kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Абай ??нанбаев «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Абай ??нанбаев «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а»

Саба?ты? ?раны: «Асыл с?зді іздесе?, Абайды о?ы, ерінбе»

Саба?ты? ма?саты.

а)білімділік: О?ушыларды б?рын?ы ?аза? аулында?ы а?шылы? ?нерімен таныстыру. ?ле?ні? к?ркемдігі, шебер бейнесін алты ба?ыт ар?ылы ай?ындау.

?) дамытушылы?: о?ушыларды? еске са?тау ?абілетін дамыту, оларды ізденімпазды??а, бай?ампазды??а ?йретіп, ой-?рісін ке?ейту.

б) т?рбиелік: о?ушылар?а а?шылы?ты? к?сіптік ма?ызынан бас?а адамны? к??іл к?йіне ?сер ететін саятты? ?нер, оны? ??с салып, ит ж?гірту сия?ты т?ріне а?ынны? к??іл к?йін о?ушы ж?регіне жеткізу, а?шылы? жайында оларды? эстетикалы? сезімін ояту, адамгершілікке, е?бек?орлы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі. Жа?а саба?

Саба?ты? к?рнекілігі: Абай портреті, шы?армалары, техникалы? ??ралдар, с?здік, ?има ?а?аздар

П?наралы? байланыс: бейнелеу, ?лтты? к?рініс, тарих

Саба?ты? ?дісі: Топтастыру стратегиясы,, сатылай кешенді талдау, СТО, АКТ, Диалогтік о?ыту ?дісі, КТ.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і. О?ушыларды т?гендеу.

ІІ Жа?а саба?.

Ой ?оз?ау стратегиясы

Интербелсенді та?тада ж?мба? жасырыл?ан, сол ж?мба?ты шешу ?сынылады.

Бір н?рсе екі ая?ты, сегіз барма?,
Іліксе д?ниені? б?рін алма?.
?зіні? тілі бар да тістері жо?,
Ж?тады к?рінгенді алмап-жалмап.

Жауабы: ??с т?ресі, ?анаттыларды? ?а?арманы, тула?ты? шола?ы – Б?ркіт

Ендеше, ?азір сіздерге таратылатын «ой к?піршіктеріне» (?има ?а?аз) б?ркіт туралы білетіндері?ді жазып, ойымызды орта?а салайы?.

О?ушылар ?з ойларын б?ліскеннен кейін «?ансонар» атты ша?ын бейне фильм к?рсетіледі. О?ушыларды? ал?ан ?серлерін Абайды? «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а» ?ле?ін о?ытып салыстыртамын.

2. Ма?ынаны табу ба?ыты:

?ле?ді м?нерлеп о?ыту.

Абай ??нанбаев, «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а» ?ле?і.

?ле? мазм?нымен таныс?ан со? сыныпта?ы т?рт топ?а т?рт т?рлі тапсырма беріледі. ?р топ ?з кейіпкерлеріні? мінезін ашу ?шін ?ле?нен тиісті с?здер мен тіркестерді теріп алып, сипаттама береді. ?р топ?а ?иынды ?а?аздар беріледі. ?а?аздар с?здер мен с?з тіркестер жазыл?ан.

Ітоп «А?шы», ІІ топ «Б?ркіт»,  ІІтоп «Т?лкі»

Тастан т?лкі табылар а?ды?ан?а, Бір жасайсы? ??мары? ?р ?ан?анда. К?кіректе жаманды? еш ниет жо?,   «?йірімен ?ш то?ыз» деп жымы?дап,   Алпыс екі айлалы т?лкі ал?анда, ?оразданар,  жа?сы ат пен тату жолдас – бір ?анибет, із шал?анда, Тома?асын тарт?анда бір ?ырымнан, Т?мен ?шсам, т?лкі ?рлеп ??тылар деп,  ?анды к?з ?ай?а? ?а?ып шы?са аспан?а, К?ре т?ра ?алады, Аузын ашып, ?о?а?тап, тісін ?айрап, талас ?ылады шыбын жан?а, ?анат, ??йры? суылдап, ыс?ырады,   Сегіз найза ?олында к?з аудармай, Жар?-ж?р? етіп екеуі ай?асады, Біреуі – к?к, біреуі – жер та?ысы,т.б.

І? топ «С?здер сыры». С?здікпен ж?мыс жасайды, я?ни ?ле?нен т?сініксіз с?здерді? ма?ынасын ашу.

?ансонар-жа?а жау?ан ?арды? ?стіндегі а? ізі.

?анибет – ?ызы?, тамаша

Тома?а – б?ркітті? екі к?зіне кигізетін «бас киім»

?аса – айры?ша с?лу

«?йірімен ?ш то?ыз» - олжа беру, ?анжы?а?а байлау

Сегіз найза – б?ркіт тырна?тары

?ыры? пыша?пен ?ыржа?дап – т?лкіні? тісін ?айрап, айбат шегуі

?ырымнан – алыстан

?анибет, ?аса,ба?паса?, к?кейіне, к?ле?кесі  с?здері.

Ой ?оз?ау ба?ыты (стратегиясы)

«Б?ркітші» ойыны ойналады. Интербелсенді та?тада берілген а?дарды та?дайды, сол а?дарды? артында с?ра?-тапсырмалар жазыл?ан. М?селен:

«?ас?ыр»: ?ле?ге сатылай кешенді талдау жаса?ыз.

«?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а» ?ле?іне сатылай кешенді талдау.

 • Авторы -  Абай ??нанбаев
 • Та?ырып – белгілі бір д?уірдегі ?о?амды? шынды?, автор ойыны? ?азы?ы. Б?л ?ле?ні? та?ырыбы – а?шылы?.
 • Идеясы – а?ынны? айтар ойы мен ма?саты- а?шылы??а, саятшылы??а ша?ыру
 • Жанр т?рі – ?ле?. ?ле? дегеніміз – белгілі бір ?лшеммен ?иыннан ?иыстырып, ?йлесімді ыр?а?пен ?й?асып келген ?рнекті с?з ж?йесі.
 • Шума? – 10 шума?
 • Тарма? – 41 тарма? (?ле?ні? ?р жолы)
 • Буна? – 3 буна?ты
 • Буын саны – 12-13
 • ?й?ас т?рі – ?ара ?ле? ?й?асы (а-а-б-а)

 

«Т?лкі»: ?ле?нен к?ркемдеуіш ??ралдарды табы?ыз.

Мысалы: Те?еулер: ??сайды ?аса с?лу шомыл?ан?а, жар?-ж?р? етіп екеуі ай?асады, Жеке батыр шы??андай ?ан майдан?а.

 

 

«Сілеусін»: Саятшылы? ?нер туралы не білесі??

 

«?оян»: Б?ркіт туралы не білесі??

Егер о?ушылар с?ра?тар?а толы? жауап берсе, онда ?анжы?аларына ?пай байлайды.

 

?орытынды кезе?:

О?ушылар?а саба?ты? ?орытындысын шы?ару ?шін т?мендегі тапсырмалар беріледі.

 

 1. ??сбегі ?нері ?азіргі кезде са?тал?ан ба? (М?тін)
 2. Саятшылы? ?неріні? ерекшелігі мен ма?ызы ?андай? (интервью)
 3. Саятшылы? ?нерді ?азіргі уа?ытта дамыту?а бола ма? «Ойтол?ау)
 4. Логикалы? модель

Композициясы

 

?ле?ні? та?ырыбы

мен идеясы

 

 

 

 

 

Тілдік ?ор

?ле?ні? т?рбиелік м?ні

Абай ??нанбаев

«?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а» ?ле?і

Ба?алау кезе?і: ?р топ ?здерін критериилер бойынша ба?алап, ?орытындысын шы?арады.

О?ушыны? аты-ж?ні

С?йлеу м?нері

?з ойын жеткізе білу шеберлігі

С?ра??а жауап беруі

С?ра? ?оя алуы

Білім-біліктілігі

?орытындылау

?й ж?мысы: ?ле?ді жаттау.

?ле?дегі адамны? ішкі сезімін, к??іл к?йін сипаттап  ?ара с?збен жазу.

Просмотр содержимого документа
«Абай ??нанбаев «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а»»

Сабақтың тақырыбы: Абай Құнанбаев «Қансонарда бүркітші шығады аңға»

Сабақтың ұраны: «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе»

Сабақтың мақсаты.

а)білімділік: Оқушыларды бұрынғы қазақ аулындағы аңшылық өнерімен таныстыру. Өлеңнің көркемдігі, шебер бейнесін алты бағыт арқылы айқындау.

ә) дамытушылық: оқушылардың еске сақтау қабілетін дамыту, оларды ізденімпаздыққа, байқампаздыққа үйретіп, ой-өрісін кеңейту.

б) тәрбиелік: оқушыларға аңшылықтың кәсіптік маңызынан басқа адамның көңіл күйіне әсер ететін саяттық өнер, оның құс салып, ит жүгірту сияқты түріне ақынның көңіл күйін оқушы жүрегіне жеткізу, аңшылық жайында олардың эстетикалық сезімін ояту, адамгершілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі. Жаңа сабақ

Сабақтың көрнекілігі: Абай портреті, шығармалары, техникалық құралдар, сөздік, қима қағаздар

Пәнаралық байланыс: бейнелеу, ұлттық көрініс, тарих

Сабақтың әдісі: Топтастыру стратегиясы,, сатылай кешенді талдау, СТО, АКТ, Диалогтік оқыту әдісі, КТ.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушыларды түгендеу.

ІІ Жаңа сабақ.


Ой қозғау стратегиясы

Интербелсенді тақтада жұмбақ жасырылған, сол жұмбақты шешу ұсынылады.


Бір нәрсе екі аяқты, сегіз бармақ,
Іліксе дүниенің бәрін алмақ.
Өзінің тілі бар да тістері жоқ,
Жұтады көрінгенді алмап-жалмап.


Жауабы: құс төресі, қанаттылардың қаһарманы, тулақтың шолағы – Бүркіт


Ендеше, қазір сіздерге таратылатын «ой көпіршіктеріне» (қима қағаз) бүркіт туралы білетіндеріңді жазып, ойымызды ортаға салайық.


Оқушылар өз ойларын бөліскеннен кейін «Қансонар» атты шағын бейне фильм көрсетіледі. Оқушылардың алған әсерлерін Абайдың «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңін оқытып салыстыртамын.


2. Мағынаны табу бағыты:

Өлеңді мәнерлеп оқыту.

Абай Құнанбаев, «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңі.


Өлең мазмұнымен танысқан соң сыныптағы төрт топқа төрт түрлі тапсырма беріледі. Әр топ өз кейіпкерлерінің мінезін ашу үшін өлеңнен тиісті сөздер мен тіркестерді теріп алып, сипаттама береді. Әр топқа қиынды қағаздар беріледі. Қағаздар сөздер мен сөз тіркестер жазылған.


Ітоп «Аңшы», ІІ топ «Бүркіт», ІІтоп «Түлкі»


Тастан түлкі табылар аңдығанға, Бір жасайсың құмарың әр қанғанда. Көкіректе жамандық еш ниет жоқ, «Үйірімен үш тоғыз» деп жымыңдап, Алпыс екі айлалы түлкі алғанда, қоразданар, жақсы ат пен тату жолдас – бір ғанибет, із шалғанда, Томағасын тартқанда бір қырымнан, Төмен ұшсам, түлкі өрлеп құтылар деп, қанды көз қайқаң қағып шықса аспанға, Көре тұра қалады, Аузын ашып, қоқақтап, тісін қайрап, талас қылады шыбын жанға, Қанат, құйрық суылдап, ысқырады, Сегіз найза қолында көз аудармай, Жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады, Біреуі – көк, біреуі – жер тағысы,т.б.


ІҮ топ «Сөздер сыры». Сөздікпен жұмыс жасайды, яғни өлеңнен түсініксіз сөздердің мағынасын ашу.


Қансонар-жаңа жауған қардың үстіндегі ақ ізі.

Ғанибет – қызық, тамаша

Томаға – бүркіттің екі көзіне кигізетін «бас киім»

Қаса – айрықша сұлу

«Үйірімен үш тоғыз» - олжа беру, қанжығаға байлау

Сегіз найза – бүркіт тырнақтары

Қырық пышақпен қыржаңдап – түлкінің тісін қайрап, айбат шегуі

Қырымнан – алыстан

Ғанибет, қаса,бақпасаң, көкейіне, көлеңкесі сөздері.


Ой қозғау бағыты (стратегиясы)

«Бүркітші» ойыны ойналады. Интербелсенді тақтада берілген аңдарды таңдайды, сол аңдардың артында сұрақ-тапсырмалар жазылған. Мәселен:

«Қасқыр»: Өлеңге сатылай кешенді талдау жасаңыз.

«Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңіне сатылай кешенді талдау.


 • Авторы - Абай Құнанбаев

 • Тақырып – белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындық, автор ойының қазығы. Бұл өлеңнің тақырыбы – аңшылық.

 • Идеясы – ақынның айтар ойы мен мақсаты- аңшылыққа, саятшылыққа шақыру

 • Жанр түрі – өлең. Өлең дегеніміз – белгілі бір өлшеммен қиыннан қиыстырып, үйлесімді ырғақпен ұйқасып келген өрнекті сөз жүйесі.

 • Шумақ – 10 шумақ

 • Тармақ – 41 тармақ (өлеңнің әр жолы)

 • Бунақ – 3 бунақты

 • Буын саны – 12-13

 • Ұйқас түрі – қара өлең ұйқасы (а-а-б-а)


«Түлкі»: Өлеңнен көркемдеуіш құралдарды табыңыз.

Мысалы: Теңеулер: ұқсайды қаса сұлу шомылғанға, жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады, Жеке батыр шыққандай қан майданға.«Сілеусін»: Саятшылық өнер туралы не білесің?


«Қоян»: Бүркіт туралы не білесің?

Егер оқушылар сұрақтарға толық жауап берсе, онда қанжығаларына ұпай байлайды.


Қорытынды кезең:

Оқушыларға сабақтың қорытындысын шығару үшін төмендегі тапсырмалар беріледі.


 1. Құсбегі өнері қазіргі кезде сақталған ба? (Мәтін)

 2. Саятшылық өнерінің ерекшелігі мен маңызы қандай? (интервью)

 3. Саятшылық өнерді қазіргі уақытта дамытуға бола ма? «Ойтолғау)

 4. Логикалық модель
Өлеңнің тақырыбы

мен идеясыКомпозициясы


Тілдік қор

Өлеңнің тәрбиелік мәні

Абай Құнанбаев

«Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңі
Бағалау кезеңі: Әр топ өздерін критериилер бойынша бағалап, қорытындысын шығарады.Оқушының аты-жөні

Сөйлеу мәнері

Өз ойын жеткізе білу шеберлігі

Сұраққа жауап беруі

Сұрақ қоя алуы

Білім-біліктілігі

ҚорытындылауҮй жұмысы: Өлеңді жаттау.

Өлеңдегі адамның ішкі сезімін, көңіл күйін сипаттап қара сөзбен жазу.25 ЖОМ

Ашық сабақ


Тақырыбы: Абай Құнанбаев

Қансонарда бүркітші шығады аңға

Пән мұғалімі: Н.Е. Жангабулова

Сынып: 7 «а»
2015-2016

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Абай ??нанбаев «?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а»

Автор: Жангабулова Назира Ергалиевна

Дата: 18.02.2016

Номер свидетельства: 295441

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства