kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс шара: "XXI ?асыр к?шбасшысы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?тан тыс шараны? та?ырыбы:«ХХІ ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік ойыныМа?саты: О?ушыларды ?з бетінше ізденуге, ойларын еркін жеткізе білуге ?йрету. Ой - ?рісін, тілін, ойлау ?абілетін дамыту. Шы?армашыл белсенді т?л?а т?рбиелеу.
К?рнекіліктер: интербелсенді та?та, ма?ал - м?телдер жазыл?ан ?лестірмелі ?иы?шалар, сызба, сандар.
Т?рі: зияткерлік ойын.

Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і
– Ты?да?ыздар! Ты?да?ыздар!
Сайыстан тыс ?алма?ыздар!
М?нда ?ызы? табылар,
Білім н?ры шашылар.
А?ыл, тілі дамы?ан,
?лгі алайы? ?лдарменен ?ыздардан!

- ??рметті ?стаздар, ата - аналар, о?ушылар! Елімізді? болаша?ы тек ?ана білімді жастар екені даусыз. Бізді? негізгі ма?сатымыз о?ушыларды? ?з ана тіліне деген ??рмет  сезімін арттыру,тіл м?ртебесін к?теру,таза с?йлеуге ?йрету,?з ?лтына, еліне деген с?йіспеншілігін ояту. Елбасымыз Н.?.Назарбаевті? «?аза?станны? болаша?ы-?аза? тілінде. Ана тіліміз-б?рімізді? анамыз,?йткені ол- ?лтымызды? анасы»деген Осы ма?сатпен 7- ші сынып о?ушыларыны? арасында ?ткізгелі отыр?ан «ХХІ ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік ойыны сайыс саба?ымыз осы 22 –?ырк?йек тілдер мерекесіне ?осатын кішкене ?лесіміз деп ?ол со?ып ?уанышпен

«ХХІ ?асыр к?шбасшыларын» ?арсы алайы?.

Келді б?гін к?п достар.
?стаздар мен жолдастар,
Мерекесін елімні?
Бірлікпенен тойлайы?.
Егеменді елімні? ?уанышын ?олдайы?!
Білімді де дарынды
Жастары к?п елімні?
Озат ал?ыр, лидерлер

Білімдіні? е? озатын алу?а Т?рал?а отыр таразы?а салу?а.

Т?рал?а м?шелері: 

Сайыс 7 б?лімнен т?рады.
І б?лім – «Танысу»
ІІ б?лім – “ Б?йге”.
ІІІ б?лім –“Полиглот”.
І? б?лім – “Білімпаз”
? б?лім – “Шы?армашылы? тур “
?І б?лім – “Тіл ?нері”
?ІІ б?лім – “Жор?а”деп аталады.

– ?рбір д?рыс жауап ?шін ?атысушылар?а 5 ?пайдан беріледі. ?р турдан кейін ?пайы т?мен о?ушылар шы?ып отырады. Е? со?ында бір о?ушы, я?ни к?шбасшы аны?талады. Сонымен, ?атысушылар?а с?ттілік тілей отыра, ойынымызды бастаймыз.

1 б?лім. Танысу (гонг)
Ежелгі шы?ыс еліні?
А?са?ан арман ойы бар
Кездескенде ?ауыммен
Танысу деген салты бар.

Ал енді ?атысушылар?а с?з береміз

2 б?лім:Б?йге

Б?л  б?лімінде ?атысушылар ?ойыл?ан с?ра??а тез ж?не на?ты жауап беруі керек.

Білімдерін сынау?а
К?ш сынасты озаттар
К?тіп отыр ?ауым да
Б?йгеден озар лидерді.

1. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі. ( ?аза? тілі)
2. ?. Р. а?шасы ?ашан енгізілді? ( 15. 11. 2003 ж)
3. Басты байлы?. ( денсаулы? )
4. 12 ай (жыл )
5. К?йді орындаушы адам ( к?йші )
6. Затты? атын білдіретін с?з табы ( зат есім)
7. ?аза?ша жылды? басы не? ( тыш?ан)
8. ?. Р. мемлекеттік р?міздерін ата.
9. Жа?а ?н?ранны? с?зін кім жаз?ан?( Ж. Нажмиденов, Н. Назарбаев)
10. ?. Р. т???ыш ?арышкері кім? ( Т. Аубакиров)
11.  К?ру м?шесі не?
12. 100 жыл ( ?асыр)
13. Затты? ?имылын білдіретін с?з табы? (етістік)
14. 9 мамыр ?андай к?н?
15. Абылайды? шын аты кім? ( ?білманс?р)
16. Осы жыл нені? жылы?
17. Орман д?рігері? ( то?ылда?)
18. Жа?а ?н?ранны? ?нін жаз?ан кім? ( Ш. ?алдая?ов)
19. ?. Р. т?уелсіздігі ?ашан жарияланды? ( 16. 12. 1991)

3 б?лім: Полиглот

Тілдерді ме?геремін, те? к?ремін

Полиглот сайысында к?шімді сынап к?ремін.
Полиглот - грек тілінен аудар?анда к?п тілді ме?геруші адам деген ма?ынаны білдіреді.
1. Мекгеп - кеме, білім -. (те?із, море, sеа)
2. ?лімнен ?ят. (к?шті, сильный, stгоng)
3. Денсаулы? - зор. (байлы?, богатство. гіс?nеss)
4. Ананын с?ті -. (бал, мед, ?оnеу)
5. Білім - санды?ы. (кітап, книга, Ьоок)
6. ?депті бала - арлы. (бала, ребенок, сhild)
Бала тілі. (бал, мед, ?опеу, здаееі)
Тіладам жаныны?. (тілм?ші, переводчик, (гапзіаіог)
7. Жа?сы ат - жан?а. (серік, друг, спутник, frіеnd)
8. Бала тілі. (бал, мед, sweet, ?оnеу)
9. Тіл адам жаныны?. (тілм?ші, переводчик, translator)
10. Ашу д?шпан, а?ыл -. (дос, друг, friand)

4 б?лім : Білімпаз
Ойын?а б?гін келіп т?р
?ылым с?йген ш?кірттер
Кестені? атын, санын атап с?ра?тарына жауап беру.
“А?ындар”.
10 - Бес жа?сы, бес жаман ?дет туралы жаз?ан а?ынды ата.( Абай)
20 - Кезінде “?аза? даласыны? ж?лдызы” атан?ан а?ын, жазушыны ата.
( Ыбырай)
30 - Т?рт жасынан бастап мектепке бар?ан а?ынды ата. ( Ма?жан Ж?мабаев)
“Ойлан, тап”
10 - 2 са?ат 15 минут неше минут?а те?? ( 120+15 )
20 - Шана?а ?осарланып жегілген екі ат 20 км ж?ріп ?тті. ?р ат ?анша км ж?ріп ?тті? ( 20 км)
30 - С?уле, ?сет, Батыр – туыстар. С?уле – ?сетті? ?ызы; ?сет - Батырды? ?лы. С?уле Батыр?а кім болады? ( немере)
Таби?ат
10 - Е? ал?аш?ы пайда бол?ан ?сімдікті ата ( балдырлар)
20 - Б?л кітап ?сімдіктер мен жануарларды? к?птеген т?рлерінен жер бетінен жо?алып, ??рып кету ?аупі т?нгенін ескертеді. (?ызыл кітап)
30 -“??с патшасы” деп ?ай ??сты атайды? ( а??у)

5 б?лім:Шы?армашылы? тур
?нерлі де дарынды
Болаша?ты? ?ланы
Тамашалайы? бар ?ауым,
Лидерлер ?нерін.
(?атысушылар?а жеке ?нерін к?рсетуге р??сат беріледі)

6  б?лім  Тіл ?нері
Та?да?ан та?ырып бойынша ма?алдарды айту. К?п ма?ал айт?ан ойыншы?а 10 ?пай. Та?ырыптары: “Отан”, “ Е?бек”, “ Білім”, “ Жа?сы, жаман”.

7 б?лім.  Жор?а
1 минут ішінде берілген с?ра?тар?а жауап беру.
1. Облысымыз ?алай аталады? ( Солт?стік ?аза?стан )
2. О?т?стік астанамызды ата.(Алматы)
3. Жер шарыны? ?лгісі.( глобус)
4. ?ара?андыда ?андай пайдалы ?азба бар? ( к?мір)
5. Жер астынан фонтанша ат?ылайтын су? ( артезиан)
6. Ал?аш «?аза? хрестоматиясын» жаз?ан кім? ( Ыбырай )
7. Ата?ты ?аза? к?йшісі? (??рман?азы)
8. ?я салмайтын ??с ( к?кек)
9. Есту м?шесі ( ??ла?)
10. Жеті к?н (апта)
11. Затты? сынын білдіретін с?з табы? ( сын есім)
12. 30 тамыз ?андай к?н? (конституция к?ні )
13. “Жа?сыларды? жа?сысын” ата.(білім, е?бек)
14. Алфавитте ?анша ?ріп бар? ( 42 ?ріп)
15. ?аза?стан б?лб?лын ата. (Бибиг?л)
16. Ата?ты суретшіні ата. (?астеев)

1 минут ішінде берілген с?ра?тар?а жауап беру.

1. ?асиетті та?ам (нан)

2. ?.Р. а?шасы ?ашан енгізілді (15.11.2003ж)

3. К?ру м?шесі (к?з)

4. «?аза? тілі т?ркі тілдері ішіндегі е? бір таза тілдерді? бірі» ( француз ?алымы Жорри де Манси)

5. Затты? ?имылын білдіретін с?з табы (етістік)

6. ?.Р. т?уелсіздігі ?ашан жарияланды (16.12.1991ж)

7. Абылайды? шын аты кім (?білманс?р)

8. Республикалы? «Анатілі»?ашан газетіжары??ашы?ты. (1990 ж. 22 наурыз.)
9. Тілдерк?ні?ай айда тойланады? (?ырк?йек)
10. Исламны? ?асиетті кітабы (??ран)
11. ?аза?тілінденешесептік бар? (7)
12. Е?киелі??с? (а??у)
13. 100 жыл (?асыр)
14. С?з?неріжарысы( айтыс)
15. Республикамызды?т???ышпрезиденті? (Н. ?. Назарбаев)
16. Абайды?неше?арас?зі бар? (45)

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс шара: "XXI ?асыр к?шбасшысы"»Сабақтан тыс шараның тақырыбы: «ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік ойыны Мақсаты: Оқушыларды өз бетінше ізденуге, ойларын еркін жеткізе білуге үйрету. Ой - өрісін, тілін, ойлау қабілетін дамыту. Шығармашыл белсенді тұлға тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: интербелсенді тақта, мақал - мәтелдер жазылған үлестірмелі қиықшалар, сызба, сандар.
Түрі: зияткерлік ойын.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
– Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар!
Сайыстан тыс қалмаңыздар!
Мұнда қызық табылар,
Білім нұры шашылар.
Ақыл, тілі дамыған,
Үлгі алайық ұлдарменен қыздардан!

- Құрметті ұстаздар, ата - аналар, оқушылар! Еліміздің болашағы тек қана білімді жастар екені даусыз. Біздің негізгі мақсатымыз оқушылардың өз ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру,тіл мәртебесін көтеру,таза сөйлеуге ұйрету,өз ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігін ояту. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтің «Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде. Ана тіліміз-бәріміздің анамыз,өйткені ол- ұлтымыздың анасы»деген Осы мақсатпен 7- ші сынып оқушыларының арасында өткізгелі отырған «ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік ойыны сайыс сабағымыз осы 22 –қыркүйек тілдер мерекесіне қосатын кішкене үлесіміз деп қол соғып қуанышпен

«ХХІ ғасыр көшбасшыларын» қарсы алайық.

Келді бүгін көп достар.
Ұстаздар мен жолдастар,
Мерекесін елімнің
Бірлікпенен тойлайық.
Егеменді елімнің қуанышын қолдайық!
Білімді де дарынды
Жастары көп елімнің
Озат алғыр, лидерлер

Білімдінің ең озатын алуға Төралқа отыр таразыға салуға.

Төралқа мүшелері: 

Сайыс 7 бөлімнен тұрады.
І бөлім – «Танысу»
ІІ бөлім – “ Бәйге”.
ІІІ бөлім –“Полиглот”.
ІҮ бөлім – “Білімпаз”
Ү бөлім – “Шығармашылық тур “
ҮІ бөлім – “Тіл өнері”
ҮІІ бөлім – “Жорға”деп аталады.

– Әрбір дұрыс жауап үшін қатысушыларға 5 ұпайдан беріледі. Әр турдан кейін ұпайы төмен оқушылар шығып отырады. Ең соңында бір оқушы, яғни көшбасшы анықталады. Сонымен, қатысушыларға сәттілік тілей отыра, ойынымызды бастаймыз.

1 бөлім. Танысу (гонг)
Ежелгі шығыс елінің
Аңсаған арман ойы бар
Кездескенде қауыммен
Танысу деген салты бар.

Ал енді қатысушыларға сөз береміз

2 бөлім:Бәйге

Бұл бөлімінде қатысушылар қойылған сұраққа тез және нақты жауап беруі керек.

Білімдерін сынауға
Күш сынасты озаттар
Күтіп отыр қауым да
Бәйгеден озар лидерді.

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. ( қазақ тілі)
2. Қ. Р. ақшасы қашан енгізілді? ( 15. 11. 2003 ж)
3. Басты байлық. ( денсаулық )
4. 12 ай (жыл )
5. Күйді орындаушы адам ( күйші )
6. Заттың атын білдіретін сөз табы ( зат есім)
7. Қазақша жылдың басы не? ( тышқан)
8. Қ. Р. мемлекеттік рәміздерін ата.
9. Жаңа әнұранның сөзін кім жазған?( Ж. Нажмиденов, Н. Назарбаев)
10. Қ. Р. тұңғыш ғарышкері кім? ( Т. Аубакиров)
11. Көру мүшесі не?
12. 100 жыл ( ғасыр)
13. Заттың қимылын білдіретін сөз табы? (етістік)
14. 9 мамыр қандай күн?
15. Абылайдың шын аты кім? ( Әбілмансұр)
16. Осы жыл ненің жылы?
17. Орман дәрігері? ( тоқылдақ)
18. Жаңа әнұранның әнін жазған кім? ( Ш. Қалдаяқов)
19. Қ. Р. тәуелсіздігі қашан жарияланды? ( 16. 12. 1991)

3 бөлім: Полиглот

Тілдерді меңгеремін, тең көремін

Полиглот сайысында күшімді сынап көремін.
Полиглот - грек тілінен аударғанда көп тілді меңгеруші адам деген мағынаны білдіреді.
1. Мекгеп - кеме, білім -... (теңіз, море, sеа)
2. Өлімнен ұят... (күшті, сильный, stгоng)
3. Денсаулық - зор... (байлық, богатство. гісһnеss)
4. Ананын сүті -... (бал, мед, һоnеу)
5. Білім - сандығы... (кітап, книга, Ьоок)
6. Әдепті бала - арлы... (бала, ребенок, сhild)
Бала тілі... (бал, мед, һопеу, здаееі)
Тіл адам жанының... (тілмәші, переводчик, (гапзіаіог)
7. Жақсы ат - жанға... (серік, друг, спутник, frіеnd)
8. Бала тілі... (бал, мед, sweet, һоnеу)
9. Тіл адам жанының... (тілмәші, переводчик, translator)
10. Ашу дұшпан, ақыл -... (дос, друг, friand)

4 бөлім : Білімпаз
Ойынға бүгін келіп тұр
Ғылым сүйген шәкірттер
Кестенің атын, санын атап сұрақтарына жауап беру..
“Ақындар”.
10 - Бес жақсы, бес жаман әдет туралы жазған ақынды ата.( Абай)
20 - Кезінде “қазақ даласының жұлдызы” атанған ақын, жазушыны ата.
( Ыбырай)
30 - Төрт жасынан бастап мектепке барған ақынды ата. ( Мағжан Жұмабаев)
“Ойлан, тап”
10 - 2 сағат 15 минут неше минутқа тең? ( 120+15 )
20 - Шанаға қосарланып жегілген екі ат 20 км жүріп өтті. Әр ат қанша км жүріп өтті? ( 20 км)
30 - Сәуле, Әсет, Батыр – туыстар. Сәуле – Әсеттің қызы; Әсет - Батырдың ұлы. Сәуле Батырға кім болады? ( немере)
Табиғат
10 - Ең алғашқы пайда болған өсімдікті ата ( балдырлар)
20 - Бұл кітап өсімдіктер мен жануарлардың көптеген түрлерінен жер бетінен жоғалып, құрып кету қаупі төнгенін ескертеді. (Қызыл кітап)
30 -“құс патшасы” деп қай құсты атайды? ( аққу)

5 бөлім: Шығармашылық тур
Өнерлі де дарынды
Болашақтың ұланы
Тамашалайық бар қауым,
Лидерлер өнерін.
(Қатысушыларға жеке өнерін көрсетуге рұқсат беріледі)

6 бөлім Тіл өнері
Таңдаған тақырып бойынша мақалдарды айту. Көп мақал айтқан ойыншыға 10 ұпай. Тақырыптары: “Отан”, “ Еңбек”, “ Білім”, “ Жақсы, жаман”.

7 бөлім . Жорға
1 минут ішінде берілген сұрақтарға жауап беру.
1. Облысымыз қалай аталады? ( Солтүстік Қазақстан )
2. Оңтүстік астанамызды ата.(Алматы)
3. Жер шарының үлгісі.( глобус)
4. Қарағандыда қандай пайдалы қазба бар? ( көмір)
5. Жер астынан фонтанша атқылайтын су? ( артезиан)
6. Алғаш «Қазақ хрестоматиясын» жазған кім? ( Ыбырай )
7. Атақты қазақ күйшісі? (Құрманғазы)
8. Ұя салмайтын құс ( көкек)
9. Есту мүшесі ( құлақ)
10. Жеті күн (апта)
11. Заттың сынын білдіретін сөз табы? ( сын есім)
12. 30 тамыз қандай күн? (конституция күні )
13. “Жақсылардың жақсысын” ата.(білім, еңбек)
14. Алфавитте қанша әріп бар? ( 42 әріп)
15. Қазақстан бұлбұлын ата. (Бибигүл)
16. Атақты суретшіні ата. (Қастеев)

1 минут ішінде берілген сұрақтарға жауап беру.

1. Қасиетті тағам (нан)

2. Қ.Р. ақшасы қашан енгізілді (15.11.2003ж)

3. Көру мүшесі (көз)

4. «Қазақ тілі түркі тілдері ішіндегі ең бір таза тілдердің бірі» ( француз ғалымы Жорри де Манси)

5. Заттың қимылын білдіретін сөз табы (етістік)

6. Қ.Р. тәуелсіздігі қашан жарияланды (16.12.1991ж)

7. Абылайдың шын аты кім (Әбілмансұр)

8. Республикалық «Ана тілі»қашан газеті жарыққа шықты. (1990 ж. 22 наурыз.)
9. Тілдер күні қай айда тойланады? (қыркүйек)
10. Исламның қасиетті кітабы (құран)
11. Қазақ тілінде неше септік бар? (7)
12. Ең киелі құс? (аққу)
13. 100 жыл (ғасыр)
14. Сөз өнері жарысы ( айтыс)
15. Республикамыздың тұңғыш президенті? (Н. Ә. Назарбаев)
16. Абайдың неше қара сөзі бар? (45)

«Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» к.м.м.
«ХХІ ғасыр көшбасшысы»

зияткерлік ойыны
(7-сынып)


Пән мұғалімі: Баяхметова Р.Г.2015-2016 оқу жылы

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыныптан тыс шара: "XXI ?асыр к?шбасшысы"

Автор: Баяхметова Рима Гульдиевна

Дата: 02.03.2016

Номер свидетельства: 301223

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства