kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Математика очик дарс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Укувчиларга шу мавзу буйича тулик тушунча бериш.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Математика очик дарс»
Ish bosqichlari va mazmuni

Faoliyat mazmuni o'qituvchining o'quvchiningDars uslubi: noan'anaviy, kichik guruhda ishlash, aralashda, (og'zaki so'rov, yozma so'rov.)

Dars turi: suhbat, ko'rsatmalilik, aralash.

Darsning jihozlari: ko'rgazmalar, boshqotirma, „Klaster“ oyini tarqatma materallari. „Aqliy xujum“ ped texnologiyasi, „Zinama-zina“ o'yini


Dars maqsadlari

1. Ta’limiy: O`quvchilarga

x+56=70 ko’rinishidagi tenglamalarni yechish, noma’lum qo’shiluvchilarni topish usullarini o’rganish.

2. Tarbiyaviy: O’quvchilarni darslikda berilgan misol va masalalarni yechish, turli pedagogik texnologiya va o’yinlardan foydalanish orqali tezkorlik, hozirjavoblik, do’stona hamkorlik munosabatini takomillashtirish, maktab mulkini asrab-avaylash ruhida tarbiyalash.

3.Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni matematik nutqini mustaqil fikrlash va mustaqil misol va massalalar yechish ko’nikmasini shakllantirish.

1-bosqich. Tashkiliy qism.

1 .Salomlashish.

2. Navbatchi hisobati.

3. Yil fasli haqida suhbat.

Tinglashadi va savollarga javob berishadi.

2-bosqich. O`tgan mavzuni so‘rash.

O'tgan mavzu yuzasidan savol javob qilish. Tarqatma materal „Aqliy xujum” texnologiyasi, uy ishini ko'rib chiqish.

Savollar beriladi javoblar berishadi.

3-bosqich. O'tilgan

mavzuni

mustahkamlash.

1 O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun „Zinama zina" o'yinidan foydalinadi.

2. Uyga vazifa qilib
berilgan 94-betdagi 5va 6
misollar doskaga chiqib
yechiladi.

3. Mustaqil ishlari uchun
guruhlarga tarqatma material
beriladi.

Tinglashadi kuzatishadi, xatolar ustida ishlaydi.

4-bosqich: Yangi mavzu bayoni.

O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni o’rgatish. Darslikdagi berilgan misol va masalalarni guruhlar bilan yechiladi.

Tinglashadi, misollar yechishadi, yozadilar.

5-bosqich: Yangi mavzuni mustahkamlash

Yangi mavzuni “Klaster” o’yini va qo’shimcha masalalar tuzish orqali mustahkamlash.

Tinglashadi, masalalar yechishadi.

6-bosqich: Dars yakuni

Baholash va uyga vazifa berish.1-bosqich: Tashkiliy qism:

O’qituvchi o’quvchilar bilan salomlashadi. Navbatchi hisoboti tinglanadi. Bugungi kun va yil fasllari haqida suhbat o’tkaziladi.

1. Hozir qaysi fasl?

Javob: Hozir qiysh fasli

2.Qish fasli necha oy qaysilari?

Javob:Qish fasli 3-oy dekabr, yanvar, fevral.

3.Qish faslida qanday o'zgarishlar bo'ladi?

Javob:Qishda qor yog'adi, suvlar muzlaydi, kun sovuq bo`ladi.

4. Qish faslida qaysi bayram nishonlanadi?

Javob: Qish faslida “Konstitutsiya kuni” “Yangi yil bayrami” nishonlanadi.

2-bosqich. O`tgan mavzuni so`rash:

Bugung mavzu guruhlarga bo`lib o'yin tariqasida o'tkaziladi. Har bir bolaga mevalarni rasmi chizilgan rasmlar tarqatiladi. Bir xil meva tushgan o'quvchilar bir guruh bo'lishadi. O'quvchilarni 3-guruhga bo'linadi. O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun guruhlar o'rtasiga savol tashlanadi.

1. 80 va 56 sonlarining ayirmasi nechaga teng:

Javob: 24


2.Eng katta ikki xonali son.

Javob: 99

3. 46 va7 soning yig'indisidan 32 ni ayiring.

Javob: 21

Guruhlar javobi baholanadi.

Guruhlarga tarqatma material tarqatiladi.

x-16=36 x-24=26 x-16=32

 1. Eni 4sm bo'yi 6 sm bo'lgan to'rtburchak chizing va peremetrini toping.

 2. Balandligi 6 sm asosi 4 sm bo'lgan uchburchak chizing va peremetrini toping. 3.Tamonlari 5 sm li kvadrat chizing va peremetrini toping.

Endi „Aqliy xujum” texnologiyasini bajaramiz. Tezkor savollar guruhlar sardorlariga beriladi.

1-guruhlarga

 1. Yer qanday shakilda? Uni qaysi buyuk olim aniqlagan?

Javob: Yer dumoloq shaklda, uni Beruniy aniqlagan.

 1. Qaysi raqamni yer sayyorasiga oxshatamiz?

Javob: 0 (nol) ga o'xshatamiz.

 1. Nol haqida qanday qoidalarni bilasiz?

Javob: Nolni sondan ayrib bo'lmaydi. Nol soniga nolni qo'shsak nol bo`ladi.

4. Bir asr necha yil?
Javob: 100 yil.

5. Uchburchakdan 3 ta ol qutichaga sanab sol. To'rtburchakdan 4 ta ol qancha bo'ldi sanab ol.

2-guruh

 1. Ko'pburchakning tamonlari qanday ko'rinishga ega?

Javob: Kesma.

 1. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nechaga teng?

Javob: 55.


 1. 1 metr necha santemetr?

Javob: 100 sm.

 1. Letr qanday o'lchov birligi?

Javob: Hajm.

 1. Peremetr qanday topiladi?

Javob: Tamonlari yig'indisi.

3-guruh

 1. Kvadrad nima?

Javob: Tamonlari teng bo'lgan to'rtburchak.

 1. O'ng qo'limda 5 barmoq. Chap qo`limda 5 barmoq o'ylab ko'ring 4 ta qo`lda bo'ladi nechta barmoq?

Javob: 20ta.

 1. Bir yilimiz necha oy?

Javob: 12oy

 1. Metr qanday o'lchov birligi?

Javob: Uzunlik.

 1. Dildorada 4 ta, Karimada undan 5 ta ortiq daftar bor. Ikkalasida nechta daftar bor.

Javob: 13ta.

Guruhlar javobiga qarab rag'bart kartochkalari bilan baholanadi.

3-bosqich. O`tilgan mavzuni mustahkamlash.

-22

100

100

O`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun „Zinama-zina” o`yim o'ynaladi. Qaysi guruh birinchi balandga chiqish uchun berilgan misolni birinchi yechish kerak.

+16


80

-35

-26

+19

-20

-46

+35

-32

o'yinda tez bajarganligiga qarab o'quvchilarga rag'bat kartochkalari beriladi. Uyga berilgan misollardan guruhlardan o'quvchilar chiqib bajaradilar va baholanadi. Agar a=6, a=28, a=34 bo'lsa a+4 ifodani qiymatini toping. Agar b=69, b=56, b=48 bo'lsa b-5 ifodani qiymatini toping. O'quvchilar misolni tez va to'g'ri yechganligiga qarab rag'bat kartochkalari beriladi.

4-bosqich. Yangi mavzu bayoni:

Yangi mavzu bilan o'quvchilarni tanishtirishda doskaga mavzu yoziladi. O'quvchilar mavzuni daftariga yozishadi. O'quvchilarga x+56-70 ko'rinishidagi tenglamani bajarish tartibi va usullari tushuntirib ko'rsatadi.

X+56=70 bu tenglamada nimanoma'lum ekanligi so'raladi. O'quvchilar javob beradi. Birinchi qo'shiluvchi noma'lum. Buni topish uchun biz qo'yidagi
amallarni bajaramiz ya'ni noma'lum qo'shiluvchini topish uchun yig'indidan
ma’lum qo'shiluvchi ayriladi.


x+56=70 Tekshirish:

x=70-56 14+56=70

x=14 70=70

Darsligimizda 2-misolni yechish guruhlarga topshiriladi. Guruhlar tenglamani tushuntirish yo'li bilan bajarishlari hisobga olib baholanadi. Qolgan o'quvchilar ham yozishadi. 3-masala guruhlar o'rtasida tashlanadi masala shartiga ko'ra rasm chizishlari ham talab qilinadi masalaga mos tenglama tuziladi.

Qaysi guruh tez va to'g'ri yechish topshiriq yechib topshiriqni bajarsa bajarganiga qarab rag'bat kartochkalari beriladi. 4-misol teskorlik bilan jadval chiziladi so'ngra noma'lum sonlarni topish qanday topish yo'li bilan tushuntirib berganligiga qarab rag'bat kartochkalari beriladi.

Qo'shiluvchi

47


35

24

56


64

Qo'shiluvchi


26


31


32


Yig'indi

74

60

70


80

61

90


5- misoldagi har bir soni ikkita bir xil xona birligi qo'shiluvchi yig'indisiga almashtiring degan shartga asosan, guruhlarga 2 tadan son beriladi.

5-bosqich. Yangi mavzuni mustahkamlash.

O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o'quvchilarga noma'lum qo'shiluvchini topishga doir doira ichida joylashgan misollar beriladi. Qaysi guruh tez va to'g'ri bajarishiga qarab rag'bat kartochkalari beriladi. Endi esa „Klaster” o'yinini o'ynaymiz, Bunda guruhlar doira ichidagi soni o'quvchilar tarmoqlash usuli orqali turli qo'shiluvchilar bilan hosil qilishadi.

6-bosqich. Baholash

O'quvchilaming rag'bat kartochkalari yig`ilib guruh aniqlanadi va ballar e'lon qilinadi. Uyga topshiriq qilib 95-bet 6-7-misol va masala beriladi misollar tushuntirib beriladi.

XULOSA

Men 2-sinf matematika fanidan x+56=70 ko’rinishidagi tenglamalar yechish, noma’lum qo’shiluvchini topish mavzusida bir soatlik dars ishlanmasini dars taqdimoti bilan darsning texnologik xarita asosida tuzib chiqdim. Bu esa dars samaradorligini oshiradi. Ushbu dars davomida men o’tilgan mavzuni mustahkamlash jarayonida tarqatma materiallardan, “Aqliy hujum” texnologiyasidan, “Zinama-zina” o’yinidan foydalandim. Yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida “Klaster” metodi qo’shimcha savol-javoblar bilan yoritdim. Bunday yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish bolalarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tasavvur etish, kuzatuvchanlik, zukkolikni rivojlantiradi.

Interfaol usullar ta’lim jarayonida darslarni mazmuni, sifatli bo’lishiga va samarali tashkil etishga o’quvchilarning tashabbuskorligiga va yangiliklarni tezkor fabul qilishga samarali ta’sir ko’rsatadi.

O’quvchilarni rag’bat kartochkalari bilan rag’batlantirib turish, fanga bo’lgan qiziqishini oshiradi.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Математика очик дарс

Автор: Каримова Хурсанд Хушбаковна

Дата: 06.04.2020

Номер свидетельства: 545635

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства