kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?она?. ?она?жай халы?. Зат есім

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Саба?ты? та?ырыбы

?она?. ?она?жай халы?. Зат есім

Жалпы ма?сат

О?ушылар?а ?аза?ты? салт-д?ст?ріндегі ?она? р?сімін тере?ірек таныстырып білімдерін ке?ейту, с?здік ?орын молайту, ой-?рісін, логикалы? ойлауын шы?армашылы? ?абілетін дамыту, сауатты жазу?а, м?нерлеп о?у?а да?дыландыру, адамгершілікке, м?дениеттілікке, салт-д?ст?рлерді ?астерлеп ??рметтеуге, ?она?жайлылы??а баулу.

О?ытуды? н?тижелері

?она?ты? т?рлері, ?она?жайлылы? туралы толы?ыра?  м?ліметтер алады, ерекшеліктерімен танысады, м?тінні?  мазм?нын т?сініп, с?ра?тар?а жауап береді, ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?ріне деген с?йіспеншіліктері оянады.

Негізгі т?йіндер

?аза? ?она?жай халы?. ?она?ты ?арсы алу, шы?арып салуда?ы ережелері мен наным-сенімдерін ме?геру.  ?она?ты?: «арнайы», «??дайы», «?ыдырма»деген т?рлерін ажырату.

Саба? берудегі ?діс-т?сілдер:

«Балы? ?а??асы» (фишбоун),«Ба?даршам», ж?ректен-ж?рекке, СТО стратегиясы, жеке, ж?пты?, топты? ж?мыс, АВС де?гейлі о?ушыларды ба?ылау.

Дерекк?здер  ж?не  жабды?тар

Ж.Адамбаева, Ф. Оразбаева, А. Рауандина, К. Оналбаева «?аза? тілі» о?улы?ы 10 сынып, Алматы, «Мектеп», 2014; Ора?ова А.Ш., Жартынова Ж.А. «Интерактивті о?ыту ?дісін ?олданып саба?ты жоспарлау ж?не бас?ару», Алматы, ?Р ББЖ ?БАРИ, 2014;

интербелсенді та?та; ба?алау  пара?шалары; А3 форматты беті;  ж?рекшелер;  ба?даршам макеті мен 3 т?сті д??гелек ?иындылар; т?рлі-т?сті  ?арындашатар, фломастерлер, маркерлер.

Саба?ты? жоспары:

 1. ?йымдастыру кезе?і:

а)  амандасу, саба??а жа?ымды к??іл-к?й тудыру

•         Балалар, б?гін аптаны? ?ай к?ні?

•         Б?гін – с?рсенбі.

•         С?рсенбі ?аза? хал?ы ?шін ?андай к?н?

•         С?рсенбі ?аза? хал?ы ?шін с?тті к?н деп есептеледі.

•         Ендеше, мен сендерге  жалпы б?гінгі к?ндері? с?ттілікпен ?тсін, саба?ымыз да с?ттілікпен басталып , тек ?ана с?ттілікпен ая?талсын демекпін.

?)  ?азір мен сендерге ж?рекшелер таратамын (саба? барысында тілек жазамыз)

б) сынып ережесін ??ру:  «Бір-бірімізді? ты?даймыз!

                                      ?ркімні?  пікірі ??нды!»;

        в) сыныпты топ?а б?лу (3 ша?ын топ?а б?лгендіктен: ерж?рек батыр, ?рт с?ндірушілер, машиналар сынды ойыншы?тарды пайдалану)

ба?алауды? пара?тарыны? критерийлерімен таныстыру:

Ба?алау пара?ы

О?ушыны? аты-ж?ні:_____________________________

Тапсырма №1, 2, 4, 5, 6                            

3 ?пай – жо?ар?ы де?гейде                       

2 ?пай – орта де?гейде                              

1 ?пай – т?менгі де?гейде

Тапсырма     №3

А) м?тін бойынша – 5 ?пай

Б) ?зі ??растырады–10 ?пай

Тапсырма     №7

 І де?гей – 5 ?пай

ІІ де?гей – 10 ?пай

ІІІде?гей – 15 ?пай

Тапсырманы? т?рі

О?ушыны? ?зіндік ба?асы

1.Топ?а б?лу кезіндегі белсенділігі

2.«Ассоциациялы? карта» толтыру кезе?і

3.С?хбат ??растыру

4.«?зі?ді тексер»

5.«Фишбоун» стратегиясын орындауда?ы белсенділігі

6.Сергіту с?тіндегі белсенділігі

7.Де?гейлі тапсырмаларды орындау

Жалпы ?пай

 «5» – 36-45                                      

«4» – 26-35

«3» – 16-25                            ?ойылатын ба?а: ___________?ызы?ушылы?ты  ояту:

а) «?аза? хал?ыны? ?она?жайлы?ы» (Ж. Боранбаев пен М. Ілиясовты?  «?аза?ы дастар?аным» ?ніні? с?йемелдеуімен)

 • Б?гін бізге саба??а кімдер келді?
 • Видеоны? негізгі та?ырыбы не?

•      ?алай ойлайсы?дар, б?гінгі та?ырып, келген адамдар, видео арасында ?андай байланыс бар?

       ?)  Ассоциациялы? карта толтыру (интербелсенді та?та?а жазу):

 • «?ОНА?» с?зін естігенде ?андай  ассоциациялар пайда болады?
 •  

арнайы ?она? → официально приглашенный гость

бейтаныс ?она? → незнакомый гость

??тты ?она? → гость, приносящий счастье

сыйлы ?она? → почетный гость

?она? б?лме → гостиная; комната для гостей

?она? ша?ыру → приглашать гостей; звать гостей

?она? ?ылу → угощать

??дайы ?она? → случайный гость (прибывший нежданно, без приглашения)

 1. Ма?ынаны  ажырату: (5мин) 

а) О?улы?ты? 18,21,24 беттеріндегі («?она?жай халы?», «?она?», «Ізгі д?ст?р») м?тіндерімен ж?мыс. М?тінді о?ып, м?тін негізінде немесе ?здері с?хбат ??растырады.

?) с?хбатты ж?п болып о?у

    б) Тапсырма: «?зі?ді тексер»: (?р топ ?з м?тіндері бойынша, с?йлемдерді? сы?арын ма?ыналарымен с?йкестендіреді)

 • орындарында отырып
 • интербелсенді та?тада

?зі?ді тексер

І топ:

•      ?аза? - ежелден                            

•      ?й иесі танысын-танымасын

•      ?й иесі ?она?ты ?арсы алып,

•      ?аза? ?она?ты ?арсы алу,

•      Б?л – ?она?пен еріп келген “??т”

•      ?йге кіргізеді            

•      шы?арып салу?а ерекше м?н берген

•       бірге кірсін дегені

•       ?она?жай халы?

•      келген ?она?ты жылы шыраймен ?арсы алады

ІІ топ:

•      ?йге келген мейманды

•      ?аза? хал?ыны? ?дет-??рпы бойынша

•      Ол сырттан дауыстап

•      ?йге келген ?она?

•      ?она?тар жасыны? ?лкендігі мен м?ртебесіне с?йкес

•      ша?ыра??а с?лем беріп кіреді

•      т?рден есікке ?арай орналасады

•       ?йдегілерге белгі береді

•       ?йге келген адам ішке бірден кірмейді

•      ?она? деп атайды

ІІІтоп:

•      ?она?жайлылы?-                 

•      ?аза?-?йіне келген ?она?ты ??рмет т?тып,

•      Ауыл?а келген бейтаныс ?она?тар пейілі ке?,

 

•      дастар?аны мол, ?йі таза, т?рбиелі ?л-?ызы бар ?йлерге т?седі

•      ?аза? хал?ыны? ата-бабадан ?рпа?тан-?рпа??а беріліп келе жат?ан ізгі д?ст?рі

•       сыйлайтын ке?пейіл халы?

в) «Балы? ?а??асы» (фишбоун) сызу.

 • А3 форматына ?р топ ?здеріні? ж?мыстарын салады)
 • топ м?шелері ?з сызбаларын ?ор?айды

 г) Сергіту с?ті: «К??ілді к?н» ?уеніні? с?йемелдеуімен

 д) Де?гейлік тапсырмалар орындау:

І де?гей

Т?мендегі с?здерді кестеге топтастыр:

      ?она?, ?она?пен, ?она?ты, ?она?ы, д?ст?рлер, д?ст?рі, ?она?тан, ?улет, ?й иесі, хал?ы, мейман, достар, досты?, хал?ыны?, ?лкені, ?она?ым, дастар?ан?а, ?она?пын, доссы?, ?йлегілер, отыр?андар.

жал?аулар

к?птік

септік

т?уелдік

жіктік

ІІ де?гей:

?она? т?рлері мен сипаттамасын жаз.

?она? т?рлері

Сипаттамасы

ІІІ де?гей
Синквейн ??растыру:

•      Синквейн ??растыр?ан о?ушылар болса, о?ыту

 ІІІ. ?орытынды:

•      ба?алау пара?тарын жинау

•      ?й тапсырмасы.  (2мин)   “?она?”, “?она?жайлылы?” та?ырыбы бойынша

с?зж?мба? ??растыру

•      «Ба?даршам» стратегиясы бойынша та?тада ілінген ба?даршам?а ?з белгілерін бекіту: (?ызыл т?с – ма?сат?а жеттік, сары т?с - ма?сат?а жартылай жеттік,  жасыл т?с – еш н?тиже бол?ан жо?)

•      «Ж?ректен ж?рекке» стратегиясы бойынша: саба?ты? басында таратыл?ан

ж?рекшелеріне тілектерін жазып, бір-бірлеріне ?сыну.

 

Просмотр содержимого документа
«?она?. ?она?жай халы?. Зат есім »

Күні: 15.10.14ж.


Сабақ жоспары.

Қазақ тілі. 9 «А»-сынып. 12 оқушы.

Сабақтың тақырыбы

Қонақ. Қонақжай халық. Зат есім

Жалпы мақсат

Оқушыларға қазақтың салт-дәстүріндегі қонақ рәсімін тереңірек таныстырып білімдерін кеңейту, сөздік қорын молайту, ой-өрісін, логикалық ойлауын шығармашылық қабілетін дамыту, сауатты жазуға, мәнерлеп оқуға дағдыландыру, адамгершілікке, мәдениеттілікке, салт-дәстүрлерді қастерлеп құрметтеуге, қонақжайлылыққа баулу.

Оқытудың нәтижелері

Қонақтың түрлері, қонақжайлылық туралы толығырақ мәліметтер алады, ерекшеліктерімен танысады, мәтіннің мазмұнын түсініп, сұрақтарға жауап береді, қазақ халқының салт-дәстүріне деген сүйіспеншіліктері оянады.

Негізгі түйіндер

Қазақ қонақжай халық. Қонақты қарсы алу, шығарып салудағы ережелері мен наным-сенімдерін меңгеру. Қонақтың: «арнайы», «құдайы», «қыдырма»деген түрлерін ажырату.

Сабақ берудегі әдіс-тәсілдер:

«Балық қаңқасы» (фишбоун),«Бағдаршам», жүректен-жүрекке, СТО стратегиясы, жеке, жұптық, топтық жұмыс, АВС деңгейлі оқушыларды бақылау.

Дереккөздер және жабдықтар

Ж.Адамбаева, Ф. Оразбаева, А. Рауандина, К. Оналбаева «Қазақ тілі» оқулығы 10 сынып, Алматы, «Мектеп», 2014; Орақова А.Ш., Жартынова Ж.А. «Интерактивті оқыту әдісін қолданып сабақты жоспарлау және басқару», Алматы, ҚР ББЖ ҚБАРИ, 2014;

интербелсенді тақта; бағалау парақшалары; А3 форматты беті; жүрекшелер; бағдаршам макеті мен 3 түсті дөңгелек қиындылар; түрлі-түсті қарындашатар, фломастерлер, маркерлер.

Сабақтың жоспары:

 1. Ұйымдастыру кезеңі:

а) амандасу, сабаққа жағымды көңіл-күй тудыру

 • Балалар, бүгін аптаның қай күні?

 • Бүгін – сәрсенбі.

 • Сәрсенбі қазақ халқы үшін қандай күн?

 • Сәрсенбі қазақ халқы үшін сәтті күн деп есептеледі.

 • Ендеше, мен сендерге жалпы бүгінгі күндерің сәттілікпен өтсін, сабағымыз да сәттілікпен басталып , тек қана сәттілікпен аяқталсын демекпін.

ә) Қазір мен сендерге жүрекшелер таратамын (сабақ барысында тілек жазамыз)

б) сынып ережесін құру: «Бір-біріміздің тыңдаймыз!

Әркімнің пікірі құнды!»;

в) сыныпты топқа бөлу (3 шағын топқа бөлгендіктен: ержүрек батыр, өрт сөндірушілер, машиналар сынды ойыншықтарды пайдалану)

бағалаудың парақтарының критерийлерімен таныстыру:Бағалау парағы

Оқушының аты-жөні:_____________________________

Тапсырма №1, 2, 4, 5, 6

3 ұпай – жоғарғы деңгейде

2 ұпай – орта деңгейде

1 ұпай – төменгі деңгейде

Тапсырма №3

А) мәтін бойынша – 5 ұпай

Б) өзі құрастырады–10 ұпай

Тапсырма №7

І деңгей – 5 ұпай

ІІ деңгей – 10 ұпай

ІІІдеңгей – 15 ұпай

Тапсырманың түрі

Оқушының өзіндік бағасы

1

Топқа бөлу кезіндегі белсенділігі


2

«Ассоциациялық карта» толтыру кезеңі


3

Сұхбат құрастыру


4

«Өзіңді тексер»


5

«Фишбоун» стратегиясын орындаудағы белсенділігі


6

Сергіту сәтіндегі белсенділігі


7

Деңгейлі тапсырмаларды орындау


Жалпы ұпай


«5» – 36-45

«4» – 26-35

«3» – 16-25 Қойылатын баға: ___________
 • Қызығушылықты ояту:

а) «Қазақ халқының қонақжайлығы» (Ж. Боранбаев пен М. Ілиясовтың «Қазақы дастарқаным» әнінің сүйемелдеуімен)

 • Бүгін бізге сабаққа кімдер келді?

 • Видеоның негізгі тақырыбы не?

 • Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі тақырып, келген адамдар, видео арасында қандай байланыс бар?

ә) Ассоциациялық карта толтыру (интербелсенді тақтаға жазу):

 • «ҚОНАҚ» сөзін естігенде қандай ассоциациялар пайда болады?

б) Сөздікпен жұмыс:

арнайы қонақ → официально приглашенный гость

бейтаныс қонақ → незнакомый гость

құтты қонақ → гость, приносящий счастье

сыйлы қонақ → почетный гость

қонақ бөлме → гостиная; комната для гостей

қонақ шақыру → приглашать гостей; звать гостей

қонақ қылу → угощать

құдайы қонақ → случайный гость (прибывший нежданно, без приглашения)

 1. Мағынаны ажырату: (5мин)

а) Оқулықтың 18,21,24 беттеріндегі («Қонақжай халық», «Қонақ», «Ізгі дәстүр») мәтіндерімен жұмыс. Мәтінді оқып, мәтін негізінде немесе өздері сұхбат құрастырады.

ә) сұхбатты жұп болып оқу

б) Тапсырма: «Өзіңді тексер»: (әр топ өз мәтіндері бойынша, сөйлемдердің сыңарын мағыналарымен сәйкестендіреді)

 • орындарында отырып

 • интербелсенді тақтада

Өзіңді тексер

І топ:

 • Қазақ - ежелден

 • Үй иесі танысын-танымасын

 • Үй иесі қонақты қарсы алып,

 • Қазақ қонақты қарсы алу,

 • Бұл – қонақпен еріп келген “құт”


 • үйге кіргізеді

 • шығарып салуға ерекше мән берген

 • бірге кірсін дегені

 • қонақжай халық

 • келген қонақты жылы шыраймен қарсы алады

ІІ топ:

 • Үйге келген мейманды

 • Қазақ халқының әдет-ғұрпы бойынша

 • Ол сырттан дауыстап

 • Үйге келген қонақ

 • Қонақтар жасының үлкендігі мен мәртебесіне сәйкес

 • шаңыраққа сәлем беріп кіреді

 • төрден есікке қарай орналасады

 • үйдегілерге белгі береді

 • үйге келген адам ішке бірден кірмейді

 • қонақ деп атайды

ІІІтоп:

 • Қонақжайлылық-

 • Қазақ-үйіне келген қонақты құрмет тұтып,

 • Ауылға келген бейтаныс қонақтар пейілі кең,


 • дастарқаны мол, үйі таза, тәрбиелі ұл-қызы бар үйлерге түседі

 • қазақ халқының ата-бабадан ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан ізгі дәстүрі

 • сыйлайтын кеңпейіл халық

в) «Балық қаңқасы» (фишбоун) сызу.

 • А3 форматына әр топ өздерінің жұмыстарын салады)

 • топ мүшелері өз сызбаларын қорғайды

г) Сергіту сәті: «Көңілді күн» әуенінің сүйемелдеуімен

д) Деңгейлік тапсырмалар орындау:

І деңгей

Төмендегі сөздерді кестеге топтастыр:

Қонақ, қонақпен, қонақты, қонағы, дәстүрлер, дәстүрі, қонақтан, әулет, үй иесі, халқы, мейман, достар, достық, халқының, үлкені, қонағым, дастарқанға, қонақпын, доссың, үйлегілер, отырғандар.

жалғаулар

көптік

септік

тәуелдік

жіктік

ІІ деңгей:

Қонақ түрлері мен сипаттамасын жаз.

Қонақ түрлері

Сипаттамасы

123ІІІ деңгей
Синквейн құрастыру:

 • Синквейн құрастырған оқушылар болса, оқыту

ІІІ. Қорытынды:

 • бағалау парақтарын жинау

 • үй тапсырмасы. (2мин) “Қонақ”, “Қонақжайлылық” тақырыбы бойынша

сөзжұмбақ құрастыру

 • «Бағдаршам» стратегиясы бойынша тақтада ілінген бағдаршамға өз

белгілерін бекіту: (қызыл түс – мақсатқа жеттік, сары түс - мақсатқа жартылай жеттік, жасыл түс – еш нәтиже болған жоқ)

 • «Жүректен жүрекке» стратегиясы бойынша: сабақтың басында таратылған

жүрекшелеріне тілектерін жазып, бір-бірлеріне ұсыну.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?она?. ?она?жай халы?. Зат есім

Автор: Зейнолдина Гульмира Нуршаиковна

Дата: 21.12.2014

Номер свидетельства: 146511

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства