kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты"Сыйласа? -сый к?ресі?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыйласа? -сый  к?ресі?

Ма?саты:  Дені   сау,?лтты?   сана  сезімі  оян?ан ,рухани   ойлау            д?режесіне  т?н  иманды,ибалы, ?лкенге ??рмет,  кішіге  ізет, бойында игі  ?асиеттері  мол ?алыптас?ан т?л?аны т?рбиелеу. ?зіндік ойы бар, лайы?ты орын табу?а ?абілетті, ?лтжанды ш?кірт т?рбиелеу.

Міндеті:

1. Сыйласты?, мейірімділік, ибалы?, имандылы? ?асиеттер туралы т?сінік беру.

2. ?р о?ушыны? ?зіндік ой ?иялына ерік бере отырып ?зінше  ой т?юге баулу.

3.?з кемшіліктерін ?зі реттеп ?зін ?зі жетілдіріп, т?рбиелеуге талпыну.

4. Таным ?абілетін арттыру.

К?рнекілігі:  

 1. На?ыл с?здер « ?з ?зі?ді жаттай сыйла, жат жаны?нан т??ілсін», «сый?а сый, сыра?а бал», « Болар елді? баласын с?німен емес  с?лемінен танисы?».
 2. Мал с?йектері, асы?, кітап, ба?алау бетшесі.

Т?рі: Сайыс.

Саба?ты?  ж?рісі:

Хал?ымыз ежелден адамгершілік,инабаттылы?, сыйласты? сия?ты асыл ?асиеттерді ?з бойына сі?іріп ж?не арда? т?тып келеді. Адам ?мірге келгеннен киін зара сыйласу барша?а орта?  ?асиет. Тіршілік иелеріні? ішінде адам санасымен ерекшеленеді. Ж?мыр басты пенде, е? алдымен ?зін ?зі сыйлау білуі ?ажет. Егерде  іб?зі?ді ?зі? ??рметтеп ба?алай білмесе?, ?згеден сый ??рмет к?рем деу бекершілік.

?аза? ?ашанда философ халы? ?ой. « ?з ?зі?ді жаттай сыйла, жат жаны?нан т??ілсін» деген ма?алды? астарыннан а? к?п н?рсе п??ару?а болады. Сыйласа білуде ?лкен ?нер. Адам ?міріндегі ізгі ?асиеттер сыйласты? татулы? болып табылады.

Адамдар бір бірімен сыйласа білсе ?ана оларды? арасында татулы?, береке болма?. Егер сен айналанда?ы жандарды сыйлай білсе? ?ана, ?зі?ді сыйлы бола аласы?. ?аза?ты? « Сый?а  сый,   сыра?а бал» деген ??ымы осыны? ай?а?ы. ?лкенге ??рмет, кішіге ізет к?рсете білу ас?ан ілтипаттылы?ты? белгісі. Алайда ?азіргі кезде замандастармызды? бойында осы ?асиеттер  жетіспей жатыр.Б?л б?гінгі ?мірімізді? ?зекті м?селелерді? бірі.  Сонды?танда біз б?гінгі осы бас ?осуымызды сыйласты?, ??рмет та?ырыбына арнап, оны сайыс т?рінде ?ткіземіз. Сынып о?ушыларын екі топ?а б?ліп отыр?ызамыз. Бірінші топты « Сыйласты?» екінші топты «  Мейрімділік» деп алып, сайыс?а т?семіз. ?орытындысын ?здері?із ба?алау бетшесі ар?ылы белгілейсіздер.

I  топ о?ушылары:

      ?з тілін ?адірлеу                                              Амандасу

                                                  Сыйласты?

       ?лкенге ??рмет                                               Кішіге ізет

II  топ  о?ушылары

           Инабаттылы?                                              Имандылы?

                                                 Мейірімділік

          ?айырымдылы?                                           Ибалылы?

II  б?лім. Б?л б?лімде ?р топта бір бірден о?ушы шы?ып,?оржыннан н?мірленген асы?тар алып,с?ра?тар?а жауап береді.

1 Б?гін саба?ата « 2»алды?.О?ан мама? ?атты ренжіді.Сен сол ренішін ?алай ?тер еді??

2 ?инал?ан с?тте досы?ызды ренжітіп алды?ыз.Одан ?алай кешірім с?рар еді?із?

3 Б.Момыш?лы атамыды? келіні Зейнеп Ахметова «Шуа?ты к?ндер» атта естелік кітабында мына бір к?ріністі жа?сы суретеген.Зейнеп апамыз ?йінде та?ерте? т?р?ан со? анау мынау ж?мыстармен ж?ргенде,есікті ?те ?атты тарсылдаттып,біреу ?а??ан со? ая?ында?ы шай?айына с?ріне ?абына есіке барып ашып ?алса Бауке? екен.Сонда есікті ашпай сыртында т?рып «Бар, кейін деп ай?ай салыпты.Осы о?и?аны сен ?алай т?сінесі??

4 Сізді? досы?ыз айт?ан у?десін орындамады,ол ж?нініде сізден кешірім ?тінді.Досы?ыз сізден ?алай кешірім с?рар еді?Сіз о?ан ?алай жауап берер еді?із?

III Б?лім. Сын са?аты

Г?лде сыйласты?ты? белгісін. Г?лде т?р?ан тапсырманы орындай отырып, г?лді ?зі?ні? ?ала?ан жолдасы?а ?сыну?а болады. М?нда адамгершілік туралы ??гіме берілген. Осы ??гімені ?арсы топ?а ?ыймыл мен жеткізу, оны? не туралы екенін ?арсы топ айтып, ма?ынасын ашады.

 1. Топ
 1. Асан мен Болат мектептен келе жатыр еді. ?арсы алдынан мектепте бастауыш сынып?а д?ріс беретін ?сия апай кезікті. Біра? о?ушылар б?л апайды елемеді, амандаспады да ?те шы?ты

Тапсырма: К?ріністі ?ыймылмен к?рсету, ?арсы топ ма?ынасын ашу.

 1. ?анат пен Ербол к?шеде ойнап ж?рді, олардан алыстау жерде келе жат?ан ?же с?рініп ??лап ?алды. Біра? ойнап ж?рген ?анат пен Ербол ?жені елемеді, к?мекке келмеді. Себебі олар ойын мен ж?ріп бай?амай ?алуы м?мкін еді?

Тапсырма: К?ріністі ?ыймылмен к?рсету ?арсы топ ма?ынасын ашу.

IV Б?лім. ?р топты? ?нерін тамашалау.

Адамгершілік, мейірімділік, сыйласты? туралы ?аза? а?ын-композиторларыны? ?ндерін орындау.

V Б?лім. «С?зді? к?ркі-ма?ал» деп атамыз ?аза?, то?сан ауыз с?зді? тобы?тай бір т?йіні ар?ылы жеткізіп отыр?ан. Енді ?аншалы?ты білімді екеніізді ма?ал-м?тел айтудан бай?ап к?релік.

Ма?алды? бірінші жолын I топ айтады.екінші жолын II топ айтып ма?ынасын т?сіндіреді.

 1. А?а ?депті болса, іні ?депті,.(Апа ?депті болса, сі?лі ?депті).
 2. Орны мен ма?тай біл,. (Сый ??рметін са?тай біл).
 3. Халы?ты? ?артын сыйлауы,.(Елі?ні? салтын сыйлауы).
 4. Ардагер а?а алдында т?рсы?,.(?депті іні артында т?рсын).
 5. Сыйлай білсе? к?ріні,.(Жарыл?аймын б?рі?ді).
 6. Сыйлау деген-.(??рдай жор?алау емес).
 7. Сый?а сый,.(Сыра?а бал).
 8. ?депті бала ата-анасын ма?татар,.(?депсіз бала ата-анасын ?а?сатар).

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты"Сыйласа? -сый к?ресі?" »

Сыйласаң -сый көресің

Мақсаты: Дені сау ,ұлттың сана сезімі оянған ,рухани ойлау дәрежесіне тән иманды ,ибалы, үлкенге құрмет, кішіге ізет, бойында игі қасиеттері мол қалыптасқан тұлғаны тәрбиелеу. Өзіндік ойы бар, лайықты орын табуға қабілетті, ұлтжанды шәкірт тәрбиелеу.

Міндеті:

1. Сыйластық , мейірімділік, ибалық, имандылық қасиеттер туралы түсінік беру.

2. Әр оқушының өзіндік ой қиялына ерік бере отырып өзінше ой түюге баулу.

3.Өз кемшіліктерін өзі реттеп өзін өзі жетілдіріп, тәрбиелеуге талпыну.

4. Таным қабілетін арттыру.

Көрнекілігі:

 1. Нақыл сөздер « Өз өзіңді жаттай сыйла, жат жаныңнан түңілсін», «сыйға сый, сыраға бал» , « Болар елдің баласын сәнімен емес сәлемінен танисың».

 2. Мал сүйектері, асық, кітап, бағалау бетшесі.

Түрі: Сайыс.

Сабақтың жүрісі:

Халқымыз ежелден адамгершілік,инабаттылық, сыйластық сияқты асыл қасиеттерді өз бойына сіңіріп және ардақ тұтып келеді. Адам өмірге келгеннен киін зара сыйласу баршаға ортақ қасиет. Тіршілік иелерінің ішінде адам санасымен ерекшеленеді. Жұмыр басты пенде, ең алдымен өзін өзі сыйлау білуі қажет. Егерде ібөзіңді өзің құрметтеп бағалай білмесең, өзгеден сый құрмет көрем деу бекершілік.

Қазақ қашанда философ халық қой. « Өз өзіңді жаттай сыйла, жат жаныңнан түңілсін» деген мақалдың астарыннан ақ көп нәрсе пңғаруға болады. Сыйласа білуде үлкен өнер. Адам өміріндегі ізгі қасиеттер сыйластық татулық болып табылады.

Адамдар бір бірімен сыйласа білсе ғана олардың арасында татулық, береке болмақ. Егер сен айналандағы жандарды сыйлай білсең ғана, өзіңді сыйлы бола аласың. Қазақтың « Сыйға сый, сыраға бал» деген ұғымы осының айғағы. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу асқан ілтипаттылықтың белгісі. Алайда қазіргі кезде замандастармыздың бойында осы қасиеттер жетіспей жатыр.Бұл бүгінгі өміріміздің өзекті мәселелердің бірі. Сондықтанда біз бүгінгі осы бас қосуымызды сыйластық, құрмет тақырыбына арнап, оны сайыс түрінде өткіземіз. Сынып оқушыларын екі топқа бөліп отырғызамыз. Бірінші топты « Сыйластық» екінші топты « Мейрімділік» деп алып, сайысқа түсеміз. Қорытындысын өздеріңіз бағалау бетшесі арқылы белгілейсіздер.

I топ оқушылары:

Өз тілін қадірлеу Амандасу

Сыйластық

Үлкенге құрмет Кішіге ізет

II топ оқушылары

Инабаттылық Имандылық

Мейірімділік

Қайырымдылық Ибалылық


II бөлім. Бұл бөлімде әр топта бір бірден оқушы шығып,қоржыннан нөмірленген асықтар алып,сұрақтарға жауап береді.

1 Бүгін сабақата « 2»алдың.Оған мамаң қатты ренжіді.Сен сол ренішін қалай өтер едің?

2 Қиналған сәтте досыңызды ренжітіп алдыңыз.Одан қалай кешірім сұрар едіңіз?

3 Б.Момышұлы атамыдың келіні Зейнеп Ахметова «Шуақты күндер» атта естелік кітабында мына бір көріністі жақсы суретеген.Зейнеп апамыз үйінде таңертең тұрған соң анау мынау жұмыстармен жүргенде,есікті өте қатты тарсылдаттып,біреу қаққан соң аяңындағы шайқайына сүріне қабына есіке барып ашып қалса Баукең екен.Сонда есікті ашпай сыртында тұрып «Бар, кейін деп айқай салыпты.Осы оқиғаны сен қалай түсінесің?

4 Сіздің досыңыз айтқан уәдесін орындамады,ол жөнініде сізден кешірім өтінді.Досыңыз сізден қалай кешірім сұрар еді?Сіз оған қалай жауап берер едіңіз?

III Бөлім. Сын сағаты

Гүлде сыйластықтың белгісін. Гүлде тұрған тапсырманы орындай отырып, гүлді өзіңнің қалаған жолдасыңа ұсынуға болады. Мұнда адамгершілік туралы әңгіме берілген. Осы әңгімені қарсы топқа қыймыл мен жеткізу, оның не туралы екенін қарсы топ айтып, мағынасын ашады.

 1. Топ

 1. Асан мен Болат мектептен келе жатыр еді. Қарсы алдынан мектепте бастауыш сыныпқа дәріс беретін Әсия апай кезікті. Бірақ оқушылар бұл апайды елемеді, амандаспады да өте шықты

Тапсырма: Көріністі қыймылмен көрсету, қарсы топ мағынасын ашу.

 1. Қанат пен Ербол көшеде ойнап жүрді, олардан алыстау жерде келе жатқан әже сүрініп құлап қалды. Бірақ ойнап жүрген Қанат пен Ербол әжені елемеді, көмекке келмеді. Себебі олар ойын мен жүріп байқамай қалуы мүмкін еді?

Тапсырма: Көріністі қыймылмен көрсету қарсы топ мағынасын ашу.

IV Бөлім. Әр топтың өнерін тамашалау.

Адамгершілік, мейірімділік, сыйластық туралы қазақ ақын-композиторларының әндерін орындау.

V Бөлім. «Сөздің көркі-мақал» деп атамыз қазақ, тоқсан ауыз сөздің тобықтай бір түйіні арқылы жеткізіп отырған. Енді қаншалықты білімді екеніізді мақал-мәтел айтудан байқап көрелік.

Мақалдың бірінші жолын I топ айтады.екінші жолын II топ айтып мағынасын түсіндіреді.

 1. Аға әдепті болса, іні әдепті,...(Апа әдепті болса, сіңлі әдепті).

 2. Орны мен мақтай біл,... (Сый құрметін сақтай біл).

 3. Халықтың қартын сыйлауы,...(Еліңнің салтын сыйлауы).

 4. Ардагер аға алдында тұрсың,...(Әдепті іні артында тұрсын).

 5. Сыйлай білсең кәріні,...(Жарылқаймын бәріңді).

 6. Сыйлау деген-...(Құрдай жорғалау емес).

 7. Сыйға сый,...(Сыраға бал).

 8. Әдепті бала ата-анасын мақтатар,...(Әдепсіз бала ата-анасын қақсатар).Үстірт орта мектебі

Тақырыбы:Сыйласаң - сый көресің

Тәрбие сағаты

Дайындаған: Жақсыбаева Айман Оразбаевна

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Т?рбие са?аты"Сыйласа? -сый к?ресі?"

Автор: Жаксыбыева Айман Оразбаевна

Дата: 02.04.2015

Номер свидетельства: 195646

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства