kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?алма?ан ?бді?адыров "?ажым??ан"

Нажмите, чтобы узнать подробности

І. Саба? та?ырыбы: ?алма?ан ?бді?адыров «?ажым??ан» (хикаяттан узінді)
ІІ. Саба? ма?саты:
Білімділік:?ал?аман ?бді?адыров «?ажым??ан» хикаятында?ы д?ние ж?зі чемпионы ?ажым??ан М??айтпас?лыны? ?мірімен таныстыру, б?лімдеріні? мазм?нын игерту
Дамытушылы?: еркін ойлау?а, ?з бетімен шы?армашылы? ізденіске ?йрету. 
Т?рбиелік«К?п бейнетті? зейнеті болатынды?ын» ??ындыру ар?ылы шыдамдылы??а, бас?а?а жа?сылы? жасау, ?ам?ор болу, ?айырымды,?діл болу?а т?рбиелеу 
III. Саба? т?рі: Жа?а саба?,??гіме, с?ра?-жауап т?ріндегі д?ріс
IV.Саба? к?рнекілігі: Суреттер 
Саба? ?дісі:сын т?р?ысынан ойлау,жобасыны? стратегиялары, топпен ж?мыс 
Саба? барысы:

I.?йымдастыру кезе?і: 1.О?ушылармен с?лемдесу

                                            2.О?ушыларды? саба??а ?атысын тексеру

                                            3.О?ушыларды? зейіндерін саба??а аудару

II.?й тапсырмасын тексеру : Иса Байза?ов  “Жаз?ы кеш”

- Ал,енді балалар, ?р топ бір-біріне б?гінгі к?нге тілек айтып, саба?ты бастайы?.
(балалар тілек айтады).
1. ?ызы?ушылы?ын ояту стратегиясы.
Балалар, «Балуан» деген с?зді айт?анда ойлары?ыз?а не т?седі, оны? ма?ынасын ?алай т?сінер еді?дер ?
Ы?тимал жауаптар немесе с?здер:
1.за??ар к?ш иесі
2.Батылды?, ал?ырлы?, 
3.?айратты, к?шті
4. Отанын, жерін ?ор?аушы
5. Мы?ты, ?айсар
6.?жет, табанды
7. Ер, батыр 
8.Алып к?ш 
9.К?ш атасы
10.Ерлі

Кіріспе с?з.М??алім.

?ара к?ште ?лі ешкім жо? сенше биік шыр?а?ан.

?нерге де ?згелерден жа?ын е? ?ой бір табан, 

Рух ?ашып бара жатыр ?зі? ?скен ?ыр?адан…

Б?гін мені ?айта к?тер жарты ?асыр ?ткен со?, 

?анатсызды мойындамас мінезі?мен б?р?а?ан. 

Сол бір салты? тірі т?рса, т?рар ?р кез ?лт аман, 

?аза?ты? бас б?лшы? еті, ??лагер т?с, піл табан… 

ІІІ.Жа?а та?ырыпты т?сіндіру.

1.  ?алма?ан ?бді?адыров

           ?ызылорда облысы Шиелі ауданында ?арасты «?ар?алы» ауылында 1903 жылы туыл?ан. Осынау мектепті азамат а?ын, жазушы, аудармашы ?алма?ан ?бді?адыров ?з ?аржысына салдыр?ан болатын. ?зі балалы? ша?ында жо?шылы? та?сіретін к?п тарт?ан ?алма?ан ендігі ?рпа? білім н?рімен еркін сусындасын деп, ?з ?аражатына осы мектепті салдыр?ан еді.

      ?алма?ан – балаларды айры?ша жа?сы к?ретін бала жанды жазушы. Ол бала ?мірі мен мінезі шынайы к?рініс тап?ан бірсыпыра ?ле?дер мен ??гімелер жина?ын сый?а тартты. Соны? ішінде «?міртайды? ауылы», «Тап?ыш», «Т?тті ?ауын», «Амантай», т.б. бар.

    Жазушы ?.?бді?адіров ?лем ?дебиетіні? е? озы? ?лгісі «Мы? бір т?н» халы? ертегісін т???ыш рет ?аза? тіліне аударып, жариялады.

     Ал «?ажым??ан» хикаятында жазушы а?амыз французша к?рестен д?ние ж?зіні? чемпионы ?ажым??ан  М??айтпас?лыны? ?мірін, спортта?ы жолын ?ыз?ылы?ты баяндап береді. Б?л хикаят к?птеген шетел халы?тары тілдеріне аударылды.?ажым??анны? ?жесі Айсары.?ажым??ан 28 мемелекетте к?рескен.

1.О?улы?пен ж?мыс     

??гіме мазм?нын т?мендегі жоспар бойынша т?сіндіру.    

1. ?ар к?реген бала.

2. Жаяу с?йреген шана.

3. ?лы Петрді?  ?аласында

4. М??ан жатты?у ала?ында

5. Парижде

ІV.Жа?а саба?ты бекіту. Жетек с?ра? :
Б?гін біз саба?та осы ??гімені топ?а б?лініп тапсырмалар орындап, толы? ?орытындылаймыз. 


С?РА? ?ОЮ стратегиясы - ЛЕЗДЕМЕ.
Балалар, ?азір лездеме, мен ?ой?ан с?ра??а жылдам жауап бері?дер!
Жауап берген топ?а мынадай ?пай беріп отырамын. Топты? топбасшысыны? міндеті: топта?ы м?шелеріні? ?р?айсысыны? жауап берген, ?пай сандарын жазып отыру, жалпы саба?ты? со?ында топ болып жина?ан ?пайды топты? же?ісі деп білерсі?дер.

 1. Хикаятты? басты кейіпкері-- ?ажым??ан.
 2. 1903 жылы ?ызылорда облысы, Шиелі ауданында д?ниеге келген жазушы -?.?бді?адыров.
 3. ?ажым??анны? ?жесі -Айсары
 4. ?ажым??ан неше мемлекетте к?рескен? -28

5. Кейіпкерлерді? ?зара тілдесуі --диалог

      6. Хикаятта?ы саудагер --Иван Ногич

 1. Хикаятта ?лы д?режелі Дядя Иван Лебедевке хат жаз?ан --Добрый –Рабый
 2.  ?ажым??анны? ерекше к?шін бай?ап,о?ан досты? к?мекке келген--- Дубный
 3.  ?ажым??ан лом темірді б?рап, галстук ету ?нерін ?ай ?алада  

            к?рсетті?-Парижде


М??алім: 
?аза? ?дебиетінде балуан бейнесін ал?аш сомда?ан,?з аузынан к?п о?и?аларды жазып ал?ан жазушы ?алма?ан ?бді?адыров «?ажым??ан»атты хикаятында французша к?рестен д?ние ж?зіні? чемпионы ?ажым??ан М??айтпас?лыны? ?мірін,спортта?ы жолын ?ыз?ылы?ты баянда?ан екен.
Сонда хикаят деген не?
Хикаят – романнан к?лемі аз,кейіпкерлері де шамалы,образдарыда бір-екі топ ?ана болып ??рыл?ан,біра? к?лемі ??гімеден г?рі ?лкендеу,о?и?а желісі к?п шиелінісе бермейтін,біра? кейіпкерлерді к?рсетуде негізгі ма?сатына жететін шы?арма.
М??алім: Балалар, осы  саба?та біз сендермен хикаятты? мазм?нын о?ы?ан кезімізде т?сініксіз с?здермен танысатын  боламыз, соны т?сіндіре кетейін

С?здікпен ж?мыс
т?сініксіз с?з 
 


ма?ынасы 


?ыламы? 


Ж??ала? т?скен ?ар


Кеспек 


С?йы? зат ??йып са?тайтын а?аш ыдыс,б?шке.


Кіреші


Ж?к тасушы

Тамыр


Алыс-беріс жасап ж?ретін дос-жаран, сыбайлас


?аржы


А?ша,п?л,?аражат

Со?па? 


Жал?ыз ая? жол,ал?аш?ы із.

Бастыры?


Ш?пті ауып кетпеу ?шін басып т?ратын ?зын сыры?

К?ртік ?ар


Жел ?ріп ?кеп,бір жерге ?йіп кеткен,бекіп ?лгермеген ?ар

??мен 


К?кірек,кеуде 

М??алім:

С. Сейфуллинні? «К?ш атасы» атты ?ле?інде былай деген екен :

?алы? бет,бура т?сті ?ара нардай,

Ж?п-ж?мар,жуан ді?гек,бойша? дардай

?зге ж?рт ергежейлі ол келгенде,

Айбынды,жолбарыс?а болар пардай.


деп суреттеген екен. Осындай жой?ын к?ш иесі ?ажым??анны? т?л?асы ?андай екен?
(слайдта суреті к?рініп т?рады) 


(Профессор ?.?о?ыратбаевты? дерегі бойынша)

1.Салма?ы–174 кг.
2. Бойы–195 см.
3. Кеудесіні? аума?ы–146 см.
4. Балтырыны? аума?ы–49 см.
5. Мойныны? жуанды?ы–56 см.
6. Бас аума?ы–65 см.
7. Орта??ы сауса?ыны? ?зынды?ы–14 см.
8. Орта??ы сауса?ыны? жуанды?ы – 10 см.
9. ?сті?гі ж?не асты??ы еріндері – 12 см.
10. Ая?киімі–54 размер.

М??алім: балалар, ?ажым??ан  балуанны? ?мір тарихы алып к?шіні? ар?асында ?лем спорт тарихына енді. ?аза? хал?ы осы тумасы ар?ылы ?лі талай ?асыр  ма?тана алады. Екшейді, елейді, а?ихатты а?тайды, ?негеліні ?рге с?йрейді.Тек та?даулы т?л?алар?а ?ана тарих ?з ?ойнауынан орын береді.Бізді? а?ын-жазушыларымыз да ?здеріні? ?ле?дерінде де ?ажым??ан туралы жыр?а ?ос?ан екен.

?адыр Мырза ?лі (?зінді).

Б?лшы? еті даланы?

Тау к?терсе? - ?ары? сені? талмапты,

Сондай к?шпен ата - баба? мал ба?ты.

Са?ан арнап ??й?ан шойын ескеркіш

Болмас сенен салма?ты!

__________________________________

Ас?ар То?ма?амбетов

Тізесін белдескеннен б?ккен  емес

Иы?ы жонны? жота асуындай,

Ма? бас?ан нарды? ма??аз басуындай.

?айтпа?ан ?айтпаса да ?айсар к?ші,

Ертістін ?айнап а??ан тасуындай.

М??алім: «К?п бейнетті? зейнеті болады» демекші, бірде дастархандас болып отыр?ан жерлесі 

-?ажеке,сізді? арманы?ыз жо? шы?ар ?деген екен 

 

Сонда ?ажым??ан :

Армансыз адам болмайды.Мен сол арманды орындау ?шін ?анша ?рекет етсем де,к?ш ?неріндегі биікке шы??ан ?андастарымды к?руді армандаймын.-, депті.


?ажеке?ні? б?л арманын кейінгі ?рпа? ж?зеге асыруда.Із басарлары Жа?сылы? ?шкемпіров,Ш?міл Серіков,Д?улет Т?рлыханов сынды ?аза? таланттары спорт тарихына енді.

?аза?стан спорт тарихына к?з жіберіп ?араса?,т?уелсіздік ал?аннан кейінгі е? айтулы жарыс 1996 жылы Атланта Олимпиядасы болатын, м??да жерлесіміз Юрий Мельниченко алтыннан ал?а та?ып, ел мерейін асырды.Бакуде Алматы облысыны? ?ланы Н?рба?ыт Те?ізбаев 7 - орын солт?стік?аза?станды? Роман Мелешин 5 – орын Дархан Баяхметов пен Асет Мамбетов 8 – орын алды. Астаналы? Асет Иманбаев биік саты?а к?терілді.

?ажым??ан атамызды? батасы :
Биік болсын ма?саты?,
?за? болсын жа?сы аты?.
?з хал?ы?а адал бол,
Дала г?лі жас батыр.
Намысы г?лі жас батыр.
?з орта?ны? д?рі бол.
К?пке ?нап істері?,
Ж?зге дейін тірі бол.

М??алім:
Балалар, ?ажым??ан а?алары?а айтар с?здері? бар шы?ар.Онда эссе жазып ?з ойымызды білдірейік 
Эссе:
1Мен- шана с?йреген баламын.
2.Мен- ?ар к?реген баламын.
3.?ажым??ан а?а?а хат.
4.Мен –балуанмын
5.?алма?ан а?а?а хат. (Уа?ыт 5 минут беріледі)
 


(?р топтан 1-2 о?ушы эссесін о?иды, солар?а да жетон беріледі) 

Ба?алау: ?р топты? топ басшылары жазып отыр?ан ?а?азын береді, сол бойынша о?ушыларды ба?алаймын, топты? же?ісі ретінде ?ай топта к?п ?пай жинал?ан сол топ же?іске жетеді. 
?йге тапсырма : Спорт жайлы ма?ал-м?тел, на?ыл с?здер жазу.

                                ?ажым??ан М??айтпасовты? ?мірі туралы деректер


М??алім:
Балалар, барлы?ы? да саба??а жа?сы, белсене ?атысты деп ойлаймын. Ендеше, саба?ымызды Т?манбай Молда?алиевті? мына ?ле?імен ая?та?ым келеді.


Талай-талай мы?тымен тайталасып,
Оны? жолын ?рпа?ы ?айталасын
?ажым??андай ?л ту?ан ?аза?ымды,
К?штен кем деп ?алайша айта аласы?.
Достарына ??ша?ын ай?ара ашып,
Жомартты?ын ?рпа?ы ?айталасын.
?ажым??андай ?л ту?ан ?аза?ымды,
М?рт емес деп ?алайша айта аламын.


 

Просмотр содержимого документа
«?алма?ан ?бді?адыров "?ажым??ан" »

Сабақ:72 сынып:5Б күні:07.03.2015.

І. Сабақ тақырыбы: Қалмақан Әбдіқадыров «Қажымұқан» (хикаяттан узінді)
ІІ. Сабақ мақсаты:
Білімділік:Қалқаман Әбдіқадыров «Қажымұқан» хикаятындағы дүние жүзі чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмірімен таныстыру, бөлімдерінің мазмұнын игерту
Дамытушылық: еркін ойлауға, өз бетімен шығармашылық ізденіске үйрету. 
Тәрбиелік«Көп бейнеттің зейнеті болатындығын» ұғындыру арқылы шыдамдылыққа, басқаға жақсылық жасау, қамқор болу, қайырымды,әділ болуға тәрбиелеу 
III. Сабақ түрі: Жаңа сабақ,Әңгіме, сұрақ-жауап түріндегі дәріс
IV.Сабақ көрнекілігі: Суреттер 
Сабақ әдісі:сын тұрғысынан ойлау,жобасының стратегиялары , топпен жұмыс 
Сабақ барысы:

I.Ұйымдастыру кезеңі: 1.Оқушылармен сәлемдесу

2.Оқушылардың сабаққа қатысын тексеру

3.Оқушылардың зейіндерін сабаққа аудару

II.Үй тапсырмасын тексеру : Иса Байзақов “Жазғы кеш”

- Ал,енді балалар, әр топ бір-біріне бүгінгі күнге тілек айтып, сабақты бастайық.
(балалар тілек айтады).
1. Қызығушылығын ояту стратегиясы.
Балалар , «Балуан» деген сөзді айтқанда ойларыңызға не түседі , оның мағынасын қалай түсінер едіңдер ?
Ықтимал жауаптар немесе сөздер:
1.заңғар күш иесі
2.Батылдық , алғырлық , 
3.Қайратты , күшті
4. Отанын , жерін қорғаушы
5. Мықты, қайсар
6.Өжет , табанды
7. Ер , батыр 
8.Алып күш 
9.Күш атасы
10.Ерлі

Кіріспе сөз.Мұғалім.

Қара күште әлі ешкім жоқ сенше биік шырқаған.

Өнерге де өзгелерден жақын ең ғой бір табан, 

Рух қашып бара жатыр өзің өскен қырқадан…

Бүгін мені қайта көтер жарты ғасыр өткен соң, 

Қанатсызды мойындамас мінезіңмен бұрқаған. 

Сол бір салтың тірі тұрса, тұрар әр кез ұлт аман, 

Қазақтың бас бұлшық еті, құлагер төс, піл табан… 

ІІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру.

1. Қалмақан Әбдіқадыров

Қызылорда облысы Шиелі ауданында қарасты «Қарғалы» ауылында 1903 жылы туылған. Осынау мектепті азамат ақын, жазушы, аудармашы Қалмақан Әбдіқадыров өз қаржысына салдырған болатын. Өзі балалық шағында жоқшылық тақсіретін көп тартқан Қалмақан ендігі ұрпақ білім нәрімен еркін сусындасын деп, өз қаражатына осы мектепті салдырған еді.

Қалмақан – балаларды айрықша жақсы көретін бала жанды жазушы. Ол бала өмірі мен мінезі шынайы көрініс тапқан бірсыпыра өлеңдер мен әңгімелер жинағын сыйға тартты. Соның ішінде «Өміртайдың ауылы», «Тапқыш», «Тәтті қауын», «Амантай», т.б. бар.

Жазушы Қ.Әбдіқадіров әлем әдебиетінің ең озық үлгісі «Мың бір түн» халық ертегісін тұңғыш рет қазақ тіліне аударып, жариялады.

Ал «Қажымұқан» хикаятында жазушы ағамыз французша күрестен дүние жүзінің чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмірін, спорттағы жолын қызғылықты баяндап береді. Бұл хикаят көптеген шетел халықтары тілдеріне аударылды.Қажымұқанның әжесі Айсары.Қажымұқан 28 мемелекетте күрескен.

1.Оқулықпен жұмыс

Әңгіме мазмұнын төмендегі жоспар бойынша түсіндіру.

1. Қар күреген бала.

2. Жаяу сүйреген шана.

3. Ұлы Петрдің қаласында

4. Мұқан жаттығу алаңында

5. Парижде

ІV.Жаңа сабақты бекіту. Жетек сұрақ :
Бүгін біз сабақта осы әңгімені топқа бөлініп тапсырмалар орындап, толық қорытындылаймыз. 


СҰРАҚ ҚОЮ стратегиясы - ЛЕЗДЕМЕ.
Балалар, қазір лездеме, мен қойған сұраққа жылдам жауап беріңдер!
Жауап берген топқа мынадай ұпай беріп отырамын. Топтың топбасшысының міндеті: топтағы мүшелерінің әрқайсысының жауап берген, ұпай сандарын жазып отыру, жалпы сабақтың соңында топ болып жинаған ұпайды топтың жеңісі деп білерсіңдер.

 1. Хикаяттың басты кейіпкері------- Қажымұқан.

 2. 1903 жылы Қызылорда облысы, Шиелі ауданында дүниеге келген жазушы ------Қ.Әбдіқадыров.

 3. Қажымұқанның әжесі ------Айсары

 4. Қажымұқан неше мемлекетте күрескен? -28

5. Кейіпкерлердің өзара тілдесуі -------диалог

6. Хикаяттағы саудагер -----Иван Ногич

 1. Хикаятта Ұлы дәрежелі Дядя Иван Лебедевке хат жазған -----Добрый –Рабый

 2. Қажымұқанның ерекше күшін байқап,оған достық көмекке келген------------- Дубный

 3. Қажымұқан лом темірді бұрап, галстук ету өнерін қай қалада

көрсетті?------Парижде


Мұғалім: 
Қазақ әдебиетінде балуан бейнесін алғаш сомдаған ,өз аузынан көп оқиғаларды жазып алған жазушы Қалмақан Әбдіқадыров «Қажымұқан»атты хикаятында французша күрестен дүние жүзінің чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмірін ,спорттағы жолын қызғылықты баяндаған екен .
Сонда хикаят деген не?
Хикаят – романнан көлемі аз ,кейіпкерлері де шамалы,образдарыда бір-екі топ қана болып құрылған ,бірақ көлемі әңгімеден гөрі үлкендеу ,оқиға желісі көп шиелінісе бермейтін ,бірақ кейіпкерлерді көрсетуде негізгі мақсатына жететін шығарма.
Мұғалім: Балалар, осы сабақта біз сендермен хикаяттың мазмұнын оқыған кезімізде түсініксіз сөздермен танысатын боламыз, соны түсіндіре кетейін

Сөздікпен жұмыс
түсініксіз сөз 


мағынасы 


Қыламық 


Жұқалаң түскен қар


Кеспек 


Сұйық зат құйып сақтайтын ағаш ыдыс,бөшке.


Кіреші


Жүк тасушы


Тамыр


Алыс-беріс жасап жүретін дос-жаран, сыбайлас


Қаржы


Ақша ,пұл,қаражат

Соқпақ 


Жалғыз аяқ жол,алғашқы із.


Бастырық


Шөпті ауып кетпеу үшін басып тұратын ұзын сырық

Күртік қар


Жел үріп әкеп,бір жерге үйіп кеткен ,бекіп үлгермеген қар

Өңмен 


Көкірек ,кеуде 

Мұғалім:

С. Сейфуллиннің «Күш атасы» атты өлеңінде былай деген екен :

Қалың бет ,бура түсті қара нардай,

Жұп-жұмар ,жуан діңгек,бойшаң дардай

Өзге жұрт ергежейлі ол келгенде,

Айбынды ,жолбарысқа болар пардай.


деп суреттеген екен . Осындай жойқын күш иесі Қажымұқанның тұлғасы қандай екен?
(слайдта суреті көрініп тұрады) 


(Профессор Ә.Қоңыратбаевтың дерегі бойынша)

1.Салмағы–174 кг.
2. Бойы–195 см.
3. Кеудесінің аумағы–146 см.
4. Балтырының аумағы–49 см.
5. Мойнының жуандығы–56 см.
6. Бас аумағы–65 см.
7. Ортаңғы саусағының ұзындығы–14 см.
8. Ортаңғы саусағының жуандығы – 10 см.
9. Үстіңгі және астыңғы еріндері – 12 см.
10. Аяқкиімі–54 размер.

Мұғалім: балалар, Қажымұқан  балуанның өмір тарихы алып күшінің арқасында әлем спорт тарихына енді. Қазақ халқы осы тумасы арқылы әлі талай ғасыр  мақтана алады. Екшейді, елейді, ақихатты ақтайды, өнегеліні өрге сүйрейді.Тек таңдаулы тұлғаларға ғана тарих өз қойнауынан орын береді.Біздің ақын-жазушыларымыз да өздерінің өлеңдерінде де Қажымұқан туралы жырға қосқан екен.

Қадыр Мырза Әлі (үзінді).

Бұлшық еті даланыңТау көтерсең - қарың сенің талмапты,

Сондай күшпен ата - бабаң мал бақты.

Саған арнап құйған шойын ескеркіш

Болмас сенен салмақты!

__________________________________

Асқар Тоқмағамбетов

Тізесін белдескеннен бүккен емесИығы жонның жота асуындай,

Маң басқан нардың маңғаз басуындай.

Қайтпаған қайтпаса да қайсар күші,

Ертістін қайнап аққан тасуындай.

Мұғалім: «Көп бейнеттің зейнеті болады» демекші, бірде дастархандас болып отырған жерлесі 

-Қажеке,сіздің арманыңыз жоқ шығар ?деген екен 

Сонда Қажымұқан :

Армансыз адам болмайды.Мен сол арманды орындау үшін қанша әрекет етсем де ,күш өнеріндегі биікке шыққан қандастарымды көруді армандаймын.-, депті.


Қажекеңнің бұл арманын кейінгі ұрпақ жүзеге асыруда .Із басарлары Жақсылық Үшкемпіров ,Шәміл Серіков ,Дәулет Тұрлыханов сынды қазақ таланттары спорт тарихына енді.

Қазақстан спорт тарихына көз жіберіп қарасақ,тәуелсіздік алғаннан кейінгі ең айтулы жарыс 1996 жылы Атланта Олимпиядасы болатын, мұңда жерлесіміз Юрий Мельниченко алтыннан алқа тағып, ел мерейін асырды.Бакуде Алматы облысының ұланы Нұрбақыт Теңізбаев 7 - орын солтүстікқазақстандық Роман Мелешин 5 – орын Дархан Баяхметов пен Асет Мамбетов 8 – орын алды. Астаналық Асет Иманбаев биік сатыға көтерілді.

Қажымұқан атамыздың батасы :
Биік болсын мақсатың ,
Ұзақ болсын жақсы атың .
Өз халқыңа адал бол ,
Дала гүлі жас батыр.
Намысы гүлі жас батыр.
Өз ортаңның дүрі бол.
Көпке ұнап істерің ,
Жүзге дейін тірі бол.

Мұғалім:
Балалар, Қажымұқан ағаларыңа айтар сөздерің бар шығар .Онда эссе жазып өз ойымызды білдірейік 
Эссе:
1Мен- шана сүйреген баламын.
2.Мен- қар күреген баламын.
3.Қажымұқан ағаға хат.
4.Мен –балуанмын
5.Қалмақан ағаға хат. (Уақыт 5 минут беріледі)(әр топтан 1-2 оқушы эссесін оқиды, соларға да жетон беріледі) Бағалау: әр топтың топ басшылары жазып отырған қағазын береді, сол бойынша оқушыларды бағалаймын, топтың жеңісі ретінде қай топта көп ұпай жиналған сол топ жеңіске жетеді. 
Үйге тапсырма : Спорт жайлы мақал-мәтел, нақыл сөздер жазу.

Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірі туралы деректер


Мұғалім:
Балалар, барлығың да сабаққа жақсы, белсене қатысты деп ойлаймын. Ендеше, сабағымызды Тұманбай Молдағалиевтің мына өлеңімен аяқтағым келеді.


Талай-талай мықтымен тайталасып,
Оның жолын ұрпағы қайталасын
Қажымұқандай ұл туған қазағымды,
Күштен кем деп қалайша айта аласың.
Достарына құшағын айқара ашып,
Жомарттығын ұрпағы қайталасын.
Қажымұқандай ұл туған қазағымды,
Мәрт емес деп қалайша айта аламын.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?алма?ан ?бді?адыров "?ажым??ан"

Автор: Сукенова Хадиша Сериккановна

Дата: 31.03.2015

Номер свидетельства: 194814

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства