kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ермек ?тетілеу?лы. "Балм?зда?" /??гіме/

Нажмите, чтобы узнать подробности

1

Мерзімі

18.01.2016 ж

2

Сынып

4

3

П?ні

?дебиеттік  о?у

4

Та?ырыбы:

Ермек  ?тетілеу?лы  Балм?зда?

5

Ма?саты:

1. Берілген шы?арманы т?сініп о?у?а ?йрету. Е. ?тетілеу?лыны? ?мірімен ?ыс?аша таныстыру М?тіндегі негізгі ойды аны?тау?а, т?сінгенін ж?йелі баяндай білуге ?йрету.
2. М?тін мазм?ны ар?ылы о?ушыларды? ой - ?рістерін дамыту, тіл байлы?тары мен с?здік ?орларын толы?тыру, таным ?абілеттерін дамыту, шы?армашылы? ?иялдарын ж?йелеуге ?йрету, ?з ойларын т?жырымдау?а, д?лелдеуге, т?йіндей білуге, сараптай білуге жетелеу.
3.О?ушыларды жа?сы білім алу?а, ал?ан білімін ?мірде ?олдана білуге, адалды??а,адамгершілікке т?рбиелеу.Берілген шы?арманы т?сініп о?у?а ?йрету. Е. ?тетілеу?лыны? ?мірімен ?ыс?аша таныстыру.

6

К?тілетін н?тиже

-О?ушылар бір –бірін сынау ар?ылы толы?тырып, та?ырыпты пысы?тайды.

- Ж?ппен, топпен ж?мыс жасай отырып, бірлесіп білім алады.

- О?ушылар ?зін ж?не бірін-бірі ба?алау?а да?дыланады.

О?ушы  шы?арманы, т?сініп о?иды,ал?ан  білімдерін айтады,?з бетінше ж?мыс жасау да?дысын ?алыптастырады;

7

?амтыл?ан модульдер

АКТ, о?ушыларды? жас ерекшелігіне с?йкес о?ыту ж?не о?у, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер,  ба?алау.

8

Саба?ты? типі

 Жа?а саба?

9

Саба?ты? т?рі

Дамытушылы?    саба?

10

П?н аралы? байланыс

?аза? тілі,?зін-?зі тану,?деп

11

?діс – т?сілдер

Ой ?оз?ау,талдау, жина?тау, о?ыту, шы?армашылы?  ж?мыс ж?не топпен ж?мыс, ??гімелеу, с?ра? - жауап, ой т?йіндеу,.сатылай кешенді талдау

12

?ажетті ??рал-жабды?тар

Сызба, маркер, о?улы?, бор. Постер.Автор суреті,балм?зда? суреті,с?зж?мба?.

13

Ба?алау

Топтар бірін-бірі ба?алайды, ?ркім ?зіні? т?сінген де?гейіне ?арай  Блум сатысына ?зін-?зі ба?алайды.

14

Саба? кезе?дері:

М??алімні? ?рекеті                                       

О?ушыны? ?рекеті

15

І.?йымдастыру кезе?і (5мин)

1.С?лемдесу.  2.О?ушыларды т?гендеу

3.Шатты? ше?бері.О?ушыларды геометриялы? фигуралар ар?ылы топ?а б?лу.?шб?рыш,тік т?ртб?рыш,шаршы.

М??алім:
?рбір адам -
?рбір саба? -
?рбір ісі? -
?рбір с?зі? -

1.С?лемдесу. 2.Кезекші м?ліметі.

3.Шатты? ше?берін жасап,тілек тілейді.

О?ушы:

Туысым,досым,ж?ра?ат,

?йрену,??у,?ла?ат.

Тірлік,тірек,адалды?,

Шынды?,бірлік,адамды?

16

ІІ.?й тапсырмасы

(7 мин)

1.М?тінді о?ушылар?а м?нерлетіп,тізбектей о?ыту

2.??гімеден т?сінгендерін ??гімелету.

3.М?тін мазм?ны бойынша ?орытынды жасау.

- ?скербекті? ?кесі К?піш с?зінен нені т?сінді?дер?

- ?скербек неге жымы?-жымы? етті?

1-топ:Т?сінгендерін  ??гімелейді.

2-топ:??гімені ?з ойымен ая?тайды.

3-топ:?скербекті? ?кесіне жаз?ан хаттарын о?иды.

ІІІ.?ызы?ушылы?ты ояту

1.Білім сатысы  (5 мин)

Жа?а саба?ты? та?ырыбын ашу ?шін с?зж?мба? шешу.

   Олай болса б?гінгі жа?а саба? та?ырыбы Ермек ?тетілеуов а?амызды? «Балм?зда?» ??гімесі.    ?тетілеу?лы Ермек — 1938 жылы 1?а?тарда

А?мола (?азіргі Астана) ?аласында ту?ан.[1]. 1957 жылы Алматыда?ы Абай атында?ы педагогтік институты?ы? филология факультетіне о?у?а т?седі, кейін орыс тілі мен ?дебиеті п?ні м??аліміні? маманды?ын алып шы?ады. 1962—1964 жылы Целиноград (?азіргі Акмола облысы]]) ?ор?алжын ауданды? "Шамшыра? н?ры" газетінде ?ызмет істеген. 1964—1974 жылы  республикалы? "Балдыр?ан" журналында, 1974—1976 жылы "Жазушы" баспасында редактор, 1976 жылдан жа?адан ашыл?ан "Жалын" баспасында а?а редактор, редакция ме?герушісі болып ?ызмет ат?арады, кейін балалар ?дебиеті баспасы — "Балаусада" е?бек етеді. Осы ?ш к?ркем ?дебиет баспаларында жиырма жылдан астам уакыт ж?мыс жаса?ан баспагерді?  ?олынан ж?здеген жина?тар мен жеке кітаптар редакцияланып, о?ырман ?ауым?а жетеді.                                                                                        

С?зж?мба? шешу.

1.?аза? хал?ыны? ?лы а?ыны (Абай)2.?азына к?терген бала (?аныш) 3.Ешкіні? т?лі (ла?) 4.Одан мата то?ылады (ма?та) 5.Алтын балы? ??гімесіндегі Ш?кіні? ?кесі (Із??тты)6.?й ??сы (?аз) 7.Орман д?рігері) 8.?аза?ты? ?лы к?йшісі (??рман?азы)9.?аза? хал?ыны? этногроф ?алымы (Шо?ан)

 «Балм?зда?»

Авторды? ?мір баянымен танысады.

І?.Ма?ынаны тану

2.Т?сіну сатысы

(5мин)

О?улы?та?ы тапсырмаларды орындау.

1.М?тінді жеке о?ушылар м?нерлеп о?иды.

2.С?ра?- жауап:

- Балалар не тауып алды?

- Мирас не істеді?

- Мирас балм?зда? жеуден неге бас тартты?

- Егер сен біреуді? а?шасын тауып алса?, не істер еді??

М?тінді о?иды.

С?ра?тар?а жауап береді.

3.?олдану сатысы  (7мин)

Топпен ж?мыс жасайды.?р топ тапсырмасын т?сіндіреді.

1-топ:.М?тін мазм?нын ??гімелейді.

2-топ: «.Мирасты? балм?зда?тан неліктен  безгенін м?мкін сен айтарсы??»  ??гімені ая?тайды.

3-топ:М?тінді сатылай кешенді талдайды.

Сергіту с?ті

Ал балалар, т?рмайы?,

Ала?анды ?райы?.

Бір отырып,бір т?рып

Біз тыны?ып алайы?

?имыл-?оз?алыс жасайды

?. Ой тол?аныс

4.Талдау сатысы

  1. мин)

1-топ.Мирас?а мінездеме береді.

2-топ.М?тін мазм?нына сай ма?ал-м?тел табады.

3-топ «Адал» с?зіне постер жасайды.

1-топ жаз?ан мінездемелерін о?ып,?ор?айды.

2-топ тап?ан ма?алдарын о?иды.

3-топ топтастыруларын о?ып,талдайды.

5.Жина?тау  (2 мин)

Ж?мба?ты о?ып,шешуін табу.Балм?зда? туралы  м?лімет беру.

Осы балм?зда?ты? ?айдан шы??анын білесіз бе?

   Б?л жайлы к?птеген деректер бар. Д?ние ж?зіні? к?птеген елдеріне балм?зда? дайындауды? жолы итальянды?тар мен испанды?тардан тарал?ан деген де дерек бар. 1676 жылы француз ?аласы Пломбирда т?тті та?амдар дайындайтын мамандар балм?зда?ты? жа?а т?рін жасап шы?арады. Осыдан бастап балм?зда?ты? «пломбир» атауы осы ?аланы? атымен аталып ?алса керек. Ал «эскимо» деген атауды ?ай ел бергені белгісіз, біра? француздар мен америкалы?тар ?лі к?нге дейін ?здеріне меншіктеп, таласып келеді.  Т???ыш рет Нью-Йоркта балм?зда? 1786 жылы 10 маусым к?ні сатылыпты
 

Шы?армашылы? тапсырма.

Балм?зда??а байланысты ж?мба? ??растырады,д?птерге жазады.

18

Форматиті ба?алау ж?не ?з-?здерін ба?алау. (2мин)

Басбарма? ар?ылы ба?алау. Же?імпаз топты аны?тау.

Же?імпаз топты аны?тау.

19

Кері байланыс  (3 мин)

Рефлексия :екі ж?лдыз, бір тілек. ?з к??іл к?йлерін стикерге жазу.

Стикерге жазып та?та?а  іледі

20

?йге тапсырма (1мин)

Мазм?нын ??гімелеу.Балм?зда? туралы ж?мба? ??растырып кел.

Тапсырманы к?нделікке жазып алады.

Бастауыш сынып м??алімі Инкарбекова Кулсара толеновна

Тік ?ста бойы?ды
Жо?ары соз ?олы?ды.
Соз ?олы?ды та?ы да,
Жеткіз жираф мойнына.

Ал балалр т?рмайы?,

Ала?анды ?райы?.

Бір отырып,бір т?рып

Біз тыны?ып алайы?

П?нні? аты

Уа?ыты:

Кабинет:

М??алім

Саба?ты? атауы

Е ?тетілеу?лы  Балм?зда?

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

Саба?ты? жабыды?ы

Т?рі

Берілген шы?арманы т?сініп о?у?а ?йрету. Шы?арманы? негізгі идеясын т?сіне білуге ж?не Е. ?тетілеу?лыны? ?мірімен ?ыс?аша таныстыру.

К?тілетін н?тижелері О?ушы: – шы?арманы, т?сініп о?и алады;
– Ал?ан  білімдерін айта алады;
–– ?з бетінше ж?мыс жасау да?дысын ?алыптастыра алады;

Психологиялы? ахуал

Психологиялы? дайынды?

Біз балдыр?ан баламыз,

??стай ?анат ?а?амыз.

Д?ниені аралап,

О?ып білім аламыз.

О?ушылар ше?берде жиналып,м??аліммен бірге б?гінгі саба??а с?ттілік тілейді.

?ызы?ушылы?ты ояту

?тетілеу?лы Ермек — 1938 жылы 

1 ка?тарда А?мола (?азіргі Астана) ?аласында ту?ан.[1]. 1957 жылы Алматыда?ы Абай атында?ы педагогтік институты?ы? филология факультетіне о?у?а т?седі, кейін орыс тілі мен ?дебиеті п?ні м??аліміні? маманды?ын алып шы?ады. 1962—1964 жылы Целиноград (?азіргі Акмола облысы]]) ?ор?алжын ауданды? "Шамшыра? н?ры" газетінде ?ызмет істеген. 1964—1974 жылы республикалы? "Балдыр?ан" журналында, 1974—1976 жылы "Жазушы" баспасында редактор, 1976 жылдан жа?адан ашыл?ан "Жалын" баспасында а?а редактор, редакция ме?герушісі болып ?ызмет ат?арады, кейін балалар ?дебиеті баспасы — "Балаусада" е?бек етеді. Осы ?ш к?ркем ?дебиет баспаларында жиырма жылдан астам уакыт ж?мыс жаса?ан баспагерді? к?лынан ж?здеген жина?тар мен жеке кітаптар редакцияланып, о?ырман ?ауым?а жетеді. А?ынны? шы?армашылы?ы біры??ай балалар?а арнал?анды?тан, оны? редакторлы? ?ызметі де жас о?ырмандар ?шін жазыл?ан к?ркем ?дебиетпен тікелей байланыста болады. ректоры ?ызметінде. "Баспа ж?не полиграфия ісіні? ?айраткері" к?рмет белгісімен марапаттал?ан.

Т?жірибелі де, ыжда?атты редакторды? еселі е?бегі еленіп, "1976 жыл?ы социалистік жарыс же?імпазы" атты белгімен, ал 1988 жылы ?за? жыл?ы ?ажырлы ?ызметі ?шін "Е?бек ардагері" медалімен марапатталады. 1977 жылы "Жалын" баспасыны? ?здік редакторы аталады. ?зіні? жеке шы?армашылы?ына ?осымша редактор жазушыны? ??растыруымен 1984 жылы "Жалын" баспасынан орыс тілінде "Мир вокруг нас" атты ?аза? жазушыларыны? таби?ат туралы ??гімелері ж?не а?ын Г.Брейгинмен бірлесіп, орыс тіліне ?аза?ты? кейбір к?лдіргі ??гімелерін жинап, аударып басып шы?арады. Ал 1994 жылы"Балауса" баспасынан хал?ымызды? ауыз ?дебиеті ?лгілерінен ж?не б?рын?ы-со??ы ?аза? а?ындарыны? мектеп жасына дейінгі балаларды? ж?не о?ушыларды? жаттап алуына лайы?ты деген ?ле?дері мен та?па?тары енген, о?ырмандар жасына орай: "Балдыр?андар ?шін", "Естиярлар ?шін", "Ересектер ?шін" деп аталып, ?ш б?лімнен т?ратын "Жаттама?тар" деген к?лемді жина?ты ??растырады. 

Ма?ынаны тану

О?улы?та?ы тапсырмаларды орындау.

С?ра?тар?а жауап беру.

?осымша тапсырма:

?ыс бітіп к?ктем шы??аннан бастап кішкентайдан ?лкендерімізге дейін д?кендерге ж?гіретініміз аны?. Неге дейсіз ?ой?! Балм?зда? алу?а ?рине. Оны тамсанып жемейтін адам жо? шы?ар. Жаз маусымында к?шеде, кафелерде, д?кендерде, сауда орталы?тарында балм?зда?тарды? т?р-т?рі ?аптап кетеді. Осы балм?зда?ты? ?айдан шы??анын білесіз бе?Б?л жайлы к?птеген деректер бар.
Ертедегі гректі? ?олбасшысы Александр Македонскийді? ?рбір ?ыр?ын ?рыстан кейін, ?арды балмен немесе жеміс шырынымен араластырып жегені айтылады.?ар мен жеміс шырынын ?осып жеуді т???ыш рет шы?ыс елдеріні? т?р?ындары ойлап тап?ан. Б?л елдерден итальян саяхатшысы Марко Поло балм?зда?ты? жасалу жолыны? т?рлі ?дістерін жазып алып ?айт?ан екен. 

Д?ние ж?зіні? к?птеген елдеріне балм?зда? дайындауды? жолы итальянды?тар мен испанды?тардан тарал?ан деген де дерек бар. 1676 жылы француз ?аласы Пломбирда т?тті та?амдар дайындайтын мамандар балм?зда?ты? жа?а т?рін жасап шы?арады. Осыдан бастап балм?зда?ты? «пломбир» атауы осы ?аланы? атымен аталып ?алса керек. Ал «эскимо» деген атауды ?ай ел бергені белгісіз, біра? француздар мен америкалы?тар ?лі к?нге дейін ?здеріне меншіктеп, таласып келеді. 

Т???ыш рет Нью-Йоркта балм?зда? 1786 жылы 10 маусым к?ні сатылыпты

Ой тол?аныс

1-топ

«М?тіндегі негізгі ой»

2-топ

«Араласып кеткен о?и?а» статегиясы

?йге тапсырма

О?улы?та?ы тапсырмаларды орындау.

К?нделіктеріне жазып беремін

Ба?алау

О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау

Ба?алау пара?шасын толтырады.

Кері байланыс

Смайликтерді ?зі ?ала?ан н?с?а?а жабыстырады

Просмотр содержимого документа
«Ермек ?тетілеу?лы. "Балм?зда?" /??гіме/»

1

Мерзімі

18.01.2016 ж

2

Сынып

4

3

Пәні

Әдебиеттік оқу

4

Тақырыбы:

Ермек Өтетілеуұлы Балмұздақ

5

Мақсаты:

1. Берілген шығарманы түсініп оқуға үйрету. Е. Өтетілеуұлының өмірімен қысқаша таныстыру Мәтіндегі негізгі ойды анықтауға, түсінгенін жүйелі баяндай білуге үйрету.
2. Мәтін мазмұны арқылы оқушылардың ой - өрістерін дамыту, тіл байлықтары мен сөздік қорларын толықтыру, таным қабілеттерін дамыту, шығармашылық қиялдарын жүйелеуге үйрету, өз ойларын тұжырымдауға, дәлелдеуге, түйіндей білуге, сараптай білуге жетелеу.
3.Оқушыларды жақсы білім алуға, алған білімін өмірде қолдана білуге, адалдыққа,адамгершілікке тәрбиелеу.Берілген шығарманы түсініп оқуға үйрету. Е. Өтетілеуұлының өмірімен қысқаша таныстыру.

6

Күтілетін нәтиже

-Оқушылар бір –бірін сынау арқылы толықтырып, тақырыпты пысықтайды.

- Жұппен, топпен жұмыс жасай отырып, бірлесіп білім алады.

- Оқушылар өзін және бірін-бірі бағалауға дағдыланады.

Оқушы шығарманы, түсініп оқиды,алған білімдерін айтады,өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады;

7

Қамтылған модульдер

АКТ, оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, бағалау.

8

Сабақтың типі

Жаңа сабақ

9

Сабақтың түрі

Дамытушылық сабақ

10

Пән аралық байланыс

Қазақ тілі,өзін-өзі тану,әдеп

11

Әдіс – тәсілдер

Ой қозғау ,талдау, жинақтау, оқыту, шығармашылық жұмыс және топпен жұмыс, әңгімелеу, сұрақ - жауап, ой түйіндеу, .сатылай кешенді талдау

12

Қажетті құрал-жабдықтар

Сызба, маркер, оқулық, бор. Постер.Автор суреті,балмұздақ суреті,сөзжұмбақ.

13

Бағалау

Топтар бірін-бірі бағалайды, әркім өзінің түсінген деңгейіне қарай Блум сатысына өзін-өзі бағалайды.

14

Сабақ кезеңдері:

Мұғалімнің әрекеті

Оқушының әрекеті

15

І.Ұйымдастыру кезеңі (5мин)

1.Сәлемдесу. 2.Оқушыларды түгендеу

3.Шаттық шеңбері.Оқушыларды геометриялық фигуралар арқылы топқа бөлу.Үшбұрыш,тік төртбұрыш,шаршы.

Мұғалім:
Әрбір адам -
Әрбір сабақ -
Әрбір ісің -
Әрбір сөзің -

1.Сәлемдесу. 2.Кезекші мәліметі.

3.Шаттық шеңберін жасап ,тілек тілейді.

Оқушы:

Туысым,досым,жұрағат,

Үйрену,ұғу,ұлағат.

Тірлік,тірек,адалдық,

Шындық,бірлік,адамдық

16

ІІ.Үй тапсырмасы

(7 мин)

1.Мәтінді оқушыларға мәнерлетіп,тізбектей оқыту

2.Әңгімеден түсінгендерін әңгімелету.

3.Мәтін мазмұны бойынша қорытынды жасау.

- Әскербектің әкесі Көпіш сөзінен нені түсіндіңдер?

- Әскербек неге жымың-жымың етті?

1-топ:Түсінгендерін әңгімелейді.

2-топ:Әңгімені өз ойымен аяқтайды..

3-топ:Әскербектің әкесіне жазған хаттарын оқиды..


ІІІ.Қызығушылықты ояту

1.Білім сатысы (5 мин)

Жаңа сабақтың тақырыбын ашу үшін сөзжұмбақ шешу.

Олай болса бүгінгі жаңа сабақ тақырыбы Ермек Өтетілеуов ағамыздың «Балмұздақ» әңгімесі. Өтетілеуұлы Ермек — 1938 жылы 1қаңтарда

Ақмола (қазіргі Астана) қаласында туған.[1]. 1957 жылы Алматыдағы Абай атындағы педагогтік институтыңың филология факультетіне оқуға түседі, кейін орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің мамандығын алып шығады. 1962—1964 жылы Целиноград (қазіргі Акмола облысы]]) Қорғалжын аудандық "Шамшырақ нұры" газетінде қызмет істеген. 1964—1974 жылы республикалық "Балдырған" журналында, 1974—1976 жылы "Жазушы" баспасында редактор, 1976 жылдан жаңадан ашылған "Жалын" баспасында аға редактор, редакция меңгерушісі болып қызмет атқарады, кейін балалар әдебиеті баспасы — "Балаусада" еңбек етеді. Осы үш көркем әдебиет баспаларында жиырма жылдан астам уакыт жұмыс жасаған баспагердің қолынан жүздеген жинақтар мен жеке кітаптар редакцияланып, оқырман қауымға жетеді.

Сөзжұмбақ шешу.

1.Қазақ халқының ұлы ақыны (Абай)2.Қазына көтерген бала (Қаныш) 3.Ешкінің төлі (лақ) 4.Одан мата тоқылады (мақта) 5.Алтын балық әңгімесіндегі Шөкінің әкесі (Ізғұтты)6.Үй құсы (қаз) 7.Орман дәрігері) 8.Қазақтың ұлы күйшісі (Құрманғазы)9.Қазақ халқының этногроф ғалымы (Шоқан)

«Балмұздақ»

Автордың өмір баянымен танысады.


ІҮ.Мағынаны тану

2.Түсіну сатысы

(5мин)

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.

1.Мәтінді жеке оқушылар мәнерлеп оқиды.

2.Сұрақ- жауап:

- Балалар не тауып алды?

- Мирас не істеді?

- Мирас балмұздақ жеуден неге бас тартты?

- Егер сен біреудің ақшасын тауып алсаң, не істер едің?

Мәтінді оқиды.

Сұрақтарға жауап береді.3.Қолдану сатысы (7мин)Топпен жұмыс жасайды.Әр топ тапсырмасын түсіндіреді.


1-топ: .Мәтін мазмұнын әңгімелейді.

2-топ: «.Мирастың балмұздақтан неліктен безгенін мүмкін сен айтарсың?» әңгімені аяқтайды.

3-топ:Мәтінді сатылай кешенді талдайды..Сергіту сәті

Ал балалар, тұрмайық,

Алақанды ұрайық.

Бір отырып,бір тұрып

Біз тынығып алайық

Қимыл-қозғалыс жасайды


Ү. Ой толғаныс

4.Талдау сатысы

  1. мин)

1-топ.Мирасқа мінездеме береді.

2-топ.Мәтін мазмұнына сай мақал-мәтел табады.

3-топ «Адал» сөзіне постер жасайды.

1-топ жазған мінездемелерін оқып,қорғайды.

2-топ тапқан мақалдарын оқиды.

3-топ топтастыруларын оқып,талдайды.


5.Жинақтау (2 мин)

Жұмбақты оқып,шешуін табу.Балмұздақ туралы мәлімет беру.

Осы балмұздақтың қайдан шыққанын білесіз бе?

Бұл жайлы көптеген деректер бар. Дүние жүзінің көптеген елдеріне балмұздақ дайындаудың жолы итальяндықтар мен испандықтардан таралған деген де дерек бар. 1676 жылы француз қаласы Пломбирда тәтті тағамдар дайындайтын мамандар балмұздақтың жаңа түрін жасап шығарады. Осыдан бастап балмұздақтың «пломбир» атауы осы қаланың атымен аталып қалса керек. Ал «эскимо» деген атауды қай ел бергені белгісіз, бірақ француздар мен америкалықтар әлі күнге дейін өздеріне меншіктеп, таласып келеді.  Тұңғыш рет Нью-Йоркта балмұздақ 1786 жылы 10 маусым күні сатылыпты

Шығармашылық тапсырма.

Балмұздаққа байланысты жұмбақ құрастырады,дәптерге жазады.


18

Форматиті бағалау және өз-өздерін бағалау. (2мин)

Басбармақ арқылы бағалау. Жеңімпаз топты анықтау.

Жеңімпаз топты анықтау.

19

Кері байланыс (3 мин)

Рефлексия :екі жұлдыз, бір тілек. Өз көңіл күйлерін стикерге жазу.

Стикерге жазып тақтаға іледі

20

Үйге тапсырма (1мин)

Мазмұнын әңгімелеу.Балмұздақ туралы жұмбақ құрастырып кел.

Тапсырманы күнделікке жазып алады.

Бастауыш сынып мұғалімі Инкарбекова Кулсара толеновна

Тік ұста бойыңды
Жоғары соз қолыңды.
Соз қолыңды тағы да,
Жеткіз жираф мойнына.

Ал балалр тұрмайық,

Алақанды ұрайық.

Бір отырып,бір тұрып

Біз тынығып алайық

Пәннің аты

Уақыты:

Кабинет:

Мұғалім

Сабақтың атауы

Е Өтетілеуұлы Балмұздақ

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Сабақтың жабыдығы

Түрі

Берілген шығарманы түсініп оқуға үйрету. Шығарманың негізгі идеясын түсіне білуге және Е. Өтетілеуұлының өмірімен қысқаша таныстыру.

Күтілетін нәтижелері Оқушы: – шығарманы, түсініп оқи алады;
– Алған білімдерін айта алады;
–– Өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастыра алады;

Психологиялық ахуал

Психологиялық дайындық

Біз балдырған баламыз,

Құстай қанат қағамыз.

Дүниені аралап,

Оқып білім аламыз.

Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Қызығушылықты ояту

Өтетілеуұлы Ермек — 1938 жылы 

1 каңтарда Ақмола (қазіргі Астана) қаласында туған.[1]. 1957 жылы Алматыдағы Абай атындағы педагогтік институтыңың филология факультетіне оқуға түседі, кейін орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің мамандығын алып шығады. 1962—1964 жылы Целиноград (қазіргі Акмола облысы]]) Қорғалжын аудандық "Шамшырақ нұры" газетінде қызмет істеген. 1964—1974 жылы республикалық "Балдырған" журналында, 1974—1976 жылы "Жазушы" баспасында редактор, 1976 жылдан жаңадан ашылған "Жалын" баспасында аға редактор, редакция меңгерушісі болып қызмет атқарады, кейін балалар әдебиеті баспасы — "Балаусада" еңбек етеді. Осы үш көркем әдебиет баспаларында жиырма жылдан астам уакыт жұмыс жасаған баспагердің көлынан жүздеген жинақтар мен жеке кітаптар редакцияланып, оқырман қауымға жетеді. Ақынның шығармашылығы бірыңғай балаларға арналғандықтан, оның редакторлық қызметі де жас оқырмандар үшін жазылған көркем әдебиетпен тікелей байланыста болады. ректоры қызметінде. "Баспа және полиграфия ісінің қайраткері" күрмет белгісімен марапатталған.

Тәжірибелі де, ыждаһатты редактордың еселі еңбегі еленіп, "1976 жылғы социалистік жарыс жеңімпазы" атты белгімен, ал 1988 жылы ұзақ жылғы қажырлы қызметі үшін "Еңбек ардагері" медалімен марапатталады. 1977 жылы "Жалын" баспасының үздік редакторы аталады. Өзінің жеке шығармашылығына қосымша редактор жазушының құрастыруымен 1984 жылы "Жалын" баспасынан орыс тілінде "Мир вокруг нас" атты қазақ жазушыларының табиғат туралы әңгімелері және ақын Г.Брейгинмен бірлесіп, орыс тіліне қазақтың кейбір күлдіргі әңгімелерін жинап, аударып басып шығарады. Ал 1994 жылы"Балауса" баспасынан халқымыздың ауыз әдебиеті үлгілерінен және бұрынғы-соңғы қазақ ақындарының мектеп жасына дейінгі балалардың және оқушылардың жаттап алуына лайықты деген өлеңдері мен тақпақтары енген, оқырмандар жасына орай: "Балдырғандар үшін", "Естиярлар үшін", "Ересектер үшін" деп аталып, үш бөлімнен түратын "Жаттамақтар" деген көлемді жинақты құрастырады. 

Мағынаны тану

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.

Сұрақтарға жауап беру.

Қосымша тапсырма:

Қыс бітіп көктем шыққаннан бастап кішкентайдан үлкендерімізге дейін дүкендерге жүгіретініміз анық. Неге дейсіз ғой?! Балмұздақ алуға әрине. Оны тамсанып жемейтін адам жоқ шығар. Жаз маусымында көшеде, кафелерде, дүкендерде, сауда орталықтарында балмұздақтардың түр-түрі қаптап кетеді. Осы балмұздақтың қайдан шыққанын білесіз бе?Бұл жайлы көптеген деректер бар.
Ертедегі гректің қолбасшысы Александр Македонскийдің әрбір қырғын ұрыстан кейін, қарды балмен немесе жеміс шырынымен араластырып жегені айтылады.Қар мен жеміс шырынын қосып жеуді тұңғыш рет шығыс елдерінің тұрғындары ойлап тапқан. Бұл елдерден итальян саяхатшысы Марко Поло балмұздақтың жасалу жолының түрлі әдістерін жазып алып қайтқан екен. 

Дүние жүзінің көптеген елдеріне балмұздақ дайындаудың жолы итальяндықтар мен испандықтардан таралған деген де дерек бар. 1676 жылы француз қаласы Пломбирда тәтті тағамдар дайындайтын мамандар балмұздақтың жаңа түрін жасап шығарады. Осыдан бастап балмұздақтың «пломбир» атауы осы қаланың атымен аталып қалса керек. Ал «эскимо» деген атауды қай ел бергені белгісіз, бірақ француздар мен америкалықтар әлі күнге дейін өздеріне меншіктеп, таласып келеді. 

Тұңғыш рет Нью-Йоркта балмұздақ 1786 жылы 10 маусым күні сатылыпты

Ой толғаныс

1-топ

«Мәтіндегі негізгі ой»

2-топ

«Араласып кеткен оқиға» статегиясы

Үйге тапсырма

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.

Күнделіктеріне жазып беремін

Бағалау

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау


Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс

Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ермек ?тетілеу?лы. "Балм?зда?" /??гіме/

Автор: Инкарбекова Кулсара Толеновна

Дата: 29.01.2016

Номер свидетельства: 285098

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства