kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Открытый урок учителя-логопеда "Цирк"+презентация

Нажмите, чтобы узнать подробности

1.Казахстан, Акмолинская область, город Ерейментау, Казахская школа имени Богенбая батыра. Учитель-дефектолог Мейрманова Сауле Шакировна.

2. Дефектолог-м??алімні?  ашы? саба?ы. Саба? т?рі:  жеке, 2 сынып

Дефектолог-м??алімні?  ашы? саба?ы

Саба? та?ырыбы:  «Цирк»

Ма?саты:  : [С]  дыбысыны? жекеше, буында, с?зде, с?йлемде машы?тандыру.

Міндеттері: 

1. [С]  дыбысыны? артикуляциясыны? жекеше, буында, с?здерде, с?йлемдерде, м?тінде д?рыс айтылуын бекіту;

2.Фонематикалы? есту ?абілеттерін дамыту, дыбысты? талдау жасай білуге бейімдеу;

3.Лексико-грамматикалы? санаттарын жетілдіру, алын?ан с?зді? дыбысты? белсенділігін ай?ындау;

4.С?здік ?орын байыту ж?не ай?ындау,арныйы ?лгі бойынша с?йлем ??рау ?абілетін дамыту. ?жымды? ж?мыс істеу ?абілетін дамыту, с?йлеген с?здерін ?зі ?ада?алау?а т?рбиелеу;

5. Эмоциональды? ?абілетін дамыту: реніш, ?уаныш, та?ыр?ау, ым ар?ылы т?сіне білуге тырысу.

Саба? т?рі:  жеке

??рал – жабды?тар: компьютер, цирк ?ртістерді? суретті, сай?ымаза?тын кеспелі суреті, суретті ??ралдар, карточкалар, с?здері бар тапсырмалар, плакат сурет.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і. С?леметсін бе, Жансая!

- Бізді? б?гінгі саба?ымыз ерекше болма?шы. Себебі б?гін біз цирк ?ртістерді к?реміз.

ІІ. Психологиялы? кезе?і

Мейірімді ж?рекпен,

А?пейілді тілекпен,

Амандасып алайы?,

Бір жадырап ?алайы?!

(Дефектолог-м??алім к?нні? к?зі?і та?та?а іледі)

 -К?нні?  к?зі саба?ымыз ?ткені?ше с?улесін т?гіп т?рады!

III. Логопедиялы? жатты?улар

1. Дауысты жатты?у компьютер ар?ылы.

2. Бойын еркін ?стау жатты?улар.

-Жансая, б?гін біз циркке барамыз. Цирк к?ріністі к?реміз, цирк ?ртістерді есине аламыз, біра?  [С]  дыбысыны? д?рыс с?йлеуді ?мытпа.

Циркте балуандар, сай?ымаза?тар, ?р т?рлі жабайы а?дар неше т?рлі ?нер к?рсетеді. Біз де циркке бару?а дайындалайы?. Т?рамыз. Аз?антай демаламыс, б?лшы? еттерді боса?тырамыз. К?з алдына елестейміз – бізде балуан сия?ты к?шіміз к?п. Ауыр гірді? тасыны к?тереміз. Бар к?шін саламыз. Е? ?уелі гірді? тасыны о? ?олмен к?тереміз. Сосын, сол ?олмен к?тереміз. ?ол ?ана емес, ая?та, дене де к?шееді.  Енді б?лшы? еттерін боса?тырамыз.

3. Тіл жатты?улар

1.Ауызды ке? ашу – жабу.

2.Жымию- т?тікше

3.«Са?ат» – тілді жі?ішкертіп ?стап о??а, сол?а жайлап ?оз?ау керек.

4.«Кесе» -ауызды ке? ашып, ке? тілді та?дай?а ?стау.

5.«Т?тті тосап» – жалпа? тілді шы?арып жо?ары ерінді жалап, тілді ауыз ?уысына тере?ірек апару.

6.«Аттын шабуы» – ауызды ке? ашып тілді та?дай?а жапсыру – айыру немесе та?дай ?а?у.

7. «Сыла?шы» - тілмен та?дайды «сылаймыз».

4. Ым ар?ылы т?сіне білуі                                               

-Циркте к?рермендер  ?серлі эмоцияларды баста? кешіреді. К?п к?леді, та??алады, кей уа?ытта ?ай?ылады, ашуланады., біра? кобі несе к?леді.

(ым ар?ылы т?сіне білуге тырысу).

5. «К?белек»  жатты?у.  Байыптылы?ты даму.

- М??ият тында!  К?белек ортада отыр. Енді  о??а, сол?а ?арай ?шып кетті. Сосын жо?ары?а, т?мен ?арай ?шып кетті.

6. С?з байлы?ты даму. Ж?мба?ты шешу. 

-Мен са?ан с?з ж?мба?тарды ?сынамы?, сен шеш.

Басы ?шкір,орталы?та орналас?ан, киіз ?йге ??сайды, балалар?а ?уаныш ?келеді  (цирк).

К??ілді, мейрімді, балаларды жа?сы к?реді  (сай?ымаза?).

Ортасында сан халы?,

Белдескенде жан салып.

Жерге тимей жотасы,

Атан?ан к?ш атасы,

Айбаттыны кiм дейдi,

?айраттыны кiм дейдi?  (Балуан).

-?андай цирк ?ртістерді та?ыда білесі??

7. Логикалы? ойлауды, ?абылдауы даму.

-Суретті ??растыр, с?сы? білесін ?азір ?ім  сахна?а шы?ады? (Сай?ымаза?ты? кеспелі суреті).

IV. ?ай ?ріп екенін айт.  Алфавиттік ж?мба?тарды шеш.

Сауыс?анды, с?бізді                                    

Сарымса?ты, са?ызды                                    

Бастап т?р?ан ?ай ?ріп?          «С»  

?ыста бар,                               Сарада бар,

Жазда жо?                              Шарада жо?

Т?сте бар,                               Са?анда бар

Кеште жо?   «С»                    Шо?анда жо?        «С»         

 «С дыбысыны? артикуляциясы»

Ерін жымиып т?рады;

Тістерді? арасы шамамен 1 мм ашы?;

Тілді? ?шы т?менгі тістерге тірліп т?рады;

«С» дыбысын д?рыс айт, аны? айт. 

-Т?бешіктен шанамен сыр?анады ?андай дыбыс естіледі?» 

С-С-С-С-С-С-С

Са – со – су – сы                       

Со – су – са  - сы                     

С? – со – са – сы 

 «С» дыбысын с?зде д?рыс айту?а машы?тандыру.

 Ма....са                              тол...са

 Ала...са                              айт....са

 Бол...са                               ?айт...са

 «Ыс» буынын ?осып с?зді ая?та.

Дыб...ыс                         ту...ыс

Айт...ыс                        ?у...ыс

Жар...ыс                       ал...ыс

«С» дыбысын с?йлемдерде д?рыс айту?а машы?тандыру           

СА-СА-СА – ызы?дайды маса

СЕ-СЕ-СЕ – б?л ?демі кесе

СУ-СУ-СУ – жай а?ады А?су

V. Ж?мба? шешеміз    

Сыртылдайды к?німен,

Сыртылдайды т?німен.

Білгі? келсе уа?ытты,

К?рсетеді тілімен.         Са?ат

М?рны п?шы?,

К?зі ?ысы?,

?зі пысы?

Б?л не?                   Мысы?

«С» дыбысы бар а?дар:  ?ас?ыр, арыстан, жолбарыс

«С» дыбысы бар кісі аттары: Сымбат, Самат, Асылай, ?асым

VI.С?здерді к?пше т?рде айт

??с –??стар

Саба? – саба?тар

Ыдыс – ыдыстар

?ас?ыр-?ас?ырлар

Сурет-суреттер   и т.д.

VII.М?тінді о?ы

Сыныпта

Сен екінші сыныпта о?исы?. Сені? к?п сыныптастары? бар. Сен олармен араласасы?, кейбірімен жа?ын доссы?. Саба?та сен білім аласы?, м??алімні? с?ра?тарына жауап бересі?, д?птерге жазасын. Сыныпта сені? ?з орны?, о?улы?тары?, о?у ??ралдары? бар.

Тапсырма:

М?тінді о?ы.

М?тінде «С» дыбысы бар с?здерді ?айталла.

VIII. К?зге жасалатын жатты?у «К?лдіргі ойын»

IX. Та?тада жазыл?ан плакат ілінеді.

1.Осы ?ріптерді ретімен ?осып о?ыту ар?ылы бірнеше с?з ??рату.

?-О-Й-С-И-Ы-Р-Т-А-М-А-?-С-А-Б-А-?-Ш-И-Е-К-Е-С-Е-Б-А-Л-Ы-?-А-Р-А-Л-А-С-?-Т-К-Е-Ш-Е-К-?-Ы-С-А-Л-Т-Ы-Н-С-?-М-К-Е-Ж-Е-М-І-С

2.??растыр?ан с?здерді? ішінен С дыбысты кездесетін с?здерді тап?ызу.

X. ?орытындылау. ?йге тапсырма беру.

?йге: Цирк м?тінін о?ып, мазм?нын айту. 
– Осымен ашы? саба?ымыз ая?талды.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Лог ашы__ саба__ +сыбыс дыбыстар»

1.Казахстан, Акмолинская область, город Ерейментау, Казахская школа имени Богенбая батыра. Учитель-дефектолог Мейрманова Сауле Шакировна.

2. Дефектолог-мұғалімнің ашық сабағы. Сабақ түрі:  жеке, 2 сынып


4. QIWI кошелек 


Дефектолог-мұғалімнің ашық сабағы

Сабақ тақырыбы: «Цирк»

Мақсаты:  : [С] дыбысының жекеше, буында, сөзде, сөйлемде машықтандыру.

Міндеттері: 

1. [С] дыбысының артикуляциясының жекеше, буында, сөздерде, сөйлемдерде, мәтінде дұрыс айтылуын бекіту;

2.Фонематикалық есту қабілеттерін дамыту, дыбыстық талдау жасай білуге бейімдеу;

3.Лексико-грамматикалық санаттарын жетілдіру, алынған сөздің дыбыстық белсенділігін айқындау;

4.Сөздік қорын байыту және айқындау,арныйы үлгі бойынша сөйлем құрау қабілетін дамыту. Ұжымдық жұмыс істеу қабілетін дамыту, сөйлеген сөздерін өзі қадағалауға тәрбиелеу;

5. Эмоциональдық қабілетін дамыту: реніш, қуаныш, таңырқау, ым арқылы түсіне білуге тырысу.

Сабақ түрі:  жеке

Құрал – жабдықтар: компьютер, цирк әртістердің суретті, сайқымазақтын кеспелі суреті, суретті құралдар, карточкалар, сөздері бар тапсырмалар, плакат сурет.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі. Сәлеметсін бе, Жансая!

- Біздің бүгінгі сабағымыз ерекше болмақшы. Себебі бүгін біз цирк әртістерді көреміз.

ІІ. Психологиялық кезеңі

Мейірімді жүрекпен,

Ақпейілді тілекпен,

Амандасып алайық,

Бір жадырап қалайық!

(Дефектолог-мұғалім күннің көзіңі тақтаға іледі)

 -Күннің көзі сабағымыз өткеніңше сәулесін төгіп тұрады!

III. Логопедиялық жаттығулар1. Дауысты жаттығу компьютер арқылы.

2. Бойын еркін ұстау жаттығулар.

-Жансая, бүгін біз циркке барамыз. Цирк көріністі көреміз, цирк әртістерді есине аламыз, бірақ [С] дыбысының дұрыс сөйлеуді ұмытпа.

Циркте балуандар, сайқымазақтар, әр түрлі жабайы аңдар неше түрлі өнер көрсетеді. Біз де циркке баруға дайындалайық. Тұрамыз. Азғантай демаламыс, бұлшық еттерді босаңтырамыз. Көз алдына елестейміз – бізде балуан сияқты күшіміз көп. Ауыр гірдің тасыны көтереміз. Бар күшін саламыз. Ең әуелі гірдің тасыны оң қолмен көтереміз. Сосын, сол қолмен көтереміз. Қол ғана емес, аяқта, дене де күшееді. Енді бұлшық еттерін босаңтырамыз.

3. Тіл жаттығулар

1.Ауызды кең ашу – жабу.

2.Жымию- түтікше

3.«Сағат» – тілді жіңішкертіп ұстап оңға, солға жайлап қозғау керек.

4.«Кесе» -ауызды кең ашып, кең тілді таңдайға ұстау.

5.«Тәтті тосап» – жалпақ тілді шығарып жоғары ерінді жалап, тілді ауыз қуысына тереңірек апару.

6.«Аттын шабуы» – ауызды кең ашып тілді таңдайға жапсыру – айыру немесе таңдай қағу.

7. «Сылақшы» - тілмен таңдайды «сылаймыз».

4. Ым арқылы түсіне білуі

-Циркте көрермендер әсерлі эмоцияларды бастаң кешіреді. Көп күледі, таңғалады, кей уақытта қайғылады, ашуланады..., бірақ кобі несе күледі.

(ым арқылы түсіне білуге тырысу).

5. «Көбелек» жаттығу. Байыптылықты даму.

- Мұқият тында! Көбелек ортада отыр. Енді оңға, солға қарай ұшып кетті. Сосын жоғарыға, төмен қарай ұшып кетті.

6. Сөз байлықты даму. Жұмбақты шешу.

-Мен саған сөз жұмбақтарды ұсынамың, сен шеш.

Басы үшкір,орталықта орналасқан, киіз үйге ұқсайды, балаларға қуаныш әкеледі (цирк).

Көңілді, мейрімді, балаларды жақсы көреді (сайқымазақ).

Ортасында сан халық,

Белдескенде жан салып.

Жерге тимей жотасы,

Атанған күш атасы,

Айбаттыны кiм дейдi,

Қайраттыны кiм дейдi?  (Балуан).

-Қандай цирк әртістерді тағыда білесің?

7. Логикалық ойлауды, қабылдауы даму.

-Суретті құрастыр, сөсың білесін қазір қім сахнаға шығады? (Сайқымазақтың кеспелі суреті).

IV. Қай әріп екенін айт. Алфавиттік жұмбақтарды шеш.

Сауысқанды, сәбізді

Сарымсақты, сағызды

Бастап тұрған қай әріп? «С»


Қыста бар, Сарада бар,

Жазда жоқ Шарада жоқ

Түсте бар, Сақанда бар

Кеште жоқ «С» Шоқанда жоқ «С»


«С дыбысының артикуляциясы»

Ерін жымиып тұрады;

Тістердің арасы шамамен 1 мм ашық;

Тілдің ұшы төменгі тістерге тірліп тұрады;


«С» дыбысын дұрыс айт, анық айт.

-Төбешіктен шанамен сырғанады қандай дыбыс естіледі?» 

С-С-С-С-С-С-С

Са – со – су – сы

Со – су – са - сы

Сұ – со – са – сы

«С» дыбысын сөзде дұрыс айтуға машықтандыру.

Ма .................са тол ..................са

Ала ................са айт ...................са

Бол ................са Қайт ................са


«Ыс» буынын қосып сөзді аяқта.

Дыб .............ыс ту...............ыс

Айт ...............ыс қу..............ыс

Жар ................ыс ал ..............ыс

«С» дыбысын сөйлемдерде дұрыс айтуға машықтандыру

СА-СА-СА – ызыңдайды маса

СЕ-СЕ-СЕ – бұл әдемі кесе

СУ-СУ-СУ – жай ағады Ақсу


V. Жұмбақ шешеміз

Сыртылдайды күнімен,

Сыртылдайды түнімен.

Білгің келсе уақытты,

Көрсетеді тілімен. Сағат


Мұрны пұшық,

Көзі қысық,

Өзі пысық

Бұл не? Мысық


«С» дыбысы бар аңдар: қасқыр, арыстан, жолбарыс

«С» дыбысы бар кісі аттары: Сымбат, Самат, Асылай, Қасым


VI.Сөздерді көпше түрде айт

Құс –құстар

Сабақ – сабақтар

Ыдыс – ыдыстар

Қасқыр-қасқырлар

Сурет-суреттер и т.д.


VII.Мәтінді оқы

Сыныпта

Сен екінші сыныпта оқисың. Сенің көп сыныптастарың бар. Сен олармен араласасың, кейбірімен жақын доссың. Сабақта сен білім аласың, мұғалімнің сұрақтарына жауап бересің, дәптерге жазасын. Сыныпта сенің өз орның, оқулықтарың, оқу құралдарың бар.

Тапсырма:

Мәтінді оқы.

Мәтінде «С» дыбысы бар сөздерді қайталла.


VIII. Көзге жасалатын жаттығу «Күлдіргі ойын»


IX. Тақтада жазылған плакат ілінеді.

1.Осы әріптерді ретімен қосып оқыту арқылы бірнеше сөз құрату.

Қ-О-Й-С-И-Ы-Р-Т-А-М-А-Қ-С-А-Б-А-Қ-Ш-И-Е-К-Е-С-Е-Б-А-Л-Ы-Қ-А-Р-А-Л-А-С-Ә-Т-К-Е-Ш-Е-К-Қ-Ы-С-А-Л-Т-Ы-Н-С-Ө-М-К-Е-Ж-Е-М-І-С

2.Құрастырған сөздердің ішінен С дыбысты кездесетін сөздерді тапқызу.


X. Қорытындылау. Үйге тапсырма беру.

Үйге: Цирк мәтінін оқып, мазмұнын айту. 
– Осымен ашық сабағымыз аяқталды.


3


Просмотр содержимого презентации
«Презентация1»

Богенбай батыр атындағы қазақ орта мектебі  Дефектолог-мұғалімнің ашық сабағы     Сабақ тақырыбы: «Цирк» Дефектолог-мұғалім Мейрманова С.Ш.

Богенбай батыр атындағы қазақ орта мектебі Дефектолог-мұғалімнің ашық сабағы

Сабақ тақырыбы: «Цирк»

Дефектолог-мұғалім Мейрманова С.Ш.

Мейірімді жүрекпен, Ақпейілді тілекпен, Амандасып алайық, Бір жадырап қалайық!

Мейірімді жүрекпен,

Ақпейілді тілекпен,

Амандасып алайық,

Бір жадырап қалайық!

Дауысты жаттығу

Дауысты жаттығу

Жұмбақты шешу.  Басы үшкір,орталықта орналасқан, киіз үйге ұқсайды, балаларға қуаныш әкеледі. Көңілді, мейрімді, балаларды жақсы көреді.  Ортасында сан халық, Белдескенде жан салып. Жерге тимей жотасы, Атанған күш атасы, Айбаттыны кiм дейдi, Қайраттыны кiм дейдi?  

Жұмбақты шешу.

Басы үшкір,орталықта орналасқан,

киіз үйге ұқсайды, балаларға қуаныш әкеледі.

Көңілді, мейрімді, балаларды жақсы көреді.

Ортасында сан халық,

Белдескенде жан салып.

Жерге тимей жотасы,

Атанған күш атасы,

Айбаттыны кiм дейдi,

Қайраттыны кiм дейдi?  

Қай әріп екенін айтшы? Сауысқанды, сәбізді Сарымсақты, сағызды Бастап тұрған қай әріп? Қыста бар, Жазда жоқ Түсте бар, Кеште жоқ  Сарада бар, Шарада жоқ Сәкенде бар Шоқанда жоқ  

Қай әріп екенін айтшы?

Сауысқанды, сәбізді

Сарымсақты, сағызды

Бастап тұрған қай әріп?

Қыста бар,

Жазда жоқ

Түсте бар,

Кеште жоқ

Сарада бар,

Шарада жоқ

Сәкенде бар

Шоқанда жоқ

 

« С дыбысының артикуляциясы» Ерін жымиып тұрады; Тістердің арасы шамамен 1 мм ашық; Тілдің ұшы төменгі тістерге тірліп тұрады.

« С дыбысының артикуляциясы»

Ерін жымиып тұрады;

Тістердің арасы шамамен 1 мм ашық;

Тілдің ұшы төменгі тістерге тірліп тұрады.

«С» дыбысын дұрыс айт, анық айт. Төбешіктен шанамен сырғанғанда кандай дыбыс естіледі?

«С» дыбысын дұрыс айт, анық айт.

Төбешіктен шанамен сырғанғанда кандай дыбыс естіледі?

«С» дыбысын дұрыс айт, анық айт.

«С» дыбысын дұрыс айт, анық айт.

«С» дыбысы бар сөздерді оқы Ма .................са Тол ..................са Ала ................са Айт ..................са Бол ................са Қайт ................са

«С» дыбысы бар сөздерді оқы

Ма .................са Тол ..................са

Ала ................са Айт ..................са

Бол ................са Қайт ................са

«Ыс» буынын қосып сөзді аяқта. Дыб .............ыс ту...............ыс Айт ..............ыс қу..............ыс Жар ..............ыс ал ..............ыс

«Ыс» буынын қосып сөзді аяқта.

Дыб .............ыс ту...............ыс

Айт ..............ыс қу..............ыс

Жар ..............ыс ал ..............ыс

«С» дыбысын сөйлемдерде дұрыс айтуға машықтандыру СА-СА-СА – ызыңдайды маса СЕ-СЕ-СЕ – бұл әдемі кесе СУ-СУ-СУ – жай ағады Ақ с у  

«С» дыбысын сөйлемдерде дұрыс айтуға машықтандыру

СА-СА-СА – ызыңдайды маса

СЕ-СЕ-СЕ – бұл әдемі кесе

СУ-СУ-СУ – жай ағады Ақ с у

 

Жұмбақ шешеміз Сыртылдайды күнімен, Сыртылдайды түнімен. Білгің келсе уақытты, Көрсетеді тілімен Мұрны пұшық, Көзі қысық, Өзі пысық. Бұл не?

Жұмбақ шешеміз

Сыртылдайды күнімен,

Сыртылдайды түнімен.

Білгің келсе уақытты,

Көрсетеді тілімен

Мұрны пұшық,

Көзі қысық,

Өзі пысық. Бұл не?

«С» дыбысы бар аңдар: қасқыр, арыстан, жолбарыс. «С» дыбысы бар кісі аттары: Сымбат, Самат, Асем, Қасым.

«С» дыбысы бар аңдар: қасқыр, арыстан, жолбарыс.

«С» дыбысы бар кісі аттары: Сымбат, Самат, Асем, Қасым.

Сөздерді көпше түрде айт Құс –құстар Сабақ – сабақтар Ыдыс – ыдыстар Қасқыр-қасқырлар Сурет-суреттер

Сөздерді көпше түрде айт

Құс –құстар

Сабақ – сабақтар

Ыдыс – ыдыстар

Қасқыр-қасқырлар

Сурет-суреттер

Мәтінді оқы  С ыныпта С ен екінші с ыныпта оқи с ың. С енің көп с ыныпта с тарың бар. С ен олармен арала с а с ың, кейбірімен жақын до сс ың. С абақта с ен білім ала с ың, мұғалімнің с ұрақтарына жауап бере с ің, дәптерге жаза с ын. С ыныпта с енің өз орның, оқулықтарың, оқу құралдарың бар.   Тапсырма: Мәтінді оқы. Мәтінде « С» дыбысы бар сөздерді қайталла .

Мәтінді оқы

С ыныпта

С ен екінші с ыныпта оқи с ың. С енің көп с ыныпта с тарың бар. С ен олармен арала с а с ың, кейбірімен жақын до сс ың. С абақта с ен білім ала с ың, мұғалімнің с ұрақтарына жауап бере с ің, дәптерге жаза с ын. С ыныпта с енің өз орның, оқулықтарың, оқу құралдарың бар.

 

Тапсырма:

Мәтінді оқы.

Мәтінде « С» дыбысы бар сөздерді қайталла .

Көзге жасалатын жаттығу «Күлдіргі о й ы н»

Көзге жасалатын жаттығу

«Күлдіргі о й ы н»

Тақтада жұмыс 1.Әріптерді ретімен қосып оқыту арқылы бірнеше сөз құрату. 2.Құрастырған сөзердің ішінен С дыбысты кездесетін сөздерді тап.

Тақтада жұмыс

1.Әріптерді ретімен қосып оқыту арқылы бірнеше сөз құрату.

2.Құрастырған сөзердің ішінен С дыбысты кездесетін сөздерді тап.

Қорытындылау . Үйге тапсырма беру. Үйге: Цирк мәтінін оқып, мазмұнын айту.       

Қорытындылау .

Үйге тапсырма беру.

Үйге: Цирк мәтінін оқып, мазмұнын айту. 

 

 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Логопедия

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Открытый урок учителя-логопеда "Цирк"+презентация

Автор: Мейрманова Сауле Шакировна

Дата: 16.01.2016

Номер свидетельства: 277466

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства