kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?лы Отан со?ысы" та?ырыбында?ы шы?армасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                               Ш?йіншіге с?йінші!

                                                                Шаттан, ата-анамыз,

                                                                Шаттан, а?а-бабамыз,

                                                                Кек ?айтарып фашистен,

                                                                Со?ыс бітті же?іспен,

                                                                Же?дік жауды к?ресте

                                                                Жасалсын той-мереке.

                                                                                               (Т. Жароков)

Со?ыс. Е? ?ор?ынышты, ?рейлі,?асіретті с?з,себебі Со?ыс к?птеген адамдарды? ?мірін ?и?ан.Ендеше неліктен со?ыс деген суы? с?зден арыла алмай келеміз. тарихында ?шпейтін із ?алдыр?ан ?лы Отан со?ысына ?аншама ?андастарымыз ?атысты.Осы т?рт жыл ішінде ?аншама жастарды? болаша?ы бір-а? с?тте жо? болды.?лы Отан со?ысына М?нш?к М?метова, ?лия Мода??лова секілді ?аза?ты? батыр да, ?айсар, ?жет ?ыздары ?атыс?ан.Отан ?шін от?а т?скен ата-бабаларымызды? есімдері м??гі ж?регімізде ?алады.

1941 жыл.Фашистер та? с?ріде Отанымыз?а басып кіріп,бейбіт жат?ан халы??а зор ?асірет алып  келді. Оттан да ысты? Отан ?шін жауынгерлер ?апелімде майдан даласына кіріп кетті. Отан ?шін к?рес — ерге тиген ?лес.Отан-деген бір-а? с?з,алайда осы с?зді? ма?ынасына те? келер ешбір с?з жо? ?ой!Сол арда?ты Отан?а ?ауіп т?ніп т?рды.Солдаттар?а Отан:?олдарына  ?ару, бойларына ?уат беріп,?она?жай хал?ы?ды,Отаны?ды ?ор?а деп сеніп тапсырды.Бізді? еркіндікті? туын к?терген азат елде ?суіміз,ж?ректері Отан деп со??ан, ж?рек ж?т?ан батырларды? ар?асында.

«Хал?ы ?шін жанын пида етіп

Аспан мен жерді гулетіп

Тойтар?ан ерлер жапу алдын

?а?арман батыр солар?а

?уатты тірек болар?а

Т?гел шы? ?рен-жараным!»

Жамбыл Жабаевты? б?л ?ле? жолдарынан хал?ы ?шін жанын пида еткен,?а?арман батырларды? ерлігі туралы жырла?анын бай?ау?а болады.Немістерді? миномет,снарядтан о? жаудыр?анына ?аймы?пай т?теп беріп,Отан ?шін арпалыс?ан батырлар е?сесін еш т?сірмеді.Шы?ыстан ат?ан та? н?ры олар?а рух берді.

«.Адал адам Отанды с?йеді, адал, а? ж?рекке  Отан анасындай. Отанны? дегенін  істеу – ?уаныш, ма?таныш. Отан?а деген махаббатты ?сіресе біздегі махаббатты ?лшеуге болмайды» Б?л жолдардан Баубек Б?л?ышевты? Отан?а деген шексіз махаббатын а??ару ?иын емес. Баубек Б?л?ышевты? «Шы?ыс ?лына хатында »: «Мені? к?з алдыма «?ара?ым, ?лым,та?дырым сені? ?олы?да »-, деп т?р?ан ізгі ана – ?аза? ?йеліні? бейнесі келеді.Б?л ма?ан Отан ?міріне  т?нген ?ауіпті а??артады. «?ланым, ту?ан елі?ді са?тап ?ал !»- дегендей болады. Осы лебізЖанды жанып  , к?ш – ?уатты тасытады.»Баубек Б?л?ышевты? От анды ?ор?ауына, сорл бір ананы? жылы с?здері серпін бергендей.

?ан майданны? ж?ректе жарасы бар

?ай?ысы мен зілі бар, наласы бар

Арамызда ж?ретін алша? басып

Ардагерлер азайып барасыздар.

Отан ?шін от?а т?скен ?арияларымызды? ?атары уа?ыт ?ткен сайын азайып бара жат?аны ж?рекке ауыр со??ыдай тиеді.Олар бізді бейбіт елде ?мір с?руіміз ?шін  арпалысты.Тек ?ана со?ыс ардагерлері ?ана емес,тыл е?беккерлеріні?де е?бектері елеулі. Ер жігіт ел ?шін туады, ел ?шін ?леді. "Ер барда - ел ?ор болмас"дегендей  еліміз ерлеріне ар?а с?йеді.

Депті ?кем аттанарда : «Ты?да,балам,

С?рапыл со?ыс атты сын?а барам

?ош-сау бол к?ріскенше ?айта айналып

Тел ?озым,тал бесікте  «і?г?л??ан»».

Б?л ?ле? жолдарынан ?имасты?,?кені? бала?а деген махаббатын бай?аймыз.?аза? хал?ыны? тарихында ?шпес ерлігімен ?аза? хал?ыны?абыройын ас?а?татар, ?лт батырлары м??гі ж?регімізде.Борыш!Ар-намыс!Сенім!Патриотизм!Оларды? Ж?ректері осылай со?ты.Бір жа?адан бас,бір же?інен ?ол шы?арып, бір анадан ту?андай,шексіз махаббатпен Отанын ?ор?ады. «Отан» десе ж?ректері езіліп, бойларын ?уаныш кернеген ?а?армандарымыз майдан даласында ерлікпен к?з ж?мды. С?рапыл со?ыста ж?регі елім деп со??ан ?рбір патриот ?з Отанына деген с?йіспеншілігін к?рсете білді.?лы Отан со?ысы еліміздегі ауыр,?асіретті жылдар болды.?ас ?а?ымда ?аншама ?андастарымыздан, бауырларымызда айырылды?.Бізді? ата-бабаларымыз болаша? жас ?рпа?ты? теуелсіздікте ?мір с?руі ?шін жандарын пида етті.Адамзат

Біз ?лы Отан со?ысын к?зімізбен к?рген жо?пыз,біра? ж?регімізбен сеземіз.Сол кездегі т?скен сызаттар тарих бетінде жа??ырып т?р.Біз  жыл сайын мамырды? 9-ж?лдызында же?іс к?нін тойлаймыз,со?ыс ардагерлерін ??тты?тап,олар?а ризашылы?ымызды білдіреміз.Ал ?азір сол ?а?армандарды? ар?асында жас ?рпа? тыныш,бейбіт ??мыр кешіп жатыр.бізді? басымыз?а келіп ?он?ан ба? –ол, сол тайсалмай со?ыс?а аттан?ан,батыр ата-бабамызды? ар?асы.Оларды? ісі м??гі ?мытылмас ??нды м?ра ?алдырды,ол-бейбіт ?мір.Біз, ?скеле? жас ?рпа? осы же?іс ?шін сіздерге ?мір бойы риза болып ?теміз !

Баубек Б?л?ышев ?зіні? «Шы?ыс ?лы» атты шы?армасында :«Елім-ай -елін с?йген ?ыз ж?регінен шы??ан ?н.Елін с?йген ер жігіт «Елім –ай »десе ол-ант!Ол-серт!»-,дейді.

                                                               Ш?йіншіге с?йінші!

                                                                Шаттан, ата-анамыз,

                                                                Шаттан, а?а-бабамыз,

                                                                Кек ?айтарып фашистен,

                                                                Со?ыс бітті же?іспен,

                                                                Же?дік жауды к?ресте

                                                                Жасалсын той-мереке.

                                                                                               (Т. Жароков)

Со?ыс. Е? ?ор?ынышты, ?рейлі,?асіретті с?з,себебі Со?ыс к?птеген адамдарды? ?мірін ?и?ан.Ендеше неліктен со?ыс деген суы? с?зден арыла алмай келеміз. тарихында ?шпейтін із ?алдыр?ан ?лы Отан со?ысына ?аншама ?андастарымыз ?атысты.Осы т?рт жыл ішінде ?аншама жастарды? болаша?ы бір-а? с?тте жо? болды.?лы Отан со?ысына М?нш?к М?метова, ?лия Мода??лова секілді ?аза?ты? батыр да, ?айсар, ?жет ?ыздары ?атыс?ан.Отан ?шін от?а т?скен ата-бабаларымызды? есімдері м??гі ж?регімізде ?алады.

1941 жыл.Фашистер та? с?ріде Отанымыз?а басып кіріп,бейбіт жат?ан халы??а зор ?асірет алып  келді. Оттан да ысты? Отан ?шін жауынгерлер ?апелімде майдан даласына кіріп кетті. Отан ?шін к?рес — ерге тиген ?лес.Отан-деген бір-а? с?з,алайда осы с?зді? ма?ынасына те? келер ешбір с?з жо? ?ой!Сол арда?ты Отан?а ?ауіп т?ніп т?рды.Солдаттар?а Отан:?олдарына  ?ару, бойларына ?уат беріп,?она?жай хал?ы?ды,Отаны?ды ?ор?а деп сеніп тапсырды.Бізді? еркіндікті? туын к?терген азат елде ?суіміз,ж?ректері Отан деп со??ан, ж?рек ж?т?ан батырларды? ар?асында.

«Хал?ы ?шін жанын пида етіп

Аспан мен жерді гулетіп

Тойтар?ан ерлер жапу алдын

?а?арман батыр солар?а

?уатты тірек болар?а

Т?гел шы? ?рен-жараным!»

Жамбыл Жабаевты? б?л ?ле? жолдарынан хал?ы ?шін жанын пида еткен,?а?арман батырларды? ерлігі туралы жырла?анын бай?ау?а болады.Немістерді? миномет,снарядтан о? жаудыр?анына ?аймы?пай т?теп беріп,Отан ?шін арпалыс?ан батырлар е?сесін еш т?сірмеді.Шы?ыстан ат?ан та? н?ры олар?а рух берді.

«.Адал адам Отанды с?йеді, адал, а? ж?рекке  Отан анасындай. Отанны? дегенін  істеу – ?уаныш, ма?таныш. Отан?а деген махаббатты ?сіресе біздегі махаббатты ?лшеуге болмайды» Б?л жолдардан Баубек Б?л?ышевты? Отан?а деген шексіз махаббатын а??ару ?иын емес. Баубек Б?л?ышевты? «Шы?ыс ?лына хатында »: «Мені? к?з алдыма «?ара?ым, ?лым,та?дырым сені? ?олы?да »-, деп т?р?ан ізгі ана – ?аза? ?йеліні? бейнесі келеді.Б?л ма?ан Отан ?міріне  т?нген ?ауіпті а??артады. «?ланым, ту?ан елі?ді са?тап ?ал !»- дегендей болады. Осы лебізЖанды жанып  , к?ш – ?уатты тасытады.»Баубек Б?л?ышевты? От анды ?ор?ауына, сорл бір ананы? жылы с?здері серпін бергендей.

?ан майданны? ж?ректе жарасы бар

?ай?ысы мен зілі бар, наласы бар

Арамызда ж?ретін алша? басып

Ардагерлер азайып барасыздар.

Отан ?шін от?а т?скен ?арияларымызды? ?атары уа?ыт ?ткен сайын азайып бара жат?аны ж?рекке ауыр со??ыдай тиеді.Олар бізді бейбіт елде ?мір с?руіміз ?шін  арпалысты.Тек ?ана со?ыс ардагерлері ?ана емес,тыл е?беккерлеріні?де е?бектері елеулі. Ер жігіт ел ?шін туады, ел ?шін ?леді. "Ер барда - ел ?ор болмас"дегендей  еліміз ерлеріне ар?а с?йеді.

Депті ?кем аттанарда : «Ты?да,балам,

С?рапыл со?ыс атты сын?а барам

?ош-сау бол к?ріскенше ?айта айналып

Тел ?озым,тал бесікте  «і?г?л??ан»».

Б?л ?ле? жолдарынан ?имасты?,?кені? бала?а деген махаббатын бай?аймыз.?аза? хал?ыны? тарихында ?шпес ерлігімен ?аза? хал?ыны?абыройын ас?а?татар, ?лт батырлары м??гі ж?регімізде.Борыш!Ар-намыс!Сенім!Патриотизм!Оларды? Ж?ректері осылай со?ты.Бір жа?адан бас,бір же?інен ?ол шы?арып, бір анадан ту?андай,шексіз махаббатпен Отанын ?ор?ады. «Отан» десе ж?ректері езіліп, бойларын ?уаныш кернеген ?а?армандарымыз майдан даласында ерлікпен к?з ж?мды. С?рапыл со?ыста ж?регі елім деп со??ан ?рбір патриот ?з Отанына деген с?йіспеншілігін к?рсете білді.?лы Отан со?ысы еліміздегі ауыр,?асіретті жылдар болды.?ас ?а?ымда ?аншама ?андастарымыздан, бауырларымызда айырылды?.Бізді? ата-бабаларымыз болаша? жас ?рпа?ты? теуелсіздікте ?мір с?руі ?шін жандарын пида етті.Адамзат

Біз ?лы Отан со?ысын к?зімізбен к?рген жо?пыз,біра? ж?регімізбен сеземіз.Сол кездегі т?скен сызаттар тарих бетінде жа??ырып т?р.Біз  жыл сайын мамырды? 9-ж?лдызында же?іс к?нін тойлаймыз,со?ыс ардагерлерін ??тты?тап,олар?а ризашылы?ымызды білдіреміз.Ал ?азір сол ?а?армандарды? ар?асында жас ?рпа? тыныш,бейбіт ??мыр кешіп жатыр.бізді? басымыз?а келіп ?он?ан ба? –ол, сол тайсалмай со?ыс?а аттан?ан,батыр ата-бабамызды? ар?асы.Оларды? ісі м??гі ?мытылмас ??нды м?ра ?алдырды,ол-бейбіт ?мір.Біз, ?скеле? жас ?рпа? осы же?іс ?шін сіздерге ?мір бойы риза болып ?теміз !

Баубек Б?л?ышев ?зіні? «Шы?ыс ?лы» атты шы?армасында :«Елім-ай -елін с?йген ?ыз ж?регінен шы??ан ?н.Елін с?йген ер жігіт «Елім –ай »десе ол-ант!Ол-серт!»-,дейді.

Просмотр содержимого документа
«"?лы Отан со?ысы" та?ырыбында?ы шы?армасы »

Шүйіншіге сүйінші!

                                                            Шаттан, ата-анамыз,

                                                                Шаттан, аға-бабамыз,

                                                            Кек қайтарып фашистен,

                                                                Соғыс бітті жеңіспен,

                                                                Жеңдік жауды күресте

                                                                Жасалсын той-мереке.

                                                                                               (Т. Жароков)

Соғыс... Ең қорқынышты, үрейлі,қасіретті сөз ,себебі Соғыс көптеген адамдардың өмірін қиған..Ендеше неліктен соғыс деген суық сөзден арыла алмай келеміз . тарихында өшпейтін із қалдырған Ұлы Отан соғысына қаншама қандастарымыз қатысты.Осы төрт жыл ішінде қаншама жастардың болашағы бір-ақ сәтте жоқ болды.Ұлы Отан соғысына Мәншүк Мәметова , Әлия Модағұлова секілді қазақтың батыр да , қайсар , өжет қыздары қатысқан.Отан үшін отқа түскен ата-бабаларымыздың есімдері мәңгі жүрегімізде қалады.

1941 жыл...Фашистер таң сәріде Отанымызға басып кіріп,бейбіт жатқан халыққа зор қасірет алып келді. Оттан да ыстық Отан үшін жауынгерлер қапелімде майдан даласына кіріп кетті. Отан үшін күрес — ерге тиген үлес.Отан-деген бір-ақ сөз,алайда осы сөздің мағынасына тең келер ешбір сөз жоқ қой!Сол ардақты Отанға қауіп төніп тұрды.Солдаттарға Отан:Қолдарына қару , бойларына қуат беріп,қонақжай халқыңды,Отаныңды қорға деп сеніп тапсырды.Біздің еркіндіктің туын көтерген азат елде өсуіміз ,жүректері Отан деп соққан , жүрек жұтқан батырлардың арқасында.

«Халқы үшін жанын пида етіп

Аспан мен жерді гулетіп

Тойтарған ерлер жапу алдын

Қаһарман батыр соларға

Қуатты тірек боларға

Түгел шық өрен-жараным!»

Жамбыл Жабаевтың бұл өлең жолдарынан халқы үшін жанын пида еткен ,қаһарман батырлардың ерлігі туралы жырлағанын байқауға болады.Немістердің миномет ,снарядтан оқ жаудырғанына қаймықпай төтеп беріп ,Отан үшін арпалысқан батырлар еңсесін еш түсірмеді.Шығыстан атқан таң нұры оларға рух берді.

«...Адал адам Отанды сүйеді , адал , ақ жүрекке Отан анасындай . Отанның дегенін істеу – қуаныш , мақтаныш. Отанға деген махаббатты әсіресе біздегі махаббатты өлшеуге болмайды» Бұл жолдардан Баубек Бұлқышевтың Отанға деген шексіз махаббатын аңғару қиын емес. Баубек Бұлқышевтың «Шығыс ұлына хатында »: «Менің көз алдыма «Қарағым, ұлым,тағдырым сенің қолыңда »- , деп тұрған ізгі ана – қазақ әйелінің бейнесі келеді.Бұл маған Отан өміріне төнген қауіпті аңғартады . «Ұланым , туған еліңді сақтап қал !»- дегендей болады . Осы лебізЖанды жанып , күш – қуатты тасытады.»Баубек Бұлқышевтың От анды қорғауына , сорл бір ананың жылы сөздері серпін бергендей.

Қан майданның жүректе жарасы бар

Қайғысы мен зілі бар, наласы бар

Арамызда жүретін алшаң басып

Ардагерлер азайып барасыздар.

Отан үшін отқа түскен қарияларымыздың қатары уақыт өткен сайын азайып бара жатқаны жүрекке ауыр соққыдай тиеді .Олар бізді бейбіт елде өмір сүруіміз үшін арпалысты.Тек қана соғыс ардагерлері ғана емес ,тыл еңбеккерлерініңде еңбектері елеулі . Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. "Ер барда - ел қор болмас"дегендей еліміз ерлеріне арқа сүйеді .

Депті әкем аттанарда : «Тыңда ,балам,

Сұрапыл соғыс атты сынға барам

Қош-сау бол көріскенше қайта айналып

Тел қозым,тал бесікте «іңгәләған»».

Бұл өлең жолдарынан қимастық,әкенің балаға деген махаббатын байқаймыз.Қазақ халқының тарихында өшпес ерлігімен қазақ халқыныңабыройын асқақтатар , ұлт батырлары мәңгі жүрегімізде.Борыш!Ар-намыс!Сенім!Патриотизм!Олардың Жүректері осылай соқты.Бір жағадан бас,бір жеңінен қол шығарып , бір анадан туғандай ,шексіз махаббатпен Отанын қорғады. «Отан» десе жүректері езіліп, бойларын қуаныш кернеген қаһармандарымыз майдан даласында ерлікпен көз жұмды. Сұрапыл соғыста жүрегі елім деп соққан әрбір патриот өз Отанына деген сүйіспеншілігін көрсете білді.Ұлы Отан соғысы еліміздегі ауыр,қасіретті жылдар болды.Қас қағымда қаншама қандастарымыздан , бауырларымызда айырылдық.Біздің ата-бабаларымыз болашақ жас ұрпақтың теуелсіздікте өмір сүруі үшін жандарын пида етті.Адамзат

Біз Ұлы Отан соғысын көзімізбен көрген жоқпыз,бірақ жүрегімізбен сеземіз.Сол кездегі түскен сызаттар тарих бетінде жаңғырып тұр .Біз жыл сайын мамырдың 9-жұлдызында жеңіс күнін тойлаймыз,соғыс ардагерлерін құттықтап,оларға ризашылығымызды білдіреміз.Ал қазір сол қаһармандардың арқасында жас ұрпақ тыныш ,бейбіт ғұмыр кешіп жатыр.біздің басымызға келіп қонған бақ –ол, сол тайсалмай соғысқа аттанған ,батыр ата-бабамыздың арқасы .Олардың ісі мәңгі ұмытылмас құнды мұра қалдырды ,ол-бейбіт өмір.Біз, өскелең жас ұрпақ осы жеңіс үшін сіздерге өмір бойы риза болып өтеміз !

Баубек Бұлқышев өзінің «Шығыс ұлы» атты шығармасында :«Елім-ай -елін сүйген қыз жүрегінен шыққан ән.Елін сүйген ер жігіт «Елім –ай »десе ол-ант!Ол-серт!»-,дейді...


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
"?лы Отан со?ысы" та?ырыбында?ы шы?армасы

Автор: Дайрабай Н?рай Дайрабай?ызы

Дата: 04.04.2015

Номер свидетельства: 197042

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства