kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?уелсіз елім-ке? байта? жерім!

Нажмите, чтобы узнать подробности

  Т?рбие са?атыны? та?ырыбы:   «Т?уелсіз елім-ке? байта? жерім!»

Т?рбие са?атыны? ма?саты:   О?ушылар?а т?уелсіздік жайлы жан-жа?ты т?сінік бере отырып, оларды? ой-?рісін, а?ыл-ойын арттыру. Т?уелсіз елін шексіз с?юге  , ?аза?стан мемлекетіні? ?ланы екендігін ма?танышпен сезіне білуге баулу. Ата-баба аманатына адал болу?а , ерлігінен ?лгі алу?а , бабалар рухын  ас?а?тата  д?ріптей білуге ?йретіп , ?лтжандылы? , отаншылды? сезімдерін ояту.

 Ой-?рісін, танымды? ?абілетін, жеке дара т?л?а ретінде дамыту.

Саба?ты? т?рі:  а?паратты?-компьютерлік саяхат саба?.

К?рнекілік:   суреттер, ?анатты с?здер, шарлар, «А?ылды та?та».

?діс-т?сілдер: СТО, ойын, с?хбат, эссе

Саба? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і. (2мин)

Психологиялы? дайынды? 

Амандасу  О?ушылар тізбектеп ?ол ?стаса отырып, бір-бірімен амандасады.
Амансы? ба алтын к?н,
Амансы? ба ке? далам.
Амансы? ба достарым,
Сендерді к?рсем ?уанам.

Топ?а б?лу (суреттер ?иындыларыны? т?стері ар?ылы топтастыру)  (3мин)

Суретті жина?анда

І-топ «Отан»

ІІ-топ  «Ке? байта? жер»

 ІІІ-топ  «Т?уелсіз ел»

?ызы?ушылы?ты ояту

Ой ?оз?ау

?р топ ?з атыны? ма?ынасын ашады.(Постер ?ор?ау) (5мин)

Ма?ынаны ашу

Біз , б?гін  «Т?уелсіз елім-ке? байта? жерім!» деген сынып са?атын ?ткіземіз.

        Ата-бабаларымыз т?уелсіздікті ?ш ?асыр?а жуы? уа?ыт бойы армандап кеткен. Т?уелсіздікке жету ?шін хал?ымызды? басынан не ?тпеді. ?аншама ерлеріміз халы? ?амы ?шін ?ан кешіп ??рбан болды. Азатты? ?аза? хал?ыны? ежелгі арманы еді. Азатты? ?шін к?ресте айры?ша ?ылыш сермеді , талай ?иынды?ты бастан кешірді. Біра? еш?ашанда мойымады , к?ресе білді. Азатты? та?ы ерте ме-кеш пе туатынына к?міл сенді.Сол а?са?ан арманда?ан к?ніне еліміз ?ол жеткізді.

Осы т?уелсіздік бізге ?алай келді , енді  осы?ан  біз к?з ж?гіртейік.

«Тарих ?ойнауынан»  бейнеклип . Т?уелсіздік ал?аннан  б?гінгі к?нге дейінгі ?ткен жол(4мин)

«?аза?стан ?шін мемлекеттік орны?тылы?, т?уелсіздік м?селесі-айыры?ша ма?ыз?а ие м?селе. Т?уелсіздігімізді жарияла?ан к?ннен бері ?ткен уа?ыт еліміз ?шін егемен мемлекет ретінде орны?у , ?лемдегі ?з орнымызды иелену, б?кіл халы?аралы? ?о?амдасты? таны?ын ел болу ма?сатын ж?зеге асыру?а арналды» - деген еді Елбасымыз Н.?.Назарбаев.

?азіргі уа?ытта елімізді ?лемдегі барлы? ел таниды , танып  ?ана ?оймай елімізді? осы азда?ан уа?ытта жеткен  жетістіктеріне ?ыз?анышпен , ?ызы?а ?арайды. Біз  осындай т?уелсіз,  бірлігіміз жарас?ан , бейбітшілік орна?ан  елді? ?рпа?ы бол?анымыз?а ма?тануымыз керек. Т?уелсіздік – т??ірді? ?рпа??а берген ?лкен ба?ыты, хал?ымызды? м??гілік ??ндылы?ы. Біз б?гінге дейінгі барлы? жетістіктерімізге Т?уелсіздікті? ар?асында ?ол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елді? ?л-ау?атын к?теріп, т?л м?дениетіміз бен мемлекеттік тілді жа??ырту ісінде ?ыруар ж?мыстар жасады?. Елімізде  білім, ?ылым, денсаулы?, спорт салалары айры?ша даму ?стінде.

«Астанам-бас ?алам, мен осылай ма?танам!»  слайдтар.   (5 мин

 Астананы не себепті к?шірді? (о?ушыларды? ойын  ты?дау, толы?тырып ?ту)

Батыс пен шы?ыс ?ркениетін жал?астыратын алтын к?пір атан?ан ару Астана ?зіні? тарих сахнасында салтанат ??р?ан осы бір 15 жыл ??мырыны? ішінде талай-талай аламан б?йгелерге ат ?осып, талай жа?анды? биіктерді ба?ындырды.?лем ж?рты д?л ?азір ?аза?стан десе –Астана , Астана десе – ?аза?стан дейтін болды. Астана – б?кіл ?аза?стан хал?ыны?  мерейі мен м?ртебесі.Ал?аш?ы к?ннен мемлекеттік ??рлымны? керуен к?шін т?зу жол?а сал?ан президентті? к?регендігі елдік т??ырымызды шай?амай , ?ркендеуді? озы? ?лгісі негізінде б?гінгі к?нге жеткізді. Д?ние ж?зі ?аза?ты таныды.

Ойын «Кім к?п біледі? » ( 20 ми

 Та?ырыптары: "?аза?стан",  "Астана",  «Р?міздер» та?ырыптарына арнал?ан ?шы?тарда ?пай сандары жазыл?ан. ?р ойыншы берілген та?ырыптарды? бірін та?дап,  кезектесіп ?яшы?тарды ашады. Д?рыс жауап?а ?яшы?та?ы ?пай беріледі

  ?аза?стан,   

  10 ?пай        – ?Р-сы ?з т?уелсіздігін ?ашан алды  (1991 жылы, 16 желто?сан

 20 ?пай       -    ?аза?стан ?андай елдермен шекаралас жатыр (батысы мен солт?стігінде Ресей Федерациясымен,  о?т?стігінде Т?ркіменстан, ?збекстан ж?не ?ыр?ызстан республикаларымен, ал шы?ысында ?ытай Халы? Республикасымен

30 ?пай        -   ?Р-ны? мемлекеттік р?міздеріні? авторларын атау   (?н?ран – с?зі: Ж?мекен Н?жімеденов, Н?рс?лтан Назарбаев, ?ні: Ш?мші ?алдая?ов. Ту – Шота У?лиханов, Жандарбек М?лібеков, Елта?ба – Ш?кен Ниязбеков

40 ?пай        -   ?Р-ны? ?лтты? а?шасы ?ашан пайдалану?а берілді ж?не жа?а дизайн банкноттары ?ашан енгізілді?(1993 жылы 15 ?араша ?лтты? валюта енді, жа?а дизайн 2006 жылы жасалды)

10 ?пай  - Астананы? т?саукесері ?ашан болды?  (1998 жылы 10 маусымда)

20 ?пай        -  ?ай уа?ыт аралы?тарында Астана А?мола ?аласы деп аталды ж?не ?ай  кезе?де Целиноград ?аласы болды?  (А?мола ?аласы 1832-1961 жж., 1992-1997 жж., Целиноград 1961-1992жж)

30 ?пай       - Е? ал?аш осы ?аланы? ?кімі болып кім та?айындалды?   (?ділбек Жа?сыбеков 6 жыл ?кім болды)

Ой тол?аныс

 Эссе жазу. Та?ырыбы:  «Ту?ан жерді  к?ркейтуге мені? ?осар ?лесім»  (3 мин)

 ?орытынды: (2мин)

      Осынау, ке? байта? елімізді? шал?ар к?лдері мен ас?ар таулары, алтын д?нді даласы, а? к?містей ?аласы, кенге толы ??ірі мен мал?а толы ?рісі -б?рі болаша? ?рпа?, келешек азаматтар, сендерге аманат болып ?алады. ?аза?станны? болаша?ы,  сендерді? ?олдары?да екенін естен шы?арма?дар!

Просмотр содержимого документа
«Т?уелсіз елім-ке? байта? жерім! »

«Бақыршық орта мектебі» КММТақырыбы:
Бастауыш сынып жетекшісі: Баймурзина Сандугаш Сабиевна

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Тәуелсіз елім-кең байтақ жерім!»

Тәрбие сағатының мақсаты:

Оқушыларға тәуелсіздік жайлы жан-жақты түсінік бере отырып, олардың ой-өрісін, ақыл-ойын арттыру. Тәуелсіз елін шексіз сүюге , Қазақстан мемлекетінің ұланы екендігін мақтанышпен сезіне білуге баулу. Ата-баба аманатына адал болуға , ерлігінен үлгі алуға , бабалар рухын  асқақтата  дәріптей білуге үйретіп , ұлтжандылық , отаншылдық сезімдерін ояту.

Ой-өрісін, танымдық қабілетін, жеке дара тұлға ретінде дамыту.

Сабақтың түрі: ақпараттық-компьютерлік саяхат сабақ.

Көрнекілік: суреттер, қанатты сөздер, шарлар, «Ақылды тақта».

Әдіс-тәсілдер: СТО, ойын, сұхбат, эссе.

Сабақ барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі. (2мин)

Психологиялық дайындық

Амандасу

Оқушылар тізбектеп қол ұстаса отырып, бір-бірімен амандасады.
Амансың ба алтын күн,
Амансың ба кең далам.
Амансың ба достарым,
Сендерді көрсем қуанам.

Топқа бөлу (суреттер қиындыларының түстері арқылы топтастыру) (3мин)

Суретті жинағанда

І-топ «Отан»

ІІ-топ «Кең байтақ жер»

ІІІ-топ «Тәуелсіз ел»

Қызығушылықты ояту

Ой қозғау

Әр топ өз атының мағынасын ашады.(Постер қорғау) (5мин)

Мағынаны ашу

Біз , бүгін «Тәуелсіз елім-кең байтақ жерім!» деген сынып сағатын өткіземіз.

Ата-бабаларымыз тәуелсіздікті үш ғасырға жуық уақыт бойы армандап кеткен. Тәуелсіздікке жету үшін халқымыздың басынан не өтпеді. Қаншама ерлеріміз халық қамы үшін қан кешіп құрбан болған. Азаттық қазақ халқының ежелгі арманы еді. Азаттық үшін күресте айрықша қылыш сермеді , талай қиындықты бастан кешірді. Бірақ ешқашанда мойымады , күресе білді. Азаттық таңы ерте ме-кеш пе туатынына кәміл сенді.

Енді осы тәуелсіздік бізге қалай келді , тәуелсіздігімізді алғанға дейінгі кезеңді  бір сәт үзінділермен еске түсіре кетейік.

«Тарих қойнауынан» бейнеклип . Тәуелсіздік алғаннан бүгінгі күнге дейінгі өткен жол(4мин)

«Қазақстан үшін мемлекеттік орнықтылық, тәуелсіздік мәселесі-айырықша маңызға ие мәселе. Тәуелсіздігімізді жариялаған күннен бері өткен уақыт еліміз үшін егемен мемлекет ретінде орнығу , әлемдегі өз орнымызды иелену, бүкіл халықаралық қоғамдастық танығын ел болу мақсатын жүзеге асыруға арналды» - деген еді Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев.

Биыл еліміздің рәміздеріне 20 жыл толып отыр. Сонымен қатар

1 желтоқсан тұңғыш рет, тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаев күні болып тағайындалып , тойланды.Қазіргі уақытта елімізді әлемдегі барлық ел таниды , танып  қана қоймай еліміздің осы аздаған уақытта жеткен  жетістіктеріне қызғанышпен , қызыға қарайды. Біз  осындай тәуелсіз,  бірлігіміз жарасқан , бейбітшілік орнаған  елдің ұрпағы болғанымызға мақтануымыз керек. Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде  білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде.


«Астанам-бас қалам, мен осылай мақтанам!» слайдтар. (5 мин)

Астананы не себепті көшірді? (оқушылардың ойын тыңдау, толықтырып өту)

Батыс пен шығыс өркениетін жалғастыратын алтын көпір атанған ару Астана өзінің тарих сахнасында салтанат құрған осы бір 15 жыл ғұмырының ішінде талай-талай аламан бәйгелерге ат қосып, талай жаһандық биіктерді бағындырды.Әлем жұрты дәл қазір Қазақстан десе –Астана , Астана десе – Қазақстан дейтін болды. Астана – бүкіл Қазақстан халқының  мерейі мен мәртебесі.Алғашқы күннен мемлекеттік құрлымның керуен көшін түзу жолға салған президенттің көрегендігі елдік тұғырымызды шайқамай , өркендеудің озық үлгісі негізінде бүгінгі күнге жеткізді. Дүние жүзі қазақты таныды.

Ойын «Кім көп біледі? » ( 20 мин)

10

20

30

Тақырыптары: «Қазақстан»

10

20

30

«Астана»

10

20

30

«Рәміздер»

Әр ойыншы берілген тақырыптардың бірін таңдап, кезектесіп ұяшықтарды ашады. Дұрыс жауапқа ұяшықтағы ұпай беріледі.

Қазақстан,

10 ұпай – ҚР-сы өз тәуелсіздігін қашан алды?

(1991 жылы, 16 желтоқсан)

20 ұпай - Қазақстан қандай елдермен шекаралас жатыр

(батысы мен солтүстігінде Ресей Федерациясымен, оңтүстігінде Түркіменстан, Өзбекстан және Қырғызстан республикаларымен, ал шығысында Қытай Халық Республикасымен)

30 ұпай - ҚР-ның мемлекеттік рәміздерінің авторларын атау.

(әнұран – сөзі: Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, әні: Шәмші Қалдаяқов. Ту – Шота Уәлиханов, Жандарбек Мәлібеков, Елтаңба – Шәкен Ниязбеков)

40 ұпай - ҚР-ның ұлттық ақшасы қашан пайдалануға берілді және жаңа дизайн банкноттары қашан енгізілді

(1993 жылы 15 қараша ұлттық валюта енді, жаңа дизайн 2006 жылы жасалды)

10 ұпай - Астананың тұсаукесері қашан болды?

(1998 жылы 10 маусымда)

20 ұпай - Қай уақыт аралықтарында Астана Ақмола қаласы деп аталды және қай кезеңде Целиноград қаласы болды?

(Ақмола қаласы 1832-1961 жж., 1992-1997 жж., Целиноград 1961-1992жж)

30 ұпай - Ең алғаш осы қаланың әкімі болып кім тағайындалды?

(Әділбек Жақсыбеков 6 жыл әкім болды)

Ой толғаныс

Эссе жазу. Тақырыбы: «Туған жерді көркейтуге менің қосар үлесім»

(3 мин)

Қорытынды: (2мин)

Осынау, кең байтақ еліміздің шалқар көлдері мен асқар таулары, алтын дәнді даласы, ақ күмістей қаласы, кенге толы өңірі мен малға толы өрісі -бәрі болашақ ұрпақ, келешек азаматтар, сендерге аманат болып қалады. Қазақстанның болашағы, сендердің қолдарыңда екенін естен шығармаңдар!
.

 

Міне балалар талымыз бастапқыдай емес  жайқалып шыға келді . Бұл тал секілді біздің елімізде көркейіп , сұлуланып , дамып келе жатыр.

Биылғы 2012 жылғы жетістіктеріміз де өте көп . Соның бірі Лондонда өткен олимпияда ойындары.

Лондон олимпиядасында 13 медальға қол жеткіздік . Әлемнің   мемлекеттерінің ішінен 12 орынға ие болдық . Елімізге  спортшыларымыз 7 алтын , 1 күміс және 5 қола медальді қанжығамызға әкеп салды. Қазақстан жалпы командалық есепте 12 орыннан көрініп , Жапония , Франция, Германия , Италия , Венгрия сынды алпауыттардың қатарынан бой көрсетті. Дүние жүзінің 200-ге жуық мемлекетін артта қалдырып , үлкен жетістікпен жеңіске жетті.

Видео ролик

 

Биыл еліміздің рәміздеріне 20 жыл толып отыр. Сонымен қатар

1 желтоқсан тұңғыш рет, тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаев күні болып тағайындалып , тойланды.

Қазіргі уақытта елімізді әлемдегі барлық ел таниды , танып  қана қоймай еліміздің осы аздаған уақытта жеткен  жетістіктеріне қызғанышпен , қызыға қарайды. Біз  осындай тәуелсіз,  бірлігіміз жарасқан , бейбітшілік орнаған  елдің ұрпағы болғанымызға мақтануымыз керек.

Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде  білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде.

Тәуелсіздік таңы

Тәуелсіздігімізді алғалы осыншама жетістікке жеткеніміздің бірден –бір айғағы Елбасымыздың алға қойған мақсаттары мен жолдамалары.
Елбасының биылғы жылғы тағы бір ерен жеңісі , Қазақстанның кезекті биік белесі: Астананың  ЕХРО-17 халықаралық көрмесін өткізу. Бұл дүниежүзілік көрме өткізу арқылы  еліміздің  беделін тағы бір рет  барша әлемге танытатын боламыз.Астана  тағы да әлемнің 160 мемлекетінің бірауызды ықыласты қолдауына ие болды.Батыс пен шығыс өркениетін жалғастыратын алтын көпір атанған ару Астана өзінің тарих сахнасында салтанат құрған осы бір 15 жыл ғұмырының ішінде талай-талай аламан бәйгелерге ат қосып, талай жаһандық биіктерді бағындырды.
Әлем жұрты дәл қазір Қазақстан десе –Астана , Астана десе – Назарбаев дейтін болды. Астана – бүкіл Қазақстан халқының  мерейі мен мәртебесі.Алғашқы күннен мемлекеттік құрлымның керуен көшін түзу жолға салған президенттің көрегендігі елдік тұғырымызды шайқамай , өркендеудің озық үлгісі негізінде бүгінгі күнге жеткізді. Дүние жүзі қазақты таныды. Қазақстанды білді.

Тәуелсіздікке байланысты  қандай өлеңдер білеміз?

Енді осы Тәуелсіздігімізге байланысты ауыл аға-апайларымыздың сөзін тыңдайық.

Алдын –ала дайындалған видео-сюжет.

Осындай қарыштап дамып келе жатқан   Мемлекетімізді көркейту үшін “біз кімбіз” және қандай үлес қосамыз ?

-Тәртібімізбен, сапалы білімімізбен  үлес қосамыз.

-Озық технологиялармен жабдықталған мектепке қол жеткізген ұрпақтармыз.

-Интернет  жүйесіне қосылуға мүмкіндік алған ,  білімге құштар оқушылармыз.

-Ертеңгі күні ел үшін әр салада еңбек ететін еңбекқор оқушымыз

-Үш тілді жетік меңгеретін ұрпақтармыз

-Біз спортты сүйетін, салауатты өмір салтын сақтайтын дені сау оқушылармыз.

-Біз Тәуелсіздік тірегіміз.

 

Тәуелсіздік мейрамына  тілектеріңді  немесе өз ойларыңды мына беттерге  сурет арқылы бейнелеп айтып беріңдер.

Қорытынды
Алда әлі ұзақ жол , үлкен асулар бар . Сол асулар мен қиындықты жеңу үшін білектің  күші  мен найзаның  ұшы  керек емес. Оған тек жүрек пен білім , талант  пен талап керек.
Қазақ елінің абыройын асырып , мерейін үстем етер , әлем таңғалар , талай-талай жаңалық ашар білімділер керек . Осы Тәуелсіз еліміздің намысын  қорғайтын , бүгінімізді ертеңіне жалғайтын , қазақ елінің ертеңі , болашағы үшін жауап беретін бүгінгі ұрпақ екенімізді  сезінейік .
“Сен де бір кірпіш  дүниеге ,
Кетігін тап та бар қалан!”-  деп Ұлы ақын Абай атамыздың сөзімен сабағымды аяқтаймын
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Т?уелсіз елім-ке? байта? жерім!

Автор: Баймурзина Сандугаш Сабиевна

Дата: 25.01.2015

Номер свидетельства: 161196

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства