kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Кім ж?йрік" сайыс саба? 10-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

 «Кім ж?йрік» атты  математикалы? сайыс

1-ж?ргізуші:

?ылымдарды? патшасы атан?ансы?,

Евклид, Фалес, Пифагордан бата ал?ансы?.

Т?збейтін ?тірікке, жал?анды??а!

Жасы?тан емессі? сен, ?аталдансы?.

«А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін

На?ыз п?н-математика атан?ансы?! – дей  келе орта?а «Кім ж?йрік» ойынына ?атысушыларды ша?ырамыз.

2-ж?ргізуші:

М??гі ба?и есте ?алар,

?ызы?ты бір жиын болсын.

Білімдірек ш?кірт озар,

С?ра?тары ?иын болсын-дей отырып, ойынымызды? «Б?йге» деп аталатын 1-б?лімін бастаймыз.

?р жауап?а 10 дан ?пай беріледі.

1-ж?ргізуші:

1-с?ра?: Геометрия с?зі грекшеден аудар?анда ?андай ??ымды білдіреді? (жер ?лшеу).

2-с?ра?: Алгебра с?зі ?андай с?зден шы??ан? («?л-ж?бр» деген с?зден шы??ан).

3-с?ра?: Математик, д?рігер, а?ын, музыкант, екінші Аристотель атан?ан шы?ысты? ??ламасы кім? (?л-Фараби).

4-с?ра?: Статистикалы? сипаттамаларды? е? ?арапайым т?рлерін ата? (Арифметикалы? орта, ?згеріс ау?ымы, мода, медиана).

5-с?ра?: Т?мен ?ай елді? с?зі ж?не ?андай санды к?рсетеді? (т?рік с?зі,10000).

6-с?ра?: Д?рыс к?пб?рышты? аны?тамасын бер. (Барлы? б?рыштары ж?не барлы? ?абыр?алары те? д?нес к?пб?рыш).

7-с?ра?: Самар?анда ?лкен обсерватория сал?ан, « Білім алу-?рбір м?сылманны? басты парызы» дегенді айт?ан кім? (?лы?бек)

8-с?ра?: Аспанда 6 ??с ?шып барады, а?шы екеуін атып алды. Неше ??с ?алды.( 2 ??с ?алды, ?ал?андары ?шып кетті).

9-с?ра?: 50-ді  –ге б?ліп, 3-ті ?ос?анда н?тижесі ?андай? (103)

10-с?ра?: Мектепте, о?ытатын «Геометрия» п?ніні? негізін салушы? (Евклид).

2-ж?ргізуші: Та?тада жеті с?ра? ілулі т?р. 1-ші о?ушыда та?дау. Сыртында ?пай жазыл?ан. ?р о?ушы кезек-кезек  та?дап жетеуін де шешеді. ?р есепке бір минут беріледіБол?ан со? жауабын к?рсетеді.

10

20

10

 

20

30

20

30

                      
                                                                           1-сурет

Сол жа?та?ы 10.С?ра?: ?ш т?йе??с ?шып келе жатты. А?шы оларды? бірін атып алды. Оларды? ?аншасы ?алды? (т?йе??с ?шпайды).

О? жа?та?ы 10. С?ра?: Екі адам 5 метрлік б?ренені ?зынды?тары  те? 5 б?лікке б?лді. Егер б?лікті кесуге 1,5 минут кетсе, б?ренені кесуге ?анша минут кетеді? (6минут).

Жо?ары ?атарда?ы 20. С?ра?: 1-суреттегі фигурада неше ?шб?рыш бар? (12 ?шб?рыш бар).

Ортада?ы 20. С?ра?: 223-?андай цифрмен ая?талады? (8 бен ая?талады). 223=(22)10*23

Т?мендегі ?атарда?ы  ортада?ы 20. С?ра?: Екі т?зуді? ?иылысуынан пайда бол?ан б?рыштарды? бірі 1300. ?ал?ан б?рыштарын табы?дар. (1300,500,500).

Т?мендегі ?атарда?ы сол жа?та?ы 30. С?ра?: (a+b)/(a-6)-a-ны? орнына ?андай санды ?ою?а болмайды? (6-ны).

Т?мендегі ?атарда?ы о? жа?та?ы 30. С?ра?: ?орада тауы?тар мен ?ояндар ж?р.Оларды? барлы?ы 15 бас,  50 ая? болса, неше тауы?, неше ?оян бар?(5 тауы?, 10 ?оян бар).

1-ж?ргізуші: Ойыншыларымызды?  ?пайы т?мен бір о?ушы ойыннан босатылады. Сізге ра?мет! Сонымен, ойынымызды? келесі б?лімі « Жанды с?ра?тар». Б?л б?лім бойынша сіздерге ?ойылатын с?ра?тарды? жауаптары ?ш н?с?ада беріледі. Сіздер сол н?с?алардан д?рыс жауапты та?даулары?ыз керек.

 1. Координаталы? т?зуді кім енгізді?

А. И.Ньютон;

Б. Р.Декарт;

В. Э.Галуа.                                                            

Д?рыс жауабы: Б

 1. Математикалы? те?деулер туралы ?ылыми е?бек жаз?ан ?аза? ?алымы?

 А. О.Ж?утіков;

 Б. К.Искаков;

 В. С.Сыды?ов.

 Д?рыс жауабы: А

 1. «Жиын теориясыны?» негізін салушы кім?

 А. Р.Декарт;

 Б. Э.Галуа;

 В. Г.Кантор.

 Д?рыс жауабы: В

2-ж?ргізуші: Сайысымызды? е? шешуші кезе?і «Жор?а» б?ліміне к?шейік. Б?л б?лім бойынша сіздер дайындал?ан с?ра?тар?а тез, ?рі на?ты жауап берулері?із керек. 1минут ішінде ?анша с?ра? ты?дап, нешеуіне д?рыс жауап беру сізді? шапша?ды?ы?ыз?а байланысты. ?р д?рыс жауап 10 ?пай.

?азір ойынны? шарты бойынша ?пайы аз о?ушы уа?ытша ойыннан шы?а т?руы с?ралады.?

Жор?а

 1. Айырмашылы?ы тек та?баларында болатын сандар (?арама-?арсы)
 2. 0-ден ?лкен сандар (о? сандар)
 3. ?арама-?арсы сандарды? ?осындысы (0-ге те?)
 4. Е? ал?аш ?йел математик (С.В.Ковалевская)
 5. Кері сандарды? к?бейтіндісі (1-ге те?)
 6. 9-?а кері сан (1/9)
 7. Екі н?ктені? арасында?ы т?зу (кесінді)
 8. Вектор дегеніміз не? (ба?ыттал?ан кесінді)
 9. Д?лелдеуді ?ажет етпейтін с?йлем (аксиома)
 10. cos00-та неге те?? (1)
 11. Т?ртб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы (360градус)
 12. Бір жазы?та жатпайтын т?зулер (ай?ас)
 13.  a2+b2=c2 кімні? теоремасы (Пифагор)
 14. ?андай сан барлы? сан?а ?алды?сыз б?лінеді? (0)
 15. sin2a+cos2a нешеге те?? (1-ге)
 16.  ax2+bx+c=0 т?ріндегі те?деу? (квадрат)
 17. 75%-санны? ?андай б?лігі? (3/4б?лігі)
 18. Геометриялы? ке?істікті зерттейтін б?лім (стереомерия)
 19. ?иылыспайтын т?зулер (пареллель)
 20. Е? кіші жай сан (2)
 1. Д?лелдеуді ?ажет ететін с?йлем (теорема)
 2. sin00-неге те?? (1)
 3. ?шб?рышты? ішкі б?рыштарыны? ?осындысы (1800 градус)
 4. sin2a-нешеге те? (2sin a cos a)
 5. Минутты? 1/60 б?лігі (секунд)
 6. Геометрияны? жазы?ты?та?ы за?дылы?тарын зерттейтін б?лімі (планиметрия)
 7. Квадратты? функцияны? графигі (парабола)
 8. 25%- санны? ?андай б?лігі? (1/4 б?лігі)
 9. Берілген шаманы? 1/100 б?лігі (процент)
 10.  Тік б?рыш жасап ?иылысатын т?зулер (перпендикуляр)
 11. Шешімдері бірдей те?сіздіктер (м?ндес те?сіздіктер)
 12.  Перпендикуляр т?зулерді? арасында?ы  б?рыш (900)
 13. Кері сандарды? к?бейтіндісі (1)
 14. Н?рселерді санау ?шін ?ажетті сандар (натурал сандар)
 15.  sin2a+cos2a=неге те?? (1)
 16. Алымы б?лімінен ?лкен б?лшек (б?рыс б?лшек)
 17.  ax4+bx2+c=0  ?андай те?деу (биквадрат)
 18. Пифагор теоремасын айт. (a2+b2=c2)
 19. Б?рышты ?лшейтін ??рал (транспортир)
 20. 9-сынып алгебра о?улы?ыны? авторы (Шыныбеков)

Сайыс со?ында же?імпаз о?ушы аны?талып, сайыс?а белсене ?атыс?ан о?ушылар марапатталады.

Просмотр содержимого документа
«"Кім ж?йрік" сайыс саба? 10-сынып»

«Кім жүйрік» атты математикалық сайыс

1-жүргізуші:

Ғылымдардың патшасы атанғансың,

Евклид, Фалес, Пифагордан бата алғансың.

Төзбейтін өтірікке, жалғандыққа!

Жасықтан емессің сен, қаталдансың.

«Ақыл-ойды тәртіпке келтіретін

Нағыз пән-математика атанғансың! – дей келе ортаға «Кім жүйрік» ойынына қатысушыларды шақырамыз.

2-жүргізуші:

Мәңгі бақи есте қалар,

Қызықты бір жиын болсын.

Білімдірек шәкірт озар,

Сұрақтары қиын болсын-дей отырып, ойынымыздың «Бәйге» деп аталатын 1-бөлімін бастаймыз.

Әр жауапқа 10 дан ұпай беріледі.

1-жүргізуші:

1-сұрақ: Геометрия сөзі грекшеден аударғанда қандай ұғымды білдіреді? (жер өлшеу).

2-сұрақ: Алгебра сөзі қандай сөзден шыққан? («Әл-жәбр» деген сөзден шыққан).

3-сұрақ: Математик, дәрігер, ақын, музыкант, екінші Аристотель атанған шығыстың ғұламасы кім? (Әл-Фараби).

4-сұрақ: Статистикалық сипаттамалардың ең қарапайым түрлерін ата? (Арифметикалық орта, өзгеріс ауқымы, мода, медиана).

5-сұрақ: Түмен қай елдің сөзі және қандай санды көрсетеді? (түрік сөзі,10000).

6-сұрақ: Дұрыс көпбұрыштың анықтамасын бер. (Барлық бұрыштары және барлық қабырғалары тең дөнес көпбұрыш).

7-сұрақ: Самарқанда үлкен обсерватория салған, « Білім алу-әрбір мұсылманның басты парызы» дегенді айтқан кім? (Ұлықбек)

8-сұрақ: Аспанда 6 құс ұшып барады, аңшы екеуін атып алды. Неше құс қалды.( 2 құс қалды, қалғандары ұшып кетті).

9-сұрақ: 50-ді –ге бөліп, 3-ті қосқанда нәтижесі қандай? (103)

10-сұрақ: Мектепте, оқытатын «Геометрия» пәнінің негізін салушы? (Евклид).

2-жүргізуші: Тақтада жеті сұрақ ілулі тұр. 1-ші оқушыда таңдау. Сыртында ұпай жазылған. Әр оқушы кезек-кезек таңдап жетеуін де шешеді. Әр есепке бір минут беріледіБолған соң жауабын көрсетеді.

10

20

10


20


30

20

30
1-сурет

Сол жақтағы 10.Сұрақ: Үш түйеқұс ұшып келе жатты. Аңшы олардың бірін атып алды. Олардың қаншасы қалды? (түйеқұс ұшпайды).

Оң жақтағы 10. Сұрақ: Екі адам 5 метрлік бөренені ұзындықтары тең 5 бөлікке бөлді. Егер бөлікті кесуге 1,5 минут кетсе, бөренені кесуге қанша минут кетеді? (6минут).

Жоғары қатардағы 20. Сұрақ: 1-суреттегі фигурада неше үшбұрыш бар? (12 үшбұрыш бар).

Ортадағы 20. Сұрақ: 223-қандай цифрмен аяқталады? (8 бен аяқталады). 223=(22)10*23

Төмендегі қатардағы ортадағы 20. Сұрақ: Екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың бірі 1300. Қалған бұрыштарын табыңдар. (1300,500,500).

Төмендегі қатардағы сол жақтағы 30. Сұрақ: (a+b)/(a-6)-a-ның орнына қандай санды қоюға болмайды? (6-ны).

Төмендегі қатардағы оң жақтағы 30. Сұрақ: Қорада тауықтар мен қояндар жүр.Олардың барлығы 15 бас, 50 аяқ болса, неше тауық, неше қоян бар?(5 тауық, 10 қоян бар).

1-жүргізуші: Ойыншыларымыздың ұпайы төмен бір оқушы ойыннан босатылады. Сізге рақмет! Сонымен, ойынымыздың келесі бөлімі « Жанды сұрақтар». Бұл бөлім бойынша сіздерге қойылатын сұрақтардың жауаптары үш нұсқада беріледі. Сіздер сол нұсқалардан дұрыс жауапты таңдауларыңыз керек.

 1. Координаталық түзуді кім енгізді?

А. И.Ньютон;

Б. Р.Декарт;

В. Э.Галуа.

Дұрыс жауабы: Б

 1. Математикалық теңдеулер туралы ғылыми еңбек жазған қазақ ғалымы?

А. О.Жәутіков;

Б. К.Искаков;

В. С.Сыдықов.

Дұрыс жауабы: А

 1. «Жиын теориясының» негізін салушы кім?

А. Р.Декарт;

Б. Э.Галуа;

В. Г.Кантор.

Дұрыс жауабы: В

2-жүргізуші: Сайысымыздың ең шешуші кезеңі «Жорға» бөліміне көшейік. Бұл бөлім бойынша сіздер дайындалған сұрақтарға тез, әрі нақты жауап берулеріңіз керек. 1минут ішінде қанша сұрақ тыңдап, нешеуіне дұрыс жауап беру сіздің шапшаңдығыңызға байланысты. Әр дұрыс жауап 10 ұпай.

Қазір ойынның шарты бойынша ұпайы аз оқушы уақытша ойыннан шыға тұруы сұралады.?

Жорға

 1. Айырмашылығы тек таңбаларында болатын сандар (Қарама-қарсы)

 2. 0-ден үлкен сандар (оң сандар)

 3. Қарама-қарсы сандардың қосындысы (0-ге тең)

 4. Ең алғаш әйел математик (С.В.Ковалевская)

 5. Кері сандардың көбейтіндісі (1-ге тең)

 6. 9-ға кері сан (1/9)

 7. Екі нүктенің арасындағы түзу (кесінді)

 8. Вектор дегеніміз не? (бағытталған кесінді)

 9. Дәлелдеуді қажет етпейтін сөйлем (аксиома)

 10. cos00-та неге тең? (1)

 11. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы (360градус)

 12. Бір жазықта жатпайтын түзулер (айқас)

 13. a2+b2=c2 кімнің теоремасы (Пифагор)

 14. Қандай сан барлық санға қалдықсыз бөлінеді? (0)

 15. sin2a+cos2a нешеге тең? (1-ге)

 16. ax2+bx+c=0 түріндегі теңдеу? (квадрат)

 17. 75%-санның қандай бөлігі? (3/4бөлігі)

 18. Геометриялық кеңістікті зерттейтін бөлім (стереомерия)

 19. Қиылыспайтын түзулер (пареллель)

 20. Ең кіші жай сан (2) 1. Дәлелдеуді қажет ететін сөйлем (теорема)

 2. sin00-неге тең? (1)

 3. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы (1800 градус)

 4. sin2a-нешеге тең (2sin a cos a)

 5. Минуттың 1/60 бөлігі (секунд)

 6. Геометрияның жазықтықтағы заңдылықтарын зерттейтін бөлімі (планиметрия)

 7. Квадраттық функцияның графигі (парабола)

 8. 25%- санның қандай бөлігі? (1/4 бөлігі)

 9. Берілген шаманың 1/100 бөлігі (процент)

 10. Тік бұрыш жасап қиылысатын түзулер (перпендикуляр)

 11. Шешімдері бірдей теңсіздіктер (мәндес теңсіздіктер)

 12. Перпендикуляр түзулердің арасындағы бұрыш (900)

 13. Кері сандардың көбейтіндісі (1)

 14. Нәрселерді санау үшін қажетті сандар (натурал сандар)

 15. sin2a+cos2a=неге тең? (1)

 16. Алымы бөлімінен үлкен бөлшек (бұрыс бөлшек)

 17. ax4+bx2+c=0 қандай теңдеу (биквадрат)

 18. Пифагор теоремасын айт. (a2+b2=c2)

 19. Бұрышты өлшейтін құрал (транспортир)

 20. 9-сынып алгебра оқулығының авторы (Шыныбеков)Сайыс соңында жеңімпаз оқушы анықталып, сайысқа белсене қатысқан оқушылар марапатталады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Кім ж?йрік" сайыс саба? 10-сынып

Автор: Кенебаева Даметкен Ходжахметовна

Дата: 06.02.2016

Номер свидетельства: 289317

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства