kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?лем таны?ан т?л?а" зияткерлік ойыны

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?лем таны?ан т?л?а» зияткерлік ойыны

                                                                       «?зін ?ана емес, ?зі билеген елді д?ние ж?зіні? ?ркениет биігіне к?тере ал?ан билеуші ?ана ?лемдік т?л?а саналма?».

С?лтан САНЖАР,

орта?асырлы? философ.

 

Ма?саты: О?ушылар?а Т?н?ыш Президент к?ніні? шы?у тарихы, Елбасыны? ?мір жолы мен ?лемдік де?гейдегі ма?ызы мен ролі туралы т?сінік беру;

-Балаларды?  ой-?рісін, ?з ойын еркін жеткізу да?дыларын дамыту;

-Отанс?йгіштікке, патриотизмге т?рбиелеу.

 

К?рнекілігі: Интербелсенді та?та, слайдтар, Президент к?ніне арнал?ан ?абыр?а газеттері.

 

Барысы:

М??алімні? кіріспе с?зі

  1. Ма?ынаны тану

1 о?ушы:

?аза?стан хал?ы 1 желто?сан к?ні еліміз ?шін елеулі о?и?а- Т???ыш Президент к?нін атап ?теді.Б?л мерекені? шы?у тарихы -1991 жыл?ы 1 желто?санда ,ал?аш рет жалпыхалы?ты? сайлау ?тіп,егемен ?азастанны? негізін салушы –Н?рс?лтан Назарбаев т???ыш президент болып сайланды.

Мемлекет басшысы 1991 жыл?ы 10желто?санда ?ткен ?лы?тау р?сімінде ?аза?стан Конституциясын ?ата? са?тау?а ,к?пэтносты хал?ына адал ?ызмет етуге,азаматтарды? еркіндігі мен ???ы?тарын кепілдендіруге ,?аза?стан Республикасыны? Президентіне ж?ктелген міндеттерді адал орындау?а ант берді.

Одан кейінгі мемлекет ??рылысыны? бысты жылдары Мемлекет басшысыны? берген антын т?тастай ж?не толы? орында?ынын к?рсетті

 

Т???ыш президентімізді? ?мір жолы ?иын да ?айталанбас к?п ?ырлы. Енді елбасыны? туып ?скен жері «?ш ?о?ыр» жайлауында т?сірілген «Балалы? ша?ымны? аспаны» фильміне назар аударайы? (?зінді ). 

2 о?ушы

Астана-?аза?стан Республикасыны? саяси, ?кімшілік ж?не м?дени орталы?ы. Елбасы Н. Назарбаевты? жарлы?ына с?йкес м?нда 1997 жылы б?рын?ы астанамыз Алматыдан Республиканы? басшы органдары Президент ке?есі, ?Р-ны? ?кіметі, ж?не Парламент к?шіп келді.

3 о?ушы: Осы орайда ?ркендеп ?скен ?аза?станны? ?лемдегі б?гінгі орны мен беделін ма?танышпен атап айту?а болады. «Ел-Елбасына тірек, Елбасы –елге ?ал?ан». Б?л- б?гінгі к?нні? шынды?ы. Н.Назарбаев десе –?аза?стан, ал ?аза?стан десе Н.Назарбаев  ой?а оралады деп, халы?аралы? ?ауымдасты?ты? мойында?анынан толы? а??ару?а болады.

5 о?ушы «?аза?стан-ба?ытты ел,Президенті танымды, хал?ы ?айырымды, досы к?п ел екенін де ма?тан т?тамыз. Ел тарихынан т?л?алар жасайды. Т?л?а-елді? т??ыры, Т?л?а-елді? т?т?асы.Бізді? Президентіміз Н.Назарбаев осындай т?л?а!

6 о?ушы

Назарбаев ?аза?стан Республикасы ?лтты? ?ылым академиясыны?, Халы?аралы? инженерлік академияны?, Ресей Федерациясы ?леуметтік ?ылымдар академиясыны? академигі. ?л-Фараби атында?ы ?аза? мемлекеттік ?лтты? университетіні? ??рметті профессоры. Беларус ?ылым академиясыны? ??рметті м?шесі. М.В. Ломоносов атында?ыМ?скеу мемлекеттік университетіні? ??рметті профессоры.

7 о?ушы

Назарбаев – ?аза?станны? е? жо?ары ерекшелік белгісі – ерекше ?лгідегі «Алтын ?ыран» орденімен, сондай-а? ?лемні? к?птеген елдеріні?, халы?аралы? ж?не ?о?амды? ?йымдарды? жо?ары наградаларымен марапаттал?ан.
?лемдік сарапшыларды? мойындауынша, ?аза?станда?ы Назарбаев пен оны? пікірлестері ж?ргізіп келе жат?ан ?згерістер ХХ ?. со?ында пайда бол?ан жа?а т?уелсіз мемлекеттер тарихында?ы е? табыстыларды? бірі болып есептеледі.

Б?гінгі зияткерлік ойын  «?лем таны?ан т?л?а» Елбасына, оны? е?бек жолына арналады.

Ойын  кезе?дері :

1.      Тарихи адамдарды таны.

2.       С?змерген сайысы .  

3.       Кім к?п біледі?.

4.       Тарихты к?ндер.

5.       Кім жылдам?

6.        Аукцион /бейнес?ра?/

7.        ?орытынды рефлексия  «Н.Назарбаев арманда?ан болаша? ?аза?стан ?андай?»

 

 

 

  1. Бірінші ойын – Кім деген с?ра??а жауап беру ?шін.Тарихи адамдарды тану .

 

 

 

3 .С?змерген сайысы

Елбасына арнау ?ле?дер шы?ару

4.Кім к?п біледі?

            Та?ырыптар:    Р?міздер

                                         Мемлекеттік мейрамдар

                                         Тарихи к?ндер

                                        Т?уелсіз мемлекет

С?ра?тар:

 

та?ырып

5

10

15

20

Р?міздер

Елта?бада?ы ша?ыра? нені білдіреді?

(бірлікті )

?н?ранны? ?абылдан?ан к?ні?

 (6 ?а?тар 2006 ж )

Мемлекеттік р?міздер заныны? к?ні ?

 (4 маусым 1992ж )

?н?ран мен елта?баны? авторлары?

(С?зі- Н.Назарбаев Ж.Нажимединов ?ні-Ш.Калдаяков елта?ба – Шота Уалиханов

Ту-Ш?кен Ниязбеков)

Мемлекеттік

мейрамдар

?Р Т?уелсіздік к?ні ?

 (16 желто?сан )

30 тамыз ?андай мейрам тойланады?Конституция к?ні

7 мамыр ?андай к?н?

 (Батыр к?ні)

Наурыз мерекесінде таби?аты? ?андай  ?згерісі  болады?

 (22 наурызда к?н мен т?н те?еледі )

Тарих?а енген к?ндер

?Р Конституциясы ?ашан ?абылданды?

(30 тамыз1995 ж.)

16 желто?сан 1991 жыл-нені білдіреді?

Мемлекеттік Конституция за?ына ?ол ?ойылды.

?ай жылы ?лтты? валютамыз шы?ты?

1993 ж. 15 ?араша

?ашан т???ыш президент сайланды?

желто?сан 1991 ж

Т?уелсіз

?аза?стан

Т?уелсіздік ?аза?станны? ту?ан к?ні?

16 желто?сан 1991ж.

Бізді? мемлекетімізді? басты за?ы?

Конституция

?Р Жо?ар?ы ?олбасшы кім?

(Президент Н.Назарбаев

?Р ОБСЕ саммиті ?ашан ?ткізілді?

 1-2желто?сан 2010ж

 

5. Кім жылдам?

 

  •  

2.Елбасы ?ай жылы ,?ай жерде д?ниеге келді?

3.?аза?стан т?уеілсіз ел болып ?ашан жарияланды?

4.?аза?стан Республикасыны? т?уелсіздігіне 20 жыл ?ашан тойланды?

5.Ел т?уелсіздігі ??ымын ?алай т?сінесі?,?

6.Ту?ан ел ,ту?ан жер туралы ма?ал-м?тел айты?дар?

7.Е?Ы? ?аза?стан ?ай жылы бас?арды ?

8.Биыл т?уелсіздігімізге неше жыл болады?

9. Елбасы туралы кино ?алай аталады?

10. 1 желто?сан неліктен Т???ыш президент к?ні деп аталды?

11.Президент Резиденциясы ?ай ?алада орналас?ан?

6. Аукцион

 

К?шбасшы топты аны?тау.

 

Аукцион      .2009 жылы 20 ?азанда, Елордамыз Астанада ?аза?станны? мемлекеттілігіні? басты бейнесі ретінде ерекше монумент тарих?а енді. Авторы- елімізді? т???ыш президенті Н.?.Назарбаев. Б?л -?асырдан ?асыр?а , атадан бала?а кететін айры?ша тарихи р?міз. Монументтік биіктігі 91 метр. С?ра?: Монумент ?алай аталады? Жауап: Б?л монумент «?аза? елі» деп аталады.

7.  Назарбаев ?лем лидерлеріні? к?зімен.

 ?лем елдеріні? басшылары мен саясаткерлеріні? Президент Н.?.Назарбаев туралы айт?ан лебіздеріне ??ла? т?рейік.
«Замандастар к?зімен»
Джордж Буш- А?Ш б?рын?ы Президенті
-??рметті Н?рс?лтан Назарбаев. Сізді? басшылы?ы?ызбен ?аза?стан жаппай ?ырып жоятын ?аруды тартпау ісінде ?лемні? жетекші елдеріні? біріне айналды. А?Ш, сонымен ?атар ?аза?стан?а терроризмге ?арсы жа?анды? к?ресте к?рсеткен досты?ы мен ынтыма?тасты?ы ?шін ризашылы?ымды білдіремін!

Ким Дэ Чжун- Корея Республикасыны? Президенті
- Оны? демократиялы?, саяси ж?не экономикалы? ?згерістерді ойда?ыдай іске асырып жатуыны? ай?а?ы оларды ?лемдік ?о?амдасты?ты? ке?інен тануы болып отыр. Президент Н.?.Назарбаевты? басшылы?ымен ?аза?стан жан-жа?ты дамып келеді.

Кофи Аннан- Б??-ны? Бас хатшысы
?аза?станны? ТМД-ны? бас?а елдерінен айырмасы сонда- б?л елде бейбіт ?мір мен т?ра?тылы? орнап, экономикалы? ?рлеу бай?алады. ?аза?стан т?рлі ?лттар бейбіт ?атар ?мір с?ріп жат?ан, этникалы? саналуанды? тартысты? емес, ?айта татулы? нышанына айнал?ан мемлекетті? ?лгісі бола алады.

Намык Кемел Зейбек(Т?ркияны? экс-м?дениет министрі,саясаткер):

“?аза?стан е? ал?аш т?уелсіздігін ал?анда біз ?аза?стан ?шін Т?ркия ?лгі боларлы? мемлекет болады дедік,ал 17 жыл ?ткен со? біз Т?ркия ?шін ?аза?стан ?лгі боларлы? мемлекетке айналды деп мойындау?а м?жб?рміз”.

?орытынды:

Н.Назарбаев арманда?ан болаша? ?аза?стан ?андай?

Ол –ана тілінде еркін с?йлейтін,орыс тілін игерген,а?ылшын тілін ме?герген ?рпа?ты?-?аза?станы.

-?лты тату,этникалы? толерантты-?аза?стан!

-Кез келген ?аза?стан азаматы кез келген ?лем еліне барып ж?мыс істей алатын,талас?а жарайтын ?рпа? т?рбиелеген-?аза?стан!

-Индустриялы?-инновациясы ?ркендеген –?аза?стан!

-Терезесі те?,керегесі ке?-?ркениетті ?аза?стан!

-Ауылы мен ?аласы ?атар ?скен-?уатты ?аза?стан!

 

Просмотр содержимого документа
«"?лем таны?ан т?л?а" зияткерлік ойыны »

«Әлем таныған тұлға» зияткерлік ойыны

«Өзін ғана емес, өзі билеген елді дүние жүзінің өркениет биігіне көтере алған билеуші ғана әлемдік тұлға саналмақ».

Сұлтан САНЖАР,

ортағасырлық философ.


Мақсаты: Оқушыларға Тұнғыш Президент күнінің шығу тарихы, Елбасының өмір жолы мен әлемдік деңгейдегі маңызы мен ролі туралы түсінік беру;

-Балалардың ой-өрісін, өз ойын еркін жеткізу дағдыларын дамыту;

-Отансүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу.


Көрнекілігі: Интербелсенді тақта, слайдтар, Президент күніне арналған қабырға газеттері.


Барысы:

Мұғалімнің кіріспе сөзі

  1. Мағынаны тану

1 оқушы:

Қазақстан халқы 1 желтоқсан күні еліміз үшін елеулі оқиға- Тұңғыш Президент күнін атап өтеді.Бұл мерекенің шығу тарихы -1991 жылғы 1 желтоқсанда ,алғаш рет жалпыхалықтық сайлау өтіп,егемен Қазастанның негізін салушы –Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент болып сайланды.

Мемлекет басшысы 1991 жылғы 10желтоқсанда өткен ұлықтау рәсімінде Қазақстан Конституциясын қатаң сақтауға ,көпэтносты халқына адал қызмет етуге,азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын кепілдендіруге ,Қазақстан Республикасының Президентіне жүктелген міндеттерді адал орындауға ант берді.

Одан кейінгі мемлекет құрылысының бысты жылдары Мемлекет басшысының берген антын тұтастай және толық орындағынын көрсеттіТұңғыш президентіміздің өмір жолы қиын да қайталанбас көп қырлы. Енді елбасының туып өскен жері «Үш қоңыр» жайлауында түсірілген «Балалық шағымның аспаны» фильміне назар аударайық (үзінді ). 

2 оқушы

Астана-Қазақстан Республикасының саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. Елбасы Н. Назарбаевтың жарлығына сәйкес мұнда 1997 жылы бұрынғы астанамыз Алматыдан Республиканың басшы органдары Президент кеңесі, ҚР-ның үкіметі, және Парламент көшіп келді.

3 оқушы: Осы орайда өркендеп өскен Қазақстанның әлемдегі бүгінгі орны мен беделін мақтанышпен атап айтуға болады. «Ел-Елбасына тірек, Елбасы –елге қалқан». Бұл- бүгінгі күннің шындығы. Н.Назарбаев десе –Қазақстан, ал Қазақстан десе Н.Назарбаев ойға оралады деп, халықаралық қауымдастықтың мойындағанынан толық аңғаруға болады.

5 оқушы «Қазақстан-бақытты ел,Президенті танымды, халқы қайырымды, досы көп ел екенін де мақтан тұтамыз. Ел тарихынан тұлғалар жасайды. Тұлға-елдің тұғыры, Тұлға-елдің тұтқасы.Біздің Президентіміз Н.Назарбаев осындай тұлға!

6 оқушы

Назарбаев Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының, Халықаралық инженерлік академияның, Ресей Федерациясы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің құрметті профессоры. Беларус ғылым академиясының құрметті мүшесі. М.В. Ломоносов атындағыМәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры.

7 оқушы

Назарбаев – Қазақстанның ең жоғары ерекшелік белгісі – ерекше үлгідегі «Алтын Қыран» орденімен, сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінің, халықаралық және қоғамдық ұйымдардың жоғары наградаларымен марапатталған.
Әлемдік сарапшылардың мойындауынша, Қазақстандағы Назарбаев пен оның пікірлестері жүргізіп келе жатқан өзгерістер ХХ ғ. соңында пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекеттер тарихындағы ең табыстылардың бірі болып есептеледі.

Бүгінгі зияткерлік ойын «Әлем таныған тұлға» Елбасына, оның еңбек жолына арналады.

Ойын кезеңдері :

1.      Тарихи адамдарды таны.

2.       Сөзмерген сайысы .  

3.       Кім көп біледі?.

4.       Тарихты күндер.

5. Кім жылдам?

6. Аукцион /бейнесұрақ/

7. Қорытынды рефлексия «Н.Назарбаев армандаған болашақ Қазақстан қандай?»  1. Бірінші ойын – Кім деген сұраққа жауап беру үшін.Тарихи адамдарды тану .

3 .Сөзмерген сайысы

Елбасына арнау өлеңдер шығару

4.Кім көп біледі?

            Тақырыптар:    Рәміздер

                                         Мемлекеттік мейрамдар

                                         Тарихи күндер

                                        Тәуелсіз мемлекет

Сұрақтар:

 

тақырып

5

10

15

20

Рәміздер

Елтаңбадағы шаңырақ нені білдіреді?

(бірлікті )

Әнұранның қабылданған күні?

 (6 қаңтар 2006 ж )

Мемлекеттік рәміздер занының күні ?

 (4 маусым 1992ж )

Әнұран мен елтаңбаның авторлары?

(Сөзі- Н.Назарбаев Ж.Нажимединов Әні-Ш.Калдаяков елтаңба – Шота Уалиханов

Ту-Шәкен Ниязбеков)

Мемлекеттік

мейрамдар

ҚР Тәуелсіздік күні ?

 (16 желтоқсан )

30 тамыз қандай мейрам тойланады?Конституция күні

7 мамыр қандай күн?

 (Батыр күні)

Наурыз мерекесінде табиғатың қандай  өзгерісі  болады?

 (22 наурызда күн мен тұн теңеледі )

Тарихқа енген күндер

ҚР Конституциясы қашан қабылданды?

(30 тамыз1995 ж.)

16 желтоқсан 1991 жыл-нені білдіреді?

Мемлекеттік Конституция заңына қол қойылды.

Қай жылы ұлттық валютамыз шықты?

1993 ж. 15 қараша

Қашан тұңғыш президент сайланды?

желтоқсан 1991 ж

Тәуелсіз

Қазақстан

Тәуелсіздік Қазақстанның туған күні?

16 желтоқсан 1991ж.

Біздің мемлекетіміздің басты заңы?

Конституция

ҚР Жоғарғы қолбасшы кім?

(Президент Н.Назарбаев

ҚР ОБСЕ саммиті қашан өткізілді?

 1-2желтоқсан 2010ж5. Кім жылдам?Блиц-сұрақтар

2.Елбасы қай жылы ,қай жерде дүниеге келді?

3.Қазақстан тәуеілсіз ел болып қашан жарияланды?

4.Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл қашан тойланды?

5.Ел тәуелсіздігі ұғымын қалай түсінесің,?

6.Туған ел ,туған жер туралы мақал-мәтел айтыңдар?

7.ЕҚЫҰ Қазақстан қай жылы басқарды ?

8.Биыл тәуелсіздігімізге неше жыл болады?

9. Елбасы туралы кино қалай аталады?

10. 1 желтоқсан неліктен Тұңғыш президент күні деп аталды?

11.Президент Резиденциясы қай қалада орналасқан?

6. АукционКөшбасшы топты анықтау.Аукцион .2009 жылы 20 қазанда, Елордамыз Астанада Қазақстанның мемлекеттілігінің басты бейнесі ретінде ерекше монумент тарихқа енді. Авторы- еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев. Бұл -ғасырдан ғасырға , атадан балаға кететін айрықша тарихи рәміз. Монументтік биіктігі 91 метр. Сұрақ: Монумент қалай аталады? Жауап: Бұл монумент «Қазақ елі» деп аталады.

7. Назарбаев әлем лидерлерінің көзімен.

 Әлем елдерінің басшылары мен саясаткерлерінің Президент Н.Ә.Назарбаев туралы айтқан лебіздеріне құлақ түрейік.
«Замандастар көзімен»
Джордж Буш- АҚШ бұрынғы Президенті
-Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев. Сіздің басшылығыңызбен Қазақстан жаппай қырып жоятын қаруды тартпау ісінде әлемнің жетекші елдерінің біріне айналды. АҚШ, сонымен қатар Қазақстанға терроризмге қарсы жаһандық күресте көрсеткен достығы мен ынтымақтастығы үшін ризашылығымды білдіремін!

Ким Дэ Чжун- Корея Республикасының Президенті
- Оның демократиялық, саяси және экономикалық өзгерістерді ойдағыдай іске асырып жатуының айғағы оларды әлемдік қоғамдастықтың кеңінен тануы болып отыр. Президент Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан жан-жақты дамып келеді.

Кофи Аннан- БҰҰ-ның Бас хатшысы
Қазақстанның ТМД-ның басқа елдерінен айырмасы сонда- бұл елде бейбіт өмір мен тұрақтылық орнап, экономикалық өрлеу байқалады. Қазақстан түрлі ұлттар бейбіт қатар өмір сүріп жатқан, этникалық саналуандық тартыстың емес, қайта татулық нышанына айналған мемлекеттің үлгісі бола алады.

Намык Кемел Зейбек(Түркияның экс-мәдениет министрі,саясаткер):

“Қазақстан ең алғаш тәуелсіздігін алғанда біз Қазақстан үшін Түркия үлгі боларлық мемлекет болады дедік,ал 17 жыл өткен соң біз Түркия үшін Қазақстан үлгі боларлық мемлекетке айналды деп мойындауға мәжбүрміз”.

Қорытынды:

Н.Назарбаев армандаған болашақ Қазақстан қандай?

Ол –ана тілінде еркін сөйлейтін,орыс тілін игерген,ағылшын тілін меңгерген ұрпақтың-Қазақстаны.

-Ұлты тату,этникалық толерантты-Қазақстан!

-Кез келген Қазақстан азаматы кез келген әлем еліне барып жұмыс істей алатын,таласқа жарайтын ұрпақ тәрбиелеген-Қазақстан!

-Индустриялық-инновациясы өркендеген –Қазақстан!

-Терезесі тең,керегесі кең-өркениетті Қазақстан!

-Ауылы мен қаласы қатар өскен-қуатты Қазақстан!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"?лем таны?ан т?л?а" зияткерлік ойыны

Автор: Беккожанова Айгуль Кусаиновна

Дата: 24.01.2015

Номер свидетельства: 160803

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства