kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа»
?орытынды саба?: Т?бі адам болатын бала
Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: О?ушылар?а м?тінні? мазм?ынын баяндай отырып, м?тіндегі негізгі ойды, идеяны ??ындыру, ?ызы?ушылы?ын арттыру.Ойларын, пікірлерін еркін айту?а, ?з к?з?арастарын д?лелдей білуге ?йрету.
Дамытушылы?: Жазушы шы?армалары ар?ылы ?р о?ушыны ?зіндік ой – ?иялына ерік бере отырып, ?зінше ой т?юге баулу.М?тінмен ж?мыс істеу, к?ркем шы?арма?а ?деби талдау да?дыларын дамыту;
Т?рбиелік: ?ожа бейнесі ар?ылы, о?ушыларды адамгершілікке, м?дениеттілікке, ?дебиетті с?юге, ?лгі-?неге алу?а ша?ыру; Жа?ымсыз ?асиеттерден аула? болу?а т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: Шы?армашылы? саба?
Саба?ты? типі: Бекіту саба?ы
Саба?ты? ?дісі: Ж?йелеу, талдау, ?айталау
Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та, Б.Со?па?баевты? “Мені? атым ?ожа” кітабы, Еркін Рахышевті? “Мені? де атым ?ожа” фильмінен ?зінді, слайд ар?ылы кесте, тірек сызба, суреттер
Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і

а)О?ушыларды т?гендеу;
?)О?ушы мен сыныпты? саба??а дайынды?ын ба?ылау;
б)О?ушыларды саба??а психологиялы? дайындау, ойларын бір орта?а топтау ма?сатында ой тастау;
ІІ. ?й тапсырмасын с?рау (тараулар бойынша мазм?ндату)
Автор, та?ырып аясында с?ра?тар мен тапсырмалар беру:

1. Бердібек Сокпа?баев кім? Ол ?андай жазушы?
“. Алыстан арбалап материал тасымаймын, архивті? ша?ын ж?тпаймын. Жа?ыннан ?з басымнан кешкенді, ?зім бай?ап-т?йгендерімді, ?з айналамды дорбалап жинаймын. Бір с?збен айтсам, ?зін жазатын жазушымын. Мінез-??лы? жа?ынан ?ожа ?зге емес, мені? ?зіме ??сайды.”

2. Жазушыны? ?андай шы?армалары бар?
- «Мені? атым ?ожа» («?зім туралы повесть»), «Жекпе-жек», ?айдасы?, Гаухар?», «?лгендер ?айтып келмейді», «Аяжан», «Балалы? ша??а саяхат», «16 жасар чемпион», «Алыста?ы ауылда» т.б.
?й тапсырмасын пысы?тау с?ра?тары:

?ожаны? ?з есіміне риза болмауы д?рыс па? Са?ан ?з есімі? ?най ма?

?ожаны? лагерге жолдама с?рауына кімні? ісі желеу болды?

Тілегін орындама?аны ?шін оны? сынып жетекшісін кін?лауы д?рыс па?

О?улы? сатып алуда?ы ?ожаны? ісі д?рыс па,оны? орнында ?здері? болса?дар ?айтер еді?дер?

Пушкинні? «?ыс?ы кеш» ?ле?ін жаттамай келген ?ожаны? сол с?ттегі кезі

Ба?аны? ?легі

?ожаны? ісін педсоветте ?аралуы

С?йбек ?артты? ??гімесі ?ожа?а ?алай ?сер етті, неліктен?

?ожаны тентек деп айту?а бола ма?

?й тапсырмасын пысы?тау ма?сатында суреттермен ж?мыс жасату
 

ІІІ. Жа?а саба?ты ме?герту
Балалар, сендер «Мені? атым ?ожа» фильмін к?рді?дер ?ой, и?. Ендеше, мен сендерге жа?а саба?ты? та?ырыбын аны?тау ма?сатында б?гінгі ?тілетін тараудан ?зінділер айта отырып ой тастайын.
«Мен ?зімні? он ?ш жыл ?мірімні? ішіндегі е? бір ?атыгез к?нді бастан кештім».
- ?ожа б?л с?тті ?ашан бастан кешіріп еді?
- ?ожаны? т?ртіпсіздік ?ылы?тарын, ?сіресе со??ы жаса?ан а?атты?ын, я?ни Май?анованы? с?мкесіне ба?а ?кеп сал?ан ?рекетін тал?ылау ма?сатында болып жат?ан педке?есте.
- Д?рыс, айтасы?дар. ?ожа ?анша т?ртіпсіздік істесе де, м??алімдер оны кешіріп келген еді, и?. Осы жол?ы ке?ес ?за??а созылды. Осы кезде ?ожа ?з м?селесіні? шешілу ?орытындысы, тал?ылану процесі жайлы ?зінше ой ?орытып отырды. Ке?ес те ая?талды. «Мен туралы не деп жатыр?» екен деп дегбірі ?аш?ан ?ожа б?л кезде ?айда отыр еді?
- Мектеп терезесіні? т?сында т?р?ан теректі? ?стінде отыр еді.
.Педке?ес ая?талды, ж?рт тарай бастады. Ахметов пен Май?анова о?шауланып, ?ожа т?р?ан теректі? т?бінен ?тіп бара жатып не дейді?
- «Т?бінде адам болатын бала»
- ?те д?рыс. Біз жа?а саба?ты? мазм?нын бірлесе айта отырып, та?ырыпты да аны?тап алды?.
- ?здері? к?рген кино со?ында осы с?зден ?ожа ?орытынды шы?ара ма?
- И?, ?орытынды шы?ар?аны соншалы?, ол ?зіне ??пия ке?ес ?ткізіп, онда ?з жаса?ан ?ателіктері, оны т?зету ж?не болдырмау ?шін не жасау керектігі туралы ?аулы шы?арады.
Сонымен, балалар, біз Бердібек Сокпа?баевты? «Мені? атым ?ожа» повесімен танысып шы?ты?. Енді саба?ты ?аншалы?ты ме?гергенімізді бай?ау ?шін ?тілген барлы? тараулар бойынша бірнеше тапсырмалар орындап к?рейік.

1.Мынау кім?
1. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап ж?ретін ?у, саба? ?стінде сыбырлап – сыпсы?да?ыш кім? (Жантас)
2. Мен о?улы? емес, ?ант аламын. Сізді? не шаруа?ыз бар, ?оя бері?із. (?ожа)
3. Біз екеуміз таныс шы?армыз деймін? (С. Май?анова)
4. М?мкін орны?а барып айтатын шы?арсы?? (Анфиса Михайловна)
5. Мен сені? ?ке?е ?арыздар адаммын. Мені? мойнымда оны? тиыны емес, те?ге емес, ба?андай бір ?арасы ж?р. (Мектеп к?зетшісі С?йбек ?арт)
6. Келесі саба??а ?айыссы? ба?а ?стап ?келесі?дер? (Зоология п?ніні? м??алімі Оспанов)
7. “Сен о?уды тастаса?, ма?ан ілесіп тастады деп екеуімізді бірдей ?удалап п?ле ?ылады. О?и бер. О?уды? т?біне сен-а? жет. М?мкін кейін дырдай басты?ты? бірі болып шы?арсы?.Сонда ма?ан шапа?аты? тиер.” (С?лтан)

2.“Теріп алу” стратегиясы (Д?птермен ж?мыс)
ал?ыр, пысы?, ?тірікші, а?ылды, сот?ар, тентек, мейірімді, ?у, зымиян, шыдамсыз, тияна?сыз, ?ділетті, а?ын, ?зіл?ой, арамза, тап?ыр, ?ателіктерін т?сіне біледі, жа?ымсыз
?ожа – ал?ыр, пысы?, а?ылды, сот?ар, тентек, мейірімді, ?ділетті, а?ын, ?зіл?ой, тап?ыр, ?ателіктерін т?сіне біледі.
Жантас – ?тірікші, ?у, зымиян, шыдамсыз, тияна?сыз, арамза, жа?ымпаз

3. Сатылай кешенді талдау

Та?ырыбы:Мені? атым ?ожа
Жанр: комедия, жан?ялы?                                                                                                                   идеясы: ?ожа бейнесі ар?ылы адамгершілікке т?рбиелеу
Мемлекет : ?аза?стан
Шы??ан жылы: 1963
Режиссер: Абдолла ?арса?баев
??гіме авторы: Бердібек Сокпа?баев

Кейіпкерлерді сомда?ан:
?ожа – Н?рлан Сегізбаев
С?лтан - М.К?кенов
Жанар – Г?лн?р ??рабаева
Жантас - Е ??рмашев
Миллат- (?ожаны? шешесі) – Бикен Римова
Рахманов – Кенебай ?ожабеков
Май?анова – Раиса М?хамедиярова
?ожаны? ?жесі - З.??рманбаева
 

4. Сергіту с?ті                Ойын «Жал?астыр»

О?ушыларды? д?ниетанымды? ?ызы?ушылы?тарын арттырып, іскерліктерін бекіту ?шін ?олданылады.
«Не істеуге болмайды?»

— ?лкендерді? алдынан… (кесіп ?туге болмайды.)
— Кішкене баланы...(жылату?а болмайды.)
— ??старды.....(ату?а болмайды.)
— ?ыз баланы....(ренжітуге болмайды.)
— Саба?тан......(кешігуге болмайды.)
— Сыныпта......(ай?айлау?а болмайды.)
«Не істеу керек?» (б?л да сол сия?ты ж?ргізіледі)
— ?лкен кісіні.....(сыйлау керек.)
— ?лкенні? тілін....(алу керек.)
— ?лкендерге.....(с?лем беру керек.)
— Кішілерді.....(?ам?орлау керек.)
— О?у ??ралдарын… (к?тіп ?стау керек.)

IV.  Саба?ты ?орытындылау

 ?ожаны? жа?ымды жа?тары

 ?ожаны? жа?ымсыз жа?тары

 Кешегі ?ожа мен б?гінгі ?ожаны? айырмасы

?ожаны? жа?ымды жа?тары
?з ісіне есеп бере алады
Жа?ымсыз іс-?рекеттерін ж?ндеуге талаптанады
?з-?зін т?рбиелейді
?лкенді сыйлайды

?ожаны? жа?ымсыз жа?тары
Т?ртіпсіз
А??ау
?тірікші
Сот?ар

Ба?алау: Саба??а жа?сы ?атыс?ан о?ушылар?а тиісті ба?асын ?ою

V.?й тапсырмасы:  «Мені? ?иялымда?ы ?ожа.» эссе жазу.
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа» »

13 ақпан 2015ж

Сабақтың тақырыбы: Б.Соқпақбаев «Менің атым Қожа»
Қорытынды сабақ: Түбі адам болатын бала
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға мәтіннің мазмұынын баяндай отырып, мәтіндегі негізгі ойды, идеяны ұғындыру, қызығушылығын арттыру.Ойларын, пікірлерін еркін айтуға, өз көзқарастарын дәлелдей білуге үйрету.
Дамытушылық: Жазушы шығармалары арқылы әр оқушыны өзіндік ой – қиялына ерік бере отырып, өзінше ой түюге баулу.Мәтінмен жұмыс істеу, көркем шығармаға әдеби талдау дағдыларын дамыту;
Тәрбиелік: Қожа бейнесі арқылы, оқушыларды адамгершілікке, мәдениеттілікке, әдебиетті сүюге, үлгі-өнеге алуға шақыру; Жағымсыз қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Шығармашылық сабақ
Сабақтың типі: Бекіту сабағы
Сабақтың әдісі: Жүйелеу, талдау, қайталау
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, Б.Соқпақбаевтың “Менің атым Қожа” кітабы, Еркін Рахышевтің “Менің де атым Қожа” фильмінен үзінді, слайд арқылы кесте, тірек сызба, суреттер
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
а)Оқушыларды түгендеу;
ә)Оқушы мен сыныптың сабаққа дайындығын бақылау;
б)Оқушыларды сабаққа психологиялық дайындау, ойларын бір ортаға топтау мақсатында ой тастау;
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау (тараулар бойынша мазмұндату)
Автор, тақырып аясында сұрақтар мен тапсырмалар беру:

1. Бердібек Сокпақбаев кім? Ол қандай жазушы?
“... Алыстан арбалап материал тасымаймын, архивтің шаңын жұтпаймын. Жақыннан өз басымнан кешкенді, өзім байқап-түйгендерімді, өз айналамды дорбалап жинаймын. Бір сөзбен айтсам, өзін жазатын жазушымын. Мінез-құлық жағынан Қожа өзге емес, менің өзіме ұқсайды.”

2. Жазушының қандай шығармалары бар?
- «Менің атым Қожа» («Өзім туралы повесть»), «Жекпе-жек», Қайдасың, Гаухар?», «Өлгендер қайтып келмейді», «Аяжан», «Балалық шаққа саяхат», «16 жасар чемпион», «Алыстағы ауылда» т.б.
Үй тапсырмасын пысықтау сұрақтары:

Қожаның өз есіміне риза болмауы дұрыс па? Саған өз есімің ұнай ма?

Қожаның лагерге жолдама сұрауына кімнің ісі желеу болды?

Тілегін орындамағаны үшін оның сынып жетекшісін кінәлауы дұрыс па?

Оқулық сатып алудағы Қожаның ісі дұрыс па,оның орнында өздерің болсаңдар қайтер едіңдер?

Пушкиннің «Қысқы кеш» өлеңін жаттамай келген Қожаның сол сәттегі кезі

Бақаның әлегі

Қожаның ісін педсоветте қаралуы

Сәйбек қарттың әңгімесі Қожаға қалай әсер етті, неліктен?

Қожаны тентек деп айтуға бола ма?

Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында суреттермен жұмыс жасату

ІІІ. Жаңа сабақты меңгерту
Балалар, сендер «Менің атым Қожа» фильмін көрдіңдер ғой, иә. Ендеше, мен сендерге жаңа сабақтың тақырыбын анықтау мақсатында бүгінгі өтілетін тараудан үзінділер айта отырып ой тастайын.
«Мен өзімнің он үш жыл өмірімнің ішіндегі ең бір қатыгез күнді бастан кештім».
- Қожа бұл сәтті қашан бастан кешіріп еді?
- Қожаның тәртіпсіздік қылықтарын, әсіресе соңғы жасаған ағаттығын , яғни Майқанованың сөмкесіне бақа әкеп салған әрекетін талқылау мақсатында болып жатқан педкеңесте.
- Дұрыс, айтасыңдар. Қожа қанша тәртіпсіздік істесе де, мұғалімдер оны кешіріп келген еді, иә. Осы жолғы кеңес ұзаққа созылды. Осы кезде Қожа өз мәселесінің шешілу қорытындысы, талқылану процесі жайлы өзінше ой қорытып отырды. Кеңес те аяқталды. «Мен туралы не деп жатыр?» екен деп дегбірі қашқан Қожа бұл кезде қайда отыр еді?
- Мектеп терезесінің тұсында тұрған теректің үстінде отыр еді.
...Педкеңес аяқталды, жұрт тарай бастады. Ахметов пен Майқанова оқшауланып, Қожа тұрған теректің түбінен өтіп бара жатып не дейді?
- «Түбінде адам болатын бала»
- Өте дұрыс. Біз жаңа сабақтың мазмұнын бірлесе айта отырып, тақырыпты да анықтап алдық.
- Өздерің көрген кино соңында осы сөзден Қожа қорытынды шығара ма?
- Иә, қорытынды шығарғаны соншалық, ол өзіне құпия кеңес өткізіп, онда өз жасаған қателіктері, оны түзету және болдырмау үшін не жасау керектігі туралы қаулы шығарады.
Сонымен, балалар, біз Бердібек Сокпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесімен танысып шықтық. Енді сабақты қаншалықты меңгергенімізді байқау үшін өтілген барлық тараулар бойынша бірнеше тапсырмалар орындап көрейік.

1.Мынау кім?
1. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап – сыпсыңдағыш кім? (Жантас)
2. Мен оқулық емес, қант аламын. Сіздің не шаруаңыз бар, қоя беріңіз. (Қожа)
3. Біз екеуміз таныс шығармыз деймін? (С. Майқанова)
4. Мүмкін орныңа барып айтатын шығарсың? (Анфиса Михайловна)
5. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның тиыны емес, теңге емес, бақандай бір қарасы жүр. (Мектеп күзетшісі Сәйбек қарт)
6. Келесі сабаққа қайыссың бақа ұстап әкелесіңдер? (Зоология пәнінің мұғалімі Оспанов)
7. “Сен оқуды тастасаң, маған ілесіп тастады деп екеуімізді бірдей қудалап пәле қылады. Оқи бер. Оқудың түбіне сен-ақ жет. Мүмкін кейін дырдай бастықтың бірі болып шығарсың.Сонда маған шапағатың тиер.” (Сұлтан)

2.“Теріп алу” стратегиясы (Дәптермен жұмыс)
алғыр, пысық, өтірікші, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, әділетті, ақын, әзілқой, арамза, тапқыр, қателіктерін түсіне біледі, жағымсыз
Қожа – алғыр, пысық, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, әділетті, ақын, әзілқой, тапқыр, қателіктерін түсіне біледі.
Жантас – өтірікші, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, арамза, жағымпаз

3. Сатылай кешенді талдау

Тақырыбы:Менің атым Қожа
Жанр: комедия, жанұялық идеясы: Қожа бейнесі арқылы адамгершілікке тәрбиелеу
Мемлекет : Қазақстан
Шыққан жылы: 1963
Режиссер: Абдолла Қарсақбаев
Әңгіме авторы: Бердібек Сокпақбаев

Кейіпкерлерді сомдаған:
Қожа – Нұрлан Сегізбаев
Сұлтан - М.Көкенов
Жанар – Гүлнәр Құрабаева
Жантас - Е Құрмашев
Миллат- (Қожаның шешесі) – Бикен Римова
Рахманов – Кенебай Қожабеков
Майқанова – Раиса Мұхамедиярова
Қожаның әжесі - З.Құрманбаева

4. Сергіту сәті                Ойын «Жалғастыр»

Оқушылардың дүниетанымдық қызығушылықтарын арттырып, іскерліктерін бекіту үшін қолданылады.
«Не істеуге болмайды?»

— Үлкендердің алдынан… (кесіп өтуге болмайды.)
— Кішкене баланы................(жылатуға болмайды.)
— Құстарды ...........................(атуға болмайды.)
— Қыз баланы........................(ренжітуге болмайды.)
— Сабақтан.............................(кешігуге болмайды.)
— Сыныпта.............................(айғайлауға болмайды.)
«Не істеу керек?» (бұл да сол сияқты жүргізіледі)
— Үлкен кісіні.......................(сыйлау керек.)
— Үлкеннің тілін...................(алу керек..)
— Үлкендерге..........................(сәлем беру керек.)
— Кішілерді..............................(қамқорлау керек.)
— Оқу құралдарын… (күтіп ұстау керек.)

IV. Сабақты қорытындылау

Қожаның жағымды жақтары

Қожаның жағымсыз жақтары

Кешегі Қожа мен бүгінгі Қожаның айырмасы


Қожаның жағымды жақтары
Өз ісіне есеп бере алады
Жағымсыз іс-әрекеттерін жөндеуге талаптанады
Өз-өзін тәрбиелейді
Үлкенді сыйлайды

Қожаның жағымсыз жақтары
Тәртіпсіз
Аңқау
Өтірікші
Сотқар

Бағалау: Сабаққа жақсы қатысқан оқушыларға тиісті бағасын қою

V.Үй тапсырмасы: «Менің қиялымдағы Қожа...» эссе жазу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа»

Автор: Бекенова Гулжан Бериковна

Дата: 02.03.2015

Номер свидетельства: 180862


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства