kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дені сауды? т?ні сау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 2 «в»                    П?ні: ?аза? тілі                            28  І  2014 жыл                                                                       

Саба?ты? та?ырыбы: Дені сауды?-т?ні сау.  Буын.

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды? тазалы?, денсаулы? туралы т?сініктерін ке?ейту, м?лімет беру.                                                                                             Саба?ты? міндеттері: 1.Талдау ж?мыстары ар?ылы септік жал?ауларын жал?ау туралы білімдерін тере?детеді.2. С?здерді д?рыс о?и білу, сауатты жазу да?дыларын жетілдіреді. С?здік ?орларын бауыту, ауызекі с?йлеу ?абілеттерін арттыру. 3. Тазалы?ты са?тау?а т?рбиеленеді.

Саба?ты? типі: Жа?а білімді ме?герту.

Саба?ты? т?рі: Жа?а саба?ты ме?герту саба?ы.

Саба??а ?ажетті ??ралдар мен к?рнекіліктер: суреттер, интерактивті та?та, ?има ?а?аздар.

К?тілетін н?тиже:

1. Жа?а ??ымды аны?тайды.

2. С?ра? ?ойып ж?не жауап бере алады.

3. ?з ойын сараптай алады.

Саба?ты? жоспары

Саба? б?лімдері

І ?йымдастыру

ІІ тапсырмасын тексеру.

ІІІ Жа?а саба??а даярлы?

 1. Амандасу. 

– Балалар, бай?ады?дарма? Б?гінгі ?аза? тілі саба?ымыз?а к?птеген ?она?тар келіп отыр. Сол ?она?тар?а амандасайы?.

С?леметсі? бе, к?н!

С?леметсі? бе, аспан!

С?леметсі? бе, жер!

С?леметсізбе, ?орша?ан орта!

С?леметсіздер ме барша адам!

 1. Психологиялы? дайынды?.

- Балалар ?азір жылды? ?ай мезгілі?

- ?ысты? ?ай айы.

- Со??ы а?пан айы.

- Б?гін нешесі?

- Аптаны? ?ай к?ні?

- Б?гін аптаны? бесінші к?ні ж?ма.

- Балалар, далада ауа райы ?андай?

- Далада жылы.

- Ал, саба??а деген к??іл-к?йлері? ?алай?

- И?, к??іл-к?йіміз жа?сы.

- Бай?адым, к??іл-к?йлері? жа?сы екен. Осы к?тері?кі к??іл-к?йімізбен саба?ымызды бастайы?.

К?не, балалар, ??рал-жабды?тарымыз т?гел болса, тобымыз?а ат ?ояйы?.                                                                                                                                       Тазалы? – денсаулы? кепілі.

(КЕПІЛІ, ТАЗАЛЫ?, ДЕНСАУЛЫ?)

  Денсаулы? - зор байлы?.

(ЗОР, ДЕНСАУЛЫ?, БАЙЛЫ?)

Ал, ендеше балалар, б?гінгі саба?ымызды екі топ бойынша жарыс саба?ы етіп ?ткіземіз. Б?гінгі саба?ымызды? ба?алау критерийлері мынадай болады.

Ал, енді ?йге ?андай тапсырма беріліп еді?

«с?лгі, «сабын» с?зін септеу.

5-тапсырма. С?йлемдерді к?шіріп жазып, буын т?сіре ажырату.

Мен та/?ер/те? т?/ра/мын.

Т?/се/гім/ді жи/най/мын.

Бе/тім/ді жу/а/мын.

Ті/сім/ді та/за/лай/мын.

Мен жа?/сы ба/ла/мын.

6-тапсырма. ?ле?ді м?нерлеп жаттау.

Мен айтайын та?па?,

Ал?ын оны жаттап.

Тісі?ді жу, тазарт,

Маржандай болсын аппа?.

Шыны?тырып денені,

Тізін жуып тазалап.

Мектебіне келеді,

Міне, ?лкен азамат.

Балалар, мен сендерге ?р топ?а ?иынды етіп ?иыл?ан  2 сурет беремін. Сол суретті біріктіріп, не екенін т?сіндіресі?дер.

Жасал?ан суреттен кімдерді к?ріп отырсы?дар? Олар не істеп т?р?

(Б?л суреттерді ?алай топтастыру?а болады?) Суреттер ?ай тазалы? т?ріне жататынын т?сіндірі?дер.

Балалар есіктен кірер кезде сары, жасыл т?стерді та?дау ар?ылы екі топ?а б?лініп отырады. Келген ?она?тармен с?лемдеседі.

О?ушылар сра?тар?а жауап береді.

Алдарында араласып жат?ан с?здерді біріктіріп ма?ал толы?тырады. Сол ма?ал?а байланысты топ аты шы?ады.

І-топ  «Тазалы?»

ІІ-топ «Денсаулы?»

?р топтан 2 о?ушы та?та?а шы?ып, «с?лгі», «сабын» с?здерін септейді.

?ал?ан о?ушылар орындарында отырып, жауап береді.

І топ 2 с?йлем, ІІ топ ?ал?ан 3 с?йлемді ауызша буын т?рніне ажыратады.

О?ышулар сурет жойынша с?йлейді. С?йлемдер ??растырады. Білімдерін жан-жа?ты ?айталап шы?ады.

ІІІ Ой ?оз?ау

Жарайсы?дар, балалар енді бейнек?рініске назар аударайы?.

Буын.

«Дені сауды? т?ні сау»

«В здоровом теле, здоровый дух »

Балалар біз сендермекн ьуын туралы ?ткен болатынбыз. К?не, буынны? не екенін еімізге т?сіріп жіберейікші?

 • Буын дегеніміз не?
 • Неше т?рі бар?
 • Ашы? буын дегеніміз не?
 • Т?йы? буын?а мысал келтір.
 • Бітеу буын ?алай жа?салады?

«Дені сауды? – т?ні сау» деп хал?ымыз бекер айтпа?ан. Денсаулы? дегеніміз – адам жаны мен т?ніні? аманды?ы. Дені сау адам ?зі ?шін де, ол ?мір с?ріп жат?ан ?о?ам ?шін де керек.?йткені, т?нні? саулы?ы жан?а да байланысты. Адам жаны ауырса, т?ні де ауырады. Т?німіз ауырмас ?шін к??іл-к?йіміз ?немі к?тері?кі болуы керек.Сонда денеміз де сергек болады. Денеміз сау болуы ?шін дене т?рбиесімен айналысып, д?рыс тама?тану керек.

В народе говорять «В здоровом теле – здоровый дух». Здоровье – это

Потому что, здоровая тело зависит от здоровый души человека. Если у человека болит душа, то  тело тоже больное. Чтобы дух наш был здоров, у нас должно быть всегда хорошое настроение. Тогда и тело наше будет бодрым. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом и правильно  питаться. 

О?ушылар д?птереліне б?гінгі к?нді, саба? та?ырыбын жазып шы?ады.

О?ушылар буын?а ?айталау жасап шы?ады.

Та?ырып бойынша о?ушылар?а т?сіндіріп ?темін.

І? Ма?ынаны ашу

С?здікпен ж?мыс ж?ргізу.

Жа?а с?здермен танысайы?.               

ж?зу-плавать                                                                                                         ??мда-на песке                                                                                               жала? ая?-басеком                                                                                                 ?ызу-греться

С?здік бойынша с?здерді? орысшасын айтып, о?ушылар ?аза?шасын айтуы керек О?ушылар жа?а с?здерге байланысты с?з тіркестерін, с?йлемдер ??растырады.

О?ылым

Жазылым

Сергіту с?ті

Тілдесім

?исынды ойлау ?рекеті

Жазылым

1-тапсырма  Берілген ?ле? жолдарын м?нерлеп, тізбектеп о?ыту, аударту.

Тазалы?ты іздесе?,

М?лдір судан аласы?.

Жиі-жиіі жуынса?,

Аппа? таза боласы?.

Жазда суда ж?земіз,

??мда к?нге к?йеміз.

Жала? ая? ж?реміз,

?ыста ?ызып денеміз.

Коньки, ша??ы тебеміз.

2-тапсырма. Сол ?ле? жолдарыны? 1-с?йлемін І топ, 2-с?йлемін ІІ топ жазып, буын т?рлерін ажыратып, т?сіндіреді.

«?ызыл ?рік» биі

3-тапсырма. О?ушылар?а с?ра?тар беріледі. Сол с?ра?тар бойынша екеуара диалог ?рбітеді.

 • Сен ?олы?ды немен жуды??
 • Сен тісі?ді немен тазалады??
 • Сен беті?ді немен с?ртті??
 • Сен шашы?ды немен тарайсы??
 • Сен шашы?ды немен жуды??
 • Сен тісі?ді  неше рет тазалайсы??                                                        4-тапсырма. Берілген с?з тіркестерін аударып, ??сас с?з тіркестерін жаз.

С?лгі- ?лкен с?лгі – ?демі с?лгі – екі с?лгі – таза с?лгі – к?п с?лгі

"Кубизм» ?дісі ар?ылы І топ о?ышулары ІІ топ?а кубикті ла?тыру ар?ылы с?ра? ?ояды. ІІ топ жауап беріп, кері ?арай та?ы с?ра? ?ояды. Б?л ?діс ар?ылы о?ушылар сыни ойлау?а, ?аза? тілінде таза с?йлесе алуына да?дыланады.

О?ушылар ?аза? тілінде д?рыс с?з тіркестерін ??растырып ?йренеді.

І топ тара?

ІІ топ сусабын с?здеріне о?ушылар с?з тіркестерін жазып, сол с?зге дыбысты? талдау жасап шы?ады.

? ?орытынды

Балалар, мына плакаттарда берілген тапсырмаларды топтастыру ар?ылы толтырамыз.

І топ «Дене тазалы?ы»

ІІ топ «Таби?ат тазалы?ы»

?І ?йге тапсырма.

 • С?здіктерді жаттау.
 • «Мені? тазалы?ым» эссе жазу.
 •  6-тапсырма. Шешуі бол?ан с?зге дыбысты? талдау жасау.

О?ып шы?ады, тал?ылайды.

?ІІ Ба?алау

/ Топ ба?аланады.

/ Жекелей ба?аланады.

 

Просмотр содержимого документа
«Дені сауды? т?ні сау »

Сыныбы: 2 «в» Пәні: Қазақ тілі 28 І 2014 жыл

Сабақтың тақырыбы: Дені саудың-тәні сау. Буын.

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың тазалық, денсаулық туралы түсініктерін кеңейту, мәлімет беру.

Сабақтың міндеттері:

1.Талдау жұмыстары арқылы септік жалғауларын жалғау туралы білімдерін тереңдетеді.

2. Сөздерді дұрыс оқи білу, сауатты жазу дағдыларын жетілдіреді. Сөздік қорларын бауыту, ауызекі сөйлеу қабілеттерін арттыру.

3. Тазалықты сақтауға тәрбиеленеді.

Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту.

Сабақтың түрі: Жаңа сабақты меңгерту сабағы.

Сабаққа қажетті құралдар мен көрнекіліктер: суреттер, интерактивті тақта, қима қағаздар.

Күтілетін нәтиже:

1. Жаңа ұғымды анықтайды.

2. Сұрақ қойып және жауап бере алады.

3. Өз ойын сараптай алады.

Сабақтың жоспары

Сабақ бөлімдері

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті


І Ұйымдастыру

ІІ Үй тапсырмасын тексеру.


ІІІ Жаңа сабаққа даярлық

 1. Амандасу.


– Балалар, байқадыңдарма? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызға көптеген қонақтар келіп отыр. Сол қонақтарға амандасайық.


Сәлеметсің бе, күн!

Сәлеметсің бе, аспан!

Сәлеметсің бе, жер!

Сәлеметсізбе, қоршаған орта!

Сәлеметсіздер ме барша адам!

 1. Психологиялық дайындық.


- Балалар қазір жылдың қай мезгілі?

- Қыстың қай айы.

- Соңғы ақпан айы.

- Бүгін нешесі?

- Аптаның қай күні?

- Бүгін аптаның бесінші күні жұма.

- Балалар, далада ауа райы қандай?

- Далада жылы.

- Ал, сабаққа деген көңіл-күйлерің қалай?

- Иә, көңіл-күйіміз жақсы.

- Байқадым, көңіл-күйлерің жақсы екен. Осы көтеріңкі көңіл-күйімізбен сабағымызды бастайық.Кәне, балалар, құрал-жабдықтарымыз түгел болса, тобымызға ат қояйық.Тазалық – денсаулық кепілі.

(КЕПІЛІ, ТАЗАЛЫҚ, ДЕНСАУЛЫҚ)


Денсаулық - зор байлық.

(ЗОР, ДЕНСАУЛЫҚ, БАЙЛЫҚ)Ал, ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды екі топ бойынша жарыс сабағы етіп өткіземіз. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері мынадай болады.


Ал, енді үйге қандай тапсырма беріліп еді?


«сүлгі, «сабын» сөзін септеу.
5-тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жазып, буын түсіре ажырату.

Мен та/ңер/тең тұ/ра/мын.

Тө/се/гім/ді жи/най/мын.

Бе/тім/ді жу/а/мын.

Ті/сім/ді та/за/лай/мын.

Мен жақ/сы ба/ла/мын.6-тапсырма. Өлеңді мәнерлеп жаттау.


Мен айтайын тақпақ,

Алғын оны жаттап.

Тісіңді жу, тазарт,

Маржандай болсын аппақ.


Шынықтырып денені,

Тізін жуып тазалап.

Мектебіне келеді,

Міне, үлкен азамат.


Балалар, мен сендерге әр топқа қиынды етіп қиылған 2 сурет беремін. Сол суретті біріктіріп, не екенін түсіндіресіңдер.


Жасалған суреттен кімдерді көріп отырсыңдар? Олар не істеп тұр?

(Бұл суреттерді қалай топтастыруға болады?) Суреттер қай тазалық түріне жататынын түсіндіріңдер.Балалар есіктен кірер кезде сары, жасыл түстерді таңдау арқылы екі топқа бөлініп отырады. Келген қонақтармен сәлемдеседі.Оқушылар срақтарға жауап береді.
Алдарында араласып жатқан сөздерді біріктіріп мақал толықтырады. Сол мақалға байланысты топ аты шығады.І-топ «Тазалық»
ІІ-топ «Денсаулық»Сұраққа жақсы, толық жауап берген


оқушыға 5 баллОрташа жауап берген оқушыға: 4 балл


Төмен жауап берген оқушыға 3 баллСабақ соңында әр топтағы фишкалар санын есептеп, жеңімпаз топ анықталады.Әр топтан 2 оқушы тақтаға шығып, «сүлгі», «сабын» сөздерін септейді.


Қалған оқушылар орындарында отырып, жауап береді.


І топ 2 сөйлем, ІІ топ қалған 3 сөйлемді ауызша буын түрніне ажыратады.

Өлеңді екі топ та жатқа айтады.
Оқышулар сурет жойынша сөйлейді. Сөйлемдер құрастырады. Білімдерін жан-жақты қайталап шығады.

ІІІ Ой қозғау
Жарайсыңдар, балалар енді бейнекөрініске назар аударайық.Буын.

«Дені саудың тәні сау»

«В здоровом теле, здоровый дух »

Балалар біз сендермекн ьуын туралы өткен болатынбыз. Кәне, буынның не екенін еімізге түсіріп жіберейікші?


 • Буын дегеніміз не?

 • Неше түрі бар?

 • Ашық буын дегеніміз не?

 • Тұйық буынға мысал келтір.

 • Бітеу буын қалай жаһсалады?


«Дені саудың – тәні сау» деп халқымыз бекер айтпаған. Денсаулық дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы. Дені сау адам өзі үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек.Өйткені, тәннің саулығы жанға да байланысты. Адам жаны ауырса, тәні де ауырады. Тәніміз ауырмас үшін көңіл-күйіміз үнемі көтеріңкі болуы керек.Сонда денеміз де сергек болады. Денеміз сау болуы үшін дене тәрбиесімен айналысып, дұрыс тамақтану керек.

В народе говорять «В здоровом теле – здоровый дух». Здоровье – этоПотому что, здоровая тело зависит от здоровый души человека. Если у человека болит душа, то тело тоже больное. Чтобы дух наш был здоров, у нас должно быть всегда хорошое настроение. Тогда и тело наше будет бодрым. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом и правильно питаться.

Оқушылар дәптереліне бүгінгі күнді, сабақ тақырыбын жазып шығады.Оқушылар буынға қайталау жасап шығады.

Тақырып бойынша оқушыларға түсіндіріп өтемін.

ІҮ Мағынаны ашу


Сөздікпен жұмыс жүргізу.Жаңа сөздермен танысайық.

жүзу-плавать құмда-на песке жалаң аяқ-басеком

қызу-греться
Сөздік бойынша сөздердің орысшасын айтып, оқушылар қазақшасын айтуы керек Оқушылар жаңа сөздерге байланысты сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастырады.
ОқылымЖазылым
Сергіту сәтіТілдесім

Қисынды ойлау әрекеті


Жазылым1-тапсырма Берілген өлең жолдарын мәнерлеп, тізбектеп оқыту, аударту.


Тазалықты іздесең,

Мөлдір судан аласың.

Жиі-жиіі жуынсаң,

Аппақ таза боласың.

Жазда суда жүземіз,

Құмда күнге күйеміз.

Жалаң аяқ жүреміз,

Қыста қызып денеміз.

Коньки, шаңғы тебеміз.

2-тапсырма. Сол өлең жолдарының 1-сөйлемін І топ, 2-сөйлемін ІІ топ жазып, буын түрлерін ажыратып, түсіндіреді.


«Қызыл өрік» биі3-тапсырма. Оқушыларға сұрақтар беріледі. Сол сұрақтар бойынша екеуара диалог өрбітеді.


 • Сен қолыңды немен жудың?

 • Сен тісіңді немен тазаладың?

 • Сен бетіңді немен сүрттің?

 • Сен шашыңды немен тарайсың?

 • Сен шашыңды немен жудың?

 • Сен тісіңді неше рет тазалайсың?


4-тапсырма. Берілген сөз тіркестерін аударып, ұқсас сөз тіркестерін жаз.


Сүлгі- үлкен сүлгі – әдемі сүлгі – екі сүлгі – таза сүлгі – көп сүлгі
«Бір айналым» әдісі арқылы мәтінді барлық оқушылар тізбектеп оқып, аударып шығады.


Оқушылар орындарынан тұрып билейді.Оқушылар дәптерлеріне орындайды. Буын түрлерін ажыратып, түсіндіреді.
«Кубизм» әдісі арқылы І топ оқышулары ІІ топқа кубикті лақтыру арқылы сұрақ қояды. ІІ топ жауап беріп, кері қарай тағы сұрақ қояды. Бұл әдіс арқылы оқушылар сыни ойлауға, қазақ тілінде таза сөйлесе алуына дағдыланады.Оқушылар қазақ тілінде дұрыс сөз тіркестерін құрастырып үйренеді.

І топ тарақ

ІІ топ сусабын сөздеріне оқушылар сөз тіркестерін жазып, сол сөзге дыбыстық талдау жасап шығады.Ү Қорытынды
Балалар, мына плакаттарда берілген тапсырмаларды топтастыру арқылы толтырамыз.
І топ «Дене тазалығы»

ІІ топ «Табиғат тазалығы»
ҮІ Үйге тапсырма.


 • Сөздіктерді жаттау.

 • «Менің тазалығым» эссе жазу.

 • 6-тапсырма. Шешуі болған сөзге дыбыстық талдау жасау.Оқып шығады, талқылайды.ҮІІ Бағалау*/ Топ бағаланады.

*/ Жекелей бағаланады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Дені сауды? т?ні сау

Автор: Досмайлова Гульнар Шарапатдиновна

Дата: 29.10.2014

Номер свидетельства: 123972

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства