kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? ?дебиетінен "Сайф.Сараи" та?ырыбы бойынша саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 25.10. 2014ж

Сыныбы: 8

Саба? атауы

С?йф Сараи

Сілтеме

Н?с?аулы? III 2012ж.С.Мирсеитова «О?ыту ізденіс ретінде ж?не ізденіс о?ыту ретінде».  ?аза? ?дебиеті  о?улы?ы 8- сынып. Жаратылыстану математика ба?ыты. «Мектеп» баспасы 2013жыл.

Жалпы ма?саттар

1) С.Сараиды? ?мірі мен шы?армашылы?ымен таныстыру. Шы?армаларын ?мірмен байланыстыру, мазм?нын ашу. С.Сараи е?бегіні? рухани н?рін о?ушы бойына сі?іру.

2) Ма?ынаны ашу б?лімі ж?мыстары негізінде о?ушыны? берілген шы?армаларды о?и отырып ?зіндік к?з?арасын ж?йелеп, сыни пікірін дамыту?а, ба?алау ?рекеттерін ж?зеге асыру?а м?мкіндік тудыру.

 3) Адамгершілік, ізгілік ?асиеттерін ?рістетіп, азаматты? ?станымын ?алыптастыру?а ы?пал ету.

Саба?ты? типі:

Жа?а саба?ты ме?герту.

Саба?ты? т?рі:

Аралас саба?

?діс – т?сілдері:

«Ми?а шабуыл», », «Топпен ойлан, б?ліс» диалог,топтастыру,

О?ыту н?тижелері

1)С.Сараиды? ?мірі мен шы?армашылы?ымен танысады.

Шы?арманы? ру?ани н?рін бойына сі?іреді.

2)  Та?ырып негізінде ?зіндік к?з?арасын ж?йелеп, сыни пікірін дамыту?а, ба?алау ?рекеттерін ж?зеге асыру?а м?мкіндік алады.

3) Адамгершілікті, ізгілікті, азаматты? ?станымын мол, білімді адам ретінде ой ?оз?ауды ?йренеді.

Керек жабды?тар         Ба?алау?а арнал?ан смайликтер,   ?има-?а?аздар, т?рлі-т?сті маркер, А3 форматы, стикерлер

Саба? б?лімдеріні? ма?саты:

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Уа?ыты

Білу

Ынтыма?тасты? атмосферасын ??ру

  «Екі шынды? ж?не бір ?тірік“   ойыны.

Ынтыма?тасты? атмосферасы ??рыл?аннан со? о?ушылар стикерлерді? т?сіне ?арай топ?а б?лінеді.

?ткен саба?тардан с?рак ?ойып, о?ушылар жауап бергенде та?тада?ы с?зж?мба?ты шешіп жа?а саба?ты? та?ырыбы шы?ады.

1.?ожа Ахмет Йассауи кімні? ш?кірті?(Арыстанбаб)

2. „Т?ркі с?здеріні? жиынты?ы“ кімні? кітабы? (?аш?ари)

3. Алып ер Т?н?аны? баласыны? аты кім? (Барысхан)

4. ?бунасыр ?л-Фараби кім? (?алым)

5. „Диуани хихтет“  кімні? кітабы? (Йассауи)

О?ушылар ше?бер ??рып  ?здері туралы екі  а?и?ат ж?не шынды??а жанаспайтын бір пайымдаулар  айту ?сынылады.  Мысалы: Мен Шуда туып - ?стім, "Ару" фильмінде басты р?лде ойнадым ж?не балм?зда?ты ?те жа?сы к?ремін.

10 мин

Т?сіну

С.Сарайды? ?мірі мен шы?армашылы?ына ?ыс?аша то?талып ?теді.

 С?ра?тарды ж?йелі ?ою?а, мазм?нды жауап беруге да?дыландырады.

1.топ  1,2 ??гімелерді о?иды

2.топ  3,4 ??гімелерді о?иды

3.топ 5,6 ??гімелерді о?иды

4.топ 7,8 ??гімелерді о?иды

«Топпен ойлан, б?ліс» ?дісі ар?ылы о?улы?та?ы м?тінді ?з пікірлерін топта тал?ылай отырып, орта? ойларымен б?ліседі. М?тінні? мазм?нын ашып, оны? м?нін, ?ажеттілігін зерделеуге, ?з ойын на?ты жеткізуге машы?танады.

10мин

?олдану, талдау

- «Бейнет к?рмеген адам ра?атты? ?адірін білмейді» дегенді ?алай т?сінесі?дер?

- «Бала? а?ылды болатын емес, есесіне ?зім а?ыма? болып барамын» деп неге айтты?

-А?ыма? адам шынымен ж?нделмей ме?

-«?уелде з?лымды? аз еді, кейін к?бейіп кетті» деген с?здер ?азіргі ?мірге сай келеді ме?

- ?лген кісіні? басына з?улім к?мбездер сал?ан д?рыс па?

- ?дептілік деген не?

Сергіту с?ті: „?з ж?мыс ?абілеті?ді ба?ала»

Сыни т?р?ыдан берілген жа?даяттар?а бейм болуды ?йренеді.

О?ушылар?а ?зіні?  ж?мыс ?абілетін 5 балды ж?йемен ба?алайды  .  Мысалы,  "мен ?зімді  3 бал?а есептеймін, ?йткені мені? ?й?ым ?ан?ан жо?".

 

12мин

Жина?тау

Т?сіну б?лімінде ?р топ?а берілген м?тінді ?орытындылап , а?параттар ?ажеттілігін зерделей білуге ба?дар береді. Постерлерді  ?ор?атады.

Б?л та?ырып ежелгі д?уір ?дебиеті бойынша со??ы та?ырып,  сонды?тан «?лылар шы?армашыла?ында?ы ?ндестік не?»

Айтыл?ан ойлар мен келтірілген деректерге с?йене отырып ой ?орытады, т?йінді ой жасайды.

8мин

Ба?алау

Кері байланыс пара?ы

Керібайланыс пара?ы:

1.Б?гінгі саба?тан ?андай ?сер алды?дар?

2.Не ?нады, не ?намады?

?йге тапсырма беру

«Адамгершілік-жан азы?ы»та?ырыбына шы?арма жазу

 

 

 

 


 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«?аза? ?дебиетінен "Сайф.Сараи" та?ырыбы бойынша саба? жоспары »

Күні: 25.10. 2014ж

Сыныбы: 8

Сабақ атауы

Сәйф Сараи

Сілтеме

Нұсқаулық III 2012ж.С.Мирсеитова «Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде». Қазақ әдебиеті оқулығы 8- сынып. Жаратылыстану математика бағыты. «Мектеп» баспасы 2013жыл.

Жалпы мақсаттар


1) С.Сараидың өмірі мен шығармашылығымен таныстыру. Шығармаларын өмірмен байланыстыру, мазмұнын ашу. С.Сараи еңбегінің рухани нәрін оқушы бойына сіңіру.

2) Мағынаны ашу бөлімі жұмыстары негізінде оқушының берілген шығармаларды оқи отырып өзіндік көзқарасын жүйелеп, сыни пікірін дамытуға, бағалау әрекеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік тудыру.

3) Адамгершілік, ізгілік қасиеттерін өрістетіп, азаматтық ұстанымын қалыптастыруға ықпал ету.

Сабақтың типі:

Жаңа сабақты меңгерту.

Сабақтың түрі:

Аралас сабақ

Әдіс – тәсілдері:

«Миға шабуыл», », «Топпен ойлан, бөліс» диалог,топтастыру,


Оқыту нәтижелері

1)С.Сараидың өмірі мен шығармашылығымен танысады.

Шығарманың руғани нәрін бойына сіңіреді.

2) Тақырып негізінде өзіндік көзқарасын жүйелеп, сыни пікірін дамытуға, бағалау әрекеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік алады.

3) Адамгершілікті, ізгілікті, азаматтық ұстанымын мол, білімді адам ретінде ой қозғауды үйренеді.


Керек жабдықтар Бағалауға арналған смайликтер, қима-қағаздар, түрлі-түсті маркер, А3 форматы, стикерлер

Сабақ бөлімдерінің мақсаты:

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Уақыты


Білу

Ынтымақтастық атмосферасын құру

«Екі шындық және бір өтірік“ ойыны.

Ынтымақтастық атмосферасы құрылғаннан соң оқушылар стикерлердің түсіне ұарай топқа бөлінеді.

Өткен сабақтардан сұрак қойып, оқушылар жауап бергенде тақтадағы сөзжұмбақты шешіп жаңа сабақтың тақырыбы шығады.

1.Қожа Ахмет Йассауи кімнің шәкірті?(Арыстанбаб)

2. „Түркі сөздерінің жиынтығы“ кімнің кітабы? (Қашқари)

3. Алып ер Тұнғаның баласының аты кім? (Барысхан)

4. Әбунасыр Әл-Фараби кім? (Ғалым)

5. „Диуани хихтет“ кімнің кітабы? (Йассауи)


  • Оқушылар шеңбер құрып өздері туралы екі ақиқат және шындыққа жанаспайтын бір пайымдаулар айту ұсынылады. Мысалы: Мен Шуда туып - өстім, "Ару" фильмінде басты рөлде ойнадым және балмұздақты өте жақсы көремін.


10 мин

Түсіну

С.Сарайдың өмірі мен шығармашылығына қысқаша тоқталып өтеді.

Сұрақтарды жүйелі қоюға, мазмұнды жауап беруге дағдыландырады.


1.топ 1,2 әңгімелерді оқиды


2.топ 3,4 әңгімелерді оқиды


3.топ 5,6 әңгімелерді оқиды


4.топ 7,8 әңгімелерді оқиды


«Топпен ойлан, бөліс» әдісі арқылы оқулықтағы мәтінді өз пікірлерін топта талқылай отырып, ортақ ойларымен бөліседі. Мәтіннің мазмұнын ашып, оның мәнін, қажеттілігін зерделеуге, өз ойын нақты жеткізуге машықтанады.

10мин

Қолдану, талдау

- «Бейнет көрмеген адам рақаттың қадірін білмейді» дегенді қалай түсінесіңдер?

- «Балаң ақылды болатын емес, есесіне өзім ақымақ болып барамын» деп неге айтты?

-Ақымақ адам шынымен жөнделмей ме?

-«Әуелде зұлымдық аз еді, кейін көбейіп кетті» деген сөздер қазіргі өмірге сай келеді ме?

- Өлген кісінің басына зәулім күмбездер салған дұрыс па?

- Әдептілік деген не?


Сергіту сәті: „Өз жұмыс қабілетіңді бағала»

Сыни тұрғыдан берілген жағдаяттарға бейм болуды үйренеді.Оқушыларға өзінің жұмыс қабілетін 5 балды жүйемен бағалайды . Мысалы, "мен өзімді 3 балға есептеймін, өйткені менің ұйқым қанған жоқ".


12мин

Жинақтау

Түсіну бөлімінде әр топқа берілген мәтінді қорытындылап , ақпараттар қажеттілігін зерделей білуге бағдар береді. Постерлерді қорғатады.
Бұл тақырып ежелгі дәуір әдебиеті бойынша соңғы тақырып, сондықтан «Ұлылар шығармашылағындағы үндестік не?»
Айтылған ойлар мен келтірілген деректерге сүйене отырып ой қорытады, түйінді ой жасайды.

8мин

Бағалау

Кері байланыс парағы

Керібайланыс парағы:

1.Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар?

2.Не ұнады, не ұнамады?


4 мин

Үйге тапсырма беру

«Адамгершілік-жан азығы»тақырыбына шығарма жазу


1 мин


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
?аза? ?дебиетінен "Сайф.Сараи" та?ырыбы бойынша саба? жоспары

Автор: Ногайбекова Асель Сатымжановна

Дата: 13.11.2014

Номер свидетельства: 130205

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства