kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс іс-шара "Мемлекеттік тіл - мені? тілім"

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Мемлекеттік тіл- мені? тілім»

                   (5-7 орыс сыныптарыны?  аралы?ында сайыс саба?)

Ма?саты: О?ушыны? білімі мен біліктілігі ар?ылы ой - ?рісін дамыту, ?ш?ырлы?, ойлау ?абілетін шы?дау, шапша?ды? пен на?тылы??а бейімдеу.

?дісі: сайыс саба?
К?рнекілік: интерактивті та?та, слайд, ?има ?а?аздар.
П?наралы? байланыс: ауыз ?дебиеті, шет тілі, ?нер,халы? педагогикасы.

Барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і.
1) Алдын ала та?айындал?ан топтарды ша?ыру.
2) ?діл?азылар ал?асын сайлау.
3) Сайысты? ма?сатымен таныстыру.
4) Топтарды? аттарымен, ?ранымен, та?басымен танысу.
І топты? аты - «Т?лпар»

?раны «Ж?зден ж?йрік, мы?нан т?лпар»

Та?басы - атты? суреті.
ІІ топты? аты - «Домбыра»

?раны «Бабамны? ?ні, бабамны? тілі - домбыра»

Та?басы - домбыра суреті.

1- тур «Б?йге»
(О?ушылар ?ойыл?ан с?ра?тар?а 1 минут ішінде тез жауап беруі тиіс.)

І топ «Т?лпар» тобына с?ра?тар
1. Тілді? е? кіші б?лшегі не? (Дыбыс)
2. Жал?ауды? т?рлерін ата. (К?птік, т?уелдік, септік, жіктік)
3. Неше септік жал?ауы бар? (7)
4. «А? киізге к?терді» ма?ынасы не? (Хан сайлады)
5. Дыбысты немен та?балайды? (?ріп)
6. 42 ?ріпті? ж?йелі тізбегі ?алай аталады? (?ліпби)
7. ?аза? ?ліпбиінде ?анша дыбыс бар? (42)
ІІ топ «Домбыра» тобына с?ра?тар
1) Фонетика нені зерттейді? (Тіл дыбыстарын)
2) Орфография нені зерттейді? (Д?рыс жазылуын)

3) «?ліпби» с?зі ?ай тілден енген? ( Араб тілінен)
4) «Досы жо?пен сырлас, досы к?ппен сыйлас» та?ырыбы не? (Дос)
5) Дауысты дыбыс ерінні? ?атысына ?арай нешеге б?лінеді? (Еріндік, езулік)
6) С?з таптары нешеу? (То?ыз)

7) ?аза?ты? т???ыш саяхатшысы кім?  (Шо?ан У?лиханов)

1- турды? ?орытындысын ты?дау.
2- тур "Полиглот”
(Тиісті с?зді ?ойып, бірнеше тілде айту.)
1..?ылды ?а? жар?ан. (?ара)
2. Атадан жа?сы ?л туса,
Есіктегі басын т?рге с?йрер.
Атадан. ?л туса,
Т?рдегі басын жерге с?йрер. (жаман)
3. Ел ?онбаса -. азады,
Жер болмаса – ер азады. (жер)
4. ала болса, ауызда?ы кетеді,
Т?ртеу т?гел болса, т?бедегі келеді. (алтау)
5.. тас жарады,
Тас жармаса, бас жарады. (тіл)
6.. к?пті жау алмайды,
А?ылы к?пті дау алмайды.(досы)
7.. ?ссе елді? к?ркі,
Г?л ?ссе жерді? к?ркі.(?ыз)
8.. таумен кездеспейді,
Адам адаммен кездеседі. (тау)
9. ?ына тас?а бітеді,
. бас?а бітеді.(білім)
10.. с?йектен ?теді,
Тая? еттен ?теді. (с?з)
ІІ турды? ?орытындысын ты?дау.
3-тур «К?рерменнен к?рімдік»
(Топ ойыншылары ?има ?а?азда?ы с?здерді алып ?имылмен немесе жуы? с?здермен т?сіндіреді.)
Ат
Дулы?а
Санды?
Той
Жол
С?би
Ту
Киіз ?й
Ж?лдыз
Телефон
Кітап
К?гершін
Балм?зда?
Боран

3- турды? ?орытындысын ты?дау.
4- тур « Білгенге маржан »
(О?ушылар берілген ?зіндіні? ?ай шы?армадан екенін аны?тап, ?андай салт –д?ст?рді? бар екенін аны?тауы керек.)
- Сені? сегіз ?ызы? бір т?бе, Кенжекейі? бір т?бе болса, мені? сегіз ?лым бір т?бе, то?ызыншы ?лым бір т?бе. Кенжекейі? то?ызыншы ?лымдікі болсын, - деп бай то?ыз ?ыз?а ?андай салт-д?ст?рді? т?рін жасап келіпті? (?ай шы?армадан алын?ан? ?андай д?ст?р бар?) ("Ер Т?стік”ертегісі, ??да т?су)
- Мен айыптымын, менен бір ?ателік болды, шайтанны? аз?ыр?анына ердім. О?ан себеп – мына у?зірлер. Б?лар енді я са?ан, я ма?ан бір ?атер ?ылар. Сен енді ірге?ді к?тер, б?тен елге к?ш деп, - хан ?зіні? досына разы болып, бірнеше т?йеге асыл заттар арттырып, мал беріп, досын А?ша ханны? еліне к?шіріп салады.
(?ай шы?армадан алын?ан, ?андай д?ст?р бар?) («Аяз би» ертегісі, енші беру).

4- турды? ?орытындысын ты?дау.

5- тур  «Ма?ал-с?зді? м?йегі»

(Ма?алды? ал?аш?ы тарма?ы беріледі, жал?асын тауып,м?н-ма?ынасын ашу керек)

«Т?лпар» тобына:

 1. Жа?сы бай?ап с?йлер,..    (жаман шай?ап с?йлер)
 2. С?з тап?ан?а..     (?ол?а жо?)
 3. Тіл ?ылыштан да..(?ткір)

«Домбыра» тобына

 1. Піл к?термегенді..(тіл к?тереді)
 2. Шеберді? ?олы орта?,...(шешенні? с?зі орта?)
 3. Ауылдан ас?ан байлы? жо?,..(кітаптан ?ымбат ?азына жо?)

  5- турды? ?орытындысын ты?дау.

  6- тур « Ойлан,тап! »
  (?р топты? жетекшілері адас?ан ?ріптерді орнына ?ойып, с?з жасайды.)
  «Т?лпар» тобыны? жетекшісіне
  1.  і, м, б, л, і     (білім)     

2.  к,р,е,м,т.е,е    (керемет)
3.  с, ?, з, а, т        (?стаз)

4.  а, л, а, д            (адал)

«Домбыра»тобыны? жетекшісіне

1.   ы, ж, ?, м, с      (ж?мыс)

2.   б, к, и, і             (биік)

3.    о, у, ?, ш, ы       (о?ушы)

4.    ?, і, п, р              (?ріп)

?діл?азылар ал?асына с?з беріледі

(жалпы барлы? турды? ?орытындысын ты?дау.)
?орытынды:
О?ушыларды? ты?дау ж?не есте са?тау ?абілеттері ар?ылы сайыс тапсырмаларына на?ты жауапты ойлылы?пен айта білетіндіктері бай?алды. Жан-жа?ты білім танымдылы?тары ар?ылы ізденіс, талпыныс м?мкіндіктері к?рінді. С?йлеу да?дылысы,тіл м?дениетінде на?ты жауап беру ?ш?ырлы?ы сыналды. Бірін - бірі ты?дай біліп, ба?алай білетіндіктері де бай?алды. О?ушыларды? мемлекеттік тілді ?адір  т?татынын к?рдік.

 Же?імпаз топ аны?талып мектеп ?кімшілігінен ма?тау ?а?азы тапсырылды.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс іс-шара "Мемлекеттік тіл - мені? тілім"»

«Мемлекеттік тіл- менің тілім» (5-7 орыс сыныптарының аралығында сайыс сабақ)

Мақсаты: Оқушының білімі мен біліктілігі арқылы ой - өрісін дамыту, ұшқырлық , ойлау қабілетін шыңдау, шапшаңдық пен нақтылыққа бейімдеу.

Әдісі: сайыс сабақ
Көрнекілік: интерактивті тақта, слайд, қима қағаздар.
Пәнаралық байланыс: ауыз әдебиеті, шет тілі, өнер,халық педагогикасы.

Барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі.
1) Алдын ала тағайындалған топтарды шақыру.
2) Әділқазылар алқасын сайлау.
3) Сайыстың мақсатымен таныстыру.
4) Топтардың аттарымен , ұранымен, таңбасымен танысу.

І топтың аты
- «Тұлпар»

Ұраны «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»

Таңбасы - аттың суреті.
ІІ топтың аты - «Домбыра»

Ұраны «Бабамның үні, бабамның тілі - домбыра»

Таңбасы - домбыра суреті.

1- тур «Бәйге»
(Оқушылар қойылған сұрақтарға 1 минут ішінде тез жауап беруі тиіс.)

І топ «Тұлпар» тобына сұрақтар
1. Тілдің ең кіші бөлшегі не? (Дыбыс)
2. Жалғаудың түрлерін ата. (Көптік, тәуелдік, септік, жіктік)
3. Неше септік жалғауы бар? (7)
4. «Ақ киізге көтерді» мағынасы не? (Хан сайлады)
5. Дыбысты немен таңбалайды? (Әріп)
6. 42 әріптің жүйелі тізбегі қалай аталады? (Әліпби)
7. Қазақ әліпбиінде қанша дыбыс бар? (42)


ІІ топ «Домбыра» тобына сұрақтар
1) Фонетика нені зерттейді? (Тіл дыбыстарын)
2) Орфография нені зерттейді? (Дұрыс жазылуын)

3) «Әліпби» сөзі қай тілден енген? ( Араб тілінен)
4) «Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас» тақырыбы не? (Дос)
5) Дауысты дыбыс еріннің қатысына қарай нешеге бөлінеді? (Еріндік, езулік)
6) Сөз таптары нешеу? (Тоғыз)

7) Қазақтың тұңғыш саяхатшысы кім? (Шоқан Уәлиханов)

1- турдың қорытындысын тыңдау.

2- тур "Полиглот”
(Тиісті сөзді қойып, бірнеше тілде айту.)

1. ...қылды қақ жарған. (қара)

2. Атадан жақсы ұл туса,
Есіктегі басын төрге сүйрер.
Атадан ... ұл туса,
Төрдегі басын жерге сүйрер. (жаман)

3. Ел қонбаса - ... азады,
Жер болмаса – ер азады. (жер)

4.... ала болса, ауыздағы кетеді,
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. (алтау)

5. ... тас жарады,
Тас жармаса, бас жарады. (тіл)

6. ... көпті жау алмайды,
Ақылы көпті дау алмайды.(досы)

7. ... өссе елдің көркі,
Гүл өссе жердің көркі.(қыз)

8. ... таумен кездеспейді,
Адам адаммен кездеседі. (тау)

9. Қына тасқа бітеді,
... басқа бітеді.(білім)

10. ... сүйектен өтеді,
Таяқ еттен өтеді. (сөз)

ІІ турдың қорытындысын тыңдау.

3-тур «Көрерменнен көрімдік»

(Топ ойыншылары қима қағаздағы сөздерді алып қимылмен немесе жуық сөздермен түсіндіреді.)

Ат
Дулыға
Сандық
Той
Жол
Сәби
Ту

Киіз үй
Жұлдыз
Телефон
Кітап
Көгершін
Балмұздақ
Боран


3- турдың қорытындысын тыңдау.

4- тур « Білгенге маржан »
(Оқушылар берілген үзіндінің қай шығармадан екенін анықтап, қандай салт –дәстүрдің бар екенін анықтауы керек.)
- Сенің сегіз қызың бір төбе, Кенжекейің бір төбе болса, менің сегіз ұлым бір төбе, тоғызыншы ұлым бір төбе. Кенжекейің тоғызыншы ұлымдікі болсын, - деп бай тоғыз қызға қандай салт-дәстүрдің түрін жасап келіпті? (Қай шығармадан алынған? Қандай дәстүр бар?) ("Ер Төстік”ертегісі, құда түсу)

- Мен айыптымын, менен бір қателік болды, шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп – мына уәзірлер. Бұлар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш деп, - хан өзінің досына разы болып, бірнеше түйеге асыл заттар арттырып, мал беріп, досын Ақша ханның еліне көшіріп салады.
(Қай шығармадан алынған, қандай дәстүр бар?) («Аяз би» ертегісі, енші беру).

4- турдың қорытындысын тыңдау.

5- тур «Мақал-сөздің мәйегі»

(Мақалдың алғашқы тармағы беріледі, жалғасын тауып,мән-мағынасын ашу керек)

«Тұлпар» тобына:

 1. Жақсы байқап сөйлер, .......... (жаман шайқап сөйлер)

 2. Сөз тапқанға ....... (қолқа жоқ)

 3. Тіл қылыштан да ........(өткір)

«Домбыра» тобына

 1. Піл көтермегенді ..........(тіл көтереді)

 2. Шебердің қолы ортақ, ...........(шешеннің сөзі ортақ)

 3. Ауылдан асқан байлық жоқ, ............(кітаптан қымбат қазына жоқ)

  5- турдың қорытындысын тыңдау.

  6- тур « Ойлан,тап! »
  (Әр топтың жетекшілері адасқан әріптерді орнына қойып, сөз жасайды.)
  «Тұлпар» тобының жетекшісіне
  1. і, м, б, л, і (білім)

2. к,р,е,м,т.е,е (керемет)
3. с, ұ, з, а, т (ұстаз)

4. а, л, а, д (адал)


«Домбыра»тобының жетекшісіне

1. ы, ж, ұ, м, с (жұмыс)

2. б, к, и, і (биік)

3. о, у, қ, ш, ы (оқушы)

4. ә, і, п, р (әріп)


Әділқазылар алқасына сөз беріледі

(жалпы барлық турдың қорытындысын тыңдау.)
Қорытынды:
Оқушылардың тыңдау және есте сақтау қабілеттері арқылы сайыс тапсырмаларына нақты жауапты ойлылықпен айта білетіндіктері байқалды. Жан-жақты білім танымдылықтары арқылы ізденіс, талпыныс мүмкіндіктері көрінді. Сөйлеу дағдылысы,тіл мәдениетінде нақты жауап беру ұшқырлығы сыналды. Бірін - бірі тыңдай біліп, бағалай білетіндіктері де байқалды. Оқушылардың мемлекеттік тілді қадір тұтатынын көрдік.

Жеңімпаз топ анықталып мектеп әкімшілігінен мақтау қағазы тапсырылды.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыныптан тыс іс-шара "Мемлекеттік тіл - мені? тілім"

Автор: Муханбеталина Гульмира Кайроллиновна

Дата: 21.11.2015

Номер свидетельства: 256380

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства