә төшерелә)

2. Укытучы белән эш.

Кыскача язылыш буенча мәсьәлә төзеп чишәргә.


I команда – 4 туп ?

II. команда -?, 2гә артык


а) 1)4+2=6(туп) – II команда

2) 6+4=10(туп)- Барлыгы

б) (4+2)+4=10(туп)


3. Мөстәкыйль эш.

Тест эшләү

1. 6 һәм 4 саннарының суммасын һәм аермасын тап


2. Дөрес җавапларны түгәрәккә ал.

а) 6 ны 5 кә арттыр

Җавап: 10, 12, 11.


б) 13 не 6 га кимет

Җавап: 5, 6, 7.


в) 15 саны 6 дан ничәгә артык?

Җавап: 7, 8, 9.


3. Җавабы 6 га тигез булган мисалларның астына сыз

10-3 8+2 14-8

6+0 12-6 6-0


4. Нокталар урынына тиешле саннарны куй

6+4+...=13 18-7-...=2

7+...+6=16 15-...-1=9


5.Йолдызчыклар урынына нинди тамга

куярга кирәк?

а) 15-6 * 17-9

Җавап: ; ; =.


б) 8+8 * 9+7
а) -№1 – мисалларны баганалап язып чишү ( 1 укучы тактада чишә)

б) -№2 – мисалларны баганалап язып чишү. ( 1 укучы тактада чишә).

2. Укытучы белән эш.

а) – мәсьәләне аңлатып чишү.

Зирәклеккә мәсьәлә чишү. 10м лы бүрәнәне 10 тигез өлешкә кисәргә кирәк. Аның бер кисәген кисү өчен 3 минут кирәк булса, бүрәнәне кисеп бетерү өчен күпме вакыт кирәк?

3х9=27(минут)

Физкультминут

3. Мөстәкыйль эш.

а) Тест эшләү.

1.Саннарны разрядлы кушылучылар суммасы белән алыштыр.

172 = 669 =

270 = 705 =


2. Тигезлекләр дөрес булырлык итеп йолдызчыклар урынына тапкырлау һәм бүлү тамгалары, төшеп калган саннарны куй.

* * 8 = 7 9 * * = 81 * * * = 63

48 * * = 8 0 : * = * 9 * 6 = 54


3. Дөрес җавапны түгәрәккә ал.

а) 26 : 8 = ... ( калд. ... )

Җавап: 3 (калд 2); 2 ( калд. 3); 4 ( калд3)


б) 18 : 4 = ... ( калд. ... )

Җавап:3 ( калд. 4); 4 ( калд.2); 5 ( калд. 1)


в) 49 : 6 = ... ( калд. ... )

Җавап: 7 ( калд. 7); 9 ( калд. 3); 8 ( калд. 1)


4. Мәсьәләнең дөрес җавабын тап һәм түгәрәккә ал.

Маратның 3 тартмада 12 шәр карандашы бар иде. 4 карандашын ул югалтты. Маратның ничә карандашы калган?

Җавап: 32 карандаш, 40 карандаш, 45 карандаш.


5.Хаталы мисалларны тап һәм дөреслә.


386 619 124 246 123 157

543 856 362

V. Йомгаклау.

- Дәрестә ниләр эшләдек?

- Дәреснең темасын ничек дип белдерербез?VII. Өйгә эш.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Газизова Гульсирин Раисовна

Дата: 13.04.2016

Номер свидетельства: 318429

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства