kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?рпа??а ?ран бол?ан ?лы Же?іс

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?рініс: « Со?ыс ?асіреті!» Немересі: ?же, ?же! Мен б?гін «бестік» ба?а алдым. Мен сондай ба?ыттымын! ?жесі: Талабы?а н?р жаусын, тама?ы?ды іше ?ой, балам! Немересі: ?азір тама?ымды ішіп, ?озыларыммен ойнап, ат?а мініп келемін. Радио: Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! Кеше бізді? ?лан байта? жерімізге неміс фашисттері т?т?иылдан басып кірді. Герман елшісі со?ыс бастал?анын та??ы7 - де ресми т?рде м?лімдеді. Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! Отанымызды жау ?апыда басты. Ел ?шін, жер ?шін барлы? ер азаматтар Отан ?ор?ау?а аттаны?ыздар! Немересі: Аттан! – деді, Ол ?азір аттанады, Жауынгерді? р?лін ат?арады. Неге бізге ?мітсіз тесілесі?? Аттан, ?ке, Жолы?нан кешігесі?. Кеудесінде жаны бар па?ырларды? Тауып жейді сенсіз де несібесін. ?жесі: И?, с?мды?ты? болатынын сезіп ем, Ел ?лсіреп к?шті дауыл тезінен, Тыныш жат?ан берекелі Отан?а ?анішерді? к?з ?адарын сезіп ем. ?кесі: Ты?да, балам, ты?да, к?нім, Болу?а жара ?ол?анат. К?рі анам, с?би іні? – Барлы?ы са?ан аманат. ?жесі: Оралшы аман жері?е, К?рісші ту?ан елі?мен. Келін ау, к?здей ?алта?а, Топыра? салып беріп жібер. Келіні: Кебін киген ?леді, Кебенек киген келеді, ?лкен ?йден д?м татса, Кешікпей дейді келеді. ?кесі: Барамын тартып Батыс?а, Жортуыл, ?ыр?ын, т?н ?ату, ?лтіру, ?лу, атыс та! Жігітті? жігіт бол?аны – Жаудан елін са?таса. Жау шап?анда еліне ?ояндай б??ып ?ашпаса. Атой сап жау?а кіремін, ?лы Отаным, сен ?шін! Мына бір ?ал?ан бел ?шін! ?аза? солдаты: ?ош бол, досым, жа?ыным, Уа?ыт ты?ыз, с?з ?ыс?а! Кетіп бара жатырмын С?рапыл бір со?ыс?а. 1-ж?ргізуші: - ?айырлы к?н, ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! Армысыздар, достар! 2-ж?ргізуші: Б?гінгі мерекелік шарамыз ?лы Же?іске 70 жыл толуына байланысты «?рпа??а ?ран бол?ан ?лы же?іс» деген атпен ?ткелі отыр. Б?гінгі шарамызды? басты ма?саты ?лы Же?істі д?ріптеу, ?з Отанын, ту?ан елін ?ор?ай білуге, ?лы Отан со?ысында ерлік к?рсеткен ата - бабаларымызды? ерлік істерін ?астерлеп, рухын к?теруге, оларды ?лгі - ?неге т?ту?а т?рбиелеу. 2-ж?ргізуші: ?мыт бол?ан, ?мыт ?ал?ан жо? ешкім, Ешбір адам ?мытпайтын м??гі есім, ?рпа? ?шін тозбайт??ын, бітпейтін Ардагерлер – естелігі со?ысты?. 1-ж?ргізуші: Со?ысты? ал?аш?ы к?ндерінен бастап а? Ке?ес хал?ы жан т?німен Отанын ?ор?ады. ?рбір ауыл, ?рбір ?ала неміс бас?ыншыларымен аянбай шай?асты. 2-ж?ргізуші: Тас тал?ан ?ып фашистті, ?ират?ан бізді? ер к?шті Москава, Ленин ?аласын, А?ы мен к?зді? ?арасын, Отанны? г?лді даласын ?ор?ап жат?ан ерлерім, Жау?а ?арсы аттанды, Борасын ?ардай о?тарым! 1-ж?ргізуші: Ленинград 1941 жылды? 8 ?ырк?йегінен 1943 жылды? 18 ?а?тарына дейін жау ?оршауында болды. ?оршауда?ы Ленинград сырт?ы д?ниемен байланысты тек Ладога к?лі ар?ылы ж?не ?уе жолымен ?ана жасады. 2-ж?ргізуші: Адамзатым а?и?ат?а сені?із, Со?ыс деген бол?ан емес тегін іс. Со?ыс деген – ?иыл?ан жан, а??ан ?ан, Со?ыс деген –екі жа??а же?іліс. ?деби монтаж 3 «А» сынып о?ушылары. Со?ыс не? Арпалыс?ан ?лім-?мір, Т?рса а?аш, сынса отын, жа?са к?мір. ?лім мен ?мір батыр алыс?анда, Б?р?ылдап ?ызуына ?айнар темір. Со?ыс не? Со?ыс апат, со?ыс со??ы, Ол со?са шы?арушы б?рын жо?ты. Ол дауыл, к?ш м?хитын тасытады, Елетпей азды –к?пті, ашты-то?ты. Со?ыс не? Со?ыс елді? сыны, Ел емген ?азыналы жерді? сыны. Адалды? арамменен ай?а?шысы, Т?гілген керек ?шін терді? сыны. Со?ыс с?мды? атадан бала айырыл?ан, Біреуін ?ан, біреуін ар айыр?ан. Г?л ба?шам б?лектеліп мен де кеттім, Дінесім, Ша?м?рат, Анарымнан. Со?ысты? жо? еш?андай тамашасы, Бір ?лім, мы? ?лімні? арашасы. Со?ыста ?лім ??лап, ?мір же?ер Оны сезбес пікірді? аласасы. Жігіт кетті майдан?а, Тал бойында бес ?ару. Айырыл?ан?а арманда ?алды артында жас ару. Жас ж?регі бірт?рлі Ал?ымына ты?ылып, Ал?ашында бір т?рды ?алам ба деп жы?ылып. Жо?! Жы?ылып ?алмады, ?айраттанды, ширады. Аттан?ан со? ал?аны, От басына сыймады. К??ілін тартып к?п е?бек, Кетті егінні? басына: К?нде к?мек берем деп Майданда?ы досына. О??а ?арсы жауып т?р?ан. Сол мезгілде бір жауынгер, Шойырылды ма, с?рінді ме, К?кірегін ?олмен басып ??лады, с?л ж?гірді де. Жы?ылды ол, жы?ыпты о?, А?ты ?аны ерді? жерге. Жеткені ме арсыз ажал, «Та?ы бір же?дім» дер ме? -Жо?, жо?! Ажал, ?ателесті?, ?лі бойда ?айратым бар! ?лі де мен со?ысамын! ?айратым бар, айбатым бар! Тізеден кесіп ая?ын. Еріккеннен ?стап ж?рген жо?, ?олында?ы ?зын тая?ын. Кешегі елге ?атер т?нгенде, Ол жау?а ?арсы шапты, Бізді жалмама? бол?ан ажалды ?р кеудесімен ?а?ты. Ол арыстанша алысты, Елім со??ысын ?з ?стіне алды, Денесін о? паршаласа да, Ел намысын ?ор?ап ?алды. Сен ??рметте оны! Т?сінді? бе, ?ара?ым? Сені? келешегі? ?шін берді ол, Азатты? жолында ая?ын. «Болмасын со?ыс» Тілегі солай ата – ананы?. Жара?ат алып ?ор?а?ан елін, ?лы Отанын, К?шеде егер балда?ты кісі кездессе Ж?регім со?ып ойланып бара жатамын. Ба?тарды басып, танкті? тажал табаны, ?андар?а б?гіп бала – ба?шалар ала?ы. Жауынгер болып от атып жап – жас жігіттер, Атпаса екен шашынан с?йреп Ананы. Болмасын со?ыс! Жасасын Же?іс – мамыр – ай! ?озы – ла? шапсын енесін еміп жамырай, Тау азаматтар жара?ат алып жатпасын, Ажалын тауып ?ор?асын о?тан тарыдай. О, мейлі, ?арын ашы?ып ?алса с?л ?ана, Жаралы елді артпай – а? ?ойды? арба?а, К?н к?ліп, г?л ?сіп т?рсын далада ?ан ?ызыл о?тан жараланбасын а? дала. Жер ?шін, Отан ?шін лаула?андар, Азамат, айт?ан серттен аума?андар, Шекара шебіндегі ну ормандар, Хал?ына ?ал?ан болып ?аула?андар. Ерлігі? а?ыздар мен шежірелер, Ойлардан, ?ле? болып саула?андар, Іске аспа?ан арман ойлар, С?тінде тойланба?ан ба?ыт - тойлар. ?здерін Отан ?шін о??а байлап, Жауына жасын бол?ан найза?айлар. Ала?да «Ескерткіштер, м?сіндер» боп, Шыр?аушы? созып т?р?ан к?кке бойлар. 1-ж?ргізуші: ?има ауылыны? т?р?ындарын да б?л со?ыс айналып кеткен жо?. «Елім, жерім, Отаным» деп ?а??ан ж?ректері, ?мірлерін халы??а арна?ан азаматтар, бебіт ?мір с?ру ?шін жан аямай к?ресті. 2-ж?ргізуші: ??байдолла Абдрахманов 1925 жылды? 12 с?уірінде Еркіндік ауылында д?ниеге келген. Макин ауданында о?ып ж?ргенде, ?кесі 1941 жылды? ?азан айында алып кетуге м?жб?р болды.1943 жылды? а?пан айында ?скерге ша?ырылып, Венгрия, Чехославакия, Австрия елдерін фашисттерден ??т?ару?а ?атысып, ?лы Отан со?ысыны? 1-д?режелі орденімен, «Ерлік ?шін», «Венаны ал?аны ?шін», «?лы Отан Со?ысында Германияны же?іп ал?аны ?шін» медальдарымен марапаттал?ан. 1-ж?ргізуші: Со?ыстан кейін А?моланы? м??алімдер дайындайтын училищесін бітіріп, 1955-жылы КазГУ-ды? тарих факультетіне т?сіп, оны 1961-жылы бітірді. М??алім, мектептерде директор, Жа?сы райкомында ?гіт-насихат б?ліміні? ме?герушісі, саяси о?у кабинетіні? ме?герушісі болып 1962-жыл?ы марттан 1972-жыл?ы март?а дейін ж?мыс ат?арды. 2-ж?ргізуші: 1972-жылы 10-мартта Жа?сы ауданынан ?има ауданы б?лініп жеке аудан бол?анда, ту?ан жеріне о?у б?ліміні? ме?герушісі болып келді. Зейнетке ?иманы? № 2 орта мектебінде тарих, география саба?ыны? м??алімі болып ж?ріп 1985 жылы шы?ты. 1-ж?ргізуші: 1992 жылы №2 ?има орта мектебіне со?ыс ардагері, ?о?амды? ?айраткер, ата?ты ?стаз ??байдолла ?бдірахман?лы есімі берілді. Сонымен ?атар, ??байдолла атамыз шы?армашыл т?л?а бол?ан, олай болса, ?ле?деріне кезек берейік! ?деби монтаж (6 сыныптар) 1-ж?ргізуші: Байж?манов Сабыр – 1942а?а сержант, ?ару-жара? командирі. 1943 жылды? 15 ?азанында - миномет командирі. 1943 жылды? 12-?ырк?йегінде басына ауыр жара?ат тиеді. 1943 жылды? 15-?азанында о? ?олына о? тиеді.Сабыр ата Висла ?зенінен ама-сау ?тіп, Вршава ?аласын ал?аны ?шін 1945 жылы ?ызыл Ж?лдыз орденімен марапатталады. Наурызды? 2-нде Берлин ?аласына кіріп, «Берлин ?аласын ал?аны ?шін» медалімен марапатталады. Сабыр ата ?шін со?ыс 1946 жылы ая?талды. Аман-есен елге оралып, Балайым Омар?ызына ?йленіп, 5 баланы? ?кесі болып, ба?ытты ??мыр кешті. 2-ж?ргізуші: Жетпісбай ?білов - ?мірді? ?иын белестерінен ?тіп, с?рапыл к?ндерде ?ан кешкен, бізді? жар?ын болаша?ымыз ?шін жанаямай к?рескендеріні? бірі. Жетпісбай ата ?аза?станда жаса?талып жат?ан Панфилов баста?ан 316-ат?ыштар дивизиясына т?сті. ?ыс?а мерзімде со?ыс техникасын ме?геріп, ?ару-жара?ты ?олдануды ?йренді. Сонда ?аза? хал?ыны? ма?танышына айнал?ан, батыр Бауыржан Момыш?лыны? дивизиясында бол?ан. Жетпісбай ата майданжас жолдастарымен бірге Москва т?біндегі шай?аста Калинин ба?ытында?ы майданда болды. Е?бегі еленген ?лы майдангер «Ерлік ?шін», ?лы Отан со?ысыны? 1-д?режелі ордендерімен марапатталды. 1-ж?ргізуші: Ділдебаев ?лімс?ре Ра?ыш?лы 1920 жылды? 4 ?а?тарында д?ниеге келген. 1940 жылы міндетті ?скерге ша?ырылып, 1941 жылы ?скери борышын майдан ?атарында жал?астырды. Сталинград ?аласын жаудан ??т?арып ал?ан ?ызу шай?астан кейін, ?лімс?ре ата медальмен марапатталды. С?ыстан кейін е?бек жолын м??алімдікке арна?ан ардагерді? ж?мысы жо?ары ба?аланып, ?аза? СССР О?у министрлігі «?аза? СССР халы? а?арту ісіні? озы? ?ызметкері» т?с белгісімен марапаттал?ан. 8 баланы? ?кесі ?лімс?ре ата зейнетке 1977 жылы шы?ты. 2-ж?ргізуші: Жакупов Сейтжан Жакупович – е?бек жолын 1940 жылы Есіл ауданында хатшы болып бастайды. 1941 жылды? желто?сан айында ?ызыл ?скер ?атарына ша?ырылып, ту?ан жеріні? азаматтарын жаулардан ?ор?ау?а кіріседі. ?скери ?ызметін ат?ыш дивизияны? б?лім командирі лауазымында бастайды. Со?ыс бойы коммунист Сейтжан Жакупов полк бойынша комсомол ?йымыны? хатшысы ?ызметін ат?арады. 1-ж?ргізуші: Сейтжан Жакуповты? ?скери жолы ?те ?за?: Тула, Сталинград, Витебск, Бобруйск ?алаларын жаудан ?ор?а?ан. ?скери жолын Кенигсберг ?аласында ая?та?ан. К?птен к?ткен Же?іс к?ні де жетті. Біра? заманны? талабына сай ?здік жауынгер ?йіне 1946 жылы оралды. 2-ж?ргізуші: Ту?ан ?лкесіне келгеннен кейін Есіл ауданы бойынша комсомолды? 1-хатшысы болып сайланады. 1950 жылдан зейнетке шы??ан?а дейін Атбасар, Есл, Жа?сы, ?има аудандарында ?р т?рлі партиялы? ?ызметтерде ж?мыс істейді.Сейтжан атаны? ерлігі мен е?бегі келесі марапаттаулармен толы: ?лы Отан со?ысыны? 1-д?режелі ордені, Е?бек ?ызыл туы ордені, «??рмет» т?с белгісі мен 17 медальдері бар екен. 1-ж?ргізуші: Ундыбаев Халел Ундыбаевич 1936 жылы ?скер ?атарына ша?ырылып, азаматты? борышын Комсомольск-на-Амуре ?аласында ат?арад. Кірпіш шы?аратын зауытта ж?мыс істейді. 1941 жылды? ?ырк?йек айында солт?стікке карело-фин майданына аттанады. ??нды а?параттарды аны?тау барысында аыр жара?атталып, Атбасар ?аласына ?айтарылды. ?скерді? алдында педагогикалы? техникум ая?та?анды?тан, 1943-1954 жылдары балалар ?йіні? ?стазы ж?не ме?герушісі ?ызметінде ж?мыс істейді. 1956 жылы отбасмен ?има?а к?шіп, интернатта т?рбиеші болып?ызмет ат?арад. 10 баланы? ?кесі, ??рметті демалыс?а мектептен шы?ады. «?лы Отан со?ысында ?атыс?аны ?шін» 2-д?режелі ордені мен т?рлі ?лемдік ма?ынасы бар марапаттаулар?а ие. Етекпаев ?абыл - со?ыс бастал?анда жеті жеті жасар бала. Майдан?а кеткен ер азаматтар жо?ты?ын білдіртпеу ?шін, тынымсыз е?бек еткен жас бала бар к?ш-жігерін аямай е?бек етті. 1942 жылды? с?уір айында ?абыл а?а?а да майдан?а ?атысу ?ажет деген хабарлама келді. К?кшетау ?аласында жа?адан ?абылда?ан жас азаматтарды бірден Ростов-на Дону ?аласында болып жат?ан шай?ас?а жіберілді. 2-метрге таяу жас жігітке 16 килограмм салма?ы бар пулемет берілді. К?ндіз-т?ні со?ыс?ан жауынгерлер н?тижесінде же?іске жетіп, бірнеше ?алаларды жаулардан ?ор?ап алды.С?йтіп, Белорусия, Прибалтика жерлеріне дейін жетіп, сан алуан ?арсыластармен со?ысты. Же?іс к?нін ?абыл ата Варшава ?аласында ?арсы алды. 8?л мен 3 ?ызды? ?кесі балаларына жа?сы т?лім-т?рбие беріп, ?келік парызын орындады. Со?ыс ардагерді? тізімінде келесі марапаттаулар бар: ?ызыл ж?лдыз, ?лы Отан со?ысында ?атыс?аны ?шін» 2-д?режелі ордендері, «Ерлік ?шін», «?скери жетістіктері ?шін», «Варшаваны ??т?ар?аны ?шін» медальдары. ?деби монтаж (Аман?али, Сабина, Назг?л) Уа?ыт уысына сыйма?андар, Ба?ытты ?рпа?ына сыйла?андар. Жандарын ?рпа? ?шін ?и?андар, Бал н?рін ?рпа? ?шін жина?андар. Бір уыс ту?ан жерді? топыра?ын ?ыршыннан ?иылса да ?има?андар! ?лы Отан Со?ысында ?айтыс бол?андар: 1. Аносов Т.Е. 2. Андросов М.С. 3. Агафонов И.С. 4. Апсиитов Ж. 5. Алдабергенов Н. 6. Баканев П. 7. Бабичев К.Л. 8. Бабичев Е.Н. 9. Бабичев Е.М. 10. Бедный А.П. 11. Бедный И.Н. 12. Бедный М.П. 13. Булгаков Д.И. 14. Бузов И.И. 15. Бондаренко В.Н. 16. Бадло Т.Я. 17. Бадло А.Л. 18. Вернигора И.К. 19. Вернигора К.Н. 20. Горбунов И.П. 21. Гурин А.Я. 22. Гукалов А.Ф. 23. Демешко М.А. 24. Голубков П. 25. Демченко С.Н. 26. Демченко С.Н. 27. Дернина М.В. 28. Есполганов А. 29. Жмутов А.М. 30. Жмутов И.М. 31. Забудько И. 32. Зубов Д.О. 33. Зозуля А.М. 34. Зозуля А.Я. 35. Зиневич М.П. 36. Иваноа Д. 37. Иванов Ф. 38. Ибраев Б. 39. Кириченко Н.А. 40. Коровкин Е.Т. 41. Коржов С.В. 42. Коротовский А.П. 43. Киримбаев Х.Т. 44. Касанов К.К. 45. Кобылянский П.А. 46. Лысенко И.П. 47. Машков А.Ф. 48. Маликов И.М. 49. Мериманов С. 50. Мусажанов М. 51. Молдабеков К. 52. Мандриков А. 53. Марченко Т. 54. Окуневич М.П. 55. Омаров С. 56. Омельницкий П. 57. Ковтунов А. 58. Покаместов М. 59. Пузенко С.М. 60. Поварнин А.В. 61. Поляков П.И. 62. Рогачев И.А. 63. Ромашков Ф.Н. 64. Рахимжанов А. 65. Соколов И.Е. 66. Степаненко И.Ш. 67. Спиридонов П.И. 68. Сыровацкий Н.И. 69. Сулейманов З. 70. Сопаинов М.Н. 71. Снежко Ф. 1-ж?ргізуші: ?лы Отан со?ысында елімізді? т?уелсіздігі мен хал?ымызды? ба?ыты ?шін ерлікпен ?аза тап?ан жауынгерлер рухына та?зым етіп, 1 минут ?нсіз т?рып еске т?сірейік. Со?ыс жылдары ?ай?ы, м?? ?келіп, к?птеген адамдар?а ?иынды?тарды бастан кешіртті. Оны? ішінде бізді? жерлесіміз - Галькевич Михаил Михаилович те ?мірді? сына?ынан ?туге м?жб?р болды. Экран?а назар аударамыз (бейнефильм). 1-ж?ргізуші: ?лы Отан со?ысы же?іспен ая?талып, еліміз бейбіт ?мірге к?шті, ?аза? хал?ыны? алдында со?ыс зардаптарын жою, экономикасы мен м?дениетін, ?нер к?сіпті ауыл шаруашылы?ын, ?ылым мен техниканы дамыту т?рды. Тарих та?лымына к?з жіберсек ?аза? хал?ы ?аншама ?иынды?тарды басынан ?ткізіп, б?ріне тойтарыс беріп, ?зіні? шабандылы?ымен т?зімділігі мен парасаттылы?ын к?рсете білді. Егеменді ел, т?уелсіз ?аза?стан болып, к?шбасшы болып, ?лемге танылды. А?алар саптан шы?пасын, Аналар ?аба? шытпасын, Ба?ыт?а жетіп бар адам, С?билер тыныш ?йы?тасын, 1-ж?ргізуші: Сен неткен Отан – анам, ?ажап еді?, ?семдеп к?ркем тілмен жазар едім, Болаша? ?рпа?ыны? ба?ыты ?шін, Жайнай бер, ?лы Отаным – ?аза? елім.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?рпа??а ?ран бол?ан ?лы Же?іс »

Көрініс: « Соғыс қасіреті!»

Немересі: Әже, әже! Мен бүгін «бестік» баға алдым. Мен сондай бақыттымын!

Әжесі: Талабыңа нұр жаусын, тамағыңды іше ғой, балам!

Немересі: Қазір тамағымды ішіп, қозыларыммен ойнап, атқа мініп келемін.

Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Кеше біздің ұлан байтақ жерімізге неміс фашисттері тұтқиылдан басып кірді. Герман елшісі соғыс басталғанын таңғы7 - де ресми түрде мәлімдеді. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Отанымызды жау қапыда басты. Ел үшін, жер үшін барлық ер азаматтар Отан қорғауға аттаныңыздар!

Немересі: Аттан! – деді,

Ол қазір аттанады,

Жауынгердің рөлін атқарады.

Неге бізге үмітсіз тесілесің?

Аттан, әке,

Жолыңнан кешігесің.

Кеудесінде жаны бар пақырлардың

Тауып жейді сенсіз де несібесін.

Әжесі: Иә, сұмдықтың болатынын сезіп ем,

Ел әлсіреп күшті дауыл тезінен,

Тыныш жатқан берекелі Отанға

Қанішердің көз қадарын сезіп ем.

Әкесі: Тыңда, балам, тыңда, күнім,

Болуға жара қолқанат.

Кәрі анам, сәби інің –

Барлығы саған аманат.

Әжесі: Оралшы аман жеріңе,

Көрісші туған еліңмен.

Келін ау, көздей қалтаға,

Топырақ салып беріп жібер.

Келіні: Кебін киген өледі,

Кебенек киген келеді,

Үлкен үйден дәм татса,

Кешікпей дейді келеді.

Әкесі: Барамын тартып Батысқа,

Жортуыл, қырғын, түн қату,

Өлтіру, өлу, атыс та!

Жігіттің жігіт болғаны –

Жаудан елін сақтаса.

Жау шапқанда еліне

Қояндай бұғып қашпаса.

Атой сап жауға кіремін,

Ұлы Отаным, сен үшін!

Мына бір қалған бел үшін!

Қазақ солдаты:

Қош бол, досым, жақыным,

Уақыт тығыз, сөз қысқа!

Кетіп бара жатырмын

Сұрапыл бір соғысқа.

1-жүргізуші: - Қайырлы күн, құрметті  ұстаздар мен оқушылар!

Армысыздар, достар!

2-жүргізуші:  Бүгінгі мерекелік шарамыз Ұлы Жеңіске 70 жыл толуына байланысты «Ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс» деген атпен өткелі отыр. Бүгінгі шарамыздың басты мақсаты Ұлы Жеңісті дәріптеу, өз Отанын, туған елін қорғай білуге, Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен ата - бабаларымыздың ерлік істерін қастерлеп, рухын көтеруге, оларды үлгі - өнеге тұтуға тәрбиелеу.

2-жүргізуші:  Ұмыт болған, ұмыт қалған жоқ ешкім,

Ешбір адам ұмытпайтын мәңгі есім,

Ұрпақ үшін тозбайтұғын, бітпейтін

Ардагерлер – естелігі соғыстың.

1-жүргізуші: Соғыстың алғашқы күндерінен бастап ақ Кеңес халқы жан тәнімен Отанын қорғады. Әрбір ауыл, әрбір қала неміс басқыншыларымен аянбай шайқасты.

2-жүргізуші:  Тас талқан ғып фашистті,

Қиратқан біздің ер күшті

Москава, Ленин қаласын,

Ағы мен көздің қарасын,

Отанның гүлді даласын

Қорғап жатқан ерлерім,

Жауға қарсы аттанды,

Борасын қардай оқтарым!

1-жүргізуші: Ленинград 1941 жылдың 8 қыркүйегінен 1943 жылдың 18 қаңтарына дейін жау қоршауында болды. Қоршаудағы Ленинград сыртқы дүниемен байланысты тек Ладога көлі арқылы және әуе жолымен ғана жасады.

2-жүргізуші:  Адамзатым ақиқатқа сеніңіз,

Соғыс деген болған емес тегін іс.

Соғыс деген – қиылған жан, аққан қан,

Соғыс деген –екі жаққа жеңіліс.

Әдеби монтаж 3 «А» сынып оқушылары.

Соғыс не? Арпалысқан өлім-өмір,

Тұрса ағаш, сынса отын, жақса көмір.

Өлім мен өмір батыр алысқанда,

Бұрқылдап қызуына қайнар темір.

Соғыс не? Соғыс апат, соғыс соққы,

Ол соқса шығарушы бұрын жоқты.

Ол дауыл, күш мұхитын тасытады,

Елетпей азды –көпті, ашты-тоқты.

Соғыс не? Соғыс елдің сыны,

Ел емген қазыналы жердің сыны.

Адалдың арамменен айғақшысы,

Төгілген керек үшін тердің сыны.

Соғыс сұмдық атадан бала айырылған,Біреуін қан, біреуін ар айырған.

Гүл бақшам бөлектеліп мен де кеттім,

Дінесім, Шаһмұрат, Анарымнан.

Соғыстың жоқ ешқандай тамашасы,

Бір өлім, мың өлімнің арашасы.

Соғыста өлім құлап, өмір жеңер

Оны сезбес пікірдің аласасы.

Жігіт кетті майданға,

Тал бойында бес қару.

Айырылғанға арманда

Қалды артында жас ару.

Жас жүрегі біртүрлі

Алқымына тығылып,

Алғашында бір тұрды

Қалам ба деп жығылып...Жоқ! Жығылып қалмады,

Қайраттанды, ширады.

Аттанған соң алғаны,

От басына сыймады.

Көңілін тартып көп еңбек,

Кетті егіннің басына:

Күнде көмек берем деп

Майдандағы досына...Оққа қарсы жауып тұрған.

Сол мезгілде бір жауынгер,

Шойырылды ма, сүрінді ме,

Көкірегін қолмен басып

Құлады, сәл жүгірді де.

Жығылды ол, жығыпты оқ,

Ақты қаны ердің жерге.

Жеткені ме арсыз ажал,

«Тағы бір жеңдім» дер ме?

-Жоқ, жоқ! Ажал, қателестің,Әлі бойда қайратым бар!

Әлі де мен соғысамын!

Қайратым бар, айбатым бар!

Тізеден кесіп аяғын.
Еріккеннен ұстап жүрген жоқ,
Қолындағы ұзын таяғын.

Кешегі елге қатер төнгенде,
Ол жауға қарсы шапты,
Бізді жалмамақ болған ажалды
Өр кеудесімен қақты.
Ол арыстанша алысты,
Елім соққысын өз үстіне алды,
Денесін оқ паршаласа да,
Ел намысын қорғап қалды.
Сен құрметте оны!
Түсіндің бе, қарағым?
Сенің келешегің үшін берді ол,
Азаттық жолында аяғын.

«Болмасын соғыс»
Тілегі солай ата – ананың.
Жарақат алып қорғаған елін, Ұлы Отанын,
Көшеде егер балдақты кісі кездессе
Жүрегім соғып ойланып бара жатамын.
Бақтарды басып, танктің тажал табаны,
Қандарға бөгіп бала – бақшалар алаңы.
Жауынгер болып от атып жап – жас жігіттер,
Атпаса екен шашынан сүйреп Ананы.

Болмасын соғыс!
Жасасын Жеңіс – мамыр – ай!
Қозы – лақ шапсын енесін еміп жамырай,
Тау азаматтар жарақат алып жатпасын,
Ажалын тауып қорғасын оқтан тарыдай.
О, мейлі, қарын ашығып қалса сәл ғана,
Жаралы елді артпай – ақ қойдық арбаға,
Күн күліп, гүл өсіп тұрсын далада
Қан қызыл оқтан жараланбасын ақ дала.Жер үшін, Отан үшін лаулағандар,

Азамат, айтқан серттен аумағандар,

Шекара шебіндегі ну ормандар,

Халқына қалқан болып қаулағандар.

Ерлігің аңыздар мен шежірелер,

Ойлардан, өлең болып саулағандар,

Іске аспаған арман ойлар,

Сәтінде тойланбаған бақыт - тойлар.

Өздерін Отан үшін оққа байлап,

Жауына жасын болған найзағайлар.

Алаңда «Ескерткіштер, мүсіндер» боп,

Шырқаушың созып тұрған көкке бойлар.

1-жүргізуші:  Қима ауылының тұрғындарын да бұл соғыс айналып кеткен жоқ. «Елім, жерім, Отаным» деп қаққан жүректері, өмірлерін халыққа арнаған азаматтар, бебіт өмір сүру үшін жан аямай күресті.

2-жүргізуші:  Ғұбайдолла Абдрахманов 1925 жылдың 12 сәуірінде Еркіндік ауылында дүниеге келген. Макин ауданында оқып жүргенде, әкесі 1941 жылдың қазан айында алып кетуге мәжбүр болды.1943 жылдың ақпан айында әскерге шақырылып, Венгрия, Чехославакия, Австрия елдерін фашисттерден құтқаруға қатысып, Ұлы Отан соғысының 1-дәрежелі орденімен, «Ерлік үшін», «Венаны алғаны үшін», «Ұлы Отан Соғысында Германияны жеңіп алғаны үшін» медальдарымен марапатталған.

1-жүргізуші:  Соғыстан кейін Ақмоланың мұғалімдер дайындайтын училищесін бітіріп, 1955-жылы КазГУ-дың тарих факультетіне түсіп, оны 1961-жылы бітірді. Мұғалім, мектептерде директор, Жақсы райкомында үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі, саяси оқу кабинетінің меңгерушісі болып 1962-жылғы марттан 1972-жылғы мартқа дейін жұмыс атқарды.

2-жүргізуші:  1972-жылы 10-мартта Жақсы ауданынан Қима ауданы бөлініп жеке аудан болғанда, туған жеріне оқу бөлімінің меңгерушісі болып келді. Зейнетке Қиманың № 2 орта мектебінде тарих, география сабағының мұғалімі болып жүріп 1985 жылы шықты.

1-жүргізуші:  1992 жылы №2 Қима орта мектебіне соғыс ардагері, қоғамдық қайраткер, атақты ұстаз Ғұбайдолла Әбдірахманұлы есімі берілді.

Сонымен қатар, Ғұбайдолла атамыз шығармашыл тұлға болған, олай болса, өлеңдеріне кезек берейік!

Әдеби монтаж (6 сыныптар)


1-жүргізуші:  Байжұманов Сабыр – 1942аға сержант, қару-жарақ командирі. 1943 жылдың 15 қазанында - миномет командирі. 1943 жылдың 12-қыркүйегінде басына ауыр жарақат тиеді. 1943 жылдың 15-қазанында оң қолына оқ тиеді.Сабыр ата Висла өзенінен ама-сау өтіп, Вршава қаласын алғаны үшін 1945 жылы Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталады. Наурыздың 2-нде Берлин қаласына кіріп, «Берлин қаласын алғаны үшін» медалімен марапатталады. Сабыр ата үшін соғыс 1946 жылы аяқталды. Аман-есен елге оралып, Балайым Омарқызына үйленіп, 5 баланың әкесі болып, бақытты ғұмыр кешті.

2-жүргізуші:  Жетпісбай Әбілов - өмірдің қиын белестерінен өтіп, сұрапыл күндерде қан кешкен, біздің жарқын болашағымыз үшін жанаямай күрескендерінің бірі. Жетпісбай ата Қазақстанда жасақталып жатқан Панфилов бастаған 316-атқыштар дивизиясына түсті. Қысқа мерзімде соғыс техникасын меңгеріп, қару-жарақты қолдануды үйренді. Сонда қазақ халқының мақтанышына айналған, батыр Бауыржан Момышұлының дивизиясында болған. Жетпісбай ата майданжас жолдастарымен бірге Москва түбіндегі шайқаста Калинин бағытындағы майданда болды. Еңбегі еленген ұлы майдангер «Ерлік үшін», Ұлы Отан соғысының 1-дәрежелі ордендерімен марапатталды.1-жүргізуші:  Ділдебаев Әлімсүре Рақышұлы 1920 жылдың 4 қаңтарында дүниеге келген. 1940 жылы міндетті әскерге шақырылып, 1941 жылы әскери борышын майдан қатарында жалғастырды. Сталинград қаласын жаудан құтқарып алған қызу шайқастан кейін, Әлімсүре ата медальмен марапатталды. Сғыстан кейін еңбек жолын мұғалімдікке арнаған ардагердің жұмысы жоғары бағаланып, Қазақ СССР Оқу министрлігі «Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері» төс белгісімен марапатталған. 8 баланың әкесі Әлімсүре ата зейнетке 1977 жылы шықты.

2-жүргізуші:  Жакупов Сейтжан Жакупович – еңбек жолын 1940 жылы Есіл ауданында хатшы болып бастайды. 1941 жылдың желтоқсан айында Қызыл Әскер қатарына шақырылып, туған жерінің азаматтарын жаулардан қорғауға кіріседі. Әскери қызметін атқыш дивизияның бөлім командирі лауазымында бастайды. Соғыс бойы коммунист Сейтжан Жакупов полк бойынша комсомол ұйымының хатшысы қызметін атқарады.

1-жүргізуші:  Сейтжан Жакуповтың әскери жолы өте ұзақ: Тула, Сталинград, Витебск, Бобруйск қалаларын жаудан қорғаған. Әскери жолын Кенигсберг қаласында аяқтаған. Көптен күткен Жеңіс күні де жетті. Бірақ заманның талабына сай үздік жауынгер үйіне 1946 жылы оралды.

2-жүргізуші:  Туған өлкесіне келгеннен кейін Есіл ауданы бойынша комсомолдың 1-хатшысы болып сайланады. 1950 жылдан зейнетке шыққанға дейін Атбасар, Есл, Жақсы, Қима аудандарында әр түрлі партиялық қызметтерде жұмыс істейді.Сейтжан атаның ерлігі мен еңбегі келесі марапаттаулармен толы: Ұлы Отан соғысының 1-дәрежелі ордені, Еңбек Қызыл туы ордені, «Құрмет» төс белгісі мен 17 медальдері бар екен.

1-жүргізуші:  Ундыбаев Халел Ундыбаевич 1936 жылы әскер қатарына шақырылып, азаматтық борышын Комсомольск-на-Амуре қаласында атқарад. Кірпіш шығаратын зауытта жұмыс істейді. 1941 жылдың қыркүйек айында солтүстікке карело-фин майданына аттанады. Құнды ақпараттарды анықтау барысында аыр жарақатталып, Атбасар қаласына қайтарылды. Әскердің алдында педагогикалық техникум аяқтағандықтан, 1943-1954 жылдары балалар үйінің ұстазы және меңгерушісі қызметінде жұмыс істейді. 1956 жылы отбасмен Қимаға көшіп, интернатта тәрбиеші болыпқызмет атқарад. 10 баланың әкесі, құрметті демалысқа мектептен шығады. «Ұлы Отан соғысында қатысқаны үшін» 2-дәрежелі ордені мен түрлі әлемдік мағынасы бар марапаттауларға ие.

Етекпаев Қабыл - соғыс басталғанда жеті жеті жасар бала. Майданға кеткен ер азаматтар жоқтығын білдіртпеу үшін, тынымсыз еңбек еткен жас бала бар күш-жігерін аямай еңбек етті. 1942 жылдың сәуір айында Қабыл ағаға да майданға қатысу қажет деген хабарлама келді. Көкшетау қаласында жаңадан қабылдаған жас азаматтарды бірден Ростов-на Дону қаласында болып жатқан шайқасқа жіберілді. 2-метрге таяу жас жігітке 16 килограмм салмағы бар пулемет берілді. Күндіз-түні соғысқан жауынгерлер нәтижесінде жеңіске жетіп, бірнеше қалаларды жаулардан қорғап алды.Сөйтіп, Белорусия, Прибалтика жерлеріне дейін жетіп, сан алуан қарсыластармен соғысты. Жеңіс күнін Қабыл ата Варшава қаласында қарсы алды. 8ұл мен 3 қыздың әкесі балаларына жақсы тәлім-тәрбие беріп, әкелік парызын орындады. Соғыс ардагердің тізімінде келесі марапаттаулар бар: Қызыл жұлдыз, Ұлы Отан соғысында қатысқаны үшін» 2-дәрежелі ордендері, «Ерлік үшін», «Әскери жетістіктері үшін», «Варшаваны құтқарғаны үшін» медальдары.

Әдеби монтаж (Аманғали, Сабина, Назгүл)

Уақыт уысына сыймағандар,

Бақытты ұрпағына сыйлағандар.

Жандарын ұрпақ үшін қиғандар,

Бал нәрін ұрпақ үшін жинағандар.

Бір уыс туған жердің топырағын

Қыршыннан қиылса да қимағандар!

Ұлы Отан Соғысында қайтыс болғандар: 1. Аносов Т.Е.

 2. Андросов М.С.

 3. Агафонов И.С.

 4. Апсиитов Ж.

 5. Алдабергенов Н.

 6. Баканев П.

 7. Бабичев К.Л.

 8. Бабичев Е.Н.

 9. Бабичев Е.М.

 10. Бедный А.П.

 11. Бедный И.Н.

 12. Бедный М.П.

 13. Булгаков Д.И.

 14. Бузов И.И.

 15. Бондаренко В.Н.

 16. Бадло Т.Я.

 17. Бадло А.Л.

 18. Вернигора И.К.

 19. Вернигора К.Н.

 20. Горбунов И.П.

 21. Гурин А.Я.

 22. Гукалов А.Ф.

 23. Демешко М.А.

 24. Голубков П.

 25. Демченко С.Н.

 26. Демченко С.Н.

 27. Дернина М.В.

 28. Есполганов А.

 29. Жмутов А.М.

 30. Жмутов И.М.

 31. Забудько И.

 32. Зубов Д.О.

 33. Зозуля А.М.

 34. Зозуля А.Я.

 35. Зиневич М.П.

 36. Иваноа Д.

 37. Иванов Ф.

 38. Ибраев Б.

 39. Кириченко Н.А.

 40. Коровкин Е.Т.

 41. Коржов С.В.

 42. Коротовский А.П.

 43. Киримбаев Х.Т.

 44. Касанов К.К.

 45. Кобылянский П.А.

 46. Лысенко И.П.

 47. Машков А.Ф.

 48. Маликов И.М.

 49. Мериманов С.

 50. Мусажанов М.

 51. Молдабеков К.

 52. Мандриков А.

 53. Марченко Т.

 54. Окуневич М.П.

 55. Омаров С.

 56. Омельницкий П.

 57. Ковтунов А.

 58. Покаместов М.

 59. Пузенко С.М.

 60. Поварнин А.В.

 61. Поляков П.И.

 62. Рогачев И.А.

 63. Ромашков Ф.Н.

 64. Рахимжанов А.

 65. Соколов И.Е.

 66. Степаненко И.Ш.

 67. Спиридонов П.И.

 68. Сыровацкий Н.И.

 69. Сулейманов З.

 70. Сопаинов М.Н.

 71. Снежко Ф.

 1. 1-жүргізуші:  Ұлы Отан соғысында еліміздің тәуелсіздігі мен халқымыздың бақыты үшін ерлікпен қаза тапқан жауынгерлер рухына тағзым етіп, 1 минут үнсіз тұрып еске түсірейік.

 2. Соғыс жылдары қайғы, мұң әкеліп, көптеген адамдарға қиындықтарды бастан кешіртті. Оның ішінде біздің жерлесіміз - Галькевич Михаил Михаилович те өмірдің сынағынан өтуге мәжбүр болды. Экранға назар аударамыз (бейнефильм).

 3. 1-жүргізуші:  Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталып, еліміз бейбіт өмірге көшті, Қазақ халқының алдында соғыс зардаптарын жою, экономикасы мен мәдениетін, өнер кәсіпті ауыл шаруашылығын, ғылым мен техниканы дамыту тұрды. Тарих тағлымына көз жіберсек қазақ халқы қаншама қиындықтарды басынан өткізіп, бәріне тойтарыс беріп, өзінің шабандылығымен төзімділігі мен парасаттылығын көрсете білді. Егеменді ел, тәуелсіз Қазақстан болып, көшбасшы болып, әлемге танылды.

 4. Ағалар саптан шықпасын,
  Аналар қабақ шытпасын,
  Бақытқа жетіп бар адам,
  Сәбилер тыныш ұйықтасын,

 5. 1-жүргізуші:  Сен неткен Отан – анам, ғажап едің,
  Әсемдеп көркем тілмен жазар едім,
  Болашақ ұрпағының бақыты үшін,
  Жайнай бер, ұлы Отаным – қазақ елім.

 6. Ән


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?рпа??а ?ран бол?ан ?лы Же?іс

Автор: Омарова Асемгуль Бакировна

Дата: 18.02.2015

Номер свидетельства: 175390


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства