kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: Ж?регімні? т?біне тере? бойла...

Нажмите, чтобы узнать подробности

                              Ба?ыты?ды бала?нан ізде!

  Ма?саты: ата-аналарды? бала т?рбиесіндегі жауапкершілігін арттыру, о?ушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ын дамыту,отбасында?ы ата-аналар т?рбиесіні? ма?ыздылы?ын, алатын орнын ай?ындау, ?о?амды? орта, мектеп, отбасыны? т?л?а ?алыптастыруда?ы міндеттерін ж?йелі де н?тижел? ж?зеге асыру?а ба?ыттау.

К?н т?ртібінде ?аралатын м?селе:

 1. < >

  ІІ то?санны? ?орытындысы

 2. «Ба?ыты?ды бала?нан ізде» пікірсайысы

 3. < >

  Тренингке ата-аналар ше?бер жасап т?рып ?р?айсысы «Мен ба?ытты ата-анамын.» деген ойды ?зі туралы жал?астырады. Б?л тренинг барысында олар ойларын жина?тап, сол с?т ата-аналар ?з жауапкершілігі мен міндетін тере? сезініп, ашы? та тартымды пікір айту?а дайындала бастайды.

 4. ІІ то?сан ?орытындысы. Сынып жетекшісі ?р о?ушыны? о?у ?лгеріміне, т?ртібіне жеке то?талады.

 5. «Ба?ыты?ды бала?нан ізде.» Балаларды?ата-ана?а деген ысты? ілтипатына назар аудару.

                                          «Баланы жастан емес пе?»

 Отбасында?ы кешкі мезгіл. Берік анасынан к?шеге шы?у?а  с?ранады. Біра? анасы ?рсып жібермейді.

-О?ушы?а кеште к?шеге шы?у?а болмайды.К?шеде не істейсі?? Одан да саба?ы?ды ?айталап, кітап о?ы.

-Мен онда ?кемнен с?ранамын, ол мені алдында с?ран?анда жіберді. Сіз ?немі осылай, ма?ан еш?айда бару?а р??сат бермейсіз. (?кесі газет о?ып отырады)

-?ке, мен к?шеге шы?ып келейін деп едім, Н?рлан келіп т?р. ?аладан сыныптасымыз Айдын келген екен, кешікпей келемін.

-Бар, барып келе ?ой, к?п кешікпе, жарай ма? (осы кезде анасы с?зге араласады)

-Неге баланы мезгілсіз уа?ытта к?шеге жібересі?? Бір н?рсеге ?рынып ?алар, к?нде шы??ысы келеді де т?рады ?ой сосын! Баланы жастан емес пе.?

-Мен де к?шеде ж?рдім кезінде, еште?е болмайды, жігіт ?ой! Барсын. (Берік осы с?зден кейін шы?ып кетеді)

 

        «Кім  кін?лі?»

  ?азиз сыныпта  о?у ?здігі,ал?ыр, сынып белсендісі, со?ан ?арамастан бойында кемшілігі жо? емес. Ол ?немі балалармен бірге ж?реді. Кішілерге ?лімжеттік, ??рдастарына ?стемдік жасайды. Олардан а?ша с?райды, себепсіз тиісіп ж?ргізбейді. ?азиз к?шеде сыныптасы Арманды кездестіреді. Аула жанында бір топ т?менгі сынып балалары асы? ойнап ж?р.

-?азиз, кеттік мектепке, ?осымша саба??а барайы?.

-То?тай т?ршы, бірге барамыз, тек мына балалармен с?йлесетін шаруам бар еді. (балалармен кетеді)

-Мені ты?дап алы?дар, ерте? осы уа?ыт?а дейін ма?ан а?ша жинап ?келесі?дер, жарай ма? (?лгілер бастары салбырап, келіскендей бастарын ш?л?ыды)

-Арман кеттік, ж?мысым бітті. (сол с?тте б?рыштан ересек ?лдар шы?а келді)

-?азиз бері кел, ??гіме бар.

С?йтіп саба??а шы??ан ?азиз ауылды? «беделдеріне» еріп кете барды.

 

 Осы к?ріністерден кейін  ата-аналар ?з пікірлерін білдіреді. ?р ата-ана бала ???ы?тары ж?нінде ойын орта?а салып, Берік пен ?азизді? іс-?рекеттеріне, т?рбиені? а?сап ?ал?ан т?старына то?талады. Барлы?ы да ?зекті м?селені? т?йінін за? т?р?ысынан, ?мірлік т?жірибе негізінде шешіп т?сіндіреді.

 А?ымда?ы м?селе бойынша сынып о?ушыларыны? т?ртібі, тазалы?ы, мектеп ережесіні? орындалуы туралы айтылады.

 1. ?орытынды.

  «Ата-анадан ?сіп ?рпа? тара?ан,

  Жа?сы-жаман болса бала солардан» деп Ж?сіп Баласа??н айт?андай ата-ананы? ба?ыты баланы? д?рыс адам болып ?суіне байланысты. Ал балаларды? ?здері?ізге ба?ыт сыйлайтын т?л?а болып ?алыптасуы, ата-аналар, сіздерге байланысты. Сонды?тан ?рбір ата-ана ?з ба?ытын ?міріні? жал?асы баласынан іздеу керек. Бізді? бірлесіп т?рбиелеп отыр?ан ?л-?ыздарымыз болаша?та ата-анасыны? ?мітін а?тар, елін с?йер саналы да білімді азамат болады деп сенемін.

                           Сарык?л ауылы

                       № 47  негізгі мектебі

                                                                       (Ата-аналар жиналысы)

                                                                                         6-сынып

                                                                           ?ткізген: Н.?.Сейсенбаева

                                                 2015-2016 о?у жылы

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: Ж?регімні? т?біне тере? бойла...»

Бақытыңды балаңнан ізде!Мақсаты: ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру, оқушылардың құқықтық сауаттылығын дамыту,отбасындағы ата-аналар тәрбиесінің маңыздылығын, алатын орнын айқындау, қоғамдық орта, мектеп, отбасының тұлға қалыптастырудағы міндеттерін жүйелі де нәтижелә жүзеге асыруға бағыттау.

Күн тәртібінде қаралатын мәселе:

 1. Тренинг «Мен бақытты ата-анамын»

 2. ІІ тоқсанның қорытындысы

 3. «Бақытыңды балаңнан ізде» пікірсайысы

 4. Қорытынды

Кіріспе сөз: Қайырлы күн , қымбатты ата-аналар. Бүгінгі біздің жиналысымыз ерекше. Біздер өзекті мәселемізді ата-аналармен бірлесе шешіп, сала мамандарының кеңесіне құлақ түреміз. Барлығыңыздан бүгінгі тақырып бойынша ойларыңызды ашық ортаға салуларыңыз сұралады.

 1. Тренингке ата-аналар шеңбер жасап тұрып әрқайсысы «Мен бақытты ата-анамын...» деген ойды өзі туралы жалғастырады. Бұл тренинг барысында олар ойларын жинақтап, сол сәт ата-аналар өз жауапкершілігі мен міндетін терең сезініп, ашық та тартымды пікір айтуға дайындала бастайды.

 2. ІІ тоқсан қорытындысы. Сынып жетекшісі әр оқушының оқу үлгеріміне, тәртібіне жеке тоқталады.

 3. «Бақытыңды балаңнан ізде..» Балалардың ата-анаға деген ыстық ілтипатына назар аудару.

«Баланы жастан емес пе?»

Отбасындағы кешкі мезгіл. Берік анасынан көшеге шығуға сұранады. Бірақ анасы ұрсып жібермейді.

-Оқушыға кеште көшеге шығуға болмайды.Көшеде не істейсің? Одан да сабағыңды қайталап, кітап оқы.

-Мен онда әкемнен сұранамын, ол мені алдында сұранғанда жіберді. Сіз үнемі осылай, маған ешқайда баруға рұқсат бермейсіз. (әкесі газет оқып отырады)

-Әке , мен көшеге шығып келейін деп едім, Нұрлан келіп тұр. Қаладан сыныптасымыз Айдын келген екен, кешікпей келемін.

-Бар, барып келе ғой, көп кешікпе, жарай ма? (осы кезде анасы сөзге араласады)

-Неге баланы мезгілсіз уақытта көшеге жібересің? Бір нәрсеге ұрынып қалар, күнде шыққысы келеді де тұрады ғой сосын! Баланы жастан емес пе...?

-Мен де көшеде жүрдім кезінде, ештеңе болмайды, жігіт қой! Барсын. (Берік осы сөзден кейін шығып кетеді)«Кім кінәлі?»

Ғазиз сыныпта оқу үздігі,алғыр, сынып белсендісі, соған қарамастан бойында кемшілігі жоқ емес. Ол үнемі балалармен бірге жүреді. Кішілерге әлімжеттік, құрдастарына үстемдік жасайды. Олардан ақша сұрайды, себепсіз тиісіп жүргізбейді. Ғазиз көшеде сыныптасы Арманды кездестіреді. Аула жанында бір топ төменгі сынып балалары асық ойнап жүр.

-Ғазиз, кеттік мектепке, қосымша сабаққа барайық.

-Тоқтай тұршы, бірге барамыз, тек мына балалармен сөйлесетін шаруам бар еді. (балалармен кетеді)

-Мені тыңдап алыңдар, ертең осы уақытқа дейін маған ақша жинап әкелесіңдер, жарай ма? (әлгілер бастары салбырап, келіскендей бастарын шұлғыды)

-Арман кеттік, жұмысым бітті. (сол сәтте бұрыштан ересек ұлдар шыға келді)

-Ғазиз бері кел, әңгіме бар.

Сөйтіп сабаққа шыққан Ғазиз ауылдың «беделдеріне» еріп кете барды.Осы көріністерден кейін ата-аналар өз пікірлерін білдіреді. Әр ата-ана бала құқықтары жөнінде ойын ортаға салып, Берік пен Ғазиздің іс-әрекеттеріне, тәрбиенің ақсап қалған тұстарына тоқталады. Барлығы да өзекті мәселенің түйінін заң тұрғысынан, өмірлік тәжірибе негізінде шешіп түсіндіреді.

Ағымдағы мәселе бойынша сынып оқушыларының тәртібі, тазалығы, мектеп ережесінің орындалуы туралы айтылады.

 1. Қорытынды.

«Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған,

Жақсы-жаман болса бала солардан» деп Жүсіп Баласағұн айтқандай ата-ананың бақыты баланың дұрыс адам болып өсуіне байланысты. Ал балалардың өздеріңізге бақыт сыйлайтын тұлға болып қалыптасуы, ата-аналар, сіздерге байланысты. Сондықтан әрбір ата-ана өз бақытын өмірінің жалғасы баласынан іздеу керек. Біздің бірлесіп тәрбиелеп отырған ұл-қыздарымыз болашақта ата-анасының үмітін ақтар, елін сүйер саналы да білімді азамат болады деп сенемін.

Сарыкөл ауылы

47 негізгі мектебі

(Ата-аналар жиналысы)

6-сыныпӨткізген: Н.Қ.Сейсенбаева2015-2016 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Та?ырыбы: Ж?регімні? т?біне тере? бойла...

Автор: Сейсенбаева Нурлан Кокашевна

Дата: 19.01.2016

Номер свидетельства: 279047

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства