kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ахмет Байт?рсынов «А?ын ініме»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы, п?ні, мерзімі

7 -сынып,?аза?  ?дебиет, 20.10.2014

саба? № 15

Саба?ты? та?ырыбы

Ахмет Байт?рсынов «А?ын ініме»

Сілтемелер

К?нтізбелік жоспар,

?дебиет о?улы?ы, 86-бет

Жалпы ма?саттар

Сыни ойлау к??арасын дамыта отырып, мысал ?ле?ні? ма?ынасын т?сіну;  жа?даятты шешу ар?ылы саба??а  ?ызы?ушылы?ын арттыру;  білім беру мен білім алуда?ы жа?а т?сілдер диалогтік о?ытуды ?олдану ар?ылы  негізгі идеяны т?сіну; ?з бетімен ж?мыс жасау барысында ?абілетті о?ушыны табу; жас ерекшелігін ескеру;  ой т?йіндеуіне орай к?шбасшылы?ты аны?тау;

К?тілетін н?тиже

Ойды ж?йелі жина?тау?а ?йренеді;

?з біліміне есеп беріп, ба?алау?а ?йренеді; ?зіндік ойын орта? пікірге то?ыстыра біледі; ?зге топтарды ты?дау?а ?йретіледі. М?нерлеп о?у техникасын ме?герген. ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын аша алады. С?ра?тар?а на?ты жауап береді Критерийлерге с?йеніп ?зін, ж?бын, тобын ба?алай алады.?ле?ні? идеясын болжайды.?мірден мысал келтіреді.?з ойларын д?лелдей алады.

Т?йінді идея

М??алімні? орындалатын іс ?рекеті

О?ушыны?  орындалатын іс ?рекеті

О?ыту т?сілдері

1.?йымдастыру кезе?і      О?ушыларды т?гендеу, ?ызы?ушылы?ты ояту, сыныпта психологиялы? ахуал тудыру

«Сіз кімсіз?» тренингіне ?атысады

Психологиялы? тренинг

«К?пір» тапсырмалары»

?йге берілген та?ырып бойынша жа?а саба?ты ме?геруге негіз болатын ?айталау тапсырмасы.

Ми?а шабуыл ?дісі бойынша с?ра?тар ?ою

1.  Е? ал?аш сауат аш?ан о?улы?ымыз?

2.          2.?ліппені? атасы кім?

А)Абай ??нанбай?лы ?мірі мен шы?армашылы?ы

?)К??іл ??сы ??й?ылжыр шартарап?а. Жат?а айту

Б)?ансонарда шы?ады б?ркітші шы?ады а??а Талдау 10 (мин)

Диалогті о?ыту

Білу

Кім ? Не? ?андай? ?алай? ?ашан? Неліктен? с?ра?тарына толы? а?парат берілуі керек ) (2 ?пай)

Т?сіндірме с?здік

Милл?т-араб с?зі,халы?,?лт. Аплатон, Платон-ертедегі грек о?ымыстысы, правосы-???ы

 1.А?ын ?мірі мен шы?армашылы?ы

2. «А?ын ініме» ?ле?ін м?нерлеп о?у, талдау

3.  ?ле?ні? шы?у тарихын зерттеу (15мин)

Топты? ж?мыс

СТО

Т?сіну

( Неге? Неліктен? Себебі ? Не

 ?шін ? с?ра?тарына о?ушыны? берген жауаптарын тере?дету ?шін ?ойылады)

(4 ?пай)

“А?ын ініме”?ле?ін талдау.

Ирониялы? екпін т?сетін  етістіктерді болымсыз т?рге айналдыру.

 А?ын ?мірі мен шы?армашылы?ын т?сіндіру

Диалогті о?ыту

СТО

Талдау

(салыстыр,айырмашылы?ы неде,??састы?ы неде, та?ырыпты? басты идеялары деген тапсырмалар болуы керек)

(6 ?пай)

А?ын ініме

1.Авторы – А.Байт?рсынов. ?аза?ты? т???ыш тіл білімі негізін ?алаушы ?алым, публицист,аудармашы?мысалшы,саясаткер.

2.Та?ырыбы- та?ырып –б?л ?нер туындысыны? іргетасы. Б?л ?ле?ні? та?ырыбы- ат?амінер шонжарларды? мінез-??л?ын ?шкерелеу.

3.Жанр т?рі- поэзия (?ле?) ?ле? дегеніміз- белгілі бір ?лшеммен ?иыннан ?иыстырылып,?йлесімді ыр?а?пен ?й?асып келетін ?рнекті с?з ж?йесі.

4.Идеясы- ат?амінер шонжарларды? мінез-??л?ын ?шкерелеу. Хал?ына пайдасы тиетін, адал ?ызмет ететін адам болып ?алыптасу?а ?ндейді. Идея дегеніміз- автор та?ырып ар?ылы ?мір шынды?ын суреттегенде оны ?з к?з?арасы,?з д?ниетанымы т?р?ысынан бейнелейді. Сол ар?ылы ?зіні? арман-ма?сатын,?иялын білдіреді.

5.Шума?-ая?тал?ан синтаксистік тірт?тас ой. 8 шума?ты

6.Тарма?-?ле?ні? ?р жолы. 30 тарма?ты

7.Буна?- белгілі дауыс ыр?а?ымен б?лінуі. 3 буна?ты

8.Буын саны- дауысты дыбыс?а байланысты. 11 буынды.

Салыстыру

Талдау-жина?тау

?олдану

 ( о?улы?, та?тамен ж?мыс ж?ргізу барысында берілетін бекіту тапсырмалары)

( 10 ?пай)

Те?еу: до?ыздай, балдай,Аплатондай

Эпитет: а?ыл?а жарлы, с?йікті милл?т

Д?рекі с?здер: ?а?ыр,лапыр,па?ыр,ай?ырсып.

Ирония- кекесін,келемеждеу

С?йікті милл?ті?а болам десе?, Нашарды? к?бірек же ха?ын,інім.

Практикалы? ж?мыс,

?здік ж?мыс

Жина?тау

( ?орытынды шы?ар, кесте толтыр,тірек сызба сыз, с?зж?мба?, с?ра?тар ??растыру тапсырмалары о?ушыны? негізгі идеяны толы?тыруына м?мкіндік береді)

(4,6,8 ?)

  Арнау- жазушыны? к?біне –к?п а?ынны? ?зіне не ?згеге,кейде тіпті жалпы ж?рт?а арнайы тіл ?атуы,к?пшілікке ?айырыла с?йлеуі,олармен іштей ке?есуі.

Б?л ?ле? жарлай арнау?а ??рыл?ан. ?ле? М.Дулат?лына арнал?ан

Анкета ?дісі ар?ылы бекіту.
1.Жазушыны? ту?ан жылы, к?ні
2.Ту?ан жері
3.Білім ал?ан жері
4. «А?ын ініме» ?ле?іне та?ырып ?ой. Ол та?ырыпты не ?шін ал?аны?ды т?сіндір.
5. Т?мендегі с?ра?тар?а жауап жаз.
А) А?ын «А?ын ініме» ?ле?інде адам мінездеріндегі ?андай ?асиеттерді сынайды?
?) А.Байт?рсынов ?ле?де а?ынны? халы? алдында?ы парызы ?андай болу керек екенін а??артады?
Б) ?ле?ні? со??ы шума?ынан а?ынны? айт?ысы келген ойы ?андай?

СТО

Дарынды о?ушымен ж?мыс

Просмотр содержимого документа
«Ахмет Байт?рсынов «А?ын ініме»»

Сыныбы, пәні, мерзімі

7 -сынып,қазақ әдебиет, 20.10.2014

сабақ № 15

Сабақтың тақырыбы

Ахмет Байтұрсынов «Ақын ініме»

Сілтемелер

Күнтізбелік жоспар,

Әдебиет оқулығы, 86-бет

Жалпы мақсаттар

Сыни ойлау көқарасын дамыта отырып, мысал өлеңнің мағынасын түсіну;  жағдаятты шешу арқылы сабаққа  қызығушылығын арттыру;  білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер диалогтік оқытуды қолдану арқылы  негізгі идеяны түсіну; өз бетімен жұмыс жасау барысында қабілетті оқушыны табу; жас ерекшелігін ескеру;  ой түйіндеуіне орай көшбасшылықты анықтау;

Күтілетін нәтиже

Ойды жүйелі жинақтауға үйренеді;

өз біліміне есеп беріп, бағалауға үйренеді; өзіндік ойын ортақ пікірге тоғыстыра біледі; өзге топтарды тыңдауға үйретіледі. Мәнерлеп оқу техникасын меңгерген. Өлеңнің тақырыбы мен идеясын аша алады. Сұрақтарға нақты жауап береді Критерийлерге сүйеніп өзін, жұбын, тобын бағалай алады.Өлеңнің идеясын болжайды.Өмірден мысал келтіреді.Өз ойларын дәлелдей алады.

Түйінді идея


Мұғалімнің орындалатын іс әрекеті

Оқушының орындалатын іс әрекеті

Оқыту тәсілдері

1.Ұйымдастыру кезеңі Оқушыларды түгендеу, қызығушылықты ояту, сыныпта психологиялық ахуал тудыру

«Сіз кімсіз?» тренингіне қатысады


Психологиялық тренинг

«Көпір» тапсырмалары»

Үйге берілген тақырып бойынша жаңа сабақты меңгеруге негіз болатын қайталау тапсырмасы.

 

Миға шабуыл әдісі бойынша сұрақтар қою

1.  Ең алғаш сауат ашқан оқулығымыз?

2.          2.Әліппенің атасы кім?

А)Абай Құнанбайұлы өмірі мен шығармашылығы

Ә)Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа. Жатқа айту

Б)Қансонарда шығады бүркітші шығады аңға Талдау 10 (мин)

Диалогті оқыту

Білу

Кім ? Не? Қандай? Қалай? Қашан? Неліктен? сұрақтарына толық ақпарат берілуі керек ) (2 ұпай)

Түсіндірме сөздік

Милләт-араб сөзі,халық,ұлт. Аплатон, Платон-ертедегі грек оқымыстысы, правосы-құқы

1.Ақын өмірі мен шығармашылығы

2. «Ақын ініме» өлеңін мәнерлеп оқу, талдау

3.  Өлеңнің шығу тарихын зерттеу (15мин)

Топтық жұмыс

СТО


Түсіну

( Неге? Неліктен? Себебі ? Не

үшін ? сұрақтарына оқушының берген жауаптарын тереңдету үшін қойылады)

(4 ұпай)

“Ақын ініме”өлеңін талдау.

Ирониялық екпін түсетін  етістіктерді болымсыз түрге айналдыру.

 Ақын өмірі мен шығармашылығын түсіндіру

Диалогті оқыту

СТО

Талдау

(салыстыр,айырмашылығы неде,ұқсастығы неде, тақырыптың басты идеялары деген тапсырмалар болуы керек)

(6 ұпай)

Ақын ініме

1.Авторы – А.Байтұрсынов. Қазақтың тұңғыш тіл білімі негізін қалаушы ғалым, публицист,аудармашығмысалшы,саясаткер.

2.Тақырыбы- тақырып –бұл өнер туындысының іргетасы. Бұл өлеңнің тақырыбы- атқамінер шонжарлардың мінез-құлқын әшкерелеу.

3.Жанр түрі- поэзия (өлең) Өлең дегеніміз- белгілі бір өлшеммен қиыннан қиыстырылып,үйлесімді ырғақпен ұйқасып келетін өрнекті сөз жүйесі.

4.Идеясы- атқамінер шонжарлардың мінез-құлқын әшкерелеу. Халқына пайдасы тиетін, адал қызмет ететін адам болып қалыптасуға үндейді. Идея дегеніміз- автор тақырып арқылы өмір шындығын суреттегенде оны өз көзқарасы ,өз дүниетанымы тұрғысынан бейнелейді. Сол арқылы өзінің арман-мақсатын,қиялын білдіреді.

5.Шумақ-аяқталған синтаксистік тіртұтас ой. 8 шумақты

6.Тармақ-өлеңнің әр жолы. 30 тармақты

7.Бунақ- белгілі дауыс ырғағымен бөлінуі. 3 бунақты

8.Буын саны- дауысты дыбысқа байланысты. 11 буынды.

Салыстыру


Талдау-жинақтау

Қолдану

( оқулық, тақтамен жұмыс жүргізу барысында берілетін бекіту тапсырмалары)

( 10 ұпай)

Теңеу: доңыздай, балдай,Аплатондай

Эпитет: ақылға жарлы, сүйікті милләт

Дөрекі сөздер: қақыр,лапыр,пақыр,айғырсып.

Ирония- кекесін,келемеждеу

Сүйікті милләтіңа болам десең, Нашардың көбірек же хақын ,інім.


Практикалық жұмыс,

Өздік жұмыс

Жинақтау

( қорытынды шығар, кесте толтыр,тірек сызба сыз, сөзжұмбақ , сұрақтар құрастыру тапсырмалары оқушының негізгі идеяны толықтыруына мүмкіндік береді)

(4,6,8 ұ)

Арнау- жазушының көбіне –көп ақынның өзіне не өзгеге,кейде тіпті жалпы жұртқа арнайы тіл қатуы,көпшілікке қайырыла сөйлеуі,олармен іштей кеңесуі.

Бұл өлең жарлай арнауға құрылған. Өлең М.Дулатұлына арналған


Анкета әдісі арқылы бекіту.
1.Жазушының туған жылы, күні
2.Туған жері
3.Білім алған жері
4. «Ақын ініме» өлеңіне тақырып қой. Ол тақырыпты не үшін алғаныңды түсіндір.
5. Төмендегі сұрақтарға жауап жаз.
А) Ақын «Ақын ініме» өлеңінде адам мінездеріндегі қандай қасиеттерді сынайды?
Ә) А.Байтұрсынов өлеңде ақынның халық алдындағы парызы қандай болу керек екенін аңғартады?
Б) Өлеңнің соңғы шумағынан ақынның айтқысы келген ойы қандай?

СТО

Дарынды оқушымен жұмыс

 

Рефлексия

 

 

 

 

Шығу парағын толтырады

1. Мен не білдім?

2.Не ұнады?

3.Мен үшін не қиын?

4. Менің түсінбегенім...

5. Менен сізге бір сұрақ...

Кері байланыс

Бағалау


Бағалауда формативті бағалау жүргіземін. Тақтаға әр топқа сабақ барысындағы тапсырмаларды кесте түрінде сызып қоямын. Әр орындалған тапсырмадан соң топтар бір-бірін смаликтер салынған стикерлер арқылы бағалайды. Бағалау барысында ол топтың ерекшелігін, тапсырманы мұқият орындаған-орындамағаны, кеткен қателіктерін айтып, бір-бірін әділ бағалайды.

ОүБ
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ахмет Байт?рсынов «А?ын ініме»

Автор: Ахметбекова Гулжан Уалижан?ызы

Дата: 15.11.2015

Номер свидетельства: 253460

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства