kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты ж?не айырмасыны? квадраты.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ше?бер ж?не оны? элементтері.

Саба?ты? ма?саты:1.Ше?бер туралы,оны? центрі, радиусы, хордасы, диаметріні? ?асиеттері туралы білімдерін тере?дете т?су, жарты ше?бер туралы т?сінік ?алыптастыру.

2.?р т?рлі ойындар ар?ылы п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, логикалы? ойлау, бай?а?ышты?, есте са?тау ?абілеттерін дамыту.

3.Жылдамды??а, ??ыптылы??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Жа?а білімді ме?герту.

Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та, газет, ба?алау жетоны, слайд.

Саба?ты? барысы:

I. ?йымдастыру

II. ?й тапсырмасын тексеру

1.?шб?рыш дегеніміз не?

2.?шб?рышты? биссектрисасы деген не?

3.?шб?рышты? медианасы деген не?

4.?шб?рыш т?рлеріне ?арай нешеге б?лінеді?

5.Те? ?абыр?алы ?шб?рыш деген не?

6.

Сыныпты топтар?а б?лу

«Ше?бер» газетін шы?ару ?шін б?гін бізде лездеме, ?р топты? тапсырмасын т?сіндіру:

*М??алім – газет редакторы жа?а та?ырыпты т?сіндіреді.

*Шы?арушы редактор шы?арыл?ан есепті? д?рысты?ын тексереді.

*?ылыми б?лімні? мамандары есепті шы?арып талдайды.

*Хат б?ліміні? ?ызметкерлері келіп т?скен с?ра?тар?а жауап береді.

*Журналистік зерттеу б?лімі осы та?ырып бойынша а?параттарды жеткізеді,

  ?здері дайында?ан слайд, рефераттарымен ?ыс?аша таныстырады.

I.Жа?а та?ырыпты т?сіндіру. М??алім электронды? о?улы?пен, интерактивті та?та к?мегімен жа?а саба?ты т?сіндіреді.

1.A1. Аны?тама ше?бер, центрі, радиусы

                              А                      2.ОА=ОВ=ОС=r не R

                                                       3.AB=OB=2R   Д=2R     

                                                       4.Диаметр

                                                       5.Хорда

       В                       С                   6.До?а

                                                       7.Жарты ше?бер

                                                                   а

 

 

 

 

     А                           В

 

Саба?ты? та?ырыбы: Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты ж?не

                                          айырмасыны? квадраты.

Саба?ты? ма?саты:Білімділік:Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадратыны? ж?не                                                                  

            айырмасыны? квадратыны? т?рлендіруде   

            формуласын ?олдана алу бейімділігін, к?пм?шелерді к?бейткіштерге

            жіктеуде формулаларды кері т?ртіпте ?олдана формулаларын ме?геру.                                       

            Дамытушылы?:Б?тін ?рнектерді

білу ?абілеттерін               

            дамыту.

            Т?рбиелік:Логикалы? ойлау белсенділігіне, тез есептеуге ?йрету.

Саба?ты? типі: Жа?а білімді ме?герту.               

Саба?ты? ?дісі: С?ра? – жауап.

Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та.

О?у процессіні? кезе?дері:

1.Жа?а та?ырыпты ?абылдау мен ме?геруге даярлау.

2.Жа?а материалды ?йрету.

3.Ал?ан білімді бекіту.

4.Жа?а білімді ме?геру де?гейін аны?тау.

5.Білімді ба?ылау.

Саба?ты? ж?рісі:

М??алім: Саба?ты? та?ырыбы: «Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты ж?не       айырмасыны? квадраты».

Б?л та?ырып сіздер білетін к?пм?шелерді к?бейту та?ырыбымен байланысты. Біра? б?л та?ырыпта формулаларды ?олдану ар?ылы уа?ытты ?немдеуге ?йретеді:

Та?ырыпты ме?геруге дайындау.(Ауызша есептер).

1)?рнектерді? ?айсысын бірм?шені? квадраты т?рінде жазу?а болатынын ойланайы?;

9c2d2=

a2b2=

8a2=

a2+b2=

2)Бірм?шені екі еселенген бірм?шені? к?бейтіндісі т?рінде ?рт?рлі ?діспен к?рсеті?іздер:

1) 6xy=                                              2) y=                                           3) -3cd=

3)К?п н?ктені те?дік тура болатындай етіп б?тін коэффициентті бірм?шемен алмастыры?дар:

1)…y2=y4                                                                2)…(-5xy)=15x2y

Жа?а та?ырыпты ?йрену. Жа?а математикалы? ??ым-формула туралы т?сінік беру.

?з беттік ж?мыс орындап алайы?.

I н?с?а            (a+b)2 ?рнегін екі к?пм?шені? к?бейтіндісі т?рінде жазып, к?пм?шені к?пм?шеге к?бейт.

II н?с?а           (a-b)2 ?рнегін екі к?пм?шені? к?бейтіндісі т?рінде жазып, к?пм?шені к?пм?шеге к?бейт.

Сол жа?ы екі ?рнекті? ?осындыны? квадраты екенін ал о? жа?ы ?шм?ше болатын формула алды?ыздар.

Енді к?ршілері?ізбен н?с?алары?ызды ауыстырып та?тада?ы алын?ан н?тижемен салыстырайы?.

                                           

О? жа?ы неше ?осыл?ыштан т?рады?    (3)

а мен в ?рнектеріні? квадраты нешеуден?    (1)

Ал ?шінші ?осыл?ыш ше?   (2ab, Екі еселенген а мен b)  

Екі еселенген к?бейтіндіні? та?басы ?андай? (b-ны? та?басымен бірдей)

?р квадратты? та?басы  ше (+)

Есі?де ?ста! С?збен жазыл?ан с?йкес ережелерді айтып ?арайы?.

Енді формуланы схемалы? т?рде есте ?стап ?алайы?.

Δ ж?не ? к?рделі ?рнектер болса да осы формуланы ?олдана алады екенбіз.

(Δ±?)2= Δ2±2Δ ?+?2

Бекіту: ?ыс?аша к?бейту формуласын ?олданып к?рейік:

(3x+2)2=

(2a+9)2=

Тапсырма: ?рнек ?айсына жатады? Берілген ?рнекті? ішінен екі ?рнекті? ?осындысыны? квадратына жататындарын аны?та.

(3a-c)2                          (-5a2+y)2                              0,1a2-49b2

?осындыны? квадраты

Айырманы? квадраты

 25a2-(-2a)2                                       36a2+(-b)2                                      (z2+4b2)2

Білімді ?олдану:

N332  1,4,7    I н?с?а       

            2,5,8   II н?с?а       

Енді ?рт?рлі де?гейдегі тапсырмалар жазыл?ан карточкалар ?лестіріледі. Кез келген 3 тапсырманы та?дап шы?ары?ыз.

1.К?пм?ше т?ріне келтірі?із:    (x+y)2        1 ?пай

2.К?п н?ктені? орнына те?дік тура болатындай етіп бірм?ше ?ойы?ыз:

(a+…)=a2+2ab+b2;               1 ?пай            (n-…)=n2-2nm+m2;             1 ?пай   

(0,5+b)2=0,25+b+…;           1 ?пай            (5z+t)2=…+10zt+t2;             1 ?пай

?осынды квадратыны? немесе айырма квадратыны? формуласын пайдаланып, есептеп шы?ар:

712=               3 ?пай

21,92=            3 ?пай 

?йге тапсырма: N 333

Электронды о?улы?та?ы тест тапсырмаларын орындау.

Кері байланыс: -Жа?а та?ырыпты ?алай ме?гердік?

                      -Саба?та ?иынды? келтірген не?

                           -Осы формулаларды ?алай жаттау?а болады?

 

 

 

 

 

 

8.Центрлік б?рыш

9.Жанама

10.Жанасу н?ктесі

II.?ылыми б?лім. № 206,208 есептерді та?тада орындап к?рсетеді.

II.Талдау. Журналистік зерртеу. № 207 есепті д?лелдеу.

                  Хат б?лімі №209.Есепті? с?ра?тарына жауап беру, о?ушылардан т?скен с?ра?тар?а жауап беру.

IV.?олдану. А?парат б?лімі. Слайдтарын ?ор?ау «Ше?бер ж?не оны? элементтері».Реферат «Бізді ?орша?ан ?лемдегі ше?бер мен д??гелек.»

V.Жина?тау. Газет шы?ару. ?р б?лім ?здері шы?ар?ан есебін, т.б. ж?мыстарын газетке ?келіп жапсырады.

VI.Ба?а беру. Ж?мыс?а жала?ы ба?амен беріледі.

Просмотр содержимого документа
«Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты ж?не айырмасыны? квадраты. »

Сабақтың тақырыбы: Екі өрнектің қосындысының квадраты және

айырмасының квадраты.

Сабақтың мақсаты:Білімділік:Екі өрнектің қосындысының квадратының және

айырмасының квадратының формулаларын меңгеру.

Дамытушылық:Бүтін өрнектерді түрлендіруде

формуласын қолдана алу бейімділігін, көпмүшелерді көбейткіштерге

жіктеуде формулаларды кері тәртіпте қолдана білу қабілеттерін

дамыту.

Тәрбиелік:Логикалық ойлау белсенділігіне, тез есептеуге үйрету.

Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту.

Сабақтың әдісі: Сұрақ – жауап.

Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта.

Оқу процессінің кезеңдері:

1.Жаңа тақырыпты қабылдау мен меңгеруге даярлау.

2.Жаңа материалды үйрету.

3.Алған білімді бекіту.

4.Жаңа білімді меңгеру деңгейін анықтау.

5.Білімді бақылау.

Сабақтың жүрісі:

Мұғалім: Сабақтың тақырыбы: «Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты».

Бұл тақырып сіздер білетін көпмүшелерді көбейту тақырыбымен байланысты. Бірақ бұл тақырыпта формулаларды қолдану арқылы уақытты үнемдеуге үйретеді:

Тақырыпты меңгеруге дайындау.(Ауызша есептер).

1)Өрнектердің қайсысын бірмүшенің квадраты түрінде жазуға болатынын ойланайық;

9c2d2=

a2b2=

8a2=

a2+b2=

2)Бірмүшені екі еселенген бірмүшенің көбейтіндісі түрінде әртүрлі әдіспен көрсетіңіздер:

1) 6xy= 2) y= 3) -3cd=

3)Көп нүктені теңдік тура болатындай етіп бүтін коэффициентті бірмүшемен алмастырыңдар:

1)…y2=y4 2)…(-5xy)=15x2y

Жаңа тақырыпты үйрену. Жаңа математикалық ұғым-формула туралы түсінік беру.

Өз беттік жұмыс орындап алайық.

I нұсқа (a+b)2 өрнегін екі көпмүшенің көбейтіндісі түрінде жазып, көпмүшені көпмүшеге көбейт.

II нұсқа (a-b)2 өрнегін екі көпмүшенің көбейтіндісі түрінде жазып, көпмүшені көпмүшеге көбейт.

Сол жағы екі өрнектің қосындының квадраты екенін ал оң жағы үшмүше болатын формула алдыңыздар.

Енді көршілеріңізбен нұсқаларыңызды ауыстырып тақтадағы алынған нәтижемен салыстырайық.

Оң жағы неше қосылғыштан тұрады? (3)

а мен в өрнектерінің квадраты нешеуден? (1)

Ал үшінші қосылғыш ше? (2ab, Екі еселенген а мен b)

Екі еселенген көбейтіндінің таңбасы қандай? (b-ның таңбасымен бірдей)

Әр квадраттың таңбасы ше (+)

Есіңде ұста! Сөзбен жазылған сәйкес ережелерді айтып қарайық.

Енді формуланы схемалық түрде есте ұстап қалайық.

Δ және  күрделі өрнектер болса да осы формуланы қолдана алады екенбіз.

(Δ±)2= Δ2±2Δ +2

Бекіту: Қысқаша көбейту формуласын қолданып көрейік:

(3x+2)2=

(2a+9)2=

Тапсырма: Өрнек қайсына жатады? Берілген өрнектің ішінен екі өрнектің қосындысының квадратына жататындарын анықта.(3a-c)2 (-5a2+y)2 0,1a2-49b2

Қосындының квадраты

Айырманың квадраты

25a2-(-2a)2 36a2+(-b)2 (z2+4b2)2

Білімді қолдану:

N332 1,4,7 I нұсқа

2,5,8 II нұсқа

Енді әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар жазылған карточкалар үлестіріледі. Кез келген 3 тапсырманы таңдап шығарыңыз.

1.Көпмүше түріне келтіріңіз: (x+y)2 1 ұпай

2.Көп нүктенің орнына теңдік тура болатындай етіп бірмүше қойыңыз:

(a+…)=a2+2ab+b2; 1 ұпай (n-…)=n2-2nm+m2; 1 ұпай

(0,5+b)2=0,25+b+…; 1 ұпай (5z+t)2=…+10zt+t2; 1 ұпай

Қосынды квадратының немесе айырма квадратының формуласын пайдаланып, есептеп шығар:

712= 3 ұпай

21,92= 3 ұпай

Үйге тапсырма: N 333

Электронды оқулықтағы тест тапсырмаларын орындау.

Кері байланыс: -Жаңа тақырыпты қалай меңгердік?

-Сабақта қиындық келтірген не?

-Осы формулаларды қалай жаттауға болады?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Екі ?рнекті? ?осындысыны? квадраты ж?не айырмасыны? квадраты.

Автор: Абдрахманова Г?лнар

Дата: 14.02.2015

Номер свидетельства: 173017

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства