kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Бала Шо?ан» ??гімесі 8 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 8

П?ні: ?аза? ?дебиеті

П?н м??алімі:

     Отарбаев Арты?бай

Саба? та?ырыбы:

С.Бегалинні? «Бала  Шо?ан» ??гімесі

Жалпы ма?саты:

О?ытуды?  жа?а  технологияларына  сай ??гіме мазм?нына талдау жасай отырып  Мысы? пен Шо?ан арасында?ы ?арым-?атынас ар?ылы Шо?анны?   ?айырымдылы?ын,?нер ??діретіне деген с?йісленшілігін, адами келбетін ашу.

Негізгі идеялар:

СТО стратегиялары ар?ылы жа?а та?ырыпты? ерекшеліктерін ?зіндік белгілерін ж?пты?, топты? ж?мыстар ар?ылы ме?геруіне ізденіспен ж?мыс істеу ?абілетін дамыту, т?йінді ой айта білуге, к?з?арасын д?лелдеп ?ор?ай білу да?дысын арттыру, ал?ан теориялы? білімдерін практикамен ?штастыра алуына жа?дай ту?ызу, ба?ыт беру.

О?ытуды? н?тижесі:

СТО стратегиялары ар?ылы жазушы туралы ма?л?мат алады, шы?арманы? мазм?нын игереді, идеясын ашады;о?ушыларды? адамгершілік ?асиеттер туралы т?сінігі, ?нерге деген ?ызы?ушылы?ы арта т?седі, ?нерді ба?алау?а ?йренеді; оптасып ж?мыс істеуге, ?зінше ой ?орыту?а, ?осымша а?параттарды ?олдану?а да?дыланады, таным ?абілеттері дамиды.

Іс-?рекет:

       ж?п?а, топ?а б?лу

?діс-т?сілдер:

«Блум таксономиясы», білім беру мен білім алуда?ы жа?а т?сілдер модулі, ж?пты?,топты? ж?мыс; т?сіндіру, с?ра?-жауап, ой ?оз?ау, салыстыру ?дісі

Сілтеме:

Білім стандарты,?за? мерзімді ж?не орта мерзімді саба? жоспары, ?дістемелік жина?тар т.б.

Тапсырма к?здері:

Білу 1. ?йымдастыру. 2.Ба?алау бетшелерін тарату. 3.?й тапсырмасын тексеру. 4.?ткен та?ырыпты с?ра?- жауап ?дісімен пысы?тау. Білім, білік да?дыларын ?тілген та?ырыптармен ?штастыра жа??ыртады.

Т?сіну. Жа?а та?ырыпты ??ындыру. Берілген жа?а т?сінікті ??ады, есте ?стайды.  Айырмашылы?ын к?рсетеді, м?нін т?сіндіреді.

?олдану. Жа?а білімді т?жірибеде ?олдану. Табады, пайдаланады, ?олданады.

Талдау. Ал?ан білімдерді жіктеу, саралау. Басты ерекшелігін табады, негізгі ?асиетін д?лелдейді. Жина?тау. Ойлан, тап, ??растыр, шы?ар, байланыстыр. Берілген с?ра?тармен ж?мыс. Ба?алау (пайымдау).Шешім ?абылдайды,білім мазм?нын ба?алайды, ой ?орытады.

Міндеттері:

о?ушыларды м?тінмен ж?мыс жасауда уа?ытты тиімді пайдалануды, бір-бірін ты?дауды, бір-бірін ба?алауды ж?не ойын на?ты ?рі д?лелді айту?а да?дыландыру.

Кейінгі тапсырмалар:

Ой тол?аныс.?ткен тараудан мен не т?сіндім? Пысы?тау?а арнал?ан с?ра?-тапсырмалармен ж?мыс.

       К?рнекілігі:

О?улы?тар мен о?у ??ралдары,та?ырып?а арнал?ан сызбалар,кестелер, т.б.                                                            

Саба?ты? барысы:

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Білу.  О?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы? модулі ар?ылы  жа?а саба??а жетелейтін с?ра?тармен ?ткен саба? бойынша ал?ан білімдерін на?тылау:     

         Ашы? тест ?дісі

С?ра? – тапсырмалар

Жауап

1.

?айрош  ?ала?а  кіммен  ж?не неге  ?ашып  келеді?

2.

Шеген  ?айрош?а  неліктен  сеніммен ?арайды, о?ан  ?андай  ?ам?орлы?  жасады, ?андай  шарт  ?ойды?

3.

Балалар к?нк?ріс  жолында  не  істеді?

4.

?айрош  балалар  ?йіне  ?алай  ?келінді?

5.

?айрош  ана  ??ша?ында  ?андай  шатты?  сезімге  б?ленді?

6.

Шегенні?  портретін  ашу  ?шін  жазушы  ?андай  те?еулерді  ?олдан?ан?

Б?рын?ы білімді еске т?сіреді, айтады, к?рсетеді.

О?ушылар 5ж?п?а б?лінеді.

Берілген тапсырмалар бойынша ж?п болып ж?мыс жасайды.

·         Т?сіну. АКТ ж?не о?у мен о?ытуда?ы жа?а т?сілдер (диалог) модулі ар?ылы жа?а саба?ты т?сіндіру:

·         «Ой ?оз?ау» С.Бегалин кім? Балалар ?дебиетіні? негізін салушыларды? бірі Сапар?али Бегалин 1895 жылы ?азіргі Шы?ыс ?аза?стан облысы, Дегеле? ауылында туды. Ауылда?ы молдадан о?ып хат таны?ан со?,

·         1913-15 жылдары Семей ?аласында?ы орыс-?аза? училищесінде о?ы?ан. Жасы-нда жыршылардан терме, салт жырларын, айтыс ?ле?дерін жаттап ?скен. Соны? ?серімен шы?армашылы? жолын ?ле? жазудан баста?ан.?мірі шежіреге толы жазушы жиырмаша?ты поэма, оннан астам хикаят, ж?здеген ??гіме, к?птеген естеліктер, зерттеулер, ма?алалар жаз?ан.Оны? ??гіме- хикаяттарында малшылар ?мірі, а? аулау, атбегілік, ??сбегілік, мергеншілік сия?ты ?лтты? к?сіптерімізді? сан ?ыры ?ызы?ты, ?серлі бейнеленеді. Хал?ымызды? асыл перзенті Шо?ан У?лиханов туралы "Шо?ан асулары"дилогиясы - тамаша адамдар ?мірін фактілік негізден ауыт?ымай, д?л  бейнелейтін туынды. Ол Шо?ан ?міріні?   с?тті бір к?рінісін таба білген. Бала Шо?анмен м?сінші Мысы? деген баланы? досты?ы - "Бала Шо?ан" хикаятыны? сюжетіні? негізгі бір ар?ауы.

Жа?а материалда берілетін білімді ?абылдайды, ты?дайды, есте са?тайды.

Берілген тапсырмалар бойынша ж?п болып ж?мыс жасайды

?олдану. СТО? модулі ар?ылы ал?ан теориялы? білімді практикада ?олдану (о?улы?пен ж?мыс): Шо?ан кім?(Шы??ан тегінен м?лімет). Топтастыру ?дісі: Абылай – білімді,м?дениетті,дана,а?с?йек; У?лихан – к?зі ашы?, к?кірегі ояу, к?рескер, прогресшіл, зиялы; Шы??ыс  – к?зі ашы?, к?кірегі ояу, зиялы, адал; Шо?ан – ?алым, ??лама, этногаф, географ, а?артушы, демократ, саяхатшы, ?дебиеттанушы, тарихшы, фольклорист, за?гер (Абылайды? ш?бересі);

 Талдау: Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту модулі ар?ылы ал?ан теориялы? білімді пысы?тау (топты? ж?мыс):

 1.??гімені м?нерлеп о?у. 2. С?здікпен ж?мыс.

К?зек – к?згі жайылым;Т??ыр – ?ол?а ?йретілген саят ??сты? ?она?тайтын орны; П?уеске – т?бесін, сыртын был?арымен жап?ан к?ймелі арба; ?отан – мал ?амайтын ?ора; ?ыстау – ?ыс?ы мекен; Арлан – ?ас?ырды? аталы?ы;  ?аршы?аны? ая?бауы – ?ол?а ?йретілген жырт?ыш ??сты ?ол?а ?ондыру ?шін ая?ына байлан?ан жіп. ??нан (жыл?ы) – тайдан кейінгі, екі жастан ?шке ?ара?ан жыл?ы атауы.  А?а с?лтан – ел бас?арушы. М?сін – бір затты? пішінін металдан, балшы?тан, гипстен жасау.
3.М?тінге жоспар ??ру. І.  М?сінші Мысы?.  ІІ.Жас?анша? Мысы?.  ІІІ. ?нерді с?йген Шо?ан.  ІV. У?де етті?, орында.  V. ?айырымдылы?.

 4.С?ра?-жауап ?дісі бойынша Шо?ан  мен  Жа?ыпты?  ?арым – ?атынасы          ар?ылы бала Шо?анны? мінездемелік  т?л?асын  ?алыптастыру.

               С?ра?тар.

     Мінездеме.

1.

Мысы?  Шо?анды  неге  асы?а  к?тті? Осы  о?и?а ?стіне  Шо?ан?а ?андай  мінез  сай  келеді?

?нертаны?ыш, а??ар?ыш.

2

Мысы?  Шо?ан аулына  бару?а  неге  ?ор?ады?

Жас?анша?

3.

Жа?ып  Мысы?ты  неге  со?а  алмады?

Шо?ан  та?ы  ?ай  ?ырынан  к?рінді?

?лсізді  ?ор?аушы.

Мейірімді, бауырмал.

4.

Шо?ан  ?кесінен  неге   б?лініп  кетті?

У?деге  берік.

5.

??гіме  ?алай  ая?талып еді? Шо?ан к?зектен  к?шерде  Мысы?ты ?йіне  неге  ?келді?

?айырымды.

Б?рын?ы білім негізін пайдалана отырып,  жа?а проблеманы шешу.

О?ушылар 3 топ?а б?лінеді. Берілген тапсырмалар бойынша ж?мыс жасайды.

Ойланады, салыстырады, табады, тал?ылайды, ізденеді, шешеді.

Жина?тау. СТО? модулі ар?ылы ал?ан теориялы? білімдерін бекіту:  

                                Семантикалы? кесте ( ?ай кейіпкерді? с?зі?)

М?тіннен ?зінді.

                                кейіпкерлер

Жа-?ып

Шо-?ан

Шы?-?ыс

Мы-сы?

Сары б?й-біше

Сы-ды?

-Не бересі?,бауырса? бересі? бе,?ант бересі? бе?

-?й,?зін ?ара,неге келді?, шы? ?йден!

-?й,жарайды,бара ?ой екі айтпа?ан жа?сы.

-?й,кет, былай жолдан!

-Бізді? ауыл ?ыстау?а к?шеді. Сен осында ?аласы? ?ой,енді аман бол!

-Ей,сен ?ай ауылды? баласы-сы?? М?нда ?айдан келді??

И?,д?л ?зі.Біра? мына ?ойыны? ??ла?ы тым ?лкен екен.

Ойлап табады, ??растырады, шы?арады, байланыстырады

Ба?алау (пайымдау). О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау модулі ар?ылыал?ан білімдерін саралау:  «Екі жа?ты к?нделік» стратегиясы

??гімеден ал?ан т?сінігім

   Мен т?йген ой  (пікірім)

 Шо?ан – у?деге берік, мейірімді,

  адал дос.?нерді ба?алай білетін,   

   ?айырымды,м?дениетті жан.

Шо?анны? бойында?ы жа?сы ?а-сиеттер ар?ылы жаманнан жире-нуді,жа?сыдан ?йренуді ??тым.

?й ж?мысы: 1. «Бала Шо?ан» хикаятын о?у.

                        2. Досты? туралы ша?ын ой тол?ау жазу.

Ба?алайды, тал?ылайды, ?з пайымдауын айтады. Ба?алау бетшелері ар?ылы топ басшылары ?з тобында?ы м?шелерді саба??а ?атысу ынтасына, білім-білік да?дыларына ?арай ба?алайды.

Ба?алау бетшесі.     Та?ырыбы: С.Бегалинні? «Бала  Шо?ан» ??гімесі    

         Е ?   ж о ? а р ы   б а л л – «3»                                                                                                        

О?ушыларды?          аты – ж?ні

  I

Білім

 II

Т?сі -

ну

 III

?ол-

дану

  IV

Тал-

дау

   V

Жи -

на?тау

  VI

Ба?алау

(т?йін)

Барлы?

балл

Ба?а

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Ескерту: 1 балл – орташа жауап?а, 2 балл – жа?сы жауап?а, 3 балл - ?те жа?сы жауаптар?а ?ойылады.

Б а ? а л а у   т ? р т і б і:    1 – 8 = «2»;   9 – 11= «3»        ;  12 – 15 = «4»;      16 – 18 = «5

Просмотр содержимого документа
««Бала Шо?ан» ??гімесі 8 сынып »

Отарбаев Артықбай

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы

Бостан ауылындағы

Қарақұдық орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі


Сыныбы: 8

Пәні: қазақ әдебиеті

1

Пән мұғалімі:

Отарбаев Артықбай

2

Сабақ тақырыбы:

С.Бегалиннің «Бала Шоқан» әңгімесі

3

Жалпы мақсаты:

Оқытудың жаңа технологияларына сай әңгіме мазмұнына талдау жасай отырып Мысық пен Шоқан арасындағы қарым-қатынас арқылы Шоқанның қайырымдылығын,өнер құдіретіне деген сүйісленшілігін, адами келбетін ашу.

4

Негізгі идеялар:

СТО стратегиялары арқылы жаңа тақырыптың ерекшеліктерін өзіндік белгілерін жұптық, топтық жұмыстар арқылы меңгеруіне ізденіспен жұмыс істеу қабілетін дамыту, түйінді ой айта білуге, көзқарасын дәлелдеп қорғай білу дағдысын арттыру, алған теориялық білімдерін практикамен ұштастыра алуына жағдай туғызу, бағыт беру.

5

Оқытудың нәтижесі:

СТО стратегиялары арқылы жазушы туралы мағлұмат алады, шығарманың мазмұнын игереді, идеясын ашады;оқушылардың адамгершілік қасиеттер туралы түсінігі, өнерге деген қызығушылығы арта түседі, өнерді бағалауға үйренеді; оптасып жұмыс істеуге, өзінше ой қорытуға, қосымша ақпараттарды қолдануға дағдыланады, таным қабілеттері дамиды.

6

Іс-әрекет:

жұпқа, топқа бөлу

7

Әдіс-тәсілдер:

«Блум таксономиясы», білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер модулі, жұптық,топтық жұмыс; түсіндіру, сұрақ-жауап, ой қозғау, салыстыру әдісі

8

Сілтеме:

Білім стандарты,ұзақ мерзімді және орта мерзімді сабақ жоспары, әдістемелік жинақтар т.б.

9

Тапсырма көздері:

Білу 1. Ұйымдастыру. 2.Бағалау бетшелерін тарату. 3.Үй тапсырмасын тексеру. 4.Өткен тақырыпты сұрақ- жауап әдісімен пысықтау. Білім, білік дағдыларын өтілген тақырыптармен ұштастыра жаңғыртады.

Түсіну. Жаңа тақырыпты ұғындыру. Берілген жаңа түсінікті ұғады, есте ұстайды. Айырмашылығын көрсетеді, мәнін түсіндіреді.

Қолдану. Жаңа білімді тәжірибеде қолдану. Табады, пайдаланады, қолданады.

Талдау. Алған білімдерді жіктеу, саралау. Басты ерекшелігін табады, негізгі қасиетін дәлелдейді. Жинақтау. Ойлан, тап, құрастыр, шығар, байланыстыр. Берілген сұрақтармен жұмыс. Бағалау (пайымдау).Шешім қабылдайды,білім мазмұнын бағалайды, ой қорытады.

10

Міндеттері:

оқушыларды мәтінмен жұмыс жасауда уақытты тиімді пайдалануды, бір-бірін тыңдауды, бір-бірін бағалауды және ойын нақты әрі дәлелді айтуға дағдыландыру.

11

Кейінгі тапсырмалар:

Ой толғаныс.Өткен тараудан мен не түсіндім? Пысықтауға арналған сұрақ-тапсырмалармен жұмыс.

12

Көрнекілігі:

Оқулықтар мен оқу құралдары,тақырыпқа арналған сызбалар,кестелер, т.б.

Бө-лім

Сабақтың барысы:

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу. Оқытудағы басқару және көшбасшылық модулі арқылы жаңа сабаққа жетелейтін сұрақтармен өткен сабақ бойынша алған білімдерін нақтылау:


Ашық тест әдісі

Сұрақ – тапсырмалар

Жауап

1.

Қайрош қалаға кіммен және неге қашып келеді?


2.

Шеген Қайрошқа неліктен сеніммен қарайды, оған қандай қамқорлық жасады, қандай шарт қойды?


3.

Балалар күнкөріс жолында не істеді?


4.

Қайрош балалар үйіне қалай әкелінді?


5.

Қайрош ана құшағында қандай шаттық сезімге бөленді?


6.

Шегеннің портретін ашу үшін жазушы қандай теңеулерді қолданған?Бұрынғы білімді еске түсіреді, айтады, көрсетеді.

Оқушылар 5жұпқа бөлінеді.

Берілген тапсырмалар бойынша жұп болып жұмыс жасайды.

  • Түсіну. АКТ және оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер (диалог) модулі арқылы жаңа сабақты түсіндіру:

  • «Ой қозғау» С.Бегалин кім? Балалар әдебиетінің негізін салушылардың бірі Сапарғали Бегалин 1895 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Дегелең ауылында туды. Ауылдағы молдадан оқып хат таныған соң,

  • 1913-15 жылдары Семей қаласындағы орыс-қазақ училищесінде оқыған. Жасы-нда жыршылардан терме, салт жырларын, айтыс өлеңдерін жаттап өскен. Соның әсерімен шығармашылық жолын өлең жазудан бастаған.Өмірі шежіреге толы жазушы жиырмашақты поэма, оннан астам хикаят, жүздеген әңгіме, көптеген естеліктер, зерттеулер, мақалалар жазған.Оның әңгіме- хикаяттарында малшылар өмірі, аң аулау, атбегілік, құсбегілік, мергеншілік сияқты ұлттық кәсіптеріміздің сан қыры қызықты, әсерлі бейнеленеді. Халқымыздың асыл перзенті Шоқан Уөлиханов туралы "Шоқан асулары"дилогиясы - тамаша адамдар өмірін фактілік негізден ауытқымай, дәл бейнелейтін туынды. Ол Шоқан өмірінің сәтті бір көрінісін таба білген. Бала Шоқанмен мүсінші Мысық деген баланың достығы - "Бала Шоқан" хикаятының сюжетінің негізгі бір арқауы.

Жаңа материалда берілетін білімді қабылдайды, тыңдайды, есте сақтайды.

Берілген тапсырмалар бойынша жұп болып жұмыс жасайды

Қолдану. СТОҮ модулі арқылы алған теориялық білімді практикада қолдану (оқулықпен жұмыс): Шоқан кім?(Шыққан тегінен мәлімет). Топтастыру әдісі: Абылай – білімді,мәдениетті,дана,ақсүйек; Уәлихан – көзі ашық, көкірегі ояу, күрескер, прогресшіл, зиялы; Шыңғыс – көзі ашық, көкірегі ояу, зиялы, адал; Шоқан – ғалым, ғұлама, этногаф, географ, ағартушы, демократ, саяхатшы, әдебиеттанушы, тарихшы, фольклорист, заңгер (Абылайдың шөбересі);

Талдау: Талантты және дарынды балаларды оқыту модулі арқылы алған теориялық білімді пысықтау (топтық жұмыс):

1.Әңгімені мәнерлеп оқу. 2. Сөздікпен жұмыс.

Күзек – күзгі жайылым;Тұғыр – қолға үйретілген саят құстың қонақтайтын орны; Пәуеске – төбесін, сыртын былғарымен жапқан күймелі арба; Қотан – мал қамайтын қора; Қыстау – қысқы мекен; Арлан – қасқырдың аталығы; Қаршығаның аяқбауы – қолға үйретілген жыртқыш құсты қолға қондыру үшін аяғына байланған жіп. Құнан (жылқы) – тайдан кейінгі, екі жастан үшке қараған жылқы атауы. Аға сұлтан – ел басқарушы. Мүсін – бір заттың пішінін металдан, балшықтан, гипстен жасау.
3.Мәтінге жоспар құру. І. Мүсінші Мысық. ІІ.Жасқаншақ Мысық. ІІІ. Өнерді сүйген Шоқан. ІV. Уәде еттің, орында. V. Қайырымдылық.

4.Сұрақ-жауап әдісі бойынша Шоқан мен Жақыптың қарым – қатынасы арқылы бала Шоқанның мінездемелік тұлғасын қалыптастыру.


Сұрақтар.

Мінездеме.

1.


Мысық Шоқанды неге асыға күтті? Осы оқиға үстіне Шоқанға қандай мінез сай келеді?

Өнертанығыш, аңғарғыш.

2

Мысық Шоқан аулына баруға неге қорқады?

Жасқаншақ

3.


Жақып Мысықты неге соға алмады?

Шоқан тағы қай қырынан көрінді?

Әлсізді қорғаушы.

Мейірімді, бауырмал.

4.

Шоқан әкесінен неге бөлініп кетті?

Уәдеге берік.

5.

Әңгіме қалай аяқталып еді? Шоқан күзектен көшерде Мысықты үйіне неге әкелді?


Қайырымды.


Бұрынғы білім негізін пайдалана отырып, жаңа проблеманы шешу.

Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Берілген тапсырмалар бойынша жұмыс жасайды.
Ойланады, салыстырады, табады, талқылайды, ізденеді, шешеді.

Жинақтау. СТОҮ модулі арқылы алған теориялық білімдерін бекіту:

Семантикалық кесте ( қай кейіпкердің сөзі?)


Мәтіннен үзінді.

кейіпкерлер

Жа-қып

Шо-қан

Шың-ғыс

Мы-сық

Сары бәй-біше

Сы-дық

-Не бересің,бауырсақ бересің бе,қант бересің бе?-Өй,өзін қара,неге келдің, шық үйден!-Әй,жарайды,бара ғой екі айтпаған жақсы.-Өй,кет, былай жолдан!-Біздің ауыл қыстауға көшеді. Сен осында қаласың ғой,енді аман бол!-Ей,сен қай ауылдың баласы-сың? Мұнда қайдан келдің?Иә,дәл өзі.Бірақ мына қойының құлағы тым үлкен екен.
Ойлап табады, құрастырады, шығарады, байланыстырады

Бағалау (пайымдау). Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулі арқылыалған білімдерін саралау: «Екі жақты күнделік» стратегиясы

Әңгімеден алған түсінігім

Мен түйген ой (пікірім)

Шоқан – уәдеге берік, мейірімді,

адал дос.Өнерді бағалай білетін,

қайырымды,мәдениетті жан.

Шоқанның бойындағы жақсы қа-сиеттер арқылы жаманнан жире-нуді,жақсыдан үйренуді ұқтым.


Үй жұмысы: 1. «Бала Шоқан» хикаятын оқу.

2. Достық туралы шағын ой толғау жазу.


Бағалайды, талқылайды, өз пайымдауын айтады. Бағалау бетшелері арқылы топ басшылары өз тобындағы мүшелерді сабаққа қатысу ынтасына, білім-білік дағдыларына қарай бағалайды.

Бағалау бетшесі. Тақырыбы: С.Бегалиннің «Бала Шоқан» әңгімесі

Е ң ж о ғ а р ы б а л л – «3»Оқушылардың аты – жөні

I

Білім

II

Түсі -

ну

III

Қол-

дану

IV

Тал-

дау

V

Жи -

нақтау

VI

Бағалау

(түйін)

Барлық

балл

Баға


1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 3

1 – 31


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Ескерту: 1 балл – орташа жауапқа, 2 балл – жақсы жауапқа, 3 балл - өте жақсы жауаптарға қойылады.

Б а ғ а л а у т ә р т і б і: 1 – 8 = «2»; 9 – 11= «3» ; 12 – 15 = «4»; 16 – 18 = «5Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
«Бала Шо?ан» ??гімесі 8 сынып

Автор: Отарбаев Арты?бай Д?йсен?лы

Дата: 30.04.2015

Номер свидетельства: 207183

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства