kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Mavzu: 10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.                           
Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar:  ko`paytma, yig`indi, bo`lish.
Soatlar  soni:  1  soat.
Mavzuning qisqacha ta’rifi:    Masala yechish. Ko`paytma  haqida tushuncha.
O’quv  jarayonini  amalga  oshirish  texnologiyasi:
Metod:ko’rgazmali,  jamoa  bo’lib  ishlash,  mustaqil  ishlash.
Shakl:jamoa  bo’lib  ishlash,  yakka  tartibda  ishlash. 
Jihoz:  darslik,  masala  uchun  rasm,    jadval,  daftar.
Nazorat:  o’quvchilarning  darsdagi  faolligi  kuzatilib  boriladi.
Baholash: dars  oxirida  o’quvchilar  rag’batlantiriladi.
Darsning  maqsad  va  vazifalari
Ta’limiy:  Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.
Tarbiyaviy:  o’zaro  hurmat  ruhida  tarbiyalash.
Rivojlantiruvchi:  o’quvchilarning og’zaki  va  yozma  hisoblash  malakalarini  takomillashtirish.
Kutilayotgan  natija
Dars yakunida o’quvchilar ayirish,  hadlar,  masala va nur  haqida  to’liq bilimga ega bo’ladilar,  
Mustaqil  ravishda  misollarni  yecha  oladilar,  
Dars  jarayoni  va  texnologiyasi
Ishning  nomi    Bajariladigan  ish  mazmuni
    Metod
    Vaqt
1-bosqich
Tashkiliy  qism    Sinfning  darsga  tayyorgarligi  tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.
Davomat aniqlanadi.    Suhbat    1 d
2-bosqichi.    Dars  davomida  rioya  qilish  lozim  bo’lgan qoidalar  belgilanadi.    o’yin.    1 d
3-bosqich.
Darsning  borishi    1.Otilgan   mavzu  yodga  tushiriladi,  uy ishi tekshiriladi.  
O`quvchilarning ta’til davrida bajargan misol va masalalarini tekshirib chiqish.    Savol-javob
    2d

    2.O’quvchilar  bilimi  umumlashtiriladi.
3. Yangi  mavzu  ko’rgazmali  tushuntiriladi.
 

     Savol-javob
    4 d.

     4. O`quvchilar  bilan masaal yechamiz.
 513. Yechishni tugallang va hisoblash usullarini taqqoslang: 
14-50 = 14 • (5 • 10) = 700     16-18=16-(10 + 8)= 288
 14-12 = 14-(10 + 2) =  168    16-80 = 16-(8-10) =1280
     Izlanish
    4 d.         

    5. Yangi  mavzu  haqida  tushuncha  beriladi.  
 514. 512-mashqdagi hisoblash usullaridan foydalanib quyi- dagi misollarni yeching:
12-20=600 | 12-15=180 | 14-60=840 | 14-17=238

    Izlanish    8    d.
    6.Daftarlari  bilan  ishlaydilar. 
  
   
 Yechish:    1) 32-9=23     2) 32+23=55     3) 94-55=39                     Javob:  39 ta           Mustaqil    5  d
10  d

4-bosqich
Mustahkamlash      
516-masala.
Bir olmaning massasi 100 g bo‘lib, u ikkinchi olmaning massasidan 2 marta kam. Ikkala olmaning massasini toping.
Yechish: 1)  100*2=200     2) 100+200=300                            Javob: 300kg
517-misol. Hisoblang:
75 m 24 sm : 9=836                             6 so‘m : 5 tiyin=120
6 kg 375 g : 5=1275                             70 dm : 2 sm=35
    


Muammoli
Izlanish
    

3  d
5-bosqich. Darsni  yakunlash    O’quvchilarning  darsga  faol  qatnashganligiga  qarab  rag’batlantiriladi  va  dars  yakunlanadi. Uy ishi. 116-bet
518-519   m isollar.
  

    Suhbat    2 d
 

Просмотр содержимого документа
«10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.»

Mavzu: 10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning ta’til davrida bajargan misol va masalalarini tekshirib chiqish.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.


Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

513. Yechishni tugallang va hisoblash usullarini taqqoslang:

14-50 = 14 • (5 • 10) = 700 16-18=16-(10 + 8)= 288

14-12 = 14-(10 + 2) = 168 16-80 = 16-(8-10) =1280

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

514. 512-mashqdagi hisoblash usullaridan foydalanib quyi- dagi misollarni yeching:

12-20=600 | 12-15=180 | 14-60=840 | 14-17=238Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Yechish: 1) 32-9=23 2) 32+23=55 3) 94-55=39 Javob: 39 ta

Mustaqil

5 d

10 d
4-bosqich

Mustahkamlash

516-masala.

Bir olmaning massasi 100 g bo‘lib, u ikkinchi olmaning massasidan 2 marta kam. Ikkala olmaning massasini toping.

Yechish: 1) 100*2=200 2) 100+200=300 Javob: 300kg

517-misol. Hisoblang:

75 m 24 sm : 9=836 6 so‘m : 5 tiyin=120

6 kg 375 g : 5=1275 70 dm : 2 sm=35

Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 116-bet

518-519 m isollar.

Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: Sonni ko`paytmaga ko`paytirish

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning ta’til davrida bajargan misol va masalalarini tekshirib chiqish.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

506.-misol. 1) Hisoblang:

6 • (5 • 4) = 6*20 =120 6 • (5 • 4) = (6 • 5) • 4 = 120 6 • (5 *4) = (6 • 4) • 5 =120

2) Misollarda nima uchur bir xil natija hosil bolganligini tushuntiraman.

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

507. Natijani qulay usul bilan hisoblang:

17-(10-2)=340 25-(2-4)=200 14-(3*5)=210Izlanish

8 d.

 1. Daftarlari bilan ishlaydilar.

YECHISH: ( 12*4)*5=240 (TA) Javob: 240 ta

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

Mustahkamlash


Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 115-bet


Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: 10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning ta’til davrida bajargan misol va masalalarini tekshirib chiqish.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.


Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

513. Yechishni tugallang va hisoblash usullarini taqqoslang:

14-50 = 14 • (5 • 10) = 700 16-18=16-(10 + 8)= 288

14-12 = 14-(10 + 2) = 168 16-80 = 16-(8-10) =1280

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

514. 512-mashqdagi hisoblash usullaridan foydalanib quyi- dagi misollarni yeching:

12-20=600 | 12-15=180 | 14-60=840 | 14-17=238Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Yechish: 1) 32-9=23 2) 32+23=55 3) 94-55=39 Javob: 39 ta

Mustaqil

5 d

10 d
4-bosqich

Mustahkamlash

516-masala.

Bir olmaning massasi 100 g bo‘lib, u ikkinchi olmaning massasidan 2 marta kam. Ikkala olmaning massasini toping.

Yechish: 1) 100*2=200 2) 100+200=300 Javob: 300kg

517-misol. Hisoblang:

75 m 24 sm : 9=836 6 so‘m : 5 tiyin=120

6 kg 375 g : 5=1275 70 dm : 2 sm=35

Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 116-bet

518-519 m isollar.

Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: O`rganilgan mavzularni mustahkamlash. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning ta’til davrida bajargan misol va masalalarini tekshirib chiqish.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

Yechisg: 48-32=16 16/4=4kg Javob: 4 kg


Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

521-misol.

37009 - 1 108-8 + 4508= 32653 | 2t : 8 kg =1600kg=1t600kg

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.


Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.


523. Tenglamalarni yeching:

654 + x = 810 | 720-x= 426 | 35• x = 0 | x: 27 = 0

X= 156 x=294 x=0 x=0

Mustaqil

5 d

10 d
4-bosqich

Mustahkamlash

Qulay usulda hisoblang:

35*(2*7)= I 210 : (7*6)=5 I 5*35*6*2=2100
Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 116-bet

524-525 m isollar.

Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: 9-Nazorat ishi. . I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum sonni toppish, masofa, vaqt, tezli, kvadrat-metr, santimetr, disemetr.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: masofa, vaqt, tezlik toppish. Masala yechish. Uzunli o`lchov birliklari haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: yozma ish.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Nur haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1-qator

 1. Masalani yeching.

Poyezdning tezligi 70 km/soat bo`lsa, 7 soatda qancha masofani bosib o`tadi?

Yechish: 70*7=490km Javob: 490 km

 1. Qoldiqli bo`lishni bajaring.

715/6=119(1q) 810/8=101(2q) 973/9=108(1q)

 1. Minutlarda ifodalang.

7soat90min=510min 3soat55min=235min

 1. Masalani yeching.

Teploxod 4 soatda 212 km masofani suzib o`tdi. Uning tezligini toping.

Ywchish: 212/4=53km/soat Javob: 53km/soat

 1. Taqqoslang

35608999 7131


2-qator


1. Masalani yeching.

Poyezdning tezligi 80 km/soat bo`lsa, 9 soatda qancha masofani bosib o`tadi?

Yechish: 80*9=720km Javob: 720 km

 1. Qoldiqli bo`lishni bajaring.

781/3=260(1q) 693/5=138(3q) 998/9=110(8q)

 1. Minutlarda ifodalang.

3soat20min=200min 4soat45min=285min

 1. Masalani yeching.

Samolyot 2 soatda 978 km masofani suchib o`tdi. Uning tezligini toping.

Ywchish:978/2=489km/soat Javob: 489km/soat

 1. Taqqoslang

40014003 60085Mustaqil

Muammoli

Izlanish


28d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O`quvchilar yozgan yozma ishlari tekshirilib, baholari aytiladi.

Suhbat

10 d

Matematika.

Mavzu: 10-Nazorat ishi. . I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum sonni toppish, masofa, vaqt, tezli, kvadrat-metr, santimetr, disemetr.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: masofa, vaqt, tezlik toppish. Masala yechish. Uzunli o`lchov birliklari haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: yozma ish.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Nur haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1-qator

 1. Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring.

213415/5=42683 215463/3=71821

42683*5=213415 71821*3=215462

 1. Hisoblang.

19kg340gr/4=4kg835gr

 1. Amallarni bajaring.

(700700-707100)/10=640

 1. Masalani yeching.

Ombordan 8 mashinaning har birida 40sr dan sabzavot olib keltirilgandan so`ng 2500 kg sabzavot qoldi. Dastlab omborda necha sr sabzavot bo`lgan?

Yechish: 40*8=320sr=32000kg 32000-2500=29500kg=295sr Javob:295sr

 1. Taqqoslang.

134*2267 243*3145*3

2-qator

 1. Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring.

231455/5=46291 463215/3=154405

46291*5=231455 154405*3=463215

 1. Hisoblang.

13km840m/4=3km460m

 1. Amallarni bajaring.

(505000-500500)/100=45

 1. Masalani yeching.

Ombordan 9 mashinaning har birida 32sr dan sabzavot olib keltirilgandan so`ng 4900 kg sabzavot qoldi. Dastlab omborda necha sr sabzavot bo`lgan?

Yechish: 32*9=288sr=28800kg 28800-4900=23900kg=239sr Javob:239sr

 1. Taqqoslang.

756215*3 155*4165*3 312*2


Mustaqil

Muammoli

Izlanish


28d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O`quvchilar yozgan yozma ishlari tekshirilib, baholari aytiladi.

Suhbat

10 dMatematika.

Mavzu: Xona sonlariga ko`paytirish. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

527. Tushuntirish bilan yeching:

526*50=26300 3042*200=6084000 384*30=11520 2709*300=812700

659*70=46130 291*90=26190 2307*400=922800 4122*200=824400Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

528. Kvadrat detsimetrlarda ifodalang:

1m2 =10000dm kv | 2 m2 =20000 dm kv | 800 sm2 =8dm kv | 10 000 mm2=1dm kv


Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.


Yechish: 1) 45*3=135 2) 135+80=215 Javob: 215 ta kitob

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Yechish: 1) 80*4=320 2) 100*3=300 3) 300+320=620 Javob: 620 ta daraxt

Mustaqil

5 d

10 d
4-bosqich

Mustahkamlash


531. Tenglamalarni yeching:

X+ 50 = 81 - 9 2 *X+356 = 900 X-206= 100 + 45

X=28 X=272 X=61
Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 117-bet

532-533 m isollar.

Suhbat

2 dMatematika.

Mavzu: Nollar bilan tugaydigan hollarda ko`paytirish. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.


Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

541. Tushuntirish bilan yeching:

4 800•40= 192000 1 840*30=55200 2 040•400=816000

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

542. Og‘zaki hisoblang, faqat javobni yozing:

400 * 30=12000 90 • 200=18000 250 * 200=50000 60 • 900=54000

400 • 600=240000 300 • 700=210000 7 000 ♦ 40=280000 50*2000=100000

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Yechish: 1) 28*30= 840 2) 18*20=360 3) 840+360=1200 Javob: 1200 ta

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

Mustahkamlash


545.-misol

6845 + 34*(91 - 89)=6913 10 332 : 4 + 36 846/9=2583+4094=6677Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 119-bet

546-547 m isollar.


Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: O`rganigan materiallarni mustahkamlash. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

Yechish: 1) 42/3=14 2) 14+2=16 3) 16*2=32 4) 42+32=74

Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

Yechish: 1) 1250+352=1602 2) 1250+1602=3832 3) 3852/4=963 Javob: 963kg

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

550.=misol

13 048 : 4*2 - 756 - 2 875=2893 46 949/7=6707

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

Mustahkamlash


1m2 =10000dm kv | 2 m2 =20000 dm kv | 800 sm2 =8dm kv | 10 000 mm2=1dm kv
Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 120-bet

552-553 m isollar.


Suhbat

2 dMatematika.

Mavzu: O`rganigan materiallarni mustahkamlash. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

554. Tushuntirish bilan yeching:

809*60=48540 826*400=330400 410*200=82000

Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

555. 408 *300=122400 1 752 * 30=52560 49 700 : 7=7100 581 • 200 : 7=16600

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

556. Kvadrat santimetrlarda ifodalang:

3 dm2 = 300kvsm 4 m2 = 40000kvsm 900mm2=9kvsm

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

Mustahkamlash


558. (53 + 28) • (24 – 19)=400 8 115:5 - 1 806/3=1021Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 121-bet

560-561 m isollar.


Suhbat

2 d

Matematika.

Mavzu: O`rganigan materiallarni mustahkamlash. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

Yechish: 1) 1175*2=2350 2) 2350/47=50 Javob: 50 ta

Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masala yechamiz.

Yechish:1) 10-8=2 2) 4/2=2 3) 8*2=16 4) 10*2=20 Javob: 16kg va 20 kg

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

2) Do‘konda bir kunda 16 kg olcha murabbosi va 20 kg olma murabbosi sotildi, bunda olma murabbosi olcha murabbosiga qaraganda 2 banka ortiq sotildi. Agar bankalar bir xil bo‘lsa, har qaysi murabbodan necha banka sotilgan?

Yechish: 1) 20-16=4 2) 4/2=2 3) 16/2=8 4) 20/2=10 Javob: 8ta va 10ta

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Yechish: 1) 4+3=7 2) 315/7=45 3) 45*3=135 4) 45*4=180 Javob: 135kg va 180 kg

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

Mustahkamlash


565-misol.

9 5 : 83/7= 1369 20 3 :64/ 3= 6788 100 040 - 3 805*8=69600Muammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 122-bet

566-567 m isollar.


Suhbat

2 dMatematika.

Mavzu: Koordinat nuqtasi bilan tanishtirish. .I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: ko`paytma, yig`indi, bo`lish, nuqta, koordinata.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Masala yechish. Ko`paytma haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Ko`paytma haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat , Vatanga mehr muhabbat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan mavzu yodga tushiriladi, uy ishi tekshiriladi.

O`quvchilarning uy ishlarini tekshirib chiqish.

Ingiz tilida yod olgan so`zlarni takrorlash.

Savol-javob


2d


2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3. Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi.

Savol-javob


4 d.


4. O`quvchilar bilan masaal yechamiz.

Izlanish


4 d.


5. Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

570. Qulay usul bilan hisoblang:

9*25*7*4=6300 6*7*10*5=210

45*4*2*5=1800 25*8*9*4=7200

Izlanish

 1. d.

6.Daftarlari bilan ishlaydilar.

571-masala: 9600/(6+4)= 960

Mustaqil

5 d

10 d


4-bosqich

MustahkamlashMuammoli

Izlanish


3 d

5-bosqich. Darsni yakunlashO’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi. Uy ishi. 124-bet

574-575 m isollar.


Suhbat

2 dMatematika

Mavzu: O’tilgan materiallarni mustahkamlash. . I 2013yil

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum son, kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuningqisqachatarifi: Kopaytirish ,bolishnolbilantugagansonlargakopaytirishvabolish. Nomalum sonni toppish. Masalalar yechish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, AKT, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash:dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol a masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish..

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Darsyakunidao’quvchilarayirish, hadlar, masala haqida to’liqbilimgaegabo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi


Ishning nomi


Bajariladigan ish mazmuniMetodVaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism


Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi.

Suhbat

1 daqiqa

2-bosqich.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 daqiqa

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan matn yodga tushiriladi, og’zaki ravishda + va _ ga oid misollar bajariladi.

2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3.Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

4.Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi va jadval yod olinadi.

5.Rasm orqali masala tuziladi va yechiladi.

6.O’quvchilar navbati bilan misollar yechadilar.

7.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Savol-javob


Savol-javob


Izlanish


Muammoli

Izlanish

Mustaqil

4 d


1 d.


4 d. 5 d.


3 d.


5 d

10 d

4-bosqich

Mustahkamlash

,,Doiraviy misollar”

Muammoli

Izlanish


4 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi.


2 d

Yechish: 1) 18-15=3 2) 24/3=8 3) 18*8=144 4) 15*8=120 5) 120+144=164 Javob: 120 kg va 144 kg

Yechish:1) 170/10=17 2) 170/5=34 3) 34+17=61 4) 170-61=119 Javob: 119 km

579-misol

36016:2 + 50045:5=28017 1 327 ♦ 4 + 1 027 ♦ 6=11470

8 016:8-816:8= 900 407-5-9018: 9=1033

581-misol.

(884*9-884/2)*3=22542

Dars yakuni: o`quvchilar baholanadi, uy ishi 582-583 m/m 125 bet.

Matematika.

Mavzu: 11-Nazorat ishi. . I. 2013y

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum sonni toppish, masofa, vaqt, tezli, kvadrat-metr, santimetr, disemetr.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuning qisqacha ta’rifi: masofa, vaqt, tezlik toppish. Masala yechish. Uzunli o`lchov birliklari haqida tushuncha.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, jadval, daftar.

Nazorat: yozma ish.

Baholash: dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol va masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish. Nur haqida bilimlarini oshirish.

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Dars yakunida o’quvchilar ayirish, hadlar, masala va nur haqida to’liq bilimga ega bo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni


Metod


Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi. Navbatchining hisoboti tinglanadi.

Davomat aniqlanadi.

Suhbat

1 d

2-bosqichi.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 d

3-bosqich.

Darsning borishi

1-qator

 1. Ko`paytirishni bajaring:

8430*30= 252900 82800*600=49680000

 1. Qulay usul bilan hisoblang:Hisoblang.

2*5*19= 190 5*17*4= 340 15*6*9=810

 1. Masalani yeching:

Bir shahrdan tezliklari 90 km/soat va 65 km/soat bo`lgan ikki mashina bir xil yo`nalish bo`yicha yo`lga chiqdi. 8 soatdan keyin ular orasodagi masofa qancha bo`ldi?

Yechish: 1) 90*8=720 2) 65*8=520 3) 720-520=200 Javob: 200km

 1. Tenglamani yeching:

(X-4487)/2=2664 X=9815

 1. Taqqoslang.

872/4

2-qator

 1. Ko`paytirishni bajaring:

7400*20= 148000 750*500=375000

 1. Qulay usul bilan hisoblang:Hisoblang.

5*4*16= 320 2*25*9= 450 35*4*9=1260

 1. Masalani yeching:

Bir shahrdan tezliklari 80 km/soat va 60km/soat bo`lgan ikki mashina bir xil yo`nalish bo`yicha yo`lga chiqdi. 12 soatdan keyin ular orasodagi masofa qancha bo`ldi?

Yechish: 1) 80*12=960 2) 60*12=720 3) 960-720=240 Javob: 240km

 1. Tenglamani yeching:

(X-9897)/2=2415 X=14727

 1. Taqqoslang.

791/7
Mustaqil

Muammoli

Izlanish


28d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O`quvchilar yozgan yozma ishlari tekshirilib, baholari aytiladi.

Suhbat

10 d

Matematika

Mavzu: Sonni ko`paytmaga bo`lish. . I 2013yil

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum son, kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuningqisqachatarifi: Kopaytirish ,bolishnolbilantugagansonlargakopaytirishvabolish. Nomalum sonni toppish. Masalalar yechish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, AKT, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash:dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol a masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish..

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Darsyakunidao’quvchilarayirish, hadlar, masala haqida to’liqbilimgaegabo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi


Ishning nomi


Bajariladigan ish mazmuniMetodVaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism


Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi.

Suhbat

1 daqiqa

2-bosqich.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 daqiqa

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan matn yodga tushiriladi, og’zaki ravishda + va _ ga oid misollar bajariladi.

2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3.Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

4.Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi va jadval yod olinadi.

5.Rasm orqali masala tuziladi va yechiladi.

6.O’quvchilar navbati bilan misollar yechadilar.

7.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Savol-javob


Savol-javob


Izlanish


Muammoli

Izlanish

Mustaqil

4 d


1 d.


4 d. 5 d.


3 d.


5 d

10 d

4-bosqich

Mustahkamlash

,,Doiraviy misollar”

Muammoli

Izlanish


4 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi.


2 d

585-Hisoblang:

30 : (3 * 5) = 30 : 15 = 2 30 : (3 * 5) = (30 : 3): 5=2 30 : (3 * 5) = (30 : 5): 3= 2

28: (7-2) = 28: 14= 2 28: (7 * 2)=(28 : 7): 2 =2 28 : (7 ♦ 2) = (28 : 2): 7 = 2

586-Natijani qulay usul bilan hisoblang:

360 : (10-2)=18 7 200: (100*9)=8 80 : (5*4)=4 140 : (4*7)=15 90 : (6*3)=5 270 : (9*6)=15

587-masala.

Sayyohlar 90 km yo‘lni o'tishni moljalladilar. Bir kun yo‘lda bo'lganlaridan so‘ng ular yana birinchi kun o'tgan yo'llarining

yarmicha yo'lni olishlari kerak ekanini payqadilar. Sayyohlar yana necha kilometr yo'lni o'tishlari kerak?

Yechish: 90/3=30 Javob: 30 km

588-misol.

3 240*30 - 54 808 : 8= 90349 7 *(746 + 23 016) : 2=83167

589. Qoldiqli bolishni bajaring:

1 631 : 5=326(1) 4 781 : 7=683 1 830 : 6=305 50 697 : 9=5633

Dars yakuni: o`quvchilar baholanadi, uy ishi 590-591 m/m 126 bet.

Matematika

Mavzu: Nollar bilan tugaydigan sonlarga og`zaki ko`paytirish usullari . . I 2013yil

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: noma’lum son, kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma.

Soatlar soni: 1 soat.

Mavzuningqisqachatarifi: Kopaytirish ,bolishnolbilantugagansonlargakopaytirishvabolish. Nomalum sonni toppish. Masalalar yechish.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:ko’rgazmali, jamoa bo’lib ishlash, mustaqil ishlash.

Shakl:jamoa bo’lib ishlash, yakka tartibda ishlash.

Jihoz: darslik, masala uchun rasm, AKT, jadval, daftar.

Nazorat: o’quvchilarning darsdagi faolligi kuzatilib boriladi.

Baholash:dars oxirida o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Darsning maqsad va vazifalari

Ta’limiy: Misol a masalalarni og’zaki va yozma bajarishga o’rgatish..

Tarbiyaviy: o’zaro hurmat ruhida tarbiyalash.Rivojlantiruvchi: o’quvchilarning og’zaki va yozma hisoblash malakalarini takomillashtirish.

Kutilayotgan natija

Darsyakunidao’quvchilarayirish, hadlar, masala haqida to’liqbilimgaegabo’ladilar,

Mustaqil ravishda misollarni yecha oladilar,

Dars jarayoni va texnologiyasi


Ishning nomi


Bajariladigan ish mazmuniMetodVaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism


Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi.

Suhbat

1 daqiqa

2-bosqich.

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

o’yin.

1 daqiqa

3-bosqich.

Darsning borishi

1.Otilgan matn yodga tushiriladi, og’zaki ravishda + va _ ga oid misollar bajariladi.

2.O’quvchilar bilimi umumlashtiriladi.

3.Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

4.Yangi mavzu ko’rgazmali tushuntiriladi va jadval yod olinadi.

5.Rasm orqali masala tuziladi va yechiladi.

6.O’quvchilar navbati bilan misollar yechadilar.

7.Daftarlari bilan ishlaydilar.

Savol-javob


Savol-javob


Izlanish


Muammoli

Izlanish

Mustaqil

4 d


1 d.


4 d. 5 d.


3 d.


5 d

10 d

4-bosqich

Mustahkamlash

,,Doiraviy misollar”

Muammoli

Izlanish


4 d

5-bosqich. Darsni yakunlash

O’quvchilarning darsga faol qatnashganligiga qarab rag’batlantiriladi va dars yakunlanadi.


 1. d592-misol Bo'lish qanday bajarilganini tushuntiring:

 1. 60 = 240 : (10*6) = 240 : 10:6 = 4 640 : 16 = 640 : (8 * 2) = 640 : 8 : 2 = 40 5 600 : 700 = 5 600 : (100 * 7) = 5 600 : 100 : 7 = 8

593-misol. Yechishni og‘zaki tushuntiring:

800 : 40 =20 2 400 : 30 =80 4 200 : 600=7

594-misol.

280/70=4 720/90=8 540/36=15 490/70=7 300/15=20 720/45=16 1400/700=2 6300/900=7

595. Ustaxonada 1 971 m gazlama bor edi. 1 095 m gazla- ma ayollar kastumlarini tikish uchun sarflandi. Bola- lar kastumlariga ayollar kastumlariga sarflanganining beshdan bir qismi sarflandi. Qancha gazlama qolgan?

Yechish: 1) 1095/5=219 2) 1095+219=1314 3) 1971-1314=657 Javob: 657 m

Dars yakuni: o`quvchilar baholanadi, uy ishi 597-598 m/m 127 bet.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
10,100,1000 sonlariga ko`paytirish.

Автор: МУМИНОВА НИГОРА АДАШЕВНА

Дата: 13.04.2020

Номер свидетельства: 546526

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства