kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Денсаулы?-зор байлы?» (т?рбие са?аты)

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Денсаулы? – зор байлы?»

Ма?саты:

Білімділік: Денсаулы? са?тау мен ны?айту, ж?йелі тама?тану мен к?н т?ртібі, гигиеналы? талаптар туралы білім беру.
Дамытушылы?: Адамны? ж?не айналасында?ыларды? денсаулы?ын са?тауда о?ушылар бойында азаматты? жауапкершілік сезімдерін ?алыптастыру. О?ушыларды? танымды? ой – ?рісін, іс-?рекетін, шы?армашылы? ойлау ?абілетін дамыту, тере?дету.
Т?рбиелік: О?ушыларды тазалы??а, д?рыс тама?тана білуге, салауатты ?мір салтын са?тап, денсаулы?тарын шыны?тыра білуге т?рбиелеу.

К?рнекілік: на?ыл с?здер, к?ріністер.
Т?рбие са?атыны? барысы:
1. ?йымдастыру кезе?і: «С?лемдесу»

І – айналым. ?й тапсырмасын айту;

ІІ – айналым. «Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен» ма?ал-м?телдерді толы?тыру

ІІІ айналым. «Ой ашу» блиц-турнир

І? -айналым. «Кім к?шті» с?з табу;

? – айналым. «А?ырын ж?ріп, аны? бас ! »(ситуациялы? с?ра?тар психологпен кездесу с?ті)

 К?рініс.

?орытындылау.

М??алім:

Денсаулы? – ба?а жетпейтін жал?ыз ?ана асыл д?ние. Ол жа?сы болу ?шін не уа?ытты, не к?ш – жігерді, не е?бекті, тіпті барлы? д?ниені аямай ж?мсау керек. Денсаулы? ?шін ?мірді? бір б?лімін де ?ию?а болады. 
           Денсаулы? – адам ?міріндегі е? жо?ары ба?алы д?ние бол?анды?тан, ?р адам баласы ?з денсаулы?ына к??іл б?ле ?арау ?ажет, оны орынсыз ысырап етпеу керек, ?немі денсаулы?ты? ?орын к?бейтіп отыру керек.Біз денсаулы?ымыз?а нем??райлы ?арап, о?ан ?лкен зиян келтіреміз. ?ркім ?зіні? денсаулы?ыны? нашарлануына ?зі кін?лі. Ауруды а?залар?а жолатпау, адамдарды? ?з ?олында. Сол себепті, ?р адам салауатты ?мір салтын ?алыптастыру керек. Салауатты ?мір салтын ынталандыру ?р?айсысымызды? дене т?рбиесімен айналысуымыз?а, д?рыс тама?тануымыз?а, зиянды ?рекеттерден аула? болып, тазалы? пен санитария шараларын са?тауымыз ?ажет.

Л??пан хакімнен  «?мірде байлы? ?ымбат па,жо? да?? ?ымбат па ?»  деп с?ра?ан екен.Сонда ол «Байлы? та, да?? та адам баласын ба?ытты ете  алмайды. Біле білсе?дер,

ауру ханнан дені сау ?айыршы ба?ытты. Ал ба?ыт дегеніміз не? ?рбір адам ?зіні? к?ш-жігерін хал?ына, ?з еліне, ?рпа? т?рбиесіне ж?мсап а?ылды, парасатты ж?не денсаулы?ы зор болса ?ана ба?ытты» деген екен.

Л??пан хакім ерекше дарынды, зерек болыпты. Соны? ?алдыр?ан жеті ?сиеті бар.

Біріншісі - ерте т?ру.

Екіншісі - орта тазалы?ын са?тау.

?шіншісі - дене шыны?тыру.

Т?ртіншісі - ?немі денені таза ?стау, ы??айлы киіну.

Бесіншісі - ?немі сергек ж?ру.

Алтыншысы - арты? тама? ішпеу.

Жетіншісі - к?п ?йы?тап жал?ау болмау

Осыларды? барлы?ы денсаулы?ты са?тауды? негізгі кепілі болып табылады.

?за? ?мір с?ргі? келсе  денсаулы?ы?ды к?т, спортпен ш??ылдан.

«Денсаулы? – зор байлы?» деген на?ыл с?зді ?алай т?сінесі?дер ?

Денсаулы? – б?л к?рделі ??ым. К?птеген ?алымдар о?ан ?рт?рлі аны?тама береді, біра? оларды? б?ріндегі негізгі к?з?арас шамамен бірдей. Денсаулы? – б?л адамны? е?бекке белсенді болуы, ?рі ?за? ?мір с?руі, т?нні? саулы?ын ж?не рухани саулы?ын сезіну. Денсаулы? к?йіне ?орша?ан орта жа?дайларыны? да ы?палы бар. Адам денсаулы?ына температура, жары?, ыл?ал, ауаны?, суды? ??рамы ж?не к?птеген бас?а заттар ?сер етеді. Денсаулы?ты? негізгі ?ызметі адамны? дамуы мен тіршілігін ?амтамасыз ету болып табылады.
Олай болса, І айналым бойынша ?йге берілген тапсырманы жат?а айту. Я?ни, «Денсаулы? – шексіз ба?ыт» атты ?ле?ін т?сіну.

 1. О?ушы:
  Уа хал?ым, назар аудар денсаулы??а
  ?мірде ба?ыттысы? дені? сауда.
  “Денсаулы? – тере? ба?ыт” деген с?зді
  ??р айтпа?ан ?лы Абай данамыз да.
 1. О?ушы:

Дені? сауда к?штісі? б?л ?лемде
Дені? сауда с?лусы? жер бетінде. 
Сол мы?ты денсаулы?ты? ар?асында
Же?ерсі? ауыр заман т?лкегін де

      3 – О?ушы:

Дені? сауда жетерсі? арманы?а
Жоспарлап ал?а ?ой?ан ма?саты?а
Дені? сауда к?рерсі? б?л д?ниені? 
Бар ?ызы?, рахатын, жары?ын да.

         4- О?ушы:
 Денсаулы? – шексіз ба?ыт хал?ым мені?
Сонды?тан к??іл аудар денсаулы??а.
?олда барда біл оны? ?асиетін
К?тіп, баптап аяла ?р уа?ытта.

ІІ – айналым. «Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен» деп ата – бабаларымыз айтып кеткендей атадан ?ал?ан асыл с?здер мен ма?ал - м?телдерден ?аншалы?ты білетінімізді к?рсетейік

 1. Ауру ?алса да ?дет ?алмайды.
  2. Ауру батпандап кіреді, мыс?алдап шы?ады.
  3. Денсаулы? кепілі – тазалы?.
  4. Тазалы? – саулы? негізі, саулы? – байлы? негізі.
  5. ?лсіз денеге ауру ?яла?ыш.
  6. Жаны? сау болса, сорлымын деме,
  Т?ні? сау болса, жарлымын деме.
  7. ?й?ы тыны?тырады, ж?мыс шыны?тырады.

8. Бас аманда мал т?тті, бас ауырса жан т?тті

       9. Ауруын жасыр?ан ?леді.
       10. Сыр?ат - т?н жарасы, ?ай?ы – жан жарасы.
       11) Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде.
       12) Ауруды? жа?сысы жо?, д?ріні? т?ттісі жо?.

ІІІ айналым. Ой ашу: блиц-турнир с?ра?ы.
а) Тіс тазартатын ??ралдар (щетка, паста)
?) Ол судан ?ор?ады, одан кір ?ор?ады. (сабын)
б) Денені шыны?тыратын, денсаулы??а ?сері мол саба? (дене т?рбие)
в) Жал?ауды? досы (еріншектік, ?й?ы)
г) Адам ?міріне е? ?ажет (ауа, су, жылу, жары?, тама?)
?) тазалы? кепілі (денсаулы?)

І? айналым.  «Кім к?шті» айналымы. Мен сіздерге ?сын?ан с?зді ?ріптер бойынша ??растырасыздар.

І топ. Ара?, а?ша, таза, жара, ажар;

ІІ топ. Тері, ерін, д?рі, дене, ?тір.

 ? айналым. «А?ырын ж?ріп, аны? бас ! »(ситуациялы? с?ра?тар психологпен кездесу с?ті)

С?з кезегі орталы? клиникамызды? психологына беріледі. Мынандай жа?даяттар бойынша с?йле?із. 
1.Таныс баланы? к?нде ішімдікті ?олданбай т?ра алмайтынын білесі?, не істейсі??

2.Достары? «Ара? іш, ішпесе? бізге жолама» десе ?айтер еді??

3.Сен а?шадан ?ысыл?ан с?тте «Есірткіні сатса? к?п а?ша береміз»десе не істер еді? ?

4. Досы?ыз ?немі к??іл к?теру ?шін ара? ішуді ?детке айналдырды. ?андай ке?ес айтар еді?із?
2. Транспортта/к?лікте/ келе жатырсыз. ?асы?ыз?а мас ж?ргінші отырды. Сізді? маза?ызды алып бітті. Не істейсіз?
3. Т?рлі кештерді?, отырыстарды? с?ні ара?-шарап ішуге айналып барады. Осыны то?тату ?шін ?андай амал табар еді?із?

К?рініс. « Есірткіден аула? бол »

?орытынды. М??алім:

Денсаулы?ты?

 Достары              ?астары

Е?бек, к?н, су, ауа, д?рыс  тама?тану, д?рыс ?йы?тау,  к?н т?ртібі, дене к?тімі, жеміс-жидек.

Ласты?, ара?, насыбай, жал?аулы?, еріншектік,темекі

              «Салауатты ?мір салты» Бейнек?рініс.

Шы?ыста «Сау дене, азат а?ыл, адал к??іл – ?шеуімен ба?ытты болады ?мір» деген на?ыл с?з бар екен. Сол айт?андай дені сау, ??рыш білекті, батыл ж?ректі, салауатты ?мір салтын орны?тыру?а дайын ?рпа? болып ?сі?дер!

Б?гінгі т?рбие са?аты
Денсаулы? жайлы с?з еткен.
К?п н?рсені ??ып алды?
Кетпейт??ын м??гі естен!-деп ая?таймыз.

Ты?да?андары?ыз?а к?п рахмет. Сау болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
««Денсаулы?-зор байлы?» (т?рбие са?аты)»

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі

Тәрбие сағаты

Тақырыбы:

«Денсаулық-зор байлық»

5а-сыныпӨткізген: Н.М.Жұмашева

2015-2016 оқу жылы

«Денсаулық – зор байлық»

Мақсаты:

Білімділік: Денсаулық сақтау мен нығайту, жүйелі тамақтану мен күн тәртібі, гигиеналық талаптар туралы білім беру.
Дамытушылық: Адамның және айналасындағылардың денсаулығын сақтауда оқушылар бойында азаматтық жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру. Оқушылардың танымдық ой – өрісін, іс-әрекетін, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, тереңдету.
Тәрбиелік: Оқушыларды тазалыққа, дұрыс тамақтана білуге, салауатты өмір салтын сақтап, денсаулықтарын шынықтыра білуге тәрбиелеу.

Көрнекілік: нақыл сөздер, көріністер.
Тәрбие сағатының барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі: «Сәлемдесу»

І – айналым. Үй тапсырмасын айту;

ІІ – айналым. «Жақсыдан үйрен , жаманнан жирен» мақал-мәтелдерді толықтыру

ІІІ айналым. «Ой ашу» блиц-турнир

ІҮ -айналым. «Кім күшті» сөз табу;

Ү – айналым. «Ақырын жүріп , анық бас ! »(ситуациялық сұрақтар психологпен кездесу сәті)

Көрініс.

Қорытындылау.

Мұғалім:

Денсаулық – баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ол жақсы болу үшін не уақытты, не күш – жігерді, не еңбекті, тіпті барлық дүниені аямай жұмсау керек. Денсаулық үшін өмірдің бір бөлімін де қиюға болады. 
Денсаулық – адам өміріндегі ең жоғары бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет, оны орынсыз ысырап етпеу керек, үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек .Біз денсаулығымызға немқұрайлы қарап, оған үлкен зиян келтіреміз. Әркім өзінің денсаулығының нашарлануына өзі кінәлі. Ауруды ағзаларға жолатпау, адамдардың өз қолында. Сол себепті, әр адам салауатты өмір салтын қалыптастыру керек. Салауатты өмір салтын ынталандыру әрқайсысымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға, зиянды әрекеттерден аулақ болып, тазалық пен санитария шараларын сақтауымыз қажет.

Лұқпан хакімнен  «Өмірде байлық қымбат па,жоқ даңқ қымбат па ?»  деп сұраған екен .Сонда ол «Байлық та, даңқ та адам баласын бақытты ете  алмайды . Біле білсеңдер,ауру ханнан дені сау қайыршы бақытты. Ал бақыт дегеніміз не? Әрбір адам өзінің күш-жігерін халқына, өз еліне, ұрпақ тәрбиесіне жұмсап ақылды, парасатты және денсаулығы зор болса ғана бақытты» деген екен .
Лұқпан хакім ерекше дарынды, зерек болыпты. Соның қалдырған жеті өсиеті бар.

Біріншісі - ерте тұру.

Екіншісі - орта тазалығын сақтау.

Үшіншісі - дене шынықтыру.

Төртіншісі - үнемі денені таза ұстау, ыңғайлы киіну.

Бесіншісі - үнемі сергек жүру.

Алтыншысы - артық тамақ ішпеу.

Жетіншісі - көп ұйықтап жалқау болмау

Осылардың барлығы денсаулықты сақтаудың негізгі кепілі болып табылады.

Ұзақ өмір сүргің келсе  денсаулығыңды күт, спортпен шұғылдан.

«Денсаулық – зор байлық» деген нақыл сөзді қалай түсінесіңдер ?

Денсаулық – бұл күрделі ұғым. Көптеген ғалымдар оған әртүрлі анықтама береді, бірақ олардың бәріндегі негізгі көзқарас шамамен бірдей. Денсаулық – бұл адамның еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын және рухани саулығын сезіну. Денсаулық күйіне қоршаған орта жағдайларының да ықпалы бар. Адам денсаулығына температура, жарық, ылғал, ауаның, судың құрамы және көптеген басқа заттар әсер етеді. Денсаулықтың негізгі қызметі адамның дамуы мен тіршілігін қамтамасыз ету болып табылады.
Олай болса, І айналым бойынша үйге берілген тапсырманы жатқа айту. Яғни, «Денсаулық – шексіз бақыт» атты өлеңін түсіну.

 1. Оқушы:
  Уа халқым, назар аудар денсаулыққа
  Өмірде бақыттысың денің сауда.
  “Денсаулық – терең бақыт” деген сөзді
  Құр айтпаған ұлы Абай данамыз да.


 1. Оқушы:

Денің сауда күштісің бұл әлемде
Денің сауда сұлусың жер бетінде. 
Сол мықты денсаулықтың арқасында
Жеңерсің ауыр заман тәлкегін де

3 – Оқушы:

Денің сауда жетерсің арманыңа
Жоспарлап алға қойған мақсатыңа
Денің сауда көрерсің бұл дүниенің 
Бар қызық, рахатын, жарығын да.

4- Оқушы:
Денсаулық – шексіз бақыт халқым менің
Сондықтан көңіл аудар денсаулыққа.
Қолда барда біл оның қасиетін
Күтіп, баптап аяла әр уақытта.

ІІ – айналым. «Жақсыдан үйрен , жаманнан жирен» деп ата – бабаларымыз айтып кеткендей атадан қалған асыл сөздер мен мақал - мәтелдерден қаншалықты білетінімізді көрсетейік

 1. Ауру қалса да әдет қалмайды.
  2. Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады.
  3. Денсаулық кепілі – тазалық.
  4. Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі.
  5. Әлсіз денеге ауру ұялағыш.
  6. Жаның сау болса, сорлымын деме,
  Тәнің сау болса, жарлымын деме.
  7. Ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады.

8. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті

9. Ауруын жасырған өледі.
10. Сырқат - тән жарасы, қайғы – жан жарасы.
11) Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде.
12) Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ.

ІІІ айналым. Ой ашу: блиц-турнир сұрағы.
а) Тіс тазартатын құралдар (щетка, паста)
ә) Ол судан қорқады, одан кір қорқады. (сабын)
б) Денені шынықтыратын, денсаулыққа әсері мол сабақ (дене тәрбие)
в) Жалқаудың досы (еріншектік, ұйқы)
г) Адам өміріне ең қажет (ауа, су, жылу, жарық, тамақ)
ғ) тазалық кепілі (денсаулық)

ІҮ айналым. «Кім күшті» айналымы. Мен сіздерге ұсынған сөзді әріптер бойынша құрастырасыздар.

І топ. Арақ, ақша, таза, жара, ажар;

ІІ топ. Тері, ерін, дәрі, дене, әтір.

Ү айналым. «Ақырын жүріп , анық бас ! »(ситуациялық сұрақтар психологпен кездесу сәті)
Сөз кезегі орталық клиникамыздың психологына беріледі. Мынандай жағдаяттар бойынша сөйлеңіз. 
1.Таныс баланың күнде ішімдікті қолданбай тұра алмайтынын білесің, не істейсің?

2.Достарың «Арақ іш, ішпесең бізге жолама» десе қайтер едің?

3.Сен ақшадан қысылған сәтте «Есірткіні сатсаң көп ақша береміз»десе не істер едің ?

4. Досыңыз үнемі көңіл көтеру үшін арақ ішуді әдетке айналдырды. Қандай кеңес айтар едіңіз?
2. Транспортта/көлікте/ келе жатырсыз. Қасыңызға мас жүргінші отырды. Сіздің мазаңызды алып бітті. Не істейсіз?
3. Түрлі кештердің, отырыстардың сәні арақ-шарап ішуге айналып барады. Осыны тоқтату үшін қандай амал табар едіңіз?

Көрініс. « Есірткіден аулақ бол »

Қорытынды. Мұғалім:

Денсаулықтың

Достары Қастары
Еңбек, күн, су, ауа, дұрыс  тамақтану, дұрыс ұйықтау,  күн тәртібі, дене күтімі, жеміс-жидек.


Ластық, арақ, насыбай, жалқаулық, еріншектік,темекі
«Салауатты өмір салты» Бейнекөрініс.

Шығыста «Сау дене, азат ақыл, адал көңіл – үшеуімен бақытты болады өмір» деген нақыл сөз бар екен. Сол айтқандай дені сау, құрыш білекті, батыл жүректі, салауатты өмір салтын орнықтыруға дайын ұрпақ болып өсіңдер!

Бүгінгі тәрбие сағаты
Денсаулық жайлы сөз еткен.
Көп нәрсені ұғып алдық
Кетпейтұғын мәңгі естен!-деп аяқтаймыз.

Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Денсаулы?-зор байлы?» (т?рбие са?аты)

Автор: Жумашева Нурила Махамбетовна

Дата: 16.11.2015

Номер свидетельства: 254088

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства