kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бізді ?орша?ан ?лемдегі т?ртб?рыштар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бізді ?орша?ан ?лемдегі т?ртб?рыштар

та?ырыбына ?ыс?а мерзімді жоспар

Саба? ж?ргізген м??алімні?

 аты-ж?ні

Какимгалиева

Роза

Нурашевна

8 ?аза? сыныбы

Атырау облысы

Индер ауданы

Жамбыл атында?ы

 орта мектебі

4-саба?

Саба?ты? атауы

Бізді ?орша?ан ?лемдегі т?ртб?рыштар

Сілтеме

Геометрия 8 ?аза?,  слайдтар

Жалпы ма?саты

Бізді ?орша?ан ?лемдегі  т?ртб?рыштар туралы тере?ірек ме?геру ж?не оны ?мірмен байланыстыра білу

Міндеттер

Т?ртб?рыштар та?ырыптары бойынша білім мен біліктерін бекіту;
Т?ртб?рыштарды? ??састы?ы мен айырмашылы?ын ажырата алу;

Есептер шы?ара білу ?абілеттерін жетілдіру;
Та?ырыпты тере?ірек ме?геруге ба?ыт беру.
Ынтыма?тасты?та ж?мыс жасау?а, ?з ойын еркін жеткізуге, ой-пікірімен б?лісе білуге, шы?армашылы??а ?мтылдыру

М??алім ?шін о?у н?тижелері

Т?ртб?рыштар туралы біледі ж?не айтады.

Т?ртб?рыштарды? ??састы?ы мен айырмашылы?ын ажырата алады ж?не есептер шы?арады.

Т?ртб?рыштар туралы  есептерді д?лелдейді, ?мірде пайдалану м?мкіндігін пайымдайды.

Саба?ты? т?рі, ?діс т?сілдері

Ж?пта ж?мыс істеу, к?рініс, сыни т?р?ыдан ойлау, ?зін-?зі ба?алау, топпен ж?мыс, с?ра?-жауап, талдау, ?орыту, де?гейлеп саралап о?ыту

Саба?ты? к?рнекілігі

видеопроектор, та?ырып?а сай слайдтар, видеокамера, фотоаппарат, ?лестірме пара?тар, топты? тапсырмалар жазыл?ан плакаттар

?йымдастыру

кезе?і

3 мин

С?лемдесу:  С?леметсі?дер ме, балалар! С?рсенбіні? с?тті к?ні барша?ыз?а с?ттілік тілеймін! Б?гінгі саба? ?те ?ызы?ты ?теді деп ойлаймын ж?не б?л саба?ты? сіздерге пайдасы мол болары с?зсіз.

?ызы?ушылы?ты ояту: 
-?БТ - ?лемдік білім беру ж?йесіне жетуді? ал?аш?ы сатысы. Олай болса ?БТ-де жа?сы н?тиже к?рсету ?шін осы бастан дайындалу ?ажет. (?БТ с?зін о?ушылар ?з т?сініктерімен шешеді, мысалы ?БТ- ?стамдылы?, білімділік, талаптылы?. ?р топ шешкен с?здерін саба? барысында алтын ережелері етіп алады)

Сыныпты топ?а б?лу: фигураларды та?дау ар?ылы «Тікт?ртб?рыш», «Ромб», «Квадрат»  топтарына б?ліну, ?з ?рандарын таныстырады, топ басшыларын сайлайды.

Саба?ты? барысы

2. М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті                  33  мин

Ой-?оз?ау –10 мин. «Ойлан, бірік, б?ліс» топты? тапсырмалар

Б?л кезе?де ?йге берген тапсырманы талдаймыз.

 І  топ : «Т?ртб?рыштар»   постер ??рып, соны ?ор?айды.

ІІ  топ : «Толы?тыру тесті»

ІІІ топ : Ертегіден к?рініс к?рсету

«Екі ж?лдыз, бір ?сыныспен»  бір-бірін ба?алайды

Жеке о?ушымен  ж?мыс-7мин.

«Семантикалы? карта»  толтыру

?р о?ушы семантикалы? картаны толтырады

Бізді ?орша?ан т?ртб?рыштар

?мірден т?ртб?рыштарды? ?олданылуына мысал келтіру

Ауызша жатты?улар

Ж?ппен ж?мыс   -5 мин

 Пара?шада?ы есептерді ж?ппен бірлесе отырып, шы?арады.

Сергіту с?ті – 3 мин.

 «Ерте, ерте, ертеде.»

Ертегі - с?ра?
 

Со?ы с?ра?тармен ая?талатын ертегімді ты?да?ыздар. Ертегі барысында ?ойылатын с?ра?тар?а топтарда ойлана отырып жауап беруге тырысы?дар.


К?ндерді? к?нінде барлы? т?ртб?рыштар орман ала?ына жиналып ?здеріні? ханзадаларын сайлап алма?шы болады. Олар ?за? дауласып бір шешімге келе алмайды. Сол кезде бір к?рі параллелограмм: «Дауды то?таты?дар, б?ріміз жиналып т?ртб?рыштар патшалы?ына барайы?. Кім бірінші жетсе, сол ханзада болады»-дейді. Б?рі келісіп ертелете алыс сапар?а аттанады. Жолда фигуралар сылдырап а?ып жат?ан ?зенге кездесті. Су иесі С?леймен «Кімде кімні? диагоналдары ?иылысып, ?иылысу н?ктесінде ?а??а б?лінсе солар ?ана ?те алады»,- деді. Т?ртб?рыштарды? кейбіреулері жа?ада ?алып, ал ?ал?андары ар?ы бетке ж?зіп ?тіп сапарларын жал?астырды. Жолдарында биік тау кездесті де былай деп тіл ?атты: «Кімдерді? диагоналдары те? солар ?ана ?теді»,- деді. Фигураларды? кейбіреуі тау етегінде ?алды да, ?ал?андары аттанып кетті. ?анша ж?ргені белгісіз олар жі?ішке ?ана к?пірі бар ор?а кездесті. К?пір бірден: «Кімні? диагоналдары тік б?рыш жасап ?иылысса, соны ?ана ?ткіземін» деді. К?пір ар?ылы бір ?ана т?ртб?рыш патшалы??а бірінші болып жетіп, ханзада болып сайланды.
2. С?ра?тар:
Кім ханзада болды? (квадрат немесе шаршы)
Оны? басты ?арсыласы кім? (тікт?ртб?рыш)
Кім бірінші болып жарыстан шы?ып ?алды? (трапеция)
Тау етегінде кімдер ?алды деп ойлайсы?дар? (ромб пен параллелограм)

Де?гейлік тапсырма

О?улы?пен ж?мыс

8  мин

А де?гейі:

 1. АВСД параллелограмыны? ВАС б?рышы 40 о, САД б?рышы 20 о-?а те?. Параллелограмм б?рыштарын табы?дар.
 2. Ромбыны? ВАД б?рышы 10 о-?а те?. АОД ?шб?рышыны? б?рыштарын табы?дар.

В де?гейі:

Параллелограммны? ?абыр?аларыны? ?атынасы 1:2 ?атынасындай, периметрі 24 см. Параллелограмм ?абыр?аларын табы?дар.

С де?гейі:

Параллелограммны? АВ=АД. Периметрі 24 см. Параллелограмм ?абыр?аларын табы?дар.

1.     Ойлан, ізден!

«Шы?армашылы? тапсырма»

2 мин

2.Топ басшыларына тапсырма

«Танграмм» ойыны:

Мен сіздерді ежелгі “Танграм” ойыны-мен таныстырайын. Ол ойын бізге ?ытайдан келді, сонды?тан оны «?ытай бас?атыр?ышы»деп атайды. ?ытайлар б?л ойынны? к?мегімен балалар?а геометрияны ме?гертті. Мына     7 фигура ар?ылы шаршы ??растырып бері?дер.

І. Ромбыны? ?рбір ?абыр?асын те? ?ш б?лікке б?ліп сол н?ктелер ар?ылы ромб ?абыр?асына параллель т?зулер ж?ргізі?дер. ?анша ромб пайда болды?

ІІ.  Параллелограмм берілген. ?арама ?арсы ?абыр?аларыны? ортасын кесінділермен ?ос. ?анша параллелограмм пайда болды?

ІІІ.  Квадратты? ?арама ?арсы т?белерін ?ос?анда неше ?шб?рыш пайда болады?

                                                         Ба?алау                                   2 мин

4. М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Топтарды? ба?аларын талдау

?орытынды ба?аны шы?ару

Топта?ы о?ушылар бірін-бірі келесі критерийлер бойынша ба?алайды:

Білімділігі

Ойлау жылдамды?ы

Математикалы? тілі

Топпен ж?мыс жасауы

Жекелей ж?мыс жасауы

                                                       ?йге тапсырма                         1 мин

5. М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Т?ртб?рыштар тарауы бойынша буклет жасау

О?ушылар к?нделіктерін ашып ба?алау пара?ында?ы ба?аларын ?ояды, ?йге тапсырманы жазып алады.

Рефлексия                        1 мин

6. М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

«К??іл-к?й кемпір?оса?ы»

 • Саба? ?нады ж?не ?ызы?ты ?тті (?ызы? т?с)
 • Саба? мені ойлану?а м?жб?р етті (жасыл т?с)
 • Геометрия?а деген к?з?арасым ?згерді (сары т?с)
 • Мен ?шін саба?ты? ма?ызы болмады (к?лгін т?с)

Бізде не пайда болды, к?рейік? ?те ашы? кемпір?оса? саба??а ?ызы?ушылы?пен ?атыс?анымызды, к?п жа?а н?рсені білгенімізді,  ойлану?а тура келді, геометрия п?ніне деген к?з?арасымызды ?згертті.
- К?белек сендерді жетістік пен шы?армашылы??а жетелесін. (К?белек жапсырамын)
- ??рметті мені? о?ушыларым. Б?л саба? тек мені ?ана емес сіздерді де ?уаныш?а б?леді деп ойлаймын. (К?нді жапсырамын).
- Б?гінгі ал?ан біліміміз м??гі есімізде ?алады деп сенемін!

О?ушылар ?з та?да?ан т?стерін а? ?а?аз?а жапсырады. 

Просмотр содержимого документа
«Бізді ?орша?ан ?лемдегі т?ртб?рыштар »


Жамбыл атындағы орта мектебі

Тақырыбы:


Сыныбы: 8 қазақ сыныбы

Өткізген: Какимгалиева Роза Нурашевна
2015-2016 оқу жылы


Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар

тақырыбына қысқа мерзімді жоспар

Сабақ жүргізген мұғалімнің

аты-жөні

Какимгалиева

Роза

Нурашевна

8 қазақ сыныбы


Атырау облысы

Индер ауданы

Жамбыл атындағы

орта мектебі4-сабақ

Сабақтың атауы

Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар

Сілтеме

Геометрия 8 қазақ, слайдтар

Жалпы мақсаты

Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар туралы тереңірек меңгеру және оны өмірмен байланыстыра білу

Міндеттер

Төртбұрыштар тақырыптары бойынша білім мен біліктерін бекіту;
Төртбұрыштардың ұқсастығы мен айырмашылығын ажырата алу;

Есептер шығара білу қабілеттерін жетілдіру;
Тақырыпты тереңірек меңгеруге бағыт беру.
Ынтымақтастықта жұмыс жасауға, өз ойын еркін жеткізуге, ой-пікірімен бөлісе білуге, шығармашылыққа ұмтылдыру

Мұғалім үшін оқу нәтижелері

Төртбұрыштар туралы біледі және айтады.

Төртбұрыштардың ұқсастығы мен айырмашылығын ажырата алады және есептер шығарады.

Төртбұрыштар туралы есептерді дәлелдейді, өмірде пайдалану мүмкіндігін пайымдайды.

Сабақтың түрі, әдіс тәсілдері

Жұпта жұмыс істеу, көрініс, сыни тұрғыдан ойлау, өзін-өзі бағалау, топпен жұмыс, сұрақ-жауап, талдау, қорыту, деңгейлеп саралап оқыту

Сабақтың көрнекілігі

видеопроектор, тақырыпқа сай слайдтар, видеокамера, фотоаппарат, үлестірме парақтар, топтық тапсырмалар жазылған плакаттар

Ұйымдастыру

кезеңі


3 мин

Сәлемдесу: Сәлеметсіңдер ме, балалар! Сәрсенбінің сәтті күні баршаңызға сәттілік тілеймін! Бүгінгі сабақ өте қызықты өтеді деп ойлаймын және бұл сабақтың сіздерге пайдасы мол болары сөзсіз.

Қызығушылықты ояту: 
-ҰБТ - әлемдік білім беру жүйесіне жетудің алғашқы сатысы. Олай болса ҰБТ-де жақсы нәтиже көрсету үшін осы бастан дайындалу қажет. (ҰБТ сөзін оқушылар өз түсініктерімен шешеді, мысалы ҰБТ- ұстамдылық, білімділік, талаптылық. Әр топ шешкен сөздерін сабақ барысында алтын ережелері етіп алады)

Сыныпты топқа бөлу: фигураларды таңдау арқылы «Тіктөртбұрыш», «Ромб», «Квадрат» топтарына бөліну, өз ұрандарын таныстырады, топ басшыларын сайлайды.

Сабақтың барысы

2. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті 33 мин

Ой-қозғау –10 мин. «Ойлан, бірік, бөліс» топтық тапсырмалар

Бұл кезеңде үйге берген тапсырманы талдаймыз.

І топ : «Төртбұрыштар» постер құрып, соны қорғайды.

ІІ топ : «Толықтыру тесті»

ІІІ топ : Ертегіден көрініс көрсету

«Екі жұлдыз, бір ұсыныспен» бір-бірін бағалайды

Жеке оқушымен жұмыс-7мин.

«Семантикалық карта» толтыру

Әр оқушы семантикалық картаны толтырады

Бізді қоршаған төртбұрыштар

Өмірден төртбұрыштардың қолданылуына мысал келтіру

Ауызша жаттығулар

Жұппен жұмыс -5 мин

Парақшадағы есептерді жұппен бірлесе отырып, шығарады.

Сергіту сәті – 3 мин.

«Ерте, ерте, ертеде...»

Ертегі - сұрақ

Соңы сұрақтармен аяқталатын ертегімді тыңдаңыздар. Ертегі барысында қойылатын сұрақтарға топтарда ойлана отырып жауап беруге тырысыңдар.


Күндердің күнінде барлық төртбұрыштар орман алаңына жиналып өздерінің ханзадаларын сайлап алмақшы болады. Олар ұзақ дауласып бір шешімге келе алмайды. Сол кезде бір кәрі параллелограмм: «Дауды тоқтатыңдар, бәріміз жиналып төртбұрыштар патшалығына барайық. Кім бірінші жетсе, сол ханзада болады»-дейді. Бәрі келісіп ертелете алыс сапарға аттанады. Жолда фигуралар сылдырап ағып жатқан өзенге кездесті. Су иесі Сүлеймен «Кімде кімнің диагоналдары қиылысып, қиылысу нүктесінде қаққа бөлінсе солар ғана өте алады»,- деді. Төртбұрыштардың кейбіреулері жағада қалып, ал қалғандары арғы бетке жүзіп өтіп сапарларын жалғастырды. Жолдарында биік тау кездесті де былай деп тіл қатты: «Кімдердің диагоналдары тең солар ғана өтеді»,- деді. Фигуралардың кейбіреуі тау етегінде қалды да, қалғандары аттанып кетті. Қанша жүргені белгісіз олар жіңішке ғана көпірі бар орға кездесті. Көпір бірден: «Кімнің диагоналдары тік бұрыш жасап қиылысса, соны ғана өткіземін» деді. Көпір арқылы бір ғана төртбұрыш патшалыққа бірінші болып жетіп, ханзада болып сайланды.
2. Сұрақтар:
Кім ханзада болды? (квадрат немесе шаршы)
Оның басты қарсыласы кім? (тіктөртбұрыш)
Кім бірінші болып жарыстан шығып қалды? (трапеция)
Тау етегінде кімдер қалды деп ойлайсыңдар? (ромб пен параллелограм)

Деңгейлік тапсырма

Оқулықпен жұмыс

8 мин

А деңгейі:

 1. АВСД параллелограмының ВАС бұрышы 40 о, САД бұрышы 20 о-қа тең. Параллелограмм бұрыштарын табыңдар.

 2. Ромбының ВАД бұрышы 10 о-қа тең. АОД үшбұрышының бұрыштарын табыңдар.

В деңгейі:

Параллелограммның қабырғаларының қатынасы 1:2 қатынасындай, периметрі 24 см. Параллелограмм қабырғаларын табыңдар.

С деңгейі:

Параллелограммның АВ=АД. Периметрі 24 см. Параллелограмм қабырғаларын табыңдар.

 1. Ойлан, ізден!

«Шығармашылық тапсырма»

2 мин

2.Топ басшыларына тапсырма

«Танграмм» ойыны:

Мен сіздерді ежелгі “Танграм” ойыны-мен таныстырайын. Ол ойын бізге Қытайдан келді, сондықтан оны «қытай басқатырғышы»деп атайды. Қытайлар бұл ойынның көмегімен балаларға геометрияны меңгертті. Мына 7 фигура арқылы шаршы құрастырып беріңдер.

І. Ромбының әрбір қабырғасын тең үш бөлікке бөліп сол нүктелер арқылы ромб қабырғасына параллель түзулер жүргізіңдер. Қанша ромб пайда болды?

ІІ. Параллелограмм берілген. Қарама қарсы қабырғаларының ортасын кесінділермен қос. Қанша параллелограмм пайда болды?

ІІІ. Квадраттың қарама қарсы төбелерін қосқанда неше үшбұрыш пайда болады?

Бағалау 2 мин

4. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Топтардың бағаларын талдау

Қорытынды бағаны шығару

Топтағы оқушылар бірін-бірі келесі критерийлер бойынша бағалайды:

Білімділігі

Ойлау жылдамдығы

Математикалық тілі

Топпен жұмыс жасауы

Жекелей жұмыс жасауы

Үйге тапсырма 1 мин

5. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Төртбұрыштар тарауы бойынша буклет жасау

Оқушылар күнделіктерін ашып бағалау парағындағы бағаларын қояды, үйге тапсырманы жазып алады.

Рефлексия 1 мин

6. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

«Көңіл-күй кемпірқосағы»

 • Сабақ ұнады және қызықты өтті (қызық түс)

 • Сабақ мені ойлануға мәжбүр етті (жасыл түс)

 • Геометрияға деген көзқарасым өзгерді (сары түс)

 • Мен үшін сабақтың маңызы болмады (күлгін түс)

Бізде не пайда болды, көрейік? Өте ашық кемпірқосақ сабаққа қызығушылықпен қатысқанымызды, көп жаңа нәрсені білгенімізді, ойлануға тура келді, геометрия пәніне деген көзқарасымызды өзгертті.
- Көбелек сендерді жетістік пен шығармашылыққа жетелесін. (Көбелек жапсырамын)
- Құрметті менің оқушыларым. Бұл сабақ тек мені ғана емес сіздерді де қуанышқа бөледі деп ойлаймын. (Күнді жапсырамын).
- Бүгінгі алған біліміміз мәңгі есімізде қалады деп сенемін!

Оқушылар өз таңдаған түстерін ақ қағазға жапсырады.


Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар

Жарияланды 22-12-2014, 18:38 Категориясы: Математика 

Тақырып: Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (квадрат, ромб, тіктөртбұрыш, параллелограмм, трапеция)

Сабақтың мақсаты:
А) Өмірде кездесетін төртбұрыштарды өз өмірлерінде кездесетін жағдайлар мен зерттеулер арқылы оқушылардың ой - өрістерін дамыту;
Б) Қоршаған орта заттарындағы төртбұрыштарды талдай алатын және сызбасын келтіру, шығармашылықпен елестету қабілеттерін дамыту;
В) Оқушыларды достыққа, ынтымақтастық пен бірлікке, топпен жұмыс жасауға, жауапкершілікке тәрбиелеу;
Сабақтың типі: білімді жүйелеу
Әдіс - тәсілдері: сұрақ - жауап, есеп шығару, ойын түрлері, СТО
Көрнекіліктер: слайд, сызғыш, қималар, таратпа тапсырмалар

Барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі:
- Амандасу.
- Оқушыларды түгелдеп, топқа бөлу.
- Назарларын сабаққа аудару.
2. Үй тапсырмасын тексеру:
Эссе: «Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар туралы» оқушылар ой - толғаныстарын оқып береді.
Төртбұрыштың түрлері бойынша топтар өз ұрандарын таныстырады:
1. «Төртбұрыштар» тобы: «Шығар. Ізден. Жаса. Ойлан!»
2. «Ромбтар» тобы: «Іздену, шешу, ұқыпты санау, жеткізер бізді жеңіске»
3. «Параллелограмм» тобы: «Ойлан. Есіңе түсір. Зертте. Қорытынды жаса!»

3. Өткенге шолу:
«Қайталау – оқу анасы»
Сөзжұмбақ шешу.
Оны шешу барысында төртбұрыштардың анықтамалары мен элементтері және түрлері еске түсіріледі.
Тігінен:
1. Тек екі қарама - қарсы қабырғалары параллель болатын төртбұрыш
2. Төртбұрыштың көршілес төбелерін қосатын кесінді
3. Төртбұрыштың қабырғалары шығатын нүкте
4. Төртбұрыштың қарама - қарсы төбелерін қосатын кесінді
5. Барлық қабырғалары тең болатын тіктөртбұрыш
6. Барлық қабырғалары тең параллелограмм
Көлденең жолда қандай фигура жасырынған? (параллелограмм)
Негізгі бөлім:

«Ерте, ерте, ертеде...»
Соңы сұрақтармен аяқталатын ертегімді тыңдаңыздар. Ертегі барысында қойылатын сұрақтарға топтарда ойлана отырып жауап беруге тырысыңдар.
Күндердің күнінде барлық төртбұрыштар орман алаңына жиналып өздерінің ханзадаларын сайлап алмақшы болады. Олар ұзақ дауласып бір шешімге келе алмайды. Сол кезде бір кәрі параллелограмм дауды тоқтатыңдар, бәріміз жиналып төртбұрыштар патшалығына барайық. Кім бірінші жетсе, сол ханзада болады. Бәрі келісіп ертелете алыс сапарға аттанады.
Жолда фигуралар сылдырап ағып жатқан өзенге кездесті. Су иесі Сүлеймен «Кімде кімнің диагоналдары қиылысып, қиылысу нүктесінде қаққа бөлінсе солар ғана өте алады»,- деді. Төртбұрыштардың кейбіреулері жағада қалып, ал қалғандары арғы бетке жүзіп өтіп сапарларын жалғастырды. Жолдарында биік тау кездесті де былай деп тіл қатты: «Кімдердің диагоналдары тең солар ғана өтеді»,- деді. Фигуралардың кейбіреуі тау етегінде қалды да, қалғандары аттанып кетті. Қанша жүргені белгісіз олар жіңішке ғана көпірі бар орға кездесті. Көпір бірден кімнің диагоналдары тік бұрыш жасап қиылысса, соны ғана өткіземін деді. Көпір арқылы бір ғана төртбұрыш патшалыққа бірінші болып жетіп, ханзада болып сайланды.

2. Сұрақтар:
Кім ханзада болды? (квадрат немесе шаршы)
Оның басты қарсыласы кім? (тіктөртбұрыш)
Кім бірінші болып жарыстан шығып қалды? (трапеция)
Тау етегінде кімдер қалды деп ойлайсыңдар? (ромб пен параллелограм) ( Әр кезеңінде топтар бір - бірін фишка арқылы бағалап отыру)

3.«Сәулетшілер» сайысы:
Әр топтан бір «сәулетшіден» шығып түрлі түсті картон қағаздан қиылған
- параллелограмнан
- ромбыдан
- квадраттан трапеция қиып түсіру қажет.

4. Деңгейлік есептер шығару
А деңгейі
1- есеп. 2 -есеп.
В деңгейі
3-есеп. Егер ABCD параллелограммының периметрі 24 см болса, оның қабырғаларын тап.
АВ: ВС= 2: 1.
4 есеп. ЕРКМ – ромб. ЕК=5см, С - деңгейі
6 есеп. Егер параллелограмның периметрі 24 см және АВ=АД болса, онда АВСД параллелограмның қабырғаларын тап.

5. Шығармашылық тапсырмалар
1 - ші топқа тапсырма:
Ромбының әрбір қабырғасын тең үш бөлікке бөліп, сол нүктелер арқылы ромбының қабырғаларына параллель түзулер жүргіз. Қанша ромб пайда болды? ( жауабы – 14)
2 - ші топқа тапсырма:
Параллелограмм берілген. Қарама - қарсы қабырғаларының ортасын кесінділермен қос. Қанша параллелограмм пайда болды? ( жауабы – 9)
3 - ші топқа тапсырма:
Квадраттың қарама - қарсы төбелерін қосқанда неше үшбұрыш пайда болады?
( жауабы – 8)

Бекіту.
Топтардың бір - біріне сұрағы
Квадраттың тіктөртбұрыштан айырмашылығы? (барлық қабырғалары тең)
Квадраттың ромбыдан айырмашылығы қандай? (барлық бұрыштары тік)
Квадраттың параллелограмнан айырмашылығы? (барлық бұрыштары тік және барлық қабырғалары мен диагоналдары өзара тең)

Үйге тапсырма: Трапеция мен параллелограмға және трапеция мен квадратқа Венн диаграммасын құрып келу.
Қорытындылау
Бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Бізді ?орша?ан ?лемдегі т?ртб?рыштар

Автор: Какимгалиева Роза Нурашевна

Дата: 26.10.2015

Номер свидетельства: 243847

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства