kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деуге есептер шы?ару

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сынып 6«?»

К?ні: 26.01.2016 ж.

Саба?ты? та?ырыбы: Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деулерлерге есептер шы?ару.

Саба?ты? ма?саты: Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деулерге есептер  шешу да?дыларын  жетілдіру, ?з бетінше е?бектену топпен ж?мыс істеу белсенділіктерін арттыру. О?ушыларды? ?з ойын толы?, д?рыс жеткізе білуге, тап?ырлы??а, жылдамды??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: бекіту саба?ы

Саба?ты? ?дісі: ойын, саяхат саба?ы.

К?рнекіліктер: компьютер, слайд-презентация, ба?алау пара?ы.т.б

П?н аралы? байланыс: информатика.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру б?лімі.

Балалар біз алдымен топ?а б?лініп алайы?:

Алдары?да?ы жат?ан г?лдерден ?ркім ?зіне ?на?ан г?лдерді алсын, ?ызыл т?сті г?л I топ, жасыл т?сті г?л II топ, к?к т?сті г?л III топ, сары т?сті г?л 4топ болып ?ркім ?з орындарына отырады. ?р бір топ,топ басшыларын сайлап алады.

?рбір топ бір-біріне жа?сы тілектерін айтады.

Б?гін бізді? саба?ымыз саяхат саба? т?рінде ?теді.

?р кезе?ні? ?зіндік тапсырмалары бар.ж?не б?гін біз ?зімізді? ж?не жанымызда?ы жолдастарымызды топпен ба?алаймыз. Олай болса іске с?т.

?й ж?мыстарын тексеру: ?й ж?мыстарын тексеріп +,- карындашпен ?ойы?дар, топ басшылары ?пайларын ?ояды.

Ал,балалар б?гін біз «Те?деулер еліне» саяахат?а шы?амыз.

О?ушы: Балауса

Ал,достарым, достарым

Саяхат?а шы?айы?.

Талай жерді к?рейік,

Асулардан асайы?.

Т?зу жолды жасайы?.

Білімге біз енейік,

Кедергіні же?ейік.

Деп саяхатымызды бастаймыз. Б?л елді жа?сы танып білу ?шін біз танысуды м?ражайдан бастаймыз.

2)Тарихи зал?а да кірейік: Балаларалдын ала берілген тапсырма бойынша те?деу туралы ?ыс?аша тарихи м?лімет біліп келуге тапсыр?анмын сол бойынша. Те?деу тарихынан м?лімет: ?рбір топтан бір о?ушы айтып шы?ады. Саламатсыздар ма достарым! Сіздер«Те?деулер еліне»?ош келді?іздер!

1-топ:  Е? к?не те?деу ежелгі мысырды? б?дан 4мы? жыл б?рын?ы бір жазуында кездеседі. Онда белгісіз сан«Хау» деп атал?ан ма?ынасы ?йім. Мысыр абыз дары 1-ші д?режелі те?деулерді шеше білген.

2-топ: Те?деуді т?рлендіріп шешуді енгізген IX ?асырда?ы Орта Азия ?алымы М?хаммед М?са ?л- Хорезми.

3топ:Математика ?ылымыны? дамуына к?п е?бек сі?ірген ?алым ?аза?стан Республикасы ?лтты? ?ылым академиясыны? академигі,Физика-математика ?ылымдарыны? докторы, профессор. Ж?утіков Орынбек Ахметбек?лы(1911-1989) Ал?аш?ы ?лтты? жо?ары математика о?ыулы?ыны? авторы. Негізгі ?ылыми е?бектері математикалы? те?деулерге,теориялы? ж?не ?олданбалымеханика саласына арнал?ан.

4-топ:

2) Келесі: о?у залына ?теміз: 4-минут Постермен ?ор?айды.

Б?л жерде бізге берілген тапсырмалар 4-топ?а берілген,

1-ші топ?а-  Бір айнымалысы барсызы?ты?те?деу т?рі. Те?деуді? т?бірі.М?ндес те?деулерж?не мысал келтіріп жазу.

ах=в т?ріндегі те?деу бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деу деп аталады.(х-айнымалы,а ж?не в-?андайда бір сандар.)те?деудегі ?ріпті? орынына?ой?анда оны д?рыс те?діккеайналдыратын сан те?деуді? т?бірі деп аталады. Те?деуді? т?бірлері бірдей немесе т?бірлері болмаса ондай т?бірлер м?ндес те?деулер деп аталады. М:4(х-5)=0  4х-20=0 те?деуі м?ндес ?йткені т?бірі 5-кете? екеуіні?де.

2-ші топ?а-  Те?деулерді? ?асиеттері,мысалмен.1-?асиеті:те?деуді? екі жа? б?лігіне бірдей санды ?ос?анда м?ндес те?деуге т?рленеді.М:5х+7=27 5х+7+(-7)=27+(-7)     5х=27-7 осы те?деумен алмастыру?а болады.

2-?асиеті: те?деуді? екі жа?ын да н?лден ?зге бірдей сан?а к?бейткенде немесе б?лгенде те?деу м?ндес те?деуге т?рленеді.М:(6х+2)=10х (6х+2)=10х:2  3х+1=5х те?деуімен алмастыру?а болады.

3-топ?а    ах+в=сх+d  а с т?ріндегі бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деуді?т?бірін ?алай табады.

Те?деуді шешу ?шін 1) айнымалысы бар м?шелерді те?деу ді? сол жа?ына, бос м?шелерді те?деуді? о? жа?ына жина?тау керек;2) те?деудегі ??сас м?шелерді біріктіріп, те?деуді ах=в т?ріне  келтіру керек.3) те?деуді? екі б?лігінде айнымалыны? коэффициентіне б?ліп,те?деуді? х=  т?бірін табу керек.

4-топ?а -ах=в те?деуді? шешуді? ?ш т?рлі жа?дайын мысалмен к?рсету.1)а 0,в-кез келген сан болса х= т?ріне келтіреміз

   М:1)6х-12=3х                                                                     

         3х=12    х=12:3  х=4    

  2) а=0 болса те?деу 0х=в    те?деуді? шешімі болмайды. Бос жиын.               

Санды н?лге б?луге болмайды.

  3)а=0, в=0 болса те?деуді? т?бірі кез келген сан болады ?йткені кезкелген санны? 0-гек?бейтіндісі 0-гете?бол?анды?тан4х+х-5=5х-5   5х-5х=5-5  0х=0

Те?деуді? т?бірі кез келген сан болады.

Б?л тапсырмыларды жа?сы орындады?, алдымызда

3)-Ойлау асханасы т?р:

«Ой лау асханасында» тама?танып алайы?.Ол ?шін логикалы? тапсырмалар?а жауап бересі?дер. 4топ?ада жауаптар бірдей 10-с?ра?,д?рыс жауап?а+,д?рыс емес жауап?а- та?басын ?оямыз.

 Логикалы? тапсырмалар.

        С?ра?тар

     Д?рыс

Д?рыс емес

1

Т?ртеуі 4са?ат шахматойынын ойнады. ?р?айсысы ?анша са?ат шахмат ойнады.(4са?ат)

+

2

Са?атты? 1/4б?лігінеге те??(2)

+

3

?шт?йе ??с?шып келеді. А?шы оларды? бірін атып алды.оларды? ?аншасы ?алды.(т?йе??с ?шпайды.)

+

4

?андай сандар т??кере жаз?анда біржарым есе к?бейеді?(66,666,т.с.с)

+

5

?осындысы,к?бейтіндісі бірдей болатын санды табы?дар(0,4,3)

+

6

Тор темірмен ?алай су алып келуге болады(болмайды)

+

7

Екі ая?ымен т?регеп т?р?ан адамны? салма?ы50кг, бір ая?ымен т?р?анда салма?ы нешекг(25)

+

 

8

 

?шб?рышты? екі до?ал б?рышы болама?(болмайды)

+

9

 

 

Шаршыны? ?абыр?асын 3-есе ?лкейтсе,ауданы неше есе ?лкееді?(12есе)

+

10

 

Мэриді? ?кесіні? бес?ызы барЧача,Чече,Чучу,Чичи.Бесінші?ызды?

атыкім?(Мэри)

+


 

4)Келесі б?лмеге ?тпес б?рын біраз сергіп алайы?, сергіту с?ті.

4)Алдымызда «Жатты?улар б?лмесі».Ба?анадан аралап біраз шаршады? енді«Жатты?у залына» кіріп жатты?у жасайы?. Жатты?у залында Кітаппен ж?мыс жасаймыз.

1-топ: №874  1)   №875 2)

2-топ: №875 1)   №876  3)

3-топ: №876 2)   №874  2)

4-топ: №874 3)   №875  4)

?зімізді ба?алаймыз. ?те жа?сы.

5)Енді «??пия» б?лмесіне барып тесттік тапсырмаларды орындаймыз.

1-топ:                                                                        2-топ:

1) 2х+3=х-6     А) х=2 В)х=-9 С)х=-7                   1) 3х+7=х         А)-3,5 В)-3 С)0

2) 5(у+3)=10    А)4 В)2 С)-1                                2) 3(2х-7)=9     А)1 В)-0,5 С)5

3) -4у+8-7=у-1 А)1 В)0,4 С)-1                               3) -7-4х=-7х+5 А)6,5 В)4 С)2

4) -(4х-2)=- 6   А)-7 В)2 С)0                                  4) -2(х+3)=2х-1 А)-1,25 В)0 С)-6

5) 3,5(2х-1)+1,4=3х-4,9         А)4,9 В)-0,7 С)1,2 5.  5) 0,8(0,5-2у)=2у+0,4 А)1,5 В)0 С)2

3-топ:                                                                           4-топ:

1) 6х-1=3х+7 А)2  В)4,5 С)3                                1) 5-3у=4-2у  А)1 В)0 С)8

2) 2(х+6)=2(х-3) А)т?біріжо? В)0 С)2,5             2) 2(2-у)=у-5  А)4 В)3 С)9

3) -16-х=-2х   А)15  В)16  С)2                               3) -12+5а=8  А)2 В)0 С)4

4) -(3х-4)=3х-8 А)0 В)1,2 С)1                              4) -(2х+1)=1-х  А)-2 В)2 С)0

5) 3.1(1-3а)+а=0,4(а-14) А)0,2 В)-4 С)1              5) 0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0.4 А)2       В)2,3 С) т.ж.

6) Саба?ты ?орытындылау: Б?гінгі саба?ты ?орытындылай келе, саяахатта болып, те?деулер елін аралап шы?ты?, олай болса«Балы? с?йегі»?дісі бойынша жауап берейік.

1-топ: ах=в т?ріндегі те?деуді шеше білу.

2-топ оларды? негізгі ?асиетін есептер шешуде ?олдана алу

3-топ те?деуді? формулаларын т?сіну

4-топ Барлы? ереже, ?асиеттерді есеп шешуде ?олдана білетіндігін ?орытындылау.

?йге тапсырма: Бірайнымалысы бар сызы?ты?те?деу ережелерін о?у ж?не №874,4 №875,3 №8761,4.

Ба?алау кезе?і: Топ басшылары ба?алау пара?ында?ы о?ушы ба?аларын  айтады

Рефлекция: Алдарында т?р?ан пара?тан ?здеріні? ?нат?ан фигурасын ?иып алып ?з ойларын жазып та?та?а іледі.

?иынды?тан ?ткізер,

Білім деген биік шы?,

Ба?ыт?а сені жеткізер,

Білім деген а?ылшы?.

              Ба?алау пара?ы  1топ

О?ушыны? аты-ж?ні

?йтапсырмасы?ржауап?а2б

Тарихим?лімет2б

Ережелер3б

О?улы?пен ж?мыс ?ржауап 2б

Логикалы? есеп?р жауап?а1б

Тест ж?мысы?ауап2б

1

2

3

4

5

                        Ба?алау пара?ы 2топ

О?ушыны? аты-ж?ні

?йтапсырмасы?ржауап?а 2б

Тарихим?лімет 2б

Ережелер 3б

О?улы?пен ж?мыс ?р жауап2б

Логикалы? есеп

?р жауап1б

Тест ж?мысы?р жауап2б

1

2

3

4

5

      Ба?алау пара?ы 4топ

О?ушыны? аты-ж?ні

?йтапсырмасы?р жауап 2б

Тарихим?лімет2б

Ережелер 3б

О?улы?пен ж?мыс2б

Логикалы? есеп?р жауап1б

Тест ж?мысы?р жауап2б

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


 

Просмотр содержимого документа
«Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деуге есептер шы?ару»

Сынып 6«Ә»

Күні: 26.01.2016 ж.

Сабақтың тақырыбы: Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерлерге есептер шығару.

Сабақтың мақсаты: Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге есептер шешу дағдыларын жетілдіру, өз бетінше еңбектену топпен жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру. Оқушылардың өз ойын толық, дұрыс жеткізе білуге, тапқырлыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: бекіту сабағы

Сабақтың әдісі: ойын, саяхат сабағы.

Көрнекіліктер: компьютер, слайд-презентация, бағалау парағы.т.б

Пән аралық байланыс: информатика.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру бөлімі.

Балалар біз алдымен топқа бөлініп алайық:

Алдарыңдағы жатқан гүлдерден әркім өзіне ұнаған гүлдерді алсын, қызыл түсті гүл I топ, жасыл түсті гүл II топ, көк түсті гүл III топ, сары түсті гүл 4топ болып әркім өз орындарына отырады. Әр бір топ,топ басшыларын сайлап алады.

Әрбір топ бір-біріне жақсы тілектерін айтады.

Бүгін біздің сабағымыз саяхат сабақ түрінде өтеді.

Әр кезеңнің өзіндік тапсырмалары бар.және бүгін біз өзіміздің және жанымыздағы жолдастарымызды топпен бағалаймыз. Олай болса іске сәт.

Үй жұмыстарын тексеру: Үй жұмыстарын тексеріп +,- карындашпен қойыңдар, топ басшылары ұпайларын қояды.

Ал,балалар бүгін біз «Теңдеулер еліне» саяахатқа шығамыз.

Оқушы: Балауса

Ал,достарым, достарым

Саяхатқа шығайық.

Талай жерді көрейік,

Асулардан асайық.

Түзу жолды жасайық.

Білімге біз енейік,

Кедергіні жеңейік.

Деп саяхатымызды бастаймыз. Бұл елді жақсы танып білу үшін біз танысуды мұражайдан бастаймыз.

2)Тарихи залға да кірейік: Балаларалдын ала берілген тапсырма бойынша теңдеу туралы қысқаша тарихи мәлімет біліп келуге тапсырғанмын сол бойынша. Теңдеу тарихынан мәлімет: Әрбір топтан бір оқушы айтып шығады. Саламатсыздар ма достарым! Сіздер«Теңдеулер еліне»қош келдіңіздер!

1-топ: Ең көне теңдеу ежелгі мысырдың бұдан 4мың жыл бұрынғы бір жазуында кездеседі. Онда белгісіз сан«Хау» деп аталған мағынасы үйім. Мысыр абыз дары 1-ші дәрежелі теңдеулерді шеше білген.

2-топ: Теңдеуді түрлендіріп шешуді енгізген IX ғасырдағы Орта Азия ғалымы Мұхаммед Мұса әл- Хорезми.

3топ:Математика ғылымының дамуына көп еңбек сіңірген ғалым Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі,Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Жәутіков Орынбек Ахметбекұлы(1911-1989) Алғашқы ұлттық жоғары математика оқыулығының авторы. Негізгі ғылыми еңбектері математикалық теңдеулерге,теориялық және қолданбалымеханика саласына арналған.

2) Келесі: оқу залына өтеміз: 4-минут Постермен қорғайды.

Бұл жерде бізге берілген тапсырмалар 4-топқа берілген,

1-ші топқа- Бір айнымалысы барсызықтықтеңдеу түрі. Теңдеудің түбірі.Мәндес теңдеулержәне мысал келтіріп жазу.

ах=в түріндегі теңдеу бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады.(х-айнымалы,а және в-қандайда бір сандар.)теңдеудегі әріптің орынынақойғанда оны дұрыс теңдіккеайналдыратын сан теңдеудің түбірі деп аталады. Теңдеудің түбірлері бірдей немесе түбірлері болмаса ондай түбірлер мәндес теңдеулер деп аталады. М:4(х-5)=0 4х-20=0 теңдеуі мәндес өйткені түбірі 5-кетең екеуініңде.

2-ші топқа- Теңдеулердің қасиеттері,мысалмен.1-қасиеті:теңдеудің екі жақ бөлігіне бірдей санды қосқанда мәндес теңдеуге түрленеді.М:5х+7=27 5х+7+(-7)=27+(-7) 5х=27-7 осы теңдеумен алмастыруға болады.

2-қасиеті: теңдеудің екі жағын да нөлден өзге бірдей санға көбейткенде немесе бөлгенде теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді.М:(6х+2)=10х (6х+2)=10х:2 3х+1=5х теңдеуімен алмастыруға болады.

3-топқа ах+в=сх+d ас түріндегі бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудіңтүбірін қалай табады.

Теңдеуді шешу үшін 1) айнымалысы бар мүшелерді теңдеу дің сол жағына, бос мүшелерді теңдеудің оң жағына жинақтау керек;2) теңдеудегі ұқсас мүшелерді біріктіріп, теңдеуді ах=в түріне келтіру керек.3) теңдеудің екі бөлігінде айнымалының коэффициентіне бөліп,теңдеудің х= түбірін табу керек.

4-топқа -ах=в теңдеудің шешудің үш түрлі жағдайын мысалмен көрсету.1)а0,в-кез келген сан болса х=түріне келтіреміз

М:1)6х-12=3х

3х=12 х=12:3 х=4

2) а=0 болса теңдеу 0х=в теңдеудің шешімі болмайды. Бос жиын.

Санды нөлге бөлуге болмайды.

3)а=0, в=0 болса теңдеудің түбірі кез келген сан болады өйткені кезкелген санның 0-гекөбейтіндісі 0-гетеңболғандықтан4х+х-5=5х-5 5х-5х=5-5 0х=0

Теңдеудің түбірі кез келген сан болады.


Бұл тапсырмыларды жақсы орындадық, алдымызда

3)-Ойлау асханасы тұр:

«Ой лау асханасында» тамақтанып алайық.Ол үшін логикалық тапсырмаларға жауап бересіңдер. 4топқада жауаптар бірдей 10-сұрақ,дұрыс жауапқа+,дұрыс емес жауапқа- таңбасын қоямыз.Логикалық тапсырмалар.

Сұрақтар

Дұрыс

Дұрыс емес

1

Төртеуі 4сағат шахматойынын ойнады. Әрқайсысы қанша сағат шахмат ойнады.(4сағат)

+


2

Сағаттың 1/4бөлігінеге тең?(2)


+

3

Үштүйе құсұшып келеді. Аңшы олардың бірін атып алды.олардың қаншасы қалды.(түйеқұс ұшпайды.)

+


4

Қандай сандар төңкере жазғанда біржарым есе көбейеді?(66,666,т.с.с)

+


5

Қосындысы ,көбейтіндісі бірдей болатын санды табыңдар(0,4,3)


+

6

Тор темірмен қалай су алып келуге болады(болмайды)

+


7

Екі аяғымен түрегеп тұрған адамның салмағы50кг, бір аяғымен тұрғанда салмағы нешекг(25)


+


8Үшбұрыштың екі доғал бұрышы болама?(болмайды)


+


9Шаршының қабырғасын 3-есе үлкейтсе ,ауданы неше есе үлкееді?(12есе)
+

10


Мэридің әкесінің бесқызы барЧача,Чече,Чучу,Чичи.Бесіншіқыздың

атыкім?(Мэри)


+


4)Келесі бөлмеге өтпес бұрын біраз сергіп алайық, сергіту сәті.

4)Алдымызда «Жаттығулар бөлмесі».Бағанадан аралап біраз шаршадық енді«Жаттығу залына» кіріп жаттығу жасайық. Жаттығу залында Кітаппен жұмыс жасаймыз.


1-топ: №874 1) №875 2)

2-топ: №875 1) №876 3)

3-топ: №876 2) №874 2)

4-топ: №874 3) №875 4)

Өзімізді бағалаймыз. Өте жақсы .

5)Енді «Құпия» бөлмесіне барып тесттік тапсырмаларды орындаймыз.

1-топ: 2-топ:

1) 2х+3=х-6 А) х=2 В)х=-9 С)х=-7 1) 3х+7=х А)-3,5 В)-3 С)0

2) 5(у+3)=10 А)4 В)2 С)-1 2) 3(2х-7)=9 А)1 В)-0,5 С)5

3) -4у+8-7=у-1 А)1 В)0,4 С)-1 3) -7-4х=-7х+5 А)6,5 В)4 С)2

4) -(4х-2)=- 6 А)-7 В)2 С)0 4) -2(х+3)=2х-1 А)-1,25 В)0 С)-6

5) 3,5(2х-1)+1,4=3х-4,9 А)4,9 В)-0,7 С)1,2 5. 5) 0,8(0,5-2у)=2у+0,4 А)1,5 В)0 С)2


3-топ: 4-топ:

1) 6х-1=3х+7 А)2 В)4,5 С)3 1) 5-3у=4-2у А)1 В)0 С)8

2) 2(х+6)=2(х-3) А)түбіріжоқ В)0 С)2,5 2) 2(2-у)=у-5 А)4 В)3 С)9

3) -16-х=-2х А)15 В)16 С)2 3) -12+5а=8 А)2 В)0 С)4

4) -(3х-4)=3х-8 А)0 В)1,2 С)1 4) -(2х+1)=1-х А)-2 В)2 С)0

5) 3.1(1-3а)+а=0,4(а-14) А)0,2 В)-4 С)1 5) 0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0.4 А)2 В)2,3 С) т.ж.
6) Сабақты қорытындылау: Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, саяахатта болып, теңдеулер елін аралап шықтық, олай болса«Балық сүйегі»әдісі бойынша жауап берейік.

1-топ: ах=в түріндегі теңдеуді шеше білу.

2-топ олардың негізгі қасиетін есептер шешуде қолдана алу

3-топ теңдеудің формулаларын түсіну

4-топ Барлық ереже, қасиеттерді есеп шешуде қолдана білетіндігін қорытындылау.

Үйге тапсырма: Бірайнымалысы бар сызықтықтеңдеу ережелерін оқу және №874,4 №875 ,3 №8761,4.

Бағалау кезеңі: Топ басшылары бағалау парағындағы оқушы бағаларын айтады

Рефлекция: Алдарында тұрған парақтан өздерінің ұнатқан фигурасын қиып алып өз ойларын жазып тақтаға іледі.

Қиындықтан өткізер,

Білім деген биік шың,

Бақытқа сені жеткізер,

Білім деген ақылшың .

Бағалау парағы 1топ

Оқушының аты-жөні

Үйтапсырмасыәржауапқа2б

Тарихимәлімет2б

Ережелер3б

Оқулықпен жұмыс әржауап 2б

Логикалық есепәр жауапқа1б

Тест жұмысыәауап2б

1
2
3
4
5
Бағалау парағы 2топ

Оқушының аты-жөні

Үйтапсырмасыәржауапқа 2б

Тарихимәлімет 2б

Ережелер 3б

Оқулықпен жұмыс әр жауап2б

Логикалық есеп

Әр жауап1б

Тест жұмысыәр жауап2б

1
2
3
4
5


Бағалау парағы 4топ

Оқушының аты-жөні

Үйтапсырмасыәр жауап 2б

Тарихимәлімет2б

Ережелер 3б

Оқулықпен жұмыс2б

Логикалық есепәр жауап1б

Тест жұмысыәр жауап2б

1
2
3
4
5
6


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Бір айнымалысы бар сызы?ты? те?деуге есептер шы?ару

Автор: Утепбергенова Айжан Жанаевна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284564

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства