kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Абайды? ?мірі мен шы?армашылы?ы бойынша тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

1 - н?с?а
1. Абай ??нанбаевты? ту?ан жерін белгіле?із.
А) Шы?ыс ?аза?стан облысы, Аяг?з ауданы, А? жайлау ??ірі;
В) Шы?ыс ?аза?стан облысы, Шы??ыстау бауырында?ы ?ас?аб?ла?та;*
С) А?мола облысында?ы ?оск?л деген жерде;
Д) А?мола облысы, ?йгілі Бурабай к?лі;
Е) ?останай облысы, ??см?рын бекетінде.
2. ??нанбай Абайды неше жасында Семейге о?у?а жіберді?
А) 7жасында;
В) 8жасында;
С) 9жасында;
Д) 10жасында;*
Е) 11жасында.
3. Медреседе діни уа?ыздармен шектеліп ?алмай, ?андай тілдерді игерді?
А) Араб, парсы, т?ркі;*
В) Араб, парсы, иран;
С) Араб, парсы, т?ркімен;
Д) Араб, парсы, ?збек;
Е) Араб, парсы, орыс.
4. ??нанбай Абайды о?удан шы?арып, ел билеу ісіне баулы?анда неше жаста еді?
А) 10жаста;
В) 11жаста;
С) 13жаста;*
Д) 15жаста;
Е) 16жаста.
5. Абай Е. Михаэлиспен ?ай жылы кездесті?
А) 1870ж.;*
В) 1871ж.;
С) 1873ж.;
Д) 1875ж.;
Е) 1880ж.
6. 1882 жылы жазыл?ан Абайды? а?ынды?ын ?зіне де, ?згелерге де мойындат?ан шын м?ніндегі к?ркем туындыларын к?рсеті?із.
А) «Жаз», «?ыс»;
В) «?ле? - с?зді? патшасы», «К?з»;
С) «?алы? елім, ?аза?ым, ?айран ж?ртым», «Жаз?ыт?ры»;
Д) «?ылым таппай ма?танба», «Интернатта о?ып ж?р»;
Е) «?ан сонарда б?ркітші шы?ады а??а», «Бородино».*
7. Абай ?ле?дерін кімні? атынан таратып ж?рді?
А) Байк?кше;
В) Барлас;
С) К?кпай;*
Д) Балта;
Е) Ш?же.
8. М?дениет пен білімні? ма?ызын насихаттау?а арнал?ан т???ыш шы?армасын белгіле?із.
А) «Интернатта о?ып ж?р»;
В) «Жасымда ?ылым бар деп ескермедім»;*
С) «?ылым таппай ма?танба»;
Д) «Жаз?ыт?ры»;
Е) «Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат».
9. ?ай ?ле?нен?
Кемді к?н ?ызы? д?урен тату ?ткіз,
Жетпесе, бірі?дікін бірі? жеткіз.
К?ншілдіксіз тату бол шын к??ілмен,
?иянатшыл болма?ты естен кеткіз.
А) «Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат»;*
В) «Біреуді? кісісі ?лсе, ?аралы ол»;
С) «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін»;
Д) «Болыс болдым, мінеки»;
Е) «?лсем, орным ?ара жер, сыз болмай ма?».
10. Абайды? таби?ат та?ырыбында?ы т???ыш ?ле?ін белгіле?із.
А) «?араша, желто?сан мен сол бір екі ай»;
В) «Жаз»;*
С) «?ыс»;
Д) «К?з»;
Е) «Жаз?ыт?ры».
11. ?ай ?ле?нен?
?ырда?ы ел ойда?ы елмен араласып,
К?лімдесіп, к?рісіп, ??ша?тасып.
Шаруа ?у?ан жастарды? мойны босап,
Сыбырласып, сырласып, мау?ын басып.
А) «Жаз»;
В) «К?з»;
С) «?араша, желто?сан мен сол бір екі ай»;
Д) «Жаз?ыт?ры»;*
Е) «К?ле?ке басын ?зартып».
12. Абай Пушкинді аудару ар?ылы ?й?асты? ?ай т?рін тапты?
А) ?ара ?ле? ?й?асы;
В) шалыс ?й?ас;*
С) аралас ?й?ас;
Д) ш?быртпалы ?й?ас;
Е) кезекті ?й?ас.
13. А?ын ел билеушілеріні? типтік бейнесін ?ай ?ле?дерінде бейнелеген?
А) «Сегіз ая?», «Жаз»;
В) «К?ле?ке басын ?зартып», «К?з»;
С) «Болыс болдым мінеки», «М?з болады болысы?»;*
Д) «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін», «Жаз?ыт?ры»;
Е) «Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат», «К?ле?ке басын ?зартып».
14. ?ай шы?армадан?
Тама?ы то?ты?,
Ж?мысы жо?ты?
Аздырар адам баласын.
А) «Желсіз т?нде жары? ай»;
В) «Адамны? кейбір кездері»;
С) «?згеге к??ілім тоярсы?»;
Д) «Сегіз ая?»;*
Е) «Пайда ойлама, ар ойла».
15. Абай Лермонтовтан жалпы саны ?анша шы?арма аудар?ан?
А) 17;
В) 21;
С) 23;
Д) 25;
Е) 27.*
16. Ойшыл адамны? ?мірде к?ргені мен басынан кешкен шерлі сырын танытатын шы?арманы ата?ыз.
А) «Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат»;
В) «?лсем, орным ?ара жер, сыз болмай ма?»;*
С) «Біреуді? кісісі ?лсе, ?аралы ол»;
Д) «Мал?а досты? м??ы жо?»;
Е) «?алы? елім, ?аза?ым».
17. Абайды? ?анша поэмасы бар?
А) 2;
В) 3;*
С) 4;
Д) 5;
Е) 7.
18. Абайды? ?ай поэмасыны? уа?и?асы «Мы? бір т?н» ертегісінен алын?ан?
А) «Ескендір»;
В) «Мас??т»;
С) «?зім ??гімесі»;*
Д) «Е?лік - Кебек»;
Е) «Л?йлі - М?жн?н».
19. Еуропа?а Александр Македонский деген атпен белгілі ?олбасшыны? ?мірі жайлы а?ыздар негізінде жазыл?ан поэмасын к?рсеті?із.
А) «Ескендір»;*
В) «Мас??т»;
С) «?зім ??гімесі»;
Д) «Е?лік - Кебек»;
Е) «Л?йлі - М?жн?н».
20. Абай: «Тегінде адам баласы, адам баласынан а?ыл, ?ылым, ар, мінез деген н?рселермен озба?», - деп нешінші ?ара с?зінде жазды?
А) Алтыншы с?зінде;
В) Отыз ?шінші с?зінде;
С) Он сегізінші с?зінде;*
Д) Жиырма бесінші с?зінде;
Е) Он то?ызыншы с?зінде.
21. «?аза?ты? классикалы? ?дебиетіні? атасы, ?аза? поэзиясыны? к?н шуа?ты ас?ар биігі» деген с?зді? иесі кім?
А) А. Байт?рсынов;
В) Ш. ??дайберді?лы;
С) С. Сейфуллин;
Д) М. ?уезов;*
Е) З. Ахметов.
22. ?ай ?ара с?зінен?
«Жас бала анадан ту?анда 2 т?рлі мінезбен туады».
А) Жетінші;*
В) Он сегізінші;
С) Он то?ызыншы;
Д) Отыз бірінші;
Е) Отыз сегізінші.
23. Самородный сары алтын,
Саудасыз берсе?, алмайды
Саудыра?ан жезіне.
Саудырсыз сары ?ам?аны
Сада?а кеткір с?райды,
Самар?анны? б?зіне.
К?ркемдік т?сілді? ?андай т?рі ?олданыл?ан?
А) Ассонанс;
В) Аллитерация;*
С) Шендестіру;
Д) ?айталау;
Е) Кейіптеу.
24. К?н жо?та кісімсінер ж?лдыз бен ай,
Ол ?айтсін ?ара т?нде жар?ылдамай,
Азалы а? к?рпесін сілке тастап,
Жер к?лімдер, ?зіне шырай беріп.
??былтуды? (тропты?) ?андай т?рі ?олданыл?ан?
А) Ассонанс;
В) Аллитерация;
С) Те?еу;
Д) Кейіптеу;*
Е) Риторикалы? с?рау.
25. Халы? арасына ?н болып тара?ан аудармалары?
А) «?ара??ы т?нде тау ?ал?ып», «Татьянаны? хаты»;*
В) «Сегіз ая?»;
С) «К?зімні? ?арасы»;
Д) «Бойы б?л?а?», «Айттым с?лем, ?алам ?ас»;
Е) «?ор болды жаным».

2 - н?с?а
1. «?аза?ты? бас а?ыны – Абай ??нанбаев. Одан ас?ан б?рын - со??ы заманда ?аза? баласында біз білетін а?ын бол?ан жо?» деген с?зді? авторы кім?
А) Ш. ??дайберді?лы;
В) А. Байт?рсын?лы;*
С) С. Сейфуллин;
Д) М. ?уезов;
Е) М. Ж?мабаев.
2. «Орынсызды айтпа?ан», «Ар?ы атасы ?ажы еді», «Т?ла бойы? ?ят, ар еді?» ?ле?дерін кімге арнады?
А) Оспан?а;
В) А?ылбай?а;
С) ?бдірахман?а;*
Д) Ма?ауия?а;
Е) Мекайл?а.
3. ?ай ?ле?нен?
Ойында жо? біріні?,
Салтыков пен Толстой,
Я тілмаш, я адвокат,
Болсам деген б?рінде ой..
А) «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін»;
В) «Интернатта о?ып ж?р»;*
С) «?ылым таппай ма?танба»;
Д) «Жасымда ?ылым бар деп ескермедім»;
Е) «?алы? елім, ?аза?ым, ?айран ж?ртым».
4. Лермонтовтан аудар?ан ?ле?ін табы?ыз.
А) «Евгений Онегин»;
В) «Шегіртке мен ??мырс?а»;
С) «Піл мен ?анден»;
Д) «Жалау»;*
Е) «Ба?а мен ?гіз».
5. Пара беріп, билікке ?олы жеткен екі ж?зді жем?ор болысты? бейнесін «улы сия, ащы тілмен» ?лтіре сы?а? еткен ?ле?ін табы?ыз.
А) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»;
В) «Т?бінде баянды е?бек егін сал?ан»;
С) «?ылым таппай ма?танба»;
Д) «К?ле?ке басын ?зартып»;
Е) «Болыс болдым, мінеки».*
6. Абайды? ?зі шы?ар?ан ?ле? - ?ндеріні? саны ?анша?
А) 20 ша?ты; *
В) 25 ша?ты;
С) 30 ша?ты;
Д) 35 ша?ты;
Е) 40 ша?ты.
7. Абай Пушкинні? ата?ты «Евгений Онегин» романын ?ай жылы аударды?
А) 1880;
В) 1883;
С) 1885;
Д) 1886;
Е) 1889.*
8. ?ай ?ле?нен?
Атадан алтау,
Анадан т?ртеу,
Жал?ызды? к?рер жерім жо?.
А) «?ар болды жаным»;
В) «Бойы б?л?а?»;
С) «Сегіз ая?»;*
Д) «??ла?тан кіріп бойды алар»;
Е) «Жаз?ыт?ры».
9. Абайды? руы кім?
А) Найман;
В) Керей;
С) Тобы?ты;*
Д) Уа?;
Е) Дулат.
10. Абай «Семей ?аза?тары ?шін ?ылмысты істерге ?арсы за? ережесін» ?ай жылы жазды?
А) 1885ж.;*
В) 1886ж.;
С) 1887ж.;
Д) 1888ж.;
Е) 1889ж.
11. М. ?уезовті? «Абай жолы» эпопеясы д?ние ж?зі халы?тарыны? неше тіліне аударылды?
А) 101 тілге;
В) 105тілге;
С) 110 тілге;
Д) 116 тілге;*
Е) 120 тілге.
12. «?аза? жазушыларынан, ?рине, Абайды с?йемін. Мені? бала к?німнен ішкен асым, ал?ан н?рімні? барлы?ы - Абайдан»,- деп кім айтты?
А) Ш?к?рім;
В) Ахмет;
С) М?хтар;*
Д) К?кбай;
Е) ?иясбай.
13. Абай о?ы?ан медресе?
А) Ахмет - Риза медресесі;*
В) Медресе Мухаммадия;
С) Медресе Рахман??ли;
Д) Медресе Расуля;
Е) «?алия» медресесі.
14. Абай ?ай жылдары болыс болды?
А) 1874 - 1876;
В) 1876 - 1878;*
С) 1877 - 1879;
Д) 1878 - 1880;
Е) 1879 - 1881.
15. Т?бе би болып сайлан?ан жылын белгіле?із.
А) 1880 ж.;
В) 1881 ж.;
С) 1885 ж.;*
Д) 1887 ж.;
Е) 1888 ж.
16. Абай ?ле?ді неше жастан бастап жазды?
А) 8 жастан
В) 10 жастан*
С) 11 жастан
Д) 13 жастан
Е) 15 жастан
17. Абай: «Сен со?ымы?а бір ту бие ал, мен енді ?ле?імді ?зіме алайын», - деп кімге айтты?
А) Барлас;
В) Байк?кше;
С) К?кпай;*
Д) Ш?же;
Е) Балта.
18. ?ай ?ле?нен?
?обыз бен домбыра алып топта сарнап,
Ма?тау ?ле? айтыпты ?ркімге арнап.
?р елден ?ле?менен ?айыр тілеп,
Кетірген с?з ?адірін ж?ртты шарлап.
А) «Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат»;
В) «Біреуді? кісісі ?лсе, ?аралы ол»;
С) «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін»;
Д) «?ле? - с?зді? патшасы, с?з сарасы»;*
Е) «Мал?а досты? м??ы жо?».
19. Абай: «?аза?ты? ма?алдарыны? к?біні? іске татырлы?ы да бар, іске татыма? т?гіл, не ??дайшылы??а, не адамшылы??а жарамайт??ыны да бар»,- деп нешінші ?ара с?зінде жазды?
А) Екінші;
В) Т?ртінші;
С) Он алтыншы;
Д) Он жетінші;
Е) Жиырма то?ызыншы.*
20. Абайды? с?йікті ?лы ?бдірахман ?ай жылы ?айтыс болды?
А) 1891ж.;
В) 1893ж.;
С) 1895ж.;*
Д) 1897ж.;
Е) 1898ж.
21. ??былтуды? (тропты?) ?ай т?рі?
Сен жаралы жолбарыс е?,
Мен киікті? ла?ы ем.
А) Метонимия;
В) Метафора;*
С) Эпитет;
Д) Те?еу;
Е) Ассонанс.
22. Абайды? ал?аш?ы ?ле?дер жина?ы ?ай жылы, ?ай жерде басылып шы?ты?
А) 1896ж. ?азан;
В) 1898ж. Орынбор;
С) 1904ж. ?азан;
Д) 1908ж. Петербург;
Е) 1909ж. Петербург.*
23. Абайды? неше к?йі бар?
А) 1;
В) 2;
С) 3;*
Д) 4;
Е) 5.
24. Абайды? халы? арасына сі?іп кеткен ма?алын белгіле?із.
А) «Аты? шы?паса, жер ?рте»;
В) «Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей»;*
С) «Алтын к?рсе, періште жолдан таяды»;
Д) «Ата - анадан мал т?тті, алтын ?йден жан т?тті»;
Е) «?алауын тапса, ?ар жанар».
25. ?ай ?ле?нен?
?нні? де естісі бар, есері бар,
Ты?даушыны? ??ла?ын кесері бар.
А?ылдыны? с?зіндей ойлы к?йді
Ты?да?анда к??ілді? ?сері бар.
А) «К??іл ??сы ??й?ылжыр шартарап?а»;*
В) «?бдірахманны? ?йелі Ма?ыш?а»;
С) «Айттым с?лем, ?алам ?ас»;
Д) «?ле? - с?зді? патшасы, с?з сарасы»;
Е) «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін».

 

Просмотр содержимого документа
«Абайды? ?мірі мен шы?армашылы?ы бойынша тест тапсырмалары »

Абайдың өмірі мен шығармашылығы бойынша тест тапсырмалары (10 - сынып)

1 - нұсқа
1. Абай Құнанбаевтың туған жерін белгілеңіз.
А) Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Ақ жайлау өңірі;
В) Шығыс Қазақстан облысы, Шыңғыстау бауырындағы Қасқабұлақта;*
С) Ақмола облысындағы Қоскөл деген жерде;
Д) Ақмола облысы, әйгілі Бурабай көлі;
Е) Қостанай облысы, Құсмұрын бекетінде.
2. Құнанбай Абайды неше жасында Семейге оқуға жіберді?
А) 7жасында;
В) 8жасында;
С) 9жасында;
Д) 10жасында;*
Е) 11жасында.
3. Медреседе діни уағыздармен шектеліп қалмай, қандай тілдерді игерді?
А) Араб, парсы, түркі;*
В) Араб, парсы, иран;
С) Араб, парсы, түркімен;
Д) Араб, парсы, өзбек;
Е) Араб, парсы, орыс.
4. Құнанбай Абайды оқудан шығарып, ел билеу ісіне баулығанда неше жаста еді?
А) 10жаста;
В) 11жаста;
С) 13жаста;*
Д) 15жаста;
Е) 16жаста.
5. Абай Е. Михаэлиспен қай жылы кездесті?
А) 1870ж.;*
В) 1871ж.;
С) 1873ж.;
Д) 1875ж.;
Е) 1880ж.
6. 1882 жылы жазылған Абайдың ақындығын өзіне де, өзгелерге де мойындатқан шын мәніндегі көркем туындыларын көрсетіңіз.
А) «Жаз», «Қыс»;
В) «Өлең - сөздің патшасы», «Күз»;
С) «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Жазғытұры»;
Д) «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр»;
Е) «Қан сонарда бүркітші шығады аңға», «Бородино».*
7. Абай өлеңдерін кімнің атынан таратып жүрді?
А) Байкөкше;
В) Барлас;
С) Көкпай;*
Д) Балта;
Е) Шөже.
8. Мәдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналған тұңғыш шығармасын белгілеңіз.
А) «Интернатта оқып жүр»;
В) «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»;*
С) «Ғылым таппай мақтанба»;
Д) «Жазғытұры»;
Е) «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат».
9. Қай өлеңнен?
Кемді күн қызық дәурен тату өткіз,
Жетпесе, біріңдікін бірің жеткіз.
Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен,
Қиянатшыл болмақты естен кеткіз.
А) «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»;*
В) «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол»;
С) «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»;
Д) «Болыс болдым, мінеки»;
Е) «Өлсем, орным қара жер, сыз болмай ма?».
10. Абайдың табиғат тақырыбындағы тұңғыш өлеңін белгілеңіз.
А) «Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай»;
В) «Жаз»;*
С) «Қыс»;
Д) «Күз»;
Е) «Жазғытұры».
11. Қай өлеңнен?
Қырдағы ел ойдағы елмен араласып,
Күлімдесіп, көрісіп, қүшақтасып.
Шаруа қуған жастардың мойны босап,
Сыбырласып, сырласып, мауқын басып.
А) «Жаз»;
В) «Күз»;
С) «Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай»;
Д) «Жазғытұры»;*
Е) «Көлеңке басын ұзартып».
12. Абай Пушкинді аудару арқылы ұйқастың қай түрін тапты?
А) қара өлең ұйқасы;
В) шалыс ұйқас;*
С) аралас ұйқас;
Д) шұбыртпалы ұйқас;
Е) кезекті ұйқас.
13. Ақын ел билеушілерінің типтік бейнесін қай өлеңдерінде бейнелеген?
А) «Сегіз аяқ», «Жаз»;
В) «Көлеңке басын ұзартып», «Күз»;
С) «Болыс болдым мінеки», «Мәз болады болысың»;*
Д) «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Жазғытұры»;
Е) «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Көлеңке басын ұзартып».
14. Қай шығармадан?
Тамағы тоқтық,
Жұмысы жоқтық
Аздырар адам баласын.
А) «Желсіз түнде жарық ай»;
В) «Адамның кейбір кездері»;
С) «Өзгеге көңілім тоярсың»;
Д) «Сегіз аяқ»;*
Е) «Пайда ойлама, ар ойла».
15. Абай Лермонтовтан жалпы саны қанша шығарма аударған?
А) 17;
В) 21;
С) 23;
Д) 25;
Е) 27.*
16. Ойшыл адамның өмірде көргені мен басынан кешкен шерлі сырын танытатын шығарманы атаңыз.
А) «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»;
В) «Өлсем, орным қара жер, сыз болмай ма?»;*
С) «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол»;
Д) «Малға достың мұңы жоқ»;
Е) «Қалың елім, қазағым».
17. Абайдың қанша поэмасы бар?
А) 2;
В) 3;*
С) 4;
Д) 5;
Е) 7.
18. Абайдың қай поэмасының уақиғасы «Мың бір түн» ертегісінен алынған?
А) «Ескендір»;
В) «Масғұт»;
С) «Әзім әңгімесі»;*
Д) «Еңлік - Кебек»;
Е) «Ләйлі - Мәжнүн».
19. Еуропаға Александр Македонский деген атпен белгілі қолбасшының өмірі жайлы аңыздар негізінде жазылған поэмасын көрсетіңіз.
А) «Ескендір»;*
В) «Масғұт»;
С) «Әзім әңгімесі»;
Д) «Еңлік - Кебек»;
Е) «Ләйлі - Мәжнүн».
20. Абай: «Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ», - деп нешінші қара сөзінде жазды?
А) Алтыншы сөзінде;
В) Отыз үшінші сөзінде;
С) Он сегізінші сөзінде;*
Д) Жиырма бесінші сөзінде;
Е) Он тоғызыншы сөзінде.
21. «Қазақтың классикалық әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының күн шуақты асқар биігі» деген сөздің иесі кім?
А) А. Байтұрсынов;
В) Ш. Құдайбердіұлы;
С) С. Сейфуллин;
Д) М. Әуезов;*
Е) З. Ахметов.
22. Қай қара сөзінен?
«Жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады».
А) Жетінші;*
В) Он сегізінші;
С) Он тоғызыншы;
Д) Отыз бірінші;
Е) Отыз сегізінші.
23. Самородный сары алтын,
Саудасыз берсең, алмайды
Саудыраған жезіне.
Саудырсыз сары қамқаны
Садаға кеткір сұрайды,
Самарқанның бөзіне.
Көркемдік тәсілдің қандай түрі қолданылған?
А) Ассонанс;
В) Аллитерация;*
С) Шендестіру;
Д) Қайталау;
Е) Кейіптеу.
24. Күн жоқта кісімсінер жұлдыз бен ай,
Ол қайтсін қара түнде жарқылдамай,
Азалы ақ көрпесін сілке тастап,
Жер күлімдер, өзіне шырай беріп.
Құбылтудың (троптың) қандай түрі қолданылған?
А) Ассонанс;
В) Аллитерация;
С) Теңеу;
Д) Кейіптеу;*
Е) Риторикалық сұрау.
25. Халық арасына ән болып тараған аудармалары?
А) «Қараңғы түнде тау қалғып», «Татьянаның хаты»;*
В) «Сегіз аяқ»;
С) «Көзімнің қарасы»;
Д) «Бойы бұлғаң», «Айттым сәлем, қалам қас»;
Е) «Қор болды жаным».

2 - нұсқа
1. «Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев. Одан асқан бұрын - соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ» деген сөздің авторы кім?
А) Ш. Құдайбердіұлы;
В) А. Байтұрсынұлы;*
С) С. Сейфуллин;
Д) М. Әуезов;
Е) М. Жұмабаев.
2. «Орынсызды айтпаған», «Арғы атасы қажы еді», «Тұла бойың ұят, ар едің» өлеңдерін кімге арнады?
А) Оспанға;
В) Ақылбайға;
С) Әбдірахманға;*
Д) Мағауияға;
Е) Мекайлға.
3. Қай өлеңнен?
Ойында жоқ бірінің,
Салтыков пен Толстой,
Я тілмаш, я адвокат,
Болсам деген бәрінде ой..
А) «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»;
В) «Интернатта оқып жүр»;*
С) «Ғылым таппай мақтанба»;
Д) «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»;
Е) «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым».
4. Лермонтовтан аударған өлеңін табыңыз.
А) «Евгений Онегин»;
В) «Шегіртке мен құмырсқа»;
С) «Піл мен қанден»;
Д) «Жалау»;*
Е) «Бақа мен өгіз».
5. Пара беріп, билікке қолы жеткен екі жүзді жемқор болыстың бейнесін «улы сия, ащы тілмен» өлтіре сықақ еткен өлеңін табыңыз.
А) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»;
В) «Түбінде баянды еңбек егін салған»;
С) «Ғылым таппай мақтанба»;
Д) «Көлеңке басын ұзартып»;
Е) «Болыс болдым, мінеки».*
6. Абайдың өзі шығарған өлең - әндерінің саны қанша?
А) 20 шақты; *
В) 25 шақты;
С) 30 шақты;
Д) 35 шақты;
Е) 40 шақты.
7. Абай Пушкиннің атақты «Евгений Онегин» романын қай жылы аударды?
А) 1880;
В) 1883;
С) 1885;
Д) 1886;
Е) 1889.*
8. Қай өлеңнен?
Атадан алтау,
Анадан төртеу,
Жалғыздық көрер жерім жоқ.
А) «Қар болды жаным»;
В) «Бойы бұлғаң»;
С) «Сегіз аяқ»;*
Д) «Құлақтан кіріп бойды алар»;
Е) «Жазғытұры».
9. Абайдың руы кім?
А) Найман;
В) Керей;
С) Тобықты;*
Д) Уақ;
Е) Дулат.
10. Абай «Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң ережесін» қай жылы жазды?
А) 1885ж.;*
В) 1886ж.;
С) 1887ж.;
Д) 1888ж.;
Е) 1889ж.
11. М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы дүние жүзі халықтарының неше тіліне аударылды?
А) 101 тілге;
В) 105тілге;
С) 110 тілге;
Д) 116 тілге;*
Е) 120 тілге.
12. «Қазақ жазушыларынан, әрине, Абайды сүйемін. Менің бала күнімнен ішкен асым, алған нәрімнің барлығы - Абайдан»,- деп кім айтты?
А) Шәкәрім;
В) Ахмет;
С) Мұхтар;*
Д) Көкбай;
Е) Қиясбай.
13. Абай оқыған медресе?
А) Ахмет - Риза медресесі;*
В) Медресе Мухаммадия;
С) Медресе Рахманқұли;
Д) Медресе Расуля;
Е) «Ғалия» медресесі.
14. Абай қай жылдары болыс болды?
А) 1874 - 1876;
В) 1876 - 1878;*
С) 1877 - 1879;
Д) 1878 - 1880;
Е) 1879 - 1881.
15. Төбе би болып сайланған жылын белгілеңіз.
А) 1880 ж.;
В) 1881 ж.;
С) 1885 ж.;*
Д) 1887 ж.;
Е) 1888 ж.
16. Абай өлеңді неше жастан бастап жазды?
А) 8 жастан
В) 10 жастан*
С) 11 жастан
Д) 13 жастан
Е) 15 жастан
17. Абай: «Сен соғымыңа бір ту бие ал, мен енді өлеңімді өзіме алайын», - деп кімге айтты?
А) Барлас;
В) Байкөкше;
С) Көкпай;*
Д) Шөже;
Е) Балта.
18. Қай өлеңнен?
Қобыз бен домбыра алып топта сарнап,
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап.
Әр елден өлеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз қадірін жұртты шарлап.
А) «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»;
В) «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол»;
С) «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»;
Д) «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»;*
Е) «Малға достың мұңы жоқ».
19. Абай: «Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар»,- деп нешінші қара сөзінде жазды?
А) Екінші;
В) Төртінші;
С) Он алтыншы;
Д) Он жетінші;
Е) Жиырма тоғызыншы.*
20. Абайдың сүйікті ұлы Әбдірахман қай жылы қайтыс болды?
А) 1891ж.;
В) 1893ж.;
С) 1895ж.;*
Д) 1897ж.;
Е) 1898ж.
21. Құбылтудың (троптың) қай түрі?
Сен жаралы жолбарыс ең,
Мен киіктің лағы ем.
А) Метонимия;
В) Метафора;*
С) Эпитет;
Д) Теңеу;
Е) Ассонанс.
22. Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы қай жылы, қай жерде басылып шықты?
А) 1896ж. Қазан;
В) 1898ж. Орынбор;
С) 1904ж. Қазан;
Д) 1908ж. Петербург;
Е) 1909ж. Петербург.*
23. Абайдың неше күйі бар?
А) 1;
В) 2;
С) 3;*
Д) 4;
Е) 5.
24. Абайдың халық арасына сіңіп кеткен мақалын белгілеңіз.
А) «Атың шықпаса, жер өрте»;
В) «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»;*
С) «Алтын көрсе, періште жолдан таяды»;
Д) «Ата - анадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті»;
Е) «Қалауын тапса, қар жанар».
25. Қай өлеңнен?
Әннің де естісі бар, есері бар,
Тыңдаушының құлағын кесері бар.
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді
Тыңдағанда көңілдің өсері бар.
А) «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа»;*
В) «Әбдірахманның әйелі Мағышқа»;
С) «Айттым сәлем, қалам қас»;
Д) «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»;
Е) «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін».
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Абайды? ?мірі мен шы?армашылы?ы бойынша тест тапсырмалары

Автор: Алиева Жансауле Серік?ызы

Дата: 28.01.2015

Номер свидетельства: 163203

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства