kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М.Ма?атаев "А?ын та?дыры- поэзия та?дыры"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: А?ын та?дыры – поэзия та?дыры

Ма?саты:

А?иы? а?ын, артына айры?ша ?шпейтін із ?алдыр?ан М??а?али Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ына шолу жасау, ?ндері мен поэмаларымен танысу.

М.Ма?атаевты? ?ле?дері мен ?ндері ар?ылы о?ушыларды ?семдікке, елжандылы??а т?рбиелеу.

Кешті? к?рнекілігі:

  М.Ма?атаевты? суреті мен бейнежазба. Сазды музыка.

?н орындалып т?рады. А?ынны? суреті

Ж?ргізуші: Армысыздар, ?адірлі ?стаздар мен ?ымбатты о?ушылар! Жыл керуені ал?а жылжы?ан сайын М??а?али Ма?атаевты? артына ?алдыр?ан ?шпес м?расы, жары? ж?лдызды? ?ара??ы т?н ?ойнауынан ??пия с?улесін шаш?андай жар?ырай, ?ркендей ?сіп, айшы?тала т?суде. М??а?алидай перзенті бар халы?-шынымен ба?ытты халы?.

 И?, М??а?али- ?ажайып, а?иы?, сыршыл, гуманист а?ын. Ол-бізге к?рінбейтін си?ыр бояулардан, бізге естілмейтін ??пия дауыстардан толы алатын ж?мба? а?ын. А?ын ?ле?дерін о?ы?ан сайын а?и?ат бейнелі рух, сезім мен сананы? бірлігі к??ілге ?ялайды.

 ?ымбатты ?стаздар, ?она?тар, о?ушылар! А?иы? а?ынны? шы?армашылы?ына арнал?ан  «А?ын та?дыры – поэзия та?дыры » атты м?нерлеп о?у жарысымызды бастаймыз.

Б?гінгі  сайыс  ?ш  б?лімнен т?рады.

І б?лім  «Поэзия ж?рек тілі» М.Ма?атаевты? ?ле?дері мен ?ндері шыр?алады.

ІІ б?лім  «А??уды? ?анатына жазыл?ан сыр».  Поэмадан ?зінді

ІІІ б?лім   «Жас а?ындар арнауы» о?ушыларды? ?ле?дері

  ж?ргізуші:  Олай болса, І б?лімге кезек берелік

Аламан б?йгеге оза шауып, ?ле?-жырда шамасына ша? ж??тырма?ан ерен ж?йрік, талантты т?л?а М??а?али а?ынны? ?мір жолы ?р алуан. Оны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Олай болса, ?ыран та?дырлы а?ын М??а?али а?аны? ?мір жолынан деректерге назар аударайы?.

/Интерактивті та?тадан М??а?али Ма?атаев туралы бейнеролик ж?реді/
   ж?ргізуші: 
«Т?зу-т?зу жыртыл?ан а?ыздайын

А?ызы?а неге н?р тамызбайын.

?ара ?ле?і ?аза?ты? ?аза болса,

?ара  с?зден неге ?ан тамызбаймын -деп ?зі жырла?андай кезекті а?ынны?  ?ле?деріне  берейік.

ж?ргізуші:

А? ?лпа жерді жап?анда,

А?аштар сыр?а та??анда.

Бозарып ат?ан а? та?да,

Бозарып т?рып а?панда

Есі?е мені ал?асы?,- деп тол?анады а?ын. Ендеше кезекті ?нге берейік.

?н: «Есі?е мені ал?айсы? »

ж?ргізуші: А?ын шы?армаларыны? ?лкен бір саласы- оны? поэмалары. «Ильич» 1964 жыл, «Мавр» 1970 жыл,  е? асылы, е? биігі- «А??улар ?йы?та?анда». Б?л поэма 1973 жылы «Жалын» жина?ында жарияланды.

Олай болса, кешімізіді? ІІ б?ліміне кезек берсек.

   «А??уды? ?анатына жазыл?ан сыр» А??улар ?йы?та?анда поэмасынан ?зінді

 ж?ргізуші:  Айтылар естеліктер мен туралы

Біреулер жан еді дер ?р т?л?алы

Біреулер  т?лпар еді деуі м?мкін,

Б?тінделмей кеткен бір ер т?рманы,-И? а?ын туралы  естеліктер де жазылып, лебіздер де айтылуда     

 ?ле? ?нер, ?ле? дерт, оны туа біткен дарын иесі, шын талант ?ана ?мірге ?келеді. А?ын ?келген ?рбір с?з ж?ректерге ?н болып, ?уен болып жетіп жатыр. Оны? ?ндері-та??ы шы?тай м?лдір, сырлы ?уенді. Ендеше, а?ын а?аны? жолын ?уып, ?ауырсын жырларымен шашу шашсын деген ниетте кезекті о?ушылар?а береміз. 

ІІІ б?лім  «Жас а?ындар арнауы»

?орытынды:                                                                                                                     Айтылма?ан М??а?да арман бар ма?

?р ?ні толы ?ой армандар?а

Шерте білген м??дарын жас ?айын?а

Д?л М??андай ?аза?та а?ын бар ма?

 Міне, б?гінгі кешке ?атыс?ан ты?дарман ?ауым, М??а?алиды? сырлы, ?уенді, м??ды жырларына ?аны? болды?ыздар  деп ойлаймыз.

 Жылдар тізіліп ?ткен сайын М??а?али а?ынны? бейнесі т?л?алана, биіктей т?седі. Оны? рухани ?азынасын ?лт иелігіне асыратын XXI ?асырды? жастары-сендерсі?дер!

 «?асыр а?ыны» атан?ан М??а?али жырлары жылдан -жыл?а, ?асырдан- ?асыр?а жал?аса бермек! М??а?али-м??гілік ?мір!

С?з кезегі ?діл?азылар ал?асына беріледі

 Сонымен, а?иы? а?ын М??а?али?а арнал?ан «А?ын та?дыры-поэзия та?дыры» атты м?нерлеп  о?у жарысымыз  ая?талды.

 Келесі к?ріскенше аманды?та болайы?.

Просмотр содержимого документа
«М.Ма?атаев "А?ын та?дыры- поэзия та?дыры"»Тақырыбы: Ақын тағдыры – поэзия тағдыры

Мақсаты:

Ақиық ақын, артына айрықша өшпейтін із қалдырған Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасау, әндері мен поэмаларымен танысу.

М.Мақатаевтың өлеңдері мен әндері арқылы оқушыларды әсемдікке, елжандылыққа тәрбиелеу.

Кештің көрнекілігі:

 М.Мақатаевтың суреті мен бейнежазба. Сазды музыка.

Ән орындалып тұрады. Ақынның суреті

Жүргізуші: Армысыздар, қадірлі ұстаздар мен қымбатты оқушылар! Жыл керуені алға жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың артына қалдырған өшпес мұрасы, жарық жұлдыздың қараңғы түн қойнауынан құпия сәулесін шашқандай жарқырай, өркендей өсіп, айшықтала түсуде. Мұқағалидай перзенті бар халық-шынымен бақытты халық.

Иә, Мұқағали- ғажайып, ақиық, сыршыл, гуманист ақын. Ол-бізге көрінбейтін сиқыр бояулардан, бізге естілмейтін құпия дауыстардан толы алатын жұмбақ ақын. Ақын өлеңдерін оқыған сайын ақиқат бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды.

Қымбатты ұстаздар, қонақтар, оқушылар! Ақиық ақынның шығармашылығына арналған «Ақын тағдыры – поэзия тағдыры » атты мәнерлеп оқу жарысымызды бастаймыз.

Бүгінгі сайыс үш бөлімнен тұрады.

     

І бөлім  «Поэзия жүрек тілі» М.Мақатаевтың өлеңдері мен әндері шырқалады.

ІІ бөлім  «Аққудың қанатына жазылған сыр».  Поэмадан үзінді

ІІІ бөлім   «Жас ақындар арнауы» оқушылардың өлеңдеріжүргізуші: Олай болса, І бөлімге кезек берелік

Аламан бәйгеге оза шауып, өлең-жырда шамасына шаң жұқтырмаған ерен жүйрік, талантты тұлға Мұқағали ақынның өмір жолы әр алуан. Оны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Олай болса, қыран тағдырлы ақын Мұқағали ағаның өмір жолынан деректерге назар аударайық./Интерактивті тақтадан Мұқағали Мақатаев туралы бейнеролик жүреді/
жүргізуші: 
«Түзу-түзу жыртылған аңыздайын

Аңызыңа неге нәр тамызбайын.

Қара өлеңі қазақтың қаза болса,

Қара сөзден неге қан тамызбаймын -деп өзі жырлағандай кезекті ақынның өлеңдеріне берейік.

жүргізуші:

Ақ ұлпа жерді жапқанда,

Ағаштар сырға таққанда.

Бозарып атқан ақ таңда,

Бозарып тұрып ақпанда

Есіңе мені алғасың,- деп толғанады ақын. Ендеше кезекті әнге берейік.

Ән: «Есіңе мені алғайсың »жүргізуші: Ақын шығармаларының үлкен бір саласы- оның поэмалары. «Ильич» 1964 жыл, «Мавр» 1970 жыл,  ең асылы, ең биігі- «Аққулар ұйықтағанда». Бұл поэма 1973 жылы «Жалын» жинағында жарияланды.Олай болса, кешімізідің ІІ бөліміне кезек берсек.

   «Аққудың қанатына жазылған сыр» Аққулар ұйықтағанда поэмасынан үзіндіжүргізуші:  Айтылар естеліктер мен туралы

Біреулер жан еді дер өр тұлғалы

Біреулер тұлпар еді деуі мүмкін,

Бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы ,-Иә ақын туралы естеліктер де жазылып, лебіздер де айтылуда     

 Өлең өнер, өлең дерт, оны туа біткен дарын иесі, шын талант қана өмірге әкеледі. Ақын әкелген әрбір сөз жүректерге ән болып, әуен болып жетіп жатыр. Оның әндері-таңғы шықтай мөлдір, сырлы әуенді. Ендеше, ақын ағаның жолын қуып, қауырсын жырларымен шашу шашсын деген ниетте кезекті оқушыларға береміз. ІІІ бөлім «Жас ақындар арнауы»Қорытынды: Айтылмаған Мұқаңда арман бар ма?

Әр әні толы ғой армандарға

Шерте білген мұңдарын жас қайынға

Дәл Мұқандай қазақта ақын бар ма?

 Міне, бүгінгі кешке қатысқан тыңдарман қауым, Мұқағалидың сырлы, әуенді, мұңды жырларына қанық болдыңыздар  деп ойлаймыз.

Жылдар тізіліп өткен сайын Мұқағали ақынның бейнесі тұлғалана, биіктей түседі. Оның рухани қазынасын ұлт иелігіне асыратын XXI ғасырдың жастары-сендерсіңдер!

 «Ғасыр ақыны» атанған Мұқағали жырлары жылдан -жылға, ғасырдан- ғасырға жалғаса бермек! Мұқағали-мәңгілік өмір!Сөз кезегі әділқазылар алқасына беріледі Сонымен, ақиық ақын Мұқағалиға арналған «Ақын тағдыры-поэзия тағдыры» атты мәнерлеп оқу жарысымыз аяқталды.

 Келесі көріскенше амандықта болайық.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
М.Ма?атаев "А?ын та?дыры- поэзия та?дыры"

Автор: Нусипкожанова Нуркул Нусипбаевна

Дата: 09.03.2016

Номер свидетельства: 303279

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства